Tisková zpráva ze 14. zasedání 2021, konaného dne 10. 8. 2021
Publikováno 17.08.2021 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 14. zasedání projednala 57 bodů programu. Vyhodnotila 19 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona., rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.


Rada udělila osm licencí k provozování televizního vysílání. Jednu licenci společnosti This work s.r.o. k provozování místního zemského digitálního televizního vysílání programu KLADNo. 1 TV šířeného prostřednictvím vysílačů, čtyři licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., k provozování televizního vysílání programů MTV 00s, MTV Portugal a MTV Spain šířených prostřednictvím družic, a programu MTV Wallonia šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, dvě licence společnosti TV Nova s.r.o., k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Nova Lady, šířeného prostřednictvím vysílačů a k provozování vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, a licenci společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HUNGARY šířeného prostřednictvím družice.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/406/zab, č.j. RRTV/1048/2016-SPM ze dne 5. dubna 2016 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Blansko 90,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/831/zab, č.j. RRTV/943/2016-STR ze dne 1. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Jihlava 90,3 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady licence sp.zn. 2015/599/zab, č.j. RRTV/1650/2016-zab ze dne 17. května 2016 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Jičín Silo 98,9 MHz / 0,05 kW a Teplice I 105, 3 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/229/zab, č.j. RRTV/1047/2016-SPM ze dne 5.4.2016 k rozhlasovému vysílání programu SIGNÁL RÁDIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Chotěboř 89,0 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/598/zab, č.j. RRTV/1142/2016-SPM ze dne 19.4.2016 k rozhlasovému vysílání programu KISS prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Chomutov 97,1 MHz / 0,1 kW a Teplice 97,4 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/832/zab, č.j. RRTV/744/2016-zab ze dne 1.3.2016 k rozhlasovému vysílání programu KISS prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Česká Lípa 102,6 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/148/zab, č.j. RRTV/1358/2016-zab ze dne 19.4.2016 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Šumperk Kolšov 89,1 MHz / 0,5 kW do 10. října 2025.

– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ: 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o.

– Rada se seznámila s analýzou programu Český Impuls, provozovatele LIN, a.s. z úterý 29. 6. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 27. července 2021, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHZ) dne 27. července 2021, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 27. července 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o (program Country MORAVA; Brno 96,8 MHz) dne 27. července 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 27. července 2021 a Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 27. července 2021.

– Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 14. července 2021 pod č.j. RRTV/8839/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc červen 2021 dle uvedeného přehledu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 14. července 2021 pod č.j. RRTV/8811/2021-vra, o výpadku vysílání programu RÁDIO OTAVA (sp.zn. 2016/687/zab) šířeného prostřednictvím vysílačů ve dnech 29. června až 2. července 2021. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, doručeným Radě dne 26. července 2021 pod č.j. RRTV/9055/2021-vra, že s účinností od 1. října 2021 zahajuje Český rozhlas vysílání programu Český rozhlas Pohoda, šířeného digitálně v rámci multiplexu Českého rozhlasu T-DAB+, v multiplexu veřejné služby a prostřednictvím zvláštního přenosového systému (internet).

– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/9410/2021-poj ohledně způsobu informování Českým rozhlasem o okolnostech úmrtí seniora nakaženého covidem v domově důchodců ve Velkých Hamrech.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti This work s.r.o., IČ: 08960950, se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 Vinohrady, 120 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování místního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: KLADNo. 1 TV; základní programová specifikace: Informační a zpravodajský program s informačními servisy z lokality Kladno a okolí a Středočeského kraje – program zaměřený především na regionální vysílaní. Územní rozsah vysílání: Kladno a okolí v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ č.j. ČTÚ-29 539/2021-613 ze dne 24. června 2021; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk, v rozsahu dle žádosti doručené dne 31. května 2021, pod č.j. RRTV/7044/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 14. července 2021, č.j. RRTV/8803/2021-vra.

– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČO: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic na dobu 12 let, označení (název) programu: MTV 00s; základní programová specifikace: Hudební televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Alžírsko, Botswana, Džibutsko, Egypt, Jihoafrická republika, Libye, Malawi, Maroko, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe, Arménie, Gruzie, Kazachstán, Uzbekistán, Bahrajn, Irák, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestina, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Island, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Paraguay, Uruguay, Mexiko, Bahamy, Barbados, Dominikánská republika, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamajka, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago; hlavní jazyk vysílání: angličtina; v rozsahu dle žádosti doručené dne 20. 7. 2021, RRTV/8972/2021-vra.

– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČO: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha, k televiznímu vysílání programu MTV 00s šířeném prostřednictvím družic se základní programovou specifikací: Hudební televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci.

– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha – Staré Město, 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic na 12 let; název (označení) programu: MTV Portugal; základní programová specifikace: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, kde lze program přijímat: Evropa: Portugalsko; Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauretánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; hlavní jazyk vysílání: portugalština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. července 2021, č. j. RRTV/8981/2021-vra.

– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Portugalsko, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČO: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha – Staré Město, 110 00, k televiznímu vysílání programu MTV Portugal šířeném prostřednictvím družic se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci.

– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČO: 28970438 se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, Praha, 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let, označení (název) programu: MTV Spain; základní programová specifikace: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Andorra, Svatá Lucie, Španělsko; hlavní jazyk vysílání: španělský jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. 7. 2021, RRTV/8980/2021-vra.

– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Španělské království a Andorrské knížectví o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČO: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, Praha, 110 00, k televiznímu vysílání programu MTV Spain šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci.

– Rada uděluje licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha – Staré Město, 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: MTV Wallonia; základní programová specifikace: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Belgie; hlavní jazyk vysílání: francouzština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 26. července 2021, č. j. RRTV/9056/2021-vra.

– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Belgie, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČO: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha – Staré Město, 110 00, k televiznímu vysílání programu MTV Wallonia šířeném prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený zejména na americkou produkci.

– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím vysílačů na dobu 12 let, označení (název) programu: Nova Lady; základní programová specifikace: Program zaměřený na dramatickou tvorbu, a to převážně mimoevropského původu. Součástí vysílání budou též TV shows; časový rozsah vysílání: 21 – 24 h denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 23. 7. 2021, RRTV/9028/2021-vra.

– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: Nova Lady; základní programová specifikace: Program zaměřený na dramatickou tvorbu, a to převážně mimoevropského původu. Součástí vysílání budou též TV shows; časový rozsah vysílání: 21 – 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internet; informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz nebo voyo.nova.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu; v rozsahu dle žádosti doručené dne 23. 7. 2021, RRTV/9028/2021-vra.

– Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let, označení (název) programu: SPEKTRUM HUNGARY; základní programová specifikace: Program zaměřený na vysílání zábavně-vzdělávacích dokumentárních pořadů vyrobených zejména v USA, ale také v Asii a v Evropě; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 12. 7. 2021, RRTV/8709/2021-vra.

– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Maďarska, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, k televiznímu vysílání programu SPEKTRUM HUNGARY šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Program zaměřený na vysílání zábavně-vzdělávacích dokumentárních pořadů vyrobených zejména v USA, ale také v Asii a v Evropě.

– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 152 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/12296/2018-smu, č. j.: RRTV/2018/339/smu, ze dne 29. března 2018, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nova 2 na Nova Fun, dle žádosti ze dne 21. července 2021, č. j.: RRTV/9018/2021-vra.

– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 152 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn: FIA/857/2013, 2013/123/FIA/CET, ze dne 6. února 2013, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nova 2 na Nova Fun, dle žádosti ze dne 21. července 2021, č. j.: RRTV/9016/2021-vra.

– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 152 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: FIA/4262/2012, 2012/881/FIA/CET, ze dne: 20. listopadu 2012, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nova 2 na Nova Fun, dle žádosti ze dne 21. července 2021, č. j.: RRTV/9017/2021-vra.

– Rada uděluje provozovateli vysílání, společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/14202/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/541/zem, ze dne 17. července 2018, k provozování televizního vysílání programu Orange Sport šířeného prostřednictvím družice, a to změnou označení názvu programu na Premier Sport 2 CZ, v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. července 2021, č.j. RRTV/9412/2021-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 2. a 4. srpna 2021, č.j. RRTV/9464/2021-vra a č.j. RRTV/9506/2021 – vra.

– Rada uděluje provozovateli vysílání, společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/14207/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/542/zem, ze dne 17. července 2018, k provozování televizního vysílání programu Orange Sport 2 šířeného prostřednictvím družice, a to změnou označení názvu programu na Premier Sport 2 SK, v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. července 2021, č.j. RRTV/9417/2021-vra,ve znění doplnění a upřesnění ze dne 2. a 4. srpna 2021, č.j. RRTV/9463/2021-vra a č.j. RRTV/9505/2021 – vra.

– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli Nej Kanál s.r.o., IČ 027 38 252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu NEJ – TV Jiřetín šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. Jiřetín pod Bukovou (751308), okres Liberec, na základě licence č.j. RRTV/2363/2015-zem, spis. zn. 2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, na dobu určitou do 7. února 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. července 2021 pod č.j. RRTV/9011/2021-vra.

– Rada prodlužuje provozovateli FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. FIA/6524/09 ze dne 25. srpna 2009, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 16. července 2021 pod č.j. RRTV/8922/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 19. července 2021, č.j. RRTV/8942/2021-vra.

– Rada prodlužuje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. FIA/620/2013, spis. zn: 2013/3/FIA/CET, ze dne 5. února 2013, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené 16. července 2021 pod č.j. RRTV/8917/2021-vra.

– Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, žádá společnost Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení ve věci možného neobnovení vysílání televizního programu Naživo šířeného prostřednictvím vysílačů po přerušeném vysílání v době od 20. ledna 2021 do 20. července 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.

– Rada registruje provozovateli GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci k provozování převzatého rozhlasového a televizní vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j.: sve/8158/08, sp. zn.: 2008/1358/sve/GRA, ze dne 16. prosince 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to zařazení nového zahraničního televizního programu NetViet do programové nabídky, dle podání ze dne 10. května 2021, č.j. RRTV/6482/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 3. června 2021, č.j. RRTV/7136/2021-vra a 14. července 2021, č.j. RRTV/8802/2021-vra.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j.: sve/8158/08, sp. zn.: 2008/1358/sve/GRA, ze dne 16. prosince 2008, spočívajícím: 1) v rozšíření programové nabídky o televizní programy: a) české veřejnoprávní: ČT3; o programy licencované Radou: Hobby TV, Prima KRIMI, Seznam.cz TV, SPEKTRUM HOME, ŠLÁGR 2, TV Paprika, CNN Prima News, LEO TV (erotický program, časový rozsah vysílání 24 hodin denně, splňuje podmínky dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.), CS History, CS Horror; b) zahraniční: Arena Sport 1, Arena Sport 2, Auto Motor Sport, Cartoon Network CZ, CNN International, FOOD Network, Investigation Discovery, OTV Ukraina, Love Nature 4K, DTX, Discovery Science, Extasy 4K (erotický program, časový rozsah vysílání 24 hodin denně, splňuje podmínky dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.), v rozsahu oznámení ze dne 10. května 2021, č.j.: RRTV/6482/2021-vra a odstranění nedostatků oznámení ze dne 3. června 2021, č.j. RRTV/7136/2021-vra.

– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem: Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: zem/2623/2012, sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 2012, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program ŠLÁGER MUZIKA, dle oznámení ze dne 7. července 2021, č.j.: RRTV/8592/2021-vra a odstranění nedostatků oznámení ze dne 22. července 2021, č.j.: RRTV/9005/2021-vra.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č.j.: RRTV/8190/2019-smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy: ŠLÁGER MUZIKA, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, Eurosport 7, Eurosport 8, Eurosport 9 a vyřazení českého televizního programu ŠLÁGR TV ze své programové nabídky, dle oznámení ze dne 27. července 2021, č.j.: RRTV/9059/2021-vra.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č.j.: RRTV/8188/2019-smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy: ŠLÁGER MUZIKA, Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, Eurosport 7, Eurosport 8, Eurosport 9 a vyřazení českého televizního programu ŠLÁGR TV ze své programové nabídky, dle oznámení ze dne 27. července 2021, č.j.: RRTV/9059/2021-vra.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/55/zem, č.j.: RRTV/2876/2019-zem, ze dne 19. února 2019, spočívajícím ve změně programové nabídky, a to dočasné změně názvu programu MTV Classic od 6. září 2021, 07:00 hodin do 13. září 2021 07:00 hodin na MTV PRIDE a dočasné změně názvu programu MTV Live HD od 2. srpna 2021 od 06:00 hodin na MTV Live, dle oznámení ze dne 23. července 2021, č.j.: RRTV/9027/2021-vra.

– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: sve/4200/2012, sp. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to vyřazení v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí ke dni 1. srpna 2021 z programové nabídky volně (FTA) šířených programů rozhlasový program Rádio Dechovka, dle oznámení ze dne 4. srpna 2021, č.j.: RRTV/9485/2021-vra.

– Rada se seznámila se Zprávou EU o právním státu pro rok 2021

– Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, a doručenými v období od 12. do 29. července 2021 (celkem 18 podání): Reklama Mountfield – spot propagující zahradní grily; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima a CNN Prima News – 26.7.2021 od 7:00 hodin – označení pořadu piktogramem PP; Česká televize / ČT24 – 19.7.2021 – informace o tiskové konferenci Babiš-von der Leyenová; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT – Reportáž Palermo v Běchovicích, 21.6.2021 od 21:05 hodin; Česká televize / ČT sport – výslovnost ženských příjmení; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM – Záhadný vesmír, 26.7.2021 od 15:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Prima zprávy – 13.6.2021 od 18:55 hodin, reportáž o zákazu vjezdu cyklistů; Česká televize / ČT sport – hlasitost reklamy při zápasech ME ve fotbalu a hlasité vysílání reklam Českou televizí obecně; Česká televize / ČT 1 – Dobré ráno, 26.7.2021 od 5:59 hodin; TV Nova s.r.o./ Nova – Co ste hasiči, 16.7.2021 od 20:20 hodin; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Kamarád do deště 2: Příběh z Brooklynu, 27.7.2021 od 16:23 hodin; TV Nova s.r.o./ Nova Cinema – film „2012“, 07.7.2021 od 20:06 hodin; Informování o vakcinační politice v souvislosti s covidem; Česká televize / ČT1-Infiltrace – Obchod s nadějí, 12.4.2021; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – údajná reklama na sexuální pomůcky, 14.7.2021; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima KRIMI – Vraždy na Sandhamnu, 11.7.2021 od 20:15 hodin.

– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele reklamy, společnost Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, o podání vysvětlení ke spotu odvysílanému na programu Prima dne 4. června 2021 od 21:30 hodin, a to z jakého důvodu byla v reklamě uvedena cena (po slevě) 4 990 Kč u obrázku grilu, který je prodáván za 22 990 Kč. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním zábavně-informačního pořadu Nový den dne 26. července 2021 od 7:00 hodin na programech Prima a CNN Prima News, neboť pořad byl na začátku a na konci označen piktogramem PP, ale toto označení absentovalo po přerušení pořadu reklamním blokem. Tím došlo k porušení povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Minimax provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 26. dubna 2021 od 10:00 do 22:00 hod.

– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2021.

– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 3. července 2021, 20:00 – 22:00 hodin.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na základě jakých úvah umožnil sponzorování programu CNN Prima News společností BG Technik, resp. zda vyhodnocuje program CNN Prima News jako program, u něhož nadpoloviční podíl denního vysílacího času netvoří pořady, které nelze sponzorovat, konkrétně pořady zpravodajské a politicko-publicistické.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, na základě jakých skutečností uvádí v reklamě s motivem „chilli papričky“ odvysílané dne 10. dubna 2021 v čase od 20:52:11 hodin na programu Prima, že „české chilli papričky neexistují“, když tato zelenina se v České republice pěstuje, a dále z jakých podkladů vychází tvrzení, že přijetím potravinových kvót dojde ke zdražení zboží.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku odvysíláním klamavé reklamy s motivem „Chilli papričky“ dne 10. dubna 2021 v čase od 20:52:11 hodin na programu Prima, že věc odkládá.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, k vysílání programu Televize Barrandov dne 23. 12. 2020, k bloku uvedenému v programových přehledech jako Live Teleshopping, konkrétně, zda pořady Kašpárku, vař! (9:59 a 10:22 hodin) a Vtip za stovku (10:11 hodin) spadají do bloku označeného Live Teleshopping, a pokud ano, proč pořady, které jsou standardně vysílány jako redakční obsah provozovatele, jsou nyní vydávány za obchodní sdělení, a jakým způsobem pak tyto pořady naplňují definici obchodního sdělení, resp. teleshoppingu.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle něhož je provozovatel povinen provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání. Porušení se provozovatel dopustil tím, že do vysílání programu Televize Barrandov jsou začleňovány teleshoppingové bloky, nad nimiž nemá redakční kontrolu, jelikož jejich autorizaci a zařazení do vysílání vykonává subjekt odlišný od provozovatele. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AV- PARK s.r.o. k otázce, jakým způsobem proběhlo zadání prezentace podcastů společnosti Supraphon ve videotextovém bloku, který byl odvysílán v rámci vysílací smyčky dne 7. února 2021 na programu TV 13, a zda bylo sdělení odvysíláno za úplatu nebo obdobnou protihodnotu, a jakým způsobem proběhlo zadání prezentace knihy Zločinu na stopě 2 v pořadu Nespi, který byl odvysílán v rámci vysílacích smyček ve dnech 7. a 8. února 2021 na programu TV 13, a zda bylo sdělení odvysíláno za úplatu nebo obdobnou protihodnotu.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PK 62, a.s. k důvodům, proč se program LEO TV dne 13. března 2021 v časovém úseku 12:00 – 20:00 neskládal z bloků pořadů moderovaných průvodkyněmi vysíláním, které diváky provázejí programovou skladbou, tak jak deklarují podmínky licence programu (licence udělená rozhodnutím Rady č. j. RRTV/14379/2018-smu ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/439/2018/smu, ve znění pozdějších změn).

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PK 62, a.s. k důvodu zařazování programového předělu označeného symbolem pro pořady s umístěním produktu („PP“), resp. ke kterým pořadům a umístěným produktům se dané označení vztahovalo na programu LEO TV dne 13. března 2021 v časovém úseku od 12:00 do 20:00 hodin opakovaně (např. v 12:31:04, 12:56:23, 12:56:44, 13:27:23, 13:28:07, 13:56:23 hodin).

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová společnost, s. r. o. k obsahu vysílání programu CS Mystery dne 1. dubna 2021 v úseku 7-22 hodin, konkrétně k přebírání vysílání teleshoppingu Luxusstore v úseku 7:00-10:00 hodin z programu ABC TV jiného provozovatele vysílání.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele POLAR televize Ostrava s. r. o. ohledně skutečnosti, zda v kalendářním roce 2020 zařadil do vysílání programu POLAR pořad Eko magazín, Chytrý region, Léta běží, Magazín 112, Magazín TV medicína, Správným směrem, Dopravní revue či Studuj u nás, a pokud ano, proč odvysílání těchto děl neevidoval a nevykázal je jako odvysílaná evropská díla.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s. r. o. na upozornění na porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady neidentifikoval odvysílaná evropská díla a evropská nezávislá díla a neidentifikoval jejich výrobce a neposkytl seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a to vše za rok 2020 k televizním programům O2 Sport, O2 Sport2, O2 Sport3, O2 Sport4, O2 Sport5, O2 Sport6, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4.

– Rada se seznámila s údaji o zastoupení evropských děl, evropských nezávislých děl a evropských nezávislých děl mladších 5 let na programech O2 Sport, O2 Sport2, O2 Sport3, O2 Sport4, O2 Sport5, O2 Sport6, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3 a Orange Sport 4 provozovatele O2 TV s.r.o. v roce 2020.
– Rada se seznámila s reakcí (č.j. RRTV/8829/2021-vra) provozovatele SPORT 5 a.s. na upozornění na porušení (č.j. RRTV/8598/2021-loj) ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 27. března 2021 od 17:29:59 odvysílal na programu SPORT 5 pořad Motorbike, na jehož konci chyběl symbol PP označující umístění produktu.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 00, na uložené upozornění porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. dubna 2021 v čase 21:58:57- 21:59:58 hodin odvysílal na programu Orange Sport 2 reklamní blok, který vykazoval úroveň integrované hlasitosti – 8,5 LUFS, a provozovatel tak nezajistil vysílání reklamy takovým způsobem, aby byla hladina hlasitosti vysílání v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou.

– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. července 2021, č.j. 10A 58/2018, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, VAT: CY10147566V se sídlem ARCH. MAKARIOS III, NEOCLEOUS HOUSE, P.C. 3030, LIMASSOL, CYPRUS, proti rozhodnutí Rady, jímž byla této společnosti uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingového bloku Linka lásky, odvysílaného dne 21. srpna 2017 v čase od 10:10 do 11:11 hodin na programu JOJ Family, který byl nekalou obchodní praktikou podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 14 A 137/2020-50 ze dne 16. června 2021, kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 13. 10. 2020, č. j. RRTV/14182/2020-had, jímž byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč společnosti Palírna U Zeleného stromu, a.s., neboť jí zadaná reklama „Hanácká vodka- Pure Silvestr Spirit“, která byla odvysílána dne 27. listopadu 2019 v čase 17:16:14 hodin na programu Prima, měla v rozporu se zákazem obsaženým v § 4 odst. d) zákona o regulaci reklamy vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému (nebo sexuálnímu) úspěchu.

– Rada bere zpět kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 14 A 137/2020 -50 ze dne 16. června 2021, kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 13. 10. 2020, č. j. RRTV/14182/2020-had, jímž byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč společnosti Palírna U Zeleného stromu, a.s., neboť jí zadaná reklama „Hanácká vodka- Pure Silvestr Spirit“, která byla odvysílána dne 27. listopadu 2019 v čase 17:16:14 hodin na programu Prima, měla porušit zákaz obsažený v § 4 odst. d) zákona o regulaci reklamy.

– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 A 95/2018- 93 ze dne 12. července 2021. Městský soud v Praze rozhodl o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí Rady ze dne 23. 1. 2018, č. j. RRTV/5990/2018-had, kterým byla uložena pokuta ve výši 600 000 Kč společnosti SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, neboť jí zadaná reklama s motivem Enzycol DNA dne 1. 7. 2016 v čase 10:25:04 hodin na programu Televize Barrandov byla v rozporu s § 5d odst. 2, zákona č. 40/1995, dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele O2 Czech Republic a.s., ze dne 29. června 2021, doručeného Radě dne 2. července 2021, toto potvrzení: Poskytovatel O2 Czech Republic a.s., IČ: 601 93 336, se sídlem v Praze, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, byl dne 10. srpna 2021 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. července 2021 pod názvem O2 TV Plus, dostupné přes set top box a Smart TV.

V Praze dne 12. 8. 2021
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET