Tisková zpráva ze 7. zasedání Rady, konaného dne 26. 4. 2022
Publikováno 10.05.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 7. zasedání projednala 36 bodů programu. Vyhodnotila 13 stížností diváků a posluchačů, vydala 19 upozornění na porušení
zákona.


Rada uznala obviněného provozovatele Petra Uhera vinným z porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu Fenix ze dnů 24. března 2021, 26.- 27. března 2021 a 14. dubna 2021, vždy v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, a ani záznam vysílání programu Fenix ze dnů 28. – 29. června 2021 od 00.00 do 24.00 hodin, který byl vyžádán v rámci upozornění na porušení zákona jako alternativní. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., Rada upustila od uložení správního trestu, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.

Rada na svém 7. zasedání udělila dvě licence k provozování rozhlasového vysílání, a to jednu licenci provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 100 W pro program Fajn radio a jednu licenci společnosti Rádio Ukrajina s.r.o. k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program Rádio Ukrajina. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RÁDIO UKRAJINA s.r.o., se sídlem Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu RÁDIO UKRAJINA, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.),  podle ustanovení § 12 – 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 – 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 26. dubna 2022 toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti  MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 45 26 / 50 02 46, pro program Fajn radio s dobou platnosti do 10. října 2025 a zamítá žádost druhého žadatele.
– Rada v rámci řízení o přestupku se zpracovatelem reklamy sp.zn. 2021/673/blu provedla důkaz vyslechnutím reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána 2 dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
– Rada v rámci řízení o přestupku se zpracovatelem reklamy sp.zn. 2022/28/blu provedla důkaz vyslechnutím reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně kmitočtu, výkonu a stanoviště Třebíč 106,7 MHz / 200 W na kmitočet Třebíč 106,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 52 24 / 49 12 36, žadatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, program EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01/1425) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12
54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42; Plzeň stadion 1 103,0
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14
14 / 49 07 48, se lhůtou pro doručení žádostí do 26. května 2022.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 11. dubna 2022, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Praha 102,5 MHz) dne 11. dubna 2022, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 11. dubna 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Country MORAVA; Brno 96,8 MHz) dne 11. dubna 2022, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Ústí nad Labem 94,5 MHz) dne 11. dubna 2022 a RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 11. dubna 2022.
– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4781/2022-vra ohledně údajně nekvalitního zpravodajství na webu iRozhlas a aplikaci Můj rozhlas. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4931/2022-vra ohledně údajně nízké kvality hudby na programu ČRo Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/3875/2022-vra ohledně požadavku omluvy po komentátorovi ČRo Plus Janu Vávrovi za jeho výroky o straně SPD.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 4. dubna 2022 pod č.j. RRTV/4618/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc březen 2022 dle uvedeného přehledu.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
č. j.: RRTV/3096/2014-vac, sp. zn.: RRTV/2017/133/fia, ze dne 2. února 2017, podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1. změně názvu programu: z NICK
TOONS na: Nickelodeon Ukraine Pluto TV; 2. změně licenčních podmínek: označení programu (logo) bude tvořeno rotujícím stylizovaným názvem v Ukrajinské cyrilici a latince; Výčet států, na
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Afrika: Afganistán, Arménie, Ázerbájdžán, Čína, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pákistán, Tádžikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán, Blízký východ: Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Palestina, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Evropa: Albánie,
Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,
Svatý stolec, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie; změna hlavního jazyka vysílání na: ukrajinštinu; změna dalších programových podmínek (včetně programové
skladby): program bude sestaven převážně z animovaných pořadů, může však obsahovat též další typy pořadů pro děti, dle žádosti ze dne 5. dubna 2022. č. j.: RRTV/4635/2022-vra.
– Rada konstatuje, že provozovateli Petrovi Uhrovi, IČ 675 49 799, bytem Břeclav, J. Palacha 2522/34, PSČ 690 02, zanikla dne 17. srpna 2021 podle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
licence k provozování televizního vysílání programu Fenix šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j. sve/5505/09, spis. zn.: 2009/526/sve/UHE, ze dne 28. července 2009. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada se seznámila s žádostí provozovatele goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, ze dne 4. dubna 2022, č.j. RRTV/4628/2022-vra, o prodloužení lhůty
pro odstranění vad oznámení a žádosti o změnu skutečností (programové nabídky) uváděných v přihlášce k registraci č.j. RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna
2016.
– Rada v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., prodlužuje provozovateli goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, lhůtu pro odstranění
vad oznámení a žádosti o změnu skutečností (programové nabídky) uváděných v přihlášce k registraci, č.j. RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna 2016, a to o
30 dní ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty, v rozsahu podání doručeného dne 4. dubna 2022 pod č.j. RRTV/4628/2022-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice, ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. RRTV/2876/2019-zem, sp.
zn.: RRTV/2019/55/zem, ze dne 19. února 2019, spočívající v trvalé změně označení názvu již registrovaných programů, a to změně označení názvu programu z MTV Base na MTV 90s a změně
označení názvu programu z MTV Classic na MTV 80s, dle doloženého potvrzení oznámené změny příslušného regulačního orgánu Ofcom a oznámení provozovatele, ze dne 4. dubna 2022, č.j.:
RRTV/4624/2022-vra.
– Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání a doručenými v období od 1. 4. do 13. 4. 2022 (10 podání): TV Nova s.r.o. – Nova / FTV Prima, spol. s r.o. – Prima: reklama MELATONIN FORTE; Česká televize – ČT1: Máte slovo s M. Jílkovou, 31. 3. 2022 od 21:35 hodin, údajná nevyváženost pořadu; Česká televize – ČT1: Toulavá kamera, 3.4. 2022 od
10:35 hodin, údajně vulgární vyjádření v pořadu; Nespecifikovaný provozovatel a program: Údajná reklama na Clavin zařazená v odpoledních hodinách; TV Nova s.r.o. – Nova Fun: Americký táta VI (9), 5. 4. 2022 od 19:35 hodin; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. – Comedy Central Hungary: reklama ve Family Guy; Česká televize – ČT1: Všechnopárty, 9.4. 2022 od 21:20 hodin; Rumunský regulátor postoupil Radě stížnost na pořad South Park na programu Comedy Central, licencovaném v ČR; Česká obchodní inspekce postoupila Radě stížnost na údajně klamavou
informaci o společnosti EuroOil; Česká televize – obecná stížnost. 
– Rada žádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o poskytnutí stanoviska ve věci legitimity šíření obchodních sdělení propagujících produkt MELATONIN 5 mg FORTE.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na
hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k pořadu Máte slovo, odvysílanému dne 31. března 2022 od 21:35 na programu ČT1, jakým způsobem zajistil provozovatel vyváženost
pořadu poté, co údajně odmítli pozvání k debatě někteří hosté, a diskuze se tedy účastnili pouze hosté, kteří se shodovali na jednotném, ostře kritickém stanovisku vůči politice prezidenta Zemana,
a to jak v otázce avizovaného tématu, tak i v obecné rovině; proč nebyli pozváni jiní hosté v zájmu názorové plurality; proč moderátorka v zájmu vyváženosti pořadu nepřevzala roli kvalifikovaného
oponenta. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT3 provozovatele Česká televize v úseku od 9:58:00 hodin do 22:16:42 hodin dne 30. března 2022.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Prima plus provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 1. března 2022 v časovém úseku od 10:00 do 22:00
hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu HBO 3 Poland provozovatele HBO Europe, s.r.o. ze dne 14. února 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Boing French provozovatele HBO Europe, s.r.o. ze dne 14. února 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize Beskyd provozovatele TV Beskyd s.r.o. z období 20. a 21. března 2022.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Vimperské zpravodajství provozovatele Střední škola a Základní škola Nerudova 267, Vimperk ze dnů 20. a 21. března 2022
od 00:00 do 24:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Střední škola a Základní
škola, Vimperk, Nerudova 267, IČ 00477419, se sídlem Nerudova 267, PSČ 385 01, Vimperk, o podání vysvětlení, z jakého důvodu trvala smyčka programu Vimperské zpravodajství vysílaná od
17. do 24. března 2022 přibližně 40 minut, když licenční podmínky stanovují její délku na 4 hodiny. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Rebel provozovatele Digital Broadcasting s.r.o. ze dne 19. března 2022, 20:00 – 22:00
hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a. s., IČ 276 95 964, Zengrova 2693/2, 615 00, Brno – Židenice, na porušení
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní
ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 3C spol. s.r.o., IČ 00532819, Jinačovice 89, 664 34 Jinačovice, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ 24229814, Charvátova, 1988/3, Nové Město, 11000 Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, Vajgar 585, Jindřichův Hradec, 37701, na porušení ustanovení § 32 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, Vajgar 532, Jindřichův Hradec, 37701, na porušení ustanovení § 32 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, Dobrovského 180, 535 01 Mariánské Lázně, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, Dukovany 227, 675 56 Dukovany, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele J.D.Production, s.r.o, IČ 25592939, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště, na porušení ustanovení § 32 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Roman Gronský, IČ 62505882, Březí 30, Kamenný Újezd, 370 07 České Budějovice 1, na porušení ustanovení § 32
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, Smetanovo nábřeží 521/39, 68201 Vyškov, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, na porušení ustanovení § 32 odst.
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Město Prachatice, IČ: 00250627, Velké náměstí 3, Prachatice 1, 383 01 Prachatice, na porušení ustanovení § 32 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, Prokopova 166/26, Plzeň, 30100, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele JS mediální služby s.r.o., IČ 24798541, K Botiči, 1453/6, Vršovice, 10100 Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ABC TV broadcasting s.r.o., IČ 080 73 228, Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Kultura Mimoň, příspěvková organizace, IČ: 08652341, Svébořická 309, Mimoň I, 471 24 Mimoň, na porušení
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní
ode dne doručení upozornění. 
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Miloslav Akrman, IČ 110 25 247, Husova 14, Hlinsko, 539 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, Diskařská 2431, 169 00
Praha 6, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Realitní televize s.r.o., IČ 04211189, Freyova 983/25, 190 00 Praha 9, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní
ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání ALLTOYS, spol. s.r.o., IČ 46982671, Na Rybníčku 1364, 120 00 Praha 2, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
15 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Czech Video Center a.s., IČ 09839194, Komunardů 1584/42, Holešovice, 170
00 Praha 7, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Online Partners s.r.o., IČ 02697858, Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
15 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Dejitaru Souru s.r.o., IČ 096 47 678, Kurzova 2222/16, 155 00 Praha, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní
ode dne doručení výzvy.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel Petr Uher, IČ: 67549799, J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, se uznává vinným v
souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání
programu Fenix ze dnů 24. března 2021, 26.- 27. března 2021 a 14. dubna 2021, vždy v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, a ani záznam vysílání programu Fenix ze dnů 28. – 29. června
2021 od 00.00 do 24.00 hodin, který byl vyžádán v rámci upozornění na porušení zákona jako alternativní. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu
upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatelky Jany Peterkové k údaji o procentuálním zastoupení evropských nezávislých děl na celkovém časovém rozsahu vysílání
programu TELEVIZE NATURA v roce 2021.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., jakého charakteru je na programu Televize přes anténu vysílaná prezentace programů Nova Group, a zda
je tato prezentace vysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu.
– Rada se seznámila s reakcí (č.j. RRTV/4575/2022-vac) na upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil provozovatel AMC Networks
Centra! Europe s.r.o. tím, že dne 30. října 2021 od 19:12 hodin odvysílal na programu FILM CAFE pořad Pokoli édenkert (A Perfect Gateway). Snímek obsahoval explicitní násilné scény, ve kterých vrazi na své oběti útočili střelnými zbraněmi i noži. Snímek zachycoval také několik naturalistických náběrů utrpěných zranění. Film byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů. Snímek mohl v dětských divácích vyvolat silné pocity strachu a ohrožení, a způsobit např. i trvalejší stavy úzkostí či poruchy spánku, případně snížit citlivost dětských diváků k projevům násilí, a ohrozit tak jejich psychický vývoj. Provozovatel se tak odvysíláním pořadu dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
– Rada se seznámila s reakcí na upozornění (RRTV/4573/2022-vac) na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil provozovatel AMC Networks Central
Europe s.r.o. tím, že ve dnech 17. října 2021 od 10:05 hodin a 19. října 2021 od 18:35 hodin odvysílal na programu FILM CAFE pořad Madarak (The Birds). Snímek hororového žánru byl
vystavěn na stále rostoucím pocitu napětí, nervozity a strachu, kdy původně drobné incidenty postupně gradovaly až v boj o život. Film obsahoval několik explicitních záběrů napadených,
umírajících nebo již zabitých lidí, kteří utrpěli zranění způsobená ptačími útoky, včetně zřetelných záběrů zohaveného lidského těla. Film byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez
přímého dohledu rodičů. Snímek mohl v dětských divácích vyvolat silné pocity strachu a ohrožení, a způsobit např. i trvalejší stavy úzkostí či poruchy spánku, a ohrozit tak jejich psychický vývoj.
Provozovatel se tak odvysíláním pořadu dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých.
– Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2022, č.j. 5 As 368/2019, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 17. října 2019, č.j. 10A 123/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 30. dubna 2019, sp.zn. RRTV/2019/03/rud, č.j. RRTV/6352/2019-rud, jímž byla provozovateli televizního
vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu
Moje zprávy, respektive příspěvku Ryba smrdí od hlavy dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov.
– Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 26. dubna 2022 toto usnesení: Rada
zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Moje zprávy, respektive příspěvku Ryba smrdí od hlavy dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu
Televize Barrandov, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
– Rada se seznámila se zprávou o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s monitoringem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání AHP video poskytovatele Miloslav Akrman; Infokanál Horní Lhoty poskytovatele Satturn Holešov, s.r.o.;
MALL.TV poskytovatele Czech Video Center, a.s. a SledovaniTV poskytovatele sledovanitv.cz, s.r.o.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Infokanál Horní Lhoty poskytovatele Satturn Holešov, s.r.o., IČ 46900250, se sídlem Dlažánky 305/16, Holešov, PSČ 76901, přístupná
na internetové adrese www.horni-lhota.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání, neboť nedisponuje žádným audiovizuálním obsahem.
– Rada provádí výmaz poskytovatele Satturn Holešov, s.r.o., IČ 46900250, se sídlem Dlažánky 305/16, Holešov, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, neboť
internetové stránky dostupné na adrese www.horni-lhota.cz, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
– Rada se seznámila se screeningem vysílání programu ČT Sport provozovatele Česká televize ze dnů 12. února 2022, od 8:00 do 10:00 hodin a od 17:00 do 18:00 hodin; 14. února 2022 od 0:00
do 24:00 hodin a 15. února 2022 od 01:00 do 08:00 hodin. 
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Barrandov Televizní Studio a.s., z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ
30100, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese tv.plzen.cz. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.

V Praze dne 28. 4. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET