Tisková zpráva z 15. zasedání 2021, konaného dne 31. 8. 2021
Publikováno 14.09.2021 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 15. zasedání projednala 48 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech řízení o přestupku.

Rada udělila licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o k provozování televizního vysílání programu Nickelodeon Global šířeného prostřednictvím družice.
Rada na svém 15. zasedání zvolila za svého místopředsedu Doc. JUDr. Ing. Daniela Nováka, CSc.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2021/465/blu provedla důkaz vyslechnutím úseků vysílání programu EVROPA 2 (Praha 88,2 MHz) provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. ve dnech 17., 18., 21., 22., 23. a 24. prosince 2020, v rámci kterých mohlo dojít k porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, že v rámci vysílání programu EVROPA 2 došlo ve výše uvedených dnech v pořadu „Ranní show“ k opakované propagaci akce „Leoš Mareš – Staré pecky; Vánoční speciál z nového bytu“.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio Contact, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio Contact, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01 ze dne 9. května 2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio North Music, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/975/zab ze dne 16. 9. 2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/682/zab ze dne 1. 4. 2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí.

– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 42 19 / 49 19 44 a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 53 32 / 49 15 19 se lhůtou pro doručení žádostí do 30. září 2021.

– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se společností PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČ: 25784684, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se společností Peppermint digital s.r.o., IČ: 28525001, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 11. srpna 2021, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 11. srpna 2021, RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 11. srpna 2021, a LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 11. srpna 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 11. srpna 2021 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City; Brno 99,0 MHz) dne 11. srpna 2021.

– Rada se seznámila s odpovědí od Českého rozhlasu (č. j. RRTV/9766/2021-vra) ve věci žádosti o podání vysvětlení (č. j. RRTV/8934/2021-str) ohledně toho, kdy a v jakých pořadech dal ČRo v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 12. srpna 2021 pod č.j. RRTV/9666/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc červenec 2021 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, doručeným Radě dne 16. srpna 2021 pod č.j. RRTV/9666/2021-vra, že ke dni 21. srpna 2021 byly v obchodním rejstříku zapsány změny v osobách jednatelů provozovatele a ve společenské smlouvě provozovatele, přičemž tyto změny byly schváleny rozhodnutím Rady ze dne 18. května 2021, sp.zn. RRTV/2021/381/str.

– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.

– Rada se seznámila se zněním zákona č. 261/2021 Sb., který mění zákon č. 231/2001 Sb., a s rozborem jeho potenciálních dopadů.

– Rada se seznámila s podnětem předsedy volebního výboru (č.j. RRTV/9495/2021 – vac) a schválila odpověď v intencích návrhu a rozpravy.

– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/8050/2021-vra ohledně vystupování tiskového mluvčího ŘSD Jana Rýdla v pořadech Obchvaty s Honzou Rýdlem a České silnice a dálnice z první ruky na programu Rádio BLANÍK.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon Global; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Evropa: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina; Blízký východ: Izrael; Afrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Asie: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Hongkong, Kazachstán, Kyrgyzstán, Maledivy, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. srpna 2021, č.j.: RRTV/9454/2021-vra.

– Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, na jejichž území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Nickelodeon Global, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály.

– Rada bere na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 18. srpna 2021, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu VH 1 European, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím sp. zn.: 2009/1037/sve/MTV, č.j.: sve/7049/09, ze dne 6. října 2009, dle žádosti ze dne 18. srpna 2021, č.j.: RRTV/9764/2021-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

– Rada bere na vědomí oznámení provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu VH 1 European, licence, sp. zn.: 2009/1037/sve/MTV, č.j.: sve/7049/09, ze dne 6. října 2009, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 18. srpna 2021, dle oznámení ze dne 18. srpna 2021, č.j.: RRTV/9764/2021-vra.

– Rada zahajuje s provozovatelem Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování televizního vysílání programu TV TERAPIE, šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence sp. zn. RRTV/2019/628/smu, č.j. RTV/2863/2020-smu RRTV/2019/628/smu, ze dne 25. února 2020, neboť provozovatel nezahájil vysílání po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence do 360 dnů. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k vyjádření do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

– Rada prodlužuje podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. společnosti The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., IČ: 29143462, se sídlem: Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9, lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence doručené dne 1. července 2021 pod č.j. RRTV/8540/2021-vra, a to na základě žádosti o prodloužení lhůty doručené dne 28. července 2021 pod č.j. RRTV/9386/2021-vra do 30. září 2021.

– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2014/589/FIA/MTV, č. j.: FIA/2514/2014, ze dne 1. července 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu MTV, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně směrováno o Evropa: Andorra, Belgie, Portugalsko, Španělsko; Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tornáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Západní Sahara, Zimbabwe, dle žádosti ze dne 2. srpna 2021, č.j.: RRTV/9465/2021-vra.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a podle ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., přerušuje správní řízení vedené se společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, o udělení předchozího souhlasu podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu Spektrum, šířeného prostřednictvím družice, licence č.j.: koz/6867/09, sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, ze dne 8. září 2009, ve znění pozdějších změn, a to do 30. září 2021, z důvodu uvedeného v žádosti ze dne 4. srpna 2021, č.j.: RRTV/9494/2021-vra a upřesnění žádosti ze dne 10. srpna 2021, č.j.: RRTV/9602/2021-vra.

– Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zák. č. 231/2001 Sb. provozovateli televizního vysílání Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas se změnami skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2016/827/SMU/Kra, č.j. RRTV/3515/2016-smu ze dne 22. listopadu 2016 spočívajících: a) v navýšení základního kapitálu; b) ve vstupu nového akcionáře Města Frýdlant, a to v rozsahu žádosti doručené dne 12. srpna 2021 pod č.j. RRTV/9638/2021-vra.

– Rada uděluje provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 489 08 991, se sídlem Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. Ru/124/02/1570 ze dne 14. května 2002, a to změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, společenské smlouvy a seznamu společníků včetně převodu 30% podílu ve společnosti NOEL, s.r.o. na třetí osobu, Bc. Petra Macka, v rozsahu dle žádosti ze dne 17. srpna 2021, č.j. RRTV/9727/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 20. srpna 2021, č.j. RRTV/10167/2021-vra.

– Rada registruje provozovateli převzatého vysílání Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, podle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace sp. zn. 2016/828/SMU/Kra, č.j. RRTV/3140/2016-SMU, ze dne 25. října 2016, spočívající ve změně seznamu akcionářů, a to v rozsahu oznámení doručeného dne 12. srpna 2021 pod č.j. RRTV/9638/2021-vra.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., doručeným dne 12. srpna 2021 pod č.j. RRTV/9638/2021-vra, spočívajícím v záměru navýšení základního kapitálu.

– Rada registruje provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 489 08 991, se sídlem Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín, podle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci k provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Rg/15/97 ze dne 8. dubna 1997, spočívající ve změně vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, způsobu rozdělení hlasovacích práv a seznamu společníků, v rozsahu dle žádosti ze dne 17. srpna 2021, č.j. RRTV/9727/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 20. srpna 2021, č.j. RRTV/10167/2021-vra.

– Rada v souladu s § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., registruje provozovateli Kabelová televize Jeseník, spol. s.r.o., IČ 47683163, se sídlem Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č. j. Rg/53/96 ze dne 29. března 1996, spočívající ve změně seznamu společníků v rozsahu dle podání ze dne 18. srpna 2021, č. j. RRTV/9778/2021-vra.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, doručeným Radě dne 5. srpna 2021 pod č.j. č.j. RRTV/9521/2021-vra, o opětovném zahájení vysílání programu Orange Sport (nově: „Premium Sport 2 CZ“) dne 17. srpna 2021.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, doručeným Radě dne 5. srpna 2021 pod č.j. č.j. RRTV/9521/2021-vra, o opětovném zahájení vysílání programu Orange Sport 2 (nově: „Premium Sport 2 SK“) dne 17. srpna 2021.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152, doručeným dne 11. srpna 2021, pod č.j. RRTV/9610/2021-vra, o zahájení vysílání programů Nova sport 3 a Nova sport 4 dne 13. srpna 2021, šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licencí ze dne 29. června 2021, č.j. RRTV/8635/2021-kus, spis. zn.: RRTV/2021/539-kus (Nova sport 3) a č.j. RRTV/86/36/2021-kus, spis. zn.: RRTV/2021/540-kus (Nova sport 4).

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, doručeným Radě dne 18. srpna 2021 pod č.j. RRTV/9762/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání níže uvedených programů:MTV Portugal (sp. zn. RRTV/2021/611/zil) ke dni 18. srpna 2021; MTV 00s (sp. zn. RRTV/2021/612/kus) ke dni 18. srpna 2021; MTV Spain (sp.zn. RRTV/2021/622/hou) ke dni 1. září 2021; MTV Wallonia (sp zn. RRTV/2021/630/zil) ke dni 1. září 2021.

– Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2021/494/had provedla důkaz zhlédnutím záznamu obchodního sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“ odvysílaného dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia.

– Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2021/496/had provedla důkaz zhlédnutím záznamu obchodního sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“ odvysílaného dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia.

– Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2021/541/rud provedla důkaz zhlédnutím teleshoppingového bloku „Soukup shop“ odvysílaného dne 5. května 2021 od 14:15 hodin na programu Televize Barrandov.

– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 2. srpna do 23. srpna 2021: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – Partička XXL, 3. 8. 2021 v 20:15 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, 15. 8. 2021 v 16:55 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Co ste hasiči (6), 13. 8. 2021 v 20:20 hod.; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – Linka (1, 2), 5. 8. 2021 a 12. 8. 2021 v 20:15 hod.; FTV Prima, spol. s.r.o. / CNN Prima News – Nový den, 16. 8. 2021 v 06:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – sdělení Večírek, 16. 8. 2021 v 21:18 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – sponzor pořadu Hemostop Gel Max, 8. 8. 2021 v 18:19 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Tamtam plus (12/16), 13. 8. 2021 v 20:09 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Horizont ČT24, Alarmující zpráva o klimatických změnách, 13. 8. 2021 v 21:30 hod.; OKAY / Óčko STAR – reklama Okay.cz, premiérově 2. 8. 2021 v 23:30 hod.; Electro World s.r.o. / Prima COOL – reklama Electro World; Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. / ČT1 – sponzor pogramu (motiv Milujeme teplou vodu), 16. 8. 2021 v 19:54 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – reklama Růžový slon, 21. 8. 2021 v 22:11 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – hlasitost reklam, 15. 8. 2021 v 19:36 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Action – hlasitost reklam, 19. 8. 2021 v 11:23 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Rychlá hra; Seznam.cz, a.s. / Stream.cz – Kokoti na neděli; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – 168 hodin, reakce na rozhodnutí Rady; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – tisková konference Ursuly Von der Leyenové a Dobré ráno, reakce na rozhodnutí Rady; dopis deklarující výhrady vůči Zprávě EK za rok 2020 o stavu právního státu v Česku.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 16. srpna 2021 odvysílal od 06:00 hodin na programu CNN Prima News zpravodajský pořad Nový den, ke kterému opakovaně připojil oznámení o sponzorování pořadu sponzorem RobeZone (v časech 01:59:36, 02:23:55 a 02:30:14 hodin od začátku pořadu), ačkoli zpravodajské a politicko-publicistické pořady nelze sponzorovat. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání či jiných dohod odvysílal na programu Prima dne 16. srpna 2021 v 21:18 hodin sdělení, které propaguje film Večírek, resp. uvedení jmenovaného snímku v kinech. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, k jakému pořadu se váže oznámení sponzora pořadu SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT (Hemostop Gel Max), které bylo zařazeno do vysílání programu Prima dne 8. srpna 2021 v 18:19 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, zda se v případě pořadu Tamtam plus (12/16), odvysílaného dne 13. srpna 2021 od 20:09 hodin na programu ČT1 jedná o pořad pro děti, a dále, na základě jakých smluvních ujednání byly v pořadu umístěny produkty, resp. zda byla v souvislosti s umístěním produktu provedena platba. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu AMC CHANNEL BULGARIA provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. v úseku 10:00-22:00 hodin dne 26. dubna 2021.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Retro Music Television provozovatele Hudební televize, s.r.o. ze dne 7. června 2021 od 10:00 do 22:00 hod.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, PSČ 120 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. června 2021 vysílal označení sponzorů programu bezprostředně před začátkem pořadů. Konkrétně v čase 11:02:09 vysílal označení sponzorů programu Rock Opera Praha a Iceland, na která navázal pořadem Refresh, v čase 13:00:14 označil tytéž sponzory, přičemž bezprostředně následoval pořad Republika, v 17:03:30 odvysílal označení sponzora programu Rock Opera Praha, po němž následoval pořad Rentgen, v 19:05:29 označil téhož sponzora, po čemž následoval pořad Reproduktor a ve 21:01:48 provozovatel odvysílal opět označení sponzorů Rock Opera Praha a Iceland, na něž bezprostředně navázal pořadem Replay 80s. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2021.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 31. srpna 2021 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, společností Palírna U Zeleného stromu a.s., IČ 27336760, sídlem Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, řízení o přestupku, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Liberecká TV s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ:-02168987, o podání vysvětlení, jakým způsobem přistoupil k nápravě ve smyslu uloženého upozornění na porušení zákona ze dne 4. května 2021, č. j. RRTV/3708/2021- rud, sp. zn. RRTV/2021/191/rud, tedy jakým způsobem upravil text Smlouvy o dílo č. OLP/5628/2019, uzavřené dne 14. ledna 2020 mezi provozovatelem vysílání a Libereckým krajem (jako objednatelem díla), tak, aby nepanovaly pochybnosti o jeho redakční nezávislosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, z jakého důvodu nebyla v příspěvku „Kauza Pavel Zeman“ odvysílaném v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa dne 20. května 2021 od 21:00 hodin na programu Televize Barrandov uvedena při informování o demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na podporu Pavla Zemana aktuální fotografie z této demonstrace, případně proč bylo využito starší fotografie, z níž nebylo žádným způsobem patrné, že nezobrazuje aktuální protesty.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvku „Kauza Pavel Zeman“ v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa dne 20. května 2021 od 21:00 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, jakým způsobem naplňuje základní programovou specifikaci a licencí deklarovanou programovou skladbu programu Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, ze dne 13. května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), konkrétně, jakým způsobem zajišťuje vysílání denního zpravodajského přehledu, resp. zda byl dne 5. května2021 denní zpravodajský přehled reprezentován pořadem Moje zprávy.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení základní programové specifikace a licenčních podmínek, respektive dalších programových podmínek programu Televize Barrandov (licence ze dne 13. května 2013, č. j. FIA/2148/2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), neboť dle základní programové specifikace má být program Televize Barrandov plnoformátovým, tedy má dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., obsahovat pořady různého zaměření a témat, zejména pořady zpravodajské, filmové, dokumentární, hudební a vzdělávací a není zaměřen pouze na určitou skupinu obyvatel se shodnými zájmy, a dle licenčních podmínek má být součástí programové skladby denní zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně, kdy uvedeného jednání se provozovatel se dopustil tím, že dne 5. května 2021 nezařadil do vysílání programu Televize Barrandov žádný zpravodajský pořad.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, jakého charakteru byly spoty oznamující „sponzory programu“ Husqvarna Slovensko, s. r. o., Crussis Electrobikes s. r. o. a TEREZIA COMPANY s. r. o., odvysílané 29. března 2021 ve 20:20 hodin a 21:28 hodin na programu Nova International, resp. zda tyto spoty oznamovaly sponzorování programu, či sponzorování pořadu.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlo: Vinohradská 3217/167, Praha, 100 00, ve věci obsahu stížnosti na reklamu Intimissimi – odvysílané na programu Prima COOL dne 16. 5. 2021 od 20:37 hodin.

– Rada jako ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Intimissimi na programu Prima COOL dne 16. 5. 2021 od 20:37 hodin, že věc odkládá.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání, FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, ve věci reklamních spotů s motivem „Modrý kód (Vitamín C URGENT)“, které byly odvysílány dne 16. února 2021 v čase 8:27 hodin na programu Prima (mutace 1) a dne 22. února 2021 v čase 17:12 hodin na témže programu (mutace 2).

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodních sdělení, Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 25385381, se sídlem Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, ve věci reklamních spotů s motivem „Modrý kód (Vitamín C URGENT)“, které byly odvysílány dne 16. února 2021 v čase 8:27 hodin na programu Prima (mutace 1) a dne 22. února 2021 v čase 17:12 hodin na témže programu (mutace 2).

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil ve vysílání programu O2 Sport4 dne 7. února 2021 v časovém úseku 14:00-18:00 hodin, kdy po celou dobu vysílání byl součástí obrazu žlutý rámeček s informací o aktuálním sázkovém kurzu a návodem, jak při sázení postupovat, který měl povahu přímých výzev k využití sázkové služby: „Stáhni si aplikaci Fortuna“, Zaregistruj se“ a „Vsaď si a užij si hru“, „Buď ve hře celý zápas díky LIVE SÁZKÁM od Fortuny!“

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., dle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut, kterého se provozovatel dopustil ve vysílání programu O2 Sport4 dne 7. února 2021 v časovém úseku 14:00-15:00 hodin, kdy odvysílal 60 minut reklamy, čímž o 48 minut překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil ve vysílání programu O2 Sport3 dne 7. února 2021 v časovém úseku 16:00 až 18:30 hodin, když po celou dobou bylo na obrazovce přítomné logo Livesport.cz, respektive odkaz na internetové stránky Livesport.cz (v některých úsecích bylo dokonce jediným obsahem vysílání – 18:11:55-18:17:12) a rovněž se zde objevovala tvář reklamní kampaně Livesport.cz Petr Čech, ukazující display mobilního telefonu, na němž je viditelná přímá výzva „Stáhni si naší mobilní aplikaci na Google Play a App Store“.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., dle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut, kterého se provozovatel dopustil ve vysílání programu O2 Sport3 dne 7. února 2021 v časovém úseku 16:00-17:00 hodin, kdy odvysílal 60 minut reklamy, čímž o 48 minut překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Nej Kanál s.r.o. na upozornění (č.j. RRTV/8607/2021-loj) na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 7. a 8. února 2021 nevysílal programy Infokanál NEJ – TV (lokalita Jiřetín), Infokanál NEJ – TV (lokalita Příšovice) a Infokanál NEJ – TV (lokalita Skalice), aniž by naplnil povinnost provozovatele vysílání oznamovat Radě, že došlo k technickým překážkám, které mu brání ve vysílání.

V Praze dne 2. 9. 2021

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET