Tisková zpráva z 6. zasedání Rady, konaného 4. 4. 2023
Publikováno 11.04.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 6. zasedání projednala 53 bodů
programu. Vyhodnotila 11 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 upozornění na porušení
zákona. Rada uložila tři pořádkové pokuty.


Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pořádkovou pokutu ve výši 5000 Kč, neboť
provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, které umístěné produkty obsahoval
pořad Nebezpečné vztahy, odvysílaný dne 13. listopadu 2022 od 18:16 hodin na programu
Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel uvedený pořad označil jako pořad
obsahující umístění produktu.
Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pořádkovou pokutu ve výši 5000 Kč, neboť
provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, které umístěné produkty obsahoval
pořad Týden podle Jaromíra Soukupa, odvysílaný dne 16. listopadu 2022 od 21:32 hodin na
programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel uvedený pořad označil jako
pořad obsahující umístění produktu.
Provozovateli TKR Jašek, s.r.o., pořádkovou pokutu ve výši 1000 Kč, neboť provozovatel
bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení ve věci záznamu vysílání programu Infokanál Obce
Hošťálková.
Rada dále uložila napomenutí společnosti Testuj.to s.r.o., pro porušení § 5n odst. 1 zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Somavedic,
odvysílaného dne 5. prosince 2021 v čase 13:39-13:44 hodin na programu Prima, jako součást
teleshoppingového bloku s názvem Vychytávky Extra. V rámci teleshoppingu byly propagovány
přístroje Somavedic, které dle sdělení hosta ve studiu, zástupkyně platformy testuj.to, eliminují
negativní dopady elektromagnetického záření („Princip fungování somavediku, který eliminuje
negativní dopady elektromagnetického záření, vycházejí samozřejmě i z komplexních poznatků a
mnoha let výzkumů, které probíhaly u nás i v zahraničí a vlastně působení toho somavediku je na
principu minerálů a vzácných kamenů. V každém kusu je totiž několik minerálů a drahých kovů a
každý zastává svou důležitou roli. Vše je nastaveno také dle čínské ajurvédské medicíny a podle
poznatků Nikola Tesly. Díky systému, ve kterém jsou kameny vyskládány, tak dochází k působení
na celou domácnost“). V přímé souvislosti s působením přístroje Somavedic je zde rovněž
prezentována osobní zkušenost hosta se snížením nemocnosti dětí („Moje děti byly často nemocné
a dostal se ke mně somavedic ambr, a ač jsem tomu ze začátku nedávala velké naděje, tak i
přestože už jsme vyzkoušeli cokoli, tak od té doby, co máme somavedik ambr doma, tak jsou na
tom děti o mnoho lépe.“), čímž došlo k porušení zákazu reklamy na výrobek cílící na zdraví, který
není léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým
prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, která naznačuje, že výrobek je
léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým prostředkem in
vitro nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.
Rada schválila Výroční zprávu RRTV za rok 2022.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem
Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
RRTV/2016/774/zab, č.j. RRTV/11372/2017-zab ze dne 8.8.2017 k rozhlasovému vysílání
programu HEY Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Zlín 105,8 MHz / 0,05 kW;
Velké Meziříčí 97,8 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12
odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 14. srpna 2033, avšak s možným zkrácením doby
její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp.zn. RRTV/2018/270/zab, č.j. RRTV/11647/2019- zab ze dne 1. října 2019 k rozhlasovému
vysílání programu RADIO 1 šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Boskovice 2 101,1
MHz / 200 W, Břeclav I 92,4 MHz / 50 W, Domažlice Vavřinec 90,8 MHz / 200 W, Hodonín Doly
92,2 MHz / 50 W, Nový Jičín Silo 107,7 MHz / 100 W, Slavíč 94,6 MHz / 200 W, Velké Meziříčí 5
91,6 MHz / 100 W a Žďár nad Sázavou 1 91,9 MHz / 100 W o standardní zákonnou dobu osmi let
podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s
možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp.zn. RRTV/2016/1039/zab, č.j. RRTV/5693/2018-zab ze dne 23. ledna 2018 k
rozhlasovému vysílání programu Radio Beat šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech
Slavíč 96,1 MHz / 100 W, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W, Břeclav I 94,6 MHz / 100 W,
Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W, Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W, Turnov 1 103,0 MHz / 200
W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001
Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp.zn. RRTV/2016/1040/zab, č.j. RRTV/5867/2018- blu ze dne 23. ledna 2018 k
rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO šířenému prostřednictvím vysílačů na
kmitočtech Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 W o standardní zákonnou
dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033,
avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části
první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2017/353/zab, č.j. RRTV/8331/2018-zab ze dne 20.3.2018 k
rozhlasovému vysílání programu KISS šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Bruntál
město 89,9 MHz / 0,2 kW; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 0,1 kW; Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 0,1
kW; Louny 107,0 MHz / 0,1 kW; Most 2 105,1 MHz / 0,1 kW; Náchod 2 107,1 MHz / 0,1 kW;
Pelhřimov 101,2 MHz / 0,1 kW; Rumburk 92,4 MHz / 0,1 kW; Trutnov 2 89,4 MHz / 0,2 kW o
standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb.,
tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády
podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2019/78/zab, č.j. RRTV/6014/2020-zab ze dne 7.4.2020 k
rozhlasovému vysílání programu Radio Beat šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech
Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 0,2 kW; Prachatice město 107,9 MHz / 0,1 kW; Bruntál město
107,5 MHz / 0,1 kW; Litomyšl 93,5 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle
ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným
zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II,
odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2020/686/str, č.j. RRTV/14870/2021-str ze dne 23.11.2021 k
rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO šířenému prostřednictvím vysílačů na
kmitočtech Bruntál 94,6 MHz / 0,2 kW; Mariánské Lázně 97,2 MHz / 0,2 kW; Prachatice 88,2 MHz
/ 0,1 kW; Litomyšl – Nedošín 103,7 MHz / 0,2 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle
ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným
zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II,
odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s analýzou programu COUNTRY RADIO, provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., z úterý 7.3. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 14. března 2023,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 14. března
2023, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 14. března
2023, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 14. března
2023, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 14. března 2023, RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 14. března 2023 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne
14. března 2023.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/3044/2023-vra) posluchače na rozhovor moderátorů,
který byl 5. března 2023 odvysílán na programu Evropa 2. Rada se seznámila se stížností (č. j.
RRTV/3293/2023-vra) posluchačky na reportáž, která byla 14. března 2023 odvysílána na
programu ČRo Radiožurnál. Rada se seznámila s podáním (č.j. RRTV/2611/2023-vra) ze dne
27. února 2023 ve věci možného porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada bere na vědomí, že provozovateli EFB NETWORK s.r.o., IČ: 05748208, se sídlem
V Oblouku 114, Čestlice, 25 101, zanikla dne 15. března 2023, dle § 24, písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu UP NETWORK, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů a družic, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2017/233/fia,
č.j.: RRTV/6302/2017-fia, ze dne 4. dubna 2017, dle žádosti ze dne 13. března 2023, č. j.:
RRTV/3255/2023-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává
osvědčení.
– Rada vydává podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravné
rozhodnutí ve věci udělení licence společnosti Ústecká média s.r.o. k vysílání programu Ústecká
TV (č.j. RRTV/1624/2022-zem) tak, že výrok rozhodnutí správně zní takto: Rada uděluje
společnosti Ústecká média s.r.o., IČ 070 83 858, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00
Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu: Ústecká TV; základní programová specifikace: zpravodajskoinformační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk;
územní rozsah vysílání: Ústecký kraj v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu
č.j. ČTÚ-54 254/2021-613 ze dne 15. prosince 2021, dle přiloženého diagramu využití rádiových
kmitočtů území Ústeckého kraje. Další programové podmínky: Programová skladba: zpravodajství,
publicistické pořady tematické magazíny, kultura a sport, vlastní upoutávky a reklama; program
Ústecká TV bude lineárním vysíláním, s vysílacím blokem (30-240 min.), který bude obměňován
(aktualizován) minimálně jedenkrát za týden. Jednotlivé pořady budou pak tvořeny rozhovory,
publicistikou, magazíny apod. Ty pak budou odděleny upoutávkami, reklamními bloky v zákonném
rámci, eventuálně teleshoppingem. Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele
vysílání: do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele
vysílání. Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: Nebudou poskytovány.
Podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl, evropských
děl vyrobených nezávislými výrobci a současné tvorby na vysílacím času vyhrazeném vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: Vzhledem k regionálnímu územnímu rozsahu
programu se podpora evropské tvorby nesleduje. Rada dále podle ustanovení § 70 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí Rady č.j.
RRTV/1624/2022-zem ze dne 18. ledna 2022 tak, že chybný výrok předmětného rozhodnutí je
nahrazen výše uvedeným opraveným výrokem.
– Rada registruje provozovateli Ivo Brabec, IČ/RČ.: 11355123, se sídlem Hradce 32, České
Budějovice, 370 01, změnu v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů (registrace, č.j.: sve/1127/2012, sp. zn.: 2012/89/sve/Bra, ze dne 13. března 2012), podle
§ 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a
to v zúžení na katastrální území Včelné u Českých Budějovic (pozn.: kanál 46, regionální síť 1),
dle žádosti č.j.: RRTV/2500/2023-zem.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Ivo Brabec, IČ/RČ.: 11355123, se sídlem Hradce 32, České Budějovice, 370 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů (registrace, č.j.: sve/1127/2012, sp. zn.: 2012/89/sve/Bra, ze dne
13.března 2012), spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č.j.:
RRTV/2500/2023-zem.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, SLAMONT
ŠTĚTÍ, spol. s r.o., IČ 41326784, se sídlem: 1. máje 596, Štětí, 411 08, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/48/01 ze dne 26. června 2001, spočívající ve
změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/3264/2023-vra.
– Rada se podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání Nej.cz s.r.o. IČ: 03213595, se sídlem: Kaplanova 2252/8,
Chodov, 148 00 Praha 4, registrace sp. zn. 2015/859/SMU/Nej, č.j. RRTV/3740/2015-SMU ze
dne 20. října 2015 (zvláštní přenosové systémy) ve znění pozdějších změn, a to v rozsahu podání
doručeného dne 7.března 2023 pod č.j. RRTV/2023/3051-vra.
– Rada se podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání RETE internet, s.r.o., IČ: 26404524, se sídlem: Plzeň, Lobezská
214/9, PSČ 30144, registrace sp. zn. 2009/891/zem/RET, č.j. zem/6611/09 ze dne 22. září 2009
(kabelové systémy), a to v rozsahu podání doručeného dne 9. března 2023 pod č.j.
RRTV/3144/2023-vra.
– Rada se seznámila se čtrnácti čestnými prohlášeními provozovatelů televizního vysílání, jimiž
prokazují, že se na ně vztahuje pravomoc České republiky na základě některého z kritérií podle
§ 3 odst. 2 až 4 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s oznámením společnosti Nej Kanál s.r.o., IČ: 027 38 252, doručeným dne
16. března 2023 pod č.j. RRTV/3816/2023-vra, spočívajícím ve sdělení, že zaměstnanci a partneři
společnosti Nej Kanál s.r.o. byli v souvislosti s doručeným upozorněním na porušení zákona (č.j.
RRTV/3259/2023-zem) informování o náležitostech souvisejících s provozováním infokanálu a byli
vyzváni k jejich bezpodmínečnému dodržování.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
9. března 2023 do 20. března 2023: různí provozovatelé / různé programy – vulgarismy; Česká
televize / nespecifikovaný program – inaugurace prezidenta; Česká televize / ČT Sport – nezřetelné
označení umístění produktu; Československá filmová společnost, s.r.o. / CS Mystery – Hvězdné
války; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – hlasité reklamy; Nespecifikovaný provozovatel /
nespecifikovaný program – zpravodajství o důchodech; Kiwi.com / Prima – reklama kiwi.com;
Česká televize / ČT1 – upoutávka 168 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky České televize zaměřenou na
medializaci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry vs. ústavního zakotvení manželství jako
svazku muže a ženy vysílané v období od 27. dubna 2022 do 15. srpna 2022.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu NIKA-TV provozovatele KTV
Nepomuk, s.r.o. ze dnů 27. a 28. ledna 2023 od 00:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu HBO pro Českou republiku
provozovatele HBO Česká republika, spol. s r.o. ze dne 30. ledna 2023, časového úseku 10:00 –
22:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2022.
– Rada postupuje České národní bance podnět týkající se propagace investičního portálu
www.dluhopisy.cz, který byl součástí televizního vysílání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 4. prosince
2022 v čase 8:02 hodin na programu Retro Music Television odvysílal obchodní sdělení „Synexus“
(sponzor pořadu), které obsahovalo přímou pobídku v podobě „kontaktujte Synexus, kliniku Praha“,
respektive v rámci obrazu explicitně zahrnovalo kontaktní údaje v podobě emailové adresy a
telefonní čísla. Obchodní sdělení, které naplňuje definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání
rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo
prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. odst. 1 písm. a) a f)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016“)
rozhodla zahájit s provozovatelem AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel
vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a
humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti
nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého se mohl dopustit tím,
že dne 17. prosince 2022 v čase 21:31 hodin na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s
motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy
ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost
(obrazová složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost“; zvuková složka:
„Vyzkoušejte i vy Arginmax, osvědčený a účinný přípravek pro dlouhodobé zlepšení erekce a
sexuální výkonnosti.“).
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu Seznam.cz TV provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o. ze dne 3. března 2023, 19:00 – 21:00
hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Mediapoint Consulting
s.r.o., IČ 27970043, Prokopova 166/26, 30100, Plzeň, na porušení ustanovení § 32 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v)
nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ORLICKO Media s.r.o., IČ
04095766, Na Štěpnici 1272, 562 06, Ústí nad Orlicí, na porušení ustanovení § 32 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v)
nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením§ 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Radio Kroměříž s.r.o., IČ
29375401, Konšelská 1403/2, 180 00, Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace oopatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v)
nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele RadioZET s.r.o., IČ
25616803, Wenzigova 1872/4, 120 00, Praha na porušení ustanovení § 32 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v)
nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání CICO s.r.o., IČ 070 06 039, V Hájích 381/4, 149 00, Praha, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti v roce 2022. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne
doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Člověk v tísni, o.p.s., IČ 25755277, Šafaříkova 635/24, 120 00, Praha, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých
na podporu mediální gramotnosti v roce 2022. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní
ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Dramox s.r.o., IČ 09222103, Bucharova 2928/14a, 158 00, Praha, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých
na podporu mediální gramotnosti v roce 2022. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní
ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z.s. IČ 228 13 861,
Hradešínská 1542 / 6, 101 00, Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2022.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Petr Uher, IČ 67549799, J. Palacha 2522/34, 690 02, Břeclav, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých
na podporu mediální gramotnosti v roce 2022. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní
ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání PLAYzone s.r.o., IČ 283 99 510, Vinohradská 3217/167, 100 00, Praha,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2022. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
15 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Systém NET Line s.r.o., IČ 26365863, Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2022. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
15 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a ustanovení
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 4. dubna 2023 toto rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, sídlem Stavební 992/1, OstravaPoruba, PSČ 708 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 23. ledna 2018, č.j.
RRTV/5238/2018-zem, sp.zn. 2017/1084/zem, k provozování zemského digitálního televizního
vysílání programu Info TV, šířeného prostřednictvím vysílačů, spočívající ve změně Dalších
programových podmínek, kdy jejich dosavadní znění se nahrazuje tímto: „Do programové skladby
bude v části programu jako podkres použito převzaté vysílání Radia Čas, provozovatele JUKE
BOX, spol. s r.o., IČ 25396676. Vysílání Info TV (každá vysílací hodina) se bude skládat ze dvou
součástí, a to: 1/ ze synchronního vysílání zvukové a obrazové složky (zpravodajství, publicistika,
reklama, teleshopping atd.); 2/ z automaticky obnovované informační grafiky v obraze, podložené
převzatým vysíláním Radia Čas ve zvukové stopě (dopravní mapy, dopravní kamery, textové
informace, počasí, informační servis, zpravodajský atd.) Převzaté vysílání Radia Čas bude využito
v rozmezí cca 30 až 60% vysílání v každé vysílací hodině podle rozsahu naplnění synchronního
vysílání zpravodajstvím, publicistikou, reklamou či teleshoppingem.“, a to dle žádosti provozovatele
doručené Radě dne 10. března 2023, pod č.j. RRTV/3225/2023-vra.
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“),
dle § 8a odst. 2 písm. a), v platném znění, a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala
dne 4. dubna 2023 následující rozhodnutí: 1. Obviněná společnost Testuj.to s.r.o., IČO: 07652780,
se sídlem Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, se dle § 8a odst. 2 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb. uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením § 5n odst. 1 zákona č. 40/1995
Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Somavedic, odvysílaného
dne 5. prosince 2021 v čase 13:39-13:44 hodin na programu Prima, jako součást
teleshoppingového bloku s názvem Vychytávky Extra. V rámci teleshoppingu byly propagovány
přístroje Somavedic, které dle sdělení hosta ve studiu, zástupkyně platformy testuj.to, eliminují
negativní dopady elektromagnetického záření („Princip fungování somavediku, který eliminuje
negativní dopady elektromagnetického záření, vycházejí samozřejmě i z komplexních poznatků a
mnoha let výzkumů, které probíhaly u nás i v zahraničí a vlastně působení toho somavediku je na
principu minerálů a vzácných kamenů. V každém kusu je totiž několik minerálů a drahých kovů a
každý zastává svou důležitou roli. Vše je nastaveno také dle čínské ajurvédské medicíny a podle
poznatků Nikola Tesly. Díky systému, ve kterém jsou kameny vyskládány, tak dochází k působení
na celou domácnost“). V přímé souvislosti s působením přístroje Somavedic je zde rovněž
prezentována osobní zkušenost hosta se snížením nemocnosti dětí („Moje děti byly často nemocné
a dostal se ke mně somavedic ambr, a ač jsem tomu ze začátku nedávala velké naděje, tak i přestože už jsme vyzkoušeli cokoli, tak od té doby, co máme somavedik ambr doma, tak jsou na
tom děti o mnoho lépe.“), čímž došlo k porušení zákazu reklamy na výrobek cílící na zdraví, který
není léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým
prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, která naznačuje, že výrobek je
léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým prostředkem in
vitro nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely. 2. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016
Sb., rozhodla uložit pachateli, společnosti Testuj.to s.r.o., IČO: 07652780, se sídlem Karlínské
náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8 napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na
důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného
protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit
pokutu ve výši 2 000 000 Kč. 3. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o
odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost
uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní
symbol 20221113. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
– Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.) a podle ustanovení
§ 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala
toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem teleshoppingu, společností LUXUSSTORE
logistika s.r.o., IČ: 08062757, sídlem: Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 198 00, řízení o přestupku
vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Luxusstore odvysílaném dne 29. března 2022 od
17:40 hodin na programu ABC TV, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo
obviněnému prokázáno.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152 00, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši
5000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným
přípisem č.j. RRTV/15025/2022-loj doručeným dne 10. 1. 2023), které umístěné produkty
obsahoval pořad Nebezpečné vztahy, odvysílaný dne 13. listopadu 2022 od 18:16 hodin na
programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel uvedený pořad označil jako
pořad obsahující umístění produktu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20221554.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, které
umístěné produkty obsahoval pořad Nebezpečné vztahy, odvysílaný dne 13. listopadu 2022 od
18:16 hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel uvedený pořad
označil jako pořad obsahující umístění produktu.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dálejen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152 00, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši
5000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným
přípisem č.j. RRTV/15026/2022-loj doručeným dne 10. 1. 2023), které umístěné produkty
obsahoval pořad Týden podle Jaromíra Soukupa, odvysílaný dne 16. listopadu 2022 od 21:32
hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel uvedený pořad označil
jako pořad obsahující umístění produktu. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20221555.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, které
umístěné produkty obsahoval pořad Týden podle Jaromíra Soukupa, odvysílaný dne 16. listopadu
2022 od 21:32 hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel
uvedený pořad označil jako pořad obsahující umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 06387233,
sídlem Radlická 3294/10, Praha, 150 00, jakými zpravodajskými pořady na programu Seznam.cz
TV naplňuje od začátku roku 2023 další programové podmínky licence, které hovoří o zaměření
programu na informace a zábavu, zejména „na dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu,
zpravodajství či publicistiku“.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Seznam.cz TV,
s.r.o., IČ 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Praha, 150 00, na porušení licenčních podmínek
programu Seznam.cz TV (licence č.j. RRTV/14880/2017-fia pro vysílání šířené prostřednictvím
vysílačů, č.j. RRTV/14885/2017-fia pro vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.
13654/2017-spm pro vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a č.j. 13655/2017-
spm pro vysílání prostřednictvím družice), dle kterých se má jednat o program „zaměřený na
informace a zábavu, zejména na dramatickou tvorbu, dokumenty, zábavu, zpravodajství či
publicistiku“, neboť ve vysílání programu Seznam.cz TV minimálně v období od 1. ledna 2023 do
21. března 2023 nevysílal žádné zpravodajství. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání POLAR televize Ostrava,
s.r.o., IČ: 25859838, sídlem: Boleslavova 710/19, Ostrava, PSČ 709 00, k pořadu Volební studio
2022, který byl vysílán na programu POLAR od 14. do 22. září 2022, spočívajícím v předložení
kompletních výstupů výzkumu volebních preferencí ve městech, ze kterých byl pořad vysílán, a
jehož autorem je agentura Datamar International; a vysvětlením z jakého důvodu provozovatel
poté, co jeden z pozvaných kandidátů v Třinci odmítl svou účast v pořadu, nenabídl uvolněné místo
jednomu z dalších z kandidátů podle výsledků předvolebního průzkumu tak, aby mohl být zajištěn
předem avizovaný počet pěti pozvaných subjektů.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věcimožného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Volební studio 2022, ve dnech 14. až 22. září
2022 na programu POLAR, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Adamov, IČ 00279889, se
sídlem Pod Horkou 2, Adamov, PSČ 679 04, jakým způsobem v období 10.-23. září 2022 ve
vysílání programu Adamovský infokanál zohlednil blížící se volby do obecních zastupitelstev tak,
aby v celku vysílání nedošlo k zvýhodnění nebo naopak znevýhodnění některých politických stran
a hnutí či konkrétních kandidátů.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 13 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Město Adamov,
IČ 00279889, se sídlem Pod Horkou 2, Adamov, PSČ 679 04, na porušení ustanovení § 31 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu Adamovský infokanál
v období od 10. září do 23. září 2022, tj. v období před volbami do zastupitelstev obcí konaných ve
dnech 23. a 24. září 2022, dostali prostor k vyjádření prakticky výhradně stávající a současně znovu
kandidující radní města Adamov, čímž mohlo dojít k jejich zvýhodnění oproti ostatním kandidujícím
subjektům, které prostor ve vysílání nedostaly. Uvedeným jednáním se provozovatel dopustil
porušení povinnosti zajistit, aby v celku vysílaného programu nebyla jednostranně zvýhodňována
žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin
veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755,
sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Ostrava, 702 00, jaké z pořadů odvysílaných v měsíci lednu 2023
na programu Tv NOE měly předvolební dramaturgii, resp. kteří kandidáti v prezidentských volbách
dostali prostor v pořadu Jak to vidí…, případně v dalších pořadech.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání TELEPACE
s.r.o., IČ 26849755, sídlem Kostelní náměstí 1839/2, Ostrava, 702 00, na porušení ustanovení
§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním politicko-publicistického
pořadu „Jak to vidí…“, jehož hosty byli kandidáti na prezidenta Petr Pavel (dne 23. ledna 2023) a
Pavel Fischer (dne 6. a 24. ledna 2023), aniž by však před konáním prezidentských voleb (ve
dnech 13. a 14. ledna 2023, respektive 27. a 28. ledna 2023) poskytl obdobný prostor pro
prezentaci i ostatním prezidentským kandidátům. Uvedeným jednáním se provozovatel dopustil
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno
zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých
skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském
životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová společnost,
s.r.o. k údajům, jimiž deklaroval, jaké bylo zastoupení evropských děl ve vysílání programů CS
Film a CS Mystery v roce 2022.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FIBERA s.r.o., jaké povahy jsou
oznámení vysílaná na programu IFK ve videotextové smyčce a zda jsou tato oznámení vysílána
za úplatu či obdobnou protihodnotu.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele KabelSat s.r.o. na upozornění na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou
výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programů INFO – KOSTICE a MEDIA – KOSTICE ze dnů
22. a 23. května 2022 v časovém úseku 00:00 -24:00 hodin, které nebyly v odvysílané podobě. – Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele, zda se v případě zapůjčených
záznamů vysílání programů INFO-DAMBOŘICE a MEDIA-KOSTICE jednalo o záznamy vysílání
ze dnů 22. a 23. května 2022, tak jak Rada požadovala ve výzvě k zapůjčení záznamů, či zda se
jednalo o odlišné (neaktuální) záznamy vysílání, resp. z jakého důvodu předmětné záznamy
obsahují informace týkající se období jara roku 2021.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VIA PRESS s. r. o. k obsahu
záznamů vysílání televizního programu i-Vysočina.cz ze dnů 10.-23. září 2022, které zapůjčil Radě
na její písemnou výzvu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VIA PRESS s. r. o., jakým konkrétním
způsobem divákům programu i-Vysočina.cz umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup ke
kompletním údajům a informacím dle § 32 odst. 9 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení Klikpojisteni.cz,
s.r.o. týkající se televizní reklamy na internetový srovnávač povinného ručení Klik.cz, odvysílané
dne 11. 1. 2023 od 16:15:10 hodin na programu Prima, z jakého důvodu reklama tvrdí, že „stačí
zadat SPZ a ročně ušetříte v průměru šest tisíc korun“, když k získání nabídky pojištění kromě SPZ
je požadována řada dalších informací.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm.
a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného zadáním reklamního spotu Klik.cz, že věc odkládá.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli TKR
Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pořádkovou
pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 1000 Kč, neboť
provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným přípisem č.j.
RRTV/8248/2022-loj, doručeným dne 18. 7. 2022 a přípisem č.j. RRTV/12176/2022-loj doručeným
dne 31. 10. 2022), zda část vysílání spočívající v záběru dění v kostele, odvysílaná dne 20. března
2022 v 9:59 hodin na programu Infokanál Obce Hošťálková, měla skutečně stopáž pouze 28 vteřin
a zda tento záběr nepokračoval i po skončení zaslaného záznamu, respektive zda po skončení
zaslaného záznamu následoval opětovný začátek smyčky. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 2022733.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem
Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o podání vysvětlení, zda část vysílání spočívající
v záběru dění v kostele, odvysílaná dne 20. března 2022 v 9:59 hodin na programu Infokanál Obce
Hošťálková, měla skutečně stopáž pouze 28 vteřin a zda tento záběr nepokračoval i po skončení
zaslaného záznamu, respektive zda po skončení zaslaného záznamu následoval opětovný začátek
smyčky. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele TVSat multimedia s. r. o., na upozornění na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do 14. září 2022,
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programu TVML ze
dnů 18.-19. dubna 2022, které nebyly záznamy v odvysílané podobě, jelikož neobsahovaly logo
programu. – Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., na upozornění
na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že dne 1. ledna 2023 od 20:30 hodin na programu
Film+ odvysílal pořad Prci, prci, prcičky, který obsahoval vulgarismy či nadávky.
– Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Krajská nemocnice Liberec, a.s. k transpozici
Směrnice o audiovizuálních mediálních službách.
– Rada se seznámila s žádostí Výboru nezávislého ICT průmyslu, z. s., IČ: 04731123, Vrátkov
116, PSČ 282 01, Vrátkov, o zařazení mezi samoregulační orgány, jak je definuje ustanovení § 2
odst. 2 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, a vyzývá jej k předložení návrhu etického
kodexu.
– Rada schvaluje program konference Média dětem, média s dětmi, která se uskuteční v rámci
ZLÍN FILM FESTIVAL 2023.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti AEROFILMS s.r.o. z
jakého důvodu neoznámil ukončení poskytování služby Aerovod umístěné na internetové adrese
www.aerovod.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č.132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Aerovod, umístěné na internetové adrese www.aerovod.cz, poskytovatele
AEROFILMS s.r.o., IČ 271 542 71, se sídlem Jirečkova 1008/8, Praha, 170 00 a provádí výmaz
poskytovatele AEROFILMS s.r.o., IČ 271 542 71, se sídlem Jirečkova 1008/8, Praha, 170 00, ze
Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením
poskytování služby Aerovod, dostupné na internetové adrese www.aerovod.cz.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti Centrum českých filmů
s.r.o., z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na
vyžádání umístěné na internetové adrese ceskekino.cz.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele : Centrum českých filmů s.r.o., IČ 09277447, sídlem Jabloňová 2929/30, Praha 10,
PSČ 10600 doručeného Radě dne 9. března 2023, toto potvrzení: Poskytovatel Centrum českých
filmů s.r.o., IČ 09277447, se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha 10, PSČ 10600, byla dne 4. dubna
2023 zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve
smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 5. prosince 2022 pod
názvem České kino, umístěná na internetových stránkách www.ceskekino.cz.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti sledovanitv.cz s.r.o. z
jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené § 7 odst. 1, 2
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č.132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí změnu evidovaných údajů audiovizuální
mediální služby na vyžádání Playzone, umístěné na internetové adrese
https://www.playzone.cz/cs/tv, poskytovatele PLAYzone s.r.o., IČ 28399510, sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 a zapisuje změnu poskytovatele služby Playzone,
PLAYzone s.r.o., IČ 28399510, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10,spočívající ve změně názvu služby z Playzone na Playzone – Videa a změně umístění služby z
internetové adresy https://www.playzone.cz/cs/tv na adresu https://www.playzone.cz/videa.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č.132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost Mimesis Film, s.r.o., IČ 243 18 833, se sídlem Donská 168/19, Praha, PSČ
101 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese
https://kinopilotu.artinii.com/home. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost ARTinii Production s.r.o., IČO 034 09 759, se sídlem: Hybernská 1034/5, Praha 1,
PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese
https://cinemaanywhere.com/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
výzvy.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele RFE/RL, Inc., odštěpný závod IČ 613 89 269, doručeného Radě dne 10. března
2023, toto potvrzení: Poskytovatel RFE/RL, Inc., odštěpný závod IČ 613 89 269, se sídlem
Vinohradská 3333/159a, Praha, PSČ 100 00, byl dne 4. dubna 2023 zapsán do Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona
č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba
na vyžádání je poskytována ode dne 10. března 2023 pod názvem Current Time (v ruštině
Nastojaščeje vremja), umístěná na adresách http://www.currenttime.tv,
https://www.youtube.com/@CurrentTimeTV, https://www.instagram.com/currenttime.tv/,
https://www.facebook.com/currenttimetv.

V Praze dne 6. 4. 2023
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET