Jakl na ČT24 o odvolání Peakové: Prezident o tom předem nic nevěděl
Publikováno 21.12.2012 v kategorii: Rozhovory, Video

Video uvnitř článku.

Zdroj a video

Přepis rozhovoru
02.01.2013, 22:00:20

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak, zdravím teď ředitele politického odboru prezidentské kanceláře Ladislava Jakla, dobrý večer.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Jaká analýza předcházela vyhlášení článku 2 amnestie prezidenta Klause? Věděl, že se amnestie může týkat H-Systemu, konkurzního soudce Berky, Tomáše Pitra a dalších obžalovaných z rozsáhlé hospodářské kriminality?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
V žádném případě tomu nepředcházela analýza v tom smyslu, že bychom se bavili o tom, kterých konkrétních mediálně oblíbených kauz se to týkat bude, nebo ne. Ta analýza se týkala prostě pouze obecných neosobních kritérií. Jakmile by se z toho vyzobávaly nějaké speciality, tak si myslím, že by dnes byl pan prezident kritizován ještě více. Závažné, té nejzávažnější kriminální činnosti násilné a opravdu té nejrozsáhlejší majetkové činnosti se tato amnestie týkat vůbec nemůže, protože se na ně vztahují vyšší trestní sazby, než je 10 let, to za prvé. A za druhé, pan prezident nemohl v této věci udělat nic sám, aniž by nenavazoval na nějaký stav, který momentálně ty kauzy mají v justici. Své rozhodnutí o amnestii opřel jednak o rozhodnutí soudu v těch ukončených sazbách a také o nekonání soudu. My víme, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ve svém judikátu, který je závazný pro členy Rady Evropy, tedy i pro nás, považuje řízení, která jsou delší než 6 let, za pochybná a nespravedlivá. Těm lidem přiznává nárok na odškodnění a zpochybňuje, že je možné o takových věcech ještě rozhodnout nějakým způsobem spravedlivě. Pan prezident tuto …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane Jakle, ale prezident Václav Klaus skutečně nemusel vstupovat do těch neukončených kauz a víte, jak to tady bylo v justicí v těch posledních letech, teď se justice nadechla a řada těch spisů skutečně nějakou dobu ležela, obžalovaní mnohá ta trestní řízení nejrůznějšími způsoby zpomalovali, teď se to rozběhlo a prezident nemusel vstoupit do těch neukončených tedy trestních řízení, proč to udělal?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Znova opakuji, ano, byl takový tlak i na nás, i na Českou republiku, a to dokonce považovat za nevinné i ty lidi, u kterých se ten proces táhne 6 let. Pan prezident to sám zvýšil o své vůli na 8, protože se mu zdálo těch 6 opravdu málo a navíc snížil tu maximální trestnou sazbu z 12 na 10, aby tam spadaly ještě další, další kriminální činy.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Dobře. Pane Jakle, jak je možné tedy, že úplně pominul práva poškozených? Pokud se zastaví kauza, kde poškození žádají náhradu škody a nebylo pravomocně rozhodnuto, to je to, o čem jsme tady mluvili i s panem ministrem, tak už se jí nemohou domoci, protože v civilním procesu je to promlčeno. To bylo panu prezidentovi jedno?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Práva poškozených neporušil pan prezident, ale justice a soudy.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Já jsem řekla, že je pominul ta práva, nikoliv že je porušil.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Porušily je justice a soudy, protože na tyto lidi už není možné podle mezinárodních konvencí spravedlivě vůbec odsoudit. Ano, samozřejmě, každý stíhaný se snaží využít všechny možné cesty k tomu, aby jednání obstruoval, protahoval a tak dál, to se děje všude na světě, všude na světě, ale někde na světě panují mnohem přísnější pravidla, že když soud nevynese rozsudek třeba do roka nebo do dvou, tak toho člověka prostě musí pustit, protože jsou pochybnosti, jestli takový soud by byl spravedlivý, jestli svědkové nebudou za tu dobu úplně říkat něco jiného, takže to, jestli se někdo domáhal nebo nedomůže škod a nedomohl se jich do 12 let a do 20 by možná se domohl, to je velmi iluzorní.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak, pane Jakle, já se vás tedy, já se vás tedy, s dovolením, zeptám ještě jinak.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ti lidé jsou prostě nevinní, protože je nikdo neodsoudil.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Proč nestanovil prezident jako podmínku amnestie, že pachatel uhradí škodu? Taková drobnost v uvozovkách a spravedlnosti by bylo učiněno za dost. Nebo o to nešlo?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Nemohl takovou podmínku přece dát, protože jde o nevinné lidi, kteří nebyli odsouzeni k žádné náhradě škody. Mimochodem pro ty, kteří odsouzeni byli a součástí jejich trestu jsou peněžité tresty, tak ty zůstávají. Ty se nepromíjejí touto amnestií.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ano. Co říkáte tedy vyjádření předsedy ústavně-právního výboru sněmovny Stanislava Polčáka, koaličního poslance, že se tak uzavírá kruh 90. let jako symbol tunelářské doby?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Asi má rád kruhy. Já nevím, co k takové hlouposti mám říct. Ať doloží aspoň jeden jediný případ, které, kterého by se to mohlo eventuálně týkat. Myslím si, že takové výroky nejsou hodny dospělého politika, ale hodně špatného novináře.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak těch případů padlo dnes poměrně dost, soudci, státní zástupci vyhodí skutečně některé spisy, na kterých pracovali řadu let, v uvozovkách do popelnice.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ještě není o žádném takovém …

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
I pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová připustila, že se to dotkne i některých jejích kauz. Není to neúcta k jejich práci? Facka emancipaci české justice?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Víte, ani jeden z těch příkladů nebyl ještě prokázán. Jsou to holé spekulace, z kterých se nyní vaří z vody nějaké útoky na pana prezidenta. Když se podíváte na vyjádření Útvaru po postihování organizovaného zločinu, tak ten říká, že v celé republice možná se to týká tří případů a v Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, tak možná jednoho případu. Takže vůbec tady nejde o nějaké řady a řady dalších a možná, že v těch případech, o kterých mluví tyto dva útvary vyšetřovací, tak se jedná navíc o kriminalitu, která přesahuje tu hranici 10 let a do amnestie spadat vůbec nebude.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak, pane Jakle, Václav Klaus patřil ke kritikům hromadných amnestií, kdy změnil názor, když v dubnu 2003 řekl: „Já si nemyslím, že má prezident opravovat soudní systém. A stejně tak si nemyslím, že bych si měl vytipovat jednu skupinu odsouzených a pokusit se jim dát svobodu na základě toho, že se zmýlili soudci nebo že je chybný trestní zákoník.“ Co ale teď po 10 letech prezident udělal jiného než to, co sám kritizoval?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Já myslím, že udělal za prvé, protože nesnaží se napravovat rozhodnutí soudů, což se nesnažil ani v milostech a často mu to bylo vyčítáno, že se nesnaží milostmi opravovat soudy a vydávat nové výroky o vině nebo nevině. Ve všech případech ví dobře, že každé takové rozhodnutí o amnestii a o milostech se týká viníků, čili to není polemika se soudy v žádném případě. A na tu vaši otázku, jestli změnil názor: to byl tázán v roce 2003, jestli dá po nástupu do funkce amnestii a pan prezident Václav Klaus to odmítl, protože jeho předchůdce Václav Havel ten institut do značné míry zdiskreditoval čtyřmi po sobě jdoucími amnestiemi, z nichž první propouštěla i pachatele velmi závažné násilné činnosti, pustil 23 tisíc vězňů a zdálo se, že za tu dobu toho už bylo dost. Dnes od poslední amnestie uplynulo 15 let a každý další rok se každý další nový ministr spravedlnosti, váš pan současný ministr spravedlnosti to určitě dobře ví, že i jeho předchůdce i předchůdce jeho předchůdce opakovaně žádali pana prezidenta o to, aby amnestii, aby k amnestii přikročil, ten to neudělal a odmítal to s tím, že možná snad až na konci funkčního období. A když se to funkční období začalo blížit, tak jsme o tom začali mluvit víc a víc a nakonec takto pan prezident rozhodl.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Tak, pane Jakle, já vám děkuji, na shledanou.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Děkuji vám také.

Webdesign: Kabris|NET