Tisková zpráva ze 14. zasedání Rady, konaného dne 5. 9. 2023
Publikováno 11.09.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 14. zasedání
projednala 55 bodů programu.


Rada na svém 14. zasedání zvolila za svého místopředsedu Doc. JUDr. Ing. Daniela Nováka, CSc.
Vyhodnotila šest stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona, rozhodla
o zahájení pěti správních řízení.
Rada na svém 14. zasedání udělila pět licencí k provozování vysílání, a to dvě licence
provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
se soubory technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz / 0,05 kW, Horní Heršpice 94,1 MHz
/ 0,05 kW, Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW, Javůrek 94,2 MHz / 0,05 kW, Holubice 96,1 MHz / 0,05
kW, Mikulov 94,2 MHz / 0,05 kW, Vyškov 91,9 MHz / 0,05 kW, Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW a Slavíč
90,2 MHz / 0,05 kW pro program Radio Čas Rock a se soubory technických parametrů Jihlava
Rudný 99,4 MHz / 800 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W a Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W pro program
Radio Čas; jednu licenci provozovateli 4S PRODUCTION, a.s. k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 100
W, Jihlava Hosov 106,7 MHz / 200 W, Karlovy Vary I 93,4 MHz / 200 W, Plzeň centrum 94,5 MHz
/ 200 W, Ústí nad Labem I 107,6 MHz / 50 W, a Zlín Jižní Svahy 87,9 MHz / 100 W pro program
EXPRES FM, jednu licenci provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Litomyšl 89,3 MHz / 200 W, Mariánské Lázně město 90,5 MHz / 200 W, Mělník město 1 106,3 MHz
/ 100 W, Rychnov nad Kněžnou město 90,1 MHz / 50 W, Slavíč 97,3 MHz / 200 W, Sokolov II 87,6
MHz / 100 W a Turnov 2 100,9 MHz / 200 W pro program KISS a jednu licenci provozovateli TV
Nova s.r.o. k provozování televizního vysílání programu TN Live šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody
130/95 Ostrava – Plesná, 725 27, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz / 0,05 kW,
souřadnice 49°12’07″N,16°34’26″E, Horní Heršpice 94,1 MHz / 0,05 kW, souřadnice
49°09’39″N,16°36’33″E, Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW, souřadnice 49°59’47″N,16°44’03″E, Javůrek
94,2 MHz / 0,05 kW, souřadnice 49°15’05″N,16°21’44″E, Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW, souřadnice
49°11’04″N,16°48’49″E, Mikulov 94,2 MHz / 0,05 kW, souřadnice 48°48’43″N, Vyškov 91,9 MHz /
0,05 kW, souřadnice 49°16’13″N,17°01’19″E, Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW, souřadnice
49°21’00″N,17°04’15″E, Slavíč 90,2 MHz / 0,05 kW, souřadnice 49°32’52″N,17°39’08″E, pro
program Radio Čas Rock na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5
písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
2
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody
130/95, 72527 Ostrava, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 800
W souřadnice WGS84: 15 36 27 / 49 26 24; Měřín 94,7 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 15 53 48
/ 49 23 43; Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 13 29 / 49 16 16, pro program
Radio Čas na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona
čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády
podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění
zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054 se sídlem Radlická 3294/10,
Smíchov, 150 00 Praha 5, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 36 27 / 49 11 28; Jihlava Hosov 106,7 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 15 32 28 / 49 23 19; Karlovy Vary I 93,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 28 /
50 14 34; Plzeň centrum 94,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 46; Ústí nad
Labem I 107,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 02 11 / 50 40 30; Zlín Jižní Svahy 87,9 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 17 40 11 / 49 14 13, pro program EXPRES FM na standardní
zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s
možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), podle ustanovení § 12 – 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 –
69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 5. září 2023 toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská
3217/167, PSČ 100 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Litomyšl 89,3 MHz / 200 W; Mariánské Lázně město 90,5 MHz / 200 W; Mělník město 1 106,3 MHz
/ 100 W; Rychnov nad Kněžnou město 90,1 MHz / 50 W; Slavíč 97,3 MHz / 200 W; Sokolov II 87,6
MHz / 100 W; Turnov 2 100,9 MHz / 200 W pro program KISS na standardní zákonnou dobu osmi
let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením
doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o.,
IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM (licence č.j.:
Ru/81/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
ve změně stanoviště kmitočtu Frýdek-Místek 102,4 MHz / 150 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527
Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Frýdek-Místek 102,4 MHz / 150 W na nové stanoviště Frýdek-Místek 102,4 MHz / 150 W,
souřadnice WGS 84: 18 20 17 / 49 40 46.
– Rada se seznámila s provedenými změnami zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 196/2009 Sb.
a s očekávanými dopady na činnost Rady.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání

prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/681/zab ze dne 15. 4. 2014) se souborem
technických parametrů Mariánské Lázně 96,6 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne
dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2011/773/zab ze dne 17. července 2012) se
souborem technických parametrů Zlín 94,3 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Contact
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze
dne 26. 3. 2008 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Contact šířeného prostřednictvím
vysílačů (licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/93/99 ze dne 14. prosince 1998 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Orion
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence č.j. Ru/57/99 ze dne 14. prosince
1998 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Orion šířeného prostřednictvím vysílačů (licence
zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28. května 2002 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio North
Music šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence č.j. Ru/103/01 ze dne
9. května 2001 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio North Music šířeného prostřednictvím
vysílačů (licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/106/01 ze dne 9. května 2001 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio FM Plus
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence č.j. Ru/170/99 ze dne 23. června 1999

k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio FM Plus šířeného prostřednictvím vysílačů
(licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Černá Hora
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence č.j. Ru/282/00 ze dne 7.11.2000
k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Magic (přejímaný program Hitrádio Černá Hora, včetně
identifikace přejímaného programu) šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
13 57 13 / 50 40 50 a Černice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 24 58 / 49 41 01 se lhůtou
pro doručení žádostí 5.10.2023.
– Rada se seznámila s analýzou programu FREKVENCE 1 provozovatele Frekvence 1, a.s. ze
dne 22. 6. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, se sídlem
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, doručenou Radě dne 28. července 2023 pod č.j.
RRTV/8907/2023-vra, na žádost o podání vysvětlení sp.zn. 2023/470/pot, č.j. RRTV/5554/2023-
pot ze dne 27. června 2023.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MAX LOYD
s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha 102,9 MHz) dne 17. srpna 2023, EVROPA 2 spol. s r. o.
(program EVROPA 2; Praha 88,2 MHz) dne 17. srpna 2023, 4S PRODUCTION a.s. (program
Expres FM; Praha 90,3 MHz) dne 17. srpna 2023, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn rádio;
Praha 97,2 MHz) dne 17. srpna 2023.
– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586,
doručeným Radě dne 17. srpna 2023 pod č.j. RRTV/9798/2023-vra a s oznámením provozovatele
Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 293 75 401, doručeným Radě dne 11. srpna 2023 pod č.j.
RRTV/9700/2023-vra.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/9617/2023-vra) na epizodu pořadu Pro a proti, který
byl na programu Český rozhlas Plus odvysílán 7. srpna 2023. Rada se seznámila se stížností (č.j.
RRTV/9764/2023-vra) na zpravodajství programu ČRo Radiožurnál ze dne 15. srpna 2023. Rada
se seznámila se stížností (č. j. RRTV/9784/2023-vra) na on-line zpravodajství na webu irozhlas.cz.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: TN Live;
základní programová specifikace: „Tematický program zaměřený především na lifestylovou tvorbu,
zpravodajskou tvorbu, publicistickou tvorbu a sport“; časový rozsah vysílání: 3 až 15 hodin denně;
územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti
doručené 21. srpna 2023 pod č.j. RRTV/9861/2023-vra.- Rada podle ustanovení

§ 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá provozovateli
TV Star, z.s., IČ: 11798408, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 Praha 10 licenci k provozování
televizního vysílání programu TV Star, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
neboť provozovatel ve lhůtě nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence
č.j. RRTV/3928/2022-smu, sp.zn. RRTV/2021/871/hou ze dne 8. března 2022 nezahájil vysílání.
– Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli TV Star, z.s., IČ: 11798408, se sídlem Útulná
1519/5, 100 00 Praha 10 podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit
náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální
částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku
je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2023483.
– Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá provozovateli
Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 Praha 10 licenci k provozování
televizního vysílání programu Roma TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
neboť provozovatel ve lhůtě nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence
č.j. RRTV/3927/2022-smu, sp.zn. RRTV/2021/872/hou ze dne 8. března 2022 nezahájil vysílání.
– Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná
1519/5, 100 00 Praha 10 podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit
náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální
částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku
je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2023484.
– Rada se seznámila s písemným vyjádřením společnosti CICO s.r.o., IČ: 700 60 39, se sídlem
K Pivovaru 398, Pyšely, 251 67, doručenými dne 14. srpna 2023 pod čj. RRTV/9725/2023-vra, ve
věci podání vysvětlení, zdali je provozovatelem vysílání televizního programu Lounge TV, případně
kdo je provozovatelem vysílání tohoto programu, od kterého vysílání programu Lounge TV přebírá.
– Rada zahajuje se společností Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 17801451, se sídlem Nové sady
988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, dle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. zákona o přestupcích a
řízeních o nich, řízení z moci úřední o přestupku dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, spočívajícím ve vysílání televizního programu
Lounge TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů bez potřebného oprávnění
dle zákona č. 231/2001 Sb,
– Rada zahajuje s právnickou osobou Kafka and Partners s. r. o., IČ: 257 88 302, se sídlem
Jemnická 345/5, Praha 4 – Michle, 140 00, dle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. zákona o
přestupcích a řízeních o nich, řízení z moci úřední o přestupku dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívajícím ve vysílání televizního programu YACHTING TV prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů bez potřebného oprávnění dle zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele DBM Media Group s.r.o., IČ: 14199815, se sídlem
Rybná 716/21, 110 00 Praha 10, na upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s)
zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada zahajuje s provozovatelem DBM Media Group s.r.o., IČ: 14199815, se sídlem Rybná
716/21, 110 00 Praha 10, správní řízení o odnětí licence č.j. RRTV/6700/2022-zem, sp.zn.
RRTV/2022/425/zem ze dne 7. června 2022 k provozování televizního programu Oki-TV, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť ve lhůtě nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nezahájil
vysílání.
– Rada zahajuje s provozovatelem SPORT 5 a.s., IČ: 27202569 se sídlem: Na Poříčí 1046/24,
Nové Město, 110 00 Praha správní řízení o odnětí licence k provozování televizního programu
Sport 5, šířeného prostřednictvím vysílačů (licence č.j. zem/3586/2013,

sp.zn. 2013/541/zem/SPO, ze dne 20. srpna 2013), dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, neboť v průběhu kalendářního roku 2023 nevysílal více než
30 dnů, aniž mu ve vysílání bránily odůvodněné technické překážky.
– Rada zahajuje s provozovatelem SPORT 5 a.s., IČ: 27202569 se sídlem: Na Poříčí 1046/24,
Nové Město, 110 00 Praha správní řízení o odnětí licence k provozování televizního programu
Sport 5, šířeného prostřednictvím družice (licence č.j. zem/3613/2013, sp.zn. 2013/654/zem/SPO,
ze dne 20. srpna 2013), dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, neboť v průběhu kalendářního roku 2023 nevysílal více než
30 dnů, aniž mu ve vysílání bránily odůvodněné technické překážky.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f), § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele KVIFF.TV a.s., IČ 10780777 se sídlem Panská 892,
110 00 Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě
neoznámil zahájení vysílání programu KVIFF.TV live na základě rozhodnutí o udělení licence
RRTV/8502/2022-hou ze dne 19. července 2022, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada
stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, doručenými
Radě dne 9. srpna 2023, pod č.j. RRTV/9605/2023-vra, o změně jednatele společnosti.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) upozorňuje provozovatele televizního
vysílání, společnost HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7,
170 00, na porušení ustanovení § 21 odst. 2, zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
neoznámil schválené změny do 30 dnů ode dne zápisu změn v obchodním rejstříku, a to změnu
jednatele společnosti. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372,
doručeným Radě dne 17. srpna 2023 pod č.j. RRTV/9783/2023-vra, spočívajícím v oznámení
zahájení vysílání programu A11.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Ivo Brabec, IČ 11355123, doručeným Radě
dne 17. srpna 2023 pod č.j. RRTV/9794/2023-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání
programu Kurýr TV.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Stanice O, a.s., IČ 2650991, doručeným Radě
dne 24. srpna 2023 pod č.j. RRTV/10238/2023-vra, spočívajícím v oznámení změny v
představenstvu společnosti.
– Rada se seznámila s následujícími diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, a
doručenými v období od 14. do 22. 8. 2023 (3 podání): Barrandov Televizní Studio a.s. /
BARRANDOV KRIMI – upoutávka na pořad Intim Heidi Janků, 9. srpna 2023 od 14:55 hodin; FTV
Prima spol. s r.o. / Prima – reklama Albert, 16. srpna 2023 od 9:44 hodin; FTV Prima spol. s r.o. /
Prima a CNN Prima News, Partie Terezie Tománkové, 20. srpna 2023 od 11:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu kontinuálního úseku vysílání programu ČT1
provozovatele Česká televize ze dne 25. června 2023 v časovém úseku od 12.00 do 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Městský informační program (MIK,
PIK) provozovatele ZZIP s.r.o. ze dnů 4.-5. června 2023.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV Flanders provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 5. června 2023, v časovém úseku od 12:00
do 24:00 hodin- Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu MTV Netherlands provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 5. června 2023 v časovém úseku od 12.00
do 24.00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s ustanovením
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
společnost Emporia Style s.r.o., IČ 08122458 se sídlem Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, o
podání vysvětlení, zda jí je známa doručovací adresa společnosti Emporia Style Kft., IČO: 01-09-
170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, popřípadě zda jí je znám
právní zástupce předmětné společnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem
Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, z jakého důvodu redaktor v rámci reportáže
Kritika vládního konsolidačního balíčku, která byla odvysílána jako součást zpravodajské relace
Televizní noviny, dne 24. května 2023 od 19:30 hodin na programu NOVA, uvedl, že „Emoce
vzbuzují i jiné nápoje. O tom, zda je Česko národem pivařů nebo vinařů, má vláda zřejmě jasno.
Pivo má být v nejvyšší sazbě DPH, naopak tichá vína budou mít výjimku a sazbu nulovou.“, ačkoli
je sazba daně z přidané hodnoty u tichého vína v současné době 21 %, přičemž výši této daně
nemění ani vládní návrh na konsolidaci veřejných financí.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže Kritika vládního
konsolidačního balíčku, dne 24. května 2023 od 19:30 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DONEAL, spol. s r. o., IČ 29135451,
se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, zda se zapojil či zda
připravuje své zapojení do samoregulačního orgánu, který bude mít ve svém etickém kodexu
závazky plynoucí z § 52 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, se
sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, zda se zapojil či zda
připravuje své zapojení do samoregulačního orgánu, který bude mít ve svém etickém kodexu
závazky plynoucí z § 52 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, se
sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, jakým způsobem naplňuje
ustanovení § 32 odst. 9 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., když základní informace o
provozovateli programu JOJ Cinema+1, údaje umožňující navázání kontaktu, ani informaci o
orgánu dozoru nelze dohledat na webu ani ve vysílání programu.
– Rada se seznámila odepřením podání vysvětlení provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.,
IČ 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, ve věci oznámení sponzora
programu JAROMÍR SOUKUP BEZ BRZDY, které bylo odvysíláno dne 8. února 2023 v čase 23:24
hodin na programu Televize Barrandov, kdy Rada provozovatele požádala o identifikaci sponzora
a o sdělení, zda je sponzor programu, který je v rámci sdělení prezentován jako „jutubový kanál
Jaromír Soukup bez brzdy“, právnickou či fyzickou osobou, a dále o vysvětlení, jakým způsobem
dostává provozovatel programu své zákonné povinnosti nezařazovat obchodní sdělení, v nichž
účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů, pakliže
Jaromír Soukup tyto pořady moderuje. – Rada v rámci své působnosti dané ustanovením

§ 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
oznámení sponzora programu JAROMÍR SOUKUP BEZ BRZDY dne 8. února 2023 v čase 23:24
hodin na programu Televize Barrandov, v němž účinkoval moderátor zpravodajských a

politickopublicistických pořadů vysílaných na programu Televize Barrandov Jaromír Soukup, čímž se
provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž
účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Léčebné lázně Mariánské lázně a.s.,
z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady k zapůjčení záznamů vysílání programu INFO ze dnů
23. – 24. dubna 2023 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin zapůjčil prostřednictvím veřejné datové
sítě pouze záznamy vysílání smíšené jazykové mutace programu INFO, a nikoli už záznamy
vysílání programu v jednotlivých jazykových mutacích (INFO – CZ, INFO – DE, INFO – EN, INFO –
RU a INFO – AR), které se zavázal divákům nabízet v rámci dalších programových podmínek
licence programu INFO.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. r. o., na
základě jakého smluvního ujednání byla v informační smyčce Infokanálu Vysoké Pole dne
27. března 2023 od 0:19:57 hodin a dále opakovaně v cyklující informační smyčce detailně
prezentována obchodní nabídka Hostince Na Lesovni, z jakého důvodu toto sdělení nebylo
označeno jako reklama.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. na upozornění na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci
informační smyčky Infokanálu Vysoké Pole dne 27. března 2023 v čase 0:27:14 hodin a dále
opakovaně v cyklující informační smyčce vysílal reklamní sdělení, které nebylo na začátku
oddělené od ostatních částí vysílání, a nezajistil tak, aby tato reklama byla zřetelně oddělená od
ostatních částí vysílání.
– Rada přebírá záštitu nad mediálně-výchovným seminářem v rámci Dětského televizního a
filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově 2023.
– Rada se seznámila se Závěrečnou zprávou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
z pozorování volby prezidenta České republiky a schvaluje vyjádření k této zprávě určené
Ministerstvu vnitra ČR.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2020/281/kus provedla důkaz
zhlédnutím záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV odvysílaného dne 28. dubna 2019 od
11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO
SDÍLENÍ VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s analýzou služby televizerelax.cz dle definičních znaků AVMSnV, umístěné
na internetové adrese https://www.televizerelax.cz/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba televizerelax.cz poskytovatele TP Pohoda
s.r.o., IČ: 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, přístupná na internetové
adrese https://www.televizerelax.cz/ nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na
vyžádání a provádí výmaz poskytovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1,

Poruba, 708 00 Ostrava ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání.
– Rada se seznámila s analýzou služby ltv-plus.cz dle definičních znaků AVMSnV, umístěné na
internetové adrese https://www.ltv-plus.cz/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba ltv-plus.cz poskytovatele LOCAL TV PLUS
s r.o., IČ: 483 94 866, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, umístěná na internetové
adrese https://www.ltv-plus.cz/ nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na
vyžádání a provádí výmaz poskytovatele LOCAL TV PLUS s r.o., IČ: 483 94 866, se sídlem
Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání.
– Rada se seznámila s analýzou potenciální služby dle definičních znaků AVMSnV KTV Live,
umístěné na internetové adrese https://iktv.cz.
– Rada se seznámila s rozborem účelu domény http://nahnoji.cz/.

V Praze dne 7. 9. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET