Tisková zpráva z 16. zasedání Rady, konaného dne 10. 10. 2023
Publikováno 13.10.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 16. zasedání
projednala 52 bodů programu. Vyhodnotila 21 stížností diváků, vydala dvě upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.


Rada uznala provozovatele Radio Kroměříž s.r.o vinným pro porušení povinnosti stanovené § 32
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2022. Rada současně upustila od potrestání
pachatele, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo
k nápravě vytýkaného stavu.
Rada na svém 16. zasedání udělila společnosti KAFKA & PARTNERS s.r.o. licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů s názvem programu
Yachting TV
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Sušice 4 106,2 MHz / 50 W, žadatele Josefa Týce, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ:
03299805, program RÁDIO OTAVA (licence sp.zn.: RRTV/2022/754/zab) a souhlasí s dokončením
předmětné koordinace.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o žádosti
provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská
3217/167, Praha 10, PSČ 100 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA (licence č.j.:
Ru/116/04), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Prostějov 88,8 MHz / 200 W, neboť žadatel vzal svou
žádost zpět.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Tureček Media s.r.o., IČ:
17499771, se sídlem Střední 1831/1, Ostrava PSČ 70200, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fresh rádio (licence sp.zn.:
RRTV/2022/144/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada zamítá žádost
provozovatele Tureček Media s.r.o., IČ: 17499771, se sídlem Střední 1831/1, Ostrava PSČ 70200,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Fresh rádio (licence sp.zn.: RRTV/2022/144/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W.

Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru
technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru
technických parametrů de facto představovala novou licenci.
– Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Jeseník město 4 99,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 12 42/
50 13 38; Mohelnice 2 90,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 53 16 / 49 46 54; Rakovník I
98,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 29 44 / 50 07 56; Sokolov II 96,9 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 26; Sušice 5 87,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 30
59 / 49 15 03; Třinec I 87,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 18 40 30 / 49 40 10; Valašské
Meziříčí Štěpánov 98,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38; Velká Bíteš Čikov
101,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 08 40 / 49 15 52 se lhůtou pro doručení žádostí do
9. listopadu 2023.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Rock Radio (licence sp.zn. 2013/675/zab ze dne 4. února 2014) se souborem
technických parametrů Česká Lípa město 99,1 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne
dříve než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio
BLANÍK (licence sp. zn. 2014/46/zab ze dne 4.11.2014) se souborem technických parametrů Velké
Meziříčí 105,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne
přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení
části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio
BLANÍK (licence sp. zn. 2016/915/zab ze dne 25.4.2017) se souborem technických parametrů
Uherské Hradiště 4 – 101,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím
tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio
BLANÍK (licence sp. zn. 2016/917/zab ze dne 25.4.2017) se souborem technických parametrů
Uherský Brod město 96,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří
let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio
BLANÍK (licence sp. zn. 2011/771/zab ze dne 2.10.2012) se souborem technických parametrů
Liberec-Vratislavice 107,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve,

než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio
(licence sp. zn. 2013/676/zab ze dne 22.7.2014) se souborem technických parametrů Kutná Hora
92,5 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu
na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio
(licence sp. zn. 2011/1121/zab ze dne 18.9.2012) se souborem technických parametrů Ústí nad
Labem-Svádov 90,2 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let
ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio
(licence sp. zn. 2013/690/zab ze dne 15.4.2014) se souborem technických parametrů Sokolov
105,2 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu
na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio
(licence sp. zn. 2013/712/zab ze dne 15.4.2014) se souborem technických parametrů Karlovy Vary
107,9 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu
na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio
(licence sp. zn. 2013/784/zab ze dne 27.5.2014) se souborem technických parametrů Valašské
Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let
ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rock radio
(licence sp. zn. 2011/778/zab ze dne 31.7.2012) se souborem technických parametrů Teplice
město 92,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne
přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení
části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s analýzou programu Radio Spin, provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., ze dne 11.9. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo

v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. (program Radio 1; Praha 91,9 MHz) dne 21. září 2023, RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. (program Radio Beat; Praha 95,3 MHz) dne 21. září 2023, MEDIA
BOHEMIA, a.s. (program Radio BLANÍK; Praha 87,8 MHz) dne 21. září 2023, BONTON, a.s.
(program Radio BONTON; Praha 99,7 MHz) dne 21. září 2023.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada udělila společnosti KAFKA & PARTNERS s.r.o., IČ: 25788302, se sídlem Jemnická 345/5,
Praha 4 – Michle, 140 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení
(název) programu: Yachting TV; základní programová specifikace: Program nabídne dokumentární
a populárně-zábavné pořady; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území má
být vysílání zcela nebo převážně směřováno: celý svět; hlavní jazyk vysílání: anglický; informace
o přístupu k vysílání: www.yachtingtv.tv; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. července 2023,
č.j. RRTV/8334/2023-vac, ve znění doplnění ze dne 25. srpna 2023, č.j. RRTV/10254/2023-vra,
7. září 2023, č.j. RRTV/10564/2023-vra a 19. září 2023, č.j. RRTV/10936/2023-vra.
– Rada udělila provozovateli, společnosti DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U libeňského
pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, č.j.: RRTV/1265/2015-zem, sp. zn.: 2015/220/zem/DWP, ze dne 24. března 2015, podle
§ 21 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání
a licenčních podmínek, a to: a) rozšíření územního rozsahu (lokální verze) o: k.ú: 54786 Adršpach,
okres Náchod – TV REGIO – Adršpach; b) zúžení územního rozsahu (lokání verze) o: k.ú.: 606430
Bohuňovice, okres Olomouc – TV REGIO – Bohuňovice; k.ú.: 659321 Jevíčko – město, k.ú.: 659339
Jevíčko – předměstí, okres Svitavy – TV REGIO – Jevíčko; k.ú.: 768685 Troubky a k.ú.: 734713
Přerov, okres Přerov – TV REGIO – Troubky; k.ú.: 666408 Klobouky u Brna, okres Břeclav – TV
REGIO – Klobouky u Brna; c) ve změně dalších programových podmínek lokální verze TV REGIO,
v rozsahu žádosti ze dne 15. září 2023, č. j.: RRTV/10902/2023-vra.
– Rada se seznámila s reakcí ze dne 15. září 2023, č. j.: RRTV/10902/2023-vra, provozovatele
DWP s.r.o., IČ: 276 08 883, se sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, na
upozornění Rady na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 231/2001 Sb., ve
znění upozornění, č. j.: RRTV/9791/2023-loj a č. j.: RRTV/9789/2023-loj, ze dne 8. srpna 2023.
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli, AV- PARK s.r.o., IČ: 27086267, se sídlem
Archeologická 2636/3, Stodůlky, 15500 Praha 5, zanikla dne 16. září 2023, dle § 24, písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu
TV13, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, licence udělena pod sp. zn.:
2012/509/sve/AVP, č.j.: sve/3632/2012, ze dne 16. října 2012, dle oznámení provozovatele ze dne
8. září 2023, č.j.: RRTV/10588/2023-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona
č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEVIZE HBin, družstvo, IČ: 25918133,
doručeným Radě dne 13. září 2023 pod č.j. RRTV/10837/2023-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Televize HBin k 23. červnu 2022 a v reakci na upozornění na porušení zákona.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Stavební bytové družstvo občanů v Ledči nad
Sázavou, IČ: 00044016, doručeným dne 25. září 2023 pod č.j. RRTV/11077/2023-vra, spočívajícím
v oznámení změny místopředsedy představenstva.- Rada se seznámila s oznámením provozovatele

AV- PARK s.r.o., IČ: 27086267, doručeným
dne 8. září 2023 pod č.j. RRTV/10587/2023-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání
programu TV13 k 17. září 2023.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
8. září do 27. září 2023:TV Nova s.r.o. / NOVA – Kriminálka Anděl V (3), 12. 9. 2023 od 09:37 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – 168 hodin, Josefovské bezvětří, 17. 9. 2023 od 21:24 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Události, Obyvatelé Josefova odmítli větrné elektrárny, 10. 9. 2023 od
19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Reportéři ČT, Po šichtě, 11. 9. 2023 od 21:15 hod.;Albert
Česká republika, s.r.o. / Prima ZOOM – reklama Albert (Stojí za to jíst lépe), 2. 9. 2023 v 09:34:24
hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Enter, 9. 9. 2023 od 22:43 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT2 – Fotbal MS Španělsko – Anglie, 20. 8. 2023 od 11:40 hod.; FTV Prima, spol. s
r.o. / CNN Prima News – K věci, 12. 9. 2023 od 18:33 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, CNN
Prima News – Nový den, Vzpomínky na jednom místě, 11. 9. 2023 od 07:00 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 – Losování Sportky a Šance, 10. 9. 2023 od 20:06 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima – upoutávka na pořad Bez lítosti, 9. 9. 2023 od 11:52 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24
– Události, informování o demonstraci Česko proti vládě, 16. 9. 2023 od 19:00 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 – Reportéři ČT, Upečeno, dopečeno, 11. 9. 2023 od 21:15 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT2 – Žít v nezisku, 23. 9. 2023 od 15:45 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 –
Otázky Václava Moravce; TV Nova s.r.o. / NOVA – hlasitost reklamy, 11. 9. 2023 v 20:39 a 21:01
hod.; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikováno – obchodní sdělení Clavin; TRIMA NEWS s.r.o. /
Pražská drbna – Člen dětského gangu v Praze držel klečícímu chlapci pistoli u hlavy, Vyrozumění
o vyjádření správce a výsledku posouzení podnětu (ÚOOÚ).
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. září 2023 od
09:37 hodin odvysílal na programu NOVA pořad Kriminálka Anděl V (3). Úvodní scéna epizody
kriminálního seriálu velmi sugestivně a znepokojivě vykresluje trýznivost sexuálně motivovaného
útoku nožem. Zachycuje strach a utrpení oběti, kterou vrah bodá do břicha (žena vzlyká a křičí
bolestí a hrůzou). To vše umocňují přesvědčivé zvukové efekty ilustrující bodání nože do těla. Ve
scéně, která se odehrává na pitevně (10:46 – 11:02 minut od začátku pořadu), jsou pak zachyceny
zřetelně viditelné bodné rány na obnaženém těle oběti. Zhlédnutí pořadu mohlo v dětských
divácích vyvolat psychický otřes, a způsobit i trvalejší pocity úzkosti či poruchy spánku, případně
snížit citlivost nezletilých diváků k projevům násilí a jeho důsledků, a ohrozit tím jejich psychický
vývoj. Provozovatel se tak odvysíláním pořadu dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od
6:00 hodin do 22:00 hodin pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
nezletilých osob. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v reportáži Josefovské bezvětří,
odvysílané jako součást publicistického pořadu 168 hodin, dne 17. září 2023 od 21:24 hodin na
programu ČT1, neposkytl odpůrcům výstavby větrných elektráren u Josefova možnost reagovat na
argumenty oslovených odborníků a podporovatelů výstavby větrníků tak, aby si diváci na
sledované téma mohli vytvořit svůj vlastní nezávislý názor. Reportáž poskytla rozsáhlý prostor
mluvčím, kteří byli prezentováni jako kompetentní odborníci, přičemž tyto osoby se ale rekrutovaly
výhradně z řad zastánců výstavby větrných elektráren, osloven nebyl žádný expert, který by
formuloval existující odborné výhrady k aspektům výstavby větrných elektráren.

Reportáž byla zpracována způsobem, který vykazoval rysy předpojatosti vůči odpůrcům výstavby elektrárny.
Postoje odpůrců výstavby byly marginalizovány a hodnoceny jako projev neznalosti. Provozovatel
se tím dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení,
společnost Albert Česká republika, s.r.o., IČ 44012373, sídlem Radlická 520/117, Praha 5, PSČ
15800, o podání vysvětlení k obsahu podání č. j. RRTV/10565/2023-vra, které se týká reklamního
spotu propagujícího nabídku obchodního řetězce Albert (s motivem Stojí za to jíst lépe),
odvysílaného na programu Prima ZOOM dne 2. září 2023 v 09:34:24 hodin, který inzeruje slevovou
akci 25 % na všechna piva v plechu v prodejnách Albert v období od 30. 8. 2023 do 5. 9. 2023.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu označil pořad MS: Španělsko – Anglie, odvysílaný dne 20. srpna 2023 od 11:40 hodin na
programu ČT2, jako pořad obsahující umístění produktu pouze na jeho začátku, ale nikoli už na
konci pořadu, jak vyžaduje ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, na základě
jakých smluvních ujednání či jiných dohod označil pořad K věci, odvysílaný dne 12. září 2023 od
18:33 hodin na programu CNN Prima News, jako pořad obsahující umístění produktu. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, na základě
jakých smluvních ujednání nebo jiných dohod odvysílal rozhovor s marketingovým ředitelem
společnosti CeWe Color, a.s., , zařazený jako součást pořadu Nový den, dne 11. září 2023 od
07:00 hodin na programu Prima. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, na základě
jakých smluvních ujednání či jiných dohod zařadil dne 10. září 2023 od 20:26 hodin do vysílání
programu ČT1 pořad Losování Sportky a Šance. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy. Rada se seznámila s analýzou záznamu kontinuálního úseku

vysílání programu Prima COOL
provozovatele FTV Prima, spol. s.r.o., ze dne 21. srpna 2023 v časovém úseku od 12.00 do 24.00
hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima SHOW provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o. ze dne 5. 9. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima MAX provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o. ze dne 12. 9. 2023 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Lady provozovatele TV Nova
s.r.o. ze dne 7. září 2023, časového úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Cartoon Network MENA PAN
provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 17. července 2023 v úseku 12:00-24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ:
61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, jakým způsobem
umožňoval dne 17. července 2023 v úseku 12:00-24:00 hodin divákům programu Cartoon Network
MENA PAN, vysílaného na základě licence č. j. RRTV/15468/2020-zem (JID: 374299-RRTV) ze
dne 10. listopadu 2020, spis. zn. 2020/781/zem, přímý a trvalý přístup k údajům a informacím ve
smyslu § 32 odst. 9 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV Spain provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 17. července 2023, v časovém úseku od
12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV 00s provozovatele ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o. ze dne 17. 7. 2023 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MINIMAX CHANNEL HUNGARY
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 28. srpna 2023 v časovém úseku od
12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV Paprika (určeného pro
Rumunsko a Moldávii) provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 17. července
2023 v čase od 12.00 do 24.00 hod.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central Europe
s.r.o., IČ: 271 12 501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu v rámci vysílání programu TV Paprika (určeného pro Rumunsko a Moldávii) dne
17. července 2023 v čase od 12.00 do 24.00 hod. absentovaly titulky v rumunštině. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2023.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu JOJ Cinema provozovatele DONEAL, s.r.o. ze dne 9. září 2023, 20:00 – 22:00 hodin.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.)
rozhodla zahájit s provozovatelem AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., v likvidaci,

IČ 276 95 964, Vídeňská 51/122, Přízřenice, PSČ 619 00, Brno, řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu Brno TV ze dnů 23. – 24. dubna
2023 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, respektive neposkytl alternativně určený záznam
programu Brno TV ze dnů 6. -7. srpna 2023 v časovém úseku 00.00 – 24.00 hodin.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. u) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 10. října 2023 takto:
I. Obviněný z přestupku, provozovatel Radio Kroměříž s.r.o., IČ 29375401, sídlem Konšelská
1403/2, 180 00, Praha, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001
Sb., pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok
2022, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné
k výkonu její působnosti podle § 5 odst. 1 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 4 a tyto informace
neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení
zákona. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští,
neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k
nápravě vytýkaného stavu.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy, a § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, vydala dne 10. října 2023 toto usnesení: Rada zastavuje se zadavatelem
obchodního sdělení – označení sponzora, společností BENEPHARMA CZ, spol. s r.o, IČO
02083566, Bělehradská 314/18, Praha 4, 140 00 Praha, řízení o přestupku pro možné porušení §
5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním
obchodního sdělení – označení sponzora Jamieson (doplňky stravy) informujícího o sponzorování
pořadu Záložní plán, odvysílaného na programu NOVA dne 5. listopadu 2022 od 15:07 hodin,
neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ
26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 38601, zda na písemnou žádost Rady zapůjčil
záznamy všech pořadů a dalších částí vysílání programu Strakonická televize, které byly
odvysílány ve dnech 26. – 27. března 2023 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, neboť
zapůjčený záznam obsahoval informaci o pravidelné obměně hodinové smyčky každé pondělí,
avšak součástí záznamu, ač pochází z pondělí 27. března 2023, kdy dle uvedené informace mělo
dojít k obměně smyčky, byl pouze jeden hodinový úsek vysílání.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, z jakého důvodu byl politicko-publicistický
pořad Duel Jaromíra Soukupa, odvysílaný dne 22. června 2023 od 21:37 hodin na programu
Televize Barrandov, označen symbolem PP upozorňujícím na umístěný produkt a jaký umístěný
produkt byl v pořadu zařazen.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Duel Jaromíra Soukupa na programu
Televize Barrandov dne 22. června 2023 od 21:37 hod., že věc odkládá.Rada se seznámila

s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., na
základě jakého smluvního ujednání byl v rámci pořadu Jak to dopadlo?!, odvysílaném na programu
Televize Barrandov dne 16. 6. 2023 od 13:43 hodin, prezentován produkt značky Rajec.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Jak to dopadlo?!, dne 16. 6. 2023 od 13:43
hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., z
jakého důvodu nebyl pořad Farmář hledá ženu – Návraty, odvysílaný na programu Televize
Barrandov dne 3. července 2023 od 22:55 hodin, označen symbolem PP, upozorňujícím na
umístění produktu, když stejný pořad, odvysílaný 29. června 2023 od 20:10 hodin, označen
symbolem PP byl.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016
Sb.), v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Farmář hledá
ženu – Návraty, na programu Televize Barrandov dne 3. července 2023 od 22:55 hodin, že věc
odkládá.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele DWP s.r.o. na upozornění na porušení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání
záznam vysílání programu TV REGIO – Posázaví vysílaného ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV REGIO – Posázaví provozovatele
DWP s.r.o. ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s. r. o. na upozornění na
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě
na její vyžádání záznam vysílání informačních programů z obcí Sehradice a Slopné ze dne
27. ledna 2023.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání informačních programů z obcí Sehradice a Slopné
provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s. r. o. ze dne 27. ledna 2023, v čase od 0.00 do 24.00 hod.
– Rada se seznámila s žádostí Rady pro reklamu (RPR), sídlem Malostranské náměstí 37/23,
Malá Strana, PSČ 118 00, Praha 1, o zařazení do seznamu spolupracujících samoregulačních
orgánů dle ustanovení § 5 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, a s jejím etickým kodexem, stanovami a jednacím řádem.
– Rada zapisuje Radu pro reklamu (RPR), sídlem Malostranské náměstí 37/23, Malá Strana, PSČ
118 00, Praha 1, na seznam spolupracujících samoregulačních orgánů dle ustanovení § 5 písm.
w) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a vyzývá tohoto
samoregulátora, aby do 31. března 2024 doplnil Kodex reklamy tak, aby zohledňoval požadavky
dle § 52 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s vyjádřením Asociace televizních organizací (ATO) k opětné výzvě Rady k
předložení etického kodexu samoregulátora.
– Rada se seznámila se zněním kodexu Asociace komerčních televizí (AKTV), jimž je „Kodex
pravidel pro označování pořadů, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
nezletilých osob“, a žádá AKTV o poskytnutí informace, jakým způsobem budou členové tohoto
samoregulátora reflektovat požadavky zákona č. 231/2001 Sb., aby bylo dosaženo účinného
omezení vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se alkoholických nápojů

a účinného omezení vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se potravin a
nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým a fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené
tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem ve stravě se
nedoporučuje. Dále Rada žádá AKTV o vysvětlení k článku 8 Kodexu, který chybně hovoří o
přezkumu umístění produktu.
– Rada zapisuje Asociaci komerčních televizí (AKTV), IČ: 05939704, sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, PSČ 100 00, Praha 10, na seznam spolupracujících samoregulačních orgánů
dle ustanovení § 5 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s analýzou obsahu služby Twitch.tv, umístěné na internetové stránce
https://www.twitch.tv dle definičních znaků AVMSnV a dle definičních znaků služby platformy pro
sdílení videonahrávek.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání
Sweet.tv, umístěné na internetové stránce https://sweet.tv/cs dle definičních znaků AVMSnV.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání
Filmy česky, umístěné na internetové stránce https://filmycesky.cz/ dle definičních znaků AVMSnV.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Minimax On Demand Hungary, poskytované prostřednictvím kabelových
rozvodů, poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, sídlem Pobřežní
620/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, a provádí výmaz služby poskytovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 271 12 501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, ze Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením
poskytování služby Minimax On Demand Hungary.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele ZAK TV s.r.o., týkající se poskytování
služby umístěné na adrese https://zaktv.cz.
– Rada bere na vědomí změnu umístění audiovizuální mediální služby na vyžádání pod názvem
ZAK TV, poskytovatele ZAK TV s.r.o., na adrese www.r1zak.cz. Předmětná služba je nyní
umístěna na adrese https://zaktv.cz.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 4 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bere na vědomí doplnění údajů poskytovatelů
audiovizuální mediální služby na vyžádání BENY TV archiv, přístupné na webové stránce
https://www.benytv.cz. Rozšíření údajů o poskytovatele Ing. Pavla Benátčanová, IČ 123 80 491,
se sídlem Všehrdova 437/15, 118 00, Praha 1, Malá Strana a zapisuje změněné údaje do Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.V Praze dne 12. 10. 2023.

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET