Zápis z 5. zasedání 2022, konaného dne 22.3.2022
Publikováno 12.04.2022 v kategorii: Ozvěna

Přítomni: Bouška, Dohnálková, Jakl, Janeček, Jehlička, Králová, Köppl, Maceška, Mencl, Novák, Petrov, Smolíková, Šincl

Omluveni:
Ověřovatel: Malach
1 RRTV/2022/312/bla: Schválení programu 5. zasedání 2022
– Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
13-0-0
2 RRTV/2021/868/hru: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o
stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2021
– Rada schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v
oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání za rok 2021
13-0-0
3 RRTV/2022/139/had: Apollo Line s.r.o./Apollo Games (mutace 1)/ ČT sport/6.9.2021/v
čase 12:23 hodin- DOKAZOVÁNÍ-13:30
– Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2022/139/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení/ oznámení sponzora programu s motivem Apollo
Games (mutace 1), odvysílaného dne 6. září 2021 v čase 12:23 hodin na programu ČT
sport.
13-0-0
– Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2022/140/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení/ oznámení sponzora programu s motivem Apollo
Games (mutace 2) odvysílaného dne 26. září 2021 v čase 7:09 hodin na programu ČT
sport.
13-0-0
4 RRTV/2022/43/beh: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Vaření se
Soukupem/6.11.2021/od 11:03 hodin/neoznačený PP – DOKAZOVÁNÍ OD 13:35 hodin
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2022/43/beh provedla
důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Vaření se Soukupem odvysílaném dne 6. listopadu
2021 od 11:03 hodin na programu Televize Barrandov.
13-0-0
5 RRTV/2022/234/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /Nickelodeon
/družice /řízení o udělení licence – ústní jednání dne 22. března 2022, ve 14.20 hodin
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25
zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon; základní
programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a
hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směřováno: Dánsko, Norsko a Švédsko; hlavní jazyk vysílání: švédština; časový rozsah
vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 4. března 2022, č.j.: RRTV/3741/2022-vra.
13-0-0
– Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, na jejichž území je
televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Dánsko a Švédsko o udělení licence
společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Nickelodeon,
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský televizní
program zaměřený na americké animované a hrané seriály.
13-0-0
6 RRTV/2022/07/zab: HAMCO s.r.o./Radio Metropole/RV – změna licence § 21 odst. 1
písm. b) – změna stanoviště kmitočtu Olomouc 92,0 MHz / 50 W – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem
Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Metropole (licence sp. zn.:
RRTV/2020/183/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Olomouc Slavonín 92,0 MHz / 50 W,
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem
Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Radio Metropole (licence sp. zn.: RRTV/2020/183/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Olomouc Slavonín 92,0 MHz / 50 W na stanoviště Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W,
souřadnice WGS 84: 17 14 04 / 49 34 39.
13-0-0
7 RRTV/2021/591/zab: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./Radio Beat/RV – změna
licence § 21 odst. 1 písm. b) – změna stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 91,4
MHz / 250 W – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat
(licence sp.zn. RRTV/2016/283/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod
91,4 MHz / 250 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ
100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp.zn.
RRTV/2016/283/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 91,4 MHz /
250 W na stanoviště Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 150 W, souřadnice WGS84: 15 37 55 /
49 33 38.
13-0-0
8 RRTV/2021/591/zab: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS/RV – změna licence
§ 21 odst. 1 písm. b) – změna stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 101,3 MHz /
200 W – rozhodnutí
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS,
(licence sp.zn. RRTV/2017/353/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod
101,3 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ
100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu KISS, (licence sp.zn.
RRTV/2017/353/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 101,3 MHz
/ 200 W na stanoviště Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 15 37 55
/ 49 33 38.
13-0-0
9 RRTV/2022/297/mam: Radio Contact Liberec, spol. s r.o. / Rádio BLANÍK – 26. 1. 2022
od 00:00 do 24:00 hodin, analýza
– Rada se seznámila s analýzou programu Rádio BLANÍK, provozovatele Radio Contact
Liberec, spol. s r.o., ze středy 26. 1. 2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami.
13-0-0
10 RRTV/2022/293/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry – zasedání
5/2022
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0
MHz) dne 8. března 2022, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov
105,3 MHz) dne 8. března 2022, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec
88,1 MHz) dne 8. března 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program
COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 8. března 2022, LONDA spol. s r.o. (program
RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 8. března 2022 a MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 8. března 2022.
13-0-0
11 RRTV/2022/271/blu: Různí provozovatelé/RV/Přehled doručených oznámení 5/2022
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele
RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 1. března 2022 pod č.j.
RRTV/3249/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za
měsíc únor 2022 dle uvedeného přehledu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále
jen „Rada“) se seznámila s oznámením provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962,
doručeným Radě dne 7. března 2022 pod č.j. RRTV/3789/2022-vra, spočívajícím v tom,
že dne 25. února 2022 přerušil vysílání programu Radio Metropole (licence čj.
RRTV/6468/2021-str, sp.zn. RRTV/2020/183/zab ze dne 13. dubna 2021). Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s oznámením provozovatele
První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, doručeným Radě dne 10. března 2022 pod č.j.
RRTV/3903/2022-vra, spočívajícím v tom, že ke dni 8. března 2022 byla do obchodního
rejstříku vedeného Městský soudem v Praze zapsána jako jediný společník provozovatele
společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, v souladu s rozhodnutím Rady č.j.
RRTV/2006/2022-blu, sp.zn. RRTV/2021/876/blu ze dne 18. ledna 2022. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s oznámením provozovatele
HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, doručeným Radě dne 4. března 2022 pod č.j.
RRTV/3723/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 25. února 2022 zahájil na
kmitočtu Olomouc 92,0 MHz / 50 W vysílání programu Radio Metropole šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady čj. RRTV/6468/2021-str, sp.zn.
RRTV/2020/183/zab ze dne 13. dubna 2021. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
(dále jen „Rada“) se seznámila s oznámením provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053,
doručeným Radě dne 7. března 2022 pod č.j. RRTV/3791/2022-vra, že s účinností od 4.
března 2022 zahájil Český rozhlas vysílání programu Radio Ukrajina šířeného digitálně v
rámci multiplexu Českého rozhlasu T-DAB+, v multiplexu DVB-T2 Českých
Radiokomunikací a.s. a prostřednictvím zvláštního přenosového systému (internet).
12-0-0
12 RRTV/2022/279/hou: AMC Networks Central Europe s.r.o. / TV / SPORT3 / ZPS /
předchozí souhlas / změna dalších programových podmínek, hlavního jazyka a
časového rozsahu vysílání, programového schématu, identifikace přenosového
systému a informací o přís
– Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2015/282/zem/AMC, č.j. RRTV/1273/2015-zem, ze
dne 3. dubna 2015, podle § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající:
1) v nahrazení současného textu v části Další programové podmínky: za „Programová
skladba bude obsahovat přímé přenosy sportovních událostí z různých lig z celého světa.
Individuální sporty, týmové sporty, např. fotbal, házená, basketbal,“
2) ve změně současného hlavního jazyka vysílání na češtinu,
3) ve změně časového rozsahu vysílání na „nepravidelné, časově omezené vysílání,
odvislé od data a času příslušné sportovní události,“
4) v nahrazení současného textu v části Návrh programového schématu vysílání: za
„nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času příslušné sportovní
události,“
5) ve změně současného přenosového systému na vysílání prostřednictvím internetu,
6) ve změně informací o přístupu k vysílání na „program bude přístupný prostřednictvím
aplikace AMC MIKRO CZ+SK (Google Play, Appstore),“
dle žádosti ze dne 2. března 2022, č.j.: RRTV/3309/2022-vra.
13-0-0
13 RRTV/2022/290/hou: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV
/Nickelodeon Global /družice /žádost o předchozí souhlas – změna výčtu států
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70
438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2021/654/fia, č.j.
RRTV/10609/2021/fia, ze dne 10. září 2021, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu
Nickelodeon Global, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně směrováno,
o Dánsko, Norsko a Švédsko, a to ke dni 28. března 2022, dle žádosti ze dne 4. března
2022, č.j.: RRTV/3740/2022-vra.
12-0-0
14 RRTV/2022/289/zem: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / TV / MTV
Hungary / družice / žádost o ukončení vysílání / zánik platnosti licence
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikne dne
31. března 2022, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování
televizního vysílání programu MTV Hungary šířeného prostřednictvím družice udělená
rozhodnutím č.j. zem/2059/2010, spis. zn.: 2010/513/zem/MTV, ze dne 22. června 2010,
dle žádosti ze dne 3. března 2022, doručené dne 5. března 2022 pod č.j.
RRTV/3758/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl.,
zákona č. 500/2004 Sb.
13-0-0
15 RRTV/2022/113/zil: FixPro, z.s. / Rádio / kabelové systémy / změna skutečností
uváděných v přihlášce k registraci převzatého vysílání / změna programové nabídky
– Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona š. 500/2004 Sb. promíjí žadateli
FixPro, z.s., IČ: 72549688, se sídlem Jezuitská 13/11, Brno – město, 602 00, Brno,
zmeškání úkonu, neboť prokázal, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez
jeho zavinění a prodlužuje podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění
nedostatků žádosti ze dne 7. ledna 2022 doručené pod č.j.: RRTV/515/2022-vra, na
základě žádosti doručené dne 25. února 2022. pod č.j.: RRTV/3171/2022-vra , a to o 30
dnů ode dne doručení žádosti.
13-0-0
– Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů (registrace, sp. zn.: 2011/1058/sve/Fix, č.j.:
9436/2011/P ze dne 28. listopadu 2011), FixPro, z.s., IČ: 72549688, se sídlem Jezuitská
13/11, Brno – město, 602 00, Brno, změnu registrace dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně programové nabídky, a to její rozšíření o zahraniční
rozhlasové programy: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria, Rádio
Regina Východ, Rádio Regina Západ, Rádio Košice, Rádio Best FM, Rádio Expres, Rádio
Fun, Rádio Fun, Rádio Lumen, Rádio Vlna, Rádio WOW, v rozsahu dle žádosti ze dne 11.
února 2022, č.j.: RRTV/2335/2022-vra.
13-0-0
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele převzatého rozhlasového a televizního
vysílání prostřednictvím kabelových systémů (registrace, sp. zn.: 2011/1058/sve/Fix, č. j.:
9436/2011/P ze dne 28. listopadu 2011), FixPro, z.s., IČ: 72549688, se sídlem Jezuitská
13/11, Brno – město, 602 00, Brno, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně
ostatních skutečností spočívající v rozšíření programové nabídky o: české veřejnoprávní
televizní programy: ČT art, ČT Sport, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT3, ČT:D; české komerční
televizní programy: Barrandov Krimi, CS History, CS Horror, CS Mystery, Kino Barrandov,
Nova Action, Nova Gold, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova Fun, Óčko BLACK HD, Óčko
Expres, Óčko STAR, Paramount Network, Prima Krimi, Prima Max, Prima Zoom, Rebel,
Relax, Šlágr TV, Televize Seznam, TV Mňam, TV Mňau, TV Natura, TVS, Nova Lady,
Nova Sport 3, Nova Sport 4, Prima Show, Prima Star, CNN Prima News, Park TV, Leo TV
Gold, Hobby TV, Golf Channel, KTV, LTV plus, POLAR TV, regionalnitelevize.cz, TV
Praha, Boomerang, Cartoon Network, Film Europe, UP Network, AMC, Šlágr 2; zahraniční
veřejnoprávní televizní programy: ARD, arte, Trojka, ZDF, Rai1, RTVS Šport; zahraniční
komerční televizní programy: 360TuneBox, Arena sport 1, Arena sport 2, Arcadia TV, Auto
Motor Sport TV, Brazzers TV Europe, Crime & Investigation Network (HD), DTX, DocuBox
HD, Dorcel TV, Dorcel XXX, Erox, Eroxxx, FashionBox HD, Fastnfunbox, FightBox HD,
Filmbox Arthouse, Filmbox Extra HD, FilmBox Premium, Filmbox Stars, JOJ Cinema, JOJ
Family, MUSIC BOX LALA TV, Love Nature, Markíza International, Nick Jr, TA3, Travel
XP, TV RiK, Body in balance, CBS Reality, Epic Drama, JOJ, Food network, HGTV,
Folklorika, BBC World News, EuroNews, CNBC Europe, CNN International, Chuck TV,
Šláger Premium; o české veřejnoprávní rozhlasové programy: ČRo Vltava; české
komerční rozhlasové programy: Evropa 2, Fajn Radio, Free Rádio, Frekvence 1, Hitrádio
Devadesátka, Hitrádio Orion, Hitrádio Osmdesátka, Impuls, Kiss, Krokodýl, Proglas, Rádio
Anténa Rock, Rádio BEAT, Rádio1, Rádio Blaník, Rádio Blatná, Rádio Country, Rádio
Dechovka, Rádio Orlicko, Rádio Spin, Rock Rádio, SeeJay, Signál rádio a v rozsahu dle
žádosti ze dne 7. března 2022 č. j.: RRTV/3757/2022-vra.
13-0-0
16 RRTV/2022/82/zil: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Oznámení
změny programové nabídky
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č. j.: RRTV/8190/2019-smu ze dne 24. června
2019, spočívající v rozšíření programové nabídky o nový zahraniční televizní program 1+1
International; dále v rozsahu dalších informací uvedených v podání č. j.: RRTV/3708/2022-
vra doručeném dne 3. března 2022.
12-0-0
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových
2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č. j.: RRTV/8188/2019-smu , ze dne 25. června
2019, spočívající v rozšíření programové nabídky o nový zahraniční televizní program 1+1
International; dále v rozsahu dalších informací uvedených v podání č. j.: RRTV/3708/2022-
vra doručeném dne 3. března 2022.
13-0-0
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ: 46709584, se sídlem Kpt. Jaroše 1477, 432 01 Kadaň,
o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č. j.: Rg/29/96, ze dne
18. června 1996, spočívající v rozšíření programové nabídky o televizní programy a)
zahraniční: Brazzers TV Europe a Šláger premium a b) české: Prima STAR, Prima Show,
Nova Lady, Spektrum Home; v rozsahu podání č. j.: RRTV/3322/2022-vra doručeném dne
3. března 2022
13-0-0
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, Czech
Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha
6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j.: Fia/645/08, sp.
zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové nabídky,
šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací Czech Digital Group,
a.s. ke dni 1. března 2022 (tj. ke dni zahájení vysílání rozhlasového programu Rádio
Impuls v celoplošné Vysílací síti 23), a to: Regionální vysílací síť 12: Óčko Black;
celoplošná vysílací síť 23: Český Impuls, Tv NOE, Rádio Dechovka a Rádio Impuls.
Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací
jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního
digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 7. března 2022,
č.j.: RRTV/3785/2022-vra.
13-0-0
17 RRTV/2022/10/smu: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Přehled
oznámených změn
– Rada se seznámila se třemi oznámeními.
13-0-0
– Rada se seznámila s oznámením č.j. RRTV/3947/2022-vra, doručeným Radě dne 11.
března 2022 od provozovatele ViacomCBS Networks International Vzech s.r.o., IČ:
28970438, spočívajícím v zahájení vysílání programu MTV Flanders, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, a to na základě rozhodnutí o udělení
licence sp. zn.: RRTV/2022/160/smu, od 11. března 2022.
13-0-0
18 RRTV/2022/299/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 05/2022 rozhlas
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/3200/2022-
vra ohledně údajného šíření ruské propagandy na programu ČRo Radiožurnál. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/3229/2022-vra ohledně
údajně nevhodné argumentaci vůči masové migraci v pořadu Názory a argumenty na
programu ČRo Plus. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č.
j. RRTV/3714/2022-vra ohledně toho, že na programu ČRo Radiožurnál údajně zazněla
„falešná poplašná zpráva“. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se
seznámila s podáním č.j. RRTV/3061/2022-vra, doručeným dne 23. prosince 2022, ve věci
žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, která byla adresována generálnímu řediteli Českého rozhlasu.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně údajného šíření ruské
propagandy na programu ČRo Radiožurnál (RRTV/3200/2022-vra), že věc odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně údajně nevhodné
argumentaci vůči masové migraci v pořadu Názory a argumenty na programu ČRo Plus
(RRTV/3229/2022-vra), že věc odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně toho, že na programu
ČRo Radiožurnál údajně zazněla „falešná poplašná zpráva“ (RRTV/3714/2022-vra), že
věc odkládá.
13-0-0
19 RRTV/2022/238/vis: Souhrn podání OT 05/2022
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými
v období od 18. února 2022 do 10. března 2022 (celkem 32 podání): Česká televize / ČT1
– Stíny v mlze (1/12), 3. ledna 2022 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Devadesátky
(1/6), 9. ledna 2022 od 20:10 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – 1. mise (18), 12. ledna
2022 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – ZOO (1), 13. ledna 2022 od 20:15
hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima Love – Ohnivý kuře (75), 18. ledna 2022 od 7:45
hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Stáří není pro sraby, 30. ledna 2022 od 20:15 hodin;
Česká televize / ČT1 – Úhoři mají nabito, 1. února 2022 od 20:10 hodin; TV Nova s.r.o. /
Nova Cinema – Román pro ženy, 6. února 2022 od 16:10 hodin; Česká televize / ČT1 –
Domácí péče, 8. února 2022 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Staříci, 15. února
2022 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Vražedné stíny (1), 20. února 2022 od 20:10
hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Román pro muže, 20. února 2022 od 20:15 hodin;
Česká televize / ČT1 – Díra u Hanušovic, 22. února 2022 od 20:10 hodin; Simply You
Pharmaceuticals a.s. (zadavatel obchodního sdělení) / Různé programy – reklamy a
označení sponzora pořadu ArginMax s Radimem Uzlem; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima –
Nový den, 25. února 2022 od 7:00 hodin; Česká televize / ČT1, ČT24 – Události (pozvánky
na Branky, body, vteřiny), 168 hodin (Česká křeč), informování o Zimních olympijských
hrách v Pekingu; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – příspěvky o
hudebním producentovi Františku Janečkovi v pořadech Týden podle Jaromíra Soukupa,
22. února 2022 od 21:25 hodin, a VIP svět, 22. a 23. února od 20:00 hodin a 25. a 26.
února 2022 od 19:50 hodin; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount
Network (Maďarsko), Comedy Central Hungary – nekomerční spoty „A család az család
HASHTAGugyanaz“ (Family is family HASHTAGthesame); Twitterový účet Jakuba
Železného – prezentace respirátoru; Česká televize / ČT24 – příspěvky moskevského
zpravodaje ČT, 25. a 26. února 2022 dopoledne; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima
News – Hlavní zprávy, příspěvek o ruském tanku, 1. března 2022 od 18:55 hodin;
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network – reklama v průběhu
vysílání seriálu SpongeBob v kalhotách, 2. března 2022 kolem 11:00 hodin; Vinted s.r.o.
(zadavatel obchodního sdělení) – televizní reklama Vinted; Česká televize / Různé
programy – zpravodajství na téma koronavirové epidemie bez konkrétní specifikace;
eMarkest, s.r.o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama na doplněk stravy Proerecta
SHOT; TV Nova s.r.o. / Nova Action – logo programu 23. ledna 2022 v úseku 13:45-13:54
hodin; FILMBOX IBERIA, S.L.U. / Filmbox – Noc šílených matek, 5. března 2022 od 14:45
hodin; Různí provozovatelé / různé programy – množství zpráv z Ukrajiny; Česká televize
/ Různé programy – prospěšnost programu pro děti a dospělé; Česká televize / ČT24 –
poznámky vyvolané sledováním vysílání; O2 TV s.r.o. / O2 Sport a O2TV Fotbal – SK
Slavia Praha-AC Sparta Praha, 6. března 2022 od 17:20 hodin.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na
hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. ledna 2022 od 20:10 hodin na
programu ČT1 odvysílal pořad Stíny v mlze (1/12), který obsahoval vulgarismy a nadávky,
např. „kreténe“ (v čase 6:57 minut od začátku pořadu), „hajzle“ (7:43), „čuráku“ (7:44), „ty
svině“ (7:47), „hovno“ (19:40) a „prdel“ (35:57), a dále dne 9. ledna 2022 od 20:10 hodin
na programu ČT1 odvysílal pořad Devadesátky (1/6), který obsahoval vulgarismy a
nadávky, např. „do prdele“ (v čase 10:30 minut od začátku pořadu), „neposere“ (17:01),
„hovno“ (31:07, 31:11), „kurva“ (32:52), „vyjebal“ (32:57), „sráč“ (37:58) a „zkurvenej“
(38:07), a dále dne 1. února 2022 od 20:10 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Úhoři
mají nabito, který obsahoval vulgarismy a nadávky, např. „hajzle“ (1:33 minut od začátku
pořadu), „buzerant“ (5:40), „hovado“ (10:48), „hovno“ (12:09, 12:35), „posereš“ (12:25),
„do prdele“ (12:30), „kurva“ (13:00) a „drž hubu“ (13:25), a dále dne 8. února 2022 od 20:10
hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Domácí péče, který obsahoval vulgarismy a
nadávky, např. „posrala“ (v čase 8:14 minut od začátku pořadu), „sere“ (37:51), „kurva
píča“ (38:11), „kurva“ (41:30), „kurvy“ (42:06), „za kurvama“ (42:11), „posraná“ (50:46) a
„posraného“ (50:50), a dále dne 15. února 2022 od 20:10 hodin na programu ČT1 odvysílal
pořad Staříci, který obsahoval vulgarismy a nadávky, např. „do hajzlu“ (v čase 2:40 minut
od začátku pořadu), „do prdele“ (5:41), „kurva“ (7:04), „prdel“ (9:38), „tý svini“ (10:03),
„kurvou“ (10:13), „nesere“ (10:19), „prdel“ (10:56) a „hovno“ (11:16), a dále dne 20. února
2022 od 20:10 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Vražedné stíny (1), který obsahoval
vulgarismy a nadávky, např. „vyser“ (v čase 9:02 minut od začátku pořadu), „svině“
(13:06), „kurva“ (15:06), „kretén“ (15:45, 15:47), „ser na to“ (22:43), „do prdele“ (22:54) a
„debilně“ (23:45), a dále dne 22. února 2022 od 20:10 hodin na programu ČT1 odvysílal
pořad Díra u Hanušovic, který obsahoval vulgarismy a nadávky, např. „svině“ nebo „sviňa“
(v čase 3:36, 22:45, 23:10 minut od začátku pořadu), „kurva“ (5:25, 10:01, 10:15, 11:55,
28:55), „piču“ (11:04), „čurák“ (12:30), „zasraná“ (22:47), „neposrali“ (31:46) a „poseru“
(39:55), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu
nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. ledna 2022 od 20:15
hodin na programu Prima odvysílal pořad 1. mise (18), který obsahoval vulgarismy a
nadávky, např. „hajzl“ (v čase 5:26 a 13:33 minut od začátku pořadu), „v hajzlu“ (55:55),
„průser“ (7:09) a „do prdele“ (54:36, 57:27), a dále dne 13. ledna 2022 od 20:15 hodin na
programu Prima odvysílal pořad ZOO (1), který obsahoval vulgarismy a nadávky, např.
„hajzl“ (v čase 11:48 minut od začátku pořadu), „ty krávo“ (17:36), „hovado“ (17:39), „kráva
jedna blbá“ (21:47), „do prdele“ (26:08), „debil“ (27:36) a „kretén“ (31:26), a dále dne 30.
ledna 2022 od 20:15 hodin na programu Prima odvysílal pořad Stáří není pro sraby, který
obsahoval vulgarismy a nadávky, např. „dobytku“ (v čase 6:46 minut od začátku pořadu),
„na tohle já seru“ (9:44), „jdi do prdele“ (11:43), „kurva“ (11:47, 32:39, 33:53), „kretén“
(11:49) a „vysere“ (1:01:37), a dále dne 20. února 2022 od 20:15 hodin na programu Prima
odvysílal pořad Román pro muže, který obsahoval vulgarismy a nadávky, např. „kurva“ (v
čase 6:19, 32:35 a 33:05 minut od začátku pořadu), „hovno“ (6:40), „pičo“ (7:22), „kurvu“
(32:02) a „šukání“ (32:11), a dále dne 18. ledna 2022 od 7:45 hodin na programu Prima
Love odvysílal pořad Ohnivý kuře (75), který obsahoval vulgarismy a nadávky, např.
„kurvičkou“ (v čase 29:04 minut od začátku pořadu), „poseru“ (30:33), „kyselá prdel“
(35:56), „ta čůza“ (37:25), „debile“ (41:06), „sráč“ (41:19) a „nasranej“ (41:23), čímž porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková
díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem
Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 6. února 2022 od 16:10
hodin na programu Nova Cinema odvysílal pořad Román pro ženy, který obsahoval
vulgarismy a nadávky, např. „idiot“ (v čase 15:30 a 46:51minut od začátku pořadu), „děvka“
(46:19, 46:22), „kreténe“ (49:30), „šoustáš“ (49:45), „zasraný“ (1:13:30 hodin od začátku
pořadu), „prdel“ (1:14:02), „kurev“ (1:21:00), „do prdele“ (1:30:30), „hajzl“ (1:45:15,
1:45:16, 1:45:30) a „hajzle“ (1:45:17, 1:46:06, 1:46:09), čímž porušil povinnost
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné
vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele reklamy Simply You
Pharmaceuticals a.s., IČ 25385381, Roháčova 188/37, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, o
podání vysvětlení ve věci stížnosti na obchodní sdělení na produkt ArginMax. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a
o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem:
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení k pořadu Nový den,
který byl vysílán dne 25. února 2022 od 7:00 hodin na programu Prima, jaký produkt a za
jakých podmínek byl v pořadu označeném symbolem PP umístěn. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného v souvislosti s informováním o Zimních olympijských
hrách v Pekingu v pořadech Události a 168 hodin na programech ČT1 a ČT24, že věc
odkládá.
12-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním spotů „A család az család
HASHTAGugyanaz“ (Family is family HASHTAGthesame) dne 20. listopadu 2021 v úseku
14:20:34-14:21:18 hodin na programu Paramount Network (Maďarsko), a 22. listopadu
2021 v úseku 16:39:01-16:39:45 hodin na programu Comedy Central Hungary, že věc
odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného prezentací respirátoru v rámci tweetu na twitterovém
účtu Jakuba Železného 7. března 2022, že věc odkládá.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvků zpravodaje ČT v Rusku 25. a 26.
února 2022 dopoledne na programu ČT24, že věc odkládá.
11-1-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a
o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem:
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení k pořadu Hlavní
zprávy, který byl vysílán dne 1. března 2022 od 18:55 hodin na programu CNN Prima
News, respektive k příspěvku na téma ruského tanku a možností boje s ním ručními
zbraněmi, který byl součástí tohoto pořadu, proč byl takto zaměřený příspěvek zařazen
do zpravodajství. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
11-0-2
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklam propagujících nabídku alkoholických
nápojů v prodejnách Kaufland v bloku reklam v sousedství pořadu pro děti SpongeBob v
kalhotách dne 2. března 2022 v čase 10:54:27-10:54:42 hodin a 10:55:02-10:55:17 hodin
na programu Paramount Network, že věc odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného vysíláním reklam Vinted s motivem Stáhni si zdarma aplikaci Vinted např. na
programu Prima dne 2. března 2022 v úsecích 17:33:14-17:33:34 hodin, 18:09:22-
18:09:42 hodin a 18:36:43-18:37:03 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného opomíjením zpráv o negativních dopadech koronavirové
epidemie ve zpravodajství ČT bez konkrétní specifikace programu, pořadu nebo doby
vysílání, že věc odkládá.
13-0-0
20 RRTV/2022/294/nej: MAME Moravské Budějovice, s.r.o. – MBi (Moravskobudějovický
infokanál) – analýza vysílání ze dnů 14. a 15. února 2022
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MBi
(Moravskobudějovický infokanál) provozovatele MAME Moravské Budějovice, s.r.o. z
období 14. a 15. února 2022.
13-0-0
21 RRTV/2022/300/vop: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Nova Sport 4,
14. února 2022, 10:00 – 22:00 hodin
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Sport 4 provozovatele
TV Nova, s.r.o. ze dne 14. února 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
13-0-0
22 RRTV/2022/295/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu KTV Štětí, 10.-
11. 1. 2022, Město Štětí
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu KTV Štětí provozovatele
Město Štětí ze dnů 10.-11. ledna 2022.
13-0-0
23 RRTV/2022/11/tic: Zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a
zrakovým postižením v roce 2021
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s materiálem vyhodnocujícím
zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce
2021.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit
s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že v roce 2021 na programech Televize Barrandov a BARRANDOV KRIMI
neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se
sluchovým postižením, jelikož v roce 2021 opatřil skrytými nebo otevřenými titulky pro
osoby se sluchovým postižením na programu Televize Barrandov 14,83 % odvysílaných
pořadů a na programu BARRANDOV KRIMI 12,48 % odvysílaných pořadů.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071,
sídlem Francouzská 75/4, Praha 2, PSČ 120 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2021 na programu Retro Music
Television nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým
postižením, jelikož v roce 2021 na programu Retro Music Television nezpřístupnil pro
osoby se zrakovým postižením žádné pořady. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31.
prosince 2022, a to tak, aby na programu Retro Music Television za celý kalendářní rok
2022 bylo zpřístupněno alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým
postižením.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele SPORT 5 a.s., IČ 27202569, sídlem Těšnov 1059/1,
Praha 1, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neposkytl informace
ohledně zpřístupnění celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu
SPORT 5 (provozovaného na základě licence udělené rozhodnutím Rady č. j.
zem/3586/2013, sp. zn. 2013/541/zem/SPO) osobám se sluchovým a zrakovým
postižením v roce 2021, ačkoli se na vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost
uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem
Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2021 na programech Óčko STAR, Óčko
Expres a O (Óčko) nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým
postižením, jelikož v roce 2021 na programech Óčko STAR, Óčko Expres a O (Óčko)
nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě do 31. prosince 2022, a to tak, aby na programech Óčko STAR, Óčko Expres a
O (Óčko) za celý kalendářní rok 2022 bylo zpřístupněno alespoň 2 % vysílaných pořadů
pro osoby se zrakovým postižením.
12-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ
28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, jakou část z
deklarovaných 6 % pořadů zpřístupněních (resp. vhodných) pro osoby se zrakovým
postižením v roce 2021 na programu Paramount Network zpřístupnil divákům
prostřednictvím audiopopisu, resp. jaký podíl odvysílaných pořadů zaujímají pořady
opatřené audiopopisy pro osoby se zrakovým postižením. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
24 RRTV/2022/296/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – LISTOPAD 2021
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2021.
13-0-0
– Rada postupuje České inspekci životního prostředí podnět týkající se obchodního
sdělení Protect home, které obsahuje propagaci přípravku Rodicum Extra na hubení
potkanů / hrabošů a přípravku Rodicum Alpha na hubení myší.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost Stanice O,
a.s., IČ 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání
vysvětlení týkající se úseku vysílání s motivy Esport a Vodafone, který byl odvysílán dne
25. listopadu 2021 v čase 11:20 hodin na programu O (Óčko). Rada žádá o identifikaci
odvysílaného úseku z hlediska obsahových prvků. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
13-0-0
– Rada žádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o stanovisko ve věci
proteinové (keto)diety, jejíž propagace byla součástí televizního vysílání.
13-0-0
25 RRTV/2022/142/beh: TV Nova s.r.o./NOVA/Volby 2021: Jdeme k volbám/8.10.2021/od
5:55 hodin – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456,
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, k pořadu Volby 2021: Jdeme k
volbám, odvysílanému dne 8. října 2021 v čase od 5.55 hodin na programu NOVA,
respektive s vysvětlením, na základě jakého klíče do pořadu s předvolební dramaturgií
pozval zástupce Aliance pro budoucnost, TSS, Přísaha, ČSSD, KSČM, SPD, STAN, ODS
a ANO, zejména pak z jakého důvodu mezi pozvanými figuroval reprezentant Aliance pro
budoucnost.
13-0-0
26 RRTV/2022/129/beh: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Máte slovo/9.12.2021/od 21:45 hodin –
VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k pořadu Máte slovo s M. Jílkovou,
odvysílanému dne 9. 12. 2021 od 21:45 hodin na programu ČT1, respektive s vysvětlením
z jakého důvodu se debaty neúčastnil původně pozvaný právník Jindřich Rajchl, který
následně veřejně uvedl, že se o jeho vyškrtnutí z debaty zasadili představitelé Ministerstva
zdravotnictví ČR a mikrobiolog Peter Šebo.
12-0-1
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou, dne 9.
prosince 2021 od 21:45 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
13-0-0
27 RRTV/2022/130/beh: ČESKÁ TELEVIZE/ČT24/Zprávy, přísp. o odstranění vlajky EU z
Vítězného oblouku/2.1.2022/od 18:00 hodin – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, ohledně pořadu
příspěvku o odstranění vlajky EU z Vítězného oblouku v Paříži odvysílaném v pořadu
Zprávy dne 2. ledna 2022 od 18:00 hodin na programu ČT24, respektive s vysvětlením, z
jakého důvodu odvysílaná informace vyzněla tak, že prezidentská kandidátka Marine Le
Penová kritizovala vyvěšení vlajky EU jako takové, ačkoli jádrem její kritiky ve skutečnosti
byl fakt, že proti všem zvyklostem a předpisům nebyla spolu s vlajkou EU vyvěšena i
francouzská vlajka.
12-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Zprávy, respektive informace o
odstranění vlajky EU z Vítězného oblouku v Paříži, dne 2. ledna 2022 od 18:00 hodin na
programu ČT24, že věc odkládá.
11-0-2
28 RRTV/2021/792/beh: FTV Prima, spol. s r.o./Prima, CNN Prima News/Nový den, To
nejlepší z Nového dne/CYKLOPECKY/3.9.2021 – VYSVĚTLENÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, z jakého důvodu
označil pořad Nový den odvysílaný dne 3. září 2021 od 7:00 hod. na programu Prima a
CNN Prima News jako pořad obsahující obchodní sdělení umístění produktu, respektive
o vysvětlení, jaký výrobek či služba byly v daném případě oním umístěným produktem.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001
Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nový den dne 3.
září 2021 od 7:00 hodin na programu Prima a CNN Prima News, který byl na svém začátku
i konci označen symbolem PP, tedy jako pořad obsahující obchodní sdělení umístění
produktu, aniž by však ve skutečnosti jakýkoli umístěný produkt obsahoval, a divák tam
mohl být uveden v omyl o povaze tohoto pořadu. Tím se provozovatel dopustil porušení
povinnosti označovat pořady obsahující umístění produktu zřetelně na začátku, na konci
a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení,
aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
13-0-0
29 RRTV/2022/76/loj: TELEPACE s.r.o._TV NOE_25 10 2021_Víra do kapsy_PP_podané
vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Telepace s.r.o., z jakého
důvodu se před začátkem pořadu Víra do kapsy, vysílaném dne 25. října 2021 od 13:45
na programu Tv NOE, objevil symbol PP značící umístění produktu, a zda byl v pořadu
institut umístění produktu aplikován. Pokud ano, proč nebyl symbol PP i na konci pořadu.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001
Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Telepace s.r.o., IČ 26849755, se sídlem
Kostelní nám. 1839/2, Ostrava, PSČ 702 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že před začátkem pořadu Víra do kapsy, vysílaném
dne 25. října 2021 od 13:45 hod. na programu Tv NOE, zařadil symbol PP značící umístění
produktu, aniž byl v pořadu institut umístění produktu aplikován, přičemž tímto uvedl
diváka v omyl o povaze tohoto pořadu. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti
označovat pořady obsahující umístění produktu zřetelně na začátku, na konci a v případě
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení, aby diváci
nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
13-0-0
30 RRTV/2022/131/had: Pharma Activ Czech s.r.o./obchodní sdělení na produkt
MELATONIN FORTE 5 mg-podání vysvětlení
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele Pharma Activ Czech s.r.o., IČ:
28625005, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, ve věci stížnosti na obchodní sdělení na
produkt MELATONIN FORTE 5 mg.
13-0-0
– Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci šíření
obchodního sdělení na produkt MELATONIN FORTE 5 mg v televizním vysílání.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného
přestupku spáchaného odvysíláním obchodních sdělení MELATONIN FORTE dne
15.11.2021 od 17:52:13 hodin na programu Prima; MELATONIN FORTE dne 17.11.2021
od 17:51:09 hodin na programu Prima a MELATONIN FORTE RYCHLÝ NÁSTUP
SPÁNKU dne 30.11.2021 od 18:25:48 hodin na programu Nova, že věc odkládá.
13-0-0
31 RRTV/2022/301/loj: Vixen pornografický obsah spolupráce dle Memoranda
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného zařazením pornografického obsahu na programu Vixen
provozovatele Marc Dorcel TV Netherlands B.V., jež je šířen v rámci služby Skylink, že
věc odkládá.
13-0-0
32 RRTV/2021/556/rud: Veřejný ochránce práv/Reportéři ČT, reportáž Šlechtična z
bulváru/2.3.2020/od 22:00 hodin – ZPRÁVA O ŠETŘENÍ
– Rada se seznámila se zprávou zástupkyně veřejného ochránce práv o šetření ve věci
podnětu proti postupu Rady při vyřízení stížnosti na obsah reportáže Šlechtična z bulváru
odvysílaném v rámci pořadu Reportéři ČT dne 2. března 2020 na programu ČT1.
13-0-0
– Rada souhlasí s návrhem odpovědi zástupkyni veřejného ochránce práv na zprávu o
šetření ve věci podnětu proti postupu Rady při vyřízení stížnosti na obsah reportáže
Šlechtična z bulváru odvysílaném v rámci pořadu Reportéři ČT dne 2. března 2020 na
programu ČT1.
12-0-1
33 RRTV/2022/298/beh: Veřejný ochránce práv/Infiltrace: Obchod s nadějí/12.4.2021/od
21:50 hodin – VÝZVA
– Rada se seznámila s výzvou zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci pořadu
Infiltrace – Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1.
13-0-0
– Rada souhlasí s návrhem odpovědi na výzvu zástupkyně veřejného ochránce práv ve
věci pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu
ČT1.
12-1-0
34 RRTV/2022/221/had: Žádost o stanovisko-AMC
– Rada se seznámila s podáním společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. ve věci
žádosti o vydání oficiálního stanoviska upravujícího vysílání reklamy na hazardní hry.
13-0-0
35 RRTV/2022/292/fej: HBO Europe s.r.o./změna skutečností z HBO GO na HBO
Max/www.hbomax.com
– Rada bere na vědomí změnu skutečností (změna názvu a přístupu) následujících
evidovaných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovatele HBO Europe
s.r.o., IČ: 61646786, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha: Z HBO GO
Montenegro na HBO Max Montenegro/www.hbomax.com, z HBO GO Macedonia na HBO
Max North Macedonia/www.hbomax.com, z HBO GO Bulgaria na HBO Max
Bulgaria/www.hbomax.com, z HBO GO Poland na HBO Max Poland/www.hbomax.com,
z HBO GO Romania na HBO Max Romania/www.hbomax.com, z HBO GO Slovenia na
HBO Max Slovenia/www.hbomax.com, z HBO GO Bosnia Herzegovina na HBO Max
Bosnia Herzegovina/www.hbomax.com, z HBO GO Serbia na HBO Max
Serbia/www.hbomax.com, z HBO GO Hungary na HBO Max Hungary/www.hbomax.com,
z HBO GO Croatia na HBO Max Croatia/www.hbomax.com, z HBO GO Czech Republic
and Slovakia na HBO Max Czech Republic and Slovakia/www.hbomax.com.
12-0-0
36 RRTV/2022/161/ale: AMU/ FAMU Films/famufilms.cz//Reakce k Žádosti o podání
vysvětlení/Zápis do Evidence
– Rada se seznámila s reakcí poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
Akademie múzických umění v Praze k Žádosti o podání vysvětlení.
13-0-0
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele s.r.o.,
doručeného Radě dne 8. března 2022, toto potvrzení: Poskytovatel Akademie múzických
umění v Praze, IČ 61384984, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, 118 00 , byl
dne 22. března 2022 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
poskytována ode dne 19. ledna 2022 pod názvem FAMU Films, umístěná na internetové
adrese https://famufilms.cz/.
13-0-0
37 RRTV/2022/288/kod: Rozpočet Rady na rok 2022 a návrh SDV 2023 – 2024
– Rada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022.
13-0-0
38 RRTV/2022/307/kod: Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Rady k 31.
12. 2021
– Rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12.
2021.
13-0-0
39 RRTV/2022/275/dol: Změny ve vysílání I-II 2022
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za leden a
únor roku 2022.
13-0-0
40 RRTV/2022/48/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
12-0-1
Ověřovatel: Malach

Webdesign: Kabris|NET