Tisková zpráva z 9. zasedání Rady, konaného 23. 5. 2023
Publikováno 26.05.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 9. zasedání projednala 53 bodů
programu. Vyhodnotila 28 stížností diváků a posluchačů, vydala 14 upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.


Rada uložila jednu pořádkovou pokutu provozovateli SPORT 5 a.s., neboť bezdůvodně odepřel
podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným přípisem ze dne 21. března 2023, č.j.
RRTV/2728/2023-zem doručeným žadateli dne 27. března 2023), z jakého důvodu nereagoval na
žádost Rady ze dne 19. ledna 2023, č.j. RRTV/1043/2023-zem, o vyjádření ve věci vydání
potvrzení příslušného finančního úřadu, že žadatel SPORT 5 a.s., nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky, které jsou nezbytné pro odstranění nedostatků žádosti o udělení licence.
Rada na 9. zasedání udělila dvě licence k provozování vysílání, a to jednu licenci společnosti
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW pro
program SIGNÁL RÁDIO BRNO a jednu licenci společnosti REGIO content s.r.o. k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program TV R.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 – 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 – 69
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 23. května 2023 toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW,
souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04, pro program SIGNÁL RÁDIO BRNO na standardní
zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s
možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se
sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha 2 – Vinohrady, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2017/1095/zab, č.j. 2017/1095/zab ze dne 4.9.2018 k
rozhlasovému vysílání programu Rock Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu
Hodonín Doly 101,6 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12
odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67

a zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586,
se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha 2 – Vinohrady, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2019/341/zab, č.j. 2019/341/zab ze dne 19.11.2019 k
rozhlasovému vysílání programu Rock Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu
Náchod 3, 99,7 MHz / 0,1 kW, o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8
písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586,
se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha 2 – Vinohrady, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2017/395/zab, č.j. 2017/395/zab ze dne 10.10.2017 k
rozhlasovému vysílání programu Rock Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu
Třebíč, 103,7 MHz / 0,1 kW, o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8
písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.,
IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence
udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2020/731/zab, č.j. RRTV/639/2021-zab ze dne 12.1.2021
k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu
Šumperk-Kolšov 107,6 MHz / 0,5 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12
odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její
platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586,
se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. RRTV/2018/161/zab, č.j. RRTV/9058/2019-str ze dne 4.6.2019 k rozhlasovému
vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Mokrá 89,2 MHz /
0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona
č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586,
se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. RRTV/2021/730/zab, č.j. RRTV/5539/2022-blu ze dne 26.4.2022 k rozhlasovému
vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Pardubice Polabiny
94,5 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb.,

tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009
Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se
sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. RRTV/2021/151/zab, č.j. RRTV/9042/2021-zab ze dne 20.7.2021 k rozhlasovému
vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Broumov 87,6 MHz
/ 0,05 kW; Trutnov město 87,6 MHz / 0,1 kW; Náchod 3 87,6 MHz / 0,05 kW; Mladá Boleslav město
87,6 MHz / 0,1 kW; Jičín město 87,6 MHz / 0,1 kW; Liberec 87,6 MHz / 0,2 kW o standardní
zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do
10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli ORLICKO Media s.r.o., IČ: 040 95 766, se
sídlem Na Štěpnici 1272, PSČ 562 06 Ústí nad Orlicí, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. RRTV/2020/718/zab, č.j. RRTV/6448/2021-zab ze dne 4.5.2021 k rozhlasovému
vysílání programu Radio Orlicko šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Hradec Králové
3 105,1 MHz / 0,05 kW; Vamberk 2 92,4 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let
podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s
možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Příbram-město 97,3 MHz / 50 W, žadatele Josefa Týce, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ:
03299805, program RÁDIO OTAVA (licence sp.zn.: RRTV/2022/754/zab) a souhlasí s dokončením
předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně výkonu a kmitočtu
Domažlice-Vavřinec 106,5 MHz / 100 W na Domažlice-Vavřinec 99 MHz / 200 W, žadatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ
100 00, program Radio Beat (licence sp.zn.: 2016/283/zab) a souhlasí s dokončením předmětné
koordinace.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ:
28939875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dechovka (licence sp.zn.:
2014/955/zab), a to o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání
spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Češnovice 95,5 MHz / 400 W a změně
stanoviště a výkonu kmitočtu České Budějovice 96,8 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dechovka (licence sp.zn.: 2014/955/zab), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště

a výkonu kmitočtu Češnovice 95,5 MHz / 400 W na stanoviště České Budějovice 95,5 MHz / 80 W
souřadnice WGS 84: 14 28 52 / 48 59 56 a změnou stanoviště a výkonu kmitočtu České Budějovice
96,8 MHz / 200 W na stanoviště Hamr-Kosky 96,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 53 06 /
48 57 04.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Praha-Zbraslav 1062 kHz / 20
kW a přidělení kmitočtu České Budějovice 954 kHz / 5 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská
3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence
č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Praha-Zbraslav 1062 kHz / 20 kW na stanoviště PRAHA
639 kHz / 20 kW, souřadnice WGS84: 14 53 11 / 50 03 45 a přidělení kmitočtu České Budějovice
954 kHz / 5 kW, souřadnice WGS84: 14 29 37 / 48 59 19.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Contact
(licence č.j.: Ru/284/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hodkovice nad Mohelkou 106,6 MHz / 50 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, programu Hitrádio
Contact (licence č.j.: Ru/284/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hodkovice nad Mohelkou 106,6 MHz / 50 W souřadnice
WGS 84: 15 05 15 / 50 40 09.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 16 34 26 /
49 12 07; Drysice 88,6 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 17 04 15 / 49 21 00; Holubice 96,1 MHz /
50 W souřadnice WGS84: 16 48 49 / 49 11 04; Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W souřadnice
WGS84: 16 36 33 / 49 09 39; Javůrek 94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 21 44 / 49 15 05;
Křepice 94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 44 03 / 48 59 47; Mikulov 94,2 MHz / 50 W
souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43; Slavíč 2 90,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 17 39 08
/ 49 32 52; Vyškov 91,9 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 17 01 19 / 49 16 13 se lhůtou pro doručení
žádostí do 22. června 2023.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 800 W souřadnice WGS84: 15 36 27 /
49 26 24; Měřín 94,7 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 15 53 48 / 49 23 43; Velká Bíteš 101,0 MHz
/ 50 W souřadnice WGS84: 16 13 29 / 49 16 16 se lhůtou pro doručení žádostí do 22. června 2023.
– Rada se seznámila s analýzou programu Rádio 7, provozovatele TWR live, s.r.o., ze dne 7. 3.
2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzou programu DAB PLUS TOP 40, provozovatele FM Records, s.r.o.,
ze dne 7. 3. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio North Music; Ústí nad Labem 102,8 MHz) dne 20. dubna 2023,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program KISS; Ostrava 101,1 MHz) dne 20. dubna 2023,
RADIO RELAX s.r.o. (program Radio Relax; Louny 94,8 MHz) dne 20. dubna 2023, RadioZET
s.r.o. (program ZET; Praha 101,1 MHz) dne 20. dubna 2023, RADIO PROGLAS s.r.o. (program
RADIO PROGLAS; Liberec 97,9 MHz) dne 20. dubna 2023 a JUKE BOX spol. s r.o. (program
RADIO ČAS-FM; Ostrava 92,8 MHz) dne 20. dubna 2023.
– Rada se seznámila s analýzou předvolebního vysílání Českého rozhlasu před prezidentskými
volbami v roce 2023.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99 Praha
2, o vysvětlení týkající se Debaty kandidátů před prvním kolem prezidentských voleb, která byla
odvysílána na programu ČRo Radiožurnál a současně na programu ČRo Plus dne 13. ledna 2023
od 12:10 hodin, a to, proč moderátor v situaci, kdy kandidát Petr Pavel reagoval na otázku, jež mu
položil kandidát Karel Diviš, ke které došlo v čase od 12:40:23 do 12:41:42 hodin, nesplnil
dostatečně svou úlohu moderátora a situaci adekvátním způsobem neusměrňoval. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti REGIO content s.r.o., IČ: 17129222,
se sídlem: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, licenci k provozování celoplošného
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název
(označení) programu: TV R; základní programová specifikace: Zpravodajsko-informační program;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; územní rozsah vysílání:
Česká republika; v rozsahu dle žádosti doručené dne 13. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4715/2023-
vra a jejího upřesnění č.j. RRTV/4814/2023-vra doručeného dne 19. dubna 2023.
– Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
sp.zn. RRTV/2017/632/zem, č.j. RRTV/11428/2017-zem, ze dne 8. srpna 2017, podle § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1. rozšíření výčtu států, na jejichž území
má být vysílání programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE zcela nebo převážně směřováno o:
Rumunsko; 2. zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TV PAPRIKA
CENTRAL EUROPE zcela nebo převážně směřováno o: Českou republiku; 3. změna hlavního
jazyka vysílání na: maďarštinu, dle žádosti ze dne 21. dubna 2023. č. j.: RRTV/4982/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti Regionální televize CZ s.r.o., IČ:24141372, se sídlem
Vinohradská 1597/174, Vinohrady 130 00 Praha 3, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/978/2012,
sp. zn. 2012/99/sve/Reg ze dne 13. března 2012 a to: 1) s převodem podílu společnice paní
Ing. Evy Stejskalové, bydlištěm Vsetín, Nám. Svobody 1321, PSČ 755 01, ve výši 5 % na celkovém
základním kapitálu společnosti Regionální televize CZ s.r.o. odpovídající peněžitému vkladu ve
výši 10.000,-Kč na nabyvatele A 11 s.r.o. IČ: 27120805, se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36,
Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 97840; 2) s převodem podílu společníka OUR MEDIA a.s., ve výši 5 % na
celkovém základním kapitálu společnosti Regionální televize CZ s.r.o. odpovídající peněžitému
vkladu ve výši 10.000,-Kč na nabyvatele A 11 s.r.o. IČ: 27120805, se sídlem Ortenovo náměstí
1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka C 97840 a 3) se změnou společenské smlouvy provozovatele tak,

že v důsledku převodu budou uvedeni společníci s jejich podíly a vklady, v rozsahu žádosti ze dne
5. května 2023 pod č.j. RRTV/5590/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, Staré Město, 110 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2872/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/56/fia,
ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně:
označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. PAW Patrol od 31. července 2023, Nick
Jr. Peppa od 4.září, Nick Jr. PAW Patrol od 2. října 2023, a Nick Jr. Too od 4. prosince 2023, dle
žádosti ze dne 9. května 2023, č. j.: RRTV/5647/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, Staré Město, 110 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2872/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/56/fia,
ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně:
označení názvu programu z Nicktoons na Nick SpongeBob od 26. května 2023, Nick Loud House
od 3. července, Nicktoons od 4. září 2023, Nick Loud House od 30 října 2023, Nick SpongeBob od
27. listopadu 2023, a Nicktoons od 2. ledna 2024, dle žádosti ze dne 9. května 2023, č. j.:
RRTV/5646/2023-vra.
– Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zák. č. 231/2001 Sb. provozovateli
televizního vysílání Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem: Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci sp. zn. 2016/827/SMU/Kra, č.j. RRTV/3515/2016-smu ze dne 22. listopadu 2016, spočívající
ve změně stanov, a to v rozsahu žádosti doručené dne 26. dubna 2023 pod č.j. RRTV/5041/2023-
vra.
– Rada ukládá společnosti SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 – Těšnov 1/1059,
PSČ 11000, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve
výši 5000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané
písemným přípisem ze dne 21. března 2023, č.j. RRTV/2728/2023-zem doručeným žadateli dne
27. března 2023), z jakého důvodu nereagoval na žádost Rady ze dne 19. ledna 2023, č.j.
RRTV/1043/2023-zem, o vyjádření ve věci vydání potvrzení příslušného finančního úřadu, že
žadatel SPORT 5 a.s., nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, které jsou nezbytné
pro odstranění nedostatků žádosti o udělení licence. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní
banky, variabilní symbol 20190346.
– Rada vyzývá společnost SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 – Těšnov 1/1059, PSČ
11000, podle § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., k odstranění nedostatků žádosti o udělení
licence k provozování televizního vysílání programu SPORT 5 prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů ze dne 26. dubna 2019, č.j. RRTV/5625/2019-vra, a to doložení: potvrzení
příslušného finančního úřadu, ne starší než 3 měsíce, že žadatel o licenci nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a dokladu o výši finančních prostředků, které je schopen vynaložit
na provozování vysílání. Rada stanovuje lhůtu k odstranění nedostatků do 30 dnů ode dne
doručení výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele TV Star, z.s., IČ: 11798408, se sídlem Útulná 1519/5,
100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
Radě neoznámil zahájení vysílání programu TV Star na základě rozhodnutí o udělení licence č.j.
RRTV/3928/2022 – smu, sp. zn RRTV/2021/871/hou ze dne 8. března 2022, a to nejpozději v den,
kdy zahájil vysílání. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5,
100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
Radě neoznámil zahájení vysílání programu Roma TV na základě rozhodnutí o udělení licence č.j.
RRTV/3927/2022-smu, sp. zn. RRTV/2021/872/hou ze dne 8. března 2022, a to nejpozději v den,
kdy zahájil vysílání. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 13 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání J.D.Production, s.r.o., IČ:
25592939, se sídlem: Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, na porušení ustanovení
§ 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě nepředložil ve lhůtě 30 dnů od zapsání do
obchodního rejstříku doklady o schválených změnách (rozhodnutí sp. zn. RRTV/2022/1422/fia ze
dne 20. prosince 2022). Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, doručenými v
období od 21. 4. do 11. 5. 2023 (celkem 28 podání): FTV Prima spol. s r.o. / CNN Prima News –
Prima Česko, 7. 5. od 8:26 hodin a 8. 5 2023 od 14:17 hodin, označení PP; Stanice O, a.s. / O
(ÓČKO) – Mixxxer G, 7. 5. 2023 od 15:00 hodin, údajná propagace produktu; Barrandov Televizní
Studio a.s. / Televize Barrandov, Tajemství Jitky Zelenkové, 7. 5. 2023 od 20:15 hodin, označení
PP; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI – Odvolací soud 28. 4. 2023 od 20:00
hodin, označení PP; Československá filmová společnost, s.r.o. / CS Film – Báječná léta pod psa,
24. 3. 2023 od 20:00 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI – Česká tajenka,
6. 5. 2023 od 6:17 hodin, údajná propagace produktu; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov, Exploziv, 25. 4. 2023 od 13:06 hodin, označení PP; Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz
TV, FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, Prima love a Prima COOL, Česká televize / ČT1, Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – vulgarity ve vysílání před 22. hodinou; FTV Prima spol.
s r.o. / CNN Prima News – Krypta, 12. a 14. 4. 2023, označení PP; FTV Prima spol. s r.o. / CNN
Prima News – K věci, 18. 4. 2023 od 18.23 hodin a 19. 4. 2023 od 18.24 hodin, sponzoring pořadu;
Česká televize / ČT24 – Historie.cs, 1. 4. 2023 od 21:06 hodin; Česká televize / ČT1 168 hodin,
18. 9. 2022, reportáž o dluzích a exekucích, údajná nevyváženost; Česká televize / ČT1, ČT24 –
obecná stížnost na zpravodajství; Česká televize / ČT1, ČT24 – Stížnost na nekvalitní titulky,
upoutávky a nepřesné vyjadřování ve zpravodajství; FTV Prima spol. s r.o. / Prima – reklama
vložená do pohádky Jak se budí princezny, 8. 5. 2023 od 16:00 hodin; Reklama na zdravotnický
prostředek Priessnitz Žíly a cévy Medical; Česká televize / ČT1, ČT24 – Události, 3. 5. 2023 od
19:00 hodin, údajný návod na vraždu; Česká televize / ČT1 – Slavné historky zbojnické, 30. 4. 2023
od 11:00 hodin, údajná nevhodnost pro děti; Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV, Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – naplňování podmínek licence; TV Nova s.r.o. / NOVA
– Televizní noviny, 18. 4. 2023 od 19:30 hodin, reportáž o šikaně; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní
noviny, 31. 3. 2023 od 19:30 hodin, reportáž o léku Forxiga, Česká televize / ČT1, ČT24 – Události,
21. 3. 2023 od 19:00 hodin, reportáž o obraze Žena a otrok; AMC Networks Central Europe s.r.o.
/ SPEKTRUM HOME – Dům snů, 7. 4. 2023 od 19:50 hodin; Sex v TV Barrandov celý den;
Československá filmová společnost, s.r.o. / CS History – Zeď, 25. 4. 2023 od 8:20 hodin, údajná
ruská propaganda; Česká televize / ČT24 – Otázky Václava Moravce, 4. 12. 2022 a 12. 3. 2023,
údajné porušení Kodexu ČT; Česká televize – stížnost adresovaná generálnímu řediteli ČT.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Prima Česko dne 7. 5.
2023 od 8.26 hodin, resp. dne 8. 5. 2023 od 14.17 hodin na programu CNN Prima News,

neboť v případě premiérového vysílání dne 7.5.2023 pořad nebyl označen symbolem PP jako pořad
obsahující umístění produktu, zatímco dne 8.5.2023, kdy byl tento pořad reprízován, symbolem
PP označen byl. Diváci tak mohli být uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ
26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Praha, 150 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 2
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Mixxxer G dne 7. 5. 2023
od 15:00 hodin na programu O (ÓČKO), respektive rubriky „Reportáž“, umístěné v závěru tohoto
pořadu. V předmětném pořadu došlo ke zvláštnímu zmiňování umístěného produktu firmy Henkel,
pracího prostředku Persil, a to za účelem jeho přímé propagace, kdy reportérka pořadu používala
při hodnocení produktu různé superlativy, vychvalovala jeho přednosti a výhody, poskytla prostor
pro obchodní zástupkyni firmy, která opakovala obdobné superlativní představení výrobku.
Obrazové zpracování představilo samotný výrobek, jeho fotografickou i video prezentaci, včetně
názorných sloganů vyzdvihujících kvality výrobku; opakovaně bylo v záběru logo Persil. Umístěný
produkt byl verbálními i obrazovými prostředky zmiňován nad rámec obsahu pořadu, a byl do něj
zařazen s cílem propagace, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení předmětného upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Tajemství
Jitky Zelenkové na programu Televize Barrandov dne 7. 5. 2023 od 20:15 hodin. Pořad byl jakožto
pořad obsahující umístění produktu označen symbolem PP jen na svém začátku a konci, avšak po
přerušení reklamním blokem příslušné označení chybělo. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Odvolací
soud dne 28. 4. 2023 od 20:00 hodin na programu BARRANDOV KRIMI. Pořad byl jakožto pořad
obsahující umístění produktu označen symbolem PP jen na svém začátku a konci, avšak po
přerušení reklamním blokem příslušné označení chybělo. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.),
rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5,
Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne
6. 5. 2023 od 06:17 hodin na programu Barrandov Krimi odvysílal pořad Česká tajenka, který je
pořadem s umístěním produktu, v němž byl nepatřičně zdůrazněn produkt od společnosti Kabát
spol. s r.o. (vánočka a poukaz v hodnotě 400 Kč na nákup v prodejnách pekáren Kabát), kdy
kombinací obrazové složky a komentáře moderátora vykreslujícím veskrze pozitivní a podrobnou
charakteristiku produktu bylo docíleno toho, že o umístěném produktu bylo divákům poskytnuto co
nejvíce informací, a to bez zřejmého dramaturgicko-režijního opodstatnění. Umístěný produkt by

verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován a uvedená sdělení působila nad rámec
pořadu. Případná výhra od pekárny Kabát nebyla jen stručně popsána, ale obsahovala i
charakteristiku samotné společnosti, která byla vykreslena v pozitivním světle například
zmiňováním ruční výroby, čerstvých a kvalitních surovin, originalitou každého kusu výrobku či
dodržováním tradičních receptur.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Exploziv
dne 25. 4. 2023 od 13:06 hodin na programu Televize Barrandov. Pořad byl jakožto pořad
obsahující umístění produktu označen symbolem PP jen na svém začátku a konci, avšak po
přerušení reklamním blokem příslušné označení chybělo. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Krypta dne 12. 4. 2023
od 23.33 hodin, resp. dne 14. 4. 2023 od 23.38 hodin na programu CNN Prima News, neboť v
případě premiérového vysílání dne 12.4.2023 pořad nebyl označen symbolem PP jako pořad
obsahující umístění produktu, zatímco dne 14.4.2023, kdy byl tento pořad reprízován, symbolem
PP označen byl. Diváci tak mohli být uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním diskusního politicko-publicistického
pořadu K věci dne 18.4.2023 od 18:23 hodin na programu CNN Prima News, ke kterému bylo
bezprostředně před jeho začátkem a po jeho skončení připojeno oznámení sponzora pořadu
Sencor, přestože zpravodajské a politicko-publicistické pořady nelze sponzorovat. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem: Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 147 00, o podání vysvětlení, jakým
způsobem zajistil vyváženost a názorovou pluralitu v pořadu Historie.cs odvysílaném dne 1. dubna
2023 od 21:06 hodin na programu ČT24. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k tvrzením uvedeným
ve stížnosti na reportáž „Na chudý lid přísnost“, odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 18. září
2022 na programu ČT1, respektive o vysvětlení, jakým způsobem provozovatel v reportáži reflektoval

novelizaci insolvenčního zákona účinnou od 1. června 2019, která významně změnila
podmínky oddlužení. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova provozovatele TV Nova s.r.o.
ze dne 6. dubna 2023 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu Boomerang Eire provozovatele HBO
Europe s.r.o. ze dne 30. ledna 2023, časového úseku 10:00 – 22:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ
61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, zda se zapojil,
či zda připravuje své zapojení do samoregulačního orgánu, který bude mít ve svém etickém kodexu
závazky plynoucí z § 52 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel do vysílání dětského
programu Boomerang Eire dne 30. ledna 2023 (např. od 10:23 hodin) zařazoval reklamy na
fastfoodový řetězec McDonalds. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání informačních programů provozovatele
CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., ze dnů 27. a 28. ledna 2023 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 60696346, sídlem Školní 234,
763 15, Slušovice, o podání vysvětlení k poskytnutým záznamům vysílání informačních programů
z obcí Sehradice a Slopné, které měly být ze dnů 27. a 28. ledna 2023, vždy v čase od 0.00 do
24.00 hod., jak je možné, že tyto záznamy vysílání zahrnují výsledky 2. kola prezidentských voleb,
když tyto výsledky nemohly být známy před uzavřením volebních místností a sečtením
odevzdaných hlasů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila se screeningem vysílání programu CS Mystery provozovatele
Československá filmová společnost, s.r.o. ze dnů 1. dubna 2023, 00:00 – 13:00 hodin; 2. dubna
2023, 00:00 – 24:00 hodin; 3. dubna 2023, 8:00 – 24:00 hodin a 5. dubna 2023, 0:00 – 11:00 hodin.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a. s.,které
umístěné produkty obsahoval pořad Nebezpečné vztahy, odvysílaný dne 13. listopadu 2022 od
18:16 hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel uvedený pořad
označil jako pořad obsahující umístění produktu. – Rada v rámci své působnosti, dané
ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“)
a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 a § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Pořádková pokuta uložená provozovateli
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152 00, podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve výši 5000 Kč, rozhodnutím
Rady č.j. RRTV/4782/2023-loj, sp.zn.: RRTV/2022/1554/loj se dle § 62 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb. Správní řád, na základě žádosti provozovatele ze dne 17. 4. 2023 (č.j. RRTV/5096/2023-vra)
promíjí.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a. s.,
které umístěné produkty obsahoval pořad Týden podle Jaromíra Soukupa odvysílaný dne
16. listopadu 2022 od 21:32 hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu
provozovatel uvedený pořad označil jako pořad obsahující umístění produktu.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění

(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 a § 62 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Pořádková pokuta
uložená provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí
322/5, Praha 5, PSČ 152 00, podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve výši
5000 Kč, rozhodnutím Rady č.j RRTV/4783/2023-loj, sp.zn.: RRTV/2022/1555/loj se dle § 62 odst.
6 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, na základě žádosti provozovatele ze dne 28. 4. 2023 (č.j.
RRTV/5095/2023-vra) promíjí.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s ustanovením
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
společnost Emporia Style Kft., odštěpný závod, IČ 07946333 se sídlem Palackého 70, 252 29
Dobřichovice, o podání vysvětlení, zda jí je známa doručovací adresa společnosti Emporia Style
Kft., IČO: 01-09- 170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41,
popřípadě zda jí je znám právní zástupce předmětné společnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem:
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, ohledně pořadů odvysílaných dne 3. února 2023,
a to Zprávy PLUS od 14:28 hodin a To nejlepší z Nového dne od 15:46 hodin na programu CNN
Prima News, respektive s vysvětlením, proč byl jeden z pořadů (To nejlepší z Nového dne) označen
jako pořad obsahující umístění produktu a druhý nikoli, ačkoli obsahoval rozhovor, který byl
obsahem pořadu piktogramem PP označeného.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadů To nejlepší z Nového dne a Zprávy PLUS dne 3. února 2023 na
programu CNN Prima News, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s odpovědí Rady České televize ve věci pořadu Máte slovo odvysílaného
dne 31. března 2022 od 21:35 na programu ČT1.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 17 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo dne 31. března 2022 na programu ČT1, že věc
odkládá.
– Rada se seznámila s návrhem etického kodexu Asociace krajských televizí (AKTV).
– Rada zapisuje Asociaci krajských televizí na seznam samoregulačních orgánů.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, vyzývá Asociaci televizních organizací (ATO), IČ: 65998090,
adresa Salmovská 1534/11, Nové Město, PSČ 120 00, Praha 2, jakožto samoregulační orgán dle
ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., k předložení návrhu etického kodexu, který
bude obsahovat soubor pravidel pro provádění samoregulace, stanovící zejména cíle
samoregulace, postupy pravidelného, transparentního a nezávislého sledování a vyhodnocování
plnění těchto cílů a mechanismus řešení stížností, včetně mechanismu prosazování přiměřených
sankcí za porušení stanovených pravidel. Pro předložení návrhu etického kodexu stanovuje Rada
lhůtu do 31. července 2023.- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, vyzývá Asociaci komerčních televizí, z.s. (AKTV), IČ:
05939704, adresa Vinohradská 3217/167, Strašnice, PSČ 100 00, jakožto žadatele o zápis na
seznam samoregulačních orgánů dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., k
předložení návrhu etického kodexu, který bude obsahovat soubor pravidel pro provádění
samoregulace, stanovící zejména cíle samoregulace, postupy pravidelného, transparentního a
nezávislého sledování a vyhodnocování plnění těchto cílů a mechanismus řešení stížností, včetně
mechanismu prosazování přiměřených sankcí za porušení stanovených pravidel. Pro předložení
návrhu etického kodexu stanovuje Rada lhůtu do 31. července 2023.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s oznámením Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o.
(SPIR) o aktualizaci samoregulačních kodexů, jimiž jsou Etický kodex SPIR pro audiovizuální
mediální služby na vyžádání a Statut „Komise pro samoregulaci obsahu na internetu“ a navrhuje
SPIR úpravu a zpřesnění specifikovaných ustanovení Etického kodexu.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti NETLOOK s.r.o., IČ
25711385, sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1, PSČ 11000, doručeného Radě dne 25. dubna 2023,
toto potvrzení: subjekt NETLOOK s.r.o., IČ 25711385, sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1, PSČ
11000, byl dne 23. května 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů služby platformy pro sdílení
videonahrávek ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení
videonahrávek, jako poskytovatel služby Freevideo, umístěné na internetové adrese
www.freevideo.cz.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti ALPHAFLY MEDIA s.r.o., IČ
08986819, sídlem Rybná 716/24, Praha 1, PSČ 11000, doručeného Radě dne 25. dubna 2023,
toto potvrzení: subjekt ALPHAFLY MEDIA s.r.o., IČ 08986819, sídlem Rybná 716/24, Praha 1,
PSČ 11000, byl dne 23. května 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů služby platformy pro
sdílení videonahrávek ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro
sdílení videonahrávek, jako poskytovatel služby Xfree, umístěné na internetové adrese
www.xfree.com.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s., z jakého důvodu
na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti v roce 2022.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele CICO s.r.o., z jakého důvodu na
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti
v roce 2022.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti Občanské sdružení pro
podporu animovaného filmu z. s., z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění
povinnosti stanovené § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Filmotéka, dostupné v rámci platformy Skylink, poskytovatele STARMAX
MEDIA s.r.o., IČ 091 24 209, sídlem Nové sady 988/2, Brno, PSČ 602 00 a provádí výmaz poskytovatele

STARMAX MEDIA s.r.o., IČ 091 24 209, sídlem Nové sady 988/2, Brno, PSČ 602 00
ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s
ukončením poskytování služby Filmotéka, dostupné v rámci platformy Skylink.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za březen a duben
roku 2023.

V Praze dne 25. 5. 2023
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET