Tisková zpráva z 18. zasedání 2021, konaného dne 19. 10. 2021
Publikováno 02.11.2021 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 18. zasedání projednala 28 bodů programu. Vyhodnotila 24 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s analýzou programu RADIO HANÁ, provozovatele HAMCO s.r.o. z úterý 7. 9. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 4. října 2021, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 4. října 2021, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Hitrádio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 4. října 2021, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 4. října 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO; Liberec město 94,1 MHz) dne 4. října 2021 a Rádio Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 4. října 2021.

– Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/11453/2021-vra na možné porušení zákona č. 40/1995 Sb.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 1. října 2021 pod č.j. RRTV/12208/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc září 2021 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Rádio Pálava s.r.o., IČ: 26230780, doručeným Radě dne 24. září 2021 pod č.j. RRTV/11437/2021-vra, spočívajícími v informaci o zahájení vysílání programu Rádio Jih Cimbálka šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W na základě rozhodnutí Rady sp.zn. 2014/242/zab ze dne 11. srpna 2020.

– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/11481/2021-vra ohledně toho, že program ČRo Radiožurnál odvysílal údajně vulgární, neobjektivní a nevyvážený rozhovor s Lídou Rakušanovou.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada konstatovala, že provozovateli, AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zanikla dne 7. října 2021 dle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Spektrum šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím č.j. koz/6867/09, spis. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, ze dne 8. září 2009. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Jeseník, spol. s r.o., IČ 476 83 163, se sídlem Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník, se změnou ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/53/96, ze dne 10. srpna 1996, ve znění pozdějších změn, podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívajícím ve změně jednatelů společnosti, v rozsahu podání ze dne 5. října 2021, č.j.: RRTV/12263/2021-vra.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 16. května 2019, spočívajícím v a) v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program Insight TV, b) v rozšíření programové nabídky o český rozhlasový program Rádio Pohoda, c) v ukončení vysílání českého rozhlasového programu SeeJay Rádio; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/12248/2021-vra doručeném dne 4. října 2021.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu ze dne 31. května 2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program Insight TV; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/12248/2021-vra doručeném dne 4. října 2021.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 270 12 501, doručeným dne 5. října 2021 pod č. j. RRTV/12272/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA (sp. zn. RRTV/2021/590/fia, č. j.: RRTV/11299/2021-fia) ke dni 8. října 2021.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 270 12 501, doručeným dne 5. října 2021 pod č. j. RRTV/12273/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: SPEKTRUM HUNGARY (sp. zn. RRTV/2021/595/kus, č. j.: RRTV/9743/2021-kus) ke dni 8. října 2021.

– Rada se seznámila s dopisem Mgr. Ing. Hany Továrkové, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu, ze dne 8. října 2021, a dopisy asociací poskytovatelů služeb elektronických komunikací ze dne 8. a 11. října 2021 (Český telekomunikační klastr z. s., Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR, z. s., Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.), kterými informují Radu o výpovědích smluv ze strany společností FTV Prima, spol. s.r.o. a TV Nova s.r.o. provozovatelům převzatého vysílání a poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání; Rada schválila návrh odpovědi dle rozpravy.

– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v období od 27. září 2021 do 7. října 2021 (celkem 22 podání): TV Nova s.r.o. / NOVA – Love Island, 26. září 2021 od 12:20 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Love Island, 30. září 2021 od 13:55 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima a CNN Prima News – Nový den, 30. září 2021 od 7:00 hodin; O2 Czech Republic a.s. / www.o2tv.cz – titulky v převzatém vysílání programu ČT1 prostřednictvím služby O2TV; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima-CNN Prima News – Hlavní zprávy, reportáž Sestry nedostaly desetitisíce, 26. 7. 2021 od 18:55 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny, téma očkování, 28. září 2021 od 19:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – vulgarismy v pořadu Česko hledá premiéra: Velká předvolební debata, 26. září 2021 od 20:00 hodin; Česká televize / ČT2 – Cesty víry, díl Věřím, 19. září 2021 od 13:00 hodin; Emporia Style Kft. (zadavatel obchodního sdělení) – teleshopping Klenot TV; TV Nova s.r.o. / NOVA – Love Island, 29. září 2021 od 12:50 a od 13:55 hodin; Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, téma Kam míří česká ekonomika?, 3. října 2021 od 12:00 hodin; Různí provozovatelé / různé programy a Česká televize / ČT24 – předvolební debaty obecně, systém regionálního zpravodajství obecně, a pořad Volby 2021, 1. října 2021 od 20:05 hodin na ČT24; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network – logo programu v programové upoutávce, 22. září 2021 v 16:17 hodin; Česká televize / ČT24 – Volby 2021, 30. září 2021 od 20:05 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Nový den, propagace značky v pořadu neoznačeném symbolem pro umístění produktu, 24. září 2021 od 7:00 hodin; Ministerstvo zdravotnictví ČR (zadavatel obchodního sdělení) – označení sponzora pořadu Česko Slovensko má talent vysílaného 1. října 2021 od 20:15 hodin na programu Prima; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – nevhodné programové upoutávky mezi pořady Simpsonovi, 2. října 2021 v 19:40 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Love Island, 6. října 2021 od 12:35 hodin; Kaufland Česká republika v.o.s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Kaufland vysílaná dne 6. října 2021 ve 20:52 hodin na programu Prima; Česká televize / ČT24 – Volby 2021, 6. října 2021 od 20:10 hodin; ŠLÁGR TV, spol. s r.o. – vystoupení Andreje Babiše (Twitter).

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. září 2021 od 13:55 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Love Island. Tento pořad, odvysílaný v odpolední době, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval erotické scény v rámci zábavné společenské hry Žhavý tanec ve zpracování a ve významovém kontextu, které měly potenciál vzbudit u nezletilých diváků předčasný zájem o lidskou sexualitu a ohrozit tím jejich mravní vývoj, a to ve spojení s dalšími prvky v dané prezentaci, které zvýšily rizikovost jejího působení na nezralé dětské diváky. Neakceptovatelnými rysy dané prezentace byla míra vizuální explicitnosti erotických prvků, zejména zobrazení dynamické stimulace oblasti pohlaví mužského objektu erotického vystoupení i vlastního těla protagonistky cíleným kontaktem těla protagonistky s tělem muže, včetně dynamického markýrování pohlavního styku; dále pokleslost prezentace spočívající ve volbě tématu sváděcího tance v baru, v obhroublé atmosféře prezentace s hrubými verbálními projevy přítomných a s minimálně předstíraným popíjením alkoholu, i ve využití erotických prvků v přehnaném provedení vzdáleném estetizované taneční kreaci; dále spojením prezentace erotického tance s materiální motivací účastníků show a s motivací získáním práva strávit noc v separátním altánu mimo společnou ložnici, tedy v prostoru, kde je lepší příležitost k intimnostem; a dále ve spojení prezentace erotického tance s provedením v podání atraktivních účastníků-hrdinů zábavné reality show, ke kterým dětští nebo mladiství diváci mohou vzhlížet jako k celebritám televizní obrazovky a kteří je mohou ovlivnit jako vzor. Provozovatel se odvysíláním pořadu dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit zejména mravní vývoj dětských diváků. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nový den dne 30. září 2021 od 7:00 hodin na programu Prima, jenž byl pořadem s umístěním produktu a jako takový byl zřetelně označen jako pořad obsahující umístění produktu na začátku a na konci, avšak nebyl označen po přerušení reklamou, což také vyžaduje zákon. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá poskytovatele služby www.o2tv.cz, společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, o podání vysvětlení k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím uvedené služby, resp. o vyjádření, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují a jsou šířeny službou www.o2tv.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků programu ČT24 provozovatele ČESKÁ TELEVIZE ze dnů 10. až 16. 5. 2021, vždy od 8:00 do 23:00 hod.

– Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků programu CNN Prima News provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dnů 10. až 16. 5. 2021, vždy od 8:00 do 23:00 hod.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu HBO (určeného pro Rumunsko a Moldávii) provozovatele HBO Europe, s.r.o. ze dne 30. srpna 2021 od 10:00 do 22:00 hod.

– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu CNN Prima News provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 25. září 2021, 20:00 – 22:00 hodin.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamy, společnost Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, ke spotu odvysílanému na programu Prima dne 4. června 2021 od 21:30 hodin, a to z jakého důvodu byla v reklamě uvedena cena (po slevě) 4 990 Kč u obrázku grilu, který je prodáván za 22 990 Kč.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamním spotu s motivem „Mountfield – Slavíme 30. výročí“, který byl odvysílán dne 4. června 2021 od 21:30 hodin na programu Prima a který může být nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě byla u obrázku zahradního grilu značky Char-Broil, typ Professional 4400S, u něhož prodejce na internetových stránkách uvádí původní cenu 35 900 Kč, uvedena akční cena 4 990 Kč, která se však vztahovala ke zcela jinému grilu, jiného typu i značky, který se v reklamě vůbec neobjevil. Reklama tak mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a sice k rozhodnutí zajít do obchodu Mountfield se záměrem zakoupit v reklamě prezentovaný gril, o kterém se domníval, že jeho cena je 4 990 Kč, když ve skutečnosti byla násobně vyšší.

– Rada schvaluje monitoring vybraných předvolebních pořadů před volbami do PS PČR, které se konaly 8. a 9. října 2021.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím screeningu za období červen a červenec 2021, která pokrývá úseky programu ČT Sport ve dnech 3. června (15:00 – 22:55), 5. června (13:00 – 19:35), 6. června (14:00 – 21:42), 23. července (11:00 – 24:00) a 24. července (00:00 – 24:00).

– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele Fibonacci Production s.r.o. IČ 09536264, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha na porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť na internetových stránkách služby, tj. na www.aetv.cz není uvedena informace o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s poskytovatelem Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, se sídlem Vajgar 532, Jindřichův Hradec, 37701 řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na výzvu Rady neposkytl informaci o tom, z jakého důvodu doposud neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 4 odst. 2 písm. a).

– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Minor, IČ 00064351, doručeného Radě dne 6. září 2021, toto potvrzení: Poskytovatel Minor, příspěvková organizace, IČ 00064351, se sídlem Vodičkova 674/6, 110 00 Praha, byla dne 19. října 2021 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 22. března 2021 pod názvem televize Minor, umístěná na internetové adrese https://tvminor.uscreen.io/

– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti TSD Family Holding, a.s., ze dne 17. září 2021, toto potvrzení: Poskytovatel TSD Family Holding, a.s., IČ 042 42 424, se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, byl dne 19. října 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována na adresách www.vysilame.tv a www.beaproduction.cz ode dne 17. 9. 2021 pod názvem BEA PRODUCTION.

– Rada bere na vědomí změnu poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Internet Mall, a.s., u služby na adrese na adrese https://mall.tv, kterým je od 1. června 2021 společnost Czech Video Center a.s., IČO:098 39 194, se sídlem Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7.
– Rada provádí výmaz poskytovatele Hamri Plus, s.r.o., IČ: 03599523, se sídlem Nádražní 52, Jablunkov, PSČ 739 91, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

– Rada se seznámila s monitoringem internetových stránek umístěných na adrese https://www.xvideos.com.

OSTATNÍ
– Rada zřizuje pracovní skupinu pro mezinárodní spolupráci ve složení: Ing. Jiří Maceška, Mgr. Daniel Köppl, Lenka Králová, Marta Smolíková.
V Praze dne 21. 10. 2021
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET