Tisková zpráva z 13. zasedání 2021, konaného dne 20. 7. 2021
Publikováno 30.07.2021 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 13. zasedání projednala 40 bodů programu. Vyhodnotila 43 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení deseti řízení o přestupku.

Rada udělila jednu licenci společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 50 W, Trutnov 87,6 MHz /100 W, Náchod 87,6 MHz / 50 W, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W, Jičín 87,6 MHz /100 W a Liberec 87,6 MHz / 200 W, pro program Fajn radio.
Rada určila termín volby místopředsedkyně / místopředsedy Rady na 31. 8. 2021.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 16 19 52 / 50 35 15, Trutnov 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 54 26 / 50 33 23, Náchod 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 14 54 47 / 50 25 26, Jičín 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 21 36 / 50 26 07, Liberec 87,6 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 03 17 / 50 46 57, pro program Fajn radio do 10. října 2025.

– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/8050/2021-vra ohledně vystupování tiskového mluvčího ŘSD Jana Rýdla v pořadech Obchvaty s Honzou Rýdlem a České silnice a dálnice z první ruky na programu Rádio BLANÍK. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/7853/2021-vra ohledně toho, že se na programu ČRo Radiožurnál „objevují neustále 2 lidé dokola“. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/8582/2021-vra ohledně toho, že v rozhovoru s Michalem Klímou v pořadu Osobnost Plus na programu ČRo Plus dne 3. 7. 2021 od 10:34 zazněly údajně nepravdivé informace. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/7553/2021-vra ohledně možného poškození soutěžící v soutěži „Haló tady Impulsovi“ na programu RÁDIO IMPULS.

– V souladu s posláním Rady dle § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a na základě povinnosti provozovatele dle § 32 odst. 1 písm. l) téhož zákona Rada vyzvala provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. k zapůjčení záznamů vybraných částí vysílání programu Rádio BLANÍK ze dne 10. 2. 2020, 14. 5. 2020, 21. 5. 2020, 28. 5. 2020, 4. 6. 2020, 24. 9. 2020, 1. 10. 2020, 13. 10. 2020, 22. 10. 2020, 5. 11. 2020 a 10. 12. 2020.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/405/zab k vysílání programu Radio COLOR prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Český Krumlov 92,5 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/751/zab k vysílání programu Radio COLOR prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Znojmo 92,4 MHz / 1 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/416/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Brno 97,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/988/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Český Krumlov 100,0 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/352/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu České Budějovice 91,6 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/117/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Znojmo 88,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn. 2015/117/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Znojmo 88,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec, spol. s r.o., IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Contact Liberec (licence č.j. Ru/105/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně nový název Rádio BLANÍK Liberec, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Frekvence 1 a.s., IČ: 49240226 se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu FREKVENCE 1 (licence č.j.: Ru/249/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště, kmitočtu a výkonu Příbram 104,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Frekvence 1 a.s., IČ: 49240226 se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu FREKVENCE 1 (licence č.j.: Ru/249/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu a výkonu Příbram 104,1 MHz / 50 W na stanoviště Příbram město 91,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 59 06 / 49 40 26.

– Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 20. července 2021 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným, společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ: 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, vedené ve věci možného porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný.

– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se společností NeoMedia-Czech s.r.o., IČ: 24687804, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 MHz) dne 8. července 2021, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 8. července 2021, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 8. července 2021, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 8. července 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 8. července 2021 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 8. července 2021.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RKR s.r.o., IČ: 60198184, doručeným Radě dne 1. července 2021 pod č.j. RRTV/8549/2021-vra o výpadku vysílání programu CLASSIC PRAHA (licence č.j. Ru/140/01) šířeného prostřednictvím vysílačů, a to ve dnech 30. června a 1. července 2021. Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, doručeným Radě dne 1. července 2021 pod č.j. RRTV/8548/2021-vra o výpadku vysílání programu EXPRES FM (licence č.j. Ru/137/01) šířeného prostřednictvím vysílačů, a to ve dnech 30. června a 1. července 2021. Rada se seznámila s oznámením provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, doručeným Radě dne 30. června 2021 pod č.j. RRTV/8509/2021-vra o výpadku vysílání programu RADIO HANÁ (licence č.j. Ru/101/01) šířeného prostřednictvím vysílačů, a to dne 30. června 2021.

– Rada se seznámila s předloženým výpočtem pokrytí obyvatel České republiky signálem rozhlasového vysílání některých provozovatelů, majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů, který byl proveden Českým telekomunikačním úřadem ve dnech 20. září až 17. října 2019, a shledala, že ve zkoumaných případech nedošlo k porušení ustanovení § 56 odst. 2, § 56 odst. 3 ani § 57 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14202/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/541/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti ze dne 28. června 2021, č.j. RRTV/8133/2021-vra, ve znění upřesnění a doplnění ze dne 12. července 2021, č.j. RRTV/8711/2021-vra.

– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 2 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14207/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/542/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti ze dne 28. června 2021, č.j. RRTV/8133/2021-vra, ve znění upřesnění a doplnění ze dne 12. července 2021, č.j. RRTV/8711/2021-vra.

– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti ze dne 28. června 2021, č.j. RRTV/8133/2021-vra, ve znění upřesnění a doplnění ze dne 12. července 2021, č.j. RRTV/8711/2021-vra.

– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti ze dne 28. června 2021, č.j. RRTV/8133/2021-vra, ve znění upřesnění a doplnění ze dne 12. července 2021, č.j. RRTV/8711/2021-vra.

– Rada zahajuje s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, 26. září 2017, k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku od 31. května 2021 nevysílá déle než 30 dnů. Rada stanovuje lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

– Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli EDERA Group a.s., IČ: 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice registraci č.j. sve/5988/09, sp. zn. 2009/722/sve/Blu, ze dne 25. srpna 2009 k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na žádost provozovatele doručené dne 2. července 2021 pod č.j. RRTV/8573/2021-vra, a to ke dni 30. června 2021.

– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: sve/4200/2012, sp. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to vyřazení v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí ke dni 1. července 2021 z programové nabídky volně (FTA) šířených programů rozhlasový program Český Impuls, dle oznámení ze dne 7. července 2021, č.j.: RRTV/8656/2021-vra.

– Rada se seznámila s připomínkami ERGA k návrhu Evropského Aktu o digitálních službách (Proposals Aimed at Strengthening the Digital Services Act With Respect to Online Content Regulation).

– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu CINEMAX provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 26. dubna 2021, časového úseku 10 – 22 hodin.

– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu CINEMAX 2 provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 26. dubna 2021, časového úseku 10 – 22 hodin.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Krušná provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o. ze dne 16. a 17. května 2021 od 0:00 do 24:00 hod.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, sídlem Mírové náměstí 733, 363 01, Ostrov (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil nekompletní záznam programu Krušná ze dnů 16. a 17. května 2021, a porušil tak povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě.

– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc březen 2021.

– Rada informuje ČNB o výskytu obchodního sdělení s motivem Platon Finance v televizním vysílání a zároveň žádá ČNB o stanovisko ve věci regulace tzv. kryptoměn.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. března 2021 v čase 21:19 hodin na programu O (Óčko) odvysílal obchodní sdělení s motivem Růžový slon, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. dubna 2021 odvysílal od 22:10 hodin na programu ČT24 publicistický pořad Newsroom ČT24, resp. příspěvek s názvem Nejvýraznější čeští dezinformátoři v době pandemie.

– Rada nadále trvá na svém závěru, že se provozovatel vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, dopustil porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., tím, že dne 5. dubna 2021 odvysílal od 22:10 hodin na programu ČT24 publicistický pořad Newsroom ČT24, resp. příspěvek s názvem Nejvýraznější čeští dezinformátoři v době pandemie, který se opíral o analýzy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a na jejich základě zveřejnil několik žebříčků osob, označených Evropskými hodnotami za dezinformátory, aniž by zprostředkoval názory odborníků, kteří v dané otázce zastávají odlišná stanoviska, čímž provozovatel divákům neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, a konstatuje, že provozovatel byl na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., upozorněn zcela v souladu se zákonem, a vydané upozornění č. j. RRTV/6632/2021- rud, sp. zn. RRTV/2021/436/rud, je tudíž pro další rozhodovací praxi Rady směrodatné.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na základě jakých smluvních ujednání či jiných dohod byly v pořadu Eva testuje (3), odvysílaném na programu Prima dne 17. dubna 2021 od 18:40 hodin, prezentovány produkty, které byly v pořadu podrobeny testování.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, na základě jakých skutečností či kritérií zařadil do testování výrobků v rámci pořadu Eva testuje (3), odvysílaného na programu Prima dne 17. dubna 2021 od 18:40 hodin, výrobky společnosti LEIFHEIT a.s. (čistič oken a parní mop) a DEXPORT s.r.o. (kuchyňský odmašťovač GENOLL). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada se seznámila s podanými vysvětleními poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s přijatými opatřeními na podporu mediální gramotnosti za rok 2020 a rovněž s informacemi o přijatých opatřeních na podporu mediální gramotnosti, které poskytli provozovatelé vysílání v reakci na uložená upozornění na porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.

– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, Vídeňská, Přízřenice, Brno, č.o.51, č.p.122, 619 00, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.

– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 24229814, sídlem Charvátova, č.o.3, č.p.1988, 11000, Hlavní město Praha, Česká republika, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.

– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem Meridi s.r.o., IČ 28147324, Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.

– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem Petr Uher, IČ 67549799, J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.

– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem PROVIZI spol. s.r.o., IČ 25416952, Škrétova 1961, 412 01 Litoměřice, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.

– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem VČTV s.r.o., IČ 28846907, Semtín 80, 533 53 Pardubice, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, sídlem sídl. Vajgar 532, Jindřichův Hradec, PSČ 37701, na základě jakých kritérií byly v pořadu Setkání se starostou, odvysílaném v rámci vysílací smyčky programu Jindřichohradecká televize ve dnech 7. a 8. února 2021, vybírány a prezentovány divácké dotazy, resp. jakým způsobem provozovatel divákům pořadu zprostředkovává názory opoziční vůči stanoviskům starosty města na dění v Jindřichově Hradci.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, sídlem sídl. Vajgar 532, Jindřichův Hradec, PSČ 37701, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 7. a 8. února 2021 nezařadil do vysílání programu Jindřichohradecká televize aktuální denní zpravodajství (minimálně jednu aktuální reportáž z daného dne), jak stanovují podmínky licence (licence udělená rozhodnutím Rady č. j. sve/1985/2010 ze dne 8. června 2010, sp. zn. 2010/477/sve/Jin, ve znění pozdějších změn a licence udělená rozhodnutím Rady č. j. FIA/3369/2013 ze dne 30. července 2013, sp. zn. 2013/583/FIA/Jin). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s výzvou zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci reportáže Šlechtična z bulváru odvysílané dne 2. března 2020 na programu ČT1 v rámci pořadu Reportéři ČT.

– Rada souhlasí s návrhem odpovědi na výzvu zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci reportáže Šlechtična z bulváru odvysílané dne 2. března 2020 na programu ČT1 v rámci pořadu Reportéři ČT.

– Rada přebírá záštitu nad mediálně-výchovným seminářem v rámci Dětského televizního a filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově 2021.

– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v období od 18. června 2021 do 9. července 2021 (celkem 39 podání): Česká televize / ČT1 – 168 hodin, téma Hledá se migrant, 20. června 2021 od 21:35 hodin; AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL HUNGARY (Maďarsko) – Én, Frankenstein (I, Frankenstein / Já, Frankenstein), 3. května 2021 v úseku 15:50:10-17:32:00 hodin; AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL HUNGARY (Maďarsko) – SAGA – A holtak atka (SAGA – Curse of the Shadow / Sága: Prokletí Stínu), 7. května 2021 v úseku 12:20:11-14:23:04 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – umístění produktu v pořadu Nový den, 22. června 2021 od 7:00 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Snídaně s Novou, pasáž věnovaná filmu Ubal a zmiz, 1. července 2021 kolem 8:24 hodin; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Rafťáci, 28. června 2021 od 20:00 hodin a 29. června 2021 od 14:15 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Dítě Bridget Jonesové, 4. července 2021 od 20:20 hodin; Reklamní kampaň Udělejme tečku za koronavirem; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – sponzorování pořadu Nový den, 21. června 2021 od 7:00 hodin; Česká televize / Různé programy – způsob zobrazování státní vlajky ve vysílání; Různí provozovatelé / Různé programy – reklama ViroStop; Česká televize / ČT1 – Události v regionech (Praha), zpráva Koronavirus v domově pro seniory, 10. června 2021 od 18:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / internetová stránka cnn.iprima.cz – články z 10. a 12. června 2021 na téma nákazy koronavirem v domově důchodců ve Velkých Hamrech; TV Nova s.r.o. / internetová stránka tn.nova.cz – článek z 10. června 2021 na téma nákazy koronavirem v domově důchodců ve Velkých Hamrech; Český rozhlas / Český rozhlas Liberec – reportáž na téma nákazy koronavirem v domově důchodců ve Velkých Hamrech, 10. června 2021; Digital Broadcasting s. r. o. / Televize přes anténu – neaktuální obsah programové smyčky; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – nevhodný obsah diskuse k pořadu Prostřeno! na internetu; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Partie Terezie Tománkové, host prezident republiky Miloš Zeman, 27. června 2021 od 11:00 hodin; Česká televize / ČT2 – hlasitost reklamy po skončení pořadu Filmový dobrodruh Karel Zeman, 26. června 2021 v úseku 18:44:21-18:44:41 hodin a hlasitost reklam na různých programech obecně; Seznam.cz, a.s. / internetová stránka www.seznamzpravy.cz – reportáž Ksindl babišovskej! Natočili jsme, jak Šlachta dělá kampaň a čelí nadávkám, 29. června 2021; Česká televize / ČT24 – Interview ČT24, host Marie Benešová, 24. června 2021 od 18:28 hodin; FORTUNA GAME a.s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Fortuna, 4. července 2021 v úseku 15:37:11-15:37:31 hodin na programu NOVA; Různí provozovatelé / Různé programy – vysílání boxu, MMA a podobných sportů; SAZKA a.s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Sazka, 6. července 2021 v úseku 13:06:28-13:06:38 hodin na programu Nova 2; Různí provozovatelé / Různé programy – zprávy o očkování dětí od 12 let; Česká televize / Různé programy – hlasitost reklamy a předělů; FTV Prima, spol. s r.o. / iprima.cz – šíření poplašné zprávy o epidemii; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – informování o názorech Prof. Jana Konvalinky na očkování proti covidu-19; Česká televize / ČT1 – přehodnocení rozhodnutí ohledně vysílání reportáží pořadu 168 hodin; Česká televize / ČT24 – Události v regionech (Praha), reportáž Odvolání na Lesích ČR, 12. května 2021 od 18:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – vysílání zpravodajství 29. června 2021; Česká televize / ČT1 – Infiltrace: Obchod s nadějí, 12. dubna 2021 od 21:50 hodin; Česká televize / ČT2 – Tribunál, 25. května 2021 od 20:59 hodin; Česká televize / ČT1 – 168 hodin, reportáž Kdo si počká, 18. listopadu 2018 od 21:35 hodin; Česká televize / ČT24 – Studio ČT24, příspěvek Agrofert získal loni na dotacích přes miliardu, 11. června 2021 od 12:31 hodin; Česká televize / ČT sport – hlasitost reklamy při zápasech ME ve fotbalu a hlasité vysílání reklam Českou televizí obecně; Telefonické hovory na linku uváděnou v teleshoppingu.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu 168 hodin dne 20. června 2021 od 21:35 hodin na programu ČT1, kde ve zpracování tématu Hledá se migrant bylo z redakční pozice prezentováno sdělení „Česko má za sebou rok covidové krize. Vláda ji dovedla k nejhorším číslům světa – 30 275 lidí kvůli covidu zemřelo.“, ve kterém bylo vyjádřeno skutkové tvrzení o tom, že to byla vláda, kdo dovedl ČR k nejhorším číslům světa v covidové krizi, které nebylo ve zpracování tématu věcně a argumentačně doloženo. Divák tak nemusel dostat objektivní a vyvážené informace o dané věci, na základě kterých by si mohl svobodně vytvořit na tuto věc vlastní názor korespondující s realitou.

– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a na základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) vyzývá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu AMC CHANNEL HUNGARY směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2014 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. FIA/3744/2014, spis. zn. 2014/971/FIA/AMC), k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu Én, Frankenstein (I, Frankenstein / Já, Frankenstein) dne 3. května 2021 v úseku 15:50:10-17:32:00 hodin a pořadu SAGA – A holtak atka (SAGA – Curse of the Shadow / Sága: Prokletí Stínu) dne 7. května 2021 v úseku 12:20:11-14:23:04 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním zpravodajského pořadu Nový den dne 22. května 2021 od 7:00 hodin na programu Prima, který byl pořadem sponzorovaným, ačkoliv zákon stanoví, že „sponzorovat nelze zpravodajské a politicko-publicistické pořady.“ Příslušný pořad je nutné považovat za zpravodajský, protože jeho dominantním obsahem bylo zpravodajství – dvoje Zprávy a rozhovor s premiérem Andrejem Babišem na téma Aktuální situace v ČR. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu internetových stránek https://tvminor.uscreen.io.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Minor, IČ 00064351, sídlem Vodičkova 674/6, Nové město, Praha 1, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese https://tvminor.uscreen.io/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.

V Praze dne 22. 7. 2021
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET