Tisková zpráva ze zasedání Rady, konaného dne 19. 9. 2023
Publikováno 22.09.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 15. zasedání
projednala 78 bodů programu. Vyhodnotila devět stížností diváků a posluchačů, vydala pět
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.


Rada na svém 15. zasedání uložila pokutu ve výši 20 000,- Kč provozovateli AMC Networks
Central Europe s.r.o. pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle
něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb,
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a
sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, když
dne 17. prosince 2022 v čase 21:31 hodin na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s motivem
„Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy ARGINMAX
FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost (obrazová složka:
„Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost“; zvuková složka: „Vyzkoušejte i vy
Arginmax, osvědčený a účinný přípravek pro dlouhodobé zlepšení erekce a sexuální výkonnosti.“).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně kmitočtu z Mohelnice
2 97,8 MHz / 200 W na Mohelnice 96,2 MHz / 200 W, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program KISS
(licence č.j.: Ru/117/01), a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
České Budějovice 91,6 MHz / 200 W, žadatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem
Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, program HEY Radio (licence sp.zn.
RRTV/2015/352/zab), a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W, žadatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem,
Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, program Radio COLOR (licence sp.zn.
RRTV/ 2020/219/zab), a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/991/zab ze dne 21. října 2014) se souborem
technických parametrů Prachatice 92,8 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti

na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/992/zab ze dne 30. září 2014) se souborem
technických parametrů Moravské Budějovice 98,3 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne
dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rock Radio (licence sp.zn. 2014/75/zab ze dne 16. prosince 2014) se souborem
technických parametrů Mladá Boleslav – Bradlec 103,5 MHz / 0,2 kW. Transformační licence
nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rock Radio (licence sp.zn. 2017/1095/zab ze dne 4. září 2018) se souborem technických
parametrů Hodonín Doly 101,6 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rock Radio (licence sp.zn. 2015/848/zab ze dne 15. března 2016) se souborem
technických parametrů Jihlava centrum 2 88,9 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne
dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rock Radio (licence sp.zn. 2013/673/STR/Gam ze dne 4. února 2014) se souborem
technických parametrů Cheb – Špitálský vrch 105,8 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne
dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rock Radio (licence sp.zn. 2013/1000/zab ze dne 4. listopadu 2014) se souborem
technických parametrů Opava město 97,3 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti

na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rock Radio (licence sp.zn. 2013/671/zab ze dne 4. února 2014) se souborem technických
parametrů Děčín město 2 92,0 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím
tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Fajn radio (licence sp.zn. 2015/118/zab ze dne 21. července 2015) se souborem
technických parametrů Hradec Králové 89,1 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Fajn radio (licence sp.zn. 2021/730/zab ze dne 26. dubna 2022) se souborem technických
parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Fajn radio (licence sp.zn. RTV/2022/1402/zab ze dne 26. dubna 2022) se souborem
technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Fajn radio (licence sp.zn. 2013/682/zab ze dne 1. dubna 2014) se souborem technických
parametrů Česká Lípa Sever 107,1 MHz / 0,158 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2016/1027/zab ze dne 6. 6. 2017) se souborem
technických parametrů Břeclav 97,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti

na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/990/zab ze dne 21.10.2014) se souborem
technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/720/zab ze dne 29.4.2014) se souborem
technických parametrů Písek 100,2 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rock Radio (licence sp. zn. 2015/852/zab ze dne 15.3.2016) se souborem
technických parametrů Cheb 91,8 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rock Radio (licence sp. zn. 2019/341/zab ze dne 19.11.2019) se souborem
technických parametrů Náchod 99,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rock Radio (licence sp. zn. 2016/39/zab ze dne 21.6.2016) se souborem
technických parametrů Ústí nad Labem 99,3 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rock Radio (licence sp. zn. 2014/4/zab ze dne 19.8.2014) se souborem
technických parametrů Břeclav 99,6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti

na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rock Radio (licence sp. zn. 2014/373/zab ze dne 4.11.2014) se souborem
technických parametrů Žatec 101,0 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rock Radio (licence sp. zn. 2016/726/zab ze dne 18.7.2017) se souborem
technických parametrů Kolín 91,4 MHz / 0,1 kW a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz / 0,05 kW.
Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální
rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rock Radio (licence sp. zn. 2017/395/zab ze dne 10.10.2017) se souborem
technických parametrů Třebíč 103,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Fajn radio (licence sp. zn. 2021/151/zab ze dne 20.7.2021) se souborem
technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 0,05 kW; Trutnov město 87,6 MHz / 0,1 kW; Náchod
3 87,6 MHz / 0,05 kW; Mladá Boleslav město 87,6 MHz / 0,1 kW; Jičín město 87,6 MHz / 0,1 kW;
Liberec 87,6 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne
přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení
části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Fajn radio (licence sp. zn. 2013/975/zab ze dne 16.9.2014) se souborem
technických parametrů Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne
dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Fajn radio (licence sp. zn. 2014/343/zab ze dne 2.12.2014) se souborem
technických parametrů Sokolov 99,0 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup

vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Fajn radio (licence sp. zn. 2013/719/zab ze dne 29.4.2014) se souborem
technických parametrů Cheb 97,1 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio City
(licence sp. zn. 2014/491/zab ze dne 2.12.2014) se souborem technických parametrů Blansko
100,6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu
na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio City
(licence sp. zn. 2014/232/zab ze dne 28.4.2015) se souborem technických parametrů Brno 100,8
MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na
zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio City
(licence sp. zn. 2018/161/zab ze dne 4.6.2019) se souborem technických parametrů Mokrá 2 89,2
MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na
zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio
Orion (licence sp. zn. 2015/355/zab ze dne 19.7.2016) se souborem technických parametrů Zlín
88,6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu
na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio
(licence sp. zn. 2012/449/zab ze dne 19.3.2013) se souborem technických parametrů

č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence Ru/99/01 ze dne 9. května 2001 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licencí č.j. Ru/102/01 ze dne 9. května 2001 k
rozhlasovému vysílání programu Fajn radio, Ru/277/00 ze dne 7. listopadu 2000 k rozhlasovému
vysílání programu Fajn radio a Ru/115/01 ze dne 22. května 2001 k rozhlasovému vysílání
programu Fajn radio šířených prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/100/01 ze dne 9. května 2001 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licencí č.j. Ru/1/00 ze dne 23. listopadu
1999 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, Ru/287/00
ze dne 7. listopadu 2000 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím
vysílačů, 2008/1044/CUN/PRO ze dne 4. listopadu 2008 k rozhlasovému vysílání programu Rock
radio šířeného prostřednictvím vysílačů, Ru/130/98 ze dne 25. března 1998 k rozhlasovému
vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, Ru/175/99 ze dne 22. června
1999 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů a Ru/46/99
ze dne 14. prosince 1998 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím
vysílačů (licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/32/99 ze dne 14.12.1998 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence č.j. Ru/278/00 ze dne 7.11.2000 k
rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. Ru/283/00
ze dne 7. 11. 2000 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím
vysílačů, č.j. Ru/286/00 ze dne 7.11.2000 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK
šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. Ru/97/01 ze dne 9.5.2001 k rozhlasovému vysílání
programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. Ru/98/01 ze dne 9. 5. 2001 k
rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. Ru/105/01
ze dne 9.5.2001 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím
vysílačů a č.j. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001 k rozhlasovému vysílání programu RÁDIO EGRENSIS
– přejímaný program Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) šířeného prostřednictvím vysílačů
(licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/139/01 ze dne 12.6.2001 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence č.j. Ru/348/00 ze dne 14.11.2000 k
rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn.
2007/248/FIA ze dne 10.10.2007, k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného
prostřednictvím vysílačů a č.j. Ru/49/99 ze dne 14.12.1998 k rozhlasovému vysílání programu
Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů. (licence zanikající).

– Rada se seznámila s analýzou programu EXPRES FM provozovatele 4S Production, a.s. ze
dne 21. 6. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Frekvence 1,
a.s. (program Frekvence 1; Praha 102,5 MHz) dne 31. srpna 2023, JOE MEDIA, s.r.o. (program
HEY Radio; Praha 101,6 MHz) dne 31. srpna 2023, MEDIA BOHEMIA, a.s. (program Hitrádio City;
Praha 93,7 MHz) dne 31. srpna 2023, RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. (program Kiss;
Praha 98,1 MHz) dne 31. srpna 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se
sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 04.09.2023 pod č.j.
RRTV/10468/2023-vra, spočívajícím v informaci o výluce vysílání programu Radio Proglas za
měsíc srpen 2023.
– Rada se seznámila se stížnostmi (č. j. RRTV/4666/2023-vra a RRTV/5532/2023-vra)
postoupenými Českou obchodní inspekcí, resp. Magistrátem hlavního města Prahy na reklamu
společnosti Lidl dne 13. dubna 2023, resp. 3. května 2023 týkajících se reklamy na 30 vajec za 99
korun.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada prodlužuje provozovateli Jiří Ouda, IČ 183 79 575, bytem Luční 657, 43151 Klášterec nad
Ohří, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady č.j. sve/3315/2011, spis. zn.:
2011/821/sve/Ouj, ze dne 18. října 2011, k provozování regionálního televizního vysílání programu
OKO1 šířenému prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let podle ustanovení § 12 odst. 8
zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti ze dne 21. srpna 2023 doručené dne 24. srpna 2023
pod č.j. RRTV/10249/2023-vac.
– Rada zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti společnosti
JC mediální s.r.o., IČ 191 81 841, se sídlem Dolní Svince 4, 382 32 Dolní Třebonín, č.j.
RRTV/8877/2023-vra ze dne 26. července 2023, o udělení licence k provozování regionálního
zemského digitálního televizního vysílání programu JČ1 televize Jižní Čechy šířeného
prostřednictvím vysílačů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě do 23. srpna 2023 nezaplatil správní
poplatek ve výši 90 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, k jehož zaplacení byl v řízení povinen.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a zvláštních
přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem: náměstí Junkových
2808/2, Stodůlky, Praha 5, 155 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci č.j. RRTV/8190/2019-smu, sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, ze dne 25. června 2019
(kabelové systémy), spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní program
Spektrum Home HD a zahraniční televizní programy AXN HD, AXN Black a AXN White, a o změně
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. RRTV/8188/2019-smu, sp. zn.:
RRTV/2019/419/smu, ze dne 25. června 2019 (ZPS), spočívající v rozšíření programové nabídky
o zahraniční televizní programy AXN HD, AXN Black a AXN White; a to v rozsahu dalších informací,
uvedených v podání č.j. RRTV/10520/2023-vra doručeném dne 6. září 2023.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
27. srpna 2023 do 5. září 2023: Barrandov Televizní Studio a.s./ BARRANDOV KRIMI – upoutávka
Intim s Heidi Janků; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Barrandovský
videostop; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – pořady označené PP; Simply
You Pharmaceuticals / reklama KARPAL AKUT FORTE; Barrandov Televizní Studio a.s. /

LiberecVratislavice 90,3 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve než uplynutím tří let ode
dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona

BARRANDOV KRIMI – Soudce Alexandr; TV Nova s.r.o. / Nova – Víkendová Snídaně; Česká
televize / ČT1 a ČT24 – Události, Nová pravidla na ochranu tzv. whistleblowerů; Česká televize /
ČT sport – přenos volejbalového utkání Dánsko – Česko.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním upoutávky
na pořad Intim s Heidi Janků, dne 9. srpna 2023 od 14:55 hodin na programu BARRANDOV KRIMI.
Upoutávka obsahovala erotické a sexuální motivy a mj. zde zazněla věta „Osmdesát procent
vysokoškolsky vzdělaných lidí si občas olizuje přirození.“ Takto otevřená prezentace intimních
témat může u dětí vzbudit předčasný zájem o sexuální oblast a narušit tak jejich přirozený a zdravý
psychosexuální vývoj. Provozovatel se tak dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od
06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj nezletilých osob. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu
Barrandovský videostop dne 29. srpna 2023 od 16:40 hodin na programu Televize Barrandov, který
nebyl na konci označen jako pořad obsahující umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu byly pořady Nebezpečné vztahy, odvysílaný dne 4. září 2023 od 16:05
hodin na programu Televize Barrandov, Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, odvysílaný dne
4. září 2023 od 17:30 hodin na programu Televize Barrandov a Jak to dopadlo!? FINÁLE,
odvysílaný dne 4. září 2023 od 18:20 hodin na programu Televize Barrandov, označeny jako
pořady obsahující umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ: 00027383,
sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podaní vysvětlení, z jakého důvodu obsahovala
reportáž Nová pravidla ochrany tzv. whistleblowerů, odvysílaná v rámci pořadu Události dne
1. srpna 2023 od 19:00 hodin, informaci, že vnitřní oznamovací systém musejí v souvislosti se
zákonem č. 171/2023 Sb. zavést od 1. srpna 2023 veřejné instituce včetně obcí s více než 10 tisíci
obyvateli a také firmy, které mají nejméně 50 zaměstnanců, když ustanovení § 29 příslušného
zákona stanovuje, že povinné subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů, zaměstnávající ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců jsou povinny
zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu INFOkanál TV Osoblaha provozovatele
TV Osoblaha s.r.o. ve dnech 5. a 6. června 2023.- Rada v rámci své kompetence dané

§ 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Osoblaha s.r.o., IČ:
25849875, sídlem Stará Červená Voda 138, 790 53 Stará Červená Voda, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu na výzvu Rady, aby zapůjčil záznamy vysílání programu INFOkanál TV Osoblaha
ze dnů 4. a 5. června 2023 obsahující záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání v
odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, zapůjčil soubory s počítačovou prezentací v
souborovém formátu ppt, které nejsou záznamy vysílání; dále Rada žádá provozovatele vysílání,
aby vysvětlil, z jakého důvodu zapůjčené soubory neobsahují zvuk, když podle licence č. j.
Ru/190/02/2160 ze dne 9. července 2002, v platném znění, má být vysílání programu INFOkanál
TV Osoblaha ozvučeno způsobem stanoveným v licenci. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání informačních programů provozovatele KATRO
SERVIS, spol. s r.o. ze dnů 4.-5. června 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ:
15043355, sídlem: Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, o podání vysvětlení, 1) zda Radě
skutečně poskytl všechny záznamy programu Info-kanál Horní Branná odvysílané ve dnech 4. a 5.
června 2023, a nikoliv pouze záznam z 5. června, jelikož název poskytnutého souboru i informace
ve vysílací smyčce odkazují pouze na 5. června, 2) z jakého důvodu měly smyčky vysílané 4. a 5.
června 2023 na programu Info-kanál Horní Počaply délku cca 8:41 minut, 6:16 minut a 7:09 minut,
když licence uvádí, že smyčka textového zpravodajství bude trvat 10 až 15 minut, 3) z jakého
důvodu byla na programu Koberovský zpravodaj ve dnech 4. a 5. června 2023 vysílána smyčka o
délce 6:11 minut, když licence uvádí, že smyčka textového zpravodajství bude trvat 10 minut, 4) z
jakého důvodu byla na programu Info-kanál Semily ve dnech 4. a 5. června 2023 vysílána smyčka
o délce cca 6:12 minut, když licence uvádí, že smyčka textového zpravodajství bude trvat 10 až 15
minut, 5) z jakého důvodu byla na programu Infokanál Batňovice ve dnech 4. a 5. června 2023
vysílána smyčka o délce cca 9:32 minut, když licence uvádí, že smyčka textového zpravodajství
bude trvat 30 minut, a proč nebyla tato smyčka doplněna o obrazové zpravodajství, které má být
dle licence do vysílání zařazováno v rozsahu 60 minut dvakrát denně, 6) z jakého důvodu byla na
programu Maršovský zpravodaj ve dnech 4. a 5. června 2023 vysílána smyčka o délce cca 29:07
minut, když licence uvádí, že smyčka textového zpravodajství bude trvat 20 minut, a proč nebyla
tato smyčka doplněna o obrazové zpravodajství, které má být dle licence do vysílání zařazováno
v rozsahu 30 minut třikrát denně, 7) z jakého důvodu provozovatel na žádost Rady neposkytl
záznamy všech programů vysílaných na základě rozhodnutí č. j. Ru/80/02/1082 ze dne 19. 3. 2002,
ve znění pozdějších změn, respektive proč neposkytl záznamy programů Info-kanál Benešov u
Semil, Info-kanál Háj ve Slezsku, Info-kanál Rokytnice nad Jizerou, Info-kanál Lánov, Info-kanál
Mokré Lazce, Info-kanál Okříšky, Info-kanál Píšť, TKR Třemošnice – informační kanál města
Třemošnice, TRIONET INFOKANÁL, Infokanál v městské části Sidonie, Informační kanál Mladé
Buky a Infokanál Kořenov. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ:
15043355, sídlem: Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, o podání vysvětlení, 1) z jakého důvodu
smyčky na programech Infokanál Batňovice a TKR Seč – informační kanál města Seč ve dnech

4. a 5. června 2023 neobsahovaly označení televizního programu (logo) v televizním vysílání,
2) z jakého důvodu smyčky na programu Info-kanál Horní Počaply ve dnech 4. a 5. června 2023
neobsahovaly po většinu svého trvání označení televizního programu (logo) v televizním vysílání
(logo chybělo po dobu 6:15 minut z celkových 8:41 minut varianty smyčky č. 1, 3:49 minut z
celkových 6:16 minut varianty smyčky č. 2 a 4:42 minut z celkových 7:09 minut varianty smyčky
č. 3), 3) z jakého důvodu bylo vysílání programu Infokanál v městské části Vidochov ve dnech 4. a
5. června 2023 označeno logem TV Zlaťák a obsahovalo snímek s textem „sledujete vysílání
informačního systému TV Zlaťák“, když název programu je ve skutečnosti odlišný. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ:
15043355, sídlem: Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, o podání vysvětlení, na základě jakých
smluvních ujednání či neformálních dohod zařadil do vysílání videotextových smyček svých
programů ve dnech 4.-5. června 2023 následující propagační sdělení: kadeřnictví Martina (na
programu Infokanál Batňovice), fotovoltaika rodinného domu na klíč – Krzikala, Sládek, kotle
Hercog.cz, Kralovskepeletky.cz (všechna tři na programu Info-kanál Darkovice), respektive zda
byla uvedená sdělení odvysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu FILM CAFE ROMANIA
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 17. července 2023 v časovém úseku
12:00 až 24:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, žádá provozovatele AMC Networks Central Europe
s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, o podání vysvětlení, jakým
způsobem naplňuje na programu FILM CAFE ROMANIA, provozovaného na základě rozhodnutí
Rady č. j. FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012, ve znění pozdějších změn, spis. zn.
2012/594/FIA/Che, jeho základní programovou specifikaci: „romantické filmy, seriály, magazíny a
pořady o životním stylu původem zejména z USA, dlouhotrvající seriály původem zejména z
Latinské Ameriky“ a dále další programové podmínky: „programová skladba bude sestavena z
nejlepšího výběru podmanivých romantických filmů, příběhů na pokračování, dlouhodobě
vysílaných seriálů, i magazínů a pořadů o životním stylu, které budou moci společně sledovat diváci
všech generací“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV Portugal provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 17. července 2023, v časovém úseku od
12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoonito Benelux CEE GAS
provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 5. 6. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ
61466786, sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu odvysílal dne 5. června 2023 na programu Cartoonito Benelux CEE GAS scénky z různých
animovaných pořadů bez označení televizního programu. Konkrétně se jednalo o vysílání
programu Cartoonito Benelux CEE GAS Bulgaria v časech (UTC) od 10:34:21, 10:38:51, 10:54:55
hodin, Cartoonito Benelux CEE GAS Hungary v časech (UTC) od 10:35:43, 10:38:42, 10:55:39 hodin,

Cartoonito Benelux CEE GAS Romania v časech (UTC) od 10:37:07, 10:39:06, 10:55:19
hodin, Cartoonito Benelux CEE GAS Dutch v časech (UTC) od 11:56:04, 12:23:45, 12:57:26 hodin
a v dalších časech. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoon Network CEE provozovatele
HBO Europe s.r.o. ze dne 17. srpna 2023 v časovém úseku od 12.00 do 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu kontinuálního úseku vysílání programu MTV Global
provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 17. července 2023 v
časovém úseku od 12.00 do 24.00 hodin.
– Rada se seznámila se screeningem záznamu vysílání programu ČT Sport provozovatele Česká
televize, a to ze dnů 12. května 2023, 15:00 – 24:00 hodin; 13. května 2023, 11:00 – 23:00 hodin;
14. května 2023, 13:00 – 23:00 hodin; 15. května 2023, 15:00 – 24:00 hodin; 16. května 2023, 15:00
– 23:00 hodin; 17. května 2023, 15:00 – 23:00 hodin; 18. května 2023, 15:00 – 18:00 hodin; 20.
května 2023, 15:07 – 16:57 hodin; 21. května 2023, 15:00 – 17:49; 22. května 2023, 15:00 – 23:05
hodin; 25. května, 15:00 – 23:05 hodin; 27. května 2023, 13:00 – 20:00 hodin a 28. května, 14:00 –
22:30 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ
00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, o podání vysvětlení, jaké povahy byly spoty
nazvané Hlas/Názory sázkařské komunity, které byly opakovaně (např. dne 12. května 2023 v
15:16:40; 14. května 2023 v 19:19:17; 15. května v 19:17:33 hodin; 25. května 2023 v 15:17:57
hodin) vysílány během Mistrovství světa v hokeji 2023 na programu ČT Sport, a zda byly tyto spoty
vysílány za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“)
rozhodla zahájit se zadavatelem obchodních sdělení, společností DR. THEISS CZ s.r.o., IČ:
06377823, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, řízení o přestupku pro možné porušení § 5a
odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že zadal do vysílání reklamní
spot Dolgit (mutace I), který byl odvysílán dne 21. května 2023 v čase 12:44 hodin na programu
Prima, a reklamní spot Dolgit (mutace II), který byl odvysílán dne 13. května 2023 v čase 20:18
hodin na témže programu. V rámci reklamních spotů je propagován léčivý přípravek DOLGIT
(krém), na který se vztahuje povinnost, že pokud humánní léčivý přípravek obsahuje jen jednu
léčivou látku, musí reklama obsahovat i běžný název tohoto humánního léčivého přípravku. V obou
obchodních sděleních Dolgit taková informace absentuje.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) a
dle § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016
Sb.), dne 19. září 2023 takto: I. Obviněná společnost, provozovatel televizního vysílání, AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ
18600, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení 60 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení

týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu erekce a sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin, když dne 17. prosince 2022 v čase 21:31 hodin na programu SPORT2 odvysílal
reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci
doplňku stravy ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální
výkonnost (obrazová složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost“;
zvuková složka: „Vyzkoušejte i vy Arginmax, osvědčený a účinný přípravek pro dlouhodobé
zlepšení erekce a sexuální výkonnosti.“). II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením
§ 60 odst. 1 písm. l), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením
§ 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 20 000,- Kč. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710,
variabilní symbol 2023427. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a
ustanovením § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které
správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá Rada pachateli
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2023427.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ 01897845, se
sídlem Thámova 166/18, PSČ 186 00, Praha – Karlín, jaké povahy byly prezentace společnosti
Tiffany & Co. v závěru pořadu Fashion VIP, vysílaném na programu FASHION TV (Czech &
Slovak) dne 27. března 2023 ve 12:14:06 hod. a v dalších reprízách; vozů Mini a BMW, soukromé
kliniky Mediconet a obchodního centra Chodov v pořadu Fashion Lifestyle, vysílaném na programu
FASHION TV (Czech & Slovak) dne 27. března 2023 ve 14:12:57 hod. a v dalších reprízách, a
World Class Fitness Centra, obchodního centra Chodov a restaurace Fashion Club Prague v
pořadu Face Of Fashion TV, vysílaném na programu FASHION TV (Czech & Slovak) dne
27. března 2023 v 15:13:02 hod. a v dalších reprízách, a zda byly tyto prezentace vysílány za
úplatu či obdobnou protihodnotu, resp. zda jde o umístění produktu.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ
01897845, se sídlem Thámova 166/18, PSČ 186 00, Praha – Karlín, na porušení ustanovení § 53a
odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil (1) odvysíláním pořadu Fashion
VIP programu FASHION TV (Czech & Slovak) dne 27. března 2023 ve 12:14:06 hodin, v jehož
rámci odvysílal prezentaci společnosti Tiffany & Co., ve formě půlminutového klipu, jež nebyl nijak
komentován ani nepřinášel žádné informace a jeho účelem zjevně byla pouze intenzivní vizuální
propagace značky; (2) odvysíláním pořadu Fashion Lifestyle na programu FASHION TV (Czech &
Slovak) dne 27. března 2023 ve 14:12:57 hodin, v jehož rámci byla zařazena prezentace vozů Mini
a BMW, soukromé kliniky Mediconet a obchodního centra Chodov, přičemž reportérka provázela
diváky obchodním centrem, poukazovala na jeho služby, představovala jednotlivé obchody a
vyzdvihovala celkové přednosti centra, obdobně byla prezentována i soukromá klinika Mediconet,
a sice prohlídkou jejich prostor a vybavení a rovněž rozhovory se zástupci kliniky, kdy služby a
atmosféra zařízení byly hodnoceny pozitivně nejen ze strany jeho představitelů, ale i ze strany
redakce, a konečně v případě automobilů Mini Countryman a BMW se jednalo o klipy tvořené
různými propagačními záběry těchto vozů; (3) odvysíláním pořadu Face Of Fashion TV na
programu FASHION TV (Czech & Slovak) dne 27. března 2023 v 15:13:02 hodin, kde byla
zařazena propagace fitness centra World Class Fitness Centrum, obchodního centra Chodov a
restaurace Fashion Club Prague, kdy tato místa byla v pořadu představena ze strany redakce,
zároveň jejich prezentace byla rovněž úkolem soutěžících dívek; byly zmiňovány přednosti
podniků. Umístěné produkty byly prezentovány verbálními i vizuálními prostředky, byly
vyzdvihovány jejich přednosti a jejich prezentace tak svým zpracováním připomínala reklamní nabídku;

byly tedy nepatřičně zdůrazňovány a současně zmiňovány za účelem jejich propagace.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání PROVIZI spol. s r.o., IČ:
25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 412 01, zda byla na výzvu Rady
poskytnutá smyčka vysílání ze dnů 26. a 27. března 2023 v časovém úseku 00.00 až 24.00 hod.
zařazována do programu regionálnítelevize Ústecko nepřetržitě po monitorovaných 48 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele PROVIZI spol. s r.o., IČ:
25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 412 01, na porušení licenčních podmínek
programu regionálnítelevize Ústecko (licence ze dne 7. března 2017, č. j. RRTV/4761/2017-spm,
sp. zn. RRTV/2017/166/spm), kterého se dopustil tím, že v pondělí 27. března 2023 neaktualizoval
smyčku vysílání programu, přestože dle platných licenčních podmínek má být smyčka vysílání
složena z premiérového a reprízového vysílání, přičemž premiérová část smyčky v délce přibližně
15 minut má být obnovována každý všední den. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, z jakého důvodu
dne 4. května 2023 v časovém úseku od 12.00 do 24.00 hod. na programu Paramount Network
Polska přerušil vysílání pořadu Zeszlej Nocy (Včera v noci) blokem reklam a dalších programových
prvků čtyřikrát, i když délka pořadu včetně vložené reklamy byla 1 hod. a 54 min., přerušil vysílání
pořadu Ptasiek (Létat jako pták) blokem reklam a dalších programových prvků pětkrát, i když délka
pořadu včetně vložené reklamy byla 2 hod. a 23 min., přerušil vysílání pořadu Gliniarz z Beverly
Hills III (Policajt v Beverly Hills) blokem reklam a dalších programových prvků pětkrát, i když délka
pořadu včetně vložené reklamy byla 2 hod. a 13 min. a přerušil vysílání pořadu Milosc Larsa (Lars
a jeho vážná známost) blokem reklam a dalších programových prvků pětkrát, i když délka pořadu
včetně vložené reklamy byla 2 hod. a 17 min.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Meridi s.r.o., z jakého důvodu na
programu Kurýr TV ve dnech 23. a 24. dubna 2023 po čas vysílání Kulturní pozvánky, uvedené v
čase 1:52:50 hodin od začátku smyček, absentovalo logo programu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., z jakého
důvodu nebyl pořad Prima Česko odvysílaný na programu CNN Prima News dne 4. 6. 2023 od
8:27 hodin označen jako pořad s umístěným produktem.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Prima Česko, dne 4. 6. 2023 od 8:27 hodin
na programu CNN Prima News, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., z jakého
důvodu nebyl pořad Prima Svět odvysílaný na programu CNN Prima News dne 25. 6. 2023 od 8:27
hodin označen jako pořad s umístěným produktem.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Prima Svět, dne 25. 6. 2023 od 8:27 hodin
na programu CNN Prima News, že věc odkládá.- Rada se seznámila s podaným vysvětlením

provozovatele Česká televize, z jakého důvodu se
v rámci vysílání pořadu J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023 dne 2. 6. 2023 od 18:09 hodin na
programu ČT Sport nacházel na konci pořadu symbol značící umístění produktu (PP), když na
začátku pořadu symbol PP absentoval.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023, dne
2. 6. 2023 od 18:09 hodin na programu ČT Sport, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. r. o., z
jakého důvodu na výzvu Rady zapůjčil záznamy Infokanálu Boršice, Infokanálu Březnice,
Infokanálu Březová, Infokanálu Dolní Lhota, Infokanálu Horní Lhota, Infokanálu Hřivínův Újezd,
Infokanálu Racková, Infokanálu Roštín, Infokanálu Spytihněv, Infokanálu Traplice a Infokanálu
Vysoké Pole z 26. a 27. března 2023 bez zvukové stopy, rovněž tak záznam Infokanálu Pozlovice
z 26. března 2023, a dále zapůjčil záznamy Infokanálu Pozlovice z 27. března 2023 a záznamy
Infokanálu Rusava z 26. a 27. března 2023 sice se zvukovou stopou, která však neobsahovala v
průběhu vysílání videotextu žádný zvukový podkres, když podle licence č. j.: Ru/226/02/2619 ze
dne 24. září 2002, v platném znění, mají tyto programy vysílat videotext se zvukovým podkresem.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele SATTURN HOLEŠOV
spol. s r. o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, na porušení licenčních
podmínek Infokanálu Boršice, Infokanálu Březnice, Infokanálu Březová, Infokanálu Dolní Lhota,
Infokanálu Horní Lhota, Infokanálu Hřivínův Újezd, Infokanálu Racková, Infokanálu Roštín,
Infokanálu Spytihněv, Infokanálu Traplice, Infokanálu Vysoké Pole, Infokanálu Pozlovice a
Infokanálu Rusava, jelikož ve dnech 26. a 27. března 2023 nebyl ve vysílání těchto programů
obsažen zvukový podkres, ačkoliv dle licence č. j.: Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002, v platném
znění, mají tyto programy vysílat videotext se zvukovým podkresem. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. r. o.,
jakým způsobem ve dnech 26. a 27. března 2023 umožnil divákům každého jednoho z 18
infokanálů, které vysílá na základě licence č. j.: Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002, v platném
znění, snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, dle
§ 32 odst. 9 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o., z jakého důvodu dne 4. května 2023 v rámci úseku 12:00-24:00 hodin opakovaně
vysílal na programu TeenNick, který je vysílán na území Francie pod názvem Nickelodeon Teen,
některé upoutávkové ukázky z pořadů, např. od času 14:19:31 hodin, 14:21:02 hodin, 18:33:20
hodin či od 18:35:30 hodin, a v dalších desítkách případů, bez označení obrazu logem programu,
a to v kontextu povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s
výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, stanovené § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001
Sb.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. na
upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že dne 14. června 2023 od 18:00 hodin
na programu CS Film odvysílal film František je děvkař, který obsahoval vulgarismy či nadávky.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., na upozornění
na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že dne 11. června 2023 od 12:00 hodin na programuFilm+

odvysílal pořad Univerzální uklízečka a dne 21. června 2023 od 19:50 hodin odvysílal na
programu Film+ pořad Sedm let v Tibetu, které obsahovaly vulgarismy a nadávky.
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. srpna 2023, č.j. 3A
82/2020, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se
sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., proti rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2020,
RRTV/2019/780/rud, jímž byla této společnosti uložena pokuta ve výši 50 000 Kč za porušení
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingu
Klenot TV vysílaného dne 16. července 2019 od 12:33 hodin na programu GALERIE, který je
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť
moderátorka v souvislosti s propagací stříbrného přívěsku a náušnic se safírem a bílým topazem
prohlásila, že klenot „potlačuje depresi“.
– Rada se seznámila se studií „Formy regulace týkající se reklamy na potraviny v oblasti HFSS
(vysoký obsah tuků, soli a cukru) v kodexech samoregulačních organizací (SRO) sdružených v
Alianci EASA (European Advertising Standards Alliance)“ zpracovanou AČRA servis s.r.o.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s analýzou potenciální služby dle definičních znaků AVMSnV V.O.X. TV,
umístěné na internetové adrese https://voxtv.cz/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
vyzývá poskytovatele V.O.X. TV s.r.o., IČ 14223571, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00
Praha 3, k podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neohlásil poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání V.O.X. TV, umístěné na internetové adrese https://voxtv.cz/.
Rada stanovuje lhůtu 30 dnů k podání vysvětlení ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou potenciální služby dle definičních znaků AVMSnV LINK.TV,
umístěné na internetové adrese www.linktv.cz.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele LinkStation s.r.o., IČ 24210684, doručeného Radě dne 7. července 2023, toto
potvrzení: Poskytovatel LinkStation s.r.o., IČ 24210684, se sídlem Melounová 520/4, Nové Město,
120 00 Praha 2, byl dne 19. září 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
poskytována ode dne 10. července 2023 pod názvem LINK.TV na webové adrese www.linktv.cz.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele PhDr. Zdeňka Zukala, z jakého
důvodu Radě neohlásil změnu evidovaných údajů služby Olomoucká internetová televize,
spočívající v přerušení jeho podnikatelské činnosti.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Olomoucká internetová televize ,
poskytovatele PhDr. Zdeněk Zukal, IČ 42011876, , přístupná na internetové adrese
https://www.oltv.cz/ nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání

a provádí výmaz poskytovatele PhDr. Zdeňka Zukala, IČ 42011876, bydlištěm Klusalova 908/11,
77900, Olomouc, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za červenec a srpen
roku 2023.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. b) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrací společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s., IČ: 26765586 , se sídlem Bělehradská 299/132 , správní poplatek ve výši
5 000,- Kč zaplacený dne 30.6.2023 na účet č. 3711-19223001/0710 pod variabilním symbolem
10230105, protože byl zaplacen poplatek, ke kterému RRTV neobdržela žádost, jejíž podání je
spojeno s povinností úhrady správního poplatku.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. b) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrací společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s., IČ: 26765586 , se sídlem Bělehradská 299/132 , správní poplatek ve výši
5 000,- Kč zaplacený dne 30.6.2023 na účet č. 3711-19223001/0710 pod variabilním symbolem
10230106, protože byl zaplacen poplatek, ke kterému RRTV neobdržela žádost, jejíž podání je
spojeno s povinností úhrady správního poplatku.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.

V Praze dne 21. 9. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET