Tisková zpráva z 16. zasedání Rady, konaného dne 18. 10. 2022
Publikováno 20.10.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 16. zasedání
projednala 35 bodů programu. Vyhodnotila 24 stížností diváků a posluchačů, vydala šest
upozornění na porušení zákona.


Rada na svém 16. zasedání udělila tři licence k provozování rozhlasového vysílání, a to společnosti
Dada Media s.r.o. licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu
Rádio SÁZAVA, společnosti 4S PRODUCTION, a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0
MHz / 100 W, Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, Klatovy 92,4 MHz / 100 W, Plzeň stadion
1 103,0 MHz / 200 W, Tachov 3 105,6 MHz / 200 W a Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W pro
program EXPRES FM a společnosti JUKE BOX, spol. s r.o. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 200 W,
pro program Radio Čas.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti Dada Media s.r.o., IČ:
264 81 006, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, licenci k provozování zemského
digitálního rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA, šířeného prostřednictvím vysílačů.
Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 – 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 – 69
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 13. září 2022 toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00
Praha 5, , licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
12 54 33 / 49 25 11, Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50
14 18, Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42, Plzeň stadion 1 103,0
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45, Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05 a Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13
14 14 / 49 07 48, pro program EXPRES FM na standardní zákonnou dobu osmi let podle
ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 – 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 – 69
2
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 13. září 2022 toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava,
podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS84:
16 28 26 / 49 44 42, pro program Radio Čas na standardní zákonnou dobu osmi let podle
ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli PRAHA TV s.r.o., IČ: 258 30 937, se sídlem Opletalova
919/5, PSČ 110 00 Praha 1, zanikla ke dni 1. října 2022 na základě podání č.j. RRTV/11343/2022-
vra doručeného Radě dne 26. září 2022 licence k provozování zemského digitálního rozhlasového
vysílání programu Hlas Prahy, šířeného prostřednictvím vysílačů (licence sp. zn.
RRTV/2020/721/str, č.j. RRTV/17159/2020-str ze dne 8.12.2020). O této skutečnosti vydává Rada
osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a
podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, nich, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným
provozovatelem Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, pro
možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je
provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení, kterého se mohl
dopustit tím, že dne 6. ledna 2022 odvysílal na programu ČRo Brno epizodu pořadu Srdcovky
Zdeňka Junáka, v rámci které došlo v čase od 09:09 k opakovanému zmiňování Autoservisu Ivan
Otřísal, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele
Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání
povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení, kterého se dopustil tím, že dne 6. ledna
2022 odvysílal na programu ČRo Brno epizodu pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka, v rámci které
došlo v čase od 09:09 k opakovanému zmiňování Autoservisu Ivan Otřísal. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a
podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, nich, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným
provozovatelem Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, pro
možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je
provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení, kterého se mohl
dopustit tím, že dne 12. listopadu 2021 odvysílal na programu ČRo Brno epizodu pořadu Apetýt, v
rámci které došlo v čase od 10:44 hod. k propagaci provozovny společnosti Columna centrum s.r.o.
a zároveň k negativnímu hodnocení konkurenčního podnikatelského subjektu, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení
§ 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele
Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání
3
povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení, kterého se dopustil tím, že dne
12. listopadu 2021 odvysílal na programu ČRo Brno epizodu pořadu Apetýt, v rámci které došlo v
čase od 10:44 hod. k propagaci provozovny společnosti Columna centrum s.r.o. a zároveň k
negativnímu hodnocení konkurenčního podnikatelského subjektu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City; Brno 99,0 Mhz) dne 25. září 2022, MAX LOYD, s.r.o.
(program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 25. září 2022, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Hradec Králové 94,9 MHz) dne 25. září 2022,
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 25. září 2022, JUKE BOX,
spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 25. září 2022 a MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 25. září 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 6. října 2022 pod č.j. RRTV/11875/2022-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc září 2022. Rada se seznámila s oznámením
provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, doručeným Radě dne 3. října 2022 pod č.j.
RRTV/11508/2022-vra, spočívajícím v informaci o výlukách monitoringu vysílání programu Radio
Haná okruh SkyRock a programu Radio Metropole ve dnech 22. září až 3. října 2022. Rada se
seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným Radě 3. října
2022 pod č.j. RRTV/11491/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 15. září 2022 na
kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 0,05 kW zahájil vysílání programu Rádio Dálnice šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2014/257/zab ze dne
4. listopadu 2014. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ:
27852474, doručeným Radě 3. října 2022 pod č.j. RRTV/11507/2022-vra, spočívajícím v informaci
o tom, že dne 1. září 2022 na kmitočtu Liberec Hanychov 103,3 MHz / 0,1 kW zahájil vysílání
programu Rádio Dálnice šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn.
RRTV/2014/257/zab ze dne 4. listopadu 2014.
– Rada se seznámila s předloženým materiálem k postupu prodlužování licencí k rozhlasovému
vysílání prostřednictvím vysílačů a souhlasí s navrženým postupem.
– Rada se seznámila se seznamem transformačních licencí a s informací o možném následném
postupu.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli
Město Horní Slavkov, IČ 002 59 322, se sídlem Dlouhá 634, 35731 Horní Slavkov, licenci č.j.
RRTV/5991/2021-zem, spis. zn.: 2021/250/zem, ze dne 4. května 2021, k provozování místního
televizního vysílání programu TV Horní Slavkov šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
neboť provozovatel nezahájil televizní vysílání programu TV Horní Slavkov po nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení licence dne 17. května 2021, ve lhůtě do 360 dnů u televizního vysílání,
tj. nejpozději do 12. května 2022.
– Rada ukládá účastníkovi řízení Město Horní Slavkov, IČ 002 59 322, se sídlem Dlouhá 634,
35731 Horní Slavkov, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit
náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální
částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku
je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 20220699.
– Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61466786,
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, ze dne 20. září 2022, č.j. RRTV/11167/2022

vra, ve věci zastavení vysílání programu Cartoon Network RSE šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na území Ruska dne 9. března 2022.
– Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/15563/2020-rap, spis. zn.:
RRTV/2020/774/rap, ze dne 18. listopadu 2020, k provozování televizního vysílání programu
Cartoon Network RSE šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající v
zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Cartoon Network RSE zcela nebo
převážně směřováno, a to o Rusko, v rozsahu žádosti ze dne 20. září 2022, č.j. RRTV/11167/2022-
vra.
– Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/15465/2020-zem, spis. zn.:
RRTV/2020/754/zem, ze dne 10. listopadu 2020, k provozování televizního vysílání programu
Boomerang Benelux CEE GAS šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Boomerang Benelux
CEE GAS zcela nebo převážně směřováno, a to o Rusko, v rozsahu žádosti ze dne 20. září 2022,
č.j. RRTV/11167/2022-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti 4 M Rožnov spol. s.r.o., IČ 451 95 579, se sídlem
Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci, č. j.: Ru/189/02/2109, ze dne 9. července 2002, ve znění pozdějších změn,
prodloužené rozhodnutím ze dne 19. března 2013 (naše č.j.: zem/1318/2013, sp. zn.:
2013/101/zem/4 M), podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně:
1. změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů tak, aby z licence byl odebrán program
INFO Vsetín, okr. Vsetín (786764) a přidán program INFO Mořkov, okr. Nový Jičín, kraj:
Moravskoslezský (699331) a 2. změna licenčních podmínek tak, že se prodlouží délka vysílání
INFO kanálů z původních 3 min až 180 min na 3 min až 240 min, dle žádosti ze dne 13. září 2022,
č. j.: RRTV/10835/2022-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a,
Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: sve/4200/2012, sp. zn.:
2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívajícím ve změně programové nabídky,
v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí ke dni 1. října 2022, a to s ukončením
vysílání a vyřazení z programové nabídky televizních programů: a) českých: AMC CHANNEL,
CS film, JOJ Cinema, Film+, Nova sport 1, Nova sport 2, Minimax, LEO TV; b) zahraničních: Disney
Channel, Viasat Nature, Viasat History, National Geographic, National Geographic Wild. Z nabídky
volně (FTA) šířených programů je nadále vysílán program Praha TV, dle oznámení ze dne 3. října
2022, č.j.: RRTV/11515/2022-vra.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
20. září do 5. října 2022: HBO Europe s.r.o. / HBO Max Hungary – The White Lotus (4/2021);
POLAR televize Ostrava, s.r.o. / POLAR – objektivita a vyváženost předvolebního vysílání
(2 podání); Česká televize / ČT1 – Pozadí událostí (3), 25. 9. 2022 od 20:12 hod, Případy
1. oddělení III (4), 26. 9. 2022 od 20:13 hod; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka, 29. 9. 2022 od 20:06 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov, KINO BARRANDOV, BARRANDOV KRIMI – podmínky licence (3 podání);
Česká televize / ČT24 – Předvolební debata z Prahy, 16. 9. 2022 od 20:08 hod; TV Nova s.r.o. /
Nova Cinema – Příběh kmotra, 6. 7. 2022 od 20:06; Česká televize / ČT1, ČT24 – Superdebata o
vztahu celostátní a komunální politiky, 22. 9. 2022 od 20:05 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN
5
Prima News – Volby 2022: Česko volí!, 24. 9. 2022 od 11:00 hod (2 podání); FTV Prima, spol. s
r.o. / CNN Prima News, Prima – Partie Terezie Tománkové, 25. 9. 2022 od 11:49 hod; Česká
televize / ČT1 – Četnické humoresky, 7. 9. 2022 od 20:14 hod, 14. 9. 2022 od 20:14 hod, 21. 9.
2022 od 20:13 hod; Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, 18. 9. 2022 od 13:05 hod;
Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT – absence informací o elektrárně Adularya; Česká televize /
ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 29. 9. 2022 od 21:39 hod; Česká televize / ČT1 – spot Datové
schránky, 2. 10. 2022 od 11:03 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima KRIMI – Policajt nebo spratek
(4), 2. 10. 2022 od 15:32 hod; Televizní reklama na Hornbach; Aktivita moderátora CNN Prima
News na sociálních sítích; FILM EUROPE, s.r.o. / Film Europe + – Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý,
2. 10. 2022 od 11:05 hod; Česká televize – objektivita a vyváženost předvolebního vysílání.
– Rada vyzývá poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, PSČ 170 00, jakožto poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO Max
Hungary, umístěné na internetové adrese www.hbomax.cz, k dodržování přísnějších pravidel
obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci
zařazování pořadů v souladu s maďarskými pravidly pro věkovou klasifikaci, a to v souvislosti s
uveřejněním pořadu The White Lotus (4/2021), který dle maďarských pravidel věkové klasifikace
spadá do kategorie V (pořady, které nejsou doporučeny ke zhlédnutí uživatelům mladším 18 let).
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ:
25859838, sídlem: Boleslavova 710/19, Ostrava, PSČ 709 00, o podání vysvětlení k pořadu
Volební studio 2022, který byl vysílán na programu POLAR od 14. do 22. září 2022, 1) z jakého
důvodu se pořadu účastnil omezený počet subjektů kandidujících v komunálních volbách,
konkrétně v Třinci pouze čtyři ze sedmi subjektů, v Karviné pouze pět ze sedmi subjektů, a jak byly
stanoveny podmínky pro jejich účast, 2) jaké byly základní parametry výzkumu volebních
preferencí ve městech, ze kterých byl pořad vysílán, a jehož autorem je agentura Datamar
International. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakými
konkrétními pořady naplnil v týdnu od 26. 9. do 2. 10. 2022 ve vysílání programu KINO
BARRANDOV licenční podmínky, respektive jakými pořady odvysílanými v tomto období na
programu KINO BARRANDOV naplnil podmínku licence vysílat premiéry a reprízy převážně filmů
a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např. romantických,
historických, rodinných, dále i thrillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické,
westerny a válečné, komedie a dramata, v nočních hodinách erotické pořady a horory, a jakými
pořady v tomto období naplnil základní programovou specifikaci, která zakotvuje, že jde o program
tematicky zaměřený převážně na akviziční filmovou a seriálovou tvorbu. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT 😀 a ČT art provozovatele
Česká televize ze dne 2. září 2022 v úseku 12:00-24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima love provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 8. září 2022, časového úseku 10.00 – 22.00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou programu Rebel provozovatele Digital Broadcasting s.r.o. ze dne
22. září 2022, časového úseku 10:00 – 22:00 hodin

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu UP NETWORK provozovatele EFB
NETWORK s.r.o., ze dne 15. srpna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu VIDEO JS–Účko
provozovatele Jiřího Středy ze dne 28.-29. června 2022.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Ústecká TV provozovatele Ústecká
média s.r.o. ze dne 19. září 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Ústecká média s.r.o., IČ
07083858, se sídlem Praha 5 – Košíře, Na Pomezí 1333/38, PSČ 150 00, o podání vysvětlení,
jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 9 zákona č. 231/2001 Sb., když informace o
provozovateli programu Ústecká TV ani o orgánu dozoru nad jeho vysíláním nelze dohledat. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Ústecká média s.r.o., IČ
07083858, se sídlem Praha 5 – Košíře, Na Pomezí 1333/38, PSČ 150 00, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. s), kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení vysílání programu
Ústecká TV. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Ústecká média s.r.o., IČ
07083858, se sídlem Praha 5 – Košíře, Na Pomezí 1333/38, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu vysílá na programu Ústecká TV smyčku půlhodinové délky, když v licenčních
podmínkách uvádí délku vysílacího bloku 302 – 240 minut, resp. zda se jedná v licenčních
podmínkách o správně uvedený údaj. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu Nova Lady provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 25. září 2022, 19:00 – 21:00 hodin.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o. k odvysílání pořadu Kabaret na zywo na programu Polsat Comedy Central Extra dne
25. května 2022 od 10:35 hodin, proč po prvním přerušení tohoto pořadu nebylo zařazeno
upozornění informující o umístění produktu, když na začátku, na konci a po dalších přerušeních
pořadu takové upozornění bylo uvedeno.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o., jakým způsobem divákům programu Polsat Comedy Central Extra umožňuje snadný,
přímý a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize k pořadu Po trailech
přes hory, odvysílanému dne 19. července 2022 od 7:46 hodin na programu ČT sport: na základě
jakých smluvních ujednání byla do pořadu zařazena obrazová a slovní prezentace produktů
Cyklostar extra carbon, myčka K 2 Power Control s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher
Home & Garden, a světlo Lux 850 od firmy Specialized Bicycles, prezentované i nápisem na triku
jednoho z aktérů reportáže.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
7
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Po trailech přes hory 19. července 2022 od
7:46 hodin na programu ČT sport, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, jakými konkrétními pořady
naplnil v týdnu od 18. do 24. 7. 2022 ve vysílání programů Televize Barrandov a BARRANDOV
KRIMI licenční podmínky, respektive jakými pořady odvysílanými v tomto období na programu
Televize Barrandov naplnil podmínku licence vysílat v rámci vlastní tvorby pořady pro děti a mládež
(zábavně-vzdělávací pořady) v ranním vysílacím čase a v rámci akvizičních pořadů vysílat pořady
pro děti a mládež – bloky animovaných pořadů předních distributorů v ranním a podvečerním
vysílacím čase; a dále jakými pořady odvysílanými v tomto období na programu BARRANDOV
KRIMI naplnil základní programovou specifikaci, která zakotvuje, že jde o program se zaměřením
na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny
diváků.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele ABC TV broadcasting s.r.o., IČ: 08073228, sídlem:
Bělehradská 858/23, Praha 2, PSČ 120 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 32
odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že jakožto provozovatel
televizního programu ABC TV neumožnil divákům minimálně ve dnech 28. až 30. března 2022,
vždy od 12:00 do 22:00 hodin, snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli
televizního vysílání, k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s
provozovatelem televizního vysílání, a též informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., na upozornění
na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že dne 21. srpna 2022 od 14:30 hodin na programu
Film+ odvysílal pořad Sedm let v Tibetu, který obsahoval vulgarismy a nadávky „idiot“ (vysílací čas
14:37:44 hodin), „drž hubu“ (14:45:28), „svině“ (14:51:38, 14:51:38, 14:56:29, 14:56:32) a
„hajzlové“ (14:56:23, 14:56:24), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a
reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska
líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 hodin
druhého dne.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. o technické závadě ve
vysílání programu Prima KRIMI dne 13. září 2022 v časovém úseku 06:01:00 až 06:16:24 hodin.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp.zn.: RRTV/2022/731/LOJ provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu Kriminálka Las Vegas IV (2) odvysílaného dne 9. května 2022 od
15:00 hodin na programu NOVA.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele SupremeXP Enterprise s.r.o., IČ 09294121, doručeného Radě dne 27. září 2022,
toto potvrzení: Poskytovatel SupremeXP Enterprise s.r.o., IČ 09294121, se sídlem Národní 973/41,
Praha 1, 110 00, byla dne 18. října 2022 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
poskytována ode dne 1. září 2021 pod názvem SupremeXP, umístěná na internetové adrese
https://www.supremexp.net/.

OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
V Praze dne 20. 10. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

 

Webdesign: Kabris|NET