Když nenávidíš, není co řešit
Publikováno 18.10.2019 v kategorii: Hrubá záplata

Bouchnout si do Jakla. Když už ne fyzicky, pak aspoň sprostým útokem v médiích. Echo24 opsalo z aktivistických médií (až o den později doplnilo několika vytrženými slovy z následujícího mého vyjádření) povídání o tom, že Státní zástupce odmítl mou stížnost na nedostatečně vyšetřený útok na mou osobu v metru, a opatřilo ji titulkem: Jaklova rvačka byla vzájemnou potyčkou. A že to prý potvrdil státní zástupce. Fakt není nikomu blbé použít obratu „Jaklova rvačka“ o události, u níž nebyl a o které ani policie neví, jak proběhla? Jak ví redakce, že šlo o vzájemnou potyčku? Že by od státního zástupce?

Státní zástupce nic takového nepotvrdil a ani potvrdit nemůže. Titulek lže. Není v kompetenci SZ pronášet výroky o samotném případu, pouze výroky o tom, zda považuje námitky vůči postupu policie za důvodné či ne. Podle mne policie neprovedla všechny důkazy, neprošetřila dostatečně kamerové záznamy ani následnou mou i pachatelovu korespondenci, nekonfrontovala ho se mnou, aby bylo možné snadno vyvrátit jeho lži ohledně údajného nějakého našeho dřívějšího kontaktu, neporovnala viditelné rozsáhlé následky na mém těle s jeho tvrzením o „jedné ráně do ramene“.  Podle SZ policie dělala, co mohla, a ani v tom, že informovala o ukončení šetření vybrané novináře a ne mne, prý nepochybila. SZ v žádném případě ale nepotvrdil, že šlo „o vzájemnou potyčku“, to by musel vést nějaké vlastní šetření, což nemůže. Ani policie nemůže tvrdit, že šlo o „vzájemnou potyčku“, protože to neví. Jediný závěr policie je, že se jí nepodařilo vypátrat, jak konflikt vznikl. To je vše. Ani nevím, co termín „vzájemná potyčka“, znamená, to se jako dva domluví, že si na veřejnosti natlučou? Někdo přece musel začít. Napadl mne třicetiletý sportovně založený muž, Daniel Rubín z Roztok, s výkřiky, že jsem ten Jakl, ten lídr SPD. Já jsem pak musel na pohotovost, mám z toho následky dodnes, on šel po svém řádění tančit na koncert umělce jménem Omar Sulejman. Po poradě s právníky se po týdnu přihlásil a poslušně vykládal naučenou verzi, že mi prý nadával, ale údajně ne kvůli politice. Jistě, musel si vymyslet nějaký důvod, proč bych měl zničehonic uhodit o polovinu mladšího muže, a hlavně chtěl zatajit svou politickou motivaci. Svědci? Jeho partnerka, která na jeho podporu řekla, že prý viděla první ránu ode mne, a pak že se celou dobu dívala na druhou stranu. Tomu policie věří? Že se její milý válí v metru po podlaze s nějakým rváčem a jeho milá kouká pořád jinam? Evidentně jí bylo blbé spojit svou osobu s jeho fabulacemi. Další dva „svědci“ se vyklubali po měsíci, prý taky neviděli, jak to začalo, viděli až konec a prý jsem měl agresivní pohled. No, spíš dávali najevo, jestli jsem jim sympatický, nic reálného ale neviděli. To je z vyšetřování vše. Já jsem věděl, že to bude těžké dokazování, proto jsem to ani nehlásil, nahlásili to až lékaři z pohotovosti. Ale aby mne, který z toho má vážnou újmu, ještě někdo smyšleně líčil jako člověka, který se „vzájemně potýká“, a dal do titulku „Jaklova rvačka“, to je hnus.

                Ten hnus primárně vytéká z médií DeníkN, Aktuálně a Respekt. Tyto redakce spolupracují s útočníkem Danielem Rubínem, znají se s ním, scházejí se s ním, mediálně hrají v jeho prospěch, patrně mu i radí další postup. Novinářská kreatura Fendrych rovnou sprostě napálí, že prý jsem lhal, dá to do titulku a pak fabuluje další své chorobně nenávistné konstrukce. Coby lháře mě prý usvědčuje právě státní zástupce, protože tvrdí, že šlo o vzájemnou potyčku, zatímco já tvrdím, že jsem byl napaden. Co ale opravu říká státní zástupce (nemluvím o jeho svévolných větách pro spřátelené Aktuálně, mluvím o oficiálním dokumentu)?

                Zde cituji z vyrozumění SZ :

„… zejména se nepodařilo prokázat, kdo byl iniciátorem inkriminovaného jednání – fyzického konfliktu mezi Vámi a D. Rubínem.“

„… závěr policejního orgánu spočívající v tom, že se nepodařilo objektivně zjistit okolnosti iniciace fyzické konfrontace a její přesný průběh … je věcně správný a odůvodněný.“

Shrnuto: stěžoval jsem si, že policie neprovedla všechny důkazy a věc neprošetřila dostatečně. Státní zástupce stížnost odmítl s tím, že policie dělala, co mohla, ale přesto nezjistila, jak útok proběhl a kdo ho začal. A z toho že plyne nějaký závěr, že šlo o Jaklovu rvačku? Že šlo o vzájemnou potyčku? Nebo dokonce že Jakl lže? Nikoli. Plyne z toho pouze to, že to policie ani státní zástupce nevědí a už ani zjišťovat nebudou. Jenže když novinář nenávidí, nenapíše, že policie ani státní zástupce nevědí, jak to bylo. Napíše, že jsem rváč, že jsem se vzájemně potýkal a že lžu. Cílem je přispěchat si taky bouchnout. Zbaběle, od klávesnice.

Webdesign: Kabris|NET