Zápis z 1. zasedání 2022, konaného dne 18. 1. 2022
Publikováno 22.02.2022 v kategorii: Ozvěna

Přítomni: Bouška, Dohnálková, Jakl, Janeček, Králová, Köppl, Maceška, Mencl, Novák, Petrov, Smolíková, Šincl
Omluveni: Jehlička
Ověřovatel: Bartoš


1 RRTV/2022/37/bla: Schválení programu 1. zasedání 2022
– Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2 RRTV/2021/879/str: TWR live s.r.o./Rádio 7/RV-DAB/žádost o udělení licence – NÚJ od 13:30 hod
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti TWR live s.r.o., IČ: 082 44 430, se sídlem Horníkova 2562/36, PSČ 628 00 Brno – Líšeň, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio 7, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
12-0-0
4 RRTV/2021/896/zem: Ústecká média s.r.o. / TV / Ústecká TV / vysílače / regionální / řízení o udělení licence / nařízené ústní jednání dne 18. ledna 2022 ve 13:50 hodin
– Rada uděluje společnosti Ústecká média s.r.o., IČ 070 83 858, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Ústecká TV; základní programová specifikace: Zpravodajsko-informační program; územní rozsah vysílání: v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-54 254/2021-613 ze dne 15. prosince 2021, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů území Ústeckého kraje; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené dne 29. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14686/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 7. a 16. prosince 2021 pod č.j. RRTV/14947/2021-vra a RRTV/15311/2021-vra.
12-0-0
5 RRTV/2021/818/zab: JUKE BOX, spol. s r.o./RADIO ČAS-FM – změna licence § 21 odst. 1 písm. b) – žádost o změnu stanoviště Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W – předběžná koordinace
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W na stanoviště Uherské Hradiště 2 102,7 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: 17 25 33 / 49 04 29, žadatele JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM, (licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
12-0-0
6 RRTV/2021/877/zab: Rajmont s.r.o./Rádio Dechovka/RV – změna licence § 21 odst. 1 písm. b) – žádost o změnu stanoviště a výkonu kmitočtu Líbeznice 1260 kHz/ 10kW na Davle 1260 kHz / 5kW – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, I. Olbrachta 506/6, 500 02 Hradec Králové, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dechovka, (licence sp. zn.: 2020/776/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Líbeznice 1260 kHz / 10 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, I. Olbrachta 506/6, 500 02 Hradec Králové, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka, (licence sp. zn.: 2020/776/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Líbeznice 1260 kHz / 10 kW na stanoviště DAVLE 1260 kHz / 5 kW, souřadnice WGS 84: 14 21 21 / 49 54 00.
12-0-0
7 RRTV/2021/952/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (sp.zn. 2015/1026/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 2015/1026/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Spin, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
8 RRTV/2021/954/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (sp.zn. 2014/858/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 2014/858/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Spin, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
9 RRTV/2021/955/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (sp.zn. 2018/278/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 2018/278/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Spin, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
10 RRTV/2021/956/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (sp.zn. 2015/229/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 2015/229/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Spin, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
11 RRTV/2021/957/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO (sp.zn. 2014/815/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 2014/815/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Spin, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
12 RRTV/2021/951/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ BUDĚJOVICE/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ BUDĚJOVICE (licence sp.zn. 2013/832/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Spin, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
13 RRTV/2021/953/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ (sp.zn. 2013/834/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ (licence sp.zn. 2013/834/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Spin, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
14 RRTV/2021/975/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Fajn radio (licence č.j. Ru/130/98)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) a d) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/130/98) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
12-0-0
15 RRTV/2021/876/blu: První rozhlasová s.r.o.Rock Radio/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. e) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e), § 21 odst. 3 a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., .), spočívající v převodu podílu ve společnosti žadatele ve výši 55% z prvního společníka provozovatele, Radiohead s. r. o., IČ: 0875346, na druhého společníka provozovatele, společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
16 RRTV/2021/916/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./COUNTRY RADIO/RV/prodloužení licence (sp. zn. 2015/600/zab, č.j. RRTV/2788/2016-STR ze dne 23.8.2016) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/600/zab, č.j. RRTV/2788/2016-STR ze dne 23.8.2016 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Blansko 97,2 MHz / 0,1 kW; Lovosice 97,0 MHz / 0,1 kW; Teplice 87,6 MHz / 0,1 kW; Uherský Brod 95,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
11-0-0
17 RRTV/2021/915/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./COUNTRY RADIO/RV/prodloužení licence (sp. zn. 2015/1024/zab, č.j. RRTV/2806/2016-zab ze dne 6.9.2016) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/1024/zab, č.j. RRTV/2806/2016-zab ze dne 6.9.2016 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Pelhřimov 92,2 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
12-0-0
18 RRTV/2021/914/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./RADIO 1/RV/prodloužení licence (sp. zn. 2015/1117/zab, č.j. RRTV/2495/2016-SPM ze dne 6.9.2016) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/1117/zab, č.j. RRTV/2495/2016-SPM ze dne 6.9.2016 k rozhlasovému vysílání programu RADIO 1 prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Plzeň 97,5 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
12-0-0
19 RRTV/2021/907/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./Radio Beat/RV/prodloužení licence (sp. zn. 2015/1028/zab, č.j. RRTV/3150/2016-zab ze dne 25.10.2016) – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/1028/zab, č.j. RRTV/3150/2016-zab ze dne 25.10.2016 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Hodonín 105,6 MHz / 0,1 kW a Pelhřimov 99,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
12-0-0
20 RRTV/2022/31/blu: LIN a.s/Český Impuls (licence sp. zn. 2014/981/zab)/RV/žádost o ukončení vysílání – osvědčení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) bere na vědomí, že provozovateli LIN a.s., IČ: 25720767, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, zanikla ke dni 31. prosince 2021 na základě podání č.j. RRTV/15636/2021-vra
doručeného Radě dne 20. prosince 2021 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Český Impuls (licence sp. zn. 2014/981/zab, č.j. RRTV/1090/2015-zab ze dne 3. března 2015) šířeného prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
21 RRTV/2022/35/blu: SAMSON MEDIA spol. s r.o./Rádio Samson Digital/RV-digitál/žádost o ukončení vysílání – osvědčení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) bere na vědomí, že provozovateli SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ: 27629775, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zanikla ke dni 31. prosince 2021 na základě podání č.j. RRTV/15018/2021-vra doručeného Radě dne 9. prosince 2021 licence k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu Rádio Samson Digital (licence sp.zn. 2014/657/bar/SAM, č.j. bar/3403/2014 ze dne 16. září 2014) šířeného prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
22 RRTV/2021/992/str: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice (licence sp. zn. RRTV/2019/129/blu, č.j. RRTV/4984/2019- blu ze dne 9.4.2019)/RV-družice/žádost o ukončení vysílání – osvědčení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) bere na vědomí, že provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00 Ostrava, zanikla ke dni 31. prosince 2021 na základě podání č.j. RRTV/15290/2021-vra doručeného Radě dne 16. prosince 2021 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. RRTV/2019/129/blu, č.j. RRTV/4984/2019- blu ze dne 9.4.2019) šířeného prostřednictvím družic. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
23 RRTV/2022/27/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 1/2022
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 5. ledna 2022, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 5. ledna 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Hradec Králové 94,9 MHz) dne 5. ledna 2022, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 5. ledna 2022, 4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 5. ledna 2022 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 5. ledna 2022.
12-0-0
24 RRTV/2022/13/zab: Krátkodobé oprávnění 1/2022
– Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.
12-0-0
25 RRTV/2021/995/blu: Různí provozovatelé/RV/Přehled doručených oznámení 1/2022
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 25396676, doručeným Radě dne 20. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15633/2021-vra, spočívajícím v informaci o změnách souvisejících s osobou jednatele společnosti. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele Radiospol s.r.o., IČ: 27666395, doručeným Radě dne 20. prosince 2021
pod č.j. RRTV/15628/2021-vra, spočívajícím v informaci o změnách souvisejících s osobou jednatele společnosti. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným Radě dne 20. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15629/2021-vra, spočívajícím v informaci o změnách souvisejících s osobou jednatele společnosti. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 4. ledna 2022 pod č.j. RRTV/95/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc prosinec 2021 dle uvedeného přehledu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 20. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15606/2021-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 2. prosince 2021 na kmitočtu Jičín 87,6 MHz / 100 W zahájil vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2021/151/zab ze dne 20. července 2021.
12-0-0
26 RRTV/2021/981/smu: KabelSat s.r.o. / TV / kabelové systémy / Informační programy /předchozí souhlas se změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek
– Rada uděluje provozovateli místního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím kabelových systémů KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se sídlem: Křižanovice 217, 685 01, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/127/03/1216 ze dne 10. června 2003 ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně: a) v rozšíření územního rozsahu o k.ú. č. 670588, Kostice, okres Břeclav; b) v rozšíření vysílání v daném územním rozsahu o programy INFO – KOSTICE a MEDIA – KOSTICE, v rozsahu žádosti doručené dne 20. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15641/2021-vra a jejího upřesnění č.j. RRTV/86/2022-vac doručeného dne 4. ledna 2022
12-0-0
27 RRTV/2022/26/zil: Nej Kanál s.r.o. / Infokanál NEJ – TV / TV / kabely / žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
– Rada uděluje společnosti Nej Kanál s.r.o., IČ: 027 38 252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Praha 4, 148 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2015/537/zem/Bri, č. j.: RRTV/5444-5/2015-P, ze dne 15. června 2015, podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů tak, aby z licence byly odebrány místní verze „Infokanál NEJ – TV Jiřetín“ v k. ú. Jiřetín pod Bukovou (751308) a dále místní verze infokanálu s názvem „Tišnovská televize“ vysílaném v k. ú. Tišnov (767379) dle žádosti ze dne 4. ledna 2022, č. j.: RRTV/90/2022-vra.
12-0-0
28 RRTV/2021/1054/hou: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /TeenNick /družice /žádost o předchozí souhlas – změna výčtu států
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2020/872/fia, č.j. RRTV/16112/2020-fia, ze dne 25. listopadu 2020, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TeenNick, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně směrováno, o Francii, dle žádosti ze dne 28. prosince 2021, č.j.: RRTV/15779/2021-vra.
12-0-0
29 RRTV/2021/1055/hou: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /TeenNick /družice /žádost o předchozí souhlas – změna výčtu států a změna názvu
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2020/894/fia, č.j. RRTV/45/2021-fia, ze dne 30. listopadu 2020, podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání tohoto programu, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně směrováno, o Francii. Na území Francie bude uvedený program šířen pod názvem “Nickelodeon Teen“ a vysílán s odlišným označením/logem programu, dle žádosti ze dne 28. prosince 2021, č.j.: RRTV/15783/2021-vra.
12-0-0
30 RRTV/2021/824/zem: O2 TV s.r.o. / TV / Orange Sport 3 / družice / žádost o souhlas s přerušením vysílání
– Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 16. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15319/2021-vra.
12-0-0
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, na dobu 6 měsíců, tj. do 24. června 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15319/2021-vra.
12-0-0
31 RRTV/2021/827/zem: O2 TV s.r.o. / TV / Orange Sport 4 / družice / žádost o souhlas s přerušením vysílání
– Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 16. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15319/2021-vra.
12-0-0
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, na dobu 6 měsíců, tj. do 24. června 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15319/2021-vra.
11-0-0
32 RRTV/2021/987/zil: Nej Kanál s.r.o. / TV / Infokanál NEJ – TV Dolní Benešov / kabelové systémy / žádost o souhlas s přerušením vysílání místního infokanálu
– Rada se seznámila s žádostí provozovatele Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Praha 4 – Chodov, 148 00, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Infokanál NEJ – TV Dolní Benešov šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na základě licence č. j.: RRTV/2363/2015-zem, sp. zn.: 2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, v rozsahu dle žádosti ze dne 21. prosince 2021 pod č. j.: RRTV/15688/2021-vra.
12-0-0
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Praha 4 – Chodov, 148 00, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Infokanál NEJ – TV Dolní Benešov šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na základě licence č.j.: RRTV/2363/2015-zem, sp. zn.: 2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, a to do 23. prosince 2022, v rozsahu dle žádosti ze dne 21. prosince 2021 pod č. j.: RRTV/15688/2021-vra.
12-0-0
33 RRTV/2021/979/fia: LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. /TV /LTV PLUS – vysílače /převzaté vysílání – vysílače / oznámení změny ostatních skutečností po lhůtě; změna výše základního kapitálu a vkladu jednotlivých společníků bez předchozího souhlasu – upozornění
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 483 94 866, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dle ustanovení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: FIA/2606/2013, ze dne 11. června 2013 a v přihlášce k registraci, č. j.: koz/5166/09, ze dne 28. července 2009, spočívající ve změně v osobách členů statutárního orgánu – jednatelů společnosti a změně adresy bydliště jednatelky, v rozsahu oznámení ze dne 20. prosince 2021, č. j.: RRTV/15631/2021-vra.
12-0-0
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (licence, č. j.: FIA/2606/2013, ze dne 11. června 2013, ve znění pozdějších změn) a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (registrace č. j.: koz/5166/09, ze dne 28. července 2009) LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 483 94 866, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 21 odst. 1, písm. e), § 21 odst. 2 a § 29 odst. 1, písm. a), § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, nepožádal o souhlas se změnou vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů, a s tím s související změnou společenské nebo zakladatelské smlouvy a neoznámil Radě změnu ostatních skutečností ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v obchodním rejstříku a nepředložil doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo (licence) a v přihlášce k registraci předem neoznámil Radě změnu vkladů jednotlivých společníků, změnu výše jejich obchodních podílů a neoznámil změnu ostatních skutečností Radě ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
34 RRTV/2021/984/fia: Fajn Rock Media, s.r.o. /TV / REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL /kabelové systémy /oznámení změny ostatních skutečností po lhůtě – upozornění na porušení zákona
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Fajn Rock Media, s.r.o., IČ: 241 76 214, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: sve/307/2012, ze dne 17. ledna 2012, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně v osobách členů statutárního orgánu – jednatelů společnosti a změně adresy bydliště jednatelky, v rozsahu oznámení ze dne 20. prosince 2021, č.j.: RRTV/15634/2021-vra.
12-0-0
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů (licence, č. j.: sve/307/2012, ze dne 17. ledna 2012, ve znění pozdějších změn) Fajn Rock Media, s.r.o., IČ: 241 76 214, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v obchodním rejstříku a nepředložil doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
35 RRTV/2021/985/fia: Progress Digital s.r.o. /převzaté vysílání /vysílače /oznámení změny ostatních skutečností po lhůtě – upozornění na porušení zákona
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, Progress Digital s.r.o., IČ: 294 50 420, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, č. j.: FIA/2607/2013, ze dne 11. června 2013, spočívající ve změně v osobách členů statutárního orgánu – jednatelů společnosti a změně adresy bydliště jednatelky, v rozsahu oznámení ze dne 20. prosince 2021, č.j.: RRTV/15630/2021-vra.
12-0-0
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, č. j.: FIA/2607/2013, ze dne 11. června 2013, Progress Digital s.r.o., IČ: 294 50 420, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil změnu ostatních skutečností Radě ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
36 RRTV/2021/986/fia: TP Pohoda s.r.o. /TV / RELAX, Info TV /vysílače /oznámení změny ostatních skutečností po lhůtě – upozornění na porušení zákona
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, TP Pohoda s.r.o., IČ: 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: zem/3986/2011, ze dne 13. prosince 2011 a licenci č. j.: RRTV/5238/2018-zem, ze dne 23. ledna 2018, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně v osobách členů statutárního orgánu – jednatelů společnosti, v rozsahu oznámení ze dne 20. prosince 2021, č.j.: RRTV/15627/2021-vra.
12-0-0
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (licence, č. j.: zem/3986/2011, ze dne 13. prosince 2011 a licence č. j.: RRTV/5238/2018-zem, ze dne 23. ledna 2018, ve znění pozdějších změn) TP Pohoda s.r.o., IČ: 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v obchodním rejstříku a nepředložil doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
37 RRTV/2021/980/fia: Digital Broadcasting s.r.o. /TV / Rebel, Televize přes anténu – vysílače /převzaté vysílání – vysílače /oznámení změny ostatních skutečností po lhůtě – upozornění na porušení zákona
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dle ustanovení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: zem/109/2013, ze dne 4. ledna 2013, ve znění pozdějších změn, licenci č. j.: RRTV/12202/2019-smu, ze dne 15. října 2019 a v přihlášce k registraci, č. j.: zem/2623/2012, ze dne 31. července 2012, spočívající ve změně v osobách členů statutárního orgánu – jednatelů společnosti a změně adresy bydliště jednatelky, v rozsahu oznámení ze dne 20. prosince 2021, č.j.: RRTV/15635/2021-vra.
12-0-0
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (licence, č. j.: zem/109/2013, ze dne 4. ledna 2013, ve znění pozdějších změn; licence č. j.: RRTV/12202/2019-smu, ze dne 15. října 2019) a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (registrace č. j.: zem/2623/2012, ze dne 31. července 2012) Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v obchodním rejstříku a nepředložil doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo (licence) a v přihlášce k registraci neoznámil změnu ostatních skutečností Radě ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
38 RRTV/2021/976/zem: SMART Comp. a.s. / převzaté vysílání / kabelové systémy, ZPS / upozornění na porušení zákona
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, na porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, a to změnu prokury. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
39 RRTV/2021/752/smu: KabelSat, s.r.o. / převzaté vysílání / kabelové systémy / předchozí oznámení změny územního rozsahu vysílání
– Rada podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. registruje provozovateli převzatého vysílání KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se sídlem: Křižanovice 217, 685 01, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003, spočívající: a) v rozšíření územního rozsahu o k.ú. č. 670588 Kostice, okres Břeclav; b) v zúžení územního rozsahu o k.ú. 704741 Heršpice, okres Vyškov, a to v rozsahu podání doručeného dne 20. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15642/2021-vra.
12-0-0
40 RRTV/2021/977/zil: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Oznámení změny programové nabídky
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č. j.: RRTV/8190/2019-smu ze dne 24. června 2019, spočívajícím v a) rozšíření programové nabídky o nový zahraniční televizní program iConcerts (HD), b) rozšíření programové nabídky o nový český televizní program Boomerang Benelux CEE GAS (HD) a c) ukončení vysílání zahraničního televizního programu Adventure (HD); dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č. j.: RRTV/15172/2021-vra doručeném dne 14. prosince 2021.
12-0-0
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č. j.: RRTV/8188/2019-smu , ze dne 25. června 2019, spočívajícím v a) rozšíření programové nabídky o nový zahraniční televizní program iConcerts (HD), b) rozšíření programové nabídky o nový český televizní program Boomerang Benelux CEE GAS (HD) a c) ukončení vysílání zahraničního televizního programu Adventure (HD); dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č. j.: RRTV/15172/2021-vra doručeném dne 14. prosince 2021.
12-0-0
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím DVB-T, Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem: Ostrava, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, č. j.: zem/2623/2012, ze dne v 31. července 2012, spočívající v a) rozšíření programové nabídky o televizní program ŠLAGER ORIGINÁL, b) ukončení vysílání programů ŠLÁGER MUZIKA a KLENOT TV; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č. j.: RRTV/15264/2021-vra doručeném dne 15. prosince 2021.
12-0-0
41 RRTV/2021/958/zem: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Přehled doručených oznámení 1/2022
– Rada se seznámila se dvěmi oznámeními provozovatelů.
12-0-0
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, doručeným dne 28. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15792/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu MTV Netherlands ke dni 17. ledna 2022 dle licence č.j. RRTV/15726/2021-zil, sp. zn. RRTV/2021/893/zil, ze dne 21. prosince 2021.
12-0-0
42 RRTV/2021/892/mam: Analýza vysílání Českého rozhlasu před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021
– Rada se seznámila s analýzou vysílání Českého rozhlasu před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021.
12-0-0
43 RRTV/2022/36/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 01/2022 rozhlas
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/15323/2021-vra ohledně jmenování Jitky Obzinové šéfkou zpravodajství ČRo. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/15658/2021-vra ohledně toho, že na programu Fajn Radio byla dne 20. 12. 2021 v 17:57 hod. údajně odvysílána reklama nevhodná pro osoby mladší 18 let. Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání se seznámila s dopisem č. j. RRTV/15763/2021-vra ohledně programu ČRo Pohoda. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/15768/2021-vac ohledně toho, že na programu ČRo Plus je „dán obrovský prostor“ předsedovi strany Moravané a že ČRo nezpracovává témata spojená s touto stranou objektivně. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/9/2022-vra ohledně toho, že informování o nemoci covid-19 v pořadu Leonardo Plus na programu ČRo Plus je neobjektivní. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/15613/2021-vra ohledně vypnutí vysílání ČRo na středních vlnách. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/128/2022-vac ohledně toho, že na programu ČRo Radiožurnál údajně vysílají až příliš mnoho anglických skupin.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně toho, že na programu Fajn Radio byla dne 20. 12. 2021 v 17:57 hod. údajně odvysílána reklama nevhodná pro osoby mladší 18 let (RRTV/15658/2021-vra), že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně toho, že na programu ČRo Plus je „dán obrovský prostor“ předsedovi strany Moravané a že ČRo nezpracovává témata spojená s touto stranou objektivně (RRTV/15768/2021-vac), že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně stížnosti, že informování o nemoci covid-19 v pořadu Leonardo Plus na programu ČRo Plus je údajně neobjektivní (RRTV/9/2022-vra), že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla ve věci podání č.j. RRTV/15613/2021-vra o postoupení pro nepříslušnost dle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně toho, že na programu ČRo Radiožurnál údajně vysílají až příliš mnoho anglických skupin (RRTV/128/2022-vac), že věc odkládá.
12-0-0
44 RRTV/2021/949/onz: Souhrn podání AO 1/2022 – I. část (127 podání)
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 10. prosince 2021 do 10. ledna 2022: Česká televize / ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 9. 12. 2021 od 21:45 hod (103 podání); Česká televize / ČT1 – Záchranáři (6), 10. 12. 2021 od 10:34 hod; Česká televize / ČT24 – Newsroom ČT24 – Iniciativa zpěváka Daniela Landy, 21. 11. 2021 od 22:22 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny – Vleklá epidemie zvyšuje agresivitu lidí, 3. 12. 2020 od 19:33 hod; Česká televize / ČT24 – Newsroom ČT24 – Covidové dezinformace, 5. 12. 2021 od 22:06 hod, ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 9. 12. 2021 od 21:45 hod, zpravodajství na programech ČT; Česká televize / ČT 😀 – vulgarismy ve vysílání; TV Nova s.r.o. / NOVA – reklama na červeném tlačítku (2 podání); Česká televize / ČT1, ČT24 – Události – Nová celní pravidla pro malé zásilky, 11. 12. 2021 od 19:25 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Česko Slovensko má talent, 12. 12. 2021 od 20:17 hod (5 podání); Televizní reklama na očkování proti covidu-19 (3 podání); Czech Video Center a.s. / MALL.TV (www.mall.tv) – Mikýřova úžasná pouť internetem; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Moje zprávy, 15. 12. 2011 od 19:25 hod, Týden podle Jaromíra Soukupa, 15. 12. 2011 od 20:08 hod; Česká televize / ČT2 – Nedej se plus – Kam kráčí ČIŽP (díl 2.), 14. 11. 2021 od 10:05 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Svatá čtveřice, 17. 12. 2021 od 20:21 hod (2 podání); Česká televize / ČT1, ČT24 – Události – Demonstrace před ČT, 20. 12. 2021 od 19:45 hod; Dopis pro moderátora Václava Moravce; Dopis od Svazu občanské sebeobrany ČR.
11-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. listopadu 2021 v čase 18:58:00 až 18:59:07 hodin odvysílal na programu Premier Sport 2 CZ reklamní blok, který vykazoval úroveň integrované hlasitosti -15,9 LUFS. Nezajistil tak vysílání reklamy takovým způsobem, aby byla hladina hlasitosti jejího vysílání v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou, kterou podle ustanovení § 5 písm. y) vydá Rada. Podle vyhlášky č. 122/2013 Sb. je tato hladina stanovena na úroveň -23 LUFS s možnou maximální odchylkou +/- 1,0 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
11-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k pořadu Máte slovo s M. Jílkovou, odvysílanému dne 9. 12. 2021 od 21:45 hodin na programu ČT1, z jakého důvodu se debaty neúčastnil původně pozvaný právník Jindřich Rajchl, který následně veřejně uvedl, že se o jeho vyškrtnutí z debaty zasadili představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR a mikrobiolog Peter Šebo. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. prosince 2021 od 10:34 hodin na
programu ČT1 odvysílal seriál Záchranáři (6), který obsahoval vulgarismy či nadávky „hajzl“ (v časech 0:16:50, 0:16:53 hod od začátku záznamu), „idiot“ (0:21:10), „do prdele“ (0:41:35), „kurva“ (0:42:41), „hovno“ (0:46:42), „krávo pitomá“ (0:46:43), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Iniciativa zpěváka Daniela Landy v pořadu Newsroom ČT24 dne 21. 11. 2021 od 22:22 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
9-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Vleklá epidemie zvyšuje agresivitu lidí v pořadu Televizní noviny, dne 3. 12. 2021 od 19:33 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Covidové dezinformace v pořadu Newsroom ČT24, dne 5. 12. 2021 od 22:06 hodin na programu ČT24, a dalších pořadů na programech České televize, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním údajně nevhodných pohádek na programu ČT :D, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného zobrazováním reklamy ve spojitosti s tzv. červeným tlačítkem (HbbTV), že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvku Nová celní pravidla pro malé zásilky v pořadu Události dne 11. 12. 2021 od 19:25 hod na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Česko Slovensko má talent dne 12. 12. 2021 od 20:17 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy na očkování proti covidu-19, premiérově dne 11. 12. 2021 od 19:27 hod na programu NOVA, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného uveřejněním pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem (epizody Kryptošlechtic šmoula: kvantový mysticismus a Jon zase podvádí!), umístěného jako součást služby MALL.TV, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Moje zprávy, 15. 12. 2011 od 19:25 hodin, a Týden podle Jaromíra Soukupa, 15. 12. 2011 od 20:08 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Kam kráčí ČIŽP (díl 2.) v pořadu Nedej se! dne 14. 11. 2021 od 10:05 hodin na programu ČT2, že věc odkládá.
9-0-3
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním filmu Svatá čtveřice dne 17. 12. 2021 od 20:21 hod na programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvku Demonstrace před ČT v pořadu Události dne 20. 12. 2021 od 19:45 hod na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
8-0-4
45 RRTV/2022/18/nej: Souhrn podání týkajících se televizního vysílání – část 2
– Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, a doručenými v období od 27. 12. 2021 do 5. 1. 2022 (celkem 18): Česká televize/ČT24 – Zprávy, 2.1. 2022 od 18:00 hodin, údajná manipulativní informace o problematice vyvěšení vlajky EU na pařížském Vítězném oblouku; Česká televize/ČT2 – Dvojí život jedné strany, 17.5. 2021, údajná dezinformace v dokumentu o dějinách KSČ; FTV Prima, spol. s r.o./Prima ZOOM – Záhadný vesmír, 25.12. 2021 od 8:30 hodin, údajná proruská propaganda; Jana Peterková/TELEVIZE NATURA – Otevřená diskuze lékařů na téma: Etika očkování proti nemoci SARS COV 3/12, 3.1. 2022; Česká televize/ČT1, ČT24, – obecná stížnost na reflexi současné politické situace v ČR v rámci zpravodajství; TV Nova s.r.o./Nova – Televizní noviny, 23.12. 2021 od 19:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Hlavní zprávy, 27.12. 2021 od 18:55 hodin, údajně dehonestující reportáž o A. Babišovi; Česká televize – obsáhlá stížnost na kvalitu vysílání České televize a na hospodaření tohoto provozovatele; O2 TV s.r.o./Premier Sport 2 CZ – stížnost na vysílání upoutávek na soutěže v bojových sportech; Reklama na Trinity Bank; TV Nova s.r.o./Nova – reklama Růžový slon, 1.1.2022 od 20:20 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Silvestrovský Týden podle Jaromíra Soukupa, 31.12. 2021 od 20:10 hodin; Podání postoupené Radě Českou obchodní inspekcí na údajně klamavou reklamu společnosti ALZA; Česká televize/ČT1 – Černé ovce, stížnost právního zástupce aktéra reportáží na údajně neobjektivní zpracování reportáží.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení ohledně pořadu Zprávy, respektive informace o odstranění vlajky EU z Vítězného oblouku v Paříži, dne 2. ledna 2022 od 18:00 hodin na programu ČT24; z jakého důvodu odvysílaná informace vyzněla tak, že prezidentská kandidátka Marine Le Penová kritizovala vyvěšení vlajky EU jako takové, ačkoli jádrem její kritiky ve skutečnosti byl fakt, že proti všem zvyklostem a předpisům nebyla spolu s vlajkou EU vyvěšena i francouzská vlajka. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Dvojí život jedné strany, díl II, na programu ČT2 dne 17. května 2021 ve 20.55 hod., že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Záhadný vesmír na programu Prima ZOOM dne 25. prosince 2021 od 8:30 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otevřená diskuze lékařů na téma: Etika očkování proti nemoci SARS COV 3/12 na programu TELEVIZE NATURA dne 3. ledna 2022, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného způsobem informování o práci současné vlády v rámci zpravodajství České televize, že věc odkládá.
10-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Energetická krize, na programu Nova dne 23. prosince 2021 od 19:30 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Hlavní zprávy, resp. reportáže o A. Babišovi, dne 27. prosince 2021 od 18:55 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného obecně formulovanými údajnými nedostatky ve vysílání České televize, že věc odkládá.
10-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním upoutávek na bojové sporty na programu Premier Sport 2, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním sponzorského vzkazu Trinity bank dne 26. prosince 2021 od 19:52 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
11-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního spotu Růžový slon dne 1. ledna 2022 od 22:04 hodin na programu Nova, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Silvestrovský Týden podle Jaromíra Soukupa dne 31. prosince 2021 od 20:10 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního spotu firmy ALZA na programu Prima dne 30. 12. 2021 od 6:09 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
46 RRTV/2021/917/vis: Předvolební debaty ČT 2021
– Rada se seznámila s analýzou objektivity a vyváženosti předvolebních debat na programu ČT24 ve 14dílném cyklu Volby 2021, který byl vysílán v období 13. září-1. října 2021, a Superdebaty České televize, která byla vysílána 6. října 2021 na programech ČT1 a ČT24.
12-0-0
47 RRTV/2021/920/onz: Analýza předvolebního vysílání programu NOVA před volbami do PS PČR 2021
– Rada se seznámila s analýzou objektivity a vyváženosti pořadů Volby 2021: Debata 1, Volby 2021: Debata 2 a Volby 2021: Jdeme k volbám, které byly odvysílány 7. a 8. října 2021 na programu NOVA.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení k pořadu Volby 2021: Jdeme k volbám, odvysílanému dne 8. října 2021 v čase od 5.55 hodin na programu NOVA, na základě jakého klíče do pořadu s předvolební dramaturgií pozval zástupce Aliance pro budoucnost, TSS, Přísaha, ČSSD, KSČM, SPD, STAN, ODS a ANO, zejména pak z jakého důvodu mezi pozvanými figuroval reprezentant Aliance pro budoucnost. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
48 RRTV/2021/922/onz: Analýza předvolebního vysílání programu Seznam.cz TV před volbami do PS PČR 2021
– Rada se seznámila s analýzou objektivity a vyváženosti pořadu Superdebata, který byl odvysílán 30. září 2021 v 18:25 hodin na programu Seznam.cz TV.
12-0-0
49 RRTV/2021/921/tic: FTV Prima, spol. s r.o. / analýza předvolebního vysílání na programech Prima a CNN Prima News před volbami do PS PČR 2021
– Rada se seznámila s analýzou objektivity a vyváženosti předvolebních debat v rámci pořadu Speciál 360°: Hlas lidu (5 vydání), vysílaného v období od 1. září do 6. října 2021 na programu CNN Prima News, pořadu Česko hledá premiéra: Velká předvolební debata, odvysílaného dne 26. 9. 2021 na programech Prima a CNN Prima News a pořadu Česko hledá premiéra: Souboj hlavních kandidátů, odvysílaného dne 3. 10. 2021 na programech Prima a CNN Prima News.
12-0-0
50 RRTV/2022/19/nej: FILM EUROPE, s.r.o. – Film Europe + : Kontinuální úsek vysílání ze dne 20. října 2021, časového úseku 12.00 – 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Film Europe + provozovatele FILM EUROPE, s.r.o. ze dne 20. října 2021, časového úseku 12.00 – 24.00 hodin.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČO: 28922921, sídlem V jámě
699/1, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení, jakým způsobem dne 20. října 2021 dodržoval licenční podmínky programu Film Europe +, respektive znění dalších programových podmínek, dle nichž má program vysílat kinematografické hrané filmy české a slovenské produkce a všechny filmy mají být uváděny v české, případně slovenské jazykové verzi, jestliže značná část filmů v odpoledním, večerním a nočním vysílání uvedeného dne byla zahraniční provenience a byla vysílána v původním znění s titulky. Navíc byly v rámci vysílání zařazovány hudební klipy, aniž by vysílání tohoto žánru mělo oporu ve znění podmínek licence. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
51 RRTV/2022/14/vop: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Infokanál Albrechtice, 19. a 20. října 2021, 00:00 – 24:00 hodin
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Infokanál Albrechtice provozovatele město MĚSTO ALBRECHTICE ze dnů 19. a 20. října 2021 od 00:00 do 24:00 hod.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele město MĚSTO ALBRECHTICE, IČ 00296228, sídlem nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, PSČ 79395, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě v zákonné lhůtě neoznámil ukončení vysílání programu Infokanál Holčovice. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele město MĚSTO ALBRECHTICE, IČ 00296228, sídlem nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, PSČ 79395, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 19. a 20. října 2021 na programu Infokanál Albrechtice řádně neoddělil reklamní blok od ostatního vysílání. Předěl byl odvysílán pouze před začátkem reklamního bloku, nikoliv však na jeho konci. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele město MĚSTO ALBRECHTICE, IČ 00296228, sídlem nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, PSČ 79395, na porušení ustanovení§ 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu Infokanál Albrechtice ve dnech 19. – 20. října 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin neuváděl označení televizního programu (logo). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
52 RRTV/2022/15/vop: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Duha, 19. a 20. října 2021, 00:00 – 24:00 hodin
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Duha provozovatele Karel Soukup ze dnů 19. a 20. října 2021 od 00:00 do 24:00 hod.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Karla Soukupa, IČ 12870188, se sídlem Mírová 127, Chodov, PSČ 357 35, o podání vysvětlení, zda jím poskytnutý záznam odpovídá záznamu programu Duha ze dnů 19. a 20. října 2021 v odvysílané podobě, neboť záznam jím dodaný nese v kalendáři vyznačené datum 11. října 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Karla Soukupa, IČ 12870188, se sídlem Mírová 127, Chodov, PSČ 357 35, o podání vysvětlení, z jakého důvodu vysílání programu Duha ve dnech 19. a 20. října 2021 neobsahovalo videotextové informace o kulturních a sportovních akcích a další pořady (diskuse s významnými osobnostmi a hosty regionu, zábavné a soutěžní pořady vlastní produkce či upravené příspěvky obyvatel města), jak stojí v licenčních podmínkách. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
53 RRTV/2022/29/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – ZÁŘÍ 2021
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc září 2021.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Apollo Line s.r.o., IČ: 07889321, se sídlem Holušická 2253/1, Chodov, 148 00 Praha 4, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním oznámení sponzora programu s motivem Apollo Games (mutace 1), odvysílaného dne 6. září 2021 v čase 12:23 hodin na programu ČT sport, které obsahovalo krátký animovaný příběh postav z hazardních her Pinky Cat a Slot Birds (růžová kočka se nechává pohltit obrazovkou mobilního telefonu a dostává se do zábavného herního světa, kde potkává ptačí přátele). Svébytné lákavé, groteskní až pohádkové zpracování obrazu a zvuku přímo spojené s propagací provozovatele hazardních her, které jsou dostupné skrze explicitně prezentované internetové stránky www.apollogames.cz, oslovuje zejména dětského a mladistvého diváka, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti, kdy reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“)
rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Apollo Line s.r.o., IČ: 07889321, se sídlem Holušická 2253/1, Chodov, 148 00 Praha 4, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním oznámení sponzora programu Apollo Games (mutace 2), odvysílaného dne 26. září 2021 v čase 7:09 hodin na programu ČT sport. Vyobrazení bezprostředního spojení animovaných „pohádkových“ postav (růžová kočka, diamant a psí detektiv) s propagací hazardních her, které jsou dostupné skrze explicitně prezentované internetové stránky www.apollogames.cz, oslovuje zejména dětského a mladistvého diváka, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti, kdy reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.
11-0-0
54 RRTV/2021/353/kus: Petr Uher – mediální gramotnost 2020 – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 18. ledna 2022 takto: I. Obviněný z přestupku, provozovatel Petr Uher, IČ 67549799, J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021353. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2021353.
12-0-0
55 RRTV/2021/784/ale: Institut výživy a imunity s.r.o./Obchodní sdělení SEYES – GASTRO a IMUNO Veritas/ ŠlÁGR TV/5.6.2021/návrh na zastavení
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojitosti s ustanovením § 6b odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., vydala dne 18. ledna 2022 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy, společností Institut výživy a imunity s.r.o., IČ 09484787, sídlem Francouzská 172/30, Praha 2, 120 00, řízení o přestupku pro porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním obchodního sdělení propagujícího doplňky stravy GASTRO Veritas a IMUNO Veritas, premiérově odvysílaného dne 5.června 2021 v čase 9:00 hodin na programu ŠLÁGR TV, neboť skutek nespáchal obviněný.
12-0-0
56 RRTV/2021/881/beh: Seznam.cz TV, s.r.o./Seznam.cz TV/13.-19.9.2021/naplňování licenčních podmínek – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, jakým způsobem v kalendářním týdnu od 13. do 19. září 2021 naplňoval licenční podmínky programu Seznam.cz TV, respektive znění dalších programových podmínek a programové skladby, dle nichž má program vysílat pravidelné bloky zpravodajských relací a publicistických pořadů, doplněné dokumentární a dramatickou tvorbou umístěnou mezi základními prvky vysílání, a vysílání má obsahovat žánrové bloky mj. interaktivních tematických studií a premiér publicistických pořadů. V daném týdnu provozovatel vysílal pouze pořady dramatické a dokumentární tvorby, doplněné jen jedním zpravodajským pořadem denně a dvěma publicistickými pořady v rámci celého týdne, přičemž zcela absentovala interaktivní tematická studia.
12-0-0
57 RRTV/2021/971/beh: Seznam.cz TV, s.r.o./Seznam.cz TV/vysílače – ZMĚNA LICENČNÍCH PODMÍNEK
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 18. ledna 2022 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 24. října 2017, č.j. RRTV/14880/2017-fia, sp.zn. RRTV/2017/854/fia k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu Seznam.cz TV šířeného prostřednictvím vysílačů, spočívající jednak v úpravě Dalších programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto zněním: „Televizní program zaměřený na informace a zábavu, zejména na dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu, zpravodajství či publicistiku. Vysílání programu šířené prostřednictvím rozličných přenosových systémů (vysílače, družice, kabelové systémy nebo zvláštní přenosové systémy) může vykazovat dílčí odlišnosti (odchylky), a to zejména z důvodu autorských práv k vysílání pořadů či obchodních sdělení. Tyto odchylky nebudou však mít vliv na základní programovou specifikaci a ostatní programové podmínky.“, a dále v úpravě podílu celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, kdy na místo původních 2 % bude nyní podíl těchto děl ve vysílání 10 %, to vše dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 13. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15149/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručeného Radě dne 29. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15794/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručeného Radě dne 5. ledna 2022 pod č.j. RRTV/151/2022-vra.
12-0-0
58 RRTV/2021/972/beh: Seznam.cz TV, s.r.o./Seznam.cz TV/družice – ZMĚNA LICENČNÍCH PODMÍNEK
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 18. ledna 2022 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 24. října 2017, č.j. 13655/2017-spm, sp.zn. 2017/857/spm k provozování televizního vysílání programu Seznam.cz TV šířeného prostřednictvím družice, spočívající jednak v úpravě Dalších programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto zněním: „Televizní
program zaměřený na informace a zábavu, zejména na dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu, zpravodajství či publicistiku. Vysílání programu šířené prostřednictvím rozličných přenosových systémů (vysílače, družice, kabelové systémy nebo zvláštní přenosové systémy) může vykazovat dílčí odlišnosti (odchylky), a to zejména z důvodu autorských práv k vysílání pořadů či obchodních sdělení. Tyto odchylky nebudou však mít vliv na základní programovou specifikaci a ostatní programové podmínky.“, a dále v úpravě podílu celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, kdy na místo původních 2 % bude nyní podíl těchto děl ve vysílání 10 %, to vše dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 13. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15149/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručeného Radě dne 29. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15794/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručeného Radě dne 5. ledna 2022 pod č.j. RRTV/151/2022-vra.
12-0-0
59 RRTV/2021/973/beh: Seznam.cz TV, s.r.o./Seznam.cz TV/kabelové systémy – ZMĚNA LICENČNÍCH PODMÍNEK
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 18. ledna 2022 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 24. října 2017, č.j. RRTV/14885/2017/fia, sp.zn. RRTV/2017/855/fia, k provozování televizního vysílání programu Seznam.cz TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spočívající jednak v úpravě Dalších programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto zněním: „Televizní program zaměřený na informace a zábavu, zejména na dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu, zpravodajství či publicistiku. Vysílání programu šířené prostřednictvím rozličných přenosových systémů (vysílače, družice, kabelové systémy nebo zvláštní přenosové systémy) může vykazovat dílčí odlišnosti (odchylky), a to zejména z důvodu autorských práv k vysílání pořadů či obchodních sdělení. Tyto odchylky nebudou však mít vliv na základní programovou specifikaci a ostatní programové podmínky.“, a dále v úpravě podílu celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, kdy na místo původních 2 % bude nyní podíl těchto děl ve vysílání 10 %, to vše dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 13. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15149/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručeného Radě dne 29. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15794/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručeného Radě dne 5. ledna 2022 pod č.j. RRTV/151/2022-vra.
12-0-0
60 RRTV/2021/974/beh: Seznam.cz TV, s.r.o./Seznam.cz TV/zvláštní přenosové systémy – ZMĚNA LICENČNÍCH PODMÍNEK
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 18. ledna 2022 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 24. října 2017, č.j. 13654/2017-spm, sp.zn. 2017/856/spm k provozování televizního vysílání programu Seznam.cz TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající jednak v úpravě Dalších programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto zněním: „Televizní program zaměřený na informace a zábavu, zejména na dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu, zpravodajství či publicistiku. Vysílání programu šířené
prostřednictvím rozličných přenosových systémů (vysílače, družice, kabelové systémy nebo zvláštní přenosové systémy) může vykazovat dílčí odlišnosti (odchylky), a to zejména z důvodu autorských práv k vysílání pořadů či obchodních sdělení. Tyto odchylky nebudou však mít vliv na základní programovou specifikaci a ostatní programové podmínky.“, a dále v úpravě podílu celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, kdy na místo původních 2 % bude nyní podíl těchto děl ve vysílání 10 %, to vše dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 13. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15149/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručeného Radě dne 29. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15794/2021-vra, respektive doplnění žádosti doručeného Radě dne 5. ledna 2022 pod č.j. RRTV/151/2022-vra.
12-0-0
61 RRTV/2021/903/beh: Jana Peterková/TELEVIZE NATURA/“upoutávkový blok“ – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatelky Jany Peterkové, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, jaké typy obchodních sdělení zařazuje do úseků vysílání označených jako „upoutávkový blok“ a zda jsou všechna zde uváděná obchodní sdělení vysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila odvysíláním „upoutávkových bloků“ dne 30. srpna 2021 na programu TELEVIZE NATURA, kdy v rámci těchto bloků byly odvysílány jak prezentace vysílané za úplatu či obdobnou protihodnotu, tedy reklama a teleshopping, a současně bezplatně vysílaná oznámení, čímž se provozovatelka dopustila porušení povinnosti zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
62 RRTV/2022/21/loj: Canal+ Luxembourg S.ar.l_Okamžik zkratu_vývoj věci v rámci přeshraniční spolupráce_Lux_ALIA
– Rada se seznámila s rozhodnutím Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l’Audiovisuel DEC028/2021-P003/2021 ve věci odvysílání pořadu Okamžik zkratu dne 20. července 2020 od 14:40 hodin na programu Skylink 7, jímž došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které zakazuje zařazovat do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, jelikož pořad obsahoval značně brutální scény násilí, jež mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, sexuální scény, které mohou způsobit deformovanou představu o sexu a navazování a udržování intimních vztahů, a dále scény zobrazující užívání a prodej drog mladými lidmi, kteří se na základě toho dopouštěli morálně odsouzeníhodných činů, jako je znásilnění, surové útoky apod. Přítomné scény mohly ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých, kteří se u obrazovek v odpoledních hodinách mohli nacházet.
12-0-0
63 RRTV/2022/22/loj: Canal+ Luxembourg S.ar.l _Zmijovsko_vývoj věci v rámci přeshraniční spolupráce_Lux_ALIA
– Rada se seznámila s rozhodnutím Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l’Audiovisuel DEC027/2021-P003/2021 ve věci odvysílání pořadu Zmijovisko dne 25. června 2020 od 11:10 hodin na programu Skylink 7, jímž došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které zakazuje zařazovat do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, jelikož pořad obsahoval značně brutální a naturalisticky pojaté scény násilí, jež mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj.
12-0-0
64 RRTV/2022/32/chu: Studie mediální gramotnosti populace ČR 2021: Mediální gramotnost osob starších 15 let
– Rada se seznámila se Studií mediální gramotnosti populace ČR starší 15 let.
12-0-0
65 RRTV/2021/508/rud: Veřejný ochránce práv/dopad návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek na osoby s postižením – VYROZUMĚNÍ
– Rada se seznámila s vyrozuměním zástupkyně veřejného ochránce práv o ukončení šetření posuzování vládního návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek.
12-0-0
– Rada souhlasí s návrhem odpovědi zástupkyni veřejného ochránce práv na vyrozumění o ukončení šetření posuzování vládního návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek.
12-0-0
66 RRTV/2022/23/beh: Přehled uhrazených pokut za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
– Rada se seznámila s přehledem uhrazených pokut za období od 1. ledna do 31. prosince 2021.
12-0-0
67 RRTV/2022/16/vop: Monitoring audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání/různí poskytovatelé
– Rada se seznámila s monitoringem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání TV REBEL poskytovatele Digital Broadcasting s.r.o.; Dramox poskytovatele Dramox s.r.o.; DAKR TV poskytovatele TV Produkce DAKR s.r.o.; TV Relax poskytovatele TP Pohoda s.r.o.; TV Beskyd poskytovatele TV Beskyd s.r.o.; TV Morava poskytovatele TV Morava s.r.o.; TV Natura poskytovatele TV Natura spol. s.r.o.; benytv poskytovatele Mgr. Jiří Benátčan; Blansko poskytovatele Jan Popelka; ktkstudio poskytovatele Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.; televize-js poskytovatele Jiří Středa a tv-focus poskytovatele Jaroslav Heindl.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba tv-focus poskytovatele Jaroslav Heindl, IČ 67219888, se sídlem Vinohrady 2005, Kadaň, PSČ 432 01, přístupná na internetové adrese dostupná z www.tv-focus.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., neboť nedisponuje katalogem pořadů.
11-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) provádí výmaz poskytovatele Jaroslav Heindl, IČ 67219888, se sídlem Vinohrady 2005, Kadaň, PSČ 432 01, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, neboť internetové stránky dostupné na adrese www.tv-focus.cz nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a § 11 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, upozorňuje poskytovatele Dramox s.r.o., IČ 09222103, sídlem Bucharova 2928/14a, Praha – Stodůlky, PSČ 158 00, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že na webu služby Dramox přístupném z www.dramox.cz neuvádí informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
68 RRTV/2021/970/ale: Doc-Air, z.s./změna poskytovatele služby https://dafilms.cz / Doc-Air distribution a.s.
– Rada bere na vědomí změnu poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Doc-Air, z.s., u služby na adrese na adrese https://dafilms.cz, kterým je od 1. ledna 2022 společnost Doc-Air Distribution s.r.o., IČO:109 812 41, se sídlem Ostrovní 126/30, Praha, 110 00 Praha 1
12-0-0
69 RRTV/2022/48/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
12-0-0
Ověřovatel: P. Bartoš

Webdesign: Kabris|NET