Tisková zpráva ze 14. zasedání Rady, konaného dne 13. 9. 2022
Publikováno 16.09.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 14. zasedání
projednala 46 bodů programu. Vyhodnotila 15 stížností diváků a posluchačů, vydala pět
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení tří správních řízení.

Rada na svém 14. zasedání uložila pokutu ve výši 10 000 Kč provozovateli televizního vysílání AMC Networks
Central Europe s.r.o., za porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle
něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb,
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a
sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého
se dopustil tím, že dne 15. ledna 2022 v čase 14:07 hodin na programu SPORT2 odvysílal reklamní
spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy
ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost.
Rada dále uložila pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč společnosti Jaromír Soukup Shop, s.r.o.,
neboť jakožto zadavatel teleshoppingových bloků Jaromír Soukup Shop, odvysílaných například
dne 8. června 2022 od 12:34 hodin, 9. června 2022 od 12:35 hodin či 10. června 2022 od 13:32
hodin na programu Televize Barrandov, bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, o které byl
požádán v žádosti o podání vysvětlení ze dne 28. června 2022, a sice z jakého důvodu byla
všechna výše uvedená vysílání daného teleshoppingu probíhajícího formou aukce označena
titulkem „živě“, když se prokazatelně jednalo o zcela totožná obchodní sdělení, respektive
vysvětlení, jakým způsobem aukce reálně probíhá, pokud je vysílána ze záznamu.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK
(licence č.j.: Ru/98/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio BLANÍK (licence č.j.:
Ru/98/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW na nové stanoviště České
Budějovice – Baba 88,4 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 14 33 36 / 49 00 14.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Černá Hora
(licence č.j.: Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Harrachov 87,6 MHz / 20 W, toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
2
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Hitrádio Černá Hora (licence
č.j.: Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Harrachov 87,6 MHz / 20 W na nové stanoviště
Harrachov 2 87,6 MHz / 20 W souřadnice WGS 84, 15 25 46 / 50 46 02.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele AZ Media a.s., IČ: 25648837,
se sídlem Palackého třída 908, Brno, PSČ 612 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2013/784/zab),
a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli AZ Media a.s., IČ: 25648837, se sídlem Palackého třída 908, Brno, PSČ 612 00,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, program Rock Radio (licence sp.zn. 2013/784/zab), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Valašské MeziříčíŠtěpánov 92,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 58 51 / 49 27 51.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO 1 (licence sp.zn.: 2015/1117/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Plzeň Bory 97,5 MHz /
100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů, program RADIO 1 (licence sp.zn. 2015/1117/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Plzeň
Bory 97,5 MHz / 100 W na nové stanoviště Plzeň centrum 97,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84:
13 22 58 / 49 44 45.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ:
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2011/394/CUN, prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz
/ 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem
Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence sp.
zn.: 2011/394/CUN, prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Horní Heršpice 94,1
MHz / 50 W na nové stanoviště Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 36 33 /
49 09 39.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ:
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab
prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
3
prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo
sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W na nové stanoviště Mýto 92,0 MHz
/ 50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 42 / 49 47 46.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ:
25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM (licence č.j.:
Ru/81/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527
Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2 96,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 18 00 03 / 49 19 50.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ:
25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Čas Rock (licence Sp.zn.:
2018/883/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95,
72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Čas Rock (licence Sp.zn.:
2018/883/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín
2 106,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ:
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab
prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo
sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W na nové stanoviště Měřín 94,7
MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 53 48 / 49 23 43.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ:
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 101,2
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se
sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program (licence sp. zn.:
2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a
4
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 101,2
MHz / 100 W na nové stanoviště Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 13 57 14 / 50 40 50.
– Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio Orion provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s.
ze dne 1.8. 2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Contact; Liberec 100,6 MHz) dne 30. srpna 2022, LONDA spol.
s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Brno 87,6 MHz) dne 30. srpna 2022, RADIO BONTON a.s.
(program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 30. srpna 2022, HAMCO, s.r.o. (program
RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 30. srpna 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
(program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 30. srpna 2022 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program
Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 MHz) dne 30. srpna 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele LIN a.s. IČ: 25720767, doručeným Radě dne
29. srpna 2021 pod č.j. RRTV/10078/2022-vra, spočívajícím ve změnách v dozorčí radě
provozovatele.
– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
– Rada se seznámila se stížnostmi č. j. RRTV/9527/2022-vra, RRTV/9526/2022-vra,
RRTV/9525/2022-vra, RRTV/9523/2022-vra a RRTV/9601/2022-vra ohledně údajně nevhodného
obsahu epizody pořadu Glosa Plus ze dne 11. 8. 2022 na programu ČRo Plus. Rada se seznámila
se stížností č. j. RRTV/9641/2022-vra ohledně několika různých výhrad vůči vysílání ČRo Plus a
ČRo České Budějovice.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, Staré Město, 110 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2872/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/56/fia,
ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně:
označení názvu programu z Nicktoons na Nick SpongeBob od 1. září 2022; ve změně označení
názvu programu z Nick SpongeBob na Nick Horrid Henry od 3. října 2022, ve změně označení
názvu programu z Nick Horrid Henry na Nicktoons od 1. listopadu 2022, dle žádosti ze dne
24. srpna 2022, č. j.: RRTV/9969/2022-vra.
– Rada zahajuje s provozovatelem Město Horní Slavkov, IČ 002 59 322, se sídlem Dlouhá 634,
35731 Horní Slavkov, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., o odnětí licence č.j. RRTV/5991/2021-zem, spis. zn.: 2021/250/zem, ze dne 4. května 2021, k
provozování místního televizního vysílání programu TV Horní Slavkov šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, neboť provozovatel nezahájil televizní vysílání programu TV Horní Slavkov
po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence dne 17. května 2021, ve lhůtě do 360 dnů u
televizního vysílání, tj. nejpozději do 12. května 2022. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k
vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, Planet A, a.s., IČ 005 37 012, Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 4, na porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci,
a to změnu sídla, statutárního orgánu – představenstva, dozorčí rady a způsobu jednání za
společnost. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
5
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období od 19. srpna 2022 do 1. září 2022 (celkem 13 podání): Různé televizní programy a internet
– reklama na zdravotnický prostředek Priessnitz Žíly a cévy Medical; Česká televize / ČT1 – Báječná
léta pod psa, 21. srpna 2022 od 20:10 hodin; AMC Networks Central Europe s.r.o. / Film+ – Sedm
let v Tibetu, 21. srpna 2022 od 14:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – Zoufalé ženy
dělají zoufalé věci, 26. srpna 2022 od 20:00 hodin; Česká televize / ČT1 – 168 hodin, téma Václav
Klaus, 24. dubna 2022 od 21:05 hodin; TIPSPORT a.s. (zadavatel obchodního sdělení) – televizní
reklama s M. Muradovem; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře, 18. července 2022 ve
22:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima- Hlavní zprávy, téma ceny energií, 25. srpna 2022 od
18:55 hodin; Česká televize / ČT sport – Los MOL Cupu, 27. srpna 2022 od 11:50 hodin; ŠLÁGR
TV spol. s r.o. / ŠLÁGR TV – Návštěva, 12. září 2021; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Pálava (1),
29. srpna 2022 od 20:15 hodin a Pálava (2), 29. srpna 2022 od 21:25 hodin; Česká televize / ČT1
– 168 hodin, téma Pro všechny, 12. června 2022 od 21:40 hodin; Česká televize / ČT sport – Tour
de France, anekdota komentátora, 12. července 2022.
– Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci obchodního sdělení Priessnitz
(ŽÍLY A CÉVY MEDICAL).
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů, a na základě § 7a odst. 4) zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele
vysílání, resp. šiřitele obchodního sdělení, Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, o sdělení objednavatele, respektive zadavatele a
zpracovatele obchodního sdělení Priessnitz (ŽÍLY A CÉVY MEDICAL), které bylo odvysíláno dne
21. srpna 2022 od 20:15:49 hodin na programu Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu 25 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu ČT1 provozovatele Česká televize
ze dne 8. srpna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání televizního programu Info TV
provozovatele TP Pohoda s.r.o. ze dne 23. června 2022 v časovém úseku od 10:00 do 22:00
hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Stavební
992/1, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil tím, že dne 23. června 2022 odvysílal v 11:05 hodin na programu Info TV
oznámení Rádio Čas, sponzor programu, které neuvádělo jméno nebo název sponzora programu
a hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TP Pohoda
s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu tvořilo dne 23. června 2022 podkres obrazové složky na programu Info
TV vysílání Rádia Čas a nikoliv Rádia Dálnice, jak uvádějí licenční podmínky. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TP Pohoda
6
s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu označil pořad Přístupnost Aquaparku Kohoutovice (Videoprůvodce pro
osoby se sníženou mobilitou a na vozíku), odvysílaný dne 23. června 2022 od 11:06 hodin na
programu Info TV, na jeho začátku jako obsahující umístění produktu a z jakého důvodu toto
označení neuvedl i na konci pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TP Pohoda
s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, o podání
vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě spotu, který byl obsahem části
vysílání programu Info TV uvozené znělkou Vinařský magazín odvysílaného dne 23. června 2022
od 11:42 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Paramount Network (určeného pro
Maďarsko) provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o ze dne 25. května 2022
od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu SPEKTRUM HOME+
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 1. července 2022, časového úseku
10:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu HBO 3 Adria provozovatele HBO
Europe, s.r.o. ze dne 25. května 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů INFO – DAMBOŘICE,
INFO – OTNICE, INFO – OPATOVICE, INFO – LANŽHOT, INFO – LANŽHOT – MEDIA, INFO –
KOSTICE a MEDIA– KOSTICE provozovatele KabelSat s.r.o. ze dnů 22. a 23. května 2022 v
časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele KabelSat
s.r.o., IČ 26883104, sídlem Křižanovice 217, Křižanovice, PSČ 68501, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu na výzvu Rady k zapůjčení záznamů nezapůjčil záznam vysílání programu INFOOTNICE ze dnů 22. a 23. května 2022 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin v jeho odvysílané
podobě a náležité technické kvalitě, a namísto videozáznamu Radě poskytl pouze počítačovou
prezentaci programu Microsoft PowerPoint. A dále, zda se v případě zapůjčených záznamů
vysílání programů INFO-DAMBOŘICE a MEDIA-KOSTICE jednalo o záznamy vysílání ze dnů
22. a 23. května 2022, tak jak Rada požadovala ve výzvě k zapůjčení záznamů, či zda se jednalo
o odlišné (neaktuální) záznamy vysílání, resp. z jakého důvodu předmětné záznamy obsahují
informace týkající se období jara roku 2021. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele KabelSat
s.r.o., IČ 26883104, sídlem Křižanovice 217, Křižanovice, PSČ 68501, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu vysílání programu INFO-OPATOVICE ze dnů 22. a 23. května 2022 v časovém
úseku 00:00 – 24:00 hodin neodpovídalo znění licenčních podmínek (licence udělená rozhodnutím
č.j. Ru/127/03/1216, ze dne 10. června 2003, ve znění pozdějších změn), resp. stanovené
programové skladbě, konkrétně, z jakého důvodu měla textová smyčka délku trvání pouze 07:22
minut a proč vysílání programu nebylo v pondělí 23. května 2022 obměněno. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
7
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele KabelSat
s.r.o., IČ 26883104, sídlem Křižanovice 217, Křižanovice, PSČ 68501, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu ve dnech 22. a 23. května 2022 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin neuváděl ve
vysílání programů INFO – KOSTICE a MEDIA – KOSTICE označení programu (logo), tak jak
stanovuje § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele KabelSat
s.r.o., IČ 26883104, sídlem Křižanovice 217, Křižanovice, PSČ 68501, o podání vysvětlení, na
základě jakých smluvních ujednání či jiných dohod zařadil do vysílání programu INFO-KOSTICE
ze dnů 22. a 23. května 2022, vždy v čase 03:31 – 04:59 minut od začátku videotextové smyčky,
nabídku internetového televizního vysílání (balíčků IPTV) a tarifů internetového připojení v obci
Kostice, a to v rámci rubriky věnované oznámení obecního úřadu. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MiTEL TV provozovatele Kultura
Mimoň, příspěvková organizace, ze dnů 1.- 2. července 2022.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2022.
– Rada postupuje České inspekci životního prostředí podnět týkající se obchodních sdělení
PROTECT GARDEN, která obsahují propagaci přípravků Herbiclean AL, Magnicur Quick, Fastion
pro ochranu rostlin, hubení plevele a mravenců a SANIUM SYSTEM, SANIUM STICK A SANIUM
AL pro systémové hubení škůdců napadajících rostliny, zeleninu i ovoce.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70,
Praha 4, o podání vysvětlení ohledně obchodního sdělení MERIDA kola, které bylo odvysíláno dne
26. května 2022 v čase 22:50 hodin na programu ČT sport. Rada žádá o informaci, o jaký druh
obchodního sdělení se jedná. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této žádosti.
– Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a)
a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění
a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydala provozovateli Regionální
televize CZ s.r.o., IČ 24141372, sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, souhlas se
změnou licenčních podmínek licence ze dne 12. března 2012, č.j. sve/978/2012, sp.zn.
2012/99/sve/Reg, k provozování televizního vysílání programu regionalnitelevize.cz šířeného
prostřednictvím družice, spočívající jednak ve změně označení (názvu) programu z původního
„regionalnitelevize.cz“ na „Náš region TV“, a dále v úpravě znění Dalších programových podmínek,
kdy věta „Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionů a pro regiony
České republiky sestává z bloků v časovém rozsahu 2 – 6 hodin“, se nahrazuje tímto zněním:
„Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionů a pro regiony České
republiky sestává z časově nespecifikovaných bloků“., a to dle žádosti provozovatele doručené
Radě dne 25. srpna 2022.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění, dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) a dle § 60 odst. 7 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
8
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dne 13. září 2022 takto: I. Obviněná společnost,
provozovatel televizního vysílání, AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle
ustanovení 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením ustanovení
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit,
aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých
přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do
vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, když dne 15. ledna 2022 v čase 14:07 hodin na
programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením
obsahujícím propagaci doplňku stravy ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě
zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost (zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci
a sexuální výkonnost.“; obrazová složka: „Arginmax dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální
výkonnost“). II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. l),
ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 10 000 Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30
dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol
2022558. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a ustanovením § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá Rada pachateli povinnost uhradit
paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní
symbol 2022558.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a
podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem televizního vysílání,
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2021 na programech Televize Barrandov a
BARRANDOV KRIMI neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky
pro osoby se sluchovým postižením, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo
obviněnému prokázáno.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vydala toto rozhodnutí: Rada
ukládá společnosti Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8,
147 00 Praha 4, pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť jakožto zadavatel teleshoppingových
bloků Jaromír Soukup Shop, odvysílaných například dne 8. června 2022 od 12:34 hodin, 9. června
2022 od 12:35 hodin či 10. června 2022 od 13:32 hodin na programu Televize Barrandov,
bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, o které byl požádán v žádosti o podání vysvětlení ze
dne 28. června 2022, č.j. RRTV/8304/2022-beh, sp. zn. RRTV/2022/741/beh, a sice z jakého
důvodu byla všechna výše uvedená vysílání daného teleshoppingu probíhajícího formou aukce
označena titulkem „živě“, když se prokazatelně jednalo o zcela totožná obchodní sdělení,
respektive vysvětlení, jakým způsobem aukce reálně probíhá, pokud je vysílána ze záznamu.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2022741. Rada v rámci své
kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., a na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., nadále žádá společnost Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem
Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, jakožto zadavatele teleshoppingových bloků Jaromír Soukup
Shop, odvysílaných například dne 8. června 2022 od 12:34 hodin, 9. června 2022 od 12:35 hodin
9
či 10. června 2022 od 13:32 hodin na programu Televize Barrandov, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu byla všechna výše uvedená vysílání daného teleshoppingu probíhajícího formou aukce
označena titulkem „živě“, když se prokazatelně jednalo o zcela totožná obchodní sdělení a též o
podání vysvětlení, jakým způsobem aukce reálně probíhá, pokud je vysílána ze záznamu. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů a podle ustanovení § 86 odst. 1
písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení:
Rada zastavuje se společností Somavedic Technologies s.r.o.,IČ 24689173, sídlem Smetanova
1246/22, 410 02 Lovosice, řízení o přestupku pro možné porušení § 5n odst. 1 zákona č. 40/1995
Sb., kterého se měla dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Somavedic,
odvysílaného dne 5. prosince 2021 v čase 13:39-13:44 hodin jako součást teleshoppingového
bloku s názvem Vychytávky Extra, neboť skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, v souladu s
ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich rozhodla
zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Testuj.to s.r.o., IČO: 07652780, se sídlem
Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné
porušení § 5n odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive
teleshoppingu Somavedic, odvysílaného dne 5. prosince 2021 v čase 13:39-13:44 hodin jako
součást teleshoppingového bloku s názvem Vychytávky Extra. V rámci teleshoppingu byly
propagovány přístroje Somavedic, které dle sdělení hosta ve studiu, zástupkyně platformy testuj.to,
eliminují negativní dopady elektromagnetického záření („Princip fungování somavediku, který
eliminuje negativní dopady elektromagnetického záření, vycházejí samozřejmě i z komplexních
poznatků a mnoha let výzkumů, které probíhaly u nás i v zahraničí a vlastně působení toho
somavediku je na principu minerálů a vzácných kamenů. V každém kusu je totiž několik minerálů
a drahých kovů a každý zastává svou důležitou roli. Vše je nastaveno také dle čínské ajurvédské
medicíny a podle poznatků Nikola Tesly. Díky systému, ve kterém jsou kameny vyskládány, tak
dochází k působení na celou domácnost“). V přímé souvislosti s působením přístroje Somavedic
je zde rovněž prezentována osobní zkušenost hosta se snížením nemocnosti dětí („Moje děti byly
často nemocné a dostal se ke mně somavedic ambr, a ač jsem tomu ze začátku nedávala velké
naděje, tak i přestože už jsme vyzkoušeli cokoli, tak od té doby, co máme somavedik ambr doma,
tak jsou na tom děti o mnoho lépe.“), čímž mohlo dojít k porušení zákazu reklamy na výrobek cílící
na zdraví, který není léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým
zdravotnickým prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, která naznačuje, že
výrobek je léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým
prostředkem in vitro nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.
– Rada podává podnět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k prošetření kategorizace produktu
Somavedic s ohledem na možné zařazení produktu mezi zdravotnické prostředky.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, v souladu s
ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich, rozhodla
zahájit se zpracovatelem obchodního sdělení, společností J&D Investment s.r.o., IČ DPH
SK2121513900, se sídlem Hrachová 2376/20 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov,
Slovenská republika (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5n
odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zpracováním reklamy, respektive
teleshoppingu s motivem „JDSpecial – ponožky a rukavice Celliant“, který byl premiérově odvysílán
10
dne 24. února 2022 v čase 9:18 hodin na programu Televize Barrandov. Propagované produkty –
rukavice a ponožky Celliant – jsou v obchodním sdělení prezentovány jako výrobky cílící na zdraví.
Ponožky a rukavice Celliant mají mít dle předmětné prezentace přímý vliv na zdraví. V rámci
obchodního sdělení jsou pojmy „zdravotní problém“ či „onemocnění“ v bezprostřední souvislosti s
propagovanými výrobky explicitně zmiňovány („Rukavice jsou určené pro lidi, kteří mají zdravotní
problémy s rukama, jako jsou bolavé ruce, studené ruce či různé druhy dermatitidy a revma. Též
je dobré vědět, že jde o autoimunitní onemocnění, které nejčastěji postihuje klouby a s kterým žije
na Slovensku až sto dvacet tisíc lidí. Onemocnět mohou lidé všech věkových kategorií, muži i ženy,
děti, dospívající či dospělí. Jsou to chronická onemocnění a trvají celý život. S našimi rukavicemi
a ponožkami můžeme tyto problémy výrazně zmírnit. Máme fantastické výsledky a mnoho
spokojených uživatelů“).Na základě spojení zvukové i obrazové složky obchodního sdělení je v
divákovi vyvoláván dojem, že používáním propagovaných produktů dojde k pozitivnímu vlivu na
zdraví. Tím mohl být porušen zákonný zákaz reklamy na výrobek cílící na zdraví, který není léčivým
přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in
vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, která naznačuje, že výrobek je léčivým přípravkem,
zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro nebo potravinou
pro zvláštní lékařské účely.
– Rada podává podnět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k prošetření kategorizace produktů
JDSpecial – ponožky a rukavice Celliant s ohledem na možné zařazení produktů mezi zdravotnické
prostředky.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání, společnost Stanice O, a.s.,
IČ 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, týkajícím se oznámení
sponzora pořadu s motivem VOYO, které bylo odvysíláno dne 8. března 2022 v čase 8:59 hodin
na programu O („Óčko“), respektive s vysvětlením, z jakého důvodu je v rámci sponzoringu
propagována audiovizuální mediální služba na vyžádání / placená platforma VOYO, jejímž
poskytovatelem je společnost TV Nova s.r.o., která je zároveň provozovatelem televizního vysílání
a zadavatelem předmětného obchodního sdělení.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, společnosti
LUXUSSTORE logistika s.r.o., IČ: 08062757, sídlem: Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 198 00,
souvisejícím s teleshoppingem Luxusstore odvysílaným 29. 3. 2022 v 17:40 hodin na programu
ABC TV, respektive s vysvětlením, s jakým výrobkem jaké značky srovnávala moderátorka fialový
náramek s korálky za 299 Kč např. v časech 18:13:23, 18:53:15 a 19:35:50 hodin.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, v souladu s
ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich rozhodla
zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností LUXUSSTORE logistika s.r.o., IČ:
08062757, sídlem: Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 198 00, řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním
reklamy, respektive teleshoppingu Luxusstore odvysílaným dne 29. března 2022 od 17:40 hodin
na programu ABC TV, který může být nepřípustnou srovnávací reklamou dle ustanovení § 2980
odst. 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dle kterého je srovnávací reklama
přípustná v případě, srovnává-li objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných
a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny. V případě v teleshoppingu prezentované
nabídky fialového náramku s korálky za cenu 299 Kč moderátorka uvedený produkt srovnává s
jiným náramkem nejmenované, avšak zcela jednoznačně identifikovatelné značky Pandora („určitě
znáte, že vlastně, nebudu jmenovat přímo tedy značku vlastně těchto náramků, ale já si myslím,
že opravdu spousta z vás asi víte, o čem mluvím“, „kdybyste zašli do obchůdku, což určitě znáte
vlastně takovéto obdobné náramky“, „určitě znáte tyto náramky, když vlastně takto chodíte po těch
obchůdkách, tak víte, že vlastně tyto náramky kdybyste kupovali v obchodě, tak samotný jenom
11
tento náramek by vás vyšel přes tisíc korun“, „takže vy kdybyste zašli samozřejmě do obchůdku,
protože určitě tento náramek už jste možná někde viděli, tak kdybyste ho kupovali samozřejmě ve
značkové prodejně, tak tam byste dali i včetně těch korálků, tak byste za to dali třináct čtrnáct tisíc
korun“ atd.), přičemž se však nejedná se o objektivní srovnání vlastností a ceny obou výrobků,
neboť náramek nabízený v teleshoppingu je rhodiovaná bižuterie, a šperky Pandora jsou vyrobeny
ze stříbra. Opakované utvrzování spotřebitele o tom, že náramek Luxusstore je násobně levnější
než náramky prodávané v „obchůdku“ či „značkové prodejně“, není objektivní srovnávací reklamou,
neboť produkty mají zcela odlišné vlastnosti a tudíž i cenu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, společnost Lidl
Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, k obsahu stížnosti
na reklamu Lidl Česká republika s motivem „NEJLEPŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENY
GARANTOVANÉ LIDLEM!“ odvysílané premiérově dne 2. července 2022 od 6:10:18 hodin na
programu Prima, respektive s vysvětlením, z jakého důvodu nebyly dne 4. července 2022 v
prodejnách Lidl Hradec Králové dostupné meruňky za akční cenu 39,90 Kč, která byla
propagována v uvedené reklamě.
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, rozhodla v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy s motivem
„NEJLEPŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENY GARANTOVANÉ LIDLEM!“, premiérově dne 2. 7. 2022
od 6:10:18 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o.,
z jakého důvodu poskytl namísto požadovaného záznamu programu AMC Channel Central and
Eastern Europe záznam programu AMC Channel Hungary.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. na upozornění na
porušení zákona, jehož se dopustil odvysíláním pořadu Vaření se Soukupem dne 19. června 2022
od 11:11 hodin na programu Televize Barrandov.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., na upozornění na
porušení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že do vysílání
programu Rebel byla zařazována obchodní sdělení, nad jejichž obsahem a časovým zařazením
neměl provozovatel redakční odpovědnost, jelikož tuto odpovědnost na základě smluvního
ujednání přenesl na jiný subjekt.
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 9A 59/2019-53 ze dne 22. června
2022, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 12. 3. 2019, č. j.
RRTV/3476/2019-loj, sp. zn. RRTV/2018/598/loj, jímž byla společnosti Telemedia Interactiv
Production Home Limited uložena pokuta ve výši 250 000,- Kč pro porušení ustanovení § 2 odst.
1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingového bloku Zavolej
a vyhraj vysílaného dne 16. dubna 2018 v čase od 18.05 hodin na programu JOJ Family, který byl
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive klamavým konáním podle § 5 odst. 1) tohoto
zákona. Nátlak moderátorky na zavolání do studia a uvedení nepravdy o tzv. rychlém přepojování
mohlo ovlivnit rozhodnutí diváků a dovést je ke koupi služby, k níž by za jiných okolností
nepřistoupili. Jednalo se tedy o klamavou obchodní praktiku, jelikož obsahovala věcně nesprávnou
informaci a byla tedy nepravdivá.
– Rada se seznámila s odpovědí České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu
Havlíčkův Brod, ve věci prošetření podnětu Protect – PROST.
– Rada se seznámila s obsahem Studie na téma vlivu influencerů na reklamu a ochranu
spotřebitele na jednotném trhu publikované v únoru 2022.
12
– Rada se seznámila s dokumentem nazvaným Shrnující zpráva expertů Sítě k ochraně
demokracie.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 sb.

V Praze dne 15. 9. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET