Stížnost na Vrchní státní zastupitelství
Publikováno 07.08.2019 v kategorii: Publikované články

VSZ v Praze

Nám. Hrdinů 1300/11

K rukám JUDr. Bradáčové

Vážená vrchní státní zástupkyně,

  1. Dne 25. května jsem byl fyzicky napaden mně neznámou osobou, zranění mi sice byla ošetřena 26. 5. v nemocnici Na Františku na pohotovosti, 30. 5. u praktické lékařky na klinice Asklepion a 31. 5. na oddělení ortopedie Vojenské nemocnice ve Střešovicích, ale způsobila mi značně bolestivé i viditelné následky, přetrvávající řadu týdnů. Vyšetřování se bez mého podnětu ujalo Obvodní ředitelství policie Praha 1, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 9. oddělení obecné kriminality, detašované pracoviště Praha 7, František. Dne 30. 5. jsem podal vysvětlení a následně jej ještě doplnil o reakci na výpověď dotyčného agresora, nejprve ústně do protokolu, později ještě obšírněji písemně.
  2. Několik dní po prvním útoku jsem byl v jiné lokalitě opět fyzicky napaden. V obou případech dali útočníci najevo, že mě znají z veřejného působení, v prvním případě útoku těsně předcházel výrok, napadající mě výslovně za politickou orientaci. I ve druhém případě se vyšetřování bez mé iniciativy ujal policejní orgán, v tomto případě ve Zlíně.
  3. Jak lze zjistit kontrolou spisu, dosud mi nebylo ani jedním policejním orgánem sděleno, že vyšetřování bylo ukončeno, popřípadě s jakým výsledkem. Proto například ani nevím, jestli se mé písemné vyjádření vůbec stalo součástí spisu, nebo jestli byl v době předání vyjádření spis již uzavřen. Oficiálně tedy nemám o výsledku vyšetřování až dosud žádnou informaci, přestože jsem byl předtím s oběma policejními orgány opakovaně i v telefonickém styku. Nikdo mi nevolal, nikdo mi nepsal. Zato se v obou případech vyšetřovatelé obrátili na média a sdělili jim, že vyšetřování bylo ukončeno, a také s jakým výsledkem. I po několika týdnech od zveřejnění těchto informací nemám stále žádnou oficiální informaci, na kterou bych mohl nějak reagovat. V prvním případě policie novinářům (nikoli mně) podala informace, ze kterých má veřejnost usoudit, a) že policejní orgán vyšetřování ukončil a věc b) postoupil přestupkovému orgánu s tím, že v rozporu se skutečností c) vlastně nešlo o napadení mé osoby. A přesně v tomto duchu o věci média referují, evidentně mající od policie více sdělení než já, coby účastník řízení a poškozený. Policejní mluvčí dokonce v souvislosti s mou osobou použil pro média slovo „podezřelý“, které má pouze trestně právní konotaci a navozuje dojem, že jsem měl spáchat něco protiprávního.
  4. Velmi podobné to bylo i v případě zlínského útoku, o kterém média referovala relativizujícím způsobem, jako kdybych si věc vymyslel, a to i za přispění tamního policejního orgánu, který novinářům sděloval, že o věci nic neví, přestože tou dobou mi již tamní policisté telefonovali. Žádná další oprava, že věc se vyšetřuje, vydána nebyla. Ani zde jsem poté nedostal žádnou zprávu o ukončení vyšetřování. Pouze z médií se mi po několika týdnech doneslo, že dotyčný útočník byl prý odhalen a vede se vůči němu přestupkové řízení. Tato informace byla policií zcela marginalizována a v médiích se téměř neobjevila, zůstala tam původní verze, sám útok zpochybňující. Totožnost útočníka policie stále chrání. Mou nikoli. Ani zde jsem žádnou informaci o ukončení vyšetřování dodnes neobdržel.
  5. Vzhledem k veřejné funkci, do které jsem byl zvolen Poslaneckou sněmovnou, považuji medializovaná vyjádření policejních orgánů za a) nápomoc při znevážení mojí důvěryhodnosti, popř. pomluvě, b) porušení zákonem stanovených procesních pravidel. O porušení práva na ochranu informací osobního charakteru ani nemluvě.

Vzhledem k uvedenému Vás zdvořile žádám o prověření zákonnosti a korektnosti dosavadního procesního postupu výše označených orgánů Policie ČR. Zároveň prosím o informaci o Vašem postupu ve věci.

Děkuji.

Praze, 25. 7. 2019

Ladislav Jakl

Webdesign: Kabris|NET