Tisková zpráva z 1. zasedání Rady, konaného dne 24. 1. 2023
Publikováno 27.01.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 1. zasedání projednala 73 bodů
programu. Vyhodnotila 60 stížností diváků a posluchačů, vydala 31 upozornění na porušení
zákona. Rozhodla o zahájení tří řízení o přestupku.


Rada na svém 1. zasedání uložila dvě pokuty. Provozovateli TV Nova s.r.o. pokutu ve výši
20 000,- Kč za porušení ustanovení § 53a odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Tescoma s chutí ve dnech 28. července 2022 od 12:27 hodin a
11. srpna 2022 od 12:29 hodin na programu NOVA. V předmětných vydáních pořadu došlo k
nepatřičnému zdůraznění umístěných produktů, loupače a kráječe jablek značky Tescoma (vydání
z 28. července) a titanové pánve značky Tescoma (vydání z 11. srpna), a to jak slovním
představením jejich vlastností, tak vizuální prezentací použití produktů, včetně vyzdvižení jejich
kvalit a předností [konkrétně ve vydání dne 28. července: „Můžeš si nastavit, jak chceš tu šlupku
silnou jako loupat (…)Vidíš tu šlupku krásně tenkou, jo? Můžeš udělat i hrubší (…) odstraní se nám
i ten jadřinec. (…) Děkuju, žes mi ukázal tu vychytávku. Kráječ a loupač jablek (…) když ho máš,
tak z toho uděláš takovejhle skvělej a zdravej koláč“; ve vydání dne 11. srpna 2022 pak: „Jsou to
celokovové pánve s titanem a antiadhezním povlakem nahoře, aby se jako nepřipalovaly ty steaky
z toho mečouna. Samozřejmě veškerý informace o tý pánvi najdete na našich stránkách
www.tescomaschuti.cz. A pozor, můžeš na plyn, na indukci, na sklokeramiku, můžeš do trouby,
prostě je to pánev takovou, kterou my kuchaři hledáme, jo? Je to supr, perfektní masivní pánev
(…) Tak to je vychytávka. To je parádička (…) Je to vychytávka. Ano, je to vychytávka. A jak se to
nelepí, paráda. To se pozná kvalitní dobrá pánev. (…) Vidíš, parádně, vidíš to, jak se to nelepí?
Chápeš funkci tý pánve? Jak je dokonalá?“], a to ve spojení s názvem pořadu obsahujícím jméno
značky Tescoma se shodnou grafikou, jako má logo subjektu, na který odkazuje i vizuální složka
pořadu. Umístěné produkty byly verbálními i obrazovými prostředky nepatřičně zmiňovány nad
rámec obsahu pořadu, a byly do předmětných vydání zařazeny s cílem propagace, k čemuž bylo
užito prostředků připomínajících reklamní nabídku.
Společnosti Liberecká TV s.r.o. Rada uložila pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele vysílání provozovat
vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah
vysílání, a to tím, že dne 20. prosince 2021 uzavřela jako zhotovitel smlouvu s Libereckým krajem
jako objednatelem Smlouvu o dílo č. OLP/3774/2021 VZMR/0174/21 s názvem „Krajský magazín
a další zpravodajsko-publicistické pořady“, kdy dle jejího čl. II. odst. 6 písm. a) je zhotovitel povinen
vyrobit obsah pořadu Krajský magazín a dalších zpravodajsko-publicistických pořadů podle
požadavků a pokynů objednatele, a dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy kontaktní osoba objednatele
udílí požadavky a pokyny na obsah pořadů, připomínkuje koncepty pořadů a schvaluje je před
jejich vysíláním. Tímto jednáním mohla být ohrožena, respektive narušena redakční nezávislost
provozovatele televizního vysílání.
Rada na svém 1. zasedání udělila společnosti AMC Networks Central Europe, s.r.o. licenci
k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HOME, šířeného prostřednictvím
vysílačů.
Rada konstatovala, že skutkový stav ve věci podezření na střet zájmů člena Rady Mgr. Daniela
Köppla nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k porušení ustanovení § 7 odst. 12 a 14 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
2
aktuálním znění, čímž mohla být narušena jeho nestrannost a nezávislost jako člena Rady,
popřípadě i zpochybněna důvěra v nezávislost a nestrannost Rady jako celku. Rada proto
postupuje doručené podněty Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která je podle
ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., oprávněna v této věci jednat. Rada o tomto způsobu
vyřízení podnětů vyrozumí stěžovatele.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu
kmitočtu Češnovice 95,5 MHz / 400 W na stanoviště České Budějovice 95,5 MHz / 125 W
souřadnice WGS 84: 14 28 08 / 48 58 05 a změnou stanoviště České Budějovice 96,8 MHz / 200
W na stanoviště Hamr-Kosky 96,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 53 06 / 48 57 04 žadatele
RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly a souhlasí s dokončením
předmětných koordinací.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, se sídlem Ivana
Olbrachta 506/6, PSČ 500 02 Hradec Králové, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp.zn. 2020/776/zab, č.j. RRTV/4568/2021-str ze dne 23. března 2021 k rozhlasovému vysílání
programu Rádio Dechovka prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Líbeznice 1260 kHz / 10 kW a
Hradec Králové 792 kHz / 10 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst.
8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 19. června 2033, avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se
sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. RRTV/2016/915/zab, č.j. RRTV/8041/2017-blu ze dne 25.4.2017 k rozhlasovému
vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Uherské Hradiště
101,4 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm.
zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 29. května 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se
sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. RRTV2016/1027/str, č.j. RRTV/10320/2017-str ze dne 6.6.2017 k rozhlasovému
vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Břeclav 97,4 MHz
/ 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona
č. 231/2001 Sb., tedy do 10. července 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb

– Rada se seznámila s analýzou programu Rock Zone 105.9 provozovatele LONDA, spol. s r. o.
z 1. 12. 2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů – COUNTRY RADIO na frekvencích 89.5
MHz Praha, 92.7 MHz Zlín a 94.7 MHz České Budějovice, provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. z úterý 3.1.2023 v časech od 08:00 do 09:00 hodin, od 13:00 do 14:00
hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 9. ledna 2023, RKR s.r.o.
(program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 9. ledna 2023, HAMCO, s.r.o. (program RADIO
HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 9. ledna 2023, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program
Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 9. ledna 2023, Rádio Student, s.r.o. (program Free Rádio;
Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 9. ledna 2023 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Zlín,
Zlín 91,7 MHz) dne 9. ledna 2023.
– Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, se sídlem
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, doručenou Radě dne 20. prosince 2022 pod č.j.
RRTV/15135/2022-vra, na žádost o podání vysvětlení sp.zn. 2022/1277/pot, č.j. RRTV/13901/blu
ze dne 1. listopadu 2022.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, u podání
č.j. RRTV/11956/2022-vra ze dne 1. září 2022 ve věci případného porušení ustanovení § 48 odst.
1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. tak, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, se sídlem
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, doručenou Radě dne 15. prosince 2022 pod č.j.
RRTV/15014/2022-vra, na upozornění na porušení zákona sp.zn. 2022/1277/pot, č.j.
RRTV/13336/2022- pot ze dne 1. listopadu 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, doručeným Radě
dne 15. prosince 2022 pod č.j. RRTV/15005/2022-vra, že s účinností od 2. ledna 2023 změnil
provozovatel název regionálního rozhlasového programu Český rozhlas Rádio DAB Praha na nový
název Český rozhlas Rádio Praha / ČRo Rádio Praha. Rada se seznámila s oznámením
provozovatele RÁDIO UKRAJINA s.r.o., IČ: 17059054, doručeným Radě dne 3. ledna 2022 pod
č.j. RRTV/46/2023-vra, spočívajícím v tom, že v souladu s osvědčením Rady č. j.
RRTV/14902/2022-blu, sp. zn. 2022/1503/blu, ze dne 20. 12. 2022 ukončila dne 31. 12. 2022
digitální rozhlasové vysílání programu RÁDIO UKRAJINA šířeného prostřednictvím vysílačů. Rada
se seznámila s oznámením provozovatele Tureček Media s.r.o., IČ: 17499771, doručeným Radě
dne 13. ledna 2023 pod č.j. RRTV/777/2023-blu, spočívajícím v informaci o tom, že dne
24. prosince 2023 zahájil na kmitočtu Ostrava Karolína 103,6 MHz / 50 W rozhlasové vysílání
programu Fresh rádio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn.
RRTV/2022/144/zab, č.j. RRTV/14972/2022-blu ze dne 6. prosince 2022.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/14533/2022-vra) na epizodu pořadu Rap ateliér,
která byla na programu Evropa 2 odvysílána 17. prosince 2022. Rada se seznámila se stížností
(č. j. RRTV/15273/2022-vra) na údajně lživě uváděné časy konce vysílaných skladeb v
Elektronickém programovém průvodci programu Český rozhlas D-dur. Rada se seznámila se
stížností (č. j. RRTV/59/2023-vra) na údajnou reklamu na hudební skupinu No Name v pořadu,
který byl vysílán na programu Český rozhlas Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností (č. j.
RRTV/455/2023-vra) na údajně urážlivé a nenávistné komentáře moderátora ve vysílání programu
Radio COLOR

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ:
49702785, sídlem: Rašínovo nábřeží 409/34, Praha 2, PSČ 128 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. 1. 2023 od 7:00 hodin
na programu Radio COLOR odvysílal pořad, který obsahoval vulgarismy a nadávky, čímž porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 06:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe, s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12
let; označení (název) programu: SPEKTRUM HOME; základní programová specifikace: Program
se zaměřením na zábavní pořady vyrobené zejména v Kanadě a Austrálii, ale i v Evropě; územní
rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24
hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 22. prosince 2022, pod č.j. RRTV/15262/2022-
vra, ve znění upřesnění ze dne 4. ledna 2023, č.j. RRTV/442/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
č.j. Ru/55/04/805, ze dne 23. března 2004, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně dalších programových podmínek programu Minimax s účinností od 1. února
2023, dle žádosti ze dne 22. prosince 2022, č. j. RRTV/15261/2022-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, o změně ostatních skutečností uvedených
v žádosti o licenci č.j. Ru/55/04/805, ze dne 23. března 2004, podle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., spočívající v nové specifikaci družice pro území České a Slovenské republiky, dle oznámení
ze dne 22. prosince 2022, č.j. RRTV/15261/2022-vra.
– Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
č.j. FIA/621/2013, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che ze dne 5. února 2013, podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stávajícího znění dalších programových podmínek
s účinností od 1. února 2023, dle žádosti ze dne 22. prosince 2022, č. j.: RRTV/15261/2022-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, o změně ostatních skutečností uvedených
v žádosti o licenci č.j. FIA/621/2013, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che ze dne 5. února 2013, podle § 21
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nové specifikaci družice pro území České a
Slovenské republiky, dle oznámení ze dne 22. prosince 2022, č.j. RRTV/15259/2022-vra.
– Rada uděluje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2850/2016-FIA, sp. zn.: 2016/786/FIA/MTV, ze dne 20. září 2016,
podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu
programu z Paramount Comedy na Comedy Central od 1. února 2023, dle žádosti ze dne
22. prosince 2022, č.j.: RRTV/15213/2022-vra.
– Rada vydává provozovateli převzatého rozhlasového a televizní vysílání šířeného
prostřednictvím družice (registrace, č.j.: RRTV/2876/2019-zem, sp. zn.: RRTV/2019/55/zem, ze
dne 19. února 2019), ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ.: 289 70 438, se sídlem

Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, potvrzení dle § 28 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
že dne 24. ledna 2023 je provozovateli registrována změna územního rozsahu vysílání, dle § 29
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to rozšíření územního rozsahu vysílání o Arménii, Gruzii,
Kazachstán a Moldavsko, dle žádosti ze dne 22. prosince 2022, č.j.: RRTV/15218/2022-vra.
– Rada uděluje předchozí souhlas provozovateli televizního vysílání TV MORAVA, s.r.o., IČ:
25826841, se sídlem: 8. května 497/37, 779 00 Olomouc, podle ustanovení § 21 odst.1, písm. e)
a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp.
zn. 2014/499/FIA/TV, č.j. FIA/2223/2014 ze dne 17. června 2014, a to s převodem obchodního
podílu ve výši 50 % (slovy: padesát procent) odpovídajícího peněžitému vkladu 125 000,- Kč (slovy:
sto dvacet pět tisíc korun českých) z p. Martina Berky, bytem: Olomouc – Neředín, Pilotů 936/1,
779 00, a podílu ve výši 50 % (slovy: padesát procent) odpovídajícího peněžitému vkladu 125 000,-
Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých) z p. Víta Číhala, bytem: Olomouc – Neředín, Pilotů
923/1, 779 00, na třetí osobu, a to na společnost RK INVESTIČNÍ s.r.o., IČ: 09765051, se sídlem
Na Rynku 352, 686 04 Kunovice, která se tak stane jediným společníkem provozovatele TV
MORAVA s.r.o. s obchodním podílem ve výši 250 000,- Kč, dle žádosti doručené dne 6. ledna 2023
pod č.j. RRTV/522/2023-vra.
– Rada vrací provozovateli TV MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841, se sídlem: 8. května 497/37,
779 00 Olomouc, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., správní
poplatek ve výši 20 000,- (slovy: dvacettisíckorunčeských), uhrazený na účet Rady dne 6. ledna
2023, VS 10230002 za žádost, která však uhrazení správního poplatku nepodléhá, na účet
provozovatele č.175722574/0300, dle žádosti doručené dne 9. ledna 2023 pod č.j.
RRTV/588/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se sídlem Senovážné nám.
248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a), b)
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: FIA/1254/2014,
sp. zn.: 2014/167/FIA/Mer, ze dne 1. dubna 2014, k provozování regionálního zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to se změnou:1) označení (názvu)
programu z JČ 2 na Kurýr TV; 2) územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona
č. 231/2001 Sb., rozšířením o území Kaplice, 47 kanál a Lipno – Vítkův Hrádek, 29 kanál v souladu
se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-50 572/2022-613 ze dne 30. listopadu
2022 a diagramem využití rádiových kmitočtů, dle žádosti ze dne 1. listopadu 2022, č.j.:
RRTV/12990/2022-vra.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele regionálního zemského digitálního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů, licence č.j.: FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/FIA/Mer, ze dne
1. dubna 2014, společnost Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se sídlem Senovážné nám. 248/2, České
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se
změnou označení názvu programu z JČ 2 na Kurýr TV. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě
30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele převzatého vysílání Ivo Brabce, IČ 113 55 123, bytem
Hradce 32, 370 01 České Budějovice 1, registrace č.j. sve/1127/2012, spis. zn.: 2012/89/sve/Bra,
ze dne 13. března 2012, na porušení 1) ustanovení § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že předem Radě neoznámil změnu skutečností uvedených v přihlášce k
registraci, a to změnu územního rozsahu vysílání; 2) ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., tím, že Radě v zákonné lhůtě neoznámil změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci, a to změnu programové nabídky spočívající v zařazení nových převzatých programů

Kurýr TV a JČ 1. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Liberecká TV s.r.o., IČ 02168987, sídlem
Mrštíkova 399/2a, Liberec, PSČ 110 00, ze dne 2. ledna 2023, č. j. RRTV/50/2023-vra, podle § 32
odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání programu rtm plus Liberecko šířeného
prostřednictvím vysílačů, č.j. RRTV/137/2016-SMU, sp.zn. 2015/1036/SMU/Mod ze dne 7. ledna
2022 a programu rtm plus Liberecko šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na
základě licence č.j. RRTV/5242/2018-smu, sp.zn. RRTV/2018/67/smu, ze dne 23. ledna 2018, a
to ke dni 2. ledna 2023.
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli Liberecká TV s.r.o., IČ 02168987, sídlem Mrštíkova
399/2a, Liberec, PSČ 110 00, zanikla dne 2. ledna 2023 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb. licence k provozování televizního vysílání programu rtm plus Liberecko šířeného
prostřednictvím vysílačů, č.j. RRTV/137/2016-SMU, sp.zn. 2015/1036/SMU/Mod ze dne 7. ledna
2022 a programu rtm plus Liberecko šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na
základě licence č.j. RRTV/5242/2018-smu, sp.zn. RRTV/2018/67/smu, ze dne 23. ledna 2018, v
rozsahu dle žádosti doručené dne 3. ledna 2023 pod č. j. RRTV/50/2023-vra. O této skutečnosti
vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Liberecká TV s.r.o., IČ
02168987, sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec, PSČ 110 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil ukončení vysílání programu
rtm plus Liberecko šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. RRTV/137/2016-SMU, sp.zn.
2015/1036/SMU/Mod ze dne 7. ledna 2022 a programu rtm plus Liberecko šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence č.j. RRTV/5242/2018-smu,
sp.zn. RRTV/2018/67/smu, ze dne 23. ledna 2018, v řádném termínu, a to nejpozději v den, kdy
ukončil vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o ukončení vysílání programu
ČT3 ke dni 31. 12. 2022.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech
Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o
změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č. j.:
RRTV/8190/2019-smu ze dne 24. června 2019, spočívajícím v zúžení programové nabídky o
veřejnoprávní český televizní program ČT3 a zahraniční televizní program Chuck TV; dále v
rozsahu dalších informací, uvedených v podání č. j.: RRTV/540/2023-vra doručeném dne 9. ledna
2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím DVB-T, Digital Broadcasting s.r.o., IČ:
26839407, se sídlem: Ostrava, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o změně ostatních skutečností
uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, č. j.: zem/2623/2012, ze dne v 31.
července 2012, spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní program ÓČKO
BLACK a v zúžení programové nabídky o český televizní program ŠLÁGR TV; dále v rozsahu
dalších informací, uvedených v podání č.j.: RRTV/13796/2022-vra a podání č.j.: RRTV/829/2023-
vra ze dne 16. ledna 2023.
– Rada se seznámila s oznámením společnosti RTM plus Liberecko, s.r.o., IČ: 17445663,
doručeném dne 3. ledna 2023 pod č.j. RRTV/49/2023-vra, spočívajícím v zahájení vysílání
programu: rtm plus (sp. zn. RRTV/2022/911/fia), šířeného prostřednictvím zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictví vysílačů, ke dni 2. ledna 2023.

– Rada se seznámila s oznámením společnosti TELEPACE, s.r.o., IČ: 26849755, doručeném dne
6. ledna 2023 pod č.j. RRTV/527/2023-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: Noe+ (sp.
zn. RRTV/2022/1441/zem a RRTV/2022/1475/zem), šířeného prostřednictvím zemského
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictví vysílačů a prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů – internetu, ke dni 24. prosince 2022.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 9. prosince 2022 do 4. ledna 2023 (celkem 32
podání): HBO Europe s.r.o. / HBO Max Hungary – DC Szuperállatok Ligája, možné narušení vývoje
nezletilých osob; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, téma Pomoz si sám, 10. 10. 2022 od 21:25
hodin; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Nickelodeon – Henry Danger, 2. 9. 2022
od 19:50 hodin, možné narušení vývoje nezletilých osob; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News
– Interview PLUS, 5. 12. 2022 od 14:42 hodin a Interview PLUS, 6. 12. 2022 od 14:21 hodin,
označení PP; TV Nova s.r.o. / Nova Action, 5. 12. 2022 od 19:11 hodin, chybějící logo; Česká
televize / ČT1 a TV Nova s.r.o. / Nova Cinema, Nova a Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV a
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima Max, Prima – různé pořady, vulgarismy; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima a CNN Prima News – Partie Terezie Tománkové, 11. 12. 2022 od 11:00 hodin, objektivita a
vyváženost; Magical roof s.r.o. / JOJ Family – Nahota na prodej, 11. 12. 2022 od 14:45 hodin,
vhodnost vysílání; Česká televize / ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 8. 12. 2022 od 22:00 hodin,
objektivita a vyváženost; Údajně klamavé obchodní sdělení na vejce – Billa; FTV Prima, spol. s r.o.
/ Prima – K tabuli, údajná politická agitace; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Krypta,
8. 12. 2022 od 14:43 hodin, označení sponzora pořadu; Česká televize / ČT2, ČT3 – Dobré ráno,
13. 12. 2022 od 05:59 hodin, označení PP; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /
Paramount Network a TV Nova s.r.o. / Nova – různé pořady, 9. – 11. 12. 2022, vulgarismy; Obchodní
sdělení – luckybet.cz; Obchodní sdělení – ALENSA MEDICAL s.r.o; Česká televize / ČT1 a ČT24 –
Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana, 26.12.2022 od 13:00 hodin, nevhodné
ukončení pořadu; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Pro balík prachů, Pan Dokonalý, 26. 12. 2022
od 11:00 hodin, násilí v upoutávce; Česká televize / ČT2 – Péče o duši, 16. 10. 2022 od 21:55
hodin, objektivita a vyváženost; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Muž s cejchem smrti a Pro balík
prachů, 28.12.2022 od 12:55 hodin, násilí v upoutávce; TV Nova s.r.o. / Nova – Televizní noviny,
1. 12. 2022 od 19:30 hodin, právo na odpověď a objektivita a vyváženost; TV Nova s.r.o. / Nova –
Slunce, seno, erotika, 1. 1. 2023 od 16:20 hodin, vhodnost vysílání; TV Nova s.r.o. / Nova a ČESKÁ
TELEVIZE / ČT sport – různé pořady, sponzor programu; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Barrandov Krimi – Česká tajenka, 29. 12. 2022 od 6:05 hodin, nadměrná propagace produktu;
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – VIP Silvester 2022, 31. 12. 2022 od 20:56
hodin, označení sponzora pořadu; Barrandov Televizní Studio a.s. / Barrandov, různé pořady –
označení PP; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima Cool – Smrtonosná past 3, 25. 12. 2022 od 20:15
hodin, vhodnost vysílání a vulgarismy; Vysílání ruských filmů; Česká televize / ČT1, ČT24 –
zpravodajství ČT a Otázky Václava Moravce, objektivita a vyváženost; Česká televize / ČT1, ČT24
– Otázky Václava Moravce, 4. 12. 2022, právo na odpověď; Stížnost na vysílání Šlágru kvůli Andreji
Babišovi; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Klenot.TV, 28. 12. a 29. 12. 2022
od 09:05 hodin, nátlak ke koupi produktu;
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.)
rozhodla zahájit s provozovatelem vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory,
Praha 4, PSČ 140 70, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Reportéři ČT dne
10. října 2022 od 21:25 hodin na programu ČT1, respektive reportáže na téma Pomoz si sám v
tomto pořadu včetně jeho moderátorského uvedení, kde v moderátorském uvedení tématu použil

skutkové tvrzení z redakční pozice o nominantech prezidenta republiky na zástupce veřejného
ochránce práv, že „Prezident navrhuje lidi s náklonností k agresivnímu Rusku.“ a „Prezidentovi
nominanti vynikají tím, že jsou jim blízké extrémní a proruské postoje, od nichž se na rozdíl od
prezidenta nedistancovali ani v době stále agresivnější ruské války na Ukrajině.“, když reportážní
zpracování tématu se nezabývalo vztahem přímo těchto nominantů k Rusku ani projevením jejich
vlastního postoje k ruskému útoku na Ukrajinu; kde dále v pasáži reportáže věnované fenoménu
kritiky veřejného ochránce práv zařadil kritická vyjádření devíti respondentů k působení veřejného
ochránce práv, ale jen vyjádření samotného veřejného ochránce práv na opačné názorové straně;
kde dále v pasáži reportáže věnované kandidátům na zástupce veřejného ochránce práv bylo u
kandidáta ze Senátu poukázáno na jeho vazbu s organizací, o které reportáž informovala výběrem
dílčích jednostranných informací vytržených z kontextu a nijak blíže nevysvětlených a
nedoložených, bez snahy o vystižení podstaty zaměření a fungování dané organizace, a rovněž
bez informování o tom, jak konkrétně s danou organizací spolupracuje, nebo prezentace jiných
informací o osobě tohoto kandidáta. Divák tak nemusel dostat objektivní a vyvážené informace o
zpracované tématice, na základě kterých by si na ni mohl svobodně vytvořit vlastní názor
korespondující s realitou.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. 12. 2022 od 14:42 hodin a dne
6. 12. 2022 od 14:21 hodin na programu CNN Prima News odvysílal pořad Interview PLUS, který
je pořadem s umístěním produktu, přičemž pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu
označen pouze na svém začátku, nikoli na konci. Pořady obsahující umístění produktu musejí být
na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být
žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ:
45800456, Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00, Praha 5, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. 12. 2022 od 19:11 hodin na
programu Nova Action nebylo v průběhu vysílání označení sponzora, Muzea fantastických iluzí,
součástí vysílání logo programu. Provozovatel vysílání je povinen uvádět označení televizního
programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Magical roof s.r.o., IČ:
4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 11. 12. 2022 od 14:45 hodin na programu
JOJ Family odvysílal pořad Nahota na prodej, který obsahoval násilné scény, které mohou vést u
nezletilých osob ke vzniku úzkostných a traumatizujících stavů, a erotické a sexuální scény,
obsahující explicitní sexuální chování ve formě simulace sexu či BDSM praktik, které mohou mít
negativní vliv na zdravý psychosexuální vývoj nezletilých osob, čímž porušil povinnost nezařazovat
v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj nezletilých osob. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále

jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 13. 12. 2022 od 05:59 hodin na
programu ČT2 a ČT3 odvysílal pořad Dobré ráno, který je pořadem s umístěním produktu, přičemž
pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze na svém konci, nikoli na
začátku. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny
jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v
omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci reklamy na zdravotnické
prostředky, resp. ve věci podpory používání zdravotnického prostředku ze strany odborníků či
celebrit v souvislosti s propagací brýlových obrouček.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ:
45800456, Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00, Praha 5, na porušení ustanovení § 53 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. 12. 2022 od 20:25 hod. odvysílal na
programu Nova označení sponzora programu Mixit s.r.o, které nebylo odděleno od vysílání
následujícího pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 53
odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. 12. 2022 od 01:45 hodin
odvysílal na programu ČT sport označení sponzora programu Pragosport, a.s., které nebylo
odděleno od vysílání následujícího pořadu.. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení ustanovení § 53a odst.
2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. 12. 2022 od 06:03 hodin na
programu Barrandov Krimi odvysílal pořad Česká tajenka, který je pořadem s umístěním produktu,
v němž byl nepatřičně zdůrazněn produkt od společnosti Kabát spol. s r.o. (vánočka a poukaz v
hodnotě 400 Kč na nákup v prodejnách pekáren Kabát) slovním komentářem, který byl ve srovnání
s ostatními dvěma umístěnými produkty výrazně delší a zároveň nepopisoval pouze produkt jako
takový, ale vykresloval v pozitivním světle samotnou společnost Kabát spol. s r.o. Podle ustanovení
§ 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. pořady obsahující umístění produktu nesmějí
nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení ustanovení § 53a odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Televize Barrandov odvysílal
následující pořady – dne 23. 12. 2022 od 13:43 hodin pořad Vánoční Sejdeme se na Cibulce, dne
23. 12. 2022, od 16:20 hodin pořad Můžu dál?, dne 27. 12. 2022 od 20:13 hodin pořad
Barrandovský Silvestr 2015, dne 31. 12. 2022 od 19:58 hodin pořad Týden podle Jaromíra
Soukupa speciál a dne 1. 1. 2023, od 23:18 hodin pořad Týden podle Jaromíra Soukupa speciál,

které jsou pořady s umístěním produktu, přičemž tyto pořady byly jakožto pořady obsahující
umístění produktu označeny pouze na svém začátku a konci, ale nikoliv při skončení přerušení
reklamním blokem. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v
případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem
uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení ustanovení § 53a odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. 12. 2022 od 20:15 hodin odvysílal
pořad Barrandovský Silvestr 2014 na programu Televize Barrandov, který je pořadem s umístěním
produktu, přičemž pořad nebyl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen symbolem PP.
Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení
reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady
obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze
těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
5. do 17. ledna 2023: Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV – podmínky licence; TV Nova s.r.o. /
Nova Action – PP v pořadu DAKAR 2023, 4. 1. 2023 od 21:46 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
ZOOM – PP v pořadu Prima SVĚT, 11. 1. 2023 od 12:27 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima
News – Zprávy – Hledá se prezident, 7. 1. 2023 od 18:00 hod (2 podání); Televizní reklama na
IKEA; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny – V Paříži zadrželi útočníka, který pobodal šest lidí,
11. 1. 2023 od 20:04 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – PP v pořadu Showtime, 8. 1.
2023 od 20:00 hod; Česká televize / ČT1, ČT24 – Superdebata, 8. 1. 2023 od 20:00 hod
(16 podání).
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 06387233, sídlem
Radlická 3294/10, Praha, 150 00, o podání vysvětlení, jakými zpravodajskými pořady na programu
Seznam.cz TV naplňuje od začátku roku 2023 další programové podmínky licence, které hovoří o
zaměření programu na informace a zábavu, zejména „na dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu,
zpravodajství či publicistiku“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ:
45800456, sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu DAKAR 2023 dne
4. ledna 2023 od 21:46 hodin na programu Nova Action. Pořad byl jakožto pořad obsahující
umístění produktu označen pouze na svém začátku. Po přerušení reklamou, v časech 0:30:26 hod
a 1:00:00 hod od začátku záznamu, a na konci pořadu označení chybělo. Diváci tak mohli být o
povaze pořadu uvedeni v omyl. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,

IČ 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Prima SVĚT dne
11. ledna 2023 od 12:27 hodin na programu Prima ZOOM. Pořad byl jakožto pořad obsahující
umístění produktu označen jen na začátku a na konci reportáže o ostrůvku poblíž Madagaskaru ve
střední části pořadu, nikoliv na začátku a na konci pořadu, jak stanovuje zákon. Diváci tak mohli
být uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu KTK provozovatele Kabelová televize
Kopřivnice, s.r.o. před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10. –
23. září 2022.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TV FOCUS provozovatele Jaroslav Heindl
před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10. – 23. září 2022.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu IFK provozovatele FIBERA s.r.o. před volbami
do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10. – 23. září 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FIBERA, s.r.o., IČ
28509463, se sídlem Náměstí svobody 526, Třinec, PSČ 739 61, o podání vysvětlení, jaké povahy
jsou oznámení vysílaná na programu IFK ve videotextové smyčce a zda jsou tato oznámení
vysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu. Dotaz se týká zejména oznámení o sjezdu absolventů
PSP Třinec a o komunitním plánování statutárního města Třince, která byla vysílána ve
videotextové smyčce programu IFK (oznámení o sjezdu absolventů bylo zaznamenáno 10. září
2022 v čase 0:34:56 a dále pak v pravidelných intervalech v celém sledovaném úseku do 23. září
2022; oznámení o komunitním plánování bylo vysíláno od 16. září 2022, 13:15:00 a dále pak v
pravidelných intervalech v celém sledovaném úseku do 23. září 2022), ale zároveň také mezi
reklamami (reklama na sjezd absolventů byla ve smyčce zaznamenána 10. září 2022 v čase
1:15:59 a dále pak v pravidelných intervalech v celém sledovaném úseku do 23. září 2022; reklama
na komunitní plánování byla ve smyčce vysílána od 16. září 2022 v čase 13:00:25 a dále pak v
pravidelných intervalech v celém sledovaném úseku do 23. září 2022). Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programů Regionální informační kanál a Televize
Ivančice provozovatele Jaroslav Voborný před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu
PČR za období 10. – 23. září 2022.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu rtm plus Liberecko provozovatele Liberecká
TV s.r.o. před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10. – 23. září
2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Liberecká TV s.r.o., IČ 02168987, sídlem
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci
zpravodajského pořadu Města a obce Libereckého kraje, odvysílaného v premiéře dne 12. září
2022 v 17:44 hodin na programu rtm plus Liberecko, nezprostředkoval divákům v souvislosti s
informováním o plánovaných investičních akcích (výstavba obecního centra) v obci Jeřmanice
argumenty politické opozice, která odmítala řešení navržená vedením obce, a dále, z jakého
důvodu předmětné vydání pořadu zařadil mezi předvolební speciály vysílané v období před
volbami do obecních zastupitelstev, přestože v pořadu nepředstavil všechny politické subjekty
kandidující do zastupitelstva obce Jeřmanice tak, aby si diváci měli možnost vytvořit vlastní

nezávislý názor na nabídku kandidátních listin v Jeřmanicích, což mohlo vést k narušení svobodné
politické soutěže v předvolebním období. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Liberecká TV s.r.o., IČ 02168987, sídlem
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, o podání vysvětlení, kdo je zadavatelem reklamy
propagující Městské divadlo Jablonec nad Nisou, zařazované pravidelně do vysílání programových
smyček programu rtm plus Liberecko v období od 10. září do 23. září 2022 (např. dne 10. září 2022
v 17:21 hodin), a dále, zda při zařazování reklamy do vysílání zohlednil skutečnost, že v reklamě,
vysílané v období před volbami do obecních zastupitelstev, vystupoval ředitel Městského divadla
Jablonec nad Nisou, který byl zároveň lídrem kandidátky uskupení Pro Jablonec, které se ucházelo
o místa v zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Liberecká TV s.r.o., IČ
02168987, sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, na porušení ustanovení § 48
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2011 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. září 2022 v 17:12 a
17:41 hodin zařadil do vysílání programu rtm plus Liberecko reklamu propagující bazén v Liberci
(soutěž Hupsni do bazénu i v září), ve které účinkovala moderátorka Martina Škrabálková, a porušil
tak povinnost nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a
redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů, jelikož Martina Škrabálková je
moderátorkou zpravodajských pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu i-Vysočina.cz provozovatele VIA PRESS s.r.o.
před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10. – 23. září 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele VIA PRESS s.r.o., IČ: 24778362, sídlem
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 15 – Hostivař o podání vysvětlení, jakým konkrétním způsobem
divákům programu i-Vysočina.cz umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup ke kompletním údajům
a informacím dle § 32 odst. 9 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele VIA PRESS s.r.o., IČ: 24778362, sídlem
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 15 – Hostivař o podání vysvětlení k obsahu záznamů vysílání
televizního programu i-Vysočina.cz ze dnů 10.-23. září 2022, které zapůjčil Radě na její písemnou
výzvu, z jakého důvodu osmnáct souborů, které by měly obsahovat po jedné hodině záznamu,
Monitoring 2022-09-11-06-00-00.ts, Monitoring 2022-09-11-07-00-00.ts, Monitoring 2022-09-12-
14-00-00.ts, Monitoring 2022-09-12-15-00-00.ts, Monitoring 2022-09-14-01-00-00.ts, Monitoring
2022-09-15-06-00-00.ts, Monitoring 2022-09-15-11-00-00.ts, Monitoring 2022-09-16-16-00-00.ts,
Monitoring 2022-09-16-21-00-00.ts, Monitoring 2022-09-18-08-00-00.ts, Monitoring 2022-09-19-
05-00-00.ts, Monitoring 2022-09-19-16-00-00.ts, Monitoring 2022-09-20-14-00-00.ts, Monitoring
2022-09-20-23-00-00.ts, Monitoring 2022-09-21-21-00-01.ts, Monitoring 2022-09-22-07-00-00.ts,

Monitoring 2022-09-23-04-00-00.ts a Monitoring 2022-09-23-15-00-00.ts neobsahuje žádný
záznam a soubor Monitoring 2022-09-17-17-00-00.ts obsahuje jen 31:53 minut záznamu namísto
60 minut. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Televize Přerov provozovatele Televize Přerov
s.r.o. před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10. – 23. září 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ
28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov, PSČ: 75002, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele uvádět označení televizního
programu (loga) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Ve vysílání dne
20. září 2022 nebylo v programu Televize Přerov přítomno označení programu (logo) například v
časech 16:00-16:26, 18:00-18:26 a 19:00-20:25 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Adamovský infokanál provozovatele Město
Adamov před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10.-23. září
2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Město Adamov, IČ 00279889, se sídlem
Pod Horkou 2, Adamov, PSČ 679 04, o podání vysvětlení, jakým způsobem v období 10.-23. září
2022 ve vysílání programu Adamovský infokanál zohlednil blížící se volby do obecních
zastupitelstev tak, aby v celku vysílání nedošlo k zvýhodnění nebo naopak znevýhodnění
některých politických stran a hnutí či konkrétních kandidátů. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu ZDĚCHOV INFO provozovatele Obec
Zděchov před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10.-23. září
2022.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Infokanál provozovatele NOEL, s.r.o. před
volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10. – 23. září 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, sídlem:
Na Pískách 3275/3, Hodonín, PSČ 695 01, o podání vysvětlení, 1) z jakého důvodu se ve vysílání
programu Infokanál Žeravice dne 12. září 2022 opakovaly pouhé dva slidy o celkové délce 32
vteřin, přičemž délka bloku má být dle podmínek licence od 3 do 180 minut, 2) z jakého důvodu
bylo dne 12. září 2022 vysílání Infokanálu Starovice doprovázeno vysíláním rozhlasového
programu Radio Čas, vysílání Infokanálu Žeravice doprovázeno vysíláním rozhlasového programu
RÁDIO IMPULS a vysílání Infokanálů Domanín, Ježov, Milotice, Moutnice, Ostrovačice, Rohatec,
Syrovín, Těmice a Velké Němčice neobsahovalo žádný zvukový doprovod, když dle podmínek
licence má být zvukovým doprovodem originální zvuk související s pořízeným záznamem anebo
počítačová neautorská hudba, 3) jakým způsobem probíhá vysílání Infokanálů Ostrožská Lhota 2,
Šitbořice 2 a Těmice u Hodonína 2, když licenční podmínky k programu Infokanál uvádějí, že
časový rozsah vysílání je 24 hodin denně, přičemž vysílání je tvořeno programovou smyčkou s
aktualizací minimálně jednou týdně, ale provozovatel v korespondenci doprovázející poskytnutí
záznamů uvedl, že tyto kanály slouží pro přenos společenských či sportovních akcí a v
požadovaném období tedy „nebyly využity“, 4) z jakého důvodu provozovatel v období 10. až 23.

září 2022 nevysílal programy Infokanál Ostrožská Lhota, Infokanál Ratíškovice a Infokanál
Šitbořice a proč případné technické překážky neoznámil Radě dle § 32 odst. 1 písm. p) zákona
č. 231/2001 Sb., 5) z jakého důvodu nebylo dne 12. září 2022 na Infokanálech Domanín, Těmice,
Ježov, Moutnice a Velké Němčice uvedeno konstantní označení (logo) programu. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele NOEL, s.r.o., IČ:
48908991, sídlem: Na Pískách 3275/3, Hodonín, PSČ 695 01, na porušení ustanovení § 49 odst.
1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. září 2022 v rámci
videotextových smyček programu Infokanál prezentoval sdělení, která měla rysy reklamy, ale
nebyla jako reklama označena. Jednalo se o sdělení propagující restauraci Nebe u čerta v Krumvíři
na Infokanálu Moutnice, prodejnu Elektro KVART Bzenec na Infokanálu Těmice, čištění a revize
plynových spotřebičů Vojtíšek, stříhání psů Hunčová, Stolařství Ševčík, firmu AHORN a pálenici
Sudoměřice na Infokanálu Rohatec, a NOEL green energy na Infokanálech Ježov, Milotice,
Rohatec, Těmice a Syrovín. Uvedená obchodní sdělení nebyla rozeznatelná a zřetelně oddělená
od ostatních částí vysílání, jak nařizuje výše uvedené ustavení. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30
dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu ZKTV provozovatele Západočeská kabelová
televize s.r.o. před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu PČR za období 10. – 23.
září 2022.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Mňau TV provozovatele
S&P Broadcasting a.s. ze dne 21. září 2022 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310,
sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7, PSČ 17000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na
internetových stránkách programu Mňau TV (imnau.cz) uvádí jakožto provozovatele televizního
vysílání programu Mňau TV společnost S&P Sales House s.r.o., a dále, zda za vysílání programu
Mňau TV nese redakční odpovědnost společnost S&P Broadcasting a.s. nebo společnost S&P
Sales House s.r.o. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310,
sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7, PSČ 17000, o podání vysvětlení, zda se v případě
obchodního sdělení společnosti AG-FOIL BOHEMIA s.r.o., odvysílaného dne 21. září 2022 v
18:50, 19:22, 20:23, 20:51, 21:21 a 21:50 hodin na programu Mňau TV, jednalo o oznámení
sponzora pořadu nebo o oznámení sponzora programu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu AMC CHANNEL CENTRAL AND
EASTERN EUROPE provozovatele AMC Networks Central Europe, s.r.o. ze dne 12. září 2022 od
10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst.
1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zpracovatelem reklamy, společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále

„obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. a) a c) zákona
č. 40/1995 Sb., § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. a § 5l odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy, neboť zpracováním reklamy na lékárny KNL, která byla odvysílána dne
14. srpna 2022 od 0:17 hodin na programu KNL TV, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama
prostřednictvím které byly propagovány humánní léčivé přípravky Devenal, Niquitin mini, Analergin,
Endiaron, Valetol, Gaspan, Allergodil nosní sprej, byla formulována tak, aby bylo zřejmé, že
propagované výrobky jsou humánním léčivým přípravkem a obsahovala informace nezbytné pro
správné použití humánního léčivého přípravku. Dále předmětná reklama, prostřednictvím které
byly propagovány doplňky stravy, GS Condro Diamant a C-numin neobsahovala zřetelný text
„doplněk stravy“. V daném obchodním sdělení tato kategorizace absentuje jak ve složce zvukové,
tak ve formě zřetelného textu i ve složce obrazové. Dále předmětná reklama, prostřednictvím které
byly propagovány zdravotnické prostředky Hydro pastilky, Klíšťák, Compeed náplasti a Otic
Solution, mohla porušit povinnost, aby reklama na zdravotnický prostředek a diagnostický
zdravotnický prostředek in vitro určená široké veřejnosti byla formulována tak, aby bylo zřejmé, že
výrobek je zdravotnickým prostředkem nebo diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, a
obsahovala určený účel zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in
vitro.
– Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001
Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení ve věci žádosti provozovatele ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem Dukovany
227, PSČ 67556, o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek pro vysílání televizního
programu KTV Dukovany šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě rozhodnutí o
udělení licence sp.zn.: 2015/301/zem/ENE , č.j. RRTV/1711/2015-zem, neboť nedošlo k
odstranění vad řízení.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) a ustanovení § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), dne
24. ledna 2022 takto: Obviněný provozovatel televizního vysílání, TV Nova s.r.o., IČ 45800456,
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle
ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením ustanovení
§ 53a odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., a to odvysíláním pořadu Tescoma s chutí ve dnech
28. července 2022 od 12:27 hodin a 11. srpna 2022 od 12:29 hodin na programu NOVA. V
předmětných vydáních pořadu došlo k nepatřičnému zdůraznění umístěných produktů, loupače a
kráječe jablek značky Tescoma (vydání z 28. července) a titanové pánve značky Tescoma (vydání
z 11. srpna), a to jak slovním představením jejich vlastností, tak vizuální prezentací použití
produktů, včetně vyzdvižení jejich kvalit a předností [konkrétně ve vydání dne 28. července: „Můžeš
si nastavit, jak chceš tu šlupku silnou jako loupat (…)Vidíš tu šlupku krásně tenkou, jo? Můžeš
udělat i hrubší (…) odstraní se nám i ten jadřinec. (…) Děkuju, žes mi ukázal tu vychytávku. Kráječ
a loupač jablek (…) když ho máš, tak z toho uděláš takovejhle skvělej a zdravej koláč“; ve vydání
dne 11. srpna 2022 pak: „Jsou to celokovové pánve s titanem a antiadhezním povlakem nahoře,
aby se jako nepřipalovaly ty steaky z toho mečouna. Samozřejmě veškerý informace o tý pánvi
najdete na našich stránkách www.tescomaschuti.cz. A pozor, můžeš na plyn, na indukci, na
sklokeramiku, můžeš do trouby, prostě je to pánev takovou, kterou my kuchaři hledáme, jo? Je to
supr, perfektní masivní pánev (…) Tak to je vychytávka. To je parádička (…) Je to vychytávka. Ano,
je to vychytávka. A jak se to nelepí, paráda. To se pozná kvalitní dobrá pánev. (…) Vidíš, parádně,
vidíš to, jak se to nelepí? Chápeš funkci tý pánve? Jak je dokonalá?“], a to ve spojení s názvem

pořadu obsahujícím jméno značky Tescoma se shodnou grafikou, jako má logo subjektu, na který
odkazuje i vizuální složka pořadu. Umístěné produkty byly verbálními i obrazovými prostředky
nepatřičně zmiňovány nad rámec obsahu pořadu, a byly do předmětných vydání zařazeny s cílem
propagace, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. Za přestupek se
pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ustanovením
§ 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 20 000,- Kč. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710,
variabilní symbol 2022945. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a
ustanovením § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které
správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá Rada pachateli
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710,
variabilní symbol 2022945.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 3 písm. e) a
dle ustanovení § 60 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku
vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
zákon č. 250/2016 Sb.), dne 24. ledna 2023 takto: Obviněná společnost Liberecká TV s.r.o., sídlem
Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, se uznává vinnou ze spáchání přestupku
dle ustanovení § 60 odst. 3 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se jakožto provozovatel
televizního vysílání programu rtm plus Liberecko dopustila porušením ustanovení § 32 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele vysílání provozovat vysílání
vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání,
a to tím, že dne 20. prosince 2021 uzavřela jako zhotovitel smlouvu s Libereckým krajem jako
objednatelem Smlouvu o dílo č. OLP/3774/2021 VZMR/0174/21 s názvem „Krajský magazín a
další zpravodajsko-publicistické pořady“, kdy dle jejího čl. II. odst. 6 písm. a) je zhotovitel povinen
vyrobit obsah pořadu Krajský magazín a dalších zpravodajsko-publicistických pořadů podle
požadavků a pokynů objednatele, a dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy kontaktní osoba objednatele
udílí požadavky a pokyny na obsah pořadů, připomínkuje koncepty pořadů a schvaluje je před
jejich vysíláním. Tímto jednáním mohla být ohrožena, respektive narušena redakční nezávislost
provozovatele televizního vysílání. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst.
7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb., ukládá pokuta ve výši 50 000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2022798. V souladu s
ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a ustanovením § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o
rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši
paušální částky nákladů řízení, ukládá Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů
řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2022798.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5,
PSČ 15200 řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době odvysílání pořadu, kterého se mohl dopustit odvysíláním
pořadu Kriminálka Las Vegas IV (2) na programu NOVA dne 9. května 2022 od 15:00 hodin, neboť
nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném v době odvysílání pořadu,
odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas IV (2) na programu NOVA dne 9. května 2022 od 15:00
hodin, neboť se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedená epizoda kriminálního seriálu obsahovala opakované,
explicitní a naturalistické záběry těla oběti ve vysokém stádiu rozkladu, na místě činu (08:15 – 09:50
minut od začátku pořadu) a na pitevním stole (31:10 – 32:28 minut od začátku pořadu), a to včetně
morbidních detailů, jakými je např. lidská tkáň rozpuštěná ve vodě nebo neobvykle zbarvený mozek
oběti. Pořad byl do vysílání zařazen v odpoledních hodinách, kdy mohou být u televizních
obrazovek děti i bez přímého dohledu rodičů. Zhlédnutí pořadu mohlo v dětských divácích vyvolat
psychický otřes a způsobit i trvalejší pocity úzkosti či poruchy spánku, případně snížit citlivost
dětských diváků k projevům násilí a jeho důsledkům. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ
258 59 838, se sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, kterým měl doložit,
že v předvolebním období v rámci zpravodajských pořadů nezvýhodnil některé kandidující subjekty
a kandidáty, a to v souvislosti s odvysílanou reportáží V Orlové vzniklo nové politické hnutí
Bezpečná země (například dne 25. srpna 2022 v 16.00 hod. na programu Polar).
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání POLAR televize
Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, na
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání
programu Polar v období od 1. srpna 2022 do 23. září 2022, tj. v období před volbami do
zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, dostalo hnutí Bezpečná země,
kandidující v obci Orlová, značný prostor k sebeprezentaci, a bylo tak výrazně zvýhodněno oproti
ostatním kandidujícím stranám či hnutím, a to bez objektivně daného důvodu. Uvedeným jednáním
se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě
jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému
postavení v politickém a společenském životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ:
25859838, sídlem: Boleslavova 710/19, Ostrava, PSČ 709 00, k pořadu Volební studio 2022, který
byl vysílán na programu POLAR od 14. do 22. září 2022, tj. z jakého důvodu se pořadu účastnil
omezený počet subjektů kandidujících v komunálních volbách, konkrétně v Třinci pouze čtyři ze
sedmi subjektů, v Karviné pouze pět ze sedmi subjektů, a jak byly stanoveny podmínky pro jejich
účast, a jaké byly základní parametry výzkumu volebních preferencí ve městech, ze kterých byl
pořad vysílán, a jehož autorem je agentura Datamar International.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání POLAR televize
Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, sídlem: Boleslavova 710/19, Ostrava, PSČ 709 00, o podání
vysvětlení k pořadu Volební studio 2022, který byl vysílán na programu POLAR od 14. do 22. září

2022, respektive žádá o předložení kompletních výstupů výzkumu volebních preferencí ve
městech, ze kterých byl pořad vysílán, a jehož autorem je agentura Datamar International; a dále
žádá o vysvětlení, z jakého důvodu provozovatel poté, co jeden z pozvaných kandidátů v Třinci
odmítl svou účast v pořadu, nenabídl uvolněné místo jednomu z dalších z kandidátů podle výsledků
předvolebního průzkumu tak, aby mohl být zajištěn předem avizovaný počet pěti pozvaných
subjektů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k obsahu vysílání programu ČT24 v
poledních a odpoledních hodinách dne 11. října 2022, respektive s vysvětlením, z jakého důvodu
byla odvysílána tisková konference hnutí SPD ve zkrácené podobě, jestliže tiskové konference
všech ostatních stran a hnutí byly odvysílány v plné délce a v kompletní podobě, ať už v přímém
přenosu, nebo ze záznamu.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize,
IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 11. října 2022 v poledních a odpoledních
hodinách vysílání programu ČT24, zabývajícím se jednáním 41. schůze Poslanecké sněmovny
téhož dne, odvysílal tiskovou konferenci hnutí SPD v silně zkrácené podobě (z celkové stopáže 29
minut bylo odvysíláno pouze 8 minut záznamu), zatímco tiskové konference všech ostatních
politických stran či hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně byly odvysílány v plné délce a v
kompletní podobě, ať už v přímém přenosu, nebo ze záznamu, přičemž jednotlivá vystoupení měla
i násobně delší stopáž než tomu bylo v případě SPD (v případě hnutí STAN 16 minut, PIRÁTI 18
minut, koalice SPOLU 19 minut a hnutí ANO 15 minut). Uvedeným jednáním se tak provozovatel
dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech
bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo
názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém
a společenském životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k obsahu pořadu Nedej se!, odvysílanému
dne 2. října 2022 od 11:25 hod. na programu ČT2, respektive rubrice Občanské noviny s názvem
Otrávený vzduch v Železných horách, zařazené od 11:47 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize,
IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Nedej se!, dne 2. října 2022 od
11:25 hodin na programu ČT2, respektive rubriky Občanské noviny s názvem Otrávený vzduch v
Železných horách, zařazené do pořadu od 11:47 hodin, kdy v dotčené reportáži dostali prostor k
vyjádření výhradně kritici činnosti místní cementárny, přičemž zcela absentovalo jakékoli vyjádření
protistrany, jejíž zástupci nebyli ani osloveni, a ani nebyl jejich postoj žádným způsobem autory
reportáže prezentován ani zmíněn. Pořad tak prezentoval jasný, předem stanovený postoj, který
neposkytl divákům objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytvoření názoru na
prezentovanou věc. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s odepřením podání vysvětlení provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, jakými konkrétními pořady
naplnil v týdnu od 26. 9. do 2. 10. 2022 ve vysílání programu KINO BARRANDOV licenční
podmínky.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla
zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5,
Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
základní programové specifikace a licenčních podmínek programu KINO BARRANDOV (licence
č.j. RRTV/852/2015-SMU, sp.zn. 2015/105/SMU/Bar a licence č.j. RRTV/854/2015-SMU, sp.zn.
2015/106/SMU/Bar), kdy dle základní programové specifikace má být KINO BARRANDOV
programem tematicky zaměřeným převážně na akviziční filmovou a seriálovou tvorbu, a kdy dle
licenčních podmínek má vysílání programu obsahovat premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů,
zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např. romantických, historických,
rodinných, dále i thrillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické, westerny a
válečné, komedie a dramata a v nočních hodinách mají být zařazovány erotické pořady a horory;
kdy tohoto porušení se provozovatel mohl dopustit ve vysílání programu KINO BARRANDOV
minimálně v týdnu od 2. do 8. ledna 2023, kde absentovala jakákoli akviziční filmová či seriálová
tvorba, stejně tak jako premiéry a reprízy filmů a seriálů různého žánrového zaměření.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o. k
obsahu vysílání programu POLAR 2 ve dnech 1. a 2. července 2022, z jakého důvodu obsah
vysílání nebyl „sestaven z jednoho bloku pořadů o celkové délce 30-180 minut, který bude
nepřetržitě vysílán ve smyčce“, jak je to stanoveno v programových podmínkách licence, ale z
bloku pořadů kratšího, nepočítaje pořady, jejichž vysílání odpovídalo ustanovení licence, že „mimo
tento blok nebo mezi něj může být do vysílání zařazen aktuálně jiný pořad“.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Krajská nemocnice Liberec, a.s., z
jakého důvodu ve vysílání programu KNL TV ve dnech 14.- 15. srpna 2022 1) nebyly přítomny
premiéry a reprízy Magazínu KNL TV, které mají být dle licence zařazeny vždy v 8:00 a 20:00
hodin, 2) kamerové záběry WEBOKO nebyly podložené hudbou, jak uvádí licence.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamy Lidl Česká republika v.o.s. k
obsahu stížnosti na reklamu Lidl Česká republika odvysílanou dne 21. srpna 2022 v 20:11 hod. na
programu Nova, v jejímž rámci bylo propagováno Jihočeské máslo za akční cenu 54,90 Kč.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm.
a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Lidl Česká republika dne 21. srpna 2022 v
20:11 hod. na programu Nova, v jejímž rámci bylo propagováno Jihočeské máslo za akční cenu,
že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., z jakého
důvodu dne 18. září 2022 na programu CNN Prima News odvysílal oznámení sponzora programu
Den Braven bezprostředně před (v 7:26 hodin) a po skončení (v 7:51 hodin) pořadu Prima SVĚT.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm.
a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním oznámení sponzora programu Den Braven
bezprostředně před (v 7:26 hodin) a po skončení (v 7:51 hodin) pořadu Prima SVĚT, že věc
odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s., na základě
jakého smluvního ujednání byly v pořadu Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách odvysílaného dne 21. září 2022 v čase od 20:30:02 hodin na programu Mňam TV prezentovány produkty
internetového obchodu ZGastro.cz.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a
§ 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se sídlem Dukelských hrdinů 976/12,
Holešovice, 170 00 Praha 7, na porušení ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.,
jehož se dopustil odvysíláním pořadu Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách dne 21. září 2022 v
čase od 20:30:02 hodin na programu Mňam TV, jelikož v pořadu byly propagovány produkty
sponzora – internetového obchodu ZGastro.cz, kdy jeden z moderátorů druhému moderátorovi
opakovaně doporučoval a vychvaloval produkty tohoto sponzora a dvakrát odkazoval na jeho
internetové stránky, kde je možné produkty zakoupit. Provozovatel se tak dopustil porušení
zákonného zákazu, aby pořady, které jsou sponzorovány, přímo nabádaly k nákupu nebo nájmu
zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním zboží nebo služeb za účelem propagace. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s., zda sponzory
pořadu Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách odvysílaného na programu Mňam TV dne 21. září
2022 v čase od 20:30:02 hodin byli ve smyslu definice zákona následující společnosti: Vintimex.cz,
Eden nákupní centrum, Wüsthof a ZGastro.cz, a pokud ano, z jakého důvodu nebyli všichni tito
řádně označeni jako sponzoři pořadu tak, jak stanovuje § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., dle
kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby byl každý zcela nebo zčásti sponzorovaný
pořad vždy na začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označen jménem nebo názvem,
obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména odkaz na
jeho výrobky, služby nebo na jejich charakteristický znak.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a
§ 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se sídlem Dukelských hrdinů 976/12,
Holešovice, 170 00 Praha 7, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., jehož
se dopustil tím, že pořad Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách odvysílaný dne 21. září 2022 v
čase od 20:30:02 hodin na programu Mňam TV nebyl řádně označen identifikací všech sponzorů
v rozsahu a formou, kterou vyžaduje zákon. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s., na základě
jakého smluvního ujednání byla v pořadu Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách odvysílaného
dne 21. září 2022 v čase od 20:30:02 hodin na programu Mňam TV prezentována společnost
Tesco, resp. Tesco Eden.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s., o jaký typ
obchodního sdělení se jednalo v případě sponzorského oznámení zařazeného do upoutávky na
pořad KryptoTime s Kryptovláďou, která byla odvysílaná na programu Mňam TV dne 21. září v
časech 11:45:26, 12:15:37, 12:45:05, 13:35:23, 16:14:58, 16:26:54, 18:58:39, 20:41:23 hodin.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Krajská nemocnice Liberec, a.s. na upozornění na
porušení zákona, kterého se dopustil tím, že ve dnech 14.-15. srpna 2022 na programu KNL TV
vysílal reklamní spoty na lékárny KNL, které byly od ostatních částí vysílání odděleny znělkou
pouze před jejich začátkem, nikoliv po jejich skončení. Reklamy tak nebyly snadno rozeznatelné a
zřetelně oddělené.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., na upozornění
na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že 9. října 2022 odvysílal od 18:05 hodin na programu
AMC Channel Central and Eastern Europe pořad Sedm let v Tibetu, který obsahoval vulgarismy či 

nadávky „idiot“ (v čase 00:04:03 od začátku pořadu), „svině“ (00:17:56), „svině zákeřný“ (00:17:58),
„hajzlové“ (00:22:40), „hajzle“ (00:22:43), „svině mizerný“ (00:22:46), čímž porušil povinnost
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 06:00 hodin druhého dne.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele S&P Broadcasting a.s. na upozornění na porušení
ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu
Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách dne 21. září 2022 v čase od 20:30:02 hodin na programu
Mňam TV. V předmětném vydání došlo k nepatřičnému zdůrazňování umístěného produktu –
datlového sirupu značky Country Life.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Ústecká média s. r. o. na upozornění č.j.
RRTV/13005/2022-loj, kterým byl upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona
č. 231/2001Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení vysílání programu Ústecká
TV.
– Rada se seznámila se zprávou veřejného ochránce práv o ukončení šetření ve věci pořadu
Infiltrace: Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1.
– Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2022, čj. 2
As 119/2022-33, kterým zamítl kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze
dne 11. 4. 2022, č. j. 5 A 112/2018-108, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 27. 2. 2018,
č. j. RRTV/6852/2018-had o uložení pokuty 50 000 Kč společnosti Loterie Korunka a.s. pro
porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., zadáním reklamy s motivem
„loterie Korunka“, odvysílané dne 20. 3. 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko).
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a
podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, vydala dne 24. ledna 2023 toto usnesení: Rada vázána rozsudkem Nejvyššího
správního soudu ze dne 13. prosince 2022, čj. 2 As 119/2022-33; zastavuje se zadavatelem
reklamy, společností Loterie Korunka s.r.o., IČO: 27172813, se sídlem Politických vězňů 156,
Beroun, řízení o přestupku vedené pro možné porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona
č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít zadáním reklamy s motivem „loterie Korunka“, odvysílané
dne 20. 3. 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko), neboť skutek, o němž se vede řízení,
není přestupkem.
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2022, č.j. 17 A
12/2022, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s.,
proti rozhodnutí Rady ze dne 9. listopadu 2021, č.j. RRTV/14564/2021/beh, jímž mu byla uložena
pokuta ve výši 75 000 Kč pro porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 5. května 2021 od 14:15 hodin na programu Televize Barrandov
odvysílal obchodní sdělení, resp. teleshopping „Soukup shop“, v němž účinkoval moderátor
zpravodajských a politicko-publicistických pořadů vysílaných na programu Televize Barrandov
Jaromír Soukup, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání
obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politickopublicistických pořadů.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
prostřednictvím screeningu za období září 2022, která byla zaměřena na výskyt obsahu
souvisejícího s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR, konaných ve dnech 23. a 24. září

– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 242/2022 Sb., zákona o
službách platforem pro sdílení videonahrávek a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti Zkouknito s.r.o.,
Bělehradská 299/132, 120 00, Praha 2, doručeného Radě dne 14. prosince 2022, toto potvrzení:
subjekt Zkouknito s.r.o., Bělehradská 299/132, 120 00, Praha 2; byl dne 24. ledna 2023 zapsán do
Seznamu poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek ve smyslu ustanovení § 5
zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, jako poskytovatel služby zkouknito.cz
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti DigiSoul s.r.o., z jakého
důvodu neoznámil Radě změnu evidovaných údajů, jak mu ukládá ust. § 5 odst. 4 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti DigiSoul s.r.o., zdali došlo
vzhledem k nefunkčnosti stránek k přerušení, či k ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání zakulturou.online.
– Rada se seznámila s reakcí poskytovatele společnosti DigiSoul s.r.o., na upozornění na
porušení zákona, kterého se dopustil tím, že na webu služby Za kulturou online, přístupném z
www.zakulturouonline.cz, neuvádí informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Multimediální zpravodaj Prahy 7
poskytovatele Spolek pro občanskou informovanost, IČ 693 47 051, se sídlem Ovenecká 751/7,
Praha 7, PSČ 170 00, přístupná na internetové adrese https:www.tvpraha7.cz, nenaplňuje definiční
znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání a provádí výmaz poskytovatele Spolek pro
občanskou informovanost, IČ 693 47 051, se sídlem Ovenecká 751/7, Praha 7, PSČ 170 00, ze
Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
OSTATNÍ
– Rada schvaluje vyhodnocení priorit pro rok 2022.
– Rada se seznámila s přehledem uhrazených pokut za období od 1. ledna do 31. prosince 2022.
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za listopad a prosinec
roku 2022.
– Rada se seznámila s podáními č. j. RRTV/832/2023-vra; RRTV/899/2023-vra; RRTV/905/2023-
vra; RRTV/954/2023-vra; RRTV/961/2023-vra; RRTV/1021/2023-vac; RRTV/954/2023-vra a
RRTV/961/2023-vra (8 podání) poukazujícími na aktivitu radního Mgr. Daniela Köppla
v marketingovém týmu prezidentského kandidáta Andreje Babiše.
– Rada konstatuje, že skutkový stav ve věci podezření na střet zájmů člena Rady Mgr. Daniela
Köppla nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k porušení ustanovení § 7 odst. 12 a 14 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
aktuálním znění, čímž mohla být narušena jeho nestrannost a nezávislost jako člena Rady,
popřípadě i zpochybněna důvěra v nezávislost a nestrannost Rady jako celku. Rada proto
postupuje doručené podněty Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která je podle
ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., oprávněna v této věci jednat. Rada o tomto způsobu
vyřízení podnětů vyrozumí stěžovatele.

V Praze dne 25. 1. 2023
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET