Prohlášení Petra Hampla k fake news o Příčovech
Publikováno 15.08.2019 v kategorii: Ozvěna

Protože je dnešní tisk plný nepřesných a nepravdivých informací o sobotním vlasteneckém setkání v Příčovech, uvádím následující:

1) pořadatelem akce NEBYLO Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže. Sdružení se na akci ani jinak nepodílelo. Jediným spojovacím bodem byla moje osoba – byl jsem odborným garantem programu, a zároveň působím v tom sdružení (stejně jako jsem aktivní i v několika dalších spolcích).

2) předmětem akce NEBYLA otázka homosexuality ani jiného sexuálního chování. Nezabýval se tím žádný panel, žádná přednáška, žádný diskuzní příspěvek.

3) pořadatelé akce NEMĚLI žádnou možnost ovlivnit složení návštěvníků akce. Pozvánka byla veřejně dostupná. Pokud vím, byl mezi návštěvníky minimálně jeden poslanec, jeden bývalý ministr a současný předseda politické strany. Pořadatelka akce ani já jako odborný garant tím nevyjadřujeme ani souhlas ani nesouhlas s jejich činností. Požadavky některých chytrolínů, že jsme měli u vchodu provádět kádrování a „nevhodné“ diváky nepustit dovnitř, pokládám za naprosto nehorázné.

Webdesign: Kabris|NET