Tisková zpráva z 11. zasedání Rady, konaného dne 19. 7. 2022
Publikováno 27.07.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 11. zasedání
projednala 40 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížností diváků a posluchačů, vydala osm
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení sedmi správních řízení.


Rada na svém 11. zasedání udělila dvě licence, a to společnosti JOE Media s.r.o. licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W pro program HEY Radio a společnosti
KVIFF.TV a.s., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů s názvem programu KVIFF.TV live.
Na 11. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200
W, Klatovy 92,4 MHz / 100 W, Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, Tachov 3 105,6 MHz /
200 W, Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení sp.zn. 2022/319/zab o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 /
49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 /
50 14 18; Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42; Plzeň
stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město
105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 projednala se žadateli otázky
týkající se jejich programové skladby.
– Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská
187/16, Praha 4, PSČ 14300, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 16 34 / 49 49 41, pro program
HEY Radio do 10. října 2025.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská
3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
2016/283/zab, č.j. RRTV/4222/2017-zab ze dne 21.2.2017 k rozhlasovému vysílání
programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Domažlice-Vavřinec 106,5
MHz / 0,1 kW; Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 0,15 kW; Vsetín 93,5 MHz / 0,1 kW do 10. října
2025.
2
– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016
Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 24229814, sídlem
Charvátova 1988/3, 11000, Hlavní město Praha, Česká republika, řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu
Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok
2021, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto
informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného
upozornění na porušení zákona.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Harrachov 87,6 MHz / 20 W na nové stanoviště Harrachov 2 87,6 MHz / 20 W
souřadnice WGS 84, 15 25 46 / 50 46 02, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Hitrádio Černá Hora
(licence č.j.: Ru/135/98) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Velké Meziříčí 91,2 MHz / 100 W na nové stanoviště Velké Meziříčí 9 91,2 MHz /
100 W souřadnice WGS 84, 15 59 29 / 49 21 41, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Hitrádio
Vysočina (licence č.j.: Ru/279/00) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Ústí nad Labem 101,2 MHz / 100 W na nové stanoviště Ústí nad Labem 101,2
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 14 / 50 40 50, žadatele Route Radio s.r.o., IČ:
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp.
zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu) a souhlasí s dokončením
předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W na nové stanoviště Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84: 13 44 42 / 49 47 46, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem
Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab
prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W na nové stanoviště Horní Heršpice 94,1 MHz /
50 W, souřadnice WGS 84: 16 36 33 / 49 09 39, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414,
se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2011/394/CUN, prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu) a souhlasí s dokončením předmětné
koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W na nové stanoviště Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84: 15 53 48 / 49 23 43, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem
3
Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab,
prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 50 W na nové stanoviště Slavíč 90,2 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem
Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab,
prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Valašské
Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 17 58 51 / 49 27 51, žadatele
AZ Media a.s., IČ: 25648837, se sídlem Palackého třída 908, Brno, PSČ 612 00, program
Rock Radio (licence sp.zn. 2013/784/zab) a souhlasí s dokončením předmětné
koordinace.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790, se sídlem
Gorkého 970/45, 602 00 Brno – Veveří, zanikla ke dni 30. června 2022 na základě podání
č.j. RRTV/8129/2022-vra doručeného Radě dne 30. června 2022 licence k provozování
rozhlasového vysílání programu Free Rádio (licence sp.zn. 2014/1181/zab, č.j.
RRTV/11326/2017-str ze dne 8. srpna 2017) šířeného prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 0,1 kW. O této skutečnosti
vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MAX
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 28. června 2022,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City; Brno 99,0 MHz) dne 28. června 2022, Rádio
Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 28. června 2022,
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1 MHz) dne 28. června 2022,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program KISS; Zlín 90,3 MHz) dne 28. června
2022 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne
28. června 2022.
– Rada se seznámila s podáním provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, doručeným
dne 30. června 2022 pod č.j. RRTV/8106/2022-vra, kterým provozovatel Radě odpověděl
na žádost o podání vysvětlení č.j. RRTV/6416/2022-blu ze dne 17. května 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 25396676,
doručeným Radě dne 24. června 2022 pod č.j. RRTV/7971/2022-vra, spočívajícím v
informaci o tom, že dne 22. června 2022 zahájil vysílání programu RADIO ČAS-FM (licence
sp.zn.2011/392/str) na vysílači Uherské Hradiště 2 102,7 MHz / 150 W dle rozhodnutí Rady
sp.zn. RRTV/2021/818/zab, č.j. RRTV/6693/2022-zab ze dne 7. června 2022, jímž byl
provozovateli udělen souhlas se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů.
– Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílačů.
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 A 11/2021-122 ze
dne 21. června 2022 (č.j. RRTV/7927/2022-vra), kterým byla zamítnuta žaloba společnosti
LONDA spol. s r. o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. RRTV/2020/901/str, č. j.
RRTV/1271/2021-str ze dne 26. ledna 2021.
4
– Rada souhlasí s navrženým postupem pro rozhodování v řízeních o prodloužení
rozhlasových licencí po 10. 10. 2022 a informuje provozovatele rozhlasového vysílání o
postupu a době platnosti u licencí prodloužených po 10. říjnu 2022.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti KVIFF.TV a.s., IČ: 10780777, se sídlem: Praha 1, Panská
892/1, PSČ 110 00, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let;
označení (název) programu: KVIFF.TV live; základní programová specifikace: živé
přenosy související s děním na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kulturní
zpravodajství, infotainment, filmové ukázky, krátké, hrané a dokumentární filmy, hudební
přenosy; časový rozsah vysílání: po dobu trvání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary každý den od 0:00 do 24:00; identifikace přenosového systému: dálkový přístup –
internet; informace o přístupu k vysílání: www.kviff.tv; výčet států, na jejichž území bude
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká Republika; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. května 2022, pod č.j. RRTV/6200/2022-vra
a doplněné 10. června 2022, pod č.j. RRTV/7108/2022-vra.
– Rada uděluje provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ 241 41 372, se sídlem
Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) v
návaznosti na ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/978/2012, spis. zn.: 2012/99/sve/Reg, ze dne
12. března 2012, spočívající v převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele
televizního vysílání na třetí osobu, společnost A 11 s.r.o., IČ 271 20 805, se sídlem
Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, a změně zakladatelské listiny, a
to v rozsahu dle žádosti ze dne 29. června 2022, č.j. RRTV/8079/2019-vra, ve znění
doplnění ze dne 7. července 2022, č.j. RRTV/8211/2022-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem:
Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/124/02/1570
ze dne 14.5.2002 ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně územního rozsahu
vysílání a licenčních podmínek, a to v zúžení územního rozsahu vysílání o k. ú.
Ostrovačice a v ukončení vysílání infokanálu v této lokalitě k 31. prosinci 2022, v rozsahu
žádosti doručené Radě dne 28. června 2022 pod č.j. RRTV/8034/2022-vra.
– Rada upozorňuje provozovatele Město Horní Slavkov, IČ 002 59 322, se sídlem Dlouhá
634, 35731 Horní Slavkov, na porušení ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
a to že nezahájil televizní vysílání programu TV Horní Slavkov ve lhůtě do 360 dnů po
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence č.j. RRTV/5991/2021-zem, spis. zn.:
2021/250/zem, ze dne 4. května 2021, tj. do 12. května 2022. Rada stanovuje
provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada podle § 29 odst. 1 zákona č 231/2001 Sb. registruje provozovateli Antik Telecom
CZ s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, změnu
skutečností uváděných v přihlášce k registraci sp. zn. 2016/110/smu/Tan, č.j.
RRTV/1059/2016-smu ze dne 5. dubna 2016, spočívající ve změně vysílání
prostřednictvím družice na kabelové systémy pro území České republiky podle vyhlášky
č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle
zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů
(zákon o územně správním členění státu), dle podání doručeného dne 31. května 2022
5
pod č.j. RRTV/5585/2022-vra a jeho doplnění doručeného dne 30. června 2022 č.j.
RRTV/8131/2022-vra.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 16. června do 7. července 2022: Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – PP v pořadu Vaření se Soukupem, 19. 6. 2022 od 11:11 hod; FTV Prima, spol.
s r.o. / Prima – Mazel a tajemství lesa, 19. 6. 2022 od 20:19 hod; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima plus – Show Jana Krause, 12. 6. 2022 od 17:52 hod; Liberecká TV s.r.o. / rtm plus
Liberecko – smlouva mezi provozovatelem a Libereckým krajem; Televizní reklama na
meruňky v prodejnách Lidl; Česká televize / ČT1 – Vlastníci, 3. 7. 2022 od 20:23 hod; Česká
televize – pořady o Adolfu Hitlerovi a druhé světové válce; Česká televize / ČT24 – Studio
ČT24 – STAN hledá náhradu za ministra Gazdíka, 20. 6. 2022 od 11:03 hod; Oznámení
sponzora Arginmax; Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, 19. 6. 2022 od
13:05 hod; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře – Ruští novináři pracují v Česku,
21. 6. 2022 od 22:52 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – reklamy (2 podání); HBO Europe
s.r.o. / HBO 2, www.hbomax.com – Moře kouzel; Česká televize / ČT1 – Máte slovo s M.
Jílkovou, 23. 6. 2022 od 21:10 hod; Česká televize – zpravodajství, twitterový účet Nory
Fridrichové; Stanice O, a.s. / O (Óčko) – zvrácenosti ve vysílání; Česká televize / ČT24 –
Události, komentáře – Summit NATO a nová obranná doktrína, 29. 6. 2022 od 22:01 hod;
Česká televize – porušování Kodexu ČT, přítomnost Milana Mikuleckého v pořadech ČT;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – upoutávka na pořad Mordparta, 1. 7. 2022 od 20:58, 21:53
hod; Česká televize / ČT sport – tenisový turnaj Wimbledon; Česká televize / ČT2 –
bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa, 6. 7. 2022 od 15:00 hod;
Stávková pohotovost NOO ČT Praha, NOSP ČT Ostrava, OO ČT TS Brno.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha
5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje podmínky licence, resp.
další programové podmínky programu Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím
č. j. FIA/2148/2013, ze dne 13. května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), dle kterých mý být
do vysílání programu denně v hlavním vysílacím čase zařazována politická talkshow. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem: Praha 5, Kříženeckého náměstí
322/5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož
se dopustil odvysíláním pořadu Vaření se Soukupem dne 19. června 2022 od 11:11 hodin
na programu Televize Barrandov. Pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu
označen piktogramem PP pouze na svém začátku a konci. Po přerušení reklamou v čase
18:17 minut od začátku záznamu označení chybělo. Tím došlo k porušení povinnosti, že
pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení
reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako
pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v
omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
6
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem vysílání Liberecká TV s.r.o., sídlem
Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., tedy
povinnosti provozovatele vysílání provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a
na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání, když dle článku II. odst. 6
Smlouvy o dílo č. OLP/3774/2021 VZMR/0174/21 „Krajský magazín a další zpravodajskopublicistické
pořady“, uzavřené dne 20. prosince 2021 mezi provozovatelem vysílání (jako
zhotovitelem) a Libereckým krajem (jako objednatelem díla), je zhotovitel povinen vyrobit
obsah Pořadu a Spotů podle požadavků a pokynů objednatele, a když dle čl. VIII. odst. 1
této smlouvy kontaktní osoba objednatele udílí požadavky a pokyny na obsah Pořadu a
Spotů, připomínkuje koncepty Pořadu a Spotů a schvaluje je před jejich vysíláním; čímž
může být ohrožena redakční nezávislost provozovatele televizního vysílání.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle ustanovení § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost Lidl Česká republika v.o.s.,
IČ: 26178541, sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, o podání vysvětlení k obsahu
stížnosti na reklamu Lidl Česká republika s motivem „NEJLEPŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ
CENY GARANTOVANÉ LIDLEM!“ odvysílané premiérově dne 2. července 2022 od
6:10:18 hodin na programu Prima, respektive o vysvětlení, z jakého důvodu nebyly dne
4. července 2022 v prodejnách Lidl Hradec Králové dostupné meruňky za akční cenu
39,90 Kč, která byla propagována v uvedené reklamě. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu TV Volary provozovatele
Město Volary ve dnech 22. – 23. května 2022.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu KLADNo. 1 TV
provozovatele This work s.r.o. ve dnech 18. – 19. dubna 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele This
work s.r.o., IČ: 08960950, sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady o podání
vysvětlení, jakým způsobem divákům programu KLADNo. 1 TV umožňuje snadný, přímý
a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programu JOJ Family provozovatele Magical roof s.r.o. ze dne 21. května 2022,
20:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc březen 2022.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele vysílání, společnost Stanice O, a.s., IČ 26509911, se sídlem Karla Engliše
519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení týkající se oznámení sponzora
pořadu s motivem VOYO, které bylo odvysíláno dne 8. března 2022 v čase 8:59 hodin na
programu O („Óčko“). Rada žádá o informaci, z jakého důvodu je v rámci sponzoringu
7
propagována audiovizuální mediální služba na vyžádání / placená platforma VOYO, jejímž
poskytovatelem je společnost TV Nova s.r.o., která je zároveň provozovatelem televizního
vysílání a zadavatelem předmětného obchodního sdělení. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
– Rada postupuje České inspekci životního prostředí podnět týkající se obchodního
sdělení „Protect – PROST“, které obsahuje propagaci přípravků na hubení myší a potkanů
Protect Fresh BAIT, Protect PG GRANULE a Protect Z Zrní.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem
obchodního sdělení, společností Green idea s.r.o., IČ: 03544745, sídlem Vodova 1367/40,
Královo Pole, 612 00 Brno, řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona
č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým
se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti
umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti
odkazovat, včetně související reklamy, kterého se mohl dopustit odvysíláním
teleshoppingu s motivem „MIGREEN“, v jehož rámci je propagován doplněk stravy
MIGREEN, dne 20. března 2022 v čase 13:32 – 13:37 hodin na programu Prima, neboť z
obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen k tlumení,
předcházení a řešení migrény. Prostřednictvím spojení obrazové a zvukové složky („Tak
my jsme se rozhodli, že uděláme prémiovou řadu produktů a ty produkty by měly být cíleny
na nejčastější problémy, které populaci trápí. První z řady těhle prémiových produktů je
přípravek Migreen, který je určen k tlumení a předcházení migrény.; „To znamená, že ty
vaše přírodní preparáty jsou alternativou k různým lékům tlumícím bolest, které často
dostanu třeba jenom na předpis.“; „Z hlediska účinnosti jistě, z hlediska nejrůznějších
vedlejších vlivů na lidské zdraví nikoli, poněvadž ten náš přípravek nezpůsobuje žádné jiné
zdravotní problémy typu zažívacích obtíží, zátěž jater a ledvin. Je to prostě čistě přírodní
preparát, který není návykový a který ten problém krásně řeší.“) je zde deklarován účinek,
respektive přímý vliv přípravku na předcházení, tlumení či řešení tohoto onemocnění.
Výrobek MIGREEN je v celkovém kontextu předmětné propagace stavěn na úroveň léčiv,
potažmo dochází k deklaraci menší finanční náročnosti jeho užívání ve srovnání s
analgetiky („Tak za zmínku jistě ještě stojí finanční stránka celé věci. Migreen vlastně zatíží
náš denní rozpočet o devět až třináct korun a u analgetik je to často v násobcích.“) či
deklarování absence jakýchkoli vedlejších účinků produktu MIGREEN na lidské zdraví.
Dále jsou zde představovány výsledky spotřebitelské studie, z nichž vyplývá, že
propagovaný doplněk stravy dokáže migrénu zcela odstranit („Přípravek Migreen je první
z řady našich prémiových produktů, a proto jsme se rozhodli, že budou velmi přísná kritéria
pro jeho uvedení na trh. Provedli jsme poměrně obsáhlou spotřebitelskou studii a
výsledkem je, že padesáti osmi lidem v testu ze šedesáti ten výrobek výrobně zafungoval.
Více než sedmdesáti procentům migrény odstranil zcela a v podstatě většina uživatelů
testu má jediný problém, kdy už produkt uvedeme na trh“). V rámci uvedeného obchodního
sdělení tak dochází k připisování vlastnosti prevence, zmírnění i vyléčení lidské nemoci u
produktu MIGREEN, který je doplňkem stravy, tedy potravinou.
– Rada postupuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podnět týkající se produktu
MIGREEN, který byl propagován v televizním vysílání.
– Rada postupuje Státní zemědělské a potravinářské inspekci podnět týkající se produktu
MIGREEN, který byl propagován v televizním vysílání.
8
– Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 19. července
2022 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Československá filmová společnost,
s.r.o., IČ 27168425, sídlem Praha 1, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00, souhlas se
změnou licenčních podmínek licence ze dne 22. ledna 2013, č.j. zem/338/2013, sp.zn.
2013/11/zem/Čes, k provozování televizního vysílání programu CS Horror šířeného
prostřednictvím družice, spočívající ve změně Dalších programových podmínek,
respektive Vysílacího schématu, kdy stávající znění se nahrazuje tímto: „V rámci programu
CS Horror budou v rámci časového rozsahu vysílané filmy, seriály a pořady zaměřené na
horror, fantasy, thriller, krimi, sci-fi, paranormal, historii, záhady, a dále reklama a
selfpromo.“; a dále ve snížení podílu vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských
děl z původních minimálně 60 % na minimálně 51 % a snížení podílu vysílacího času
vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci z původních
minimálně 70 % na minimálně 10%, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne
19. května 2022, respektive dne 1. června 2022.
– Rada se seznámila s podanými vysvětleními poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s přijatými opatřeními na podporu mediální gramotnosti
za rok 2021 a rovněž s informacemi o přijatých opatřeních na podporu mediální
gramotnosti, které poskytli provozovatelé vysílání v reakci na uložená upozornění na
porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016
Sb.“),rozhodla zahájit s provozovatelem AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a. s.,
IČ 276 95 964, Zengrova 2693/2, 615 00, Brno – Židenice, řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, čímž
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace
neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na
porušení zákona.
– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016
Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043,
Prokopova 166/26, Plzeň, 30100, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, čímž porušil povinnost
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v
dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.
– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016
Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem JS mediální služby s.r.o., IČ 24798541, K Botiči,
9
1453/6, Vršovice, Praha, 10100, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti
podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně
stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.
– Rada se v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016
Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem Emporia Style s.r.o., IČ 08122458, Palackého 70,
252 29 Dobřichovice, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých
na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm.
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k
nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, k obsahu zpravodajské
relace Hlavní zprávy, odvysílané dne 2. února 2022 od 18:55 hodin na programech Prima
a CNN Prima News, resp. k obsahu reportáže Klienti O2 bez Prima pořadů.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním zpravodajské relace Hlavní zprávy, dne 2. února 2022 od 18:55 hodin na
programech Prima a CNN Prima News, resp. reportáže Klienti O2 bez Prima pořadů, která
se týkala obchodního vyjednávání a sporu mezi provozovatelem vysílání, společností FTV
Prima, spol. s r.o. a televizním operátorem, společností O2 Czech Republic a.s. ohledně
smluvních podmínek, na základě kterých jsou klientům sítě O2 poskytovány programy
skupiny Prima. Reportáž svým obsahem zcela rezignovala na požadavek redakční
neutrality a za využití manipulativních technik divákům prezentovala jedinou možnou
interpretaci obchodního sporu, dle které k selhávání obchodních jednání mezi smluvními
stranami dochází z důvodu „neochoty“ společnosti O2 Czech Republic a.s. přijmout
oprávněné požadavky společnosti FTV Prima, spol. s r.o., čímž jsou následně nejvíce
poškozeni diváci, kteří mohou ztratit možnost sledovat své „oblíbené“ pořady („Naše
primácké kanály nabízí zábavu pro celou rodinu. Kvůli neochotě operátora O2 TV už ale
od března někteří z vás oblíbené primácké pořady bohužel neuvidí“). Společnosti O2
Czech Republic a.s. byl v reportáži vyhrazen pouze formální prostor k vyjádření, v rámci
kterého nebyli diváci seznámeni s komplexním stanoviskem a argumentací televizního
operátora, a nedisponovali tak dostatkem relevantních informací potřebných k tomu, aby
si byli na základě zhlédnutí reportáže schopni na danou záležitost vytvořit svůj vlastní
nezávislý názor. Reportáž svým zpracováním sloužila spíše jako nástroj k ovlivnění diváků
ve prospěch provozovatele jako jedné ze stran probíhajícího obchodního sporu, než jako
zpravodajská reflexe aktuálního dění. Provozovatel tak nezajistil, aby bylo v předmětném
zpravodajském pořadu, potažmo zpravodajském příspěvku, dbáno zásad objektivity a
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima
spol. s r. o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, k
10
pořadu Prima Česko dne 15. dubna 2022 od 15:30 hodin na programu CNN Prima News,
který byl vysílán jako pořad obsahující umístění produktu, a zároveň bylo v rámci divácké
soutěže o ceny v tomto pořadu slovně uvedeno, že sponzorem pořadu je Aquapalace
Praha, avšak pořad nebyl označen jako sponzorovaný pořad, jestli se jednalo o pořad s
umístěním produktu Aquapalace Praha nebo se sponzorem pořadu Aquapalace Praha,
respektive na základě jakého smluvního ujednání bylo sdělení o Aquapalace Praha do
pořadu začleněno.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Prima Česko dne 15. dubna 2022
od 15:30 hodin na programu CNN Prima News, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Digital Broadcasting s.r.o. na upozornění na
porušení zákona, kterého se dopustil tím, že dne 13. února 2022 v čase 15:51 hodin
odvysílal na programu Rebel reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním
sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Arginmax FORTE, který je přípravkem
dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost (zvuková i obrazová složka:
„Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“)
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění,
upozorňuje provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Stavební
992/1, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., dle jehož znění je povinen provozovat vysílání vlastním jménem, na
vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání. Porušení se
provozovatel dopustil tím, že do vysílání programu Rebel jsou zařazována obchodní
sdělení, nad jejichž obsahem a časovým zařazením nemá provozovatel redakční
odpovědnost, jelikož tuto odpovědnost na základě smluvního ujednání přenesl na jiný
subjekt. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. na
upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu Sport1
Czechia and Slovakia dne 8. února 2022 v časovém úseku 22:00-23:00 hodin odvysílal
1080 sekund reklamy, a tím o 360 sekund překročil přípustnou délku času, který může být
v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp.zn. RRTV/2022/558/beh provedla
důkaz zhlédnutím reklamního spotu s motivem „Arginmax“, který byl odvysílán dne
15. ledna 2022 v čase 14:07 hodin na programu SPORT2.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila se žádostí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
11
V Praze dne 21. 7. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET