Tisková zpráva z 8. zasedání Rady, konaného dne 2. 5. 2023
Publikováno 04.05.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 8. zasedání projednala 37 bodů
programu. Vyhodnotila 16 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení
zákona.


Rada udělila celkem tři licence, a to společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Karlovy Vary Sídliště 87,8 MHz / 200 W pro program Radio Spin, společnosti RADIO
ENERGIC s.r.o. licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů pro program Rádio Energic a společnosti Perinvest, a.s. licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program A11 Sport.
Na 8. zasedání proběhla tři veřejná slyšení v řízeních o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Český Krumlov 2
101,6 MHz / 200 W, Dačice 101,8 MHz / 200 W, Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W,

KlatovyŠtěpánovice 107,0 MHz / 200 W, Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, Tachov 87,9 MHz / 200 W;
souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz / 100 W a souborem technických parametrů
Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW.
Rada jmenovala podle § 11 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, na základě výsledku výběrového řízení a na návrh předsedy Rady
Ing. arch. Václava Mencla, jakožto služebního orgánu dle § 10 odst. 1 zákona o státní službě,
žadatele Ing. Petra Bartoše na služební místo vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Český Krumlov 2 101,6 MHz
/ 200 W, souřadnice WGS 84: 14 19 43 / 48 48 25; Dačice 101,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS
84: 15 24 50 / 49 02 18; Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 56 18 /
49 09 44; Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57;
Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13; Tachov 87,9 MHz / 200
W, souřadnice WGS 84: 12 48 09 / 49 45 05 projednala se žadatelem otázky týkající se programové
skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 16 06 01 / 48 53 13 projednala se žadatelem otázky týkající se programové
skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Nebovid 98,1 MHz /
0,5 kW, souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04 projednala se žadatelem otázky týkající se
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
– Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění

(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO ENERGIC s.r.o., IČ:
180 16 987, se sídlem Nerudova 566/9, PSČ 293 01 Mladá Boleslav, licenci k provozování
zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Rádio Energic, šířeného prostřednictvím
vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 – 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 – 69
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2. května 2023 toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary Sídliště 87,8 MHz /
200 W, souřadnice WGS 84:12 52 12 / 50 14 18, pro program Radio Spin na standardní zákonnou
dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným
zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II,
odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 476 68 962, se sídlem
Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 Olomouc, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp. zn. RRTV/2020/183/zab, č.j. RRTV/6468/2021-str ze dne 13.4.2021 k rozhlasovému vysílání
programu Radio Metropole šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Olomouc Slavonín 2
92,0 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm.
zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
KISS (licence č.j.: Ru/117/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava 100,0 MHz / 200 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901,
se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů,
program KISS (licence č.j.: Ru/117/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava město 2 100,0
MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 17 54 42 / 49 55 50.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava 106,0 MHz /
200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů, program Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání

a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava
město 2 106,0 MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 17 54 42 / 49 55 50.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o.,
IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EVROPA 2 (licence
č.j.: Ru/113/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtů Lovosice 105,4 MHz / 100 W, Náchod 2 107,9 MHz / 50 W, Písek
město 103,6 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ:
15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů,
programu EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Lovosice 105,4 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 14 03 50 / 50 30 48; Náchod 2 107,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 /
50 25 37; Písek město 103,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 27.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli EVROPA 2
spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1 MHz) dne 30. března 2023, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Hitrádio Orion; Olomouc 88,1 MHz) dne 30. března 2023, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 30. března 2023, Frekvence 1 a.s.
(program Frekvence 1; Hradec Králové 98,4 MHz) dne 30. března 2023, RADIO BONTON a.s.
(program Bonton; Ústí nad Labem 96,9 MHz) dne 30. března 2023 a MAX LOYD s.r.o. (program
DANCE RADIO; Praha 102,9 MHz) dne 30. března 2023.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/4408/2023-vra) na epizodu pořadu Osobnost Plus,
která byla dne 3. dubna 2023 odvysílána na programu Český rozhlas Plus.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti Perinvest, a.s., IČ: 226750520, se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53,
Malá Strana, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: A11 Sport;
základní programová specifikace: televize se sportovním zaměřením.; časový rozsah vysílání:
minimálně 15 až 24 hodin; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 6. dubna 2023, pod č.j. RRTV/4527/2023-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele ANTIK Telecom CZ s.r.o., IČ 248 23 341, se sídlem Tovární 1112, Chrudim IV,
537 01 Chrudim, o změně ostatních skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j.
sve/899/2013, spis. zn.: 2013/21/sve/Tan, ze dne 19. února 2013, spočívající ve změně
programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1082/2023-vra doručeném dne 20. ledna 2023,
ve znění doplnění a upřesnění č.j. RRTV/2694/2023-vra ze dne 28. února 2023 a č.j.
RRTV/4619/2023-vra ze dne 12. dubna 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele 4NET.TV services s.r.o., IČ 035 82 337, se sídlem Češkova 834, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice, o změně ostatních skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j.
RRTV/1553/2015-SMU, spis. zn.: 2015/281/SMU/4ne, ze dne 14. dubna 2015, spočívající ve
změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1082/2023-vra doručeném dne 20. ledna
2023, ve znění doplnění a upřesnění č.j. RRTV/3024/2023-vra a č.j. RRTV/3203/2023-vra ze dne
6. a 10. března 2023 a č.j. RRTV/4760/2023-vra ze dne 17. dubna 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele sledovanitv.cz s.r.o., IČ 016 07 910, se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole,
616 00 Brno, o změně ostatních skutečností uváděných v přihlášce k registraci

č.j. zem/3584/2013, spis. zn. 2013/635/zem/sle, ze dne 20. srpna 2013, spočívající ve změně programové nabídky v
rozsahu podání č.j. RRTV/3035/2023-vra ze dne 6. března 2023, ve znění doplnění a upřesnění
č.j. RRTV/4619/2023-vra ze dne 6. dubna 2023.
– Rada registruje provozovateli sledovanitv.cz s.r.o., IČ 016 07 910, se sídlem U vodárny 3032/2a,
Královo Pole, 616 00 Brno, podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností
uváděných v přihlášce k registraci k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů č.j. sve/3301/2013, spis. zn.: 2013/642/sve/sle, ze dne 20. srpna 2013,
spočívající ve změně programové nabídky, a to zařazení nových převzatých zahraničních
rozhlasových programů Detske radio, Dobré rádio, Rádio Best FM, Rádio Košice, Rádio Lumen,
Rádio Jemné, Rádio Vlna a Radio WOW, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/3036/2023-vra ze dne
6. března 2023, ve znění doplnění č.j. RRTV/4509/2023-vra ze dne 6. dubna 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele sledovanitv.cz s.r.o., IČ 016 07 910, se sídlem
U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,o změně
ostatních skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů č.j. sve/3301/2013, spis. zn.: 2013/642/sve/sle, ze dne
20. srpna 2013, spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu dle podání č.j.
RRTV/3036/2023-vra ze dne 6. března 2023, ve znění doplnění a upřesnění č.j. RRTV/4509/2023-
vra ze dne 6. dubna 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001,
se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, 155 00, o změně ostatních skutečností uvedených
v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č. j.: RRTV/8190/2019-smu, ze dne v
24. června 2019 (kabelové systémy) a v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č. j.:
RRTV/8188/2019-smu, ze dne v 25. června 2019 (zvláštní přenosové systémy), spočívající v
rozšíření programové nabídky o český televizní program Premier Sport 2 CZ a slovenský televizní
program Premier Sport 1; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j.:
RRTV/4812/2023-vra ze dne 18. dubna 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ: 26849755, doručeným
Radě dne 6. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4511/2023-vra, spočívajícím v prohlášení o usazení v
České republice.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:
27112501, doručeným Radě dne 13. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4689/2023-vra, spočívajícím v
oznámení o změně zakladatelské listiny a zápisu sníženého počtu jednatelů do obchodního
rejstříku.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
5. do 18. dubna 2023: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – Matky, 17. 3. 2023 od 20:09 hod;
Československá filmová společnost, s.r.o. / CS Film – Dědictví aneb Kurvahošigutntág, 10. 3. 2023
od 20:00 hod, Báječná léta pod psa, 24. 3. 2023 od 20:00 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov – PP v pořadu Kurňa, co to je?, 7. 4. 2023 od 23:06 hod; Česká televize / ČT1
– PP v pořadu Máme rádi zvířata, 3. 4. 2023 od 16:45 hod; Česká televize / ČT1 – Volha (2/5), 9. 4.
2023 od 20:13 hod; Česká televize / ČT24 – Historie.cs, 1. 4. 2023 od 21:06 hod; FTV Prima, spol.
s r.o., Česká televize – činnost médií, informování o protivládní demonstraci; FTV Prima, spol.
s r. o. / CNN Prima News, Prima – Partie Terezie Tománkové, 19. 3. 2023 od 11:00 hod; Česká
televize / ČT1 – 168 hodin – Proti zájmům dítěte, 19. 2. 2023 od 21:52 hod; FTV Prima, spol. s r.o.
/ Prima – České chaty snů, 7. 4. 2023 od 22:06 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny –
Masakr v sále Království svědků Jehovových, 10. 3. 2021 od 19:40 hod; Barrandov Televizní Studio
a.s. / Televize Barrandov, Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV – absentující zprávy; Česká
televize / ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 13. 4. 2023 od 21:39 hod; Televizní reklama na KetoDiet;

AMC Networks Central Europe s.r.o. / SPEKTRUM HOME – homofobní dabing, 7. 4. 2023 od 20:00
hod; Stávková pohotovost NOO ČT Praha, NOSP ČT Ostrava, OO ČT TS Brno; HBO Europe s.r.o.
/ HBO Max Hungary – Resident Evil: Welcome to Raccoon City, The Conjuring: The Devil Made
Me Do It, Malignant, Cerdita, The Matrix: Resurrections, Mortal Kombat.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Kurňa, co
to je? dne 7. dubna 2023 od 23:06 hodin na programu Televize Barrandov. Pořad byl jakožto pořad
obsahující umístění produktu označen piktogramem PP pouze na svém začátku a konci.
Po přerušení reklamou, v časech 0:26:21, 0:50:18 a 1:12:56 hodin od začátku záznamu, označení
chybělo. Tím došlo k porušení povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na
začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být
žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem:
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 147 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v
závěrečných titulcích pořadu Máme rádi zvířata, odvysílaného dne 3. dubna 2023 od 16:45 hodin
na programu ČT1, uvedeno, že pořad obsahoval product placement, když tradiční symbol PP,
upozorňující na umístění produktu v pořadu, absentoval na začátku pořadu, jak stanovuje zákon.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou objektivity a vyváženosti předvolebních pořadů Interview ČT24,
Hyde Park s kandidátem na prezidenta, Interview Speciál, Superdebata a Prezidentský duel, které
byly odvysílány před prezidentskými volbami 2023 na programech ČT24 a ČT1.
– Rada se seznámila s analýzou objektivity a vyváženosti předvolebních pořadů Superdebata:
Hledá se prezident I, Superdebata: Hledá se prezident II, Superduel: Bitva o Hrad a Nový den,
které byly odvysílány před prezidentskými volbami 2023 na programech Prima a CNN Prima News.
– Rada se seznámila s analýzou objektivity a vyváženosti předvolebních pořadů Cesta na Hrad:
Debata I, Cesta na Hrad: Debata II, Cesta na Hrad: Poslední debata, Cesta na Hrad: Poslední
šance, Cesta na Hrad: Poslední dva, Cesta na Hrad: Jeden na jednoho a Televizní noviny, které
byly odvysílány před prezidentskými volbami 2023 na programu NOVA.
– Rada se seznámila s analýzou programu Prima provozovatele FTV Prima spol. s r.o. ze dne
29. března 2023, v časovém úseku 12.00 až 24.00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení
§ 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. března 2023 v 23:17 a
23:26 hodin odvysílal na programu Prima oznámení sponzora programu, jež neobsahovalo celé
jméno či název sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. odst. 1 a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád,

(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu dne 29. března 2023 odvysílal opakovaně (v čase 18:32 a 18:51 hodin) na programu
Prima přehled nejdůležitějších příspěvků pořadu Hlavní zprávy neoddělený od předcházejících
oznámení sponzora pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nickelodeon (Irsko) provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 30. ledna 2023 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Perlová 371/5, PSČ 110 00, Praha – Staré
Město, o podání vysvětlení, zda se zapojil, či zda připravuje své zapojení do samoregulačního
orgánu, který bude mít ve svém etickém kodexu závazky plynoucí z § 52 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb. Provozovatel do vysílání dětského programu Nickelodeon (Irsko) dne 30. ledna
2023 zařazoval reklamy na fastfoodový řetězec McDonalds. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu Boomerang French provozovatele
HBO Europe s.r.o. ze dne 30. ledna 2023, časového úseku 10:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV REGIO provozovatele DWP s.r.o. ve
dnech 27. a 28. ledna 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
na výzvu Rady nezapůjčil záznamy verze programu TV REGIO s územním rozsahem vysílání
Česká republika, ale jen verzí s územním rozsahem pro lokality Adršpach, Bzenec, Hostinné,
Klobouky u Brna, Ořech, Ostrožská Nová Ves, Stochov, Troubky, Velké Opatovice a Žacléř, dále
aby vysvětlil, jestli ve dnech 27. a 28. ledna 2023 vysílal verzi programu TV REGIO s územním
rozsahem vysílání Česká republika s vlastním programem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) zákona
č. 231/2001 Sb., mající vlastní označení TV REGIO (bez názvu dílčí lokality) ve smyslu licence ze
dne 24. března 2015, JID: RRTV-4380709, č. j. RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.:
2015/220/zem/DWP, v platném znění, k provozování televizního vysílání programu TV REGIO a
verzí určených pro konkrétní lokalitu, a ve smyslu § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.,
mající jiné zařazené pořady a informace oproti lokálním verzím, jak je stanoveno v licenci, a dále
aby vysvětlil, v čem se obsah vysílání celostátní verze programu TV REGIO ve dnech 27. a
28. ledna 2023 lišil od verzí určených pro konkrétní lokality ze stejné doby; dále Rada žádá
provozovatele o podání vysvětlení, z jakého důvodu na výzvu Rady nezapůjčil záznamy vysílání
verzí programu TV REGIO – Bohuňovice, TV REGIO – Jevíčko a TV REGIO – Posázaví ve dnech
27. a 28. ledna 2023, a z jakého důvodu na výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání verze programu
TV REGIO – Adršpach ve dnech 27. a 28. ledna 2023, když tato lokalita není uvedena v licenci
mezi lokalitami, v nichž na základě licence ze dne 24. března 2015, JID: RRTV-4380709, č. j.
RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.: 2015/220/zem/DWP, v platném znění, k provozování televizního
vysílání programu TV REGIO a verzí určených pro konkrétní lokalitu, probíhá vysílání. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění

(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, o podání vysvětlení, jakým
způsobem ve dnech 27. a 28. ledna 2023 umožnil divákům programu TV REGIO (celostátní verze
s názvem TV REGIO) a jednotlivých regionálních verzí programu TV REGIO (názvy programů TV
REGIO + název lokality) snadný, přímý a trvalý přístup k informacím a údajům povinně
zveřejňovaným podle § 32 odst. 9 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb., v platném
novelizovaném znění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, na porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci smyček textových, grafických a
obrazových informací lokálních verzí programu TV REGIO (kromě verze TV REGIO – Troubky) ve
dnech 27. a 28. ledna 2023 vysílal reklamní sdělení o společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.,
aniž by zajistil, aby tato reklama byla vždy snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních
částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, na porušení licenčních podmínek
licence ze dne 24. března 2015, JID: RRTV-4380709, č. j. RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.:
2015/220/zem/DWP, v platném znění, k provozování televizního vysílání programu TV REGIO a
verzí určených pro konkrétní lokalitu, kterého se dopustil tím, že ve dnech 27. a 28. ledna 2023
vysílal na všech lokálních verzích programu TV REGIO smyčky textových, grafických a obrazových
informací převážně se zvukem rozhlasového programu ČRo Radiožurnál, když podle licence „Jako
zvukový doprovod je používána počítačová hudba nebo autorská hudba. Součástí zvukového
doprovodu může být i přenos hlášení městského rozhlasu.“ Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní
ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, na porušení licenčních podmínek
licence ze dne 24. března 2015, JID: RRTV-4380709, č. j. RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.:
2015/220/zem/DWP, v platném znění, k provozování televizního vysílání programu TV REGIO a
verzí určených pro konkrétní lokalitu, kterého se dopustil tím, že dne 27. ledna 2023 od 14:01:19
hodin vysílal na programu TV REGIO – Ořech programovou smyčku o délce jen 3:16 minut, když v
licenci je stanoveno, že „Vysílání programu TV REGIO je sestaveno z 5minutových až
šestihodinových opakujících se smyček.“ Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2023.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s. r.o. na upozornění na porušení § 47
odst. 1 písm. a) – d) zákona č. 231/2001 Sb., které se dopustil tím, že v datech dokládajících
zastoupení evropských děl ve vysílání programu RELAX v roce 2022 neidentifikoval výrobce
evropských a evropských nezávislých děl a u evropských nezávislých děl vyrobených nezávislými
výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, neuvedl rok jejich prvního zveřejnění, čímž by
doložil, že jde skutečně o díla, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.-

Rada se seznámila se screeningem vysílání programu Ústecká TV provozovatele Ústecká
média s.r.o. ze dnů 18. února 2023, 00:00 – 02:00 hodiny, 19. února 2023, 00:00 – 24:00 hodin a
20. února 2023, 00:00 – 24:00 hodin.
– Rada se seznámila se screeningem vysílání programu LTV PLUS provozovatele LOCAL TV
PLUS spol. s r.o. ze dnů 15. února 2023, 00:00 – 02:00 hodiny, 16. února 2023, 00:00 – 24:00 hodin
a 17. února 2023, 00:00 – 24:00 hodin
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2023/264/beh provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamního spotu s motivem „Mountfield – Sleva 50 % na všechno“, který byl
odvysílán dne 17. ledna 2023 od 18:13:28 hodin na programu Nova Action.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2023/151/beh provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reportáže s názvem „Pomoz si sám“, která byla součástí pořadu Reportéři
ČT odvysílaného dne 10. října 2022 od 21:25 hodin na programu ČT1.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti Czech Video Center a.s.
z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti CICO s.r.o. z jakého
důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Dramox s.r.o., z jakého důvodu na
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti
v roce 2022.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti Občanské sdružení pro
podporu animovaného filmu z. s., z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2022.

V Praze dne 4. 5. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET