Zápis z 22. zasedání 2021, konaného dne 21. 12. 2021
Publikováno 27.01.2022 v kategorii: Ozvěna

Přítomni: Bouška, Dohnálková, Jakl, Janeček, Králová, Köppl, Maceška, Mencl, Novák, Petrov, Smolíková, Šincl
Omluveni: Jehlička
Ověřovatel: Bartoš

1 RRTV/2021/904/bla: Schválení programu 22. zasedání 2021
– Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2 RRTV/2021/672/blu: PEARS HEALTH CYBER s.r.o./RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./Radio Spin/RV/7. 5. 2021/řízení o přestupku se zadavatelem reklamy – dokazování od 13:30
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2021/672/blu provedla důkaz vyslechnutím reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
11-0-0
3 RRTV/2021/690/blu: PEARS HEALTH CYBER s.r.o./LONDA spol. s r.o./Rock Zone 105,9/RV/15. 6. 2021 – řízení o přestupku – dokazování od 13:35
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2021/690/blu provedla důkaz vyslechnutím reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o.
12-0-0
4 RRTV/2021/893/zil: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / MTV Netherlands / TV / zps / řízení o udělení licence – ústní jednání dne 21. prosince 2021, ve 13:40 hodin
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha – Staré Město, 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: MTV Netherlands; základní programová specifikace: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Nizozemsko a Flandry (část Belgie obývaná nizozemsky mluvící komunitou); hlavní jazyk vysílání: nizozemština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 26. listopadu 2021, č. j. RRTV/14629/2021-vra.
12-0-0
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Nizozemsko a Flandry (část Belgie obývaná nizozemsky mluvící komunitou), o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČO: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha – Staré Město, 110 00, k televiznímu vysílání programu MTV Netherlands šířeném prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci.
12-0-0
5 RRTV/2021/212/zab: Licenční řízení/RV/Horažďovice 92,2 MHz / 50 W, Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje Josefu Týcovi, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 42 19 / 49 19 44 a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 13 53 32 / 49 15 19, pro program RÁDIO OTAVA do 10. října 2025.
12-0-0
6 RRTV/2021/842/str: Radio Contact Liberec spol. s r.o./RV/Rádio BLANÍK Liberec (licence č.j. Ru/105/01 ze dne 9.5.2001)/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 148 66 285, se sídlem Na Okruhu 872/10, PSČ 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK Liberec (licence č.j. Ru/105/01 ze dne 9.5.2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
7 RRTV/2021/877/zab: Rajmont s.r.o./Rádio Dechovka/RV – změna licence § 21 odst. 1 písm. b) – žádost o změnu stanoviště a výkonu Líbeznice 1260 kHz/ 10kW na Davle 1260 kHz / 5kW – předběžná koordinace
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve změně územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Líbeznice 1260 kHz, souřadnice (WGS84): 14 28 54 / 50 11 08, ERPmax (dBW): 40 dBW a Davle 1260 kHz, souřadnice (WGS84): 14 21 21 / 49 54 00, ERP 35 dBW, žadatele Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, I. Olbrachta 506/6, 500 02 Hradec Králové, program Rádio Dechovka, (licence sp. zn.: 2020/776/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
12-0-0
8 RRTV/2021/591/zab: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS/RV – změna licence § 21 odst. 1 písm. b) – změna stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W – předběžná koordinace
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu VKV kmitočtu Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W na Havlíčkův Brod 3 101,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 37 55 / 49 33 38, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program KISS, (licence sp.zn. RRTV/2017/353/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
12-0-0
9 RRTV/2021/591/zab: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./Radio Beat/RV – změna licence § 21 odst. 1 písm. b) – změna stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 250 W – předběžná koordinace
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem
vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu VKV kmitočtu Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 250 W na Havlíčkův Brod 3 91,4 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: 15 37 55 / 49 33 38, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program Radio Beat, licence sp.zn. RRTV/2016/283/zab a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
12-0-0
10 RRTV/2021/618/blu: MEDIA CLUB, s.r.o./LONDA spol. s r.o./Rock Zone 105,9/RV/15. 6. 2021 – řízení o přestupku – zastavení řízení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným, společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ: 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, vedené ve věci možného porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o., neboť skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný.
12-0-0
11 RRTV/2021/582/blu: NeoMedia-Czech s.r.o./RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./Radio Spin/RV/7. 5. 2021/řízení o přestupku – zastavení řízení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným, společností NeoMedia-Czech s.r.o., IČ: 24687804, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, vedené ve věci možného porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný.
12-0-0
12 RRTV/2021/705/blu: NeoMedia-Czech s.r.o./LONDA spol. s r.o./Rock Zone 105,9/RV/15. 6. 2021 – řízení o přestupku se zpracovatelem reklamy
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 20. července 2021 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným, společností NeoMedia-Czech s.r.o., IČ: 24687804, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o., neboť skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se společností Peppermint digital s.r.o., IČ: 28525001, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o.
11-0-1
13 RRTV/2021/924/mam: LONDA, spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS – 2. 12. 2021, srovnávací analýza
– Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů Radio Impuls na vybraných souborech technických parametrů RÁDIO IMPULS 96.6 MHZ (Praha), RÁDIO IMPULS 92.1 MHz (Hradec Králové), RÁDIO IMPULS 102.3 MHz (Zlín), provozovatele LONDA, spol. s r.o. ze čtvrtka 2.12. 2021 od 07:00 do 08:00 hodin, od 13:00 do 14:00 a od 18:00 do 19:00 hodin.
12-0-0
14 RRTV/2021/925/mam: Radio Kroměříž, s.r.o. / Radio Kroměříž – 5. 11. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin, analýza
– Rada se seznámila s analýzou programu Radio Kroměříž provozovatele Radio Kroměříž, s.r.o. z pátku 5. 11. 2021 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
12-0-0
15 RRTV/2021/864/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních sdělení a došlá podání ve věci obchodních sdělení /zasedání 22/2021
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 8. prosince 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 8. prosince 2021, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Ostrava 91,0 MHz) dne 8. prosince 2021, LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; Brno 87,6 MHz) dne 8. prosince 2021, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 8. prosince 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 8. prosince 2021 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO; Praha 95,7 MHz) dne 8. prosince 2021.
12-0-0
16 RRTV/2018/161/zab: Licenční řízení/RV/Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W – licence udělena MEDIA BOHEMIA, a.s. / Hitrádio City – seznámení s rozsudkem NSS
– Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. listopadu 2021, č.j. 7 As 451/2019-30, který byla zamítnuta kasační stížnost společnosti JOE Media, s.r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2019, č. j. 15 A 113/2019-53, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti JOE Media, s.r.o. proti rozhodnutí Rady č.j. RRTV/9058/2019-str, sp. zn. RRTV/2018/161/zab ze dne 4. června 2019, kterým byla společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. udělena licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 89,2 MHz / 50 W pro program Hitrádio City do 10. října 2025 a zamítnuta žádost společnosti JOE Media, s.r.o.
12-0-0
17 RRTV/2021/912/blu: Různí provozovatelé/RV/Přehled doručených oznámení 22/2021
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ: 27629775, doručeným Radě dne 9. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15018/2021-vra, spočívajícím v informaci o tom, že ke dni 31. prosince 2021 ukončuje terestrické vysílání programu Radio Samson Digital šířeného na základě rozhodnutí Rady sp.zn. 2014/657/bar/SAM ze dne 16. září 2014. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 2. prosince 2021 pod č.j. RRTV/14831/2021-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 2. prosince 2021 na kmitočtu Trutnov 87,6 MHz / 100 W zahájil vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2021/151/zab ze dne 20. července 2021. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s oznámením provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, doručeným Radě dne 29. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14687/2021-vra, spočívajícím v informaci o tom, že v souladu s rozhodnutím o registraci sp.zn. RRTV/2021/669/hou ze dne 14. září 2021 uvedl dne 17 listopadu 2021 do provozu vysílač Praha Strahov 7c / 1 kW.
12-0-0
18 RRTV/2021/918/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /MTV/družice /změna licenčních podmínek (změna výčtu států) – předchozí souhlas
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2014/589/FIA/MTV, č. j.: FIA/2514/2014, ze dne 1. července 2014, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu MTV, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně směrováno o Nizozemsko, dle žádosti ze dne 7. prosince 2021, č. j.: RRTV/14960/2021-vra.
12-0-0
19 RRTV/2021/885/hou: FTV Prima, spol. s r.o. / TV / Prima KRIMI +1 a Prima MAX +1/ družice a vysílače/ žádost o ukončení vysílání
– Rada se seznámila s žádostí provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, 100 00, ze dne 22. listopadu 2021, č.j. RRTV/14519/2021-vra, o ukončení vysílání programů Prima MAX +1 a Prima KRIMI +1 šířených prostřednictvím vysílačů a programů Prima MAX +1 a Prima KRIMI +1 šířených prostřednictvím družice na základě licencí v pořadí: č.j. RRTV/15457/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/788/fia, č.j. RRTV/15450/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/786/fia, č.j. RRTV/15454/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/787/fia, č.j. RRTV/15448/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/785/fia, ze dne 18. listopadu 2020.
12-0-0
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, 100 00, zanikly podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování zemského digitální televizní vysílání programů Prima MAX +1 a Prima KRIMI +1 šířených prostřednictvím vysílačů a licence k provozování televizního vysílání programů Prima MAX +1 a Prima KRIMI +1 šířených prostřednictvím družice na základě licencí v pořadí: č.j. RRTV/15457/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/788/fia, č.j. RRTV/15450/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/786/fia, č.j. RRTV/15454/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/787/fia, č.j. RRTV/15448/2020-fia, sp. zn. RRTV/2020/785/fia, ze dne 18. listopadu 2020, v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14519/2021-vra. O této skutečnosti vydá Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
20 RRTV/2021/886/zil: ŠLÁGR TV, spol. s.r.o. v likvidaci / TV / ŠLÁGR TV a ŠLÁGR 2 / družice a zps / řízení o odnětí licencí
– Rada zahajuje s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s.r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, správní řízení o odnětí licencí k provozování programů ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím družice, č.j. RRTV/12246/2018-zem, sp. zn.: RRTV/2018/438/zem, ŠLÁGR TV šířeného prostřednictvím družice, č.j. zem/2317/2012, sp. zn.: 2012/432/zem/ŠLÁ a ŠLÁGR TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, č.j. RRTV/2841/2016-zem, sp. zn.: 2016/705/zem/ŠLÁ, dle § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na majetek provozovatele byl prohlášen konkurs. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
12-0-0
21 RRTV/2021/906/zem: SMART Comp., a.s. / převzaté vysílání / kabelové systémy / ZPS / převod 100 % obchodního podílu
– Rada registruje provozovateli SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, podle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci k provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 1) kabelových systémů č.j. sve/7306/07 ze dne 31. července 2007 a 2) zvláštních přenosových systémů č.j. zem/4311/2014 ze dne 2. prosince 2014, spočívající v převodu všech (100 %) akcií společnosti SMART Comp. a.s. na společnost Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, v rozsahu dle žádosti ze dne 3. prosince 2021, č.j. RRTV/14874/2021-vra.
12-0-0
22 RRTV/2021/880/fia: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání /přehled doručených oznámení
– Rada se seznámila se 4 oznámeními.
12-0-0
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. listopadu 2021, pod č.j.: RRTV/14266/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programů na základě Radou udělených licencí ze dne 9. listopadu 2021, šířených prostřednictvím družice, a to zahájení vysílání programu Nickelodeon Austria dne 12. listopadu 2021, licence č.j.: RRTV/14163/2021-fia, sp. zn.: RRTV/2021/804/fia a zahájení vysílání programu Nickelodeon Polska dne 27. prosince 2021, licence č.j.: RRTV/14162/2021-fia, sp. zn.: RRTV/2021/803/fia.
12-0-0
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele This work s.r.o., IČ: 089 60 950, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, doručeným dne 18. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14387/2021-vra, spočívajícím v zahájení místního vysílání dne 11. listopadu 2021 programu KLADNo.1 TV, šířeného prostřednictvím vysílačů, na základě Radou udělené licence, ze dne 10. srpna 2021, č. j.: RRTV/9658/2021-zil, sp. zn.: RRTV/2021/489/zil.
12-0-0
23 RRTV/2021/878/hou: Doporučení skupiny ERGA k novému Evropskému Kodexu zásad boje proti šíření dezinformací
– Rada se seznámila se stanoviskem ERGA ohledně dalšího vývoje Evropského kodexu zásad boje proti šíření dezinformací.
12-0-0
24 RRTV/2021/908/loj: ERGA 16. plenární zasedání
– Rada se seznámila s průběhem 16. plenárního zasedání ERGA konaného dne 2. 12. 2021.
10-0-0
25 RRTV/2021/909/loj: ERGA tisková zpráva nová pravidla pro politickou reklamu
– Rada se seznámila s názorem ERGA k novým pravidlům politické reklamy zveřejněným dne 3. 12. 2021.
12-0-0
26 RRTV/2021/947/poj: Různí provozovatelé / souhrn podání 22/2021 rozhlas
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/14158/2021-vra ohledně toho, že ČRo údajně podporuje extremismus a šíří názory potlačující lidská práva a svobody. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/14277/2021-vra ohledně toho, že ČT a ČRo jsou údajně určeny jen pro občany Čech, neboť prý používají slovo Čechy ve významu Česká republika. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížnostmi RRTV/14385/2021-vra a RRTV/14441/2021-vra a jejich dodatky (RRTV/14442/2021-vra a RRTV/14472/2021-vra) ohledně údajně neobjektivního rozhovoru s Danielem Landou na webu irozhlas.cz. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/14419/2021-vac a jejími kopiemi č. j. RRTV/14551/2021-vra a RRTV/14550/2021-vra a doplňujícím materiálem č. j. RRTV/14692/2021-vra ohledně toho, že ČRo údajně informoval účelově a dehonestujícím způsobem o trestním stíhání předsedy Českého svazu zrakově postižených sportovců. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/14619/2021-vra ohledně toho, že rozhlasová hra vysílaná dne 17. 11. po obědě na programu ČRo Dvojka byla údajně vulgární a nevhodná kvůli sexuálnímu obsahu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j. RRTV/14591/2021-vra ve věci stížnosti na možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podáním č.j. RRTV/14211/2021-vra ve věci očkovací kampaně „Udělejme tečku za koronavirem“, na programu „Rádio BLANÍK“. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podáním č.j. RRTV/15014/2021-vra ve věci možného porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podáním č.j. RRTV/14463/2021-vra ve věci reklam na přechod na digitální vysílání na programu ČRo Dvojka.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně toho, že ČRo údajně podporuje extremismus a šíří názory potlačující lidská práva a svobody (RRTV/14158/2021-vra), že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně toho, že ČT a ČRo jsou údajně určeny jen pro občany Čech, neboť prý používají slovo Čechy ve významu Česká republika (RRTV/14277/2021-vra), že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně údajně neobjektivního rozhovoru s Danielem Landou na webu irozhlas.cz (RRTV/14385/2021-vra a RRTV/14441/2021-vra a jejich dodatky č. j. RRTV/14442/2021-vra a RRTV/14472/2021-vra), že věc odkládá.
10-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně toho, že ČRo údajně informoval účelově a dehonestujícím způsobem o trestním stíhání předsedy Českého svazu zrakově postižených sportovců (RRTV/14419/2021-vac a kopie č. j. RRTV/14551/2021-vra a RRTV/14550/2021-vra a doplňující materiál č. j. RRTV/14692/2021-vra), že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, se sídlem Vinohradská 140/12, Praha 2, 120 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. 11. 2021 v čase 13:04:12-13:55:40 na programu ČRo Dvojka odvysílal rozhlasovou hru Sametová noc, která obsahovala vulgarismy hajzl (ve smyslu „sakra“), hajzl (ve smyslu „mizera“; 5x), hovno (ve smyslu „nevýznamný člověk“), hovno (ve smyslu „sakra“), idiot, kretén, kurva (ve smyslu „sakra“), (o)šukat (2x), posrat se z něčeho, prdel (ve spojení „jděte do“), prdel (ve spojení „polibte mi“), sráč, svině, šukat. Provozovatel tak porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci stížnosti č.j. RRTV/14591/2021-vra na možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. tak , že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci stížnosti č.j. RRTV/14211/2021-vra na možnost spáchání přestupku odvysíláním spotů očkovací kampaně „Udělejme tečku za koronavirem“, na programu „Rádio BLANÍK“, že věc odkládá.
11-1-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci stížnosti č.j. RRTV/15014/2021-vra na možné porušení zákona č. 40/1995 Sb. tak, že věc odkládá.
10-1-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla ve věci podání č.j. RRTV/14463/2021-vra o postoupení pro nepříslušnost dle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
12-0-0
27 RRTV/2021/897/onz: Souhrn podání AO 22/2021 – I. část (31 podání)
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 12. listopadu do 29. listopadu 2021: Různí provozovatelé – vulgarismy ve vysílání před 22. hodinou; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – sponzoring pořadu Nový den, 4. 11. 2011 od 5:55 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v pořadu Vaření se Soukupem, 6. 11. 2011 od 11:03 hod; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Pohádkář, 17. 11. 2021 od 20:06 hod; Televizní reklama na XIXOIO (2 podání); Televize Natura s.r.o. / www.tvnatura.cz; Jana Peterková / TELEVIZE NATURA – Pandemie nebo lež? 2. díl; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – zpravodajství o covidu-19; Česká televize – fotografie s logem ČT na německém karnevalu; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – délka reklamních bloků; Televizní reklama na Alza.cz; Česká televize / ČT2 – Nedej se! – Jaderný sen Česka, 7. 11. 2021 od 10:22 hod (2 podání); Různí provozovatelé – zpravodajství o očkování proti covidu-19; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – K věci, 16. 11. 2021 od 14:19 hod; Česká televize / ČT24 – zpravodajství (2 podání); TV Nova s.r.o. / NOVA – Chceš mě, chci tě, 17. 11. 2021 od 12:11 hod; Česká televize / ČT1, ČT24 – Události – Vývoj pandemie v zemích EU, 19. 11. 2021 od 19:15 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Český slavík 21, 19. 11. 2021 od 20:20 hod (4 podání); TV Nova s.r.o. / NOVA; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – programová skladba; TV Nova s.r.o. / NOVA – upoutávka na pořad Malé lásky, 21. 11. 2021 od 20:47 hod; Česká televize / ČT2 – Nedej se plus – Kam kráčí ČIŽP (díl 2.), 14. 11. 2021 od 10:05 hod; Česká televize – článek na webu ČT24; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře – EMA schválila očkování dětí od 5 let, 25. 11. 2021 od 22:41 hod; Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, 7. 11. 2021 od 12:00 hod; Liberecká TV s.r.o. / rtm plus Liberecko – smlouva mezi provozovatelem a Libereckým krajem; O2 TV s.r.o./ Premier Sport 2 CZ – hlasitost obchodního sdělení, 21. 11. 2021 od 19:00 hod.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. října 2021 od 20:16 hodin na programu Prima odvysílal seriál Slunečná (134), který obsahoval vulgarismy či nadávky „ty vole“ (0:47:50 hodin od začátku záznamu), „děvku“ (0:48:53), „svině“ (0:52:17, 0:52:18), „kurvy“ (0:57:47, 0:57:48) aj., čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. října 2021 od 20:19 hodin na programu ČT1 odvysílal seriál Osada (8), který obsahoval vulgarismy či nadávky „neser mě“ (0:15:47, 0:16:03 hodin od začátku záznamu), „kurva“ (0:47:20) a opakovaně „vole“, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. října 2021 od 20:03 hodin na programu ČT2 odvysílal film Spojenci, který obsahoval vulgarismy či nadávky „posrali“ (0:26:24 hodin od začátku záznamu), „šukání“ (0:26:50), „kurva“ (0:55:50), „nasrat“ (1:09:20), „šuká“ (1:16:54) aj., čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. listopadu 2021 od 20:19 hodin na programu Prima odvysílal seriál 1. mise (11), který obsahoval vulgarismy či nadávky „debil“ (0:06:29, 0:12:13, 1:08:55 hodin od začátku záznamu), „idiot“ (0:41:09, 0:47:46, 0:55:12), „magor“ (0:41:30), „posraný“ (0:55:31), „ty vole“ (0:55:44, 0:55:45, 1:09:43), „kurva“ (0:55:54), „svině“ (1:12:53) aj., čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
9-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. listopadu 2021 od 21:11 hodin na programu ČT1 odvysílal seriál Cirkus Bukowsky (2), který obsahoval vulgarismy či nadávky „v prdeli“ (0:04:55 hodin od začátku záznamu), „sereš“ (0:17:34), „do prdele“ (0:17:48, 0:21:26), „na hovno“ (0:27:10), „opíchá“ (0:35:28), „hajzl“ (0:40:46, 0:41:50, 0:42:22), „kurva“ (0:45:38, 0:48:32) aj., čímž porušil povinnost nezařazovat do programů
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. října 2021 od 20:19 hodin na programu ČT1 odvysílal seriál Ochránce (8), který obsahoval vulgarismy či nadávky „sral“ (0:16:15 hodin od začátku záznamu) a „zasranej“ (0:27:49), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 4. listopadu 2021 od 5:55 hodin na programu CNN Prima News odvysílal pořad Nový den, který byl dle oznámení v časech 1:04:52 a 1:28:08 hodin od začátku záznamu sponzorován společností Suzuki. Oznámení o sponzoringu absentovalo na začátku pořadu, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti označit každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy na jeho začátku. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Vaření se Soukupem dne 6. listopadu 2021 od 11:03 hodin na programu Televize Barrandov. Pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze na svém začátku a konci. Po přerušení reklamou, v časech 18:38 minut a 36:54 minut od začátku záznamu, označení chybělo. Diváci tak mohli být o povaze pořadu uvedeni v omyl.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. listopadu 2021 od 20:06 hodin na programu Nova Cinema odvysílal film Pohádkář, který obsahoval vulgarismy či nadávky „nebeská kráva“ (0:08:18 hodin od začátku záznamu), „úplnej
dement“ (0:08:21), „ošukal“ (0:08:53), „děvka“ (0:09:03), „píčo“ (0:09:11), „do prdele“ (0:33:02), „kundě“ (1:16:17), „štětkou“ (1:33:25), „ošukat“ (1:33:30), „posral“ (1:37:12) aj., čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklam na XIXOIO, premiérově 24. 10. 2021 od 20:48 hod na programu Seznam.cz TV a 24. 10. 2021 od 6:18 hod na programu CS History, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Volební studio dne 9. října 2021 na programu ČT24, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním filmu 47 Meters Down dne 25. července 2021 a Scary Movie 3 dne 27. července 2021 na programu AMC CHANNEL HUNGARY, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. reportáže Kdo ovládá Hrad, dne 24. října 2021 na programu ČT1, že věc odkládá.
8-1-3
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného uveřejněním pořadu Pandemie nebo lež? 2. díl, umístěného jako součást služby www.tvnatura.cz, že věc odkládá.
10-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů s hosty Jiřím Beranem, Karlou Maříkovou a Zdeňkem Pohlreichem na programu CNN Prima News, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného v souvislosti s fotografií z karnevalu v Německu, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy na programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy na Alza.cz, 13. 11. 2021 od 19:37 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Jaderný sen Česka v pořadu Nedej se!, 7. 11. 2021 od 10:22 hodin na programu ČT2, že věc odkládá.
9-1-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním zpráv o očkování na programech NOVA, Prima a programech České televize, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu K věci, 16. 11. 2021 od 14:19 hod na programu CNN Prima News, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním negativních zpráv na programu ČT24, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním filmu Chceš mě, chci tě, 17. 11. 2021 od 12:11 hod na programu NOVA, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvku Vývoj pandemie v zemích EU v pořadu Události, 19. 11. 2021 od 19:15 hod na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Český slavík 21, 19. 11. 2021 od 20:20 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného změnou pořadů na programech NOVA a Prima, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávky na pořad Malé lásky, 21. 11. 2021 od 20:47 hod na programu NOVA, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Kam kráčí ČIŽP (díl 2.) v pořadu Nedej se!, 14. 11. 2021 od 10:05 hodin na programu ČT2, že věc odkládá.
10-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného zveřejněním článku Očkování je proti covidu až pětkrát účinnější než prodělání nemoci, 3. 11. 2021 na webu ČT24, že věc odkládá.
11-1-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním diskuze o schválení očkování u dětí nad pět let v pořadu Události, komentáře, 25. 11. 2021 od 22:41 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
10-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce, 7. 11. 2021 od 12:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
11-0-1
28 RRTV/2021/888/mam: Souhrn podání AO 22/2021 – II. část (17 podání)
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 29. listopadu do 10. prosince 2021: Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV – reklamní přerušení filmu Zítra to roztočíme, drahoušku…!, 23. a 27. 11. 2021; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – KRIMI ZPRÁVY, 13. 11. 2021 od 19:55 hod., VIP svět, 13. 11. 2021 od 20:05 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Nový den, 22. a 29. 11. 2021 od 7:00 hod.; Stížnost k reklamě na výrobek MELATONIN FORTE 5 mg; ČESKÁ TELEVIZE / ČT Sport – spot o sexuální trestné činnosti, 27. 11. 2021; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Studio ČT24, 28. 11. 2021 od 16:37 hod.; FTV Prima spol. s r.o. / CNN Prima News – K věci, 26. 11. 2021 od 12:30 hod.; Obecná stížnost na vysílání České televize; Reklamy srovnávačů povinného ručení; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – sponzoring společnosti Bosch, 5. 12. 2021 od 10:31 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova – reklama společnosti Zalando, 4. 12. 2021 od 9:10 hod.; FTV Prima spol. s r.o. / Prima COOL – reklama ViroSTOP; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – rozhovor s Filipem Černým, Studio ČT24, 8. 12. 2021 od 10:53 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Adventní koncert České televize 2021, 5. 12. 2021 od 17:30 hod.; Jana Peterková /
TELEVIZE NATURA – Pandemie nebo lež? 2. díl, 29. 11. 2021; Dopis společnosti Zdravé fórum, z.s., pro Radu ČT.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59; odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého provozovatel televizního vysílání s licencí nesmí vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a zpravodajských pořadů přerušit reklamou nebo teleshoppingovými šoty více než jednou za každý plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut, kterého se dopustil tím, že v rámci vysílání filmu Zítra to roztočíme, drahoušku…! dne 23. listopadu 2021 od 20:00 hod. na programu Seznam.cz TV zařadil dva reklamní bloky v rámci jednoho plánovaného 30minutového časového úseku, konkrétně od 21:14:17 a 21:23:46 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byl propagován časopis Sedmička v rámci pořadu VIP svět, který byl odvysílaný dne 13. listopadu 2021 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nový den dne 29. listopadu 2021 od 7:00 hodin na programu Prima, jenž byl pořadem s umístěním produktu a jako takový byl zřetelně označen jako pořad obsahující umístění produktu na začátku a na konci, avšak nebyl označen po přerušení reklamou, což také vyžaduje zákon. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
– Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci posouzení legitimnosti distribuce produktu MELATONIN FORTE 5 mg.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele reklamy Pharma Activ Czech s.r.o., IČ: 28625005, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení ve věci stížnosti na obchodní sdělení na produkt MELATONIN FORTE 5 mg. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním spotu „Znásilnění pod kůží“ 27. listopadu 2021 od 11:24 hod. na programu ČT Sport, že věc odkládá.
10-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním rozhovor s Helenou Horskou v pořadu Studio ČT24 dne 28. listopadu 2021 od 16:37 hod. na programu ČT24, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu K věci dne 26. listopadu 2021 od 12:30 hod. na programu CNN Prima News, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním České televize, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním reklam se srovnávači povinného ručení, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním sponzorského oznámení společnosti BOSCH dne 5. 12. 2021 od 10:31 hod. na programu ČT1, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním reklamy společnosti Zalando dne 4. 12. 2021 od 9:10 hod. na programu Nova, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy na produkt ViroSTOP na programu Prima COOL dne 4. 12. 2021 od 16:44 hod., že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním rozhovoru s Filipem Černým v rámci pořadu Studio ČT24 dne 8. prosince 2021 od 10:53 hod. na programu ČT24, že věc odkládá.
10-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním adventního koncertu České televize dne 5. prosince 2021 od 17:30 hod. na programu ČT1, že věc odkládá.
12-0-0
29 RRTV/2021/913/vop: Analýza kontinuálního úseku vysílání Tv NOE, 25. října 2021, 10:00 – 22:00 hodin
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Tv NOE provozovatele Telepace s. r. o. ze dne 25. října 2021 od 10:00 do 22:00 hod.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Telepace s.r.o., IČ 26849755, se sídlem Kostelní nám. 1839/2, Ostrava, PSČ 702 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu se před začátkem pořadu Víra do kapsy, vysílaném dne 25. října 2021 od 13:45 na programu Tv NOE, objevil symbol PP značící umístění produktu, a zda byl v pořadu institut umístění produktu aplikován. Pokud ano, proč nebyl symbol PP i na konci pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
30 RRTV/2021/923/nej: FILM EUROPE, s.r.o.: Film Europe – kontinuální úsek vysílání ze dne 20. října 2021, časového úseku 12.00 – 24.00 hodin
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Film Europe provozovatele FILM EUROPE, s.r.o. ze dne 20. října 2021, časového úseku 12.00 – 24.00 hodin.
12-0-0
31 RRTV/2021/891/nej: Stanice O, a.s. : O (Óčko) – Analýza záznamu vysílání ze dne 29. 10. 2021 v čase od 14:00 do 22:00 hodin
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O („Óčko“) provozovatele Stanice O, a.s. ze dne 29. října 2021, časového úseku 14:00 – 22:00 hodin.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, o podání vysvětlení ve věci odvysílání pořadu Óčko trendy dne 29. října 2021 od 14:00 hodin na programu O („Óčko“), z jakého důvodu nebyl tento pořad v souladu se zněním § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. na konci označen jako pořad obsahující umístění produktu, pakliže toto umístění obsahoval, respektive z jakého důvodu byl jako pořad obsahující umístění produktu označen na svém začátku a po přerušení reklamou, pakliže umístění produktu neobsahoval. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59; odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. října 2021 ve 15:00 a 19:00 hodin na programu O („Óčko“) odvysílal pořad Nebuď dřevák, dej si tělák, jehož obsahem byla otevřená propagace rehabilitačních služeb v Aquapalace Praha, na něž bylo opakovaně upozorňováno, a byly vychvalovány mj. s použitím výrazů jako „tady v Aquapalace vám s tím poradí“ nebo s přímou pobídkou „doporučuju“, čímž došlo k porušení ustanovení zákona, dle kterého pořady obsahující umístění produktu nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace, a dále nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Umístěný produkt byl verbálními i obrazovými prostředky nepatřičně zdůrazňován, pořad byl koncipován tak, že jeho hlavním a explicitním cílem bylo přilákat diváka na terapeutické služby v Aquapalace, které byly v minutové stopáži pořadu opakovaně zmíněny, a bylo tedy užito prostředků, připomínajících reklamní nabídku. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
32 RRTV/2021/890/hli: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH SDĚLENÍ na programu Nova Fun ze dne 13. listopadu 2021, 20:00 – 22:00 hodin
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Nova Fun provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 13. listopadu 2021, 20:00 – 22:00 hodin.
12-0-0
33 RRTV/2021/889/beh: TV Nova s.r.o./ Nova sport 4/zvláštní přenosové systémy – Nova sport 4 – ZMĚNA LICENČNÍCH PODMÍNEK
– Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č. j. RRTV/8636/2021-kus ze dne 29. června 2021, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Nova sport 4, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
spočívající v doplnění dalších programových podmínek tak, že programové schéma bude tvořeno pořady, programovými prvky a dalšími částmi vysílání, zejména reklamou, teleshoppingem a self -promotion s regionálním odlišným obsahem pro území České republiky a Slovenské republiky, kdy pořady, programové prvky a další části vysílání s regionálně odlišným prvkem nepřesáhnou 15% týdenního vysílacího času, v rozsahu dle žádosti č. j. RRTV/14539/2021-vra ze dne 23. listopadu 2021.
12-0-0
34 RRTV/2021/910/ale: TV NOVA s.r.o./Nova sport 3/zvláštní přenosové systémy – Nova sport 3 – ZMĚNA LICENČNÍCH PODMÍNEK
– Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č. j. RRTV/8635/2021-kus ze dne 29. června 2021, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu Nova sport 3, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající v doplnění dalších programových podmínek tak, že programové schéma bude tvořeno pořady, programovými prvky a dalšími částmi vysílání, zejména reklamou, teleshoppingem a self-promotion s regionálním odlišným obsahem pro území České republiky a Slovenské republiky, kdy pořady, programové prvky a další části vysílání s regionálně odlišným prvkem nepřesáhnou 15% týdenního vysílacího času, v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/14540/2021-vra ze dne 23. listopadu 2021.
12-0-0
35 RRTV/2021/894/loj: Petr Uher Fenix nedodání záznamů zahájení řízení o přestupku po nevyžití lhůty k nápravě
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Petr Uher, IČ: 67549799, J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu Fenix ze dnů 24. března 2021, 26.-27. března 2021 a 14. dubna 2021, vždy v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, a ani záznam vysílání programu Fenix ze dnů 28.-29. června 2021 od 00.00 do 24.00 hodin, který byl vyžádán v rámci upozornění na porušení zákona jako alternativní.
11-0-0
36 RRTV/2021/338/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, ČT24/Události, reportáž „Novela občanského zákoníku“/14.3.2021/od 19:00 hodin
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním zpravodajského příspěvku „Novela občanského zákoníku“ v rámci pořadu Události na programech ČT1 a ČT24 dne 14. března 2021 od 19:00 hodin, a to z následujících důvodů: při popisu tématu z redakční pozice byl použit termín „manželství pro všechny“, což je výraz nastolený v diskurzu iniciativou „Jsme fér“, která se ve sporu aktivně angažuje na jedné názorové straně a jde tedy o termín emočně záměrně přednastavený z pozice jedné názorové strany, jeho použití je v rozporu s potřebou nezaujatého věcného popisu problému, neboť již automaticky pocitově navádí diváka k přijetí jednoho a odmítnutí druhého názoru; dále v rámci příspěvku zazněla informace o tom, že petici, která novelu o stejnopohlavním manželství podporuje,
podepsalo na 140 000 lidí, a byla zamlčena informace, že petici podporující protinávrh, tedy poslanecký návrh požadující ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, podepsalo přes 100 000 lidí; dále byl v reportáži poskytnut prostor k vyjádření podporovatelům novely, tj. Czeslawovi Walekovi z Iniciativy Jsme fér a dalším dvěma homosexuálním mužům, a nebyl poskytnut odpovídající prostor k vyjádření zastáncům oponentního názoru; a konečně v reportáži zazněla formulace „a právě tuto definici manželství chtějí poslanci KDU-ČSL zakotvit i v Listině základních práv a svobod“, když ve skutečnosti spolupředkladateli návrhu jsou poslanci a poslankyně i z jiných politických subjektů. Takovýmto zpracováním reportáže se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-1-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním zpravodajského příspěvku „Novela občanského zákoníku“ v rámci pořadu Události na programech ČT1 a ČT24 dne 14. března 2021 od 19:00 hodin, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-2
37 RRTV/2021/652/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/168 hodin, příspěvek Hledá se migrant/20.6.2021/od 21:35 hodin
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu 168 hodin, respektive příspěvku Hledá se migrant dne 20. června 2021 od 21:35 hodin na programu ČT1, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
9-0-3
38 RRTV/2021/788/beh: T-Mobile Czech Republic a.s./šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením – POŘÁDKOVÁ POKUTA
– I. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 21. prosince 2021 toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, jakožto poskytovateli digitálního i satelitního vysílání, podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením, resp. vysvětlení, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím digitálního i satelitního vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují, o které byl Radou požádán v žádosti o podání vysvětlení ze dne 5. října 2021,
č.j. RRTV/12421/2021-beh, Sp. zn. RRTV/2021/788/beh. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2021788. II. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá společnost T-Mobile Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, jakožto poskytovatele digitálního i satelitního vysílání o podání vysvětlení k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením, resp. o vyjádření, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím digitálního i satelitního vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti.
12-0-0
39 RRTV/2021/823/beh: O2 Czech Republic a.s./šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele služby www.o2tv.cz, společnosti O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, k šíření titulků pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím uvedené služby, resp. s vysvětlením, zda důsledně šíří titulky pro osoby se sluchovým postižením prostřednictvím vysílání všech televizních programů, které tuto službu divákům poskytují a jsou šířeny službou www.o2tv.cz.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného v souvislosti s šířením titulků prostřednictvím služby www.o2tv.cz, že věc odkládá.
12-0-0
40 RRTV/2021/793/beh: FTV Prima, spol. s r.o./CNN Prima News/Speciál 360°: Hlas lidu/22.9.2021/od 20:15 hodin – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na základě jakého klíče přistupoval k výběru hostů do pořadu Speciál 360°: Hlas lidu ze dne 22. září 2021 od 20:15 hod. na programu CNN Prima News, respektive proč zde nebyli přítomni zástupci politických subjektů, které zastávají názor, že migrace a s ní spojené otázky nepatří mezi významná volební témata a / nebo migrace jako taková není v současnosti aktuálním problémem.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Speciál 360°: Hlas lidu dne 22. září 2021 od 20:15 hod. na programu CNN Prima News, že věc odkládá.
12-0-0
41 RRTV/2021/792/beh: FTV Prima, spol. s r.o./Prima, CNN Prima News/Nový den, To nejlepší z Nového dne/CYKLOPECKY/3.9.2021 – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, zda došlo k propagaci
cestovatelské soutěže CYKLOPECKY, jejímž pořadatelem je Destinační společnost Východní Čechy, v rámci pořadu Nový den, odvysílaného dne 3. září 2021 od 7:00 hod. na programu Prima a CNN Prima News, a To nejlepší z nového dne, odvysílaného dne 3. září 2021 od 14:40 hod. na programu CNN Prima News, za úplatu nebo obdobnou protihodnotu, resp. zda se jednalo o umístění produktu.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu označil pořad Nový den odvysílaný dne 3. září 2021 od 7:00 hod. na programu Prima a CNN Prima News jako pořad obsahující obchodní sdělení umístění produktu, respektive jaký výrobek či služba byly v daném případě oním umístěným produktem. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
42 RRTV/2021/717/loj: FTV Prima, spol. s r.o. Prima upoutávka na film Večírek smluvní ujednání, zda se jedná o selfpromo odložení věci
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci stížnosti na propagaci filmu Večírek ve vysílání programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
43 RRTV/2021/850/ale: ČESKÁ TELEVIZE / Reakce k Upozornění na porušení zákona/ Ochránce (3/13)
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele ČESKÁ TELEVIZE na upozornění na porušení zákona, ke kterému došlo odvysíláním pořadu Ochránce ( 3/13 ) dne 19. září 2021 v 20:10 hodin na programu ČT 1.
12-0-0
44 RRTV/2019/323/rud: Emporia Style Kft./Klenot TV/Televize Barrandov/Glenn Lehrer/4.,7.,8.3.2019 – ROZSUDEK MS
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2021, č.j. 15A 29/2020, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Emporia Style Kft., IČO: 0109170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., Maďarsko, proti rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2019, sp.zn. RRTV/2019/323/rud, o uložení pokuty ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., kterého se tato společnost dopustila zadáním teleshoppingových bloků Klenot TV odvysílaných ve dnech 4., 7. a 8. března 2019 na programu Televize Barrandov, které jsou klamavou obchodní praktikou, neboť obsahují věcně nesprávnou a tedy nepravdivou informaci, že všechny nabízené šperky z kolekce Glenn Lehrer jsou vyráběné přímo osobně a ručně světoznámým šperkařem Glennem Lehrerem, když ve skutečnosti jejich výrobu, minimálně zčásti, zajišťují zaměstnanci společnosti, ve které Glenn Lehrer působí.
12-0-0
45 RRTV/2018/723/had: Emporia Style Kft./Televize Barrandov/Klenot TV/MultiLady/20.6.2018/od 7:20 hodin – přisuzování léčebných vlastností-rozhodnutí Městského soudu
– Rada se seznámila s rozhodnutím Městského soudu v Praze č. j. 14 A 18/2019-48 ze dne 20. října 2021, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 11. 12. 2018, č. j. RRTV/20498/2018-had, sp. zn. RRTV/2018/723/had, jímž Rada uložila sankci 750 000 Kč společnosti Emporia Style Kft. IČO: 01-09-170422 pro porušení §§ 5d odst. 2 a 3 zákona č. 40/1995 Sb., jehož se dopustila zadáním teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 20. 6. 2018 v čase od 7.20 hod. na programu Televize Barrandov, tím, že v obchodním sdělení byl propagován doplněk stravy způsobem, který evokoval léčebný účinek doplňku stravy, a současně v tomto obchodním sdělení absentovalo zřetelné označení doplňku stravy.
12-0-0
46 RRTV/2019/593/had: Klenot TV/16. července 2019/7:00 hodin/Televize Barrandov/MultiLady-rozsudek Městského soudu
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2021, č. j. 15 A 30/2020, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 13. 1. 2020 č. j. RRTV/432/2020-had, jímž Rada uložila sankci 150 000 Kč společnosti Emporia Style Kft. IČO: 01-09-170422 jako zadavateli teleshoppingu Klenot TV odvysílaného dne 16. 7. 2019 od 7:00 hodin na programu Televize Barrandov, v jehož rámci byly uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokovaly léčebný účinek doplňku stravy MultiLady při onemocnění osteoporózou a dalších zdravotních problémech.
12-0-0
47 RRTV/2021/919/bur: KRIMINÁLKY 2021/rešerše kriminálních seriálů na celoplošných programech/11.-17.1./15.-21.2/3.-9.5./7.-13.6./19.-25.7./4.-10.10. 2020
– Rada se seznámila s rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Prima, Prima COOL, Prima love, Prima KRIMI, Televize Barrandov, Barrandov Krimi a KINO BARRANDOV v obdobích 11.-17. ledna 2021, 15.-21. února 2021, 3.-9. května 2021, 7.-13. června 2021, 19.-25. července 2021 a 4.-10. října 2021.
12-0-0
48 RRTV/2021/884/ale: Smith Production s.r.o. – ZooK /htpps://tv.zook.cz/ – zápis avsm do Evidence
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Smith Production s.r.o., IČ 05900000, doručeného Radě dne 22. listopadu 2021, toto potvrzení: Poskytovatel Smith Production s.r.o., IČ 05900000, sídlem Trojická 1910/7, 120 00 Praha 2, byl dne 21. prosince 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 21. prosince 2021 pod názvem ZooK, umístěná na internetové adrese https://tvzook.cz/.
12-0-0
49 RRTV/2021/40/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
12-0-0
Ověřovatel: Bartoš

Webdesign: Kabris|NET