Tisková zpráva z 16. zasedání 2021, konaného dne 14. 9. 2021
Publikováno 05.10.2021 v kategorii: Ozvěna

Přítomni: Bouška, Dohnálková, Jakl, Janeček, Jehlička, Králová, Köppl, Maceška, Mencl, Novák, Petrov, Smolíková, Šincl


Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš
1 RRTV/2021/708/bla: Schválení programu 16. zasedání 2021
– Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0

2 RRTV/2021/590/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA /družice /řízení o udělení licence – ústní jednání dne 14. září 2021 ve 13.30 hodin
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA; základní programová specifikace: Program zaměřený na vysílání zábavně-vzdělávacích dokumentárních pořadů vyrobených zejména v USA, ale také v Asii a v Evropě; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, dle žádosti ze dne 12. července 2021, č.j.: RRTV/8707/2021-vra, ve znění žádosti ze dne 30. srpna 2021, č.j.: RRTV/10561/2021-vra.
13-0-0

– Rada informuje regulační orgán členského států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na jejímž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Program zaměřený na vysílání zábavně-vzdělávacích dokumentárních pořadů vyrobených zejména v USA, ale také v Asii a v Evropě.
13-0-0

3 RRTV/2021/681/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima ? /zemské digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 14. září 2021, ve 13.40 hodin
– Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima SHOW; základní programová specifikace: Tematický zábavní program zaměřený na mimoevropskou tvorbu. Výčet převažujících žánrů: různé formáty žánru „reality“, různé formáty zábavních pořadů; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 15 až 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. srpna 2021, č.j.: RRTV/10165/2021-vra a upřesnění žádosti ze dne 3. září 2021, č.j.: RRTV/10690/2021-vra.
13-0-0

4 RRTV/2021/682/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima ? /zvláštní přenosové systémy /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 14. září 2021, ve 13.50 hodin
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Prima SHOW; základní programová specifikace: Tematický zábavní program zaměřený na mimoevropskou tvorbu. Výčet převažujících žánrů: různé formáty žánru „reality“, různé formáty zábavních pořadů; časový rozsah vysílání: 15 až 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: dálkový přístup – internet; informace o přístupu k vysílání: www.iprima.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu; v rozsahu žádosti ze dne 19. srpna 2021, č.j.: RRTV/10166/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 3. září 2021, č.j.: RRTV/10689/2021-vra.
12-0-0

5 RRTV/2021/661/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM (Ru-121-02)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28. května 2002) ) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio North Music, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
13-0-0

6 RRTV/2021/668/str: EVROPA 2, s.r.o./Evropa 2/RV/prodloužení licence (sp. zn. 2015/579/zab, č.j. RRTV/738/2016-SPM ze dne 1.3.2016)
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ:158 91 283, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/579/zab, č.j. RRTV/738/2016-SPM ze dne 1.3.2016 k rozhlasovému vysílání programu Evropa 2 prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Děčín 92,7 MHz / 1 kW do 10. října 2025.
13-0-0

7 RRTV/2021/690/blu: PEARS HEALTH CYBER s.r.o./LONDA spol. s r.o./Rock Zone 105,9/RV/15. 6. 2021 – řízení o přestupku – zahájení přestupku se zadavatelem reklamy
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se společností PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČ: 25784684, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o.
12-0-1

8 RRTV/2021/705/blu: NeoMedia-Czech s.r.o./LONDA spol. s r.o./Rock Zone 105,9/RV/15. 6. 2021 – řízení o přestupku se zpracovatelem reklamy – zahájení řízení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se společností NeoMedia-Czech s.r.o., IČ: 24687804, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení §5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o.
12-0-1

9 RRTV/2021/693/mam: MEDIA BOHEMIA, a.s. / Rádio BLANÍK – 2. 8. 2021, srovnávací analýza
– Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů Rádio Blaník na vybraných souborech technických parametrů Praha 87.8 MHz a Ostrava 93.7 MHz provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. ze dne 2. 8. 2021, v časech od 08:00 do 09:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin, od 18:00 do 19:00 hodin a od 19:00 do 20:00 hodin.
13-0-0

10 RRTV/2021/704/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání 16/2021
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 2. září 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 2. září 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Zlín 90,3 MHz) dne 2. září 2021, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 2. září 2021, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 2. září 2021 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 2. září 2021.
13-0-0

11 RRTV/2021/531/poj: Český rozhlas/ČRo Radožurnál/RV/Souhrnný materiál ve věci stížnosti č.j. č.j. RRTV/7543/2021-vra a č.j. RRTV/7552/2021-vra
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s materiálem ve věci stížnosti č.j. RRTV/7543/2021-vra a č.j. RRTV/7552/2021-vra
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci stížností č.j. RRTV/7543/2021-vra a č.j. RRTV/7552/2021-vra tak, že věc odkládá.
7-2-4

12 RRTV/2020/183/zab: Licenční řízení/RV/Olomouc – Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W – seznámení s rozsudkem MS
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 15 A 59/2021- 53 ze dne 5. srpna 2021, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Route Radio s.r.o. proti rozhodnutí Rady ze dne 13.4.2021, č.j. RRTV/6468/2021-str, sp. zn. RRTV/2020/183/zab, kterým Rada udělila společnosti HAMCO s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc-Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W pro program Radio Metropole na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a zamítla žádost společnosti Route Radio s.r.o.
13-0-0

13 RRTV/2021/689/zab: Krátkodobé oprávnění 16/2021
– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
13-0-0

14 RRTV/2021/633/zem: Kanál Naživo s.r.o. / TV / Naživo / vysílače / 1. podání vysvětlení na žádost (neobnovené vysílání) / 2. zánik platnosti licence (žádost o ukončení vysílání)
– Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, ze dne 1. září 2021, č.j. RRTV/10616/2021-vra, ve věci neobnovení vysílání televizního programu Naživo šířeného prostřednictvím vysílačů po přerušeném vysílání v době od 20. ledna 2021 do 20. července 2021
13-0-0
– Rada se seznámila s žádostí provozovatele Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, o ukončení vysílání programu Naživo šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 19. listopadu 2020, č.j. RRTV/15344/2020-rap, spis. zn.: RRTV/2020/837/rap; a s oznámením o ukončení vysílání programu dle § 32 odst. 1, písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu dle podání ze dne 1. září 2021 doručeného pod č.j. RRTV/10615/2021-vra.
13-0-0
– Rada bere na vědomí, že provozovateli Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 20. července 2021 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Naživo šířeného prostřednictvím vysílačů ze dne 19. listopadu 2020, č.j. RRTV/15344/2020-rap, spis. zn.: RRTV/2020/837/rap, v rozsahu dle žádosti doručené dne 1. září 2021 pod č.j. RRTV/10615/2021-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
13-0-0

15 RRTV/2021/700/zil: Miroslav Smejkal / Bučovický region / TV/ kabelové systémy / žádost o prodloužení doby platnosti licence
– Rada prodlužuje provozovateli Miroslavu Smejkalovi, IČ: 74335782, bytem Trávnická 555, Bučovice, 685 01, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence sp. zn.: 2009/769/sve/SME, č. j.: sve6428/09, ze dne 25. srpna 2009, ve znění pozdějších změn, k provozování místního televizního vysílání programu Bučovický region, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, tzn. do 16. září 2033, na základě žádosti doručené dne 1. září 2021 č. j.: RRTV/10617/2021-vra.
13-0-0

17 RRTV/2021/723/hou: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / TeenNick / žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci / změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.: RRTV/2020/872/fia, č.j.: RRTV/16112/2020-fia, ze dne 8. prosince 2020, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, a to v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TeenNick převážně směřováno o Rumunsko, dle žádosti ze dne 6. září 2021, č. j.: RRTV/10734/2021-vra.
13-0-0

18 RRTV/2021/703/kus: FTV Prima spol. s.r.o. / TV / žádost o předchozí souhlas – změna společenské smlouvy
– Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s.r.o., IČO: 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o udělení licencí k provozování televizního vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy v rozsahu dle žádosti č. j. RRTV/10264/2021-vra doručené dne 24. srpna 2021.

13-0-0

19 RRTV/2021/711/smu: HBO Europe s.r.o. / TV / ZPS, družice / všechny programy / žádost o předchozí souhlas se změnou zakladatelské smlouvy
– Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli televizního vysílání HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786. se sídlem: Jankovcova 1037, 170 00 Praha 7, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licence, a to se změnou zakladatelské listiny v rozsahu žádosti, doručené dne 6. září 2021 pod č.j. RRTV/10718/2021-vra.
13-0-0

20 RRTV/2021/702/kus: Nej.cz s.r.o. / Telly CE s.r.o. / registrace / kabely, družice a zvláštní přenosové systémy / oznámení záměru fúze sloučením
– Rada se seznámila se společným předběžným oznámením provozovatelů převzatého vysílání, společností Nej.cz s.r.o., IČO: 032 13 595, se sídlem Kaplanova 225/8, Chodov, Praha 4, PSČ: 148 00, a Telly CE s.r.o., IČO: 255 03 286, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno, PSČ: 602 00, o záměru realizace projektu Fúze sloučením společností Nej.cz s.r.o., jako nástupnické společnosti, a Telly CE s.r.o., jako zanikající společnosti, dle oznámení ze dne 31. srpna 2021, č.j. RRTV/10596/2021-vra.
13-0-0

21 RRTV/2021/669/hou: JOE Media s.r.o. / převzaté vysílání / vysílače / přihláška k registraci provozovatele převzatého vysílání DAB+
– Rada registruje právnickou osobu, JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem: Branišovská 187/16, Praha, 143 00, jako provozovatele převzatého zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, územní rozsah vysílání: Praha – Strahov, DAB+m kmitočtový příděl 7c / 1kW; Stření Čechy – Lhosín, DAB+m kmitočtový příděl 7c / 1kW, v souladu se stanoviskem a diagramem využití rádiových kmitočtů Českého telekomunikačního úřadu, č.j. ČTÚ-11 618/2021-613/IV. vyř ze dne 16.6. 2021; programová nabídka: Radio HEY, Radio COLOR, Radio Haná Sky Rock, Free Radio, Radio Metropole, v rozsahu dle přihlášky evidované pod č.j. RRTV/9722/2021-vra a doručené dne 17. srpna 2021.
13-0-0

22 RRTV/2021/706/koz: Pověření Rady pro účast v Evrospké skupině regulátorů pro audiovizuální média (ERGA)
– Rada pověřuje Ing. Jiřího Macešku zastupováním Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v Evropské skupině regulátorů pro audiovizuální média (ERGA)
13-0-0
– Rada pověřuje Mgr. Kateřinu Lojíkovou zastupováním Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v Evropské skupině regulátorů pro audiovizuální média (ERGA)
13-0-0

23 RRTV/2021/685/mam: Souhrn podání AO 16/2021 (24 podání)
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými od 23. srpna 2021 do 6. září 2021: TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Medvídek, 26. 8. 2021 od 20:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Linka (3, 4); FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – 1. mise (1), 29. 8. 2021 od 20:15 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova – Dědictví aneb Kurvahošigutntag, 29. 8. 2021 od 16:55 hod.; BARRANDOV KRIMI – teleshopping Klenot TV, 19. 8. 2021; Postoupení stížnosti ČOI – drogerie Rossmann; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Titanic, 23. 8. 2021 od 20:15 hod.; Comedy Central – postoupení stížnosti rumunského provozovatele; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 – Události, 1. 9. 2021 2021 od 19:00 hod.; Seznamzpravy.cz – neobjektivita článků; Informace k očkování na webu ČT24; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – HLAVNÍ ZPRÁVY, reportáž Návrat z Německa se komplikuje, 27. 8. 2021 od 18:55 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – HLAVNÍ ZPRÁVY, reportáž Neočkovaní umírají, 30. 8. 2021 od 18:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Otázky Václava Moravce, část Kdo se nechá očkovat? A co z toho bude mít? 22. 8. 2021 od 13:05 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Speciál 360°, 1. 9. 2021 od 20:15 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova – Televizní noviny, reportáž ANO zahájilo ostrou fázi kampaně do sněmovních voleb, 2. 9. 2021 od 19:30 hod.; Předvolební debaty České televize; Telefonické hovory na linku uváděnou v teleshoppingu.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 26. srpna 2021 od 20:00 hod. na programu Nova Cinema odvysílal film Medvídek, který obsahoval vulgarismy či nadávky „idiot“ (v čase 00:10:30 od začátku pořadu), „debilita“ (00:10:40), „debilní“ (00:10:44), „poser“ (00:11:27), „kurvy“ (00:33:22), „pičou“ (01:08:56), „do prdele“ (01:12:19, 01:13:39, 01:13:57, 01:48:20), „hovado“ (01:13:35), „v prdeli“ (01:15:22, 01:48:30), „pindu“ (01:28:37), „u prdele“ (01:45:55), „kokoti“ (01:56:47, 01:56:56, 01:56:59), „vyjebávat“ (01:56:49), „vojebal“ (01:46:03), „sere“ (01:49:02, 01:52:53), „debily“ (01:56:41) aj., čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 19. srpna a 26.
srpna 2021 odvysílal vždy od 20:15 hodin na programu Prima pořad Linka (epizody 3 a 4), který obsahoval vulgarismy a nadávky, např. „ty vole“ (00:01:08, 00:08:05, 01:14:43), „držte hubu“ (00:08:42), „demente“ (00:09:10), „hajzlové“ (00:13:07), „prdel“ (00:14:26, 00:30:15, 00:31:49, 01:14:16, 01:16:08, 01:17:16, 01:17:32), „debil“ (00:25:01) nebo „průser“ (00:27:52 hodin od začátku třetí epizody ze dne 19. srpna 2021) a „prdel“ (00:13:21, 00:20:53, 00:23:43, 00:40:53, 00:48:05), „kurva“ (00:23:35), „ty vole“ (00:23:50), „debil“ (00:26:16, 00:44:58, 01:13:38, 01:13:41), „sráči“ (00:45:00) nebo „kreténe“ (01:13:49 hodin od začátku čtvrté epizody ze dne 26. srpna 2021), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. srpna 2021 od 20:15 hod. na programu Prima odvysílal první epizodu seriálu 1. mise, která obsahovala vulgarismy či nadávky „vole“ (v časech 00:06:14, 00:13:36, 00:13:57, 00:22:53, 00:24:38, 00:26:56, 00:27:57, 00:27:59, 00:30:43, 00:30:45, 00:44:29, 00:44:34, 00:44:48, 00:49:25, 00:50:57, 00:50:58, 01:13:37, 01:15:31, 01:15:41, 01:17:18, 01:22:05 od začátku pořadu), „hovno“ (00:06:18), „vlezdoprdel“ (00:13:54), „debil“ (00:14:11, 00:49:29, 01:22:18), „sakra“ (00:25:49, 01:17:38), „kretén“ (00:25:58, 00:26:02, 00:29:41), „idiot“ (00:26:45), „do prdele“ (00:26:57, 00:54:15, 00:54:16, 00:54:17, 01:01:05, 01:01:06, 01:16:32), „prdel“ (00:28:40, 00:50:55), „průser“ (00:29:12), „pitomec“ (00:43:23), „poseru“ (00:44:19), „srát“ (00:44:25), „hajzle“ (00:51:02) a „vůl“ (00:54:38), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. srpna 2021 od 16:55 hod. na programu Nova odvysílal film Dědictví aneb Kurvahošigutntag, který obsahoval vulgarismy či nadávky „kurvení“ (v čase 00:03:22 od začátku pořadu), „nekurvila“ (00:03:27), „sviňa“ (00:04:48), „ser“ (00:08:28, 01:03:58), „hovno“ (00:09:48, 00:59:42), „kurva“ (00:10:07, 00:12:47, 00:18:26, 00:42:43, 00:47:58, 01:03:41, 01:37:12), „sračky“ (00:46:07, 00:59:36), „hajzli“ (01:05:38), „píču“ (01:06:43) aj., čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
7-1-5
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag dne 29. srpna 2021 od 16:55 hod. na programu Nova, že věc odkládá.
6-3-3
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322/5, 15200, Praha 5, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení / teleshoppingu s přímou nabídkou produktu Multicollagen, odvysílaného dne 19. srpna 2021 od 9:18 a 10:25 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného obchodního sdělení objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení.
10-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a a č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a zákona č. 40/1995 Sb. a o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), v souladu s § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto usnesení, kterým vrací podnět sp. zn. ČOI 111648/21/3000, evidovanou Radou pod č. j. RRTV/10574/2021-vra, Inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému České obchodní inspekce, ve věci stížnosti paní K. M., neboť Rada není věcně příslušným orgánem v předmětné věci.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním obchodních sdělení během vysílání filmu Titanic dne 23. srpna 2021 od 20:15 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním programu Comedy Central dne 24. července 2021 od 22:30 hod., že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním pořadu Události dne 1. září 2021 od 19:00 hod. na programu ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
10-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného zveřejněním vybraných článků na zpravodajském serveru Seznamzpravy.cz, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného zveřejněním článku na zpravodajském serveru ct24.ceskatelevize.cz, že věc odkládá.
12-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Návrat z Německa se komplikuje v pořadu HLAVNÍ ZPRÁVY dne 27. srpna 2021 od 18:55 hod. na programu Prima, že věc odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Neočkovaní umírají v pořadu HLAVNÍ ZPRÁVY dne 30. srpna 2021 od 18:55 hod. na programu Prima, že věc odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce, konkrétně části Kdo se nechá očkovat? A co z toho bude mít?, dne 22. srpna 2021 od 13:05 hod. na programu Prima, že věc odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Speciál 360° dne 1. září 2021 od 20:15 hod. na programu CNN Prima News, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže ANO zahájilo ostrou fázi kampaně do sněmovních voleb v pořadu Televizní noviny dne 2. 9. 2021 od 19:30 hod. na programu Nova, že věc odkládá.
13-0-0

24 RRTV/2021/696/nej: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. – Paramount Channel: kontinuální úsek vysílání ze dne 7. června 2021 v časovém úseku 10:00–22:00 hodin
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Paramount Channel (Ukrajina) provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 7. června 2021, časového úseku 10:00 – 22:00 hodin.
13-0-0
25 RRTV/2021/698/vop: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Polar, 11. srpna 2021, 10:00-22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu POLAR provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o. ze dne 11. srpna 2021 od 10:00 do 22:00 hod.
13-0-0

26 RRTV/2021/701/loj: Změna LP_ZAK TV s. r. o.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. o provozovávání rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli ZAK TV s. r. o. se sídlem Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 64835669 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas se změnou licenčních podmínek pro vysílání televizního programu Televize ZAK (TV ZAK) šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí o udělení licence sp.zn.: RRTV/2020/666/smu, č.j. RRTV/14200/2020-smu, spočívající ve změně dalších programových podmínek, resp. jejich plným nahrazením tímto zněním: „Program ZAK TV bude lineárním vysíláním s pravidelným zpravodajským blokem, který bude obměňován minimálně jedenkrát za 24 hodin. Jednotlivé pořady budou pak tvořeny rozhovory, publicistikou, magazíny apod. Tyto pak budou odděleny upoutávkami, reklamními bloky v zákonném rámci, eventuálně teleshoppingem.“, dle podání žadatele č.j. RRTV/9631/2021-vra.
13-0-0

27 RRTV/2021/382/rud: TV Nova s.r.o./Nova Gold/Tescoma s chutí/11.3.2021/od 15:00 hodin/nepatřičné zdůraznění PP – ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) a dle ustanovení § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), dne 14. září 2021 takto: Obviněný provozovatel televizního vysílání, TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, se dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Tescoma s chutí dne 11. března 2021 od 15:00 hodin na
programu Nova Gold, kdy tento pořad obsahoval nepatřičné zdůraznění umístěného produktu, konkrétně pánve značky Tescoma, a to jak slovním představením jejích vlastností, tak vizuální prezentací použití produktu včetně vyzdvižení jeho kvalit a předností („Radku, můžu se zeptat, ta poklička má takový zvláštní povrch zevnitř…?“ „Má, má. A já ti řeknu, proč to je. Klasický pokličky když zaklopíš, tak ti ta voda stéká po těch stěnách dolů. A jak jsou tady ty výrůstky tam, tak ony vlastně,… potom kape na všechno to maso.“ „Jo, jako rovnoměrně?“ „Je to jakoby lepší, rovnoměrně se to celý zavlhčí. Jo, takže zaklopíme. Lucko, pánev má nepřilnavý povrch, tady nasadím odnímatelný uši, abych se nespálil. “„To je vychytávka!“ „Ano, je to výborná vychytávka, velmi praktická. Samozřejmě veškeré podrobnosti o tomto výrobku najdeš na našich stránkách www.tescomaschuti.cz.“), a to ve spojení s názvem pořadu obsahujícím jméno Tescoma se shodnou grafikou, jako má logo subjektu, na který je odkazováno i ve vizuální složce pořadu a dále v prezentaci webových stránek www.tescomaschutí.cz a www.nova.cz/tescoma. Produkt byl verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec obsahu pořadu a byl do předmětného vydání zařazen s cílem propagace, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021382. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2021382.
11-0-1

28 RRTV/2019/817/rud: Global Group LTD/Televize Barrandov/reklama „Audisin“/5.8.2019/od 12:53:05 hodin – ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), v platném znění, vydala následující rozhodnutí: I. Obviněná společnost Global Group LTD, se sídlem: BP 1156 303, Place Pangahari Mutsamudu, Anjouan, Komorský svaz, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive přílohy 1 písm. p) zákona č. 634/1992 Sb., čehož se dopustil zadáním reklamního spotu s motivem „Audisin“ odvysílaného dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na programu Televize Barrandov, který je nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě jsou uváděná nepravdivá tvrzení, že výrobek může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení, když uvádí, že výrobek Audisin „zesiluje lidskou řeč“, „eliminuje zbytečný hluk“ a že užitím produktu člověk „znovu uslyší hlasitě, čistě a zřetelně“. II. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pachateli, společnosti Global Group LTD, se sídlem: BP 1156 303, Place Pangahari Mutsamudu, Anjouan, Komorský svaz, správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 5 000 000 Kč. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019817. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
10-0-1

29 RRTV/2021/403/had: WHITE ELEPHANT s.r.o./BÍLÝ SLON – GLUKONORMAL TRIGONELLA (Diaprevent)/ŠLÁGR TV/ 26.1.2021/ – zastavení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 14. září 2021 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy WHITE ELEPHANT s.r.o., IČ 06245676, sídlem Lidická 2483, 390 03, Tábor, řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterého se mohl dopustit zadáním obchodního sdělení propagujícího doplněk stravy BÍLÝ SLON – GLUKONORMAL TRIGONELLA (Diaprevent), které bylo odvysíláno dne 26. ledna 2021 v čase 8:14 hodin na programu ŠLÁGR TV, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
12-0-0

30 RRTV/2021/605/rud: FTV Prima, spol. s r.o./informování o rizicích očkování proti covid-19 – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, kdy a v jakých pořadech dal v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním zpráv o očkování na programech provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., že věc odkládá.
12-0-1

31 RRTV/2021/604/rud: TV Nova s.r.o./informování o rizicích očkování proti covid-19 – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, kdy a v jakých pořadech dal v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním zpráv o očkování na programech provozovatele TV Nova s.r.o., že věc odkládá.
11-0-2

32 RRTV/2021/606/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./informování o rizicích očkování proti covid-19 – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, kdy a v jakých pořadech dal v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním zpráv o očkování na programech provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., že věc odkládá.
10-0-2

33 RRTV/2021/603/rud: ČESKÁ TELEVIZE/informování o rizicích očkování proti covid-19 – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, kdy a v jakých pořadech v období pěti měsíců zpětně dal ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním zpráv o očkování na programech provozovatele Česká televize, že věc odkládá.
11-1-1

34 RRTV/2021/447/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Infiltrace: Obchod s nadějí/12.4.2021/od 21:50 hodin – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k tvrzením obsaženým ve stížnosti na pořad Infiltrace: Obchod s nadějí odvysílanému dne 12. dubna 2021 na programu ČT1, která byla Radě doručena dne 4. května 2021.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Infiltrace dne 12. dubna 2021 na programu ČT1, že věc odkládá.
7-2-4

35 RRTV/2021/597/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT2/Nedej se!, reportáž Myslivecká praxe a obnova krajiny/30.5.2021/od 10:28 hodin – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k reportáži Myslivecká praxe a obnova krajiny, která byla zařazena v pořadu Nedej se! odvysílaném dne 30. května 2021 od 10:28 hodin na programu ČT2, resp. k otázce, jakým způsobem provozovatel zajistil vyváženost dané reportáže.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Myslivecká praxe a obnova krajiny v pořadu Nedej se!, 30. května 2021 od 10:28 hodin na programu ČT2, že věc odkládá.
11-2-0

36 RRTV/2021/598/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT24/29.4.2021/shromáždění Aliance pro rodinu – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, kdy a jakým způsobem ve vysílání programu ČT24 dne 29. dubna 2021 informoval o veřejném shromáždění organizace Aliance pro rodinu, z.s. na Klárově, jímž by poskytl adekvátní prostor pro vyjádření podporovatelů návrhu požadujícího ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy vzhledem k odvysílanému rozhovoru s ředitelem iniciativy „Jsme fér“ Czeslawem Walkem z veřejného shromáždění na podporu návrhu uzákonění manželství pro homosexuály, který se objevil ve vysílání tohoto programu dne 29. dubna 2021 od 10:20 hod.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním příspěvků o projednávání návrhů týkajících se manželství v Poslanecké sněmovně na programu ČT24 dne 29. dubna 2021, že věc odkládá.
9-3-1

37 RRTV/2021/435/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Eva testuje (3)/17.4.2021/od 18:40 hodin – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na základě jakých skutečností či kritérií zařadil do testování výrobků v rámci pořadu Eva testuje (3), odvysílaného na programu Prima dne 17. dubna 2021 od 18:40 hodin, výrobky společnosti LEIFHEIT a.s. (čistič oken a parní mop) a DEXPORT s.r.o. (kuchyňský odmašťovač GENOLL).
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Eva testuje (3) na programu Prima dne 17. dubna 2021 od 18:40 hodin, který obsahoval prezentaci výrobků společnosti LEIFHEIT a.s. (čistič oken a parní mop) a DEXPORT s.r.o. (kuchyňský odmašťovač GENOLL), kdy tato prezentace reálně plnila reklamní cíl: V případě produktů Leifheit se vyskytly záběry, které připomínají motivy z teleshoppingu – muž a žena umývali každý jednu okenní tabuli, přičemž žena používala přístroj Leifheit, zatímco muž obyčejný hadr, video výmluvně demonstrovalo, jak je práce s produktem Leifheit snazší a efektivnější; rovněž parní mop byl hodnocen velmi pozitivně („žádné savo, žádné chemikálie, pouze voda“); výrobek získal celkové hodnocení 92% a na obrazovce se objevilo shrnutí s nejčastějšími pozitivy a negativy, kdy však dvě ze tří jmenovaných negativ – „začalo mě bavit uklízení“ a „manžel začíná fandit elektro pomocníkům“ nelze považovat za seriózní výhrady, výběr takovýchto „nevýhod“ má naopak evokovat, že výrobek je prakticky perfektní (až na vyšší cenu). Co se týče druhého hodnoceného produktu, odmašťovacího prostředku GENOLL, pak z domácího testování bylo patrné, že prostředek funguje velmi dobře, což si muž pochvaloval s tím, že je odmašťovač zároveň bio a ekologický k životnímu prostředí; produkt získal celkové hodnocení 85%. Míra pozitivního hodnocení byla u produktů vysoká, výrobky byly představeny takovým způsobem, který spotřebitele motivuje k jejich zakoupení. Divák tak mohl uveden v omyl o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že ve skutečnosti nepřináší reálné recenze vybraných produktů, ale že plní reklamní cíl.
12-0-1

38 RRTV/2021/402/had: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s./ Televize Barrandov/1.3.2021/od 06:09:09 hod/Dr. Max (Karta Výhod)/doprava zdarma- podání vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením ve věci obchodního sdělení Dr. Max (Karta Výhod), odvysílaného premiérově dne 1. března 2021 od 06:09:09 hodin na programu Televize Barrandov.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodního sdělení Dr. Max (Karta Výhod), premiérově dne 1. března 2021 od 06:09:09 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
13-0-0

39 RRTV/2021/230/had: Fytofontana ViroSTOP – podání vysvětlení – odložení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Fytofontana ViroSTOP na programu CNN Prima News dne 9. 2. 2021 od 21:30:53 hodin, že věc odkládá.
13-0-0

40 RRTV/2021/450/had: Simply You Pharmaceuticals a.s./De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ/NOVA/26.2.2021/od 16:53:38 hodin + Televize Barrandov/28.2.2021/od 9:59:02 hodin/podání vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ: 253 85 381, se sídlem Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, ve věci stížnosti na obchodní sdělení/označení sponzora propagující produkt De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ odvysílané dne 26. 2. 2021 od 16:53:38 hodin na programu Nova a na obchodní sdělení/reklamu propagující produkt De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ odvysílanou dne 28. 2. 2021 od 9:59:02 hodin na programu Televize Barrandov.
13-0-0
– Rada se seznámila se stanoviskem Státního zemědělské a potravinářské inspekce ve věci šíření produktu De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodního sdělení/označení sponzora propagujícího produkt De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ odvysílaného dne 26. 2. 2021 od 16:53:38 hodin na programu Nova a obchodního sdělení/reklamy propagující produkt De-press STOP ŠPATNÉ NÁLADĚ odvysílané dne 28. 2. 2021 od 9:59:02 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
13-0-0

41 RRTV/2021/549/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima, CNN Prima News/Nový den/5.5.2021/od 07:00 hodin/umístění produktu – REAKCE NA UPOZORNĚNÍ
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním zpravodajského pořadu Nový den dne 5. května 2021 od 7:00 hodin na programech Prima a CNN Prima News.
13-0-0
– Rada nadále trvá na svém závěru, že se provozovatel vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, dopustil porušení ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním zpravodajského pořadu Nový den dne 5. května 2021 od 7:00 hodin na programech Prima a CNN Prima News, který obsahoval umístění produktu, ačkoliv zákon umožňuje umístění produktu pouze v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se nejedná o pořady pro děti, a konstatuje, že provozovatel byl na porušení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., upozorněn v souladu se zákonem, a vydané upozornění č. j. RRTV/8103/2021- rud, sp. zn. RRTV/2021/549/rud, je tudíž pro další rozhodovací praxi Rady směrodatné.
12-0-1

42 RRTV/2020/789/vhu: Studie mediální gramotnosti populace ČR 2021
– Rada se seznámila se zjištěními studie mediální gramotnosti 2021 populace ČR mladší 15 let.
13-0-0

43 RRTV/2020/907/rud: Veřejný ochránce práv/Výměna manželek – ukončení šetření
– Rada se seznámila se sdělením veřejného ochránce práv o ukončení šetření ve věci pořadu Výměna manželek.
13-0-0

44 RRTV/2021/697/hli: Odpověď ČNB k žádosti Rady ve věci aktuální regulace tzv. kryptoměn
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s odpovědí České národní banky ve věci aktuální regulace tzv. kryptoměn.
13-0-0

45 RRTV/2021/699/vop: PhDr. Renata Bernardi/TV Šalingrad/zápis do Evidence/nesplňuje podmínky
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto sdělení: Poskytovatel PhDr. Renata Bernardi, sídlem Rakovecká, 635 00 Brno, IČ: 75261031, poskytující službu TV ŠALINGRAD, dostupnou na adrese https://www.tvsalingrad.cz/, nebyl zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, neboť služba nesplňuje podmínky pro zápis do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
12-0-0
Ověřovatel: Bartoš

Webdesign: Kabris|NET