Tisková zpráva ze 7. zasedání Rady, konaného dne 18. 4. 2023
Publikováno 21.04.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 7. zasedání projednala 49 bodů
programu. Vyhodnotila 15 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení
zákona.


Na 7. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary
Sídliště 87,8 MHz / 200 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary Sídliště 87,8
MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 12 52 12 / 50 14 18 projednala se žadatelem otázky týkající se
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO IBUR s.r.o., IČ:
28643704, se sídlem, Mohelnická 807, Uničov, PSČ 78391, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č.j.:
Ru/114/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
v upřesnění souřadnic kmitočtu Přerov 95,4 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem, Mohelnická 807, Uničov, PSČ 78391,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, program Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/114/01), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic kmitočtu
Přerov 95,4 MHz / 100 W na souřadnice WGS 84: 17 26 12 / 49 27 37.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ:
26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HEY Radio (licence sp. zn.:
RRTV/2020/218/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4,
PSČ 14300, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program HEY Radio (licence sp. zn.:
RRTV/2020/218/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Děčín
Letná 96,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 11 05 / 50 46 23.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se sídlemMarie Hubnerové 12, PSČ 621 00 Brno, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
RRTV/2017/356/zab, č.j. RRTV/14736/2017-zab ze dne 10.10.2017 k rozhlasovému vysílání
programu Rádio Krokodýl šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Dačice-město 98,5 MHz
/ 0,25 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona
č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 476 68 962, se sídlem
Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 Olomouc, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp. zn. RRTV/2018/163/zab, č.j. RRTV/15148/2018-blu ze dne 17.7.2018 k rozhlasovému vysílání
programu Radio Haná okruh SkyRock šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Zlín 7 101,2
MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona
č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 476 68 962, se sídlem
Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 Olomouc, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp. zn. RRTV/2019/243/zab, č.j. RRTV/13003/2019-zab ze dne 5.11.2019 k rozhlasovému vysílání
programu Radio Haná okruh SkyRock šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Kroměříž
město 99,9 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8
písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Litomyšl 89,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 16 45 /
49 53 18; Mariánské Lázně město 90,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 42 32 / 49 56 53;
Mělník město 1 106,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 29 41 / 50 20 16; Rychnov nad
kněžnou město 90,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 16 17 / 50 08 36; Slavíč 97,3 MHz /
200 W, souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52; Sokolov II 87,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 12 40 27 / 50 10 27; Turnov 2 100,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22
se lhůtou pro doručení žádostí do 18. května 2023.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 36 27
/ 49 11 28; Jihlava Hosov 106,7 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 32 28 / 49 23 19; Karlovy
Vary I 93,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 28 / 50 14 34; Plzeň centrum 94,5 MHz / 200
W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 46; Ústí nad Labem I 107,6 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84: 14 02 11 / 50 40 30; Zlín Jižní Svahy 87,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 40 11 /
49 14 13 se lhůtou pro doručení žádostí do 18. května 2023.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 30. března 2023, MAX
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 30. března 2023, LONDA
spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 30. března 2023,
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 30. března 2023,

RADIOUNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Hradec Králové 94,9 MHz) dne 30. března
2023 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne
30. března 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 4. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4417/2023-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc březen 2023.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/4091/2023-vra) na epizodu pořadu K věci Štěpánky
Duchkové, která byla dne 10. března 2023 odvysílána na programu Český rozhlas Praha.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli
Regionální televize CZ s.r.o., IČ:24141372, se sídlem: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00
Praha 3, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/978/2012, sp. zn.
2012/99/sve/Reg ze dne 13. března 2012, spočívající ve změně označení názvu programu z Náš
region TV na A11, v rozsahu žádosti doručené dne 6. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4513/2023-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ:24141372, se
sídlem: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3,doručeným dne 6. dubna 2023 pod č.j.
RRTV/4513/2023-vra, spočívajícím v nové podobě loga programu A11.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele The Duke of Edinburghs International Award Czech
Republic Foundation, o.p.s., IČ: 29143462, se sídlem: Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00
Praha 9, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě
neoznámil zahájení vysílání programu Připrav se na budoucnost s programem DofE a každé služby
přímo související s programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá
program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se
sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, zanikla dne 4. dubna 2023, dle § 24, písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HOME,
šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2017/625/fia, č.j.:
RRTV/11349/2017-fia, ze dne 8. srpna 2017, dle žádosti ze dne 4. dubna 2023, č. j.:
RRTV/4441/2023-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává
osvědčení.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením č.j. RRTV/799/2023-vra společnosti goNET s.r.o.,
IČ 26822580, se sídlem Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava, ve věci přenosu z Poslanecké sněmovny.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Stavební bytové družstvo Těšíňan, IČ: 003 98 675, se sídlem: nábřeží Míru 1883,
737 01, Český Těšín, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j.
Rg/25/01, ze dne 27. února 2002 spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání
RRTV/4084/2023-vra ze dne 28. března 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IČ: 255 70 161, se sídlem: Tovačovského
sady 98, 676 02, Moravské Budějovice, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci č.j. Rg/1/00/124, ze dne 21. prosince 1999 spočívající ve změně programové nabídky v
rozsahu podání RRTV/2485/2023-vra ze dne 22. února 2023 a následně podání pod č. j.
RRTV/4027/2023-vra ze dne 28. března 2023 a podání č. j. RRTV/4350/2023-vra ze dne
30. března 2023.- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Ing. Jiří Šulc, IČ: 448 01 301, se sídlem Koulova 1564, 160 00 Praha, o změně
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/3/05/, ze dne 5. ledna 2005
spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č. j. RRTV/2465/2023-vra ze dne
22. února 2023 a následně podání pod č. j. RRTV/3937/2023-vra ze dne 24. března 2023 a podání
č. j. RRTV/4360/2023-vra ze dne 31. března 2023.
– Rada, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím DVB-T, Digital Broadcasting s.r.o., IČ:
26839407, se sídlem: Ostrava, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o změně ostatních skutečností
uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, č. j.: zem/2623/2012, ze dne v
31. července 2012, spočívající v zúžení programové nabídky o český televizní program ÓČKO
BLACK; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j.: RRTV/4398/2023-vra ze dne
3. dubna 2023.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s oznámením
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, doručeným Radě dne 27. března 2023 pod
č.j. RRTV/4011/2023-vra, spočívajícím v informaci o výlukách vysílání programů Prima, Prima+1,
Prima COOL, Prima Love, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima STAR, Prima SHOW a
CNN Prima News z důvodu plánované údržby na vysílači Brno – Barvičova, Kanál 40, dne
30. března 2023 06:00 – 15:00.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Vlastimila Němce – NEMSAT, IČ: 10102531,
doručeným dne 4. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4446/2023-vra, spočívajícím v čestném prohlášení,
že veškerá redakční rozhodnutí o programové skladbě a přenášených programech jsou činěna v
sídle společnosti, tj. v České republice a tudíž se na ni vztahuje pravomoc České republiky dle § 3
odst. 3 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 24. března 2023 do 5. dubna 2023 (celkem 14
podání): FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Prostřeno, neodsouhlasené vysílání; Barrandov Televizní
Studio a.s. / Televize Barrandov – VIP Svět, 22. 3. 2023 od 20:21 hodin, nadměrná propagace
produktu; TV Nova s.r.o. / Nova – Zlatá labuť, 23. 3. 2023 od 20:20 hodin, chybějící logo; TV Nova
s.r.o. / Nova – Televizní noviny, 22. 3. 2023, chybný začátek vysílání; Česká televize / ČT Sport –
Hokej: HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice, 22. 3. 2023 od 19:14 hodin, nabádání k násilí; Česká
televize / ČT 2 – Nedej se, 5. 3. 2023 od 11:00 hodin, objektivita a vyváženost; TV Nova s.r.o. /
Nova Cinema – 5 x jinak, 26. 3. 2023 od 16:05 hodin, nevhodný obsah; Česká televize / ČT1 – 168
hodin, reportáž Chcimírové, 19. 3. 2023 od 22:00 hodin, objektivita a vyváženost; TV Nova s.r.o /
Nova – reklama – Kojenecké mléko HIPP, 29. 3. 2023 od 20:40 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima ZOOM – Prima SVĚT, 28. 3. 2023 od 8:40 hodin, označení PP; Barrandov Televizní Studio
a.s. / Barrandov Krimi – Česká tajenka, 25. 3. 2023 od 6:28 hodin, nadměrná propagace produktu;
Česká televize / ČT1 – 168 hodin (reportáž Dezoland), 26. 3. 2023 od 21:50 hodin, objektivita a
vyváženost; Shopaholicadel – neoznačená reklama na sociálních sítích; Netflix – Párty hárd,
popularizace drog.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ:
45800456, Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00, Praha 5, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. 3. 2023 od 20:20 hodin na
programu Nova nebylo v průběhu vysílání označení sponzorů pořadu Zlatá labuť součástí vysílání
logo programu. Provozovatel vysílání je povinen uvádět označení televizního programu (logo) v
televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dnů od doručení upozornění.- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci
dodržování zásad objektivity a vyváženosti nevyužili autoři reportáže Obory: veřejnosti uzavřeno,
odvysílané jako součást pořadu Nedej se dne 5. 3. 2023 od 11:00 hodin na programu ČT2, zaslané
písemné vyjádření od zástupce vlastníka obory Květov a právní rozbor od právního zástupce
několika vlastníků obor zmiňovaných v reportáži. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. 3. 2023 od 8:40 hodin na
programu Prima ZOOM odvysílal pořad Prima Svět, který je pořadem s umístěním produktu,
přičemž pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen během pořadu, ovšem
nikoliv na jeho začátku a konci. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení
zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení ustanovení § 53a odst.
2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. 3. 2023 od 06:28 hodin na
programu Barrandov Krimi odvysílal pořad Česká tajenka, který je pořadem s umístěním produktu,
v němž byl nepatřičně zdůrazněn produkt od společnosti Kabát spol. s r.o. (vánočka a poukaz v
hodnotě 400 Kč na nákup v prodejnách pekáren Kabát) i samotná společnost Kabát spol. s r.o.
(V pekárně Kabát pekaři a pekařky ručně vyrábějí každý jednotlivý kousek pečiva, proto každý
výrobek je originál a každý trochu jinak vypadá. Zakládáme si na dodržování starých, tradičních
receptur a výrobních postupů. Používáme kvalitní suroviny, a ne náhražky jako jsou gely, aditiva a
jiné zlepšující chemické přípravky. Pečeme čtyřikrát denně čerstvé pečivo a čtyřikrát denně ho
zavážíme do všech našich prodejen.) Podle ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb. pořady obsahující umístění produktu nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nick Jr. provozovatele ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o. ze dne 30. ledna 2023 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova International
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 26. ledna 2023 v časovém úseku 10:00-22:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu HBO 2 Poland provozovatele HBO
Europe s.r.o. ze dne 30. ledna 2023, časového úseku 10:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s., z jakého
důvodu na internetových stránkách programu Mňau TV (imnau.cz) uvádí jakožto provozovatele
televizního vysílání programu Mňau TV společnost S&P Sales House s.r.o., a zda za vysílání
programu Mňau TV nese redakční odpovědnost společnost S&P Broadcasting a.s. nebo
společnost S&P Sales House s.r.o.Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s., zda se v
případě obchodního sdělení společnosti AG-FOIL BOHEMIA s.r.o., odvysílaného dne 21. září 2022
v 18:50, 19:22, 20:23, 20:51, 21:21 a 21:50 hodin na programu Mňau TV, jednalo o oznámení
sponzora pořadu nebo o oznámení sponzora programu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., ohledně důvodu, proč
uplatnil označení 18+ u pořadu Nehratelní?, odvysílaného dne 7. ledna 2023 od 13:00 hodin na
programu O (Óčko).
– Rada se seznámila s reakcí provozovatelky Jany Peterkové na upozornění na porušení § 47
odst. 1 písm. a) – d) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele S&P Broadcasting a.s. na upozornění na porušení
§ 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že pořad Dobrou chuť aneb s kuchaři
na cestách odvysílaný dne 21. září 2022 v čase od 20:30:02 hodin na programu Mňam TV nebyl
řádně označen identifikací všech sponzorů v rozsahu a formou, kterou vyžaduje zákon.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele S&P Broadcasting a.s. na upozornění na porušení
§ 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Dobrou chuť
aneb s kuchaři na cestách dne 21. září 2022 v čase od 20:30:02 hodin na programu Mňam TV,
jelikož v pořadu byly propagovány produkty sponzora – internetového obchodu ZGastro.cz.
– Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 6 A 164/2019-50 ze dne
31. března 2023. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 27. 1. 2022, č. j. 6 A 164/2019-50, o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 29. 8.
2019, č.j. RRTV/9403/2019-had, kterým bylo uloženo napomenutí společnosti Teva
Pharmaceuticals CR, s.r.o., neboť jím zadaná obchodní sdělení Vibovit Imunity, které bylo
odvysíláno dne 1. 9. 2018 v čase 8:12:29 hodin na programu Nova Cinema (dále jen „Obchodní
sdělení č. 1“), a Vibovit Imunity, které bylo odvysíláno dne 8. 10. 2018 v čase 6:05:55 hodin na
programu Nova Cinema (dále jen „Obchodní sdělení č. 2“), měla být v rozporu s § 5d odst. 2 zákona
č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, ze dne 25. října
2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, neboť se předmětnému doplňku stravy
v obchodních sděleních přisuzují účinky prevence nebo léčby lidských nemocí.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 7 písm. a) č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, vydala dne 18. dubna 2023 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem reklamy,
společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00,
IČ: 256 29 646, řízení o přestupku pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst.
3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterého se měl dopustit zadáním obchodního
sdělení Vibovit Imunity, které bylo odvysíláno dne 1. 9. 2018 v čase 8:12:29 hodin na programu
Nova Cinema (dále jen „Obchodní sdělení č. 1“), a obchodního sdělení Vibovit Imunity, které bylo
odvysíláno dne 8. 10. 2018 v čase 6:05:55 hodin na programu Nova Cinema (dále jen „Obchodní
sdělení č. 2“), neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem.
– Rada se seznámila s mezinárodními iniciativami v oblasti regulace reklamy a prezentace
nezdravých nápojů a potravin v médiích.
– Rada se seznámila s programem webináře k problematice zpřístupňování vysílání osobám se
sluchovým a zrakovým postižením.
– Rada se seznámila s Position paper on Regulation on the transparency and targeting of political
advertising schváleným skupinou ERGA dne 28. března 2023.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá
společnost Lounge and Live TV s.r.o., IČ 17801451, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno,
602 00 Brno, o podání vysvětlení, zda je poskytovatelem audiovizuální mediální služba na
vyžádání pod názvem Lounge TV, umístěné na internetové adrese www.loungetv.cz. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele xvize z.s. ze dne 28. března 2023 toto sdělení: Poskytovatel xvize z.s., IČ 09469176,
se sídlem Na Kopci 2366/68, Mizerov, 73401 Karviná, CZ, poskytující službu xtelevize, dostupnou
na adrese https://xtelevize.cz/, nebyl dne 18. dubna 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, neboť služba nesplňuje podmínky pro zápis
do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost WebGroup Czech Republic, a.s., sídlem Krakovská 1366/25, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ 29145465, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila
poskytování platformy pro sdílení videonahrávek umístěné na internetové adrese
https://www.xvideos.com, a zároveň žádá o upřesnění poskytovatele uvedené služby ve smyslu
§ 6 zákona 242/2022 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost NKL Associates s.r.o., se sídlem Krakovská 1366/25, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ 02330482, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila
poskytování platformy pro sdílení videonahrávek umístěné na internetové adrese
https://www.xnxx.com, a zároveň žádá o upřesnění poskytovatele uvedené služby ve smyslu § 6
zákona 242/2022 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů a na základě § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., postupuje Rade pre medialne služby podnět týkající se
neoznámené potenciální služby Dupe.cz, jejíž pravděpodobný poskytovatel sídlí na adrese
Dubove 21, 03823 Dubove, Slovensko.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá Tomáše K., IČ71363521, , o podání vysvětlení ve věci poskytování domén https://www.sexylexi.com; https://www.victoriapure.net a https://www.private-lola.com, a zároveň žádá o upřesnění
poskytovatele obsahu na uvedených doménách. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní
ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu potenciálních služeb platformy pro sdílení
videonahrávek na internetových stránkách uloz.to, sdilej.cz, nahraj.sport5.cz, imnau.cz a
budunaprime.iprima.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost petacloud a.s., IČ 04172159, sídlem Javorová 3096, Most, PSČ 43401, o podánívysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro sdílení
videonahrávek umístěné na internetové adrese uloz.to. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost Cloud Platforms a.s., IČ 06410952, sídlem Javorová 3096, Most, PSČ 43401, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro sdílení
videonahrávek umístěné na internetové adrese uloz.to. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost MEDIACLOUD s.r.o., IČ 03846288, sídlem Holečkova 789/49, Praha 5, PSČ 15000, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro
sdílení videonahrávek umístěné na internetové adrese sdilej.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu potenciálních služeb platformy pro sdílení
videonahrávek na internetových stránkách pornfile.cz, freevideo.cz, xfree.com a amateri.com.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost JAK Services s.r.o., IČ 02765012, sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro
sdílení videonahrávek umístěné na internetové adrese pornfile.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost NETLOOK s.r.o., IČ 25711385, sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1, PSČ 11000, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro sdílení
videonahrávek umístěné na internetové adrese freevideo.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost ALPHAFLY MEDIA s.r.o., IČ 08986819, sídlem Rybná 716/24, Praha 1, PSČ 11000, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro
sdílení videonahrávek umístěné na internetové adrese xfree.com. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost ScrumWorks s.r.o., IČ 26111161, sídlem Těšínská 9, Hrdějovice, PSČ 37361, o podání
vysvětlení, zda je poskytovatelem služby platformy pro sdílení videonahrávek, dostupné na
internetové adrese amateri.com, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 – 5 zákona
č. 242/2022 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti PLAYzone s.r.o., z jakého
důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s doporučeními ve věci Akčních plánů zpřístupňování AVMSnV.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.

V Praze dne 20. 4. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

 

Webdesign: Kabris|NET