Zápis z 9. zasedání 2021, konaného dne 18. 5. 2021
Publikováno 09.06.2021 v kategorii: Ozvěna

Přítomni: Bezouška, Dohnálková, Jakl, Jaklová, Jehlička, Krejčí, Nastoupilová, Mencl, Petrov, Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Omluveni: Novák
Ověřovatel: Bartoš

1 RRTV/2021/410/bla: Schválení programu 9. zasedání 2021
– Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
12-0-0
2 RRTV/2021/218/smu: PK 62, a.s. / EXTASY TV / TV / kabelové systémy / řízení o udělení licence / ústní jednání konané dne 18. května 2021 od 13:30 hod.
– Rada uděluje společnosti PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem: Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: EXTASY TV; základní programová specifikace: Tematický program pro dospělé; územní rozsah vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk, v rozsahu dle žádosti doručené dne 19. března 2021 pod č.j. RRTV/4313/2021-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/5924/2021-vra doručeného dne 29. dubna 2021.
12-0-0
3 RRTV/2021/220/smu: PK 62, a.s. / EXTASY 4K / TV / kabelové systémy / řízení o udělení licence / ústní jednání konané dne 18. května 2021 od 13:30 hod.
– Rada uděluje společnosti PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem: Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: EXTASY 4K; základní programová specifikace: Tematický program pro dospělé; územní rozsah vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění.; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: anglický jazyk, v rozsahu dle žádosti doručené dne 19. března 2021 pod č.j. RRTV/4337/2021-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/5923/2021-vra doručeného dne 29. dubna 2021.
12-0-0
4 RRTV/2021/416/bla: Volba místopředsedy Rady
– Rada zvolila volební komisi ve složení: Mencl, Jehlička, Nastoupilová
12-0-0
Rada zvolila za svou místopředsedkyni Ing. Dagmar Zvěřinovou
5 RRTV/2021/376/blu: Josef Týc/RÁDIO BLATNÁ (licence sp.zn. 2019/775/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, bytem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLATNÁ (licence sp.zn. 2019/775/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve ve změně názvu programu na nový název RÁDIO OTAVA, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
6 RRTV/2021/377/blu: Josef Týc/RÁDIO BLATNÁ (licence sp.zn. 2016/687/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, bytem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLATNÁ (licence sp.zn. 2016/687/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve ve změně názvu programu na nový název RÁDIO OTAVA, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
7 RRTV/2021/374/blu: RADIO ZLÍN, spol. s r.o./Radio Zlín/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) a d) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, se sídlem U Hřiště 400, Mladcová, 760 01 Zlín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Zlín (licence č.j. Ru/108/01) šířeného prostřednictvím vysílačů dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio Zlín a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
12-0-0
8 RRTV/2021/381/str: RadioZET s.r.o./ZET/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. e) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RadioZET, s.r.o., IČ: 256 16 803, se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET (licence č.j. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) dle § 21
odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně zakladatelské listiny společnosti provozovatele, konkrétně ve zvýšení počtu jednatelů společnosti provozovatele z dosavadního jednoho na čtyři a dále ve změně způsobu zastupování společnosti provozovatele, kdy společnost provozovatele budou zastupovat vždy dva jednatelé společně, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
9 RRTV/2021/399/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání 9/2021
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 7. května 2021, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 7. května 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 7. května 2021, RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 7. května 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 7. května 2021 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 7. května 2021.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyžádá od provozovatele vysílání, společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 21931901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, informace o zadavateli reklamy na internetový obchod lékárna.cz, která byla odvysílána na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod.
12-0-0
10 RRTV/2021/378/zab: krátkodobé oprávnění 9/2021
– Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.
12-0-0
11 RRTV/2021/383/blu: Různí provozovatelé/RV/Přehled doručených oznámení 9/2021
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, se sídlem U Hřiště 400, Mladcová, 760 01 Zlín, doručeným Radě dne 28. dubna 2021 pod č.j. RRTV/5821/2021-vra, spočívajícím ve změně jediného společníka provozovatele na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, a ve změně v osobě jednatele provozovatele. Rada se seznámila s oznámením provozovatele AZ Media a.s., IČ: 25648837, Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno, doručeným Radě dne 28. dubna 2021 pod č.j. RRTV/5822/2021-vra, spočívajícím ve změně jediného akcionáře provozovatele na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, ve změně v osobě člena představenstva provozovatele a ve změně v osobě člena dozorčí rady provozovatele. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 10. května 2021 pod č.j. RRTV/6457/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc duben 2021 dle uvedeného přehledu.
12-0-0
12 RRTV/2021/397/kus: TV Nova s.r.o. – Nova 2 – pozemní vysílače – prodloužení doby platnosti licence
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5a, 152 00 Praha 5, dobu platnosti licence sp. zn. 2012/881/FIA/CET, č. j. FIA/4262/2012 ze dne 4. prosince 2012, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Nova 2, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T o dobu 12 let, tzn. do 12. prosince 2036, na základě žádosti doručené dne 5. května 2021 pod č. j. RRTV/6033/2021-vac.
12-0-0
13 RRTV/2021/164/zem: Jindřichohradecká televizní s.r.o. / Jindřichohradecká televize / kabelové systémy / prodloužení doby platnosti licence
– Rada prodlužuje provozovateli Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 281 09 503, se sídliště Vajgar 532, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. sve/1985/2010, spis. zn.: 2010/477/sve/Jin ze dne 8. června 2010, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 1. března 2021 pod č.j. RRTV/3203/2021-vra a RRTV/3202/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 1. a 13. dubna 2021, č.j. RRTV/4640/2021-vra a č.j. RRTV/4867/2021-vra a ze dne 27. dubna 2021, č.j. RRTV/5765/2021-vra.
12-0-0
14 RRTV/2021/139/zem: Barrandov MUZIKA, s.r.o. / TV / Barrandov NEWS / vysílače / řízení o odnětí licence
– Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 267 35 679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, licenci č.j. RRTV/3053/2015-FIA, spis. zn.: 2015/685/FIA/ Bar, ze dne 25. srpna 2015, k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu Barrandov NEWS šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku.
12-0-0
– Rada ukládá účastníkovi řízení, provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 267 35 679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20210139.
12-0-0
15 RRTV/2021/414/smu: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Spike / TV / družice / zánik licence na vl. žádost
– Rada bere na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikne podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2017/867SMU/MTV, č.j. RRTV/15361/2017- smu ze dne ze dne 24. října 2017, k provozování televizního vysílání programu Spike, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne11. května 2021 pod č.j. RRTV/6497/2021-vra, a to ke dni 1. června 2021. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
16 RRTV/2021/398/smu: Ambit Media, a.s. / TV TERAPIE / TV / kabelové systémy / upozornění na porušení zákona – neoznámení zahájení vysílání a změny v představenstvu
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení vysílání programu TV TERAPIE na základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/2019/628/smu, č.j. RRTV/2863/2020-smu, ze dne 25. února 2020 a každé služby přímo související s programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2019/628/smu, č.j. RTV/2863/2020-smu RRTV/2019/628/smu, ze dne 25. února 2020, spočívající ve změně osoby člena představenstva. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
17 RRTV/2021/384/smu: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Přehled oznámených změn
– Rada se seznámila se 2 oznámeními.
12-0-0
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Město Volary, IČ 00250830, se sídlem Náměstí 25, PSČ 384 51 Volary, doručeným dne 29. dubna 2021, pod č.j. RRTV/5845/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu TV Volary šířeného prostřednictvím kabelových systémů dne 22. dubna 2021 dle rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/2021/156/zem, č.j. RRTV/4923/2021-zem ze dne 13. dubna 2021.
12-0-0
18 RRTV/2021/375/fia: Různí provozovatelé /převzaté vysílání /změna programové nabídky – oznámení
– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, č. j.: FIA/975/2014, ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně programové nabídky, a to doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací ke dni 22. dubna 2021, tj. ke dni zahájení vysílání programů Óčko Black a Óčko Expres v Regionální vysílací síti 8, a to: Regionální vysílací síť 8: Óčko Black; v síti CRa DAB+ (vysílače Praha město / 7A, Praha – Strahov / 10 D, Plzeň – Košutka / 6D a Ostrava – Hošťálkovice / 7D): EVROPA 2, FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio Dechovka, Radio BLANÍK, Hitrádio City, EXPRES FM, Radio Beat. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 27. dubna 2021, č.j.: RRTV/5799/2021-vra.
12-0-0
– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, č. j.: FIA/975/2014, ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně programové nabídky, a to doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací ke dni 28. dubna 2021, tj. ke dni zahájení vysílání programu Radio Bonton v síti CRa DAB+ , a to: Regionální vysílací síť 8: Óčko Black; v síti CRa DAB+ (vysílače Praha město / 7A, Praha – Strahov / 10 D, Plzeň – Košutka / 6D a Ostrava – Hošťálkovice / 7D): EVROPA 2, FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio Dechovka, Radio BLANÍK, Hitrádio City, EXPRES FM, Radio Beat, Radio Bonton. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 4. května 2021, č.j.: RRTV/5979/2021-vra.
12-0-0
19 RRTV/2021/388/chu: Souhrn podání AO 9/2021 (35 podnětů)
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými od 25. dubna 2021 do 6. května 2021: TV Nova s.r.o. / Nova – Snídaně s Novou (PP); FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Like House; Česká televize / ČT1 – Infiltrace; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – sponzor programu BG Technik; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima a CNN Prima News – Nový den ; Česká televize / ČT24 – Česko na cestě; Česká televize / ČT1 – Máte slovo; NaturaMed Pharmaceuticals / Vitamin D3 VitaSolaris; Česká televize / nespecifikovaný program – nezajištění přenosu hokejového utkání; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Partie Terezie Tománkové; Česká televize / ČT Sport – Panorama (PP); Česká televize / ČT24 – mimořádné vysílání Zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích 21. dubna 2021 a Události 22. dubna 2021; Česká televize / nespecifikovaný program – absence hnutí Trikolóra ve vysílání; TV Nova s.r.o. / Nova – Výměna manželek; Česká televize / ČT Sport – hlasitost reklam; FTV Prima, spol. s r.o. / cnn.iprima.cz – články poškozující Piráty; Československá filmová společnost, s.r.o. / CS Mystery – Zabijáci v Čechách; Česká televize /ČT24 – Interview ČT24; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Prima Trefa; Česká televize / nespecifikovaný program – nevyváženost přítomnosti politiků ve vysílání; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Rafťáci; Nespecifikovný provozovatel / nespecifikovaný program – infotexové soutěže.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že na začátku zřetelně neoznačil pořad Snídaně s Novou, odvysílaný dne 26. dubna 2021 od 5:55 hodin na programu Nova, jako obsahující umístění produktu, čímž mohli být diváci uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním vydání pořadu LIKE
HOUSE dne 20. dubna 2021 od 17:15 hodin na programu Prima a 30. dubna 2021 od 17:15 hodin na programu Prima, jež prezentovala nestřídmou konzumaci alkoholických nápojů nejen jako součást, ale do značné míry i jako podmínku dobré zábavy, čímž mohla vyvolat nebezpečí nápodoby ze strany nezletilých diváků. Protagonisté pořadu byli natáčeni pod zjevným vlivem alkoholu, navíc při hraní her se sexuálním podtextem, což ještě umocnilo negativní vliv na nezletilé diváky, kteří tvoří důležitou diváckou skupinu daného pořadu. Pořady tak byly způsobilé ohrozit zejména mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k tvrzením obsaženým ve stížnosti na pořad Infiltrace: Obchod s nadějí odvysílanému dne 12. dubna 2021 na programu ČT1, která byla Radě doručena dne 4. května 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, na základě jakých úvah umožnil sponzorování programu CNN Prima News společností BG Technik, resp. zda vyhodnocuje program CNN Prima News jako program, u něhož nadpoloviční podíl denního vysílacího času netvoří pořady, které nelze sponzorovat, konkrétně pořady zpravodajské a politicko-publicistické. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Česko na cestě dne 6. května 2021 na programu ČT24, že věc odkládá.
10-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo dne 29. dubna 2021 na programu ČT1, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním reklamy Vitamin D3 VitaSolaris, například dne 23. dubna 2021 v 15:34 hod. na programu Prima COOL, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného neodvysíláním přenosu hokejového utkání Česko – Rakousko dne 24. dubna 2021 Českou televizí, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Partie Terezie Tománkové dne 25. dubna 2021 na programu Prima, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Panorama dne 24. dubna 2021 na programu ČT Sport, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním mimořádného bloku Zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích dne 21. dubna 2021 na programu ČT24 a pořadu Události, resp. příspěvku Slovensko vyhostí tři ruské diplomaty, dne 22. dubna 2021 na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného možnou nevyvážeností celku vysílání České televize ve vztahu k některým politickým subjektům, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Výměna manželek dne 28. dubna 2021 na programu Nova, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního bloku dne 29. dubna 2021 od 20:52 hodin na programu ČT Sport, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného zveřejněním článků poškozujících Českou pirátskou stranu na internetových stránkách cnn.iprima.cz, že věc odkládá.
11-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Zabijáci v Čechách dne 1. května 2021 od 21:50 hod. na programu CS Mystery, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Interview ČT24 dne 4. května 2021 na programu ČT24, že věc odkládá.
10-1-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním sekvence Prima Trefa dne 4. května 2021 na programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného nevyváženým přístupem politiků do vysílání České televize, že věc odkládá.
11-0-1
20 RRTV/2021/380/vop: Analýza kontinuálního úseku vysílání ČT 😀 a ČT art, 6. 4. 2021, 12:00-24:00 hod
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu ČT 😀 ze dne 6. dubna 2021 od 12:00 do 20:00 hod. a ČT art ze dne 6. dubna 2021 od 20:00 do 24.00 hod. provozovatele Česká televize.
12-0-0
21 RRTV/2021/396/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Nova International, 29.3.2021, 10.00-22.00 hod, TV Nova s.r.o.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova International provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 29. 3. 2021 od 10:00 do 22:00 hod.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakého charakteru byly spoty oznamující „sponzory programu“ Husqvarna Slovensko, s. r. o., Crussis Electrobikes s. r. o. a TEREZIA COMPANY s. r. o., odvysílané 29. března 2021 ve 20:20 hodin a 21:28 hodin na programu Nova International, resp. zda tyto spoty oznamovaly sponzorování programu, či sponzorování pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
11-0-1
22 RRTV/2021/394/tic: PK 62, a.s. / LEO TV – analýza kontinuálního záznamu vysílání ze dne 13. 3. 2021 v časovém úseku od 12:00 do 20:00 hodin
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu LEO TV provozovatele PK 62, a.s. ze dne 13. března 2021 v časovém úseku od 12:00 do 20:00 hodin.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele PK 62, a.s., IČ 26211416, sídlem Bohdalecká 1420/6, Praha 10, PSČ 10100, o podání vysvětlení, z jakého důvodu se program LEO TV dne 13. března 2021 v časovém úseku 12:00 – 20:00 neskládal z bloků pořadů moderovaných průvodkyněmi vysíláním, které diváky provázejí programovou skladbou, tak jak deklarují podmínky licence programu (licence udělená rozhodnutím Rady č. j. RRTV/14379/2018-smu ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/439/2018/smu, ve znění pozdějších změn). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele PK 62, a.s., IČ 26211416, sídlem Bohdalecká 1420/6, Praha 10, PSČ 10100, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na programu LEO TV dne 13. března 2021 v časovém úseku od 12:00 do 20:00 hodin opakovaně (např. v 12:31:04, 12:56:23, 12:56:44, 13:27:23, 13:28:07, 13:56:23 hodin) zařazoval programové předěly
označené symbolem pro pořady s umístěním produktu („PP“), resp. ke kterým pořadům a umístěným produktům se dané označení vztahovalo. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
23 RRTV/2021/395/tic: PK 62, a.s. / LEO TV GOLD – analýza kontinuálního záznamu vysílání ze dne 13. 3. 2021 v časovém úseku od 12:00 do 20:00 hodin
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu LEO TV GOLD provozovatele PK 62, a.s. ze dne 13. března 2021 v časovém úseku od 12:00 do 20:00 hodin.
12-0-0
24 RRTV/2021/379/bur: KABEL OSTROV, s.r.o./Krušná (dříve TV Ostrov)/1.-2.3.2021 – neposkytnutí záznamu
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 635 08 834, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu Krušná (dříve TV Ostrov) ze dnů 1. – 2. března 2021 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. dvou dnů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k poskytnutí původních záznamů, 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud provozovatel již záznamy z uvedeného data nedisponuje, lze alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout záznam vysílání programu Krušná ze dnů 16. – 17. května 2021 od 00.00 do 24.00 hodin.
12-0-0
25 RRTV/2021/386/bur: TV Nova s.r.o./Nova Gold/NOVA/Ordinace v růžové zahradě 2/6.9.2020/Gliss kur Milion Gloss + 13.12.2020/Innogy – kontrola DaTel
– Rada se seznámila s informací ke kontrole vysílání prostřednictvím systému DaTel.
12-0-0
26 RRTV/2021/64/kus: Barrandov Televizní Studio a.s. – Televize Barrandov – 23.12.2020 – Live Teleshopping – nepodání vysvětlení – pořádková pokuta
– I. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 18. května 2021 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tento provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, k vysílání programu Televize Barrandov dne 23. 12. 2020, k bloku uvedenému v programových přehledech jako Live Teleshopping, konkrétně, zda pořady Kašpárku, vař! (9:59 a 10:22 hodin) a Vtip za stovku (10:11 hodin) spadají do bloku označeného Live Teleshopping, a pokud ano, proč pořady, které jsou standardně vysílány jako redakční obsah provozovatele, jsou nyní vydávány za obchodní sdělení, a jakým způsobem pak tyto pořady naplňují definici obchodního sdělení, resp. teleshoppingu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 202164.
II. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení k vysílání programu Televize Barrandov dne 23. 12. 2020, k bloku uvedenému v programových přehledech jako Live
Teleshopping, konkrétně, zda pořady Kašpárku, vař! (9:59 a 10:22 hodin) a Vtip za stovku (10:11 hodin) spadají do bloku označeného Live Teleshopping, a pokud ano, proč pořady, které jsou standardně vysílány jako redakční obsah provozovatele, jsou nyní vydávány za obchodní sdělení, a jakým způsobem pak tyto pořady naplňují definici obchodního sdělení, resp. teleshoppingu. Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti.
11-0-1
27 RRTV/2020/889/rud: Lidl Česká republika v.o.s./La Lorraine/Prima ZOOM/12.10.2020/od 6:01:32 hodin – ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, společností Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, řízení o přestupku vedené z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy na pečivo dodavatele La Lorraine, premiérově odvysílané dne 12. října 2020 od 6:01:32 hodin na programu Prima ZOOM, neboť odpovědnost obviněného za přestupek zanikla.
12-0-0
28 RRTV/2020/624/had: Heineken Česká republika, a.s./Prima/17.3. 2020/17:03:35/„Krušovice – soutěž“/možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 18. května 2021 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy Heineken Česká republika, a.s., IČ 45148066, sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy „Krušovice – soutěž“, odvysílaného dne 17. března 2020 v čase 17:03:35 hodin na programu Prima, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem.
12-0-0
29 RRTV/2021/28/had: Fytobiotech s.r.o./ČT1/1.5.2020/v čase 20:13:26 hodin/„Virostop“/„Swiss quality“ – návrh na zahájení řízení/možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 18. května 2021 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy Fytobiotech s.r.o., IČ: 02508133, sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve vztahu k § 4 odst. 3 zákona, příloha č. 1 písm. b) č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterého se mohl dopustit zadáním obchodního sdělení/označení sponzora pořadu, „Virostop“, které bylo premiérově odvysíláno dne 1. května 2020 v čase 20:13:26 hodin na programu ČT1, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
12-0-0
– Rada podává podnět Městskému soudu v Praze ve věci neplnění povinnosti dle ustanovení § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, společností Fytobiotech s.r.o., IČ: 02508133, sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10 zapsané pod sp. zn. C 220151 vedená u Městského soudu v Praze.
12-0-0
30 RRTV/2021/25/had: SHISHA ORIGINAL s.r.o./Óčko/2.8.2020/v čase 19:00:32 hodin/SHISHA ORIGINAL/ možné porušení § 3 odst. 1. zákona č. 40/1995 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením pana T. L., ve věci obchodního sdělení / oznámení sponzora s motivem SHISHA ORIGINAL, odvysílaného dne 2. srpna 2020 v čase 19:00:32 hodin na programu Óčko.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 18. května 2021 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy SHISHA ORIGINAL s.r.o., IČ: 05223041, se sídlem Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním oznámení sponzora pořadu s motivem SHISHA ORIGINAL, odvysílaného dne 2. srpna 2020 v čase 19:00:32 hodin na programu Óčko, neboť skutek nespáchal obviněný.
12-0-0
31 RRTV/2021/292/kus: Lounge and Live TV, s.r.o. – Lounge TV 27.1.2021 – licenční podmínky – jazyk vysílání – vysvětlení
– Rada seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 07389698, sídlem: Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, PSČ 602 00, z jakého důvodu program Lounge TV ze dne 27. ledna 2021 v čase od 10:00 do 22:00 hodin obsahoval převážně informace v anglickém jazyce, když dle licence je hlavním jazykem vysílání tohoto programu čeština či slovenština.
11-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 07389698, sídlem: Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, PSČ 602 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu program Lounge TV ze dne 27. ledna 2021 v čase od 10:00 do 22:00 hodin obsahoval převážně informace v anglickém jazyce, když dle licence je hlavním jazykem vysílání tohoto programu čeština či slovenština. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
32 RRTV/2021/293/kus: Lounge and Live TV – Lounge TV 27.1.2021 – obchodní sdělení vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 07389698, sídlem: Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, PSČ 602 00, týkající se obchodních sdělení odvysílaných na programu Lounge TV dne 27. ledna 2021 v čase od 10:00 do 22:00 hodin: 1) Z jakého důvodu je na vysílání obchodních sdělení upozorňováno anglickým textem („commercial break“/ „show sponzored by…“), když cizojazyčné
označení nemusí být pro diváka dostatečným signálem o vysílání obchodního sdělení, resp. obchodní sdělení nemusí být snadno rozpoznatelné, jak stanovuje § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.; 2) Dne 27. ledna 2021 byly na programu Lounge TV odvysílány pořady (zařazené do vysílání v časech 10:06:51, 10:37:40, 11:07:05, 11:36:58, 12:06:48, 12:36:54, 13:07:38, 13:37:32, 14:07:20, 14:37:20, 15:07:11, 15:37:04, 16:06:55, 16:36:47, 17:07:24, 17:37:15, 18:06:41, 18:37:05, 19:07:25, 19:36:58, 20:07:04, 20:36:54, 21:07:05, 21:37:05 hodin), které v průběhu vysílání obsahovaly informace o sponzorech těchto pořadů (v podobě grafických lišt vložených do vysílaného obsahu). Z jakého důvodu nebyl divák o všech sponzorech pořadů informován i před začátkem či na začátku vysílání pořadů, jak stanovuje § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.; 3) Z jakého důvodu provozovatel uvedl na programu Lounge TV dne 27. ledna 2021 v časech 10:23:40-10:23:55, 12:53:45-12:54:00, 15:19:11-15:19:27, 15:39:30-15:39:45, 16:39:14-16:39:29, 18:53:56-18:54:11, 19:29:06-19:29:21, 20:28:42-20:28:57, 20:39:24-20:39:39, 21:09:30-21:09:45 hodin jako sponzora pořadu „www.loungetv.eu“, když dle § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. jsou provozovatelé televizního vysílání z možnosti sponzorovat pořady vyloučeni.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 07389698, sídlem: Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, PSČ 602 00, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. ledna 2021 v čase od 10:00 do 22:00 hodin na programu Lounge TV odvysílal oznámení o sponzorování pořadu, na která diváky upozornil anglickým textem „sponzored by …přičemž tato cizojazyčná označení nebyla pro diváky dostatečným signálem o vysílání obchodního sdělení, resp. obchodní sdělení nebyla snadno rozpoznatelná, a zároveň uvedl na programu Lounge TV dne 27. ledna 2021 v časech 10:23:40-10:23:55, 12:53:45-12:54:00, 15:19:11-15:19:27, 15:39:30-15:39:45, 16:39:14-16:39:29, 18:53:56-18:54:11, 19:29:06-19:29:21, 20:28:42-20:28:57, 20:39:24-20:39:39, 21:09:30-21:09:45 hodin jakožto sponzora pořadu„www.loungetv.eu“, ačkoliv se ve skutečnosti nejednalo o označení sponzora pořadu, nýbrž o vlastní propagaci provozovatele. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
33 RRTV/2021/289/loj: Mediapoint Consulting s. r. o. Plzeň absence loga programu podané vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o. č.j. RRTV/5803/2021-vra, z jakého důvodu nebylo ve vysílání programu Plzeň TV ze dnů 7. a 8. února 2021 v čase od 00:00 do 24:00 hodin, resp. v záznamech vysílání (vysílacích smyčkách) programu zapůjčených provozovatelem uvedeno označení programu (logo).
12-0-0
34 RRTV/2021/286/loj: Mediapoint Consulting s. r. o.Plzeň nesoulad s LP neaktualizace zpravodajství podané vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/5798/2021-vra) provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., zda v souladu s podmínkami licence (licence udělená rozhodnutím Rady č. j. zem/156/2013 ze dne 8. ledna 2013, sp. zn. 2012/879/zem/Sty, ve znění pozdějších změn) je denně aktualizována zpravodajská část vysílání programu Plzeň TV, resp. zda dne 7. února 2021 bylo zařazeno aktualizované vysílání zpravodajské relace Zprávy, a dále, z jakého důvodu ve vysílání programu Plzeň TV ze dnů 7. a 8. února 2021 absentovala infografika s aktuálními informacemi z plzeňského regionu, která má být dle podmínek licence součástí programové skladby.
12-0-0
35 RRTV/2021/290/loj: Mediapoint Consulting s. r. o. Plzeň 53 5 sponzor programu upozornění
– Rada se seznámila s reakcí (č.j. RRTV/5800/2021-vra) provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o. na vydané upozornění (č.j. RRTV/4781/2021-loj) na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním sponzorského oznámení sponzora programu „Veřejné golfové hřiště Chip&Putt v Mariánských lázních“ na programu Plzeň TV ve dnech 7. a 8. února 2021.
12-0-0
36 RRTV/2021/288/loj: Mediapoint Consulting s. r. o. Plzeň neaktuální údaje o sídle žádost o podání vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/5801/2021-vra) provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., z jakého důvodu na internetových stránkách programu Plzeň TV v sekci Kontakt (https://tv.plzen.cz/kontakt) uvedl jako své sídlo adresu Zahradní 2, 326 00 Plzeň, když se podle informací z obchodního rejstříku aktuální sídlo společnosti nachází na adrese Prokopova 166/26, 301 00 Plzeň, resp. jakým způsobem divákům programu Plzeň TV umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k údaji o svém sídle.
12-0-0
37 RRTV/2021/287/loj: Mediapoint Consulting s. r. o. Plzeň 20 vs 60 minut smyčky podané vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením č.j. RRTV/5802/2021-vra provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., zda záznamy vysílání programu Plzeň TV ze dnů 7. a 8. února 2021 zapůjčené na žádost Rady (žádost č. j. RRTV/2593/2021-bur) prostřednictvím veřejné datové sítě ve formě dvou dvacetiminutových videozáznamů formátu mp4, představují záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání programu Plzeň TV v podobě, v jaké byly zařazeny do vysílání.
12-0-0
38 RRTV/2021/281/loj: O2 TV s.r.o. zpřístupnění vysílání absence zpřístupnění upozornění
– Rada se seznámila s reakcí (č.j . RRTV/5077/2021-vra) provozovatele O2 TV s.r.o. na upozornění na porušení (č.j. RRTV/4745/2021-loj) ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2020 na programu O2 TV FREE neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.
12-0-0
39 RRTV/2020/907/rud: Sdělení veřejného ochránce práv ve věci pořadu Výměna manželek
– Rada se seznámila se sdělením veřejného ochránce práv k vyjádření Rady k postupu při uplatňování dohledových oprávnění nad vysíláním televizního pořadu Výměna manželek.
12-0-0
40 RRTV/2021/389/fej: Seznam.cz, a.s./Stream.cz/zápis do Evidence
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Seznam.cz, a.s., ze dne 20. dubna 2021, toto potvrzení: Poskytovatel Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha, PSČ 150 00, byl dne 18. května 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována na adrese www.stream.cz do 1 roku ode dne zápisu pod názvem Stream.cz.
12-0-0
41 RRTV/2021/391/fej: AMC Networks Central Europe s.r.o./AMC MIKRO CZ+SK/odložení zahájení poskytování
– Rada bere na vědomí odložení zahájení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání AMC MIKRO CZ+SK poskytované společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00.
12-0-0
42 RRTV/2021/390/fej: AMC Networks Central Europe s.r.o./AMC MIKRO HU/odložení zahájení poskytování
– Rada bere na vědomí odložení zahájení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání AMC MIKRO HU poskytované společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00.
12-0-0
43 RRTV/2021/392/kus: Screening audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání – leden a únor 2021
– Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání umístěných na stránkách www.aetv.cz, tv.fotbal.cz, https://www.tvkurzy.cz/, https://www.blansko.cz/informace/videozurnal#obsah, www.tv-focus.cz, https://www.ekucharka.net/, www.tvslovacko.cz, https://www.benytv.cz/, www.televize-js.cz, btv.boskovice.cz, www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-media/kralupy-tv, www.steti.cz, www.vysilamezive.cz, www.ahp.cz a http://www.tvms.cz/ za období leden a únor 2021.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Fibonacci Production s.r.o., IČ 09536264, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům služby AETV – Alter Edu TV, umístěné na internetové adrese www.aetv.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Hamri Plus s.r.o., IČ: 03599523, se sídlem Polní 411, 739 61 Třinec, o podání vysvětlení, zda ukončil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese https://www.tvkurzy.cz/, resp. z jakého důvodu doposud Radě ukončení poskytování této služby neoznámil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba poskytovatele Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, PSČ 278 01, TV Kralupy, přístupná na internetové adrese https://www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-media/kralupy-tv/, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu § 2 zákona č. 132/2010 Sb., neboť prostřednictvím služby není vykonávána hospodářská činnost.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) provádí výmaz poskytovatele Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, PSČ 278 01, TV Kralupy, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, neboť internetové stránky dostupné na adrese https://www.mestokralupy.cz/mesto/mistni-media/kralupy-tv/, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
12-0-0
44 RRTV/2021/393/kus: Mladá fronta a.s. – www.videacesky.cz – výmaz z Evidence
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba poskytovatele Mladá fronta a.s., IČ 49240315, se sídlem Mezi vodami 1952, Praha, PSČ 143 00, přístupná na internetové adrese www.videacesky.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu § 2 zákona č. 132/2010 Sb., neboť poskytovatel nedisponuje redakční odpovědností za obsah umístěný v rámci služby.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) provádí výmaz poskytovatele Mladá fronta a.s., IČ 49240315, se sídlem Mezi vodami 1952, Praha, PSČ 143 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, neboť internetové stránky dostupné na adrese www.videacesky.cz nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
12-0-0
45 RRTV/2021/01/kod: Výsledek soudního řízení mezi Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a odvolanými radními
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze, č. j. 11 Co 343/2020-847.
12-0-0
– Rada se seznámila s posouzením možností a podmínek pro případné rozhodnutí o využití práva podat mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutí Městského soudu v Praze.
10-0-0
– Rada souhlasí s použitím mimořádného opravného prostředku.
9-0-2
46 RRTV/2021/415/ras: Odepsání pohledávky společnosti Metropol TV, spol. s r.o. ve výši 5 000 Kč
– Rada souhlasí s odepsáním pohledávky společnosti Metropol TV, spol. s r.o. ve výši 5 000 Kč.
12-0-0
47 RRTV/2021/385/dol: Změny ve vysílání za I. Q 2021
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za první čtvrtletí roku 2021.
11-0-0
48 RRTV/2021/40/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
12-0-0
49 RRTV/2021/387/hou: Provizi spol. s r.o. – TV / kabely / Regionální televize Ústecko – Oznámení o převodu podílu ve společnosti – upozornění
– Rada se seznámila s podáním provozovatele PROVIZI spol. s r.o., IČ 25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201, doručeným dne 29. dubna 2021 pod č.j. RRTV/5906/2021-vra, spočívajícím v oznámení změn ve společnosti PROVIZI spol. s r.o.
11-0-0
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele televizního vysílání PROVIZI spol. s r.o., IČ 25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že provedl změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. RRTV/4761/2017-spm ze dne 7. března 2017, a to že 29. dubna 2021 převedl podíl Jana Dostala v hodnotě 50 000 Kč,- (50 %) na stávajícího společníka Petru Dostalovou bez předchozího souhlasu Rady a stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
Ověřovatel: P. Bartoš

Webdesign: Kabris|NET