Tisková zpráva z 12. zasedání Rady, konaného dne 8. 8. 2023
Publikováno 10.08.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 12. zasedání
projednala 55 bodů programu. Vyhodnotila 18 stížností diváků a posluchačů, vydala 13 upozornění
na porušení zákona.


Rada uložila dvě pokuty provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. Pokutu ve výši 50 000 Kč
za porušení základní programové specifikace programu KINO BARRANDOV (licence č.j.
RRTV/852/2015-SMU, sp.zn. 2015/105/SMU/Bar a licence č.j. RRTV/854/2015-SMU, sp.zn.
2015/106/SMU/Bar), kdy dle základní programové specifikace má být KINO BARRANDOV
programem tematicky zaměřeným převážně na akviziční filmovou a seriálovou tvorbu, neboť v
týdnu od 2. do 8. ledna 2023 ve vysílání programu absentovala jakákoli akviziční filmová či
seriálová tvorba; a současně za porušení licenčních podmínek programu KINO BARRANDOV
(licence č.j. RRTV/852/2015-SMU, sp.zn. 2015/105/SMU/Bar a licence č.j. RRTV/854/2015-SMU,
sp.zn. 2015/106/SMU/Bar), kdy dle licenčních podmínek má vysílání programu obsahovat premiéry
a reprízy převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření,
např. romantických, historických, rodinných, dále i thrillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy,
sci – fi, filmy katastrofické, westerny a válečné, komedie a dramata a v nočních hodinách mají být
zařazovány erotické pořady a horory, přičemž tohoto porušení se provozovatel dopustil ve vysílání
programu KINO BARRANDOV v týdnu od 2. do 8. ledna 2023, kde zcela absentovaly premiéry a
reprízy filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např.
romantických, historických, rodinných, dále i thrillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy
katastrofické, westerny a válečné, komedie, erotické pořady či horory.
A pokutu ve výši 50 000 Kč témuž provozovateli za porušení základní programové specifikace
programu BARRANDOV KRIMI (licence sp. zn./ldent.: 2015/108/FIA/Bar, č.j.: RRTV/821/2015-
FIA a licence sp. zn./ldent.: 2015/109/FIA/Bar, č.j.: RRTV/823/2015-FIA), kdy dle základní
programové specifikace má být BARRANDOV KRIMI programem se zaměřením na pořady pro
děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků, neboť v
týdnu od 13. do 19. února 2023 ve vysílání programu zcela absentovaly jakékoli pořady pro děti a
kde až na jedinou výjimku nebyly vysílány žádné dokumenty převážně americké provenience pro
různé věkové skupiny diváků; a současně za porušení licenčních podmínek programu
BARRANDOV KRIMI (licence sp. zn./ldent.: 2015/108/FIA/Bar, č.j.: RRTV/821/2015-FIA a licence
sp. zn./ldent.: 2015/109/FIA/Bar, č.j.: RRTV/823/2015-FIA), kdy dle licenčních podmínek má být
hlavní celodenní program BARRANDOV KRIMI sestaven z animovaných pořadů se zaměřením na
předškolní děti, pořadů pro děti školního věku a pořadů zaměřených na dospívající mládež nebo
rodinné pořady (v odpoledních hodinách); v podvečerních hodinách má program vysílat
dokumentární pořady (přírodopisné, světové, kulinářství, medicínské, cestopisné, historické,
skutečné šokující příběhy, sportovní, mysteriózní, kriminální a katastrofické pořady) a večerní
program má pak obsahovat dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience (televizní
seriály a filmy) a zpravodajské a publicistické pořady; přičemž tohoto porušení se provozovatel
dopustil ve vysílání programu BARRANDOV KRIMI v týdnu od 13. do 19. února 2023, kde zcela
absentovaly jakékoli pořady pro děti a kde až na jedinou výjimku nebyly vysílány žádné dokumenty,
žádné zpravodajské pořady ani publicistika. Dramatická tvorba pak byla tvořena jedním jediným
komediálním seriálem.Rada na svém 12. zasedání udělila společnosti TV Beskyd s.r.o. licenci k provozování televizního
programu Televize Beskyd šířeného prostřednictvím kabelových systémů.
Na 12. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jihlava
Rudný 99,4 MHz / 800 W; Měřín 94,7 MHz / 50 W; Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W a se soubory
technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W; Holubice 96,1
MHz / 50 W; Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W; Javůrek 94,2 MHz / 50 W; Křepice 94,2 MHz /
50 W; Mikulov 94,2 MHz / 50 W; Slavíč 90,2 MHz / 50 W; Vyškov 91,9 MHz / 50 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz /
800 W souřadnice WGS84: 15 36 27 / 49 26 24; Měřín 94,7 MHz / 50 W souřadnice WGS84:
15 53 48 / 49 23 43; Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 13 29 / 49 16 16
projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního
řízení.
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz
/ 50 W, souřadnice WGS84: 16 34 26 / 49 12 07; Drysice 88,6 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 17
04 15 / 49 21 00; Holubice 96,1 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 48 49 / 49 11 04; Horní
Heršpice 94,1 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 36 33 / 49 09 39; Javůrek 94,2 MHz / 50 W
souřadnice WGS84: 16 21 44 / 49 15 05; Křepice 94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 44 03
/ 48 59 47; Mikulov 94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43; Slavíč 90,2 MHz /
50 W souřadnice WGS84: 17 39 08 / 49 32 52; Vyškov 91,9 MHz / 50 W souřadnice WGS84:
17 01 19 / 49 16 13 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované
účastníkem licenčního řízení.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W na stanoviště České Budějovice hotel 100,2 MHz / 100
W, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská
3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program RADIO 1 (licence č.j.: RRTV/2019/13/zab), a souhlasí
s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Frýdek-Místek 102,4 MHz / 150 W, žadatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla
Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98), a souhlasí s
dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s analýzou programu KISS (92.9 FM Mladá Boleslav), provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., ze dne 15.6. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 11. července 2023 pod č.j. RRTV/8137/2023-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc červen 2023. Rada se seznámila s
oznámením provozovatele RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, doručeným dne 25. července 2023
Radě pod č.j. RRTV/8850/2023-vra, spočívajícím v informaci o zápisu změny sídla společnosti ke
dni 3. července 2023 a spuštění vysílání pod novým schváleným názvem Radio Prostor od
24. července 2023.- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
– Rada se seznámila se dvěma doplněními (č. j. RRTV/7119/2023-vra, č. j. RRTV/8021/2023-vra)
stížnosti (č. j. RRTV/6473/2023-vra) na publicistický příspěvek, který byl odvysílán na programu
ČRo Plus. Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu Hitrádio City dle stížnosti č. j.
RRTV/7182/2023-vra.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti TV Beskyd s. r. o., IČ: 258 44 334, se sídlem 1. máje 1 000, Rožnov
pod Radhoštěm, 756 61, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování místního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu:
Televize Beskyd; základní programová specifikace: informační, zpravodajský program; časový
rozsah vysílání: 24 h denně; územní rozsah vysílaní: Okres Vsetín, katastrální území Rožnov pod
Radhoštěm, Zubří, Střítež nad Bečvou, Zašová, Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice a Okres Nový
Jičín, katastrální území Frenštát pod Radhoštěm; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti
doručené dne 19. června 2023, č.j. RRTV/7186/2023-vra, ve znění doplnění ze dne 30. června
2023, č.j. RRTV/7920/2023-vra.
– Rada registruje právnickou osobu, SWEET TV GROUP CZ s.r.o., IČ: 192 10 051, se sídlem
Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako provozovatele převzatého vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; identifikace sítě elektronických komunikací:
dálkový přístup – internet; informace o přístupu k převzatému vysílání: www.sweet.tv; programová
nabídka: 1. veřejnoprávní programy, televizní: ČT1, ČT2, ČT24, ČT1 JM, ČT1 SM, ČT 😀 /ČT art,
ČT Sport; 2. programy licencované Radou: NOVA, Prima, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Action,
Nova Gold, Nova Lady, Prima COOL, Prima love, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima STAR, CNN
Prima News, Prima ZOOM, CS History, Nova sport 1, Nova sport 2, O (Óčko), Óčko STAR, Óčko
Expres, Óčko Black, Film Europe +, Televize Barrandov, KINO BARRANDOV, BARRANDOV
KRIMI, Mňam TV, Mňau TV, Hobby TV, SPORT 5, Rebel, RELAX, EXTASY 4K (erotický program,
časový rozsah vysílání 24 hodin denně, splňuje podmínky dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb.), CS Film, CS Horror, CS Mystery, JOJ Cinema, JOJ Family, AMC
CHANNEL, Film+, SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA, SPEKTRUM HOME, TV
PAPRIKA CZECH-SLOVAK, Minimax, Sport1 Czechia and Slovakia, SPORT2, Paramount
Network, Nickelodeon, Nick Jr. Too, NickToons, MTV, club MTV, MTV Hits International, MTV 80s,
MTV 90s, MTV 00s, GOLF CHANNEL; 3. programy zahraniční: a) veřejnoprávní: TVP World, BNT
4; b) licencované: National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior,
Baby TV, Body in Balance, Stingray iConcerts, MEZZO, Euronews, VOLANT.TV, Animal Planet,
Discovery Channel, Discovery Science, TLC Balkans, DTX, ID Xtra, Travel channel, HGTV, Food
Network, Eurosport 1, Eurosport 2, TA3, TV RiK, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Auto Motor Sport
TV, Deluxe Music, Šláger Muzika, Šláger Originál, Šláger Premium, Cars & Stars, Duck TV,
erotické zahraniční: Babes TV, Pure Babes, Brazzers TV Europe (časový rozsah vysílání 24 hodin
denně, v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.), v rozsahu přihlášky
k registraci doručené dne 21. června 2023, č.j.: RRTV/7259/2023-vra, ve znění doplnění ze dne
31. července 2023, č.j.: RRTV/8924/2023-vra.
– Rada uděluje společnosti O2 TV s.r.o., IČ 03998380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,
140 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. RRTV/14208/2018-zem,
spis. zn.: RRTV/2018/543/zem ze dne 17. července 2018, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v změně názvu programu Orange Sport 3, šířeného prostřednictvím
družice, na O2 Sport7 a podle § 21 odst. 1 písm. c) téhož zákona, spočívající v zúžení územního
rozsahu o Slovensko, dle žádosti ze dne 21. července 2023, č.j. RRTV/8336/2023-vra.-

Rada uděluje společnosti O2 TV s.r.o., IČ 03998380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,
140 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. RRTV/14209/2018-zem,
spis. zn.: RRTV/2018/544/zem ze dne 17. července 2018, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v změně názvu programu Orange Sport 4, šířeného prostřednictvím
družice, na O2 Sport8 a podle § 21 odst. 1 písm. c) téhož zákona, spočívající v zúžení územního
rozsahu o Slovensko, dle žádosti ze dne 21. července 2023, č.j. RRTV/8823/2023-hou.
– Rada se seznámila s písemnými vyjádřeními společnosti Lounge and Live TV, s.r.o., IČO:
17801451, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, doručenými dne 24. července
2023 pod čj. RRTV/8820/2023-vra a dne 26. července 2023 pod čj. RRTV/8875/2023-vra, ve věci
zahájení správního řízení z moci úřední ze dne 10. července 2023, čj. RRTV/7759/2023-zil, pro
vysílání televizního programu Lounge TV prostřednictvím družice bez potřebného oprávnění dle
zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada žádá provozovatele převzatého vysílání CICO s.r.o, IČ: 700 60 39, se sídlem K Pivovaru
398, Pyšely, 251 67, o podání vysvětlení, zda-li je provozovatelem vysílání televizního programu
Lounge TV, případně kdo je provozovatelem vysílání tohoto programu, od kterého vysílání
programu Lounge TV přebírá. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada se, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Praha,
169 00 o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, č.j.: FIA/975/2014, sp. zn.:
2013/736/FIA/Čes, ze dne 18. března 2014, spočívající v rozšíření programové nabídky o televizní
stanici ÓČKO Black a rozhlasové stanice Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Impuls, Rock Zone 105,9,
Český Impuls, Rádio Dechovka, Rádio Blaník, Hitrádio City, Radio Beat, Radio Bonton a Dance
Radio, v rozsahu oznámení ze dne 21. července 2023, č.j.: RRTV/8335/2023-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o., IČ: 28970438, doručeným Radě dne 25. července 2023 pod. č.j. RRTV/8854/2023-vra,
spočívajícím v oznámení zahájení vysílání programu Comedy Central France.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s.r.o., IČ: 48115908,
doručeným Radě dne 13. července 2023 pod č.j. RRTV/8197/2023-vra, spočívajícím v oznámení
o změnách zápisu v obchodním rejstříku, a to vzniku zástavních práv třetích v pořadí k obchodním
podílům Společníků ve společnosti FTV Prima a omezení dispozic s těmito podíly ve prospěch
společnosti Československá obchodní banka, a.s.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
5. do 27. července 2023: Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v pořadu
Farmář hledá ženu – Návraty, 3. 7. 2023 od 22:55 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – PP v pořadu Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, 14. 7. 2023 od 19:25 hod; Stanice
O, a.s. / O (Óčko) – PP v pořadu Mixxxer extra, 15. 7. 2023 od 15:01 hod; Barrandov Televizní
Studio a.s. / Televize Barrandov – licenční podmínky, absentující zpravodajství (2 podání); TV Nova
s.r.o. / NOVA – Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, 25. 6. 2023 od 17:10 hod;
Československá filmová společnost, s.r.o. / CS Film – Dědictví aneb Kurvahošigutntág, 25. 6. 2023
od 20:00 hod; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Dědictví aneb Kurvahošigutntág, 4. 7. 2023 od 17:30
hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Láska nebeská, 5. 7. 2023 od 14:46 hod; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima MAX – Mazel a tajemství lesa, 15. 7. 2023 od 20:08 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Co ste
hasiči (2), 6. 7. 2023 od 20:21 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v
pořadu Tajemství Jitky Zelenkové, 25. 7. 2023 od 13:06 hod; Česká televize / ČT24 – informování
o útoku na ukrajinské město Lvov; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – 360°, 9. 6. 2023 od
21:30 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – sponzoring pořadu Nový den, 7. 7. 2023
od 7:00 hod; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT – Tři roky v obklíčení, 12. 6. 2023 od 21:27 hod;

Česká televize / ČT24 – Studio ČT24 – Britská kapela Foals zahrála v Česku, 11. 7. 2023 od 17:47
hod; Televizní reklama na Srovnejto.cz; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře – Nová linka
z Prahy do Tchaj-peje, 18. 7. 2023 od 22:38 hod; Filmbox Iberia, S.L.U. / Filmbox – Kájínek, 8. 7.
2023 od 20:00 hod; ; Česká televize – titulky pro neslyšící.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nebyl pořad Farmář hledá ženu – Návraty, odvysílaný na programu
Televize Barrandov dne 3. července 2023 od 22:55 hodin, označen symbolem PP, upozorňujícím
na umístění produktu, když stejný pořad, odvysílaný 29. června 2023 od 20:10 hodin, označen
symbolem PP byl. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu
Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem dne 14. července 2023 od 19:25 hodin na programu
Televize Barrandov. Pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen piktogramem
PP pouze na svém začátku a konci. Po přerušení reklamou, v čase 0:23:54 hodin od začátku
záznamu, označení chybělo. Tím došlo k porušení povinnosti, že pořady obsahující umístění
produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby
diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ:
26509911, sídlem: Karla Engliše 519/11, Praha, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 53a odst.
2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Mixxxer extra dne
15. 7. 2023 od 15:01 hodin na programu O (Óčko). V předmětném pořadu došlo ke zvláštnímu
zmiňování umístěného produktu, piva Krušovice Bohém, a to za účelem jeho přímé propagace,
kdy moderátorka pořadu používala při hodnocení produktu superlativy, vychvalovala jeho přednosti
a poskytla prostor pro zástupce zóny Krušovice Bohém, který produkt taktéž vychvaloval. Diváci
byli nabádáni k nákupu zboží a k návštěvě internetových stránek produktu
www.krusovicebohem.cz, které byly přítomny ve zvukové i obrazové složce pořadu. Umístěný
produkt byl verbálními i obrazovými prostředky nepatřičně zdůrazňován. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, jakým způsobem v měsíci červenci 2023 naplňoval ve vysílání programu Televize
Barrandov licenční podmínku, že bude na tomto programu zpravodajský přehled vysílán několikrát
denně. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Tajemství
Jitky Zelenkové dne 25. července 2023 od 13:06 hodin na programu Televize Barrandov. Pořad
byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen piktogramem PP pouze na svém začátku
a konci. Po přerušení reklamou, v čase 0:18:10 hodin od začátku záznamu, označení chybělo. Tím
došlo k porušení povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na
konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení
zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou programu CNN Prima News provozovatele FTV Prima, spol. s
r.o. ze dne 18. května 2023, v časovém úseku 9.00 až 23.00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu neoslovil v reportáži nazvané Kritika konsolidačního balíčku, odvysílané v relaci
Hlavní zprávy na programu CNN Prima News dne 18. května 2023 v čase od 18.55 hodin,
některého z vládních představitelů či jejích zástupců, aby se k tématu, resp. k výtkám směřovaným
k vládnímu konsolidačnímu balíčku vyjádřil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TeenNick, který je šířen na území Francie
pod názvem Nickelodeon Teen, provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. na
území Francie dne 4. května 2023 v úseku 12:00-24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., IČ: 28970438, sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu dne 4. května 2023 v rámci úseku 12:00-24:00 hodin
opakovaně vysílal na programu TeenNick, který je vysílán na území Francie pod názvem
Nickelodeon Teen, některé upoutávkové ukázky z pořadů, např. od času 14:19:31 hodin, 14:21:02
hodin, 18:33:20 hodin či od 18:35:30 hodin, a v dalších desítkách případů, bez označení obrazu
logem programu, a to v kontextu povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v
televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, stanovené § 32 odst. 1 písm. n)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Informační program Hlinsko provozovatele
Miloslava Akrmana ze dnů 4. – 5. června 2023 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TV Přibyslav provozovatele Město Přibyslav
ze dnů 4. – 5. června 2023 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Město Přibyslav, IČ 00268097,
sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 58222, o podání vysvětlení, z jakého důvodu jako
zvukový podkres videotextové smyčky v rámci vysílání programu TV Přibyslav ve dnech 4. – 5. června

2023 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin zvolil vysílání programu Český rozhlas
Region, ačkoli v rámci podmínek licence programu TV Přibyslav (licence udělená rozhodnutím č. j.
RRTV/6254/2022-smu, JID 478701-RRTV, ze dne 17. května 2022, sp. zn. RRTV/2022/311/smu)
deklaruje, že do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného
provozovatele vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Město Přibyslav, IČ 00268097,
sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 58222, o podání vysvětlení, zda jako logo programu
TV Přibyslav užívá znak Města Přibyslav, který uváděl ve dnech 4. – 5. června 2023 v časovém
úseku od 00:00 do 24:00 hodin v levém horním rohu obrazovky, a to po celou dobu vysílání, či zda
je logem programu graficky zpracovaný text „TV Přibyslav“, který v uvedených dnech uváděl pouze
v průběhu vysílání zpravodajských (reportážních) bloků. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Kurýr TV provozovatele Meridi s.r.o.
ze dnů 23.-24. dubna 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Meridi s.r.o., IČ: 28147324,
sídlem: Senovážné nám. 248/2, České Budějovice, PSČ 370 01, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na programu Kurýr TV ve dnech 23. a 24. dubna 2023 po čas vysílání Kulturní pozvánky,
uvedené v čase 1:52:50 hodin od začátku smyček, absentovalo logo programu. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu kontinuálního úseku vysílání programu Paramount
Network Polska provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 4. května
2023 v časovém úseku od 12.00 do 24.00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438,
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu dne
4. května 2023 v časovém úseku od 12.00 do 24.00 hod. na programu Paramount Network Polska
přerušil vysílání pořadu Zeszlej Nocy (Včera v noci) blokem reklam a dalších programových prvků
čtyřikrát, i když délka pořadu včetně vložené reklamy byla 1 hod. a 54 min., přerušil vysílání pořadu
Ptasiek (Létat jako pták) blokem reklam a dalších programových prvků pětkrát, i když délka pořadu
včetně vložené reklamy byla 2 hod. a 23 min., přerušil vysílání pořadu Gliniarz z Beverly Hills III
(Policajt v Beverly Hills) blokem reklam a dalších programových prvků pětkrát, i když délka pořadu
včetně vložené reklamy byla 2 hod. a 13 min. a přerušil vysílání pořadu Milosc Larsa (Lars a jeho
vážná známost) blokem reklam a dalších programových prvků pětkrát, i když délka pořadu včetně
vložené reklamy byla 2 hod. a 17 min. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu EXTASY 4K provozovatele PK 62,
a.s. ze dne 27. března 2023, časového úseku 12:00 – 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu HBO určeného pro Bulharsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Makedonii a Kosovo

provozovatele HBO Europe s.r.o. odvysílaného dne 5. června 2023 v časovém úseku 12:00 – 24:00
hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 24. dubna 2023 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s monitoringem programu Televize Barrandov, provozovatele Barrandov
Televizní Studio a.s., za období od 17. do 23. dubna 2023.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AIDEM & Vyšší odborná
škola televizní Brno a.s. v likvidaci, IČ 276 95 964, Vídeňská 51/122, Přízřenice, PSČ 619 00, Brno,
na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl
Radě na její vyžádání záznam vysílání programu Brno TV ze dnů 23. – 24. dubna 2023 v časovém
úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. dvou dnů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k poskytnutí
záznamů 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud provozovatel již záznamy z uvedeného
data nedisponuje, lze alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout záznam vysílání programu
Brno TV ze dnů 23. – 24. července 2023 v časovém úseku 00.00 – 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu O („Óčko“) provozovatele Stanice O, a.s. ze dne 15. července 2023, 20:00 – 22:00 hodin.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 2 písm. f), dle
ustanovení § 60 odst. 2 písm. g) a ustanovení § 60 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.,
rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), dne 8. srpna 2023 takto: Obviněný provozovatel
televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí
322/5, Praha 5, PSČ 152 00, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 60 odst. 2
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením základní programové specifikace
programu KINO BARRANDOV (licence č.j. RRTV/852/2015-SMU, sp.zn. 2015/105/SMU/Bar a
licence č.j. RRTV/854/2015-SMU, sp.zn. 2015/106/SMU/Bar), kdy dle základní programové
specifikace má být KINO BARRANDOV programem tematicky zaměřeným převážně na akviziční
filmovou a seriálovou tvorbu, neboť v týdnu od 2. do 8. ledna 2023 ve vysílání programu
absentovala jakákoli akviziční filmová či seriálová tvorba; a současně vinným ze spáchání
přestupku dle ustanovení § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
porušením licenčních podmínek programu KINO BARRANDOV (licence č.j. RRTV/852/2015-SMU,
sp.zn. 2015/105/SMU/Bar a licence č.j. RRTV/854/2015-SMU, sp.zn. 2015/106/SMU/Bar), kdy dle
licenčních podmínek má vysílání programu obsahovat premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů,
zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např. romantických, historických,
rodinných, dále i thrillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické, westerny a
válečné, komedie a dramata a v nočních hodinách mají být zařazovány erotické pořady a horory,
přičemž tohoto porušení se provozovatel dopustil ve vysílání programu KINO BARRANDOV v
týdnu od 2. do 8. ledna 2023, kde zcela absentovaly premiéry a reprízy filmů a seriálů, zejména
zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např. romantických, historických, rodinných,
dále i thrillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické, westerny a válečné,
komedie, erotické pořady či horory. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst.
7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb., ukládá pokuta ve výši 50 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20221386. V souladu s
ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada
pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč.

Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 20221386.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 2 písm. f), dle
ustanovení § 60 odst. 2 písm. g) a ustanovení § 60 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.,
rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), dne 8. srpna 2023 takto: Obviněný provozovatel
televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí
322/5, Praha 5, PSČ 152 00, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 60 odst.
2 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením základní programové specifikace
programu BARRANDOV KRIMI (licence sp. zn./ldent.: 2015/108/FIA/Bar, č.j.: RRTV/821/2015-
FIA a licence sp. zn./ldent.: 2015/109/FIA/Bar, č.j.: RRTV/823/2015-FIA), kdy dle základní
programové specifikace má být BARRANDOV KRIMI programem se zaměřením na pořady pro
děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků, neboť v
týdnu od 13. do 19. února 2023 ve vysílání programu zcela absentovaly jakékoli pořady pro děti a
kde až na jedinou výjimku nebyly vysílány žádné dokumenty převážně americké provenience pro
různé věkové skupiny diváků; a současně vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 60 odst.
2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením licenčních podmínek programu
BARRANDOV KRIMI (licence sp. zn./ldent.: 2015/108/FIA/Bar, č.j.: RRTV/821/2015-FIA a licence
sp. zn./ldent.: 2015/109/FIA/Bar, č.j.: RRTV/823/2015-FIA), kdy dle licenčních podmínek má být
hlavní celodenní program BARRANDOV KRIMI sestaven z animovaných pořadů se zaměřením na
předškolní děti, pořadů pro děti školního věku a pořadů zaměřených na dospívající mládež nebo
rodinné pořady (v odpoledních hodinách); v podvečerních hodinách má program vysílat
dokumentární pořady (přírodopisné, světové, kulinářství, medicínské, cestopisné, historické,
skutečné šokující příběhy, sportovní, mysteriózní, kriminální a katastrofické pořady) a večerní
program má pak obsahovat dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience (televizní
seriály a filmy) a zpravodajské a publicistické pořady; přičemž tohoto porušení se provozovatel
dopustil ve vysílání programu BARRANDOV KRIMI v týdnu od 13. do 19. února 2023, kde zcela
absentovaly jakékoli pořady pro děti a kde až na jedinou výjimku nebyly vysílány žádné dokumenty,
žádné zpravodajské pořady ani publicistika. Dramatická tvorba pak byla tvořena jedním jediným
komediálním seriálem. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb., ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá
pokuta ve výši 50 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2023274. V souladu s ustanovením
§ 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada pachateli
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710,
variabilní symbol 2023274.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), vydala dne 8. srpna
2023 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí
hory, Praha 4, PSČ 140 70, řízení o přestupku z moci úřední vedené pro možné porušení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Reportéři ČT dne 10. října
2022 od 21:25 hodin na programu ČT1, respektive reportáže na téma Pomoz si sám, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení
§ 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením

§ 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize,
IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Reportéři ČT dne 10. října 2022
od 21:25 hodin na programu ČT1, respektive reportáže na téma Pomoz si sám v tomto pořadu
včetně jeho moderátorského uvedení, kde v moderátorském uvedení tématu použil skutkové
tvrzení z redakční pozice o nominantech prezidenta republiky na zástupce veřejného ochránce
práv, že „Prezident navrhuje lidi s náklonností k agresivnímu Rusku.“ a „Prezidentovi nominanti
vynikají tím, že jsou jim blízké extrémní a proruské postoje, od nichž se na rozdíl od prezidenta
nedistancovali ani v době stále agresivnější ruské války na Ukrajině.“, když reportážní zpracování
tématu se nezabývalo vztahem přímo těchto nominantů k Rusku ani projevením jejich vlastního
postoje k ruskému útoku na Ukrajinu; kde dále v pasáži reportáže věnované fenoménu kritiky
veřejného ochránce práv zařadil kritická vyjádření devíti respondentů k působení veřejného
ochránce práv, ale jen vyjádření samotného veřejného ochránce práv na opačné názorové straně;
kde dále v pasáži reportáže věnované kandidátům na zástupce veřejného ochránce práv bylo u
kandidáta ze Senátu poukázáno na jeho vazbu s organizací, o které reportáž informovala výběrem
dílčích jednostranných informací vytržených z kontextu a nijak blíže nevysvětlených a
nedoložených, bez snahy o vystižení podstaty zaměření a fungování dané organizace, a rovněž
bez informování o tom, jak konkrétně s danou organizací spolupracuje, nebo prezentace jiných
informací o osobě tohoto kandidáta. Divák tak nedostal objektivní a vyvážené informace o
zpracované tématice, na základě kterých by si na ni mohl svobodně vytvořit vlastní názor
korespondující s realitou. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy, a § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, vydala dne 8. srpna 2023 toto usnesení: Rada zastavuje se
zpracovatelem reklamy, společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, Husova
357/10, Liberec, řízení o přestupku pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. a) a c) zákona č. 40/1995
Sb., § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. a § 5l odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého
se mohl dopustit zpracováním obchodního sdělení na lékárny KNL odvysílaného dne 14. srpna
2022 od 0:17 hodin na programu KNL TV, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem:
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 147 00, jakým způsobem zajistil vyváženost a názorovou
pluralitu v pořadu Historie.cs odvysílaném dne 1. dubna 2023 od 21:06 hodin na programu ČT24.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k tvrzením uvedeným ve stížnosti na reportáž „Na
chudý lid přísnost“, odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 18. září 2022 na programu ČT1,
respektive s vysvětlením, jakým způsobem provozovatel v reportáži reflektoval novelizaci
insolvenčního zákona účinnou od 1. června 2019, která významně změnila podmínky oddlužení.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu v reportáži „Na chudý lid přísnost“, odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 18. září 2022
na programu ČT1, nebyl dán prostor pro vyjádření nikomu ze zastánců stávající právní úpravy
oddlužení z řad expertních, profesních či komunálních zástupců. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.- Rada se seznámila s podaným vysvětlením

provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61466786,
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, zda se zapojil, či zda připravuje své zapojení
do samoregulačního orgánu, který bude mít ve svém etickém kodexu závazky plynoucí z § 52 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. Provozovatel do vysílání dětského programu Boomerang Eire dne
30. ledna 2023 (např. od 10:23 hodin) zařazoval reklamy na fastfoodový řetězec McDonalds.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DWP s. r. o. ve věci poskytnutých
záznamů programu TV REGIO ze dnů 27. a 28. ledna 2023.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, na porušení licenčních podmínek
programu TV REGIO, provozovaného na základě licence č. j. RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.:
2015/220/zem/DWP, ve znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že program TV REGIO s
územním rozsahem Česká republika vysílaný ve dnech 27. a 28. ledna 2023 neobsahoval od
lokálních verzí programu odlišné pořady a informace. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, na porušení licenčních podmínek
programu TV REGIO, provozovaného na základě licence č. j. RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.:
2015/220/zem/DWP, ve znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že Radu nepožádal o
písemný souhlas se změnou územního rozsahu vysílání, a to 1) ukončení vysílání programu TV
REGIO – Bohuňovice a TV REGIO – Jevíčko a 2) započetí vysílání programu TV REGIO – Adršpach.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, na porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam
vysílání programu TV REGIO – Posázaví vysílaného ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k poskytnutí původních záznamů, 15 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DWP s. r. o., jakým způsobem ve
dnech 27. a 28. ledna 2023 umožnil divákům programu TV REGIO (celostátní verze s názvem TV
REGIO) a jednotlivých regionálních verzí programu TV REGIO (názvy programů TV REGIO +
název lokality) snadný, přímý a trvalý přístup k informacím a údajům povinně zveřejňovaným podle
§ 32 odst. 9 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., k
poskytnutým záznamům vysílání informačních programů z obcí Sehradice a Slopné ze dnů 27. a
28. ledna 2023.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele CABTEL mont ZLÍN,
s.r.o., IČ 60696346, sídlem Školní 234, 763 15, Slušovice, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady k zapůjčení
záznamů vysílání informačních programů z obcí Sehradice a Slopné ze dnů 27. a 28. ledna 2023,
vždy v čase od 0.00 do 24.00 hod, nebyly poskytnuty záznamy, které byly součástí vysílání
27. ledna 2023. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2023, č. j. 15 A
119/2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2020, č. j. RRTV/13257/2020-kus,
sp. zn. RRTV/2020/281/kus, jímž Rada uložila společnosti Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422,
se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, jakožto zpracovateli
teleshoppingu, pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV
vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV.
– Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
15. června 2023, č. j. 15 A 119/2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2020,
č. j. RRTV/13257/2020-kus, sp. zn. RRTV/2020/281/kus, jímž Rada uložila společnosti Emporia
Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41,
jakožto zpracovateli teleshoppingu, pokutu ve výši 100 000 Kč pro porušení ustanovení § 2 odst.
1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy, respektive
teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu KINO
BARRANDOV.
– Rada se seznámila s rozhodnutím Arbitrážní komise Rady pro reklamu (RPR), zamítajícím
stížnost na obchodní sdělení Angry Beards s odůvodněním, že předmětná reklama je z pohledu
Kodexu reklamy nezávadná.
– Rada se seznámila se sdělením Rady pre mediálne služby (RPMS) ve věci obchodního sdělení
„JDSpecial“, prostřednictvím kterého byly propagovány produkty NANO CBD a NANO CBG
(Minina domáca lekáreň) v rámci vysílání programu ŠLÁGER ORIGINÁL provozovatele
ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o., kterému bylo vydáno upozornění na porušení § 82
odst. 1 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z., stanovujícího, aby teleshopping nepoškozoval zájmy
spotřebitelů a nezneužíval jejich důvěry.
– Rada se seznámila s obsahem schůzky s Deputy DG Renate Nikolay konané dne 14. 6. 2023.
– Rada se seznámila s žádostí Ministerstva financí, Odboru odškodňování a náhrady, o
součinnost ve věci zaslání stanoviska k uplatnění nároku na náhradu škody požadované Unií
obhájců České republiky.
– Rada souhlasí s návrhem odpovědi adresované Ministerstvu financí, Odboru odškodňování a
náhrady, ve věci žádosti o zaslání stanoviska k uplatnění nároku na náhradu škody požadované
Unií obhájců České republiky.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti flowdata s.r.o.; IČ:
17619378, sídlem Jaurisova 515/4, Praha, doručeného Radě dne 26. června 2023, toto potvrzení:
subjekt flowdata s.r.o.; IČ: 17619378, sídlem Jaurisova 515/4, Praha; byl dne 8. srpna 2023 zapsán
do Seznamu poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek, jako poskytovatel služby
Ulož.to Live, umístěné na internetové adrese https://ulozto.live/.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Západočeská kabelová televize s.r.o.,
z jakého důvodu Radě neohlásil změnu evidovaných údajů služby ZKTV, spočívající v přesunu
služby na jinou internetovou adresu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti JAK Services s.r.o. z jakého důvodu
Radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek umístěné na
internetové adrese pornfile.cz.- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Cloud

Platforms a.s. z jakého důvodu
Radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek umístěné na
internetové adrese uloz.to.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání http://www.ekucharka.net/, umístěné na internetové adrese
http://www.ekucharka.net/, poskytovatele Ing. Jaroslava Malatince, , a provádí výmaz
poskytovatele Ing. Jaroslava Malatince, 0 ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování služby http://www.ekucharka.net/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání http://www.minimax.hu/, umístěné na internetové adrese
http://www.minimax.hu/, poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, a provádí výmaz poskytovatele AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, ze
Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením
poskytování služby http://www.minimax.hu/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Obec Lužice, dostupné na adrese www.luziceuhodonina.cz, poskytovatele
Obec Lužice, IČ 441 64 343, sídlem Česká 592/1, Lužice, PSČ 696 18, a provádí výmaz
poskytovatele Obec Lužice, IČ 441 64 343, sídlem Česká 592/1, Lužice, PSČ 696 18, ze Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením
poskytování služby Obec Lužice.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání ZAK TV (R1 ZAK), dostupné na internetových adresách www.r1zak.cz a https://zaktv.cz/,
společnost ZAK TV, s.r.o. IČ 64835669, se sídlem Prokopova 26, Plzeň, 301 00, o podání
vysvětlení týkající se poskytování služby umístěné na adrese https://zaktv.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Televio, dostupné na adresách https://televio.at/, https://televio.be/,
https://televio.bg/, https:// televio.hr/, https://televio.cy/, https://televio.cz/, https:// televio.dk/,
https://televio.ee/, https:// televio.fi/, https:// televio.fr/, https://televio.de/, https://televio.gr/,
https://televio.hu/, https:// televio.ir/, https://televio.it/, https://televio.lv/, https://televio.lt/,
https://televio.lu/, https:// televio.mt/, https:// televio.nl/, https:// televio.pl/, https://televio.pt/,
https://televio.ro/, https://televio.sk/, https://televio.si/, https://televio.es/, https://televio.se/,
https://televio.uk/, https://televio.tv/, https://televio.eu/, https://televio.org/ a https://televio.net/,
poskytovatele ModernTV Europe s.r.o., IČ 117 05 809, sídlem U Vodárny 2965/2, Brno, PSČ
616 00, a provádí výmaz poskytovatele ModernTV Europe s.r.o., IČ 117 05 809, sídlem U Vodárny
2965/2, Brno, PSČ 616 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby Televio.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů

(dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Kulturní magazín Zoom, dostupné na adrese www.magazinzoom.cz,
poskytovatele Kulturní magazín ZOOM, o. s., IČ 013 63 638, sídlem U Šlapanky 3569, Havlíčkův
Brod, PSČ 580 01, a provádí výmaz poskytovatele Kulturní magazín ZOOM, o. s., IČ 013 63 638,
sídlem U Šlapanky 3569, Havlíčkův Brod, PSČ 580 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby Kulturní magazín
Zoom.
– Rada se seznámila s kroky, jež přijal Španělský audiovizuální regulátor La Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC), vůči poskytovatelům služeb platforem pro sdílení
videonahrávek WebGroup Czech Republic, a.s. a NKL Associates s.r.o.
– Rada informuje dle § 5 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb., španělský regulační orgán La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ve věci poskytovaní služeb platforem pro
sdílení videonahrávek.

V Praze dne 10. 8. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET