Tisková zpráva z 2. zasedání Rady, konaného dne 7. 2. 2023
Publikováno 13.02.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 2. zasedání projednala 33 bodů
programu. Vyhodnotila 43 stížností diváků a posluchačů, rozhodla o zahájení jednoho řízení o
přestupku. Rada na svém 2. zasedání uložila provozovateli 3C spol. s r.o. pokutu ve výši
20 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
na písemnou žádost Rady nedodal záznam vysílání programu 3C ze dnů 22. – 23. května 2022 v
časovém úseku 00.00 – 24.00 hodin.


Na 2. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Příbram město 3
97,3 MHz / 50 W a Sušice 4 106,2 MHz / 50 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Příbram město 3 97,3 MHz /
50 W, souřadnice WGS 84: 13 59 41 / 49 40 24 a Sušice 4 106,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS
84: 13 32 07 / 49 14 41 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované
účastníkem licenčního řízení.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, bytem Palackého
26, 388 01 Blatná, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2019/775/zab,
č.j. RRTV/12533/2020- zab ze dne 11. srpna 2020 k rozhlasovému vysílání programu RÁDIO
OTAVA prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Písek město 3 92,2 MHz / 100 W o standardní
zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., avšak s
možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, bytem Palackého
26, 388 01 Blatná, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2021/212/zab, č.j.
RRTV/15691/2021-zab ze dne 21. prosince 2021 k rozhlasovému vysílání programu RÁDIO
OTAVA prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Horažďovice 92,2 MHz /
50 W a Strakonice 4 88,3 MHz / 50 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12
odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 261 52 002, se

sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp. zn. RRTV/2020/218/zab, č.j. RRTV/831/2021-zab ze dne 12.1.2021 k rozhlasovému vysílání
programu HEY Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Blansko město 2 101,6
MHz / 0,05 kW; Děčín Letná 96,7 MHz / 0,1 kW; Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 0,05 kW; Pelhřimov
88,3 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm.
zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem
Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
RRTV/2021/251/zab, č.j. RRTV/8891/2022-zab ze dne 19.7.2022 k rozhlasovému vysílání
programu HEY Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Ostrava město 99,5 MHz /
0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona
č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 23. ledna 2023,
LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 23. ledna 2023, RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Country MORAVA; Brno 96,8 MHz) dne 23. ledna 2023,
RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 23. ledna 2023, MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Ostrava 93,7 MHz) dne 23. ledna 2023 a RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 23. ledna 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 18. ledna 2023 pod č.j. RRTV/978/2023-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc prosinec 2022.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/834/2023-vra) posluchačky na údajně zvýhodňující
zpravodajský příspěvek ve vztahu k prezidentským volbám, který dne 13. ledna 2023 odvysílal
program KISS. Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/830/2023-vra) posluchače na údajně
nevhodnou píseň, kterou odvysílal program FREKVENCE 1. Rada se seznámila se stížností (č. j.
RRTV/1022/2023-vac) posluchače na údajnou nevyváženost v pořadu, který byl 18. ledna
odvysílán na programu ČRo Plus. Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/510/2023-vra ve věci
soutěže o zájezd na Kapverdy na programu KISS provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada zrušuje podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli
Livesport TV s.r.o., IČ 03499618, se sídlem Bucharova 2928/14a, Praha, 158 00, registraci sp.zn.
RRTV/2019/579/rap, č.j. RRTV/10055/2019-rap ze dne 4. září 2019, k provozování televizního
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů ke dni 7. února
2023, a to na žádost provozovatele doručenou dne 12. ledna 2023 pod č. j. RRTV/743/2023-vra.
– Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli HBO
Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2020/749/fia, č.j.
RRTV/15514/2020 – fia ze dne 18. listopadu 2020, spočívající ve změně označení názvu programu

z Boing French na Cartoonito French, a to od 3. dubna 2023, v rozsahu žádosti doručené dne
16. ledna 2023 pod č.j. RRTV/888/2023-vra.
– Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli HBO
Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2020/784/fia, č.j.
RRTV/15512/2020 – fia ze dne 18. listopadu 2020, spočívající ve změně označení názvu programu
z Boomerang Portuguese na Cartoonito Portuguese, a to od 18. března 2023, v rozsahu žádosti
doručené dne 16. ledna 2023 pod č.j. RRTV/888/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2014/589/FIA/MTV, č. j.: FIA/2514/2014, ze dne 1. července
2014, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtu států, na
jejichž území má být vysílání programu MTV, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo
převážně směrováno o Itálii, dle žádosti ze dne 24. ledna 2023, č.j.: RRTV/1131/2023-vra.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., žádá provozovatele televizního
vysílání Nej Kanál s.r.o., IČ 027 38 252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radu neinformoval o tom, zda po datu 23. prosince 2022
obnovil přerušené vysílání programu Infokanál NEJ – TV Dolní Benešov schválené Radou dne
18. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1689/2022-zil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada konstatuje, že dne 31. prosince 2022 zanikla registrace sp. zn. 2013/239/sve/Int, č.j.
sve/1949/2013, ze dne 24. března 2013, provozovateli převzatého vysílání, Internet2 s.r.o., IČ:
27467341, se sídlem: Kamenice 91, 547 01 Náchod, a to v důsledku zániku právnické osoby
Internet2 s.r.o., IČ: 2746734, dle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání AMC Networks Central
Europe, s.r.o., IČ: 27112501, doručeným dne 12. ledna 2023 pod č.j. RRTV/747/2023-vra,
spočívajícím v zahájení vysílání programu: SPORT3 HU (sp. zn. RRTV/2022/331/hou), šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ke dni 19. dubna 2022.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Hlucin.net, IČ
26840731, se sídlem: Moravská 1897/38a, Hlučín, 74 801, o změně ostatních skutečností
uvedených v přihlášce k registraci 2011/427/sve/Hlu, č.j. sve/1629/2011 ze dne 17. května 2011
spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/555/2023-vra a v podání
č.j. RRTV/556/2023-vra doručeném dne 9. ledna 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, TKW, s.r.o., IČ
25519051, se sídlem: Štefáčkova 2384/7, Brno, 62 800, o změně ostatních skutečností uvedených
v přihlášce k registraci č.j. Rg/29/98 ze dne 20. května 1998 spočívající ve změně programové
nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1096/2023-vra doručeném dne 23. ledna 2023.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 11.
do 25. ledna 2023: Stanice O, a.s. / O (Óčko) – Tattoo Fixers, 8. 1. 2023, Nehratelní?, 7. 1. 2023
od 13:00 hod; TELEPACE s.r.o. / Tv NOE – Jak to vidí…, 23. 1. 2023 od 11:30 hod; TV Nova s.r.o.
/ NOVA – Cesta na Hrad: Debata I a II, 12. 1. 2023 od 17:00 a 20:00 hod; Televizní noviny – Cesta
na Hrad – komentář k debatě, 12. 1. 2023 od 19:38 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News,
Prima – Superdebata: Hledá se prezident I a II, 4. a 11. 1. 2023 od 20:15 hod (18 podání); Televizní
reklama na Klik.cz; Česká televize / historie rodiny moderátora Jakuba Železného; FTV Prima,
spol. s r.o. / CNN Prima News, Prima – Partie Terezie Tománkové, 15. 1. 2023 od 11:00 hod; Různí
poskytovatelé / různé služby – zobrazování reklam v průběhu sledování pořadů; Seznam Zprávy

a.s. / www.seznamzpravy.cz – informování o volbách prezidenta ČR; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
COOL – Re-play, 14. 1. 2023 od 10:46 hod; Česká televize / ČT2 – reklamní blok, 18. 1. 2023 od
20:56 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – Bitva o Sevastopol, 18. 1. 2023 od 22:40 hod;
Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, 18. 9. 2022 od 13:05 hod, 15. 1. 2023 od 13:05
hod; Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, 22. 1. 2023 od 12:00 a 13:05 hod; Česká
televize / ČT1 – Sama doma, 23. 1. 2023 od 12:33 hod (2 podání); Česká televize / ČT1 – Reportéři
ČT – Pomoz si sám, 10. 10. 2022 od 21:25 hod; Česká televize / ČT1, ČT24 – Prezidentský duel,
22. 1. 2023 od 20:10 hod (4 podání); ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Comedy
Central Polska – upoutávka na Zgrzyt, 8. 1. 2023 od 14:40 hod.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla
Engliše 519/11, Praha, 150 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu uplatnil označení 18+ u
pořadu Nehratelní?, odvysílaného 7. ledna 2023 od 13:00 hodin na programu O (Óčko), když dle
§ 32 odst. 1 písm. u) zákona 231/2001 Sb. je toto označení vyhrazeno pro pořady, které dle § 32
odst. 1. písm. g) mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, a zda toto
označení znamená, že odvysílal v denním vysílacím čase pořad, který by měl být vysílán až po
22. hodině. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, sídlem
Kostelní náměstí 1839/2, Ostrava, 702 00, o podání vysvětlení, jaké z pořadů odvysílaných v
měsíci lednu 2023 na programu Tv NOE měly předvolební dramaturgii, resp. kteří kandidáti v
prezidentských volbách dostali prostor v pořadu Jak to vidí…, případně v dalších pořadech. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení,
Klikpojisteni.cz, s.r.o., IČO 08682704, Sokolovská 371/1, 186 00, Praha, o podání vysvětlení
týkající se televizní reklamy na internetový srovnávač povinného ručení Klik.cz, odvysílané dne
11. 1. 2023 od 16:15:10 hodin na programu Prima, z jakého důvodu reklama tvrdí, že „stačí zadat
SPZ a ročně ušetříte v průměru šest tisíc korun“, když k získání nabídky pojištění kromě SPZ je
požadována řada dalších informací. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV Hits
International provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 21. září 2022
od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc říjen 2022.
– Rada informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv o produktu Fast Sleep ústní sprej s melatoninem,
který byl součástí reklamní prezentace v televizním vysílání.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon
č. 40/1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o
přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem
obchodního sdělení, společností BENEPHARMA CZ, spol. s r.o, IČO 02083566, Bělehradská
314/18, Praha 4, 140 00 Praha (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné

porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním obchodního sdělení
– označení sponzora Jamieson (doplňky stravy) informujícího o sponzorování pořadu Záložní plán,
odvysílaného na programu NOVA dne 5. listopadu 2022 od 15:07 hodin, neboť neobsahuje
zákonem stanovený text doplněk stravy.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. e) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., účinném
v době spáchání přestupku, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla
takto: Obviněný provozovatel 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, sídlem Jinačovice 89, PSČ 66434, se
uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst.
1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době spáchání přestupku, kterého se dopustil tím,
že na písemnou žádost Rady nedodal záznam vysílání programu 3C ze dnů 22. – 23. května 2022
v časovém úseku 00.00 – 24.00 hodin. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 20 000,- Kč. Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2022849. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za
přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální
částku nákladů řízení ve výši 1 000, – Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2022849, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize ohledně obchodního
sdělení MERIDA kola, které bylo odvysíláno dne 26. května 2022 v čase 22:50 hodin na programu
ČT sport, o jaký druh obchodního sdělení se jedná.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KabelSat s. r. o., zda se v případě
zapůjčených záznamů vysílání programů INFO-DAMBOŘICE a MEDIA-KOSTICE jednalo o
záznamy vysílání ze dnů 22. a 23. května 2022, tak jak Rada požadovala ve výzvě k zapůjčení
záznamů, či zda se jednalo o odlišné (neaktuální) záznamy vysílání, resp. z jakého důvodu
předmětné záznamy obsahují informace týkající se období jara roku 2021.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele KabelSat s. r. o. na upozornění č.j.
RRTV/15032/2022-loj na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programů INFO – KOSTICE
a MEDIA – KOSTICE ze dnů 22. a 23. května 2022 v časovém úseku 00:00 -24:00 hodin, které
nebyly v odvysílané podobě.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., IČ
271 68 425, Václavské náměstí 831/21, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 , na uložené
upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu CS Film ze dne 10. října 2022 v
časovém úseku od 16.00 do 19.00 hodin, tj. 3 hodin.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Kráska v nesnázích dne 10. října 2022 od
16:00 hodin na programu CS Film, že věc odkládá.
– Rada se seznámila se sdělením Rady pre mediálne služby ve věci obchodního sdělení
„JDSpecial“, prostřednictvím kterého byly propagovány produkty NANO CBD a NANO CBG v rámci
vysílání programu ŠLÁGER ORIGINÁL.

– Rada se seznámila s rozhodnutím arbitrážní komise Rady pro reklamu, z. s. ve věci televizní
reklamy propagující obchod se spodním prádlem, oblečením a doplňky Dedoles.cz, že předmětná
reklama neporušuje etický kodex.
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2022 (č.j. 6 A
15/2021), jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady (č.j. RRTV/16654/2020-loj) o uložení
pokuty ve výši 500 000 Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
odvysíláním pořadu A préda (Nebezpečná kořist) dne 28. března 2020 v úseku 15:40:21-17:35:14
hodin na programu Film Mania (Maďarsko) se provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o
dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že
uvedený film, který byl odvysílán v úseku, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu
rodičů, obsahoval výrazně realistické a emotivně působící násilné scény.
– Rada se seznámila s transpozicí Směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých
právních a správních předpisů Členských států upravujících poskytování audiovizuálních
mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), v Irsku.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp. zn. RRTV/2022/738/beh provedla důkaz
zhlédnutím audiovizuálního záznamu teleshoppingu Luxusstore odvysílaného dne 29. března 2022
od 17:40 hodin na programu ABC TV, respektive zhlédnutím těch částí předmětného
teleshoppingového bloku, kde probíhala nabídka rhodiovaného náramku s korálky ve fialovém
odstínu (časové úseky 0:29:15-0:37:35 hodin od začátku záznamu, 1:12:52-1:18:56 od začátku
záznamu a 1:55:00-2:00:45 hodin od začátku záznamu).
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., ve věci
zařazení ankety programu CNN Prima News na sociální síť TikTok.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b)
zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného zařazením ankety programu CNN Prima News na sociální síť TikTok, že věc odkládá.
V Praze dne 9. 2. 2023
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET