Tisková zpráva z 19. zasedání 2021, konaného dne 9. 11. 2021
Publikováno 16.11.2021 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 19. zasedání projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, vydala 17 upozornění na porušení zákona. Rada uložila dvě pokuty a dvě napomenutí.


Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pokutu ve výši 75 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. května 2021 od 14:15 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal obchodní sdělení, resp. teleshopping „Soukup shop“, v němž účinkoval moderátor zpravodajských a politicko-publicistických pořadů vysílaných na programu Televize Barrandov Jaromír Soukup, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů.

Provozovateli TV PRODUKCE DAKR, s.r.o. Rada uložila pokutu ve výši 10 000,- Kč pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že údaje, kterými vykázal zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání programu TV DAKR v roce 2020, byly nesprávné a neúplné.

Rada dále uložila napomenutí provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., neboť jako šiřitel obchodního sdělení spáchal přestupek porušením § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, propaguje hazardní hry společnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., která nebyla držitelem oprávnění pro provozování hazardních her na území České republiky.

Rada uložila napomenutí společnosti Asociácia profesionálnych hokejových klubov, a.s., neboť jako zadavatel obchodního sdělení spáchala přestupek porušením § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, neobsahuje viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.

Rada udělila celkem čtyři licence k provozování vysílání, z toho jednu licenci společnosti Underground Media Management k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Zoner Underground Network (ZUN) a tři licence k provozování televizního vysílání. Dvě licence společnosti ViacomCBS International Czech s.r.o., k provozování televizního vysílání programů Nickelodeon Polska a Nickelodeon Austria, šířených prostřednictvím družice, a licenci společnosti The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., k provozování televizního vysílání programu Připrav se na budoucnost s programem DofE, šířeného prostřednictvím vysílačů.
Na 19. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti Underground Media Management s.r.o., IČ: 116 47 671, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, PSČ 110 00 Praha, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Zoner Underground Network (ZUN), šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 42 19 / 49 19 44 a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 53 32 / 49 15 19 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/355/zab, č.j. RRTV/2222/2016-SPM ze dne 19. července 2016 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Orion prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Zlín 88,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/848/zab, č.j. RRTV/947/2016-zab ze dne 15. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Jihlava centrum 2 88,9 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/852/zab, č.j. RRTV/832/2016-bar ze dne 15. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Cheb 91,8 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2016/39/zab, č.j. RRTV/1951/2016-SPM ze dne 21. června 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Ústí nad Labem 99,3 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku sp. zn. 2021/465/blu vedené s obviněným provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v rámci vysílání programu EVROPA 2 (Praha 88,2 MHz) došlo ve dnech 17., 18., 21., 22., 23. a 24. prosince 2020 v pořadu „Ranní show“ k opakované propagaci akce „Leoš Mareš – Staré pecky; Vánoční speciál z nového bytu“, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.

– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59; odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání, kterého se dopustil tím, že v rámci vysílání programu EVROPA 2 (Praha 88,2 MHz) došlo ve dnech 17., 18., 21., 22., 23. a 24. prosince 2020 v pořadu „Ranní show“ k opakované propagaci akce „Leoš Mareš – Staré pecky; Vánoční speciál z nového bytu“. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

– Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio Faktor provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. ze dne 7. 10. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.

– Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků rozhlasového programu Český rozhlas Plus provozovatele Český rozhlas ze dnů 10. až 16. 5. 2021, vždy od 8:00 do 23:00 hod.

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 20. října 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 20. října 2021, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Plzeň 91,4 MHz) dne 20. října 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Country MORAVA; Brno 96,8 MHz) dne 20. října 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz) dne 20. října 2021 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 20. října 2021.

– Rada se seznámila s podáním č.j. RRTV/13063/2021-vra ve věci stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

– Rada se seznámila s materiálem Vyhodnocení digitálního vysílání Českého rozhlasu v období 2016/2021.

– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/12418/2021-vra ohledně toho, že na rádiu Ostrava odmítl moderátor zahrát písničku na přání věnovanou panu Andreji Babišovi. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/12493/2021-vra ohledně údajně nevhodného počínání Jana Krause ve vysílání programu Rock Radio dne 13. 10. 2021. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/13349/2021-vra ohledně terminologické nepřesnosti ve zprávách na programu ČRo Plus dne 19. 10. 2021. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/13379/2021-vra ohledně přítomnosti prof. Jana Konvalinky ve vysílání Českého rozhlasu.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon Polska; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 15. října 2021, č.j.: RRTV/12848/2021-vra a doplnění žádosti, č.j.: RRTV/12863/2021-vra, ze dne 15. října 2021.

– Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Polsko o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Nickelodeon Polska, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály.

– Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon Austria; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rakousko; hlavní jazyk vysílání: němčina; časový rozsah vysílání: 19 – 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 15. října 2021, č.j.: RRTV/12853/2021-vra a doplnění žádosti, č.j.: RRTV/12863/2021-vra, ze dne 15. října 2021.

– Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Rakousko o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Nickelodeon Austria, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály.

– Rada uděluje společnosti The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., IČ: 29143462, se sídlem: Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Připrav se na budoucnost s programem DofE; základní programová specifikace: Informační program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu; časový rozsah vysílání: 17 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu žádosti doručené dne 1. července 2021 pod č.j. RRTV/8540/2021-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11336/2021-vra doručeného dne 21. září 2021 a č.j. RRTV/RRTV/13467/2021-vra doručeného dne 26. října 2021.

– Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení ve věci žádosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, o udělení předchozího souhlasu podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu Spektrum, šířeného prostřednictvím družice, licence č.j.: koz/6867/09, sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE, ze dne 8. září 2009, ve znění pozdějších změn, zahájené dne 12. července 2021 doručením žádosti pod č.j.: RRTV/8705/2021-vra, neboť zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.

– Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, licenci sp. zn. RRTV/2019/628/smu, č.j. RRTV/2863/2020-smu RRTV/2019/628/smu, ze dne 25. února 2020 k provozování televizního vysílání programu TV TERAPIE, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, neboť ve lhůtě nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nezahájil vysílání.

– Rada ukládá účastníkovi řízení, provozovateli Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem: Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, variabilní symbol 2018665.

– Rada se seznámila s novými skutečnostmi ve věci správního řízení vedeného podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., se ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, o odejmutí licence č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, ze dne 26. září 2017 k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů.

– Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, licenci č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, ze dne 26. září 2017, k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku.

– Rada ukládá účastníkovi řízení, ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84 Dubné, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20210560.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím DVB-T, Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem: Ostrava, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, č.j. zem/2623/2012, ze dne v 31. července 2012, spočívající v rozšíření programové nabídky o české televizní programy i-Vysočina.cz, TV Brno 1 a PRAHA TV; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/12862/2021-vra doručeném dne 18. října 2021.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ: 60696346, se sídlem: Slušovice, Školní 234, PSČ 76315, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j.: Rg/73/96, ze dne 21. listopadu 1996, spočívajícím v a) v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy Paramount Network, JOJ Family a Šláger Muzika, b) v rozšíření programové nabídky o české televizní programy CS Mystery, Nova Lady, Prima Show, Prima Star, CNN Prima News; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/13438/2021-vra doručeném dne 25. října 2021.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání FTV Prima, spol. s.r.o., IČ: 48115908, doručeným dne 26. října 2021 pod č. j. RRTV/13460/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: Prima SHOW (sp. zn. RRTV/2021/681/fia, RRTV/11301/2021-fia) ke dni 25. října 2021.

– Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2021/538/rud provedla důkaz zhlédnutím pořadu Moje zprávy odvysílaného dne 5. května 2021 v čase od 20:10 hodin na programu Televize Barrandov.

– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 9. do 29. října 2021: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Nový den; Česká televize / ČT1 – sponsor programu Allianz a Kärcher; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Všechno nebo nic; Různí provozovatelé / různé programy – vulgarismy; M7 Group S. A. / Skylink / Vixen; Česká televize / nespecifikovaný program – diskriminace Aliance národních sil; Česká televize / ČT24 – Volební studio po 20. hodině; Česká televize / ČT24 – manipulativní předvolební vysílání; Česká televize / ČT 😀 – Sláva králi Jelimánovi; Česká televize / ČT24 – Události, 12. října 2021; Česká televize / ČT24 – Interview ČT24; Česká televize / ČT1 – Udělejme tečku; Různí provozovatelé / různé programy; TV Nova s.r.o. / Nova – Televizní noviny, 19. října 2021; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Policie v akci; TV Nova s.r.o. / Nova – Love Island; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Hlavní zprávy; Česká televize / ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou; Česká televize / ČT24 – kritika Světlany Witowské; Výzvy k okamžitému ukončení protistátní a mezinárodní trestné činnosti a k vydání bezdůvodného obohacení, pocházející z trestné činnosti; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC – 47 Meters Down a Scary movie 3; Česká televize / ČT24 -Volební studio; Česká televize / ČT1 – 168 hodin.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním zábavně informačního pořadu Nový den dne 4. října 2021 od 7:00 hodin na programu Prima, neboť pořad byl na začátku a na konci označen piktogramem PP, ale toto označení absentovalo po přerušení pořadu reklamním blokem. Tím došlo k porušení povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu ČT1 dne 10. října 2021 v 19:51 hodin odvysílal oznámení sponzorů programu Allianz pojišťovna, a.s. a Kärcher spol. s.r.o. bezprostředně před začátkem pořadu Branky, body, vteřiny, což zákon neumožňuje. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v souladu s článkem 2.1.1 Memoranda o porozumění mezi vnitrostátními regulačními orgány jako členy skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (dále jen „Memorandum“) žádá lucemburského regulátora (Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l’Audiovisuel) o sdělení, zda je vysílání programu Vixen šířeného na území České republiky v rámci služby Skylink poskytované společností M7 Group S. A., která spadá pod lucemburskou jurisdikci, koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým.

– Rada se seznámila s analýzou pořadu Krajský magazín, odvysílaného ve dnech 25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9. a 6. 10. 2021 na programu rtm plus Liberecko provozovatele Liberecká TV, s.r.o.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Krajský magazín na programu rtm plus Liberecko, že věc odkládá.

– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Seznam.cz TV provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o. ze dne 17. září 2021, časového úseku 12:00 – 24:00 hodin.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení, jakým způsobem v kalendářním týdnu od 13. do 19. září 2021 naplňoval licenční podmínky programu Seznam.cz TV, respektive znění dalších programových podmínek a programové skladby, dle nichž má program vysílat pravidelné bloky zpravodajských relací a publicistických pořadů, doplněné dokumentární a dramatickou tvorbou umístěnou mezi základními prvky vysílání, a vysílání má obsahovat žánrové bloky mj. interaktivních tematických studií a premiér publicistických pořadů. V daném týdnu provozovatel vysílal pouze pořady dramatické a dokumentární tvorby, doplněné jen jedním zpravodajským pořadem denně a dvěma publicistickými pořady v rámci celého týdne, přičemž zcela absentovala interaktivní tematická studia. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu CNN Prima News provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. dne 13. srpna 2021, v čase od 0.00 do 24.00 hodin.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Minimax Channel Slovenia provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 30. srpna 2021 od 10:00 do 22:00 hod.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, o podání vysvětlení týkající se programu Minimax Channel Slovenia, 1) zda se ve sponzorských vzkazech firmy Aquapark Petroland d.o.o. vysílaných dne 30. srpna 2021 (v časech 18:38:52, 19:02:42, 19:50:01 a 20:12:46) jednalo o označení sponzora programu, 2) pokud se označení sponzora týkala programu, nikoliv pořadu, z jakého důvodu provozovatel postupoval v rozporu s § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., který říká, že označení sponzora programu nelze vysílat bezprostředně před zahájením či bezprostředně po ukončení pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.

– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červenec 2021.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. července 2021 v čase 21:33 hodin na programu RELAX odvysílal reklamní spot s motivem Durex Naturals, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci produktů Durex Naturals Pure (lubrikační gel) a Durex Naturals (kondomy), které jsou erotickými výrobky/pomůckami pro lepší, příjemnější a pohodlnější sex („Sex není pokaždé tak dokonalý. Pravda je, že to může být trochu nepohodlné. Pravda je, že sex s lubrikantem je příjemnější. Vsaďte na pravdu a udělejte si pohodlí. Zpříjemněte se sex lubrikantem“), a porušil tak povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. července 2021 v čase 21:54 hodin na programu CNN Prima News odvysílal reklamní spot s motivem Durex Naturals, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci produktů Durex Naturals Pure (lubrikační gel) a Durex Naturals (kondomy), které jsou erotickými výrobky/pomůckami pro lepší, příjemnější a pohodlnější sex („Sex není pokaždé tak dokonalý. Pravda je, že to může být trochu nepohodlné. Pravda je, že sex s lubrikantem je příjemnější. Vsaďte na pravdu a udělejte si pohodlí. Zpříjemněte se sex lubrikantem“), a porušil tak povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu O (Óčko) dne 13. července 2021 v časovém úseku 18:00-19:00 hodin odvysílal 738 sekund reklamy, a tím o 18 sekund překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Liberecká TV s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, jakým způsobem přistoupil k nápravě ve smyslu uloženého upozornění na porušení zákona ze dne 4. května 2021, č. j. RRTV/3708/2021- rud, sp. zn. RRTV/2021/191/rud, tedy jakým způsobem upravil text Smlouvy o dílo č. OLP/5628/2019, uzavřené dne 14. ledna 2020 mezi provozovatelem vysílání a Libereckým krajem (jako objednatelem díla), tak, aby nepanovaly pochybnosti o jeho redakční nezávislosti.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Liberecká TV s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele vysílání provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání, když dle článku III. Smlouvy o dílo č. OLP/4172/2020 „Krajský magazín a další zpravodajsko-publicistické pořady“, č. VZMR/0161/2020, uzavřené dne 15. prosince 2020 mezi provozovatelem vysílání a Libereckým krajem (jako objednatelem díla), se provozovatel vysílání jakožto zhotovitel zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept každého videozáznamu pořadu Krajský magazín, případně dalších zpravodajsko-publicistických pořadů, a to nejpozději 8 hodin před jejich odvysíláním, když objednatel na konceptu posuzuje jeho finální zpracování (struktura pořadu/spotu, ozvučení, ilustrace, natočení apod.), sděluje zhotoviteli své připomínky, které je zhotovitel povinen akceptovat a následně znovu předložit objednateli koncept ke kontrole a k připomínkám, a když dle odst. 4 článku III. „zhotovitel není oprávněn odvysílat pořad/spot dříve, než jej objednatel schválí postupem dle předchozího odstavce“. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 20 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada, jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) a dle ustanovení § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), dne 9. listopadu 2021 takto: Obviněný provozovatel televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, se dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. května 2021 od 14:15 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal obchodní sdělení, resp. teleshopping „Soukup shop“, v němž účinkoval moderátor zpravodajských a politicko-publicistických pořadů vysílaných na programu Televize Barrandov Jaromír Soukup, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 75 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021541. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2021541.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. m) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 28696921, sídlem Obchodní 41, 43401, Most – Velebudice, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že údaje, kterými vykázal zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání programu TV DAKR v roce 2020, byly nesprávné a neúplné. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 10 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021576. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021576, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

– Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 1 písm. o) zákona č. 40/1995 Sb. a § 8a odst. 5 písm. c) ve spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 9. listopadu 2021 následující rozhodnutí: Obviněná společnost AMC Networks Central Europe s.r.o. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 27112501, se dle § 8a odst. 1 písm. o) a § 8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. jako šiřitel obchodního sdělení uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, propaguje hazardní hry společnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., která nebyla držitelem oprávnění pro provozování hazardních her na území České republiky. Rada se dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 27112501, napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 5 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021494. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

– Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. a § 8a odst. 6 písm. b) ve spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 9. listopadu 2021 následující rozhodnutí: Obviněná společnost Asociácia profesionálnych hokejových klubov, a.s., sídlem Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 212 886, se dle § 8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., se jako zadavatel obchodního sdělení uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, neobsahuje viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“. Rada se dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli, společnosti Asociácia profesionálnych hokejových klubov, a.s., sídlem Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 212 886, napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021496. IBAN: CZ59 0710 0037 1100 1922 3001, BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. listopadu 2021 toto usnesení: Rada zastavuje se společností TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., IČ: 31 340 822, se sídlem Brečtanová 1, Bratislava 830 07, (dále „obviněný“), řízení o přestupku vedené z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, ke kterému mělo dojít odvysíláním obchodního sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“ dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, neboť skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, k jakému pořadu se váže oznámení sponzora pořadu SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT (Hemostop Gel Max), které bylo zařazeno do vysílání programu Prima dne 8. srpna 2021 v 18:19 hodin.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním oznámení sponzora pořadu Hemostop Gel Max dne 8. srpna 2021 v 18:19 hodin na programu Prima, že věc odkládá.

– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 14A 165/2021 – 45 ze dne 6. 10. 2021, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 5. 2021, č.j. RRTV/6842/2021-loj, kterým byla provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., udělena pokuta ve výši 200 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním snímku Dracula 2000 dne 29. září 2020 od 19:05 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený snímek, který byl odvysílaný v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval řadu násilných scén. Explicitně zde byla zobrazena mrtvá, často výrazně zakrvácená či jinak zohavená těla a objevovaly se zde děsivé scény, jež mohly vyvolávat silné pocity strachu (obzvláště scény stírající rozdíl mezi realitou a snem, které byly doprovázené dramatickou hudbou, blikáním obrazovky a momenty vzbuzujícími úlek). Především u menších dětí pak tyto záběry mohly vyvolat traumatickou reakci v podobě trvalejších stavů úzkosti, nočních můr apod. Scény zobrazovaly situace, jež mají u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.

– Rada se seznámila s výzvou Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci pořadu Výměna manželek a souhlasí s návrhem odpovědi.

– Rada se seznámila s poděkováním Ministerstva financí za zaslané stanovisko ke sponzorování pořadů.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada bere na vědomí na základě písemného oznámení poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 18. října 2021, zahájení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání AMC MIKRO CZ+SK poskytované společností AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00. Mediální služba na vyžádání AMC MIKRO CZ+SK bude ode dne 8. listopadu 2021 poskytována prostřednictvím služeb Google Play a Appstore.
V Praze dne 11. 11. 2021
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET