Tisková zpráva ze 4. zasedání Rady, konaného dne 7. 3. 2023
Publikováno 10.03.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 4. zasedání projednala 26 bodů
programu. Vyhodnotila 24 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení
zákona.


Rada na svém 4. zasedání udělila jednu licenci Josefu Týcovi, k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Příbram město 3 97,3 MHz / 50 W a
Sušice 4 106,2 MHz / 50 W pro program RÁDIO OTAVA.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje Josefu Týcovi, Palackého 26, Blatná,
PSČ 388 01, IČ: 03299805, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Příbram město 3 97,3 MHz /
50 W, souřadnice WGS 84: 13 59 41 / 49 40 24 a Sušice 4 106,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS
84: 13 32 07 / 49 14 41, pro program RÁDIO OTAVA na standardní zákonnou dobu osmi let podle
ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Radio West Plzeň, s.r.o.,
IČ: 25217569, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EVROPA 2 – Západ (licence č.j.:
Ru/196/97), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
v přidělení kmitočtu Klatovy centrum 107,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli Radio West Plzeň, s.r.o., IČ: 25217569, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, programu EVROPA 2 – Západ (licence č.j.: Ru/196/97), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Klatovy centrum 107,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 07 / 49 23 45.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala ve věci žádosti
provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ
120 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu EVROPA 2 – Morava (licence č.j.: Ru/31/99), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení
kmitočtu Břeclav 95,8 MHz, alt. 89,7 nebo 98,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje
provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ
120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů, program EVROPA 2 – Morava (licence č.j.: Ru/31/99), spočívající
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení
kmitočtu Břeclav 95,8 MHz, alt. 89,7 nebo 98,7 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska
Českého telekomunikačního úřadu.- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu, výkonu a stanoviště Rokycany 94,4 MHz /
100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů, program Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu, výkonu a stanoviště Rokycany 94,4
MHz / 100 W na Rokycany 107,6 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 49 44 30 / 13 36 22.
– Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio Zlín provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s.
z úterý 17.1. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s odpovědí provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, sídlem:
Rašínovo nábřeží 409/34, Praha 2, PSČ 128 00, doručenou Radě dne 14. února 2023 pod č.j.
RRTV/1887/2023-vra, na upozornění na porušení zákona sp. zn. 2023/57/pot, č.j.
RRTV/1467/2023-pot ze dne 1. listopadu 2022.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City; Brno 99,0 MHz) dne 21. února 2023, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; Mariánské Lázně 97,2 MHz) dne 21. února
2023, JUKE BOX, spol. s r.o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 21. února
2023, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Karlovy Vary 93,0 MHz) dne 21. února 2023,
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Jihlava 93,4 MHz) dne 21. února 2023 a MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Contact; Liberec 100,6 MHz) dne 21. února 2023.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2872/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/56/fia, ze dne
19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení
názvu programu z Nicktoons na Nick SpongeBob od 1. března 2023, ve změně označení názvu
programu z Nick SpongeBob na Nicktoons od 1. dubna 2023, ve změně označení názvu programu
z Nicktoons na Nick SpongeBob od 29. května 2023,ve změně označení názvu programu z Nick
SpongeBob na Nick Loud House od 3. července 2023, ve změně označení názvu programu z Nick
Loud House na Nick SpongeBob od 31. července 2023, ve změně označení programu z Nick
SpongeBob na Nicktoons od 4. září 2023, ve změně označení názvu programu z Nicktoons na
Nick Loud House od 30. října 2023, ve změně označení názvu progamu z Nick Loud House na
Nick SpongeBob od 27. listopadu 2023, ve změně označení programu z Nick SpongeBob na
Nicktoons od 2. ledna 2024, dle žádosti ze dne 16. února 2023, č.j.: RRTV/1917/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, ze dne
19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení
názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. Peppa od 1. července 2023, ve změně označení názvu
programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 31. července 2023, ve změně označení
názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Peppa od 4. září 2023,ve změně označení názvu
programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 2. října 2023, ve změně označení názvu
programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Peppa od 30. října 2023, ve změně označení programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 1. prosince 2023, ve změně označení názvu programu
z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Too od 2. ledna 2024, dle žádosti ze dne 16. února 2023, č.j.:
RRTV/1915/2023-vra.
– Rada se seznámila s oznámením a doloženým výpisem z obchodního rejstříku provozovatele
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3,
PSČ 18600, podle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to se změnou ostatních skutečností
uvedených v žádosti o licenci, spočívající ve snížení počtu jednatelů společnosti ze čtyř na tři,
zánikem funkce jednatele, p. Marcela Mareše, s účinností ke dni 7. února 2023, v rozsahu
oznámení, č.j.: RRTV/1948/2023-vra, ze dne 17. února 2023.
– Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem
Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádostech o licence (licencované programy:
SPEKTRUM HOME, č.j.: RRTV/1251/2023-bro, ze dne 24. ledna 2023; Minimax, č.j.:
Ru/55/04/805, ze dne 23. března 2004, TV Paprika, č.j.: zem/6309/08, ze dne 26. září 2008,
SPORT2, č.j.: zem/6317/08, ze dne 23. září 2008, FILM CAFE, č.j.: FIA/76/2012, ze dne 3. ledna
2012, FILM CAFE ROMANIA, č.j.: FIA/3007/2012, ze dne 21. srpna 2012, AMC CHANNEL, č.j.:
FIA/3359/2012, ze dne 18. září 2012, AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE, č.j.:
FIA/621/2013, ze dne 5. února 2013, Film+, č.j.: RRTV/1295/2015-FIA, ze dne 24. března 2015,
AMC CHANNEL ROMANIA, č.j.: RRTV/1988/2016-FIA, ze dne 21. června 2016, AMC CHANNEL
BULGARIA, č.j.: RRTV/2110/2015-FIA, ze dne 2. června 2015, Film Mania, č.j.:
RRTV/11426/2017-zem, ze dne 8. srpna 2017, TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE, č.j.:
RRTV/11428/2017-zem, ze dne 8. srpna 2017, MINIMAX CHANNEL SLOVENIA, č.j.:
RRTV/3042/2015-FIA, ze dne 25. srpna 2015, AMC CHANNEL HUNGARY, č.j.: FIA/3744/2014,
ze dne 21. října 2014, AMC CHANNEL UKR/Baltics, č.j.: RRTV/10641/2017-smu, ze dne
18. července 2017, Sport2 Hungary, č.j.: RRTV/11328/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017, Sport1
Czechia and Slovakia, č.j.: RRTV/11330/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017, Sport1 Hungary, č.j.:
RRTV/11329/2017-spm, ze dne 8. srpna 2017, SPEKTRUM HOME, č.j.: RRTV/11349/2017-fia, ze
dne 8. srpna 2017, MINIMAX CHANNEL HUNGARY, č.j.: RRTV/11352/2017-fia, ze dne 8. srpna
2017, TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK, č.j.: RRTV/15531/2018-fia, ze dne 14. srpna 2018,
SPEKTRUM HUNGARY, č.j.: RRTV/9743/2021-kus, ze dne 10. srpna 2021, SPEKTRUM CZECH
REPUBLIC / SLOVAKIA, č.j.: RRTV/11299/2021-fia, ze dne 14. září 2021; AMC CHANNEL
SLOVENIA, č.j.: RRTV/1990/2016-FIA, ze dne 21. června 2016, SPORT3, č.j.: RRTV/1273/2015-
zem, ze dne 24. března 2015, SPEKTRUM HOME HUNGARY, č.j.: RRTV/16366/2017-fia, ze dne
21. listopadu 2017, SPEKTRUM HOME+, č.j.: RRTV/15445/2020-fia, ze dne 18. listopadu 2020,
SPORT3 HU, č.j.: RRTV/5026/2022-hou, ze dne 12. dubna 2022, spočívající ve změně
zakladatelské listiny, a to ve snížení počtu jednatelů ze čtyř na tři, v rozsahu žádosti č.j.:
RRTV/1948/2023-vra, ze dne 17. února 2023.
– Rada se podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová
371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 10. února 2023 pod č.j. RRTV/1807/2023 –
vra, o ukončení vysílání televizního programu Paramount Channel, šířeného prostřednictvím
družice na základě licence sp. zn. RRTV/2019/39/smu, č.j. RRTV/9309/2019 -smu ze dne
23. července 2019, ke dni 31. ledna 2023.
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ:
28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla podle ustanovení § 24
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. RRTV/2019/539/smu, č.j. RRTV/9309/2019-smu
ze dne 23. července 2019, k provozování televizního vysílání programu Paramount Channel,
šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 10. února 2023.
O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.- Rada se seznámila s podáním vysvětlení a žádostí provozovatele Nej Kanál s.r.o.,
IČ 027 38 252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Praha 4 – Chodov, 148 00, o souhlas s přerušením
vysílání televizního programu Infokanál NEJ – TV Dolní Benešov šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, na základě licence č. j.: RRTV/2363/2015-zem, sp. zn.: 2015/537/zem/Bri, ze
dne 21. července 2015, v rozsahu dle žádosti ze dne 24. února 2023 pod č.j. RRTV/2563/2023-
vra.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele Nej Kanál s.r.o., IČ 027 38 252, se sídlem Kaplanova
2252/8, Praha 4 – Chodov, 148 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že předem Radu nepožádal o souhlas s přerušením vysílání televizního
programu Infokanál NEJ – TV Dolní Benešov, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na
základě licence č. j.: RRTV/2363/2015-zem, sp. zn.: 2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015,
v období od 24. prosince 2022. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
– Rada uděluje podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli Nej
Kanál s.r.o., IČ 027 38 252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Praha 4 – Chodov, 148 00, souhlas s
přerušením vysílání televizního programu Infokanál NEJ – TV Dolní Benešov šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, na základě licence č.j.: RRTV/2363/2015-zem, sp. zn.:
2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, a to do 31. srpna 2023, v rozsahu dle žádosti ze dne
24. února 2023 pod č.j. RRTV/2563/2023-vra.
– Rada se seznámila s žádostí provozovatele televizního vysílání Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se
sídlem Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, ze dne 16. února
2023, č.j. RRTV/1919/2023-vra, ve znění doplnění ze dne 23. února 2023, č.j. RRTV/2528/2023-
vra, o souhlas se změnou seznamu společníků podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb.
– Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti
provozovatele televizního vysílání Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se sídlem Senovážné nám. 248/2,
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, ze dne 16. února 2023, č.j. RRTV/1919/2023-vra,
ve znění doplnění ze dne 23. února 2023, č.j. RRTV/2528/2023-vra, o souhlas podle ustanovení
§ 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná
tím, že již byla realizována.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se
sídlem Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, na porušení
zákona č. 231/2001 Sb., a to ustanovení § 21 odst. 1, písm. e), kterého se dopustil tím, že předem
nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j.
FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/Fia/Mer, ze dne 1. dubna 2014, spočívající ve změně seznamu
společníků, a dále ustanovení § 21 odst. 2, neboť Radě neoznámil změnu statutárního orgánu.
Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Telly s.r.o., IČ: 046 68 529, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 – Nové
Město, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp.zn.
2016/548/SMU/DIG, č.j. RRTV2204/2016-SMU ze dne 19. července 2016 spočívající ve změně
programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1589/2023-vra doručeném dne 3. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Telly s.r.o., IČ: 046 68 529, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp.zn.
2016/618/SMU/DIG, č.j. RRTV/2203/2016-SMU ze dne 19. července 2016 spočívající ve změně
programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1589/2023-vra doručeném dne 3. února 2023.- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem náměstí Junkových
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp.zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-vra ze dne 24. června 2019
spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1647/2023-vra doručeném
dne 6. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem náměstí Junkových
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp.zn. RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června 2019
spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1647/2023-vra doručeném
dne 6. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00
Praha 6 – Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající v tom, že od
poslední nahlášené změny ke dni 28. dubna 2021 nedošlo k žádné další změně programové
nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací jakožto převzaté
rozhlasové a televizní vysílání, dle podání č.j. RRTV/1645/2023-vra doručeným dne 6. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00
Praha 6 – Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající ve změně
programové nabídky Czech Digital Group, a.s., o ukončení vysílání televizního programu 1+1 v
celoplošné Vysílací síti 23, šířeného jako převzaté vysílání, dle podání č.j. RRTV/1644/2023-vra
doručeným dne 6. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele O2 Czech Republic a.s., IČ: 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou, Praha 4, 140 00,
o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/32/05 ze dne 26. července
2005 spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1798/2023-vra
doručeném dne 10. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele ELSAT, spol. s.r.o., IČ: 134 97 766, se sídlem Bezdrevská 1082, 370 11, České
Budějovice, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/5/96 ze dne
4. června 1996 spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1886/2023-
vra doručeném dne 14. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele FixPro, z.s., IČ: 725 49 688, se sídlem Jezuitská 13, 602 00, Brno, o změně
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp.zn. 2011/1058/sve/Fix, č.j.
sve/500/2012 ze dne 17. května 2011, spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání
č.j. RRTV/1962/2023-vra doručeném dne 20. února 2023 doplněné podáním č.j. RRTV/2473/2023-
vra ze dne 22. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele WMS s.r.o., IČ: 482 89 957, se sídlem Moskevská 14, 434 01, Most, o změně
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp.zn. 2008/1130/CUN/WMS, č.j.
cun/5689/08 ze dne 27. srpna 2008, spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání
č.j. RRTV/1955/2023-vra doručeném dne 17. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Jiří Florián – ELEKTRO, se sídlem Viničné Šumice 664 06, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/37/96 ze dne 12. května 1996, spočívající ve
změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1984/2023-zil doručeném dne 26. ledna
2023 doplněné podáním č.j. RRTV/1984/2023-vra ze dne 20. února 2023.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 10. listopadu do 23. února 2023: TV Nova s.r.o. /
NOVA – Vlastní pravidla, 18. 2 2023 v 15:16 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – logo programu, 9. 2.
2023 v 20:20 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – sponzorská oznámení Den Braven
a Knihy Dobrovský, 11. 2. 2023 v 7:30, 8:52 a 9:27 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News
– Nový den, Jak objednat dobré jídlo, 9. 2. 2023 v 6:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov – Drbny, 10. 2. 2023 v 16:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News –
Prima Česko, 15. 2. 2023 v 14:19 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov –
Týden podle Jaromíra Soukupa, 12. 2. 2023 v 20:20 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. /
BARRANDOV KRIMI – Česká tajenka, 5. 2. 2023 v 6:27 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima
News – Partie Terezie Tománkové (1. část), 18. 2. 2023 v 10:52 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 –
Studio ČT24, Soud řeší žaloby kvůli dostavbě D1 u Přerova, 31. 1. 2023 v 18:03 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 – Reportéři ČT, Pravda na řetězu, 13. 2. 2023 v 21:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT2 – Krásné živé památky, Okolo Znojma (6/16), 11. 2. 2023 od 19:22 hod.; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT1 – Dobré ráno, Brno! (6/8), 13. 2. 2023 v 22:03 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX –
Saljut-7: Vesmírná krize, 14. 2. 20:09 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Otázky Václava Moravce
II, 12. 2. 2023 v 13:05 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny, VOYO špičkou českých
streamovacích služeb, 22. února 2023 v 19:30 hod.; SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT
LLC. / Prima love, Barrandov KRIMI – obchodní sdělení Neuromedic; Angry Beards s.r.o. / NOVA
– reklama Angry Beards, 16. 1. 2023 v 22:26 hod.; Lidl Česká republika v.o.s. / Televize Barrandov
– reklama Lidl, 7. 2. 2023 v 4:54 hod.; Mountfield a.s. / Prima – reklama Mountfield (Sleva 50 % na
všechno), 21. 2. 2023 v 20:01 hod. a Fio banka, a.s. / Prima – reklama Fio banka (kompletní
bankovní služby), 20. 2. 2023 v 20:17 hod.; Otevřený dopis ohledně zpřístupňování vysílání
osobám se sluchovým postižením v období prezidentských voleb; Reakce na podání týkající se
vyjádření Rady České televize.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 9. února 2023 ve
20:20 hodin na programu NOVA neuváděl v průběhu vysílání oznámení o sponzorování pořadu
Zlatá labuť (sponzorská oznámení FeelEco a Bellasin) označení televizního programu (logo), čímž
se dopustil porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání,
s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53
odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 11. února 2023 odvysílal v 07:30
a 08:52 hodin na programu CNN Prima News oznámení o sponzorování programu společností Den
Braven Czech and Slovak, a.s., přičemž předmětná oznámení byla odvysílána bezprostředně před
začátkem pořadu Zprávy+ a bezprostředně po skončení pořadu Prima Česko, což zákon
neumožňuje. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, o jaký typ
obchodního sdělení se jednalo v případě sponzorského oznámení společnosti DOBROVSKÝ s.r.o.,
odvysílaného dne 11. února 2023 v 09:27 hodin na programu CNN Prima News, konkrétně zda se
jednalo o oznámení sponzora programu CNN Prima News nebo o oznámení sponzora pořadu
Prima svět, resp. z jakého důvodu bylo oznámení ve vizuální složce označeno jako sponzor pořadu
a ve verbální složce jakožto sponzor programu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, na základě
jakých smluvních ujednání nebo jiných dohod odvysílal rozhovor s výkonným ředitelem společnosti
Damejidlo.cz Adamem Kolesou (příspěvek Jak si objednat dobré jídlo), zařazený jako součást
pořadu Nový den, odvysílaného dne 9. února 2023 od 06:00 hodin na programu CNN Prima News.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. února 2023
od 16:00 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal pořad Drbny, který je pořadem s
umístěním produktu, přičemž pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze
na svém začátku a konci, po přerušení reklamou označení chybělo. Pořady obsahující umístění
produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby
diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu byla ke zpravodajskému
příspěvku Dokumenty k prezidentské kandidatuře dodalo 12 uchazečů, odvysílaného jako součást
zpravodajské relace Zprávy v českém znakovém jazyce dne 7. listopadu 2022 od 19:50 hodin na
programu ČT2, jako obrazový doprovod zvolena fotografie zachycující výhradně jednu z
kandidátek na post prezidenta České republiky, Danuši Nerudovou.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize,
IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Zprávy v českém znakovém jazyce,
respektive příspěvku Dokumenty k prezidentské kandidatuře dodalo 12 uchazečů, dne 7. listopadu
2022 od 19:50 hodin na programu ČT2, kdy jako obrazový doprovod zpravodajského příspěvku
byla zvolena fotografie zachycující výhradně jednu z kandidátek na prezidenta České republiky,
Danuši Nerudovou, čímž mohlo dojít k favorizování této kandidátky oproti ostatním uchazečům na
daný post. Tímto jednáním se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a
zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana
nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím
k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dní ode dne doručení tohoto upozornění- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu v reportáži Duhový coming
out, odvysílané jako součást publicistického pořadu 168 hodin dne 13. listopadu 2022 od 21:30
hodin na programu ČT1, uvedl, že návrh ústavní novely na definici manželství výhradně jako
svazku muže a ženy má svůj vzor v Srbsku, Bělorusku a Rusku, když v uvedených zemích na
rozdíl od České republiky není legislativně ukotveno registrované partnerství stejnopohlavních
párů, a dále, z jakého důvodu představil Michala Pitoňáka jako výzkumníka Národního ústavu
duševního zdraví, nikoli jako předsedu spolku Queer Geography, ačkoli jeho vyjádření přímo
nesouviselo s problematikou duševního zdraví, ale spíše s činností jmenovaného spolku.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize,
IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním 168 hodin, resp. příspěvku Duhový coming
out, dne 13. listopadu 2022 od 21:30 hodin na programu ČT1, kde uvedl, že návrh ústavní novely
na definici manželství výhradně jako svazku muže a ženy má svůj vzor v Srbsku, Bělorusku a
Rusku, přestože v uvedených zemích na rozdíl od České republiky není legislativně ukotveno
registrované partnerství stejnopohlavních párů a nelze tedy dané právní rámce stavět naroveň. V
reportáži tak nezazněly všechny informace nezbytné k tomu, aby si divák mohl na věc utvořit svůj
svobodný názor. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu v reportáži Milost pro
šamany, odvysílané jako součást publicistického pořadu 168 hodin, dne 20. listopadu 2022 od
21:25 hodin na programu ČT1, nezazněl také odborný názor tematizující rizika užívání látky DMT
(resp. psychotropních látek) v prostředí bez odborného (lékařského) dohledu.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize,
IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. příspěvku Milost
pro šamany, dne 20. listopadu 2022 v 21:25 hodin na programu ČT1, kdy v tomto příspěvku
nezazněl žádný odborný názor tematizující rizika užívání psychotropní látky DMT v prostředí bez
odborného (lékařského) dohledu a divák tak mohl po zhlédnutí reportáže dospět k přesvědčení, že
užívání a distribuce DMT představuje nulovou společenskou nebezpečnost, přestože absence
vzniku závislosti na této látce a její potenciální léčebný efekt neimplikují, že laické užívání látek
způsobujících změny vědomí, je zcela bezpečné a jednoznačně prospěšné. V reportáži tak
nezazněly všechny informace nezbytné k tomu, aby si divák mohl na věc utvořit svůj svobodný
názor. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Magical roof s.r.o., na upozornění na porušení
zákona, kterého se dopustil tím, že dne 11. 12. 2022 od 14:45 hodin na programu JOJ Family
odvysílal pořad Nahota na prodej, který obsahoval vulgarismy a nadávky.
– Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Obec Zděchov k transpozici Směrnice o
audiovizuálních mediálních službách.
– Rada se seznámila s vyrozuměním veřejného ochránce práv ve věci pořadu Infiltrace: Obchod
s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1.AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Videopůjčovna, umístěné na internetové adrese www.iprimacz/videopujcovna,
poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10,
100 00 a provádí výmaz poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská
3217/167, Praha 10, 100 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby Videopůjčovna, dostupné na internetové
adrese www.iprimacz/videopujcovna.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí změnu evidovaných údajů audiovizuální
mediální služby na vyžádání iPrima, umístěné na internetové adrese www.iprima.cz, poskytovatele
FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, 100 00 a zapisuje
změnu poskytovatele služby iPrima, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, 100 00, spočívající ve změně názvu služby z iPrima na Prima+,
dostupné na internetových adresách www.iprima.cz a www.primaplus.cz.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Petra Troníčka, zdali došlo vzhledem
k nefunkčnosti stránek k přerušení, či k ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na
vyžádání Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj (TV Západ).
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj, umístěné na internetové
adrese tv.zapad.cz., poskytovatele Petra Troníčka, IČ 48115908, IČ 46827765, se sídlem Do Zátiší
1470/24, Cheb, PSČ 35002, provádí výmaz poskytovatele Petra Troníčka, IČ 48115908, IČ
46827765, se sídlem Do Zátiší 1470/24, Cheb, PSČ 35002, ze Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby
Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj, dostupné na internetové adrese tv.zapad.cz.

V Praze dne 9. 3. 2023
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET