Tisková zpráva z 20. zasedání Rady, konaného dne 20. 12. 2022
Publikováno 23.12.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 20. zasedání projednala 50
bodů programu. Vyhodnotila 12 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení
zákona.


Rada udělila dvě licence k provozování televizního vysílání, a to právnické osobě
TELEPACE s.r.o., k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a
zvláštních přenosových systémů pro program Noe+.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MAX LOYD, s.r.o., IČ:
25111671, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., pro
program DANCE RADIO (licence sp.zn. 2007/277/zab, č.j. cun/3248/08 ze dne 8. dubna 2008) se
souborem technických parametrů Praha – Jinonice 102,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence
nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ:
497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, transformační licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009
Sb., pro program Radio COLOR (licence sp. zn. 2007/277/zab, č.j. cun/3249/08 ze dne 8.4.2008)
se soubory technických parametrů Praha 90,7 MHz / 0,1 kW; Brno 99,4 MHz / 0,2 kW.
Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální
rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem
Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
RRTV/2016/1060/zab, č.j. RRTV/9643/2017-blu ze dne 6.6.2017 k rozhlasovému vysílání
programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Praha-Strahov 101,6 MHz / 0,1 kW o
standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb.,
tedy do 23. června 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 231/2001 Sb.

– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se
sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. RRTV/2016/917/zab, č.j. RRTV/8119/2017-blu ze dne 25.4.2017 k rozhlasovému
vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Uherský Brod 96,7
MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona
č. 231/2001 Sb., tedy do 29. května 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se
sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. RRTV/2016/726/zab, č.j. RRTV/10705/2017-zab ze dne 18.7.2017 k rozhlasovému
vysílání programu Rock Radio šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Kolín 91,4 MHz /
0,1 kW; Pec pod Sněžkou 99,6 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle
ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 31. července 2033, avšak s možným
zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II,
odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 22
zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, krátkodobou licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO šířeného prostřednictvím
vysílačů na kmitočtech Český Krumlov 101,6 MHz / 0,2 kW; Dačice 101,8 MHz / 0,2 kW; Jindřichův
Hradec 92,0 MHz / 0,2 kW; Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz / 0,2 kW; Křivsoudov 92,7 MHz / 0,1
kW; Tachov 87,9 MHz / 0,2 kW s počátkem platnosti od 8. ledna 2023 na dobu 180 dnů. Krátkodobá
licence disponuje identickými technickými a programovými parametry jako licence pro vysílání
programu COUNTRY RADIO (sp. zn. RRTV/2014/339/zab, č.j. bar/4672/2014 ze dne 2.12.2014).
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 22
zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, krátkodobou licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO šířeného prostřednictvím
vysílačů na kmitočtu Znojmo 95,6 MHz / 0,1 kW s počátkem platnosti od 27. ledna 2023 na dobu
180 dnů. Krátkodobá licence disponuje identickými technickými a programovými parametry jako
licence pro vysílání programu COUNTRY RADIO (sp. zn. RRTV/2014/490/zab, č.j.
RRTV/282/2015-bar ze dne 16.12.2014).
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 22
zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, krátkodobou licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO šířeného prostřednictvím
vysílačů na kmitočtu Brno 98,1 MHz / 0,5 kW s počátkem platnosti od 24. ledna 2023 na dobu 180

dnů. Krátkodobá licence disponuje identickými technickými a programovými parametry jako licence
pro vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (sp. zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012 ze dne
2.10.2012).
– Rada bere na vědomí, že provozovateli RÁDIO UKRAJINA s.r.o., IČ: 17059054, se sídlem
Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, zaniká ke dni 31. prosince 2022 licence k
provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu RÁDIO UKRAJINA, šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence sp.zn. 2022/411/blu, č.j. RRTV/5477/2022-blu ze dne 26. dubna
2022). O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Vysočina
(licence č.j.: Ru/279/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Velké Meziříčí 91,2 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Hitrádio
Vysočina (licence č.j.: Ru/279/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Velké Meziříčí 91,2 MHz / 100 W na nové
stanoviště Velké Meziříčí 9 91,2 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 15 59 29 / 49 21 41.
– Rada se seznámila s analýzou předvolebního vysílání Českého rozhlasu před volbami do
zastupitelstev obcí a před volbami do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City; Brno 99,0 Mhz) dne 1. prosince 2022, Frekvence 1, a.s.
(program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 1. prosince 2022, EVROPA 2, spol. s
r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1 MHz) dne 1. prosince 2022, LONDA spol. s r.o. (program
RÁDIO IMPULS; Karlovy Vary 93,0 MHz) dne 1. prosince 2022, MEDIA BOHEMIA a.s. (program
Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 1. prosince 2022, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO
KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 1. prosince 2022 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
(program COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 1. prosince 2022.
– Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, se sídlem
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, doručenou Radě dne 10. listopadu 2022 pod č.j.
RRTV/13259/2022-vra, na žádost Rady o podání vysvětlení sp.zn. RRTV/2022/1125/pot, č.j.
RRTV/11957/2022-blu ze dne 4. října 2022.
– Rada se seznámila s odpovědí právního zástupce provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053,
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, doručenou Radě dne 2. prosince 2022 pod č.j.
RRTV/14288/2022-vra, na upozornění na porušení zákona sp.zn. 2022/545/blu, č.j.
RRTV/12595/blu ze dne 18. října 2022.
– Rada se seznámila s odpovědí právního zástupce provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053,
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, doručenou Radě dne 2. prosince 2022 pod č.j.
RRTV/14287/2022-vra, na upozornění na porušení zákona sp.zn. 2022/546/blu, č.j.
RRTV/12608/blu ze dne 18. října 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, vydává ve věci žádosti o podání vysvětlení sp.zn. 2022/1277/pot, č.j.
RRTV/13091/2022-blu toto usnesení: Rada prodlužuje provozovateli Český rozhlas, IČ 45245053,
se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99 Praha 2, lhůtu k podání vysvětlení k epizodě pořadu Zlaté

časy, která byla odvysílána na programu ČRo Dvojka dne 9. října 2022, o 15 dnů od doručení
tohoto usnesení.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 5. prosince 2022 pod č.j. RRTV/14441/2022-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc listopad 2022. Rada se seznámila s
oznámením provozovatele RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, doručeným Radě dne 8. prosince 2022
pod č.j. RRTV/14567/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že ke dni 6. prosince 2022 byly v
obchodním rejstříku zapsány změny v osobách jednatelů provozovatele.
– Rada se seznámila se stížností č.j. RRTV/13799/2022-vra na rozhovor, který byl dne
19. listopadu 2022 uveřejněn na internetových stránkách Českého rozhlasu irozhlas.cz. Rada se
seznámila se stížností č.j. RRTV/13606/RRTV-vra ve věci možného porušení zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla ve věci podání č.j. RRTV/13606/RRTV-vra ze
dne 21. listopadu 2022 o postoupení podání Radě Českého rozhlasu jakožto příslušnému orgánu
pro posouzení případného porušení zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, či Kodexu
Českého rozhlasu.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada udělila společnosti TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem Kostelní náměstí 1839/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let;
označení (název) programu: Noe+; základní programová specifikace: Nekomerční televizní
program pro celou rodinu s etickým rozměrem postaveným na tradičních křesťanských hodnotách.
V programu budou pořady kulturní, vzdělávací, duchovní i zábavné; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: v souladu se stanoviskem
Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-53 829/2022-613 ze dne 2. prosince 2022, dle
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; v rozsahu dle žádosti doručené Radě dne
14. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13325/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 24. listopadu 2022,
č.j. RRTV/13708/2022-vra.
– Rada udělila společnosti TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem Kostelní náměstí 1839/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení
(název) programu: Noe+; základní programová specifikace: Nekomerční televizní program pro
celou rodinu s etickým rozměrem postaveným na tradičních křesťanských hodnotách. V programu
budou pořady kulturní, vzdělávací, duchovní i zábavné; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový
rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směřováno: Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Německo, Ukrajina, Rusko, Srbsko,
Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Švédsko, Finsko, Norsko, Velká Británie, Dánsko, Nizozemsko,
Lucembursko, Francie; specifikace přenosového systému: dálkový přístup-internet; informace o
přístupu k vysílání: www.tvnoe.cz; HbbTV v programu Tv NOE, mobilní aplikace Tv NOE; v rozsahu
dle žádosti doručené Radě dne 29. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13853/2022-vra, ve znění
doplnění ze dne 6. prosince 2022, č.j. RRTV/14472/2022-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států
Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: tj. Slovenské
republiky, Polska, Německa, Chorvatska, Itálie, Rakouska, Švédska, Finska, Dánska, Nizozemska,
Lucemburska a Francie, o udělení licence společnosti TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem
Kostelní náměstí 1839/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, k televiznímu vysílání programu
Noe+ šířenému prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou
specifikací: Nekomerční televizní program pro celou rodinu s etickým rozměrem postaveným na

tradičních křesťanských hodnotách. V programu budou pořady kulturní, vzdělávací, duchovní i
zábavné.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele ENECOS, s.r.o., IČ: 60702745, se sídlem
675 56 Dukovany 227, ze dne 5. prosince 2022, č. j. RRTV/14296/2022-vra, podle § 32 odst. 1
písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení místního televizního vysílání programu KTV
Dukovany šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence sp. zn.
2015/301/zem/ENE, č. j. RRTV/1711/2015-zem ze dne 28. dubna 2015, ke dni 31. prosince 2022.
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli ENECOS, s.r.o., IČ: 60702745, se sídlem 675 56
Dukovany 227, zanikla dne 31. prosince 2022 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence
k provozování místního televizního vysílání programu KTV Dukovany šířeného prostřednictvím
kabelových systémů udělená rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/301/zem/ENE, č. j.
RRTV/1711/2015-zem ze dne 28. dubna 2015, v rozsahu dle žádosti doručené dne 5. prosince
2022 pod č. j. RRTV/14296/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ: 24176214, se sídlem
Stavební 992/1, Ostrava – Poruba, 708 00, zanikla dne 30. listopadu 2022, dle § 24, písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL,
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2011/1097/sve/Faj,
č. j.: sve/307/2012, ze dne 5. dubna 2011, dle žádosti ze dne 30. listopadu 2022, č. j.:
RRTV/13865/2022-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává
osvědčení.
– Rada udělila provozovateli, společnosti J.D.Production, s.r.o., IČ: 255 92 939, se sídlem
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.:
RRTV/3485/2016-zem, sp. zn.: 2016/913/zem/J.D, ze dne 22. listopadu 2016, spočívající: 1) v
rozdělení 100 % splaceného obchodního podílu ve výši 76 % odpovídajícího vkladu 456 000,- Kč
(slovy: čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) a následným převodem části obchodního podílu
ve výši 51 % odpovídajícího peněžitému vkladu 306 000,- Kč (slovy: tři sta šest tisíc korun českých)
společníka, p. Jana Dudka, bytem Velehradská 1162, 686 03 Staré Město, na třetí osobu, a to na
obchodní společnost RK INVESTIČNÍ s.r.o., IČ: 097 65 051, se sídlem Na Rynku 352, 686 04
Kunovice; 2) ve změně způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, výše
jejich obchodních podílů, změně seznamu společníků a změně společenské smlouvy, v rozsahu
žádosti ze dne 9. listopadu 2022, č. j.: RRTV/13225/2022-vra, ve znění upřesnění a doplnění
žádosti ze dne 30. listopadu 2022, č. j.: RRTV/13885/2022-vra.
– Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3
šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.:
RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 5. prosince
2022 pod č.j. RRTV/14440/2022-vra.
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila provozovateli O2
TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s
přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na
základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července
2018, a to ode dne 24. prosince 2022 na dobu 6 měsíců, tj. do 24. června 2023, v rozsahu dle
žádosti doručené dne 5. prosince 2022 pod č.j. RRTV/14440/2022-vra.
– Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4
šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.:

RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 5. prosince
2022 pod č.j. RRTV/14440/2022-vra, č.j. kopie RRTV/14590/2022-hou.
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila provozovateli O2
TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s
přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na
základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července
2018, a to ode dne 24. prosince 2022 na dobu 6 měsíců, tj. do 24. června 2023, v rozsahu dle
žádosti doručené dne 5. prosince a 2022 pod č.j. RRTV/14440/2022-vra, č.j. kopie
RRTV/14590/2022-hou.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.), požádala provozovatele goNET s.r.o., IČ
26822580, se sídlem Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava, o podání vysvětlení na základě jakého
právního titulu provozuje vysílání živého přenosu z Poslanecké sněmovny a zda tak činí
prostřednictvím vlastního technického zařízení nebo přenos přebírá od jiného provozovatele. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
– Rada schválila znění dopisu, kterým budou obesláni provozovatelé převzatého vysílání v
souvislosti s povinností oznamovat změny programové nabídky.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím ZPS, goNET s.r.o., IČ: 26822580, se
sídlem Úprkova 1/25, Ostrava, 70200, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci č.j. RRTV/1053/2016-zem, sp. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne 1. března 2016,
spočívající v trvalé změně označení názvu již registrovaných programů, a to změně označení
názvu programu z KinoSvět na CS Mystery, FilmBox Plus na FilmBox Stars, HBO Comedy na
HBO3, Óčko Gold na Óčko Star a registraci nových programů 1 + 1, Ukraine 1, The Fishing and
Hunting, RTVS 24, Music Box, Current time, HBO MAX, Nickelodeon Ukraine Pluto TV, Nova
Action, Nova Fun, Nova Gold a U-TV dle oznámení provozovatele, ze dne 21. září 2022, č.j.
RRTV/11223/2022-vra, ze dne 7. listopadu 2022, č.j. RRTV/13155/2022-vrač.j. a ze dne
24. listopadu 2022, č.j. RRTV/13710/2022-vra.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 24. listopadu 2022 do 8. prosince 2022: Česká
televize / ČT1 – Spravedlnost; PRAHA TV s.r.o. / PRAHA TV – hlasitost reklamy, resp. reklamních
předělů; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – K TABULI!; Česká televize / ČT sport – MS ve fotbale;
4KIDS / 4KIDS – #dyckyjezisek; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Biostile;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – zpětné přehrávání; SEXSHOP.CZ / sponzorské oznámení; Česká
televize / ČT1 – 168 hodin Ruský hlas; Herna bar Ostrov / Facebook.com – reklama Herna bar
Ostrov.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ 258 30 937, sídlem Thámova
137/16,186 00 Praha 8, na porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se
dopustil odvysíláním reklamních bloků na programu PRAHA TV 24. listopadu 2022 v časech
14:20:08-14:22:46 hod. a 14:54:46-14:56:41 hod., jejichž hladina hlasitosti nebyla v souladu s
technickou specifikací stanovenou vyhláškou č. 122/2013 Sb. Reklamní bloky výrazně překročily
stanovené limity (14:20:08-14:22:46 hod.: integrovaná hlasitost -16,9 LUFS a max. špičková
hladina hlasitosti 0,0 dBTP; 14:54:46-14:56:41 hod.: integrovaná hlasitost -15,3 LUFS a max.
špičková hladina hlasitosti 0,0 dBTP). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima,
spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání
vysvětlení k pořadu K TABULI! označenému symbolem upozorňujícím na umístění produktu,
odvysílanému dne 24. listopadu 2022 od 22:45 hodin na programu Prima, jaké konkrétní produkty
v tomto pořadu byly umístěnými produkty ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada postupuje podání č. j. RRTV/14439/2022-vra Krajskému úřadu Kraje Vysočina.
– Rada se seznámila s podáním ve věci pořadu Infiltrace: Obchod s nadějí odvysílaného dne
12.dubna 2021 na programu ČT1, a to včetně všech zaslaných příloh.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Infiltrace dne 12. dubna 2021 na programu ČT1, že věc odkládá,
neboť došlé oznámení ze dne 13. října 2022, ve znění jeho doplnění doručeného dne 11. listopadu
2022, neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu 1 + 1 International
provozovatele vysílání 1+1 Media Group, ze dne 10. 9. 2022, v časovém úseku od 10:00 do 22:00
hodin.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu BARRANDOV KRIMI provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 19. listopadu
2022, 20:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc září 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 6. září 2022 v čase 20:49 hodin na programu
Prima odvysílal obchodní sdělení Fagor, které obsahovalo přímou pobídku v podobě „nakupujte
na alza cé zet a v Datartu“. Obchodní sdělení, které naplňuje definiční znaky reklamy, nebylo ve
vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově
nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. září 2022 v čase 21:47 hodin na
programu Prima ZOOM odvysílal oznámení sponzora pořadu s motivem „Clavin PLATINUM“, který
byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je
přípravkem pro podporu erekce [obrazová složka: text na balení produktu „PEVNÁ A RYCHLÁ
EREKCE“, text pod balením produktu „Účinnost Clavin zajišťuje / obsahuje mj. (L-Arginin, LCitrulin), selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus, které zlepšují erekci a sexuální
prožitek.“], a dne 20. září 2022 v čase 21:34 hodin na programu Prima MAX odvysílal reklamní
spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy
Arginmax FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost
(zvuková i obrazová složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“), čímž

porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a
humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly
zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a
podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, vydala dne 20. prosince 2022 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu VIP svět Speciál dne 27. března 2022 od 21:00 hodin
na programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., dle kterého pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci
a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem
uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu VIP
svět Speciál dne 27. března 2022 od 21:00 hodin na programu Televize Barrandov, kdy tento pořad
byl označen jakožto pořad obsahující umístění produktu pouze na svém začátku a konci, avšak po
přerušení reklamou, v časech 00:13:12 a 00:25:59 minut od začátku záznamu, označení chybělo.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k obsahu reportáže Václav Klaus, která byla
součástí pořadu 168 hodin vysílaného 24. dubna 2022 od 21:05 hodin na programu ČT1,
respektive z jakého důvodu v pasáži po redakčním tvrzení „Sám Václav Klaus totiž často využívá
ve svých úvahách přímo stanoviska ruských politiků.“ zařadil na způsob dokumentace předtím
řečeného vedle sebe dvojici vyjádření, z nichž datované vyjádření Václava Klause ze 14. dubna
2022 v realitě časově předcházelo prezentovanému vyjádření ruského politika, které nebylo v
reportáži datováno, avšak z veřejně dostupných zdrojů včetně záznamu pořadu Zprávy v 16 z
19. dubna 2022 na programu ČT24 lze zjistit, že se jednalo o vyjádření pozdějšího data, než bylo
vyjádření Václava Klause.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí
hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož
se dopustil odvysíláním reportáže Václav Klaus, která byla součástí pořadu 168 hodin vysílaného
24. dubna 2022 od 21:05 hodin na programu ČT1, kde v pasáži po redakčním tvrzení „Sám Václav
Klaus totiž často využívá ve svých úvahách přímo stanoviska ruských politiků.“ zařadil
provozovatel, na způsob dokumentace předtím řečeného, vedle sebe dvojici vyjádření, z nichž
datované vyjádření Václava Klause ze 14. dubna 2022 v realitě časově předcházelo
prezentovanému vyjádření ruského ministra obrany S. Šojgu, které nebylo v reportáži datováno,
avšak z veřejně dostupných zdrojů včetně záznamu pořadu Zprávy v 16 z 19. dubna 2022 na
programu ČT24 lze zjistit, že se jednalo o vyjádření pozdějšího data, než bylo vyjádření Václava
Klause. Použité vyjádření S. Šojgu tedy nemohlo být bezprostřední inspirací pro podobné vyjádření
V. Klause. Tímto jednáním se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve

zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti organizační složka SWISS
PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC; IČO: 29016827, Kubelíkova 1224/4, 130 00 Praha, ve
věci stížnosti na obchodní sdělení propagující produkt ArginMax.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm.
a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodního sdělení propagujícího produkt
ArginMax, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Hipp Czech s.r.o. ve věci předložení
důkazů o správnosti skutkových tvrzení uvedených v reklamním spotu Hipp COMBIOTIK
premiérově odvysílaném dne 13. června 2022 v čase 4:49 hodin na programu Televize Barrandov.
– Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci reklamy
propagující zdravotnický prostředek.
– Rada se seznámila s průběhem plenárního zasedání ERGA konaného 1. prosince 2022 v
Bruselu.
– Rada se seznámila s novelou zákona o regulaci reklamy.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s monitoringem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Eostrov.cz
poskytovatele MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o.; INFO TV BRNO poskytovatele TP
Pohoda s.r.o.; ZA KULTUROU ONLINE poskytovatele DigiSoul s.r.o.; VYSOČINA NEWS
poskytovatele Revy HB, s.r.o. a Steti.cz poskytovatele město Štětí.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Eostrov.cz poskytovatele MB MEDIA
PRODUCTION GROUP s.r.o., IČ 01770721, se sídlem Chudenická 1059/30, Praha Hostivař, PSČ
102 00, přístupná na internetové adrese www.eostrov.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální
mediální služby na vyžádání a provádí výmaz poskytovatele MB MEDIA PRODUCTION GROUP
s.r.o., IČ 01770721, se sídlem Chudenická 1059/30, Praha Hostivař, PSČ 102 00, ze Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba INFO TV BRNO poskytovatele TP Pohoda
s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, přístupná na
internetové adrese https://infotvbrno.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby
na vyžádání a provádí výmaz poskytovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Stavební
992/1, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba ZA KULTUROU ONLINE poskytovatele
DigiSoul s.r.o., IČ 09647678, se sídlem Oldřichova 106/49, Praha 2 – Nusle, PSČ 128 00, přístupná
na internetové adrese https://zakulturou.online, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální
služby na vyžádání a provádí výmaz poskytovatele DigiSoul s.r.o., IČ 09647678, se sídlem
Oldřichova 106/49, Praha 2 – Nusle, PSČ 128 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba VYSOČINA NEWS poskytovatele
Revy HB, s.r.o., IČ 05251320, se sídlem U Šlapanky 3569, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, přístupná
na internetové adrese https://vysocina-news.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální
služby na vyžádání a provádí výmaz poskytovatele Revy HB, s.r.o., IČ 05251320, se sídlem
U Šlapanky 3569, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Steti.cz poskytovatele město Štětí, IČ
00264466, se sídlem Městský úřad Štětí, Mírové náměstí 163, Štětí, PSČ 411 08, přístupná na
internetové adrese www.steti.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na
vyžádání a provádí výmaz poskytovatele město Štětí, IČ 00264466, se sídlem Městský úřad Štětí,
Mírové náměstí 163, Štětí, PSČ 411 08, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání.
– Rada se seznámila s monitoringem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání TV DAKR
poskytovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.; Jindřichohradecká televize poskytovatele
Jindřichohradecká televizní s.r.o.; Poskytování archivních audiovizuálních záznamů
prostřednictvím internetu poskytovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o.;
SledovaniTV poskytovatele sledovanitv.cz s.r.o.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Poskytování archivních audiovizuálních
záznamů prostřednictvím internetu poskytovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o.,
IČ 263 18 491, se sídlem Náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357 35, přístupná na internetové
adrese https://www.kasschodov.cz/, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na
vyžádání a provádí výmaz poskytovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ
263 18 491, se sídlem Náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357 35, ze Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada se seznámila se sdělením poskytovatele AVMSnV HBO Europe s.r.o. ve věci výzvy ze
dne 18. 10. 2022 k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných
právním řádem Maďarska v souvislosti s pořadem The White Lotus.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost Centrum českých filmů s.r.o., IČ 09277447, sídlem Jabloňová 2929/30, Praha 10, PSČ
10600, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese ceskekino.cz. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada postupuje podání č. j. RRTV/14464/2022-vra České obchodní inspekci.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost Film Europe s.r.o. V Jámě 1, 110 00 Praha 1, IČO: 28 92 29 21, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby
na vyžádání umístěné na internetové adrese https://edisonline.cz/o-edisonline, a zároveň žádá o
upřesnění poskytovatele uvedené služby ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 01607910 U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese https://edisonline.cz/o-edisonline, a
zároveň žádá upřesnění poskytovatele uvedené služby ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
– Rada se seznámila s Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 11. 2022, č.j. 21Cdo 851-
2022-908.
– Rada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023.
V Praze dne 22. 12. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Zdroj

Webdesign: Kabris|NET