Před rokem vznikla iniciativa Zachraňme náš stát
Publikováno 03.11.2023 v kategorii: Ozvěna

Před 105 lety vznikl náš moderní stát. Přečkal těžké i tragické časy a před necelými 31 lety se o něco zmenšil, protože se ne všichni cítili v našem společném státě komfortně. Je to ale stále náš stát, náš domov, náš prostor, naše krajina. Leží tu naši předkové a kolem sebe vidíme jejich dílo. Vidíme ho i v sobě. V tom, čím jsme, co máme rádi, k čemu chováme úctu, co respektujeme, co chráníme, o co se bojíme.

Nyní chováme naléhavé přesvědčení, že náš stát je nutno zachraňovat. Opět je ohrožena jeho suverenita, ba i jeho existence. Jsou zpochybněny kulturní, morální a civilizační prazáklady našeho státního a národního společenství. Je ohrožena svoboda každého z nás. Vše, na čem nám tak záleží, je rozleptáváno nebo je dokonce předmětem zásadního přehodnocování, ba i útoků. Proto před rokem vznikla iniciativa Zachraňme náš stát.

Nechceme se pasivně dívat na to, jak současné vládnoucí garnitury ve prospěch cizích zájmů ohrožují kvalitu života obyvatel našeho státu, jak ničí svobodu slova, svobodu podnikání, jak nás zatahují do svých geopolitických her i do všech rizik s tím spojených.

Jsme si jisti, že podobně to vidí i velká část naší veřejnosti. Naše iniciativa vznikla proto, aby se nikdo s podobnými postoji už necítil být na všechno sám a v izolaci. Chceme spojovat ty, kterým na našem státu záleží a kteří se o něj bojí. Nabízíme platformu pro komunikaci, pro krystalizaci názorů na to, jak vybřednout ze současné politické a společenské krize.

Po roce můžeme říci, že se nám podařilo na mnohé hrozby naléhavě upozornit a že hodně lidí získalo důvěru, že je tu naděje na změnu. Žádná z našich obav před rokem formulovaných nepozbyla na naléhavosti. Ba možná některé další přibyly. Proto tu musíme být i my. A nabízíme svou ruku všem, kterým není jedno, co se s naším státem, s naší Českou republikou bude dít.

V Praze 28. října 2023

Ladislav Jakl, publicista

Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory

Mgr. Jiří Kobza, poslanec SPD

Mgr. Petr Bahník, předseda Akce D.O.S.T.

Ing. Václav Hrabák, publicista, Národní proud

JUDr. Daniela Kovářová, senátorka

Mgr. Michal Semín, publicista, místopředseda Akce D.O.S.T.

Ing. Bc. Ivan Noveský, energetik

Mgr. Petr Štěpánek, hudebník a spisovatel, 1. místopředseda Trikolory

PhDr. Jiří Hejlek, filosof

RNDr. Otto Jarolímek, CSc., podnikatel, vysokoškolský pedagog

Mgr. Josef Nerušil, předseda SPD Praha

Ing. Tomáš Doležal, ekonom, politický analytik

František Červenka, publicista

Josef Nos, písničkář

PhDr. Radomír Malý, signatář Charty 77, historik

Jiří Fuchs, filosof

Ing. Pynelopi Cimprichová, farmaceutka

https://zachranmenasstat.cz/

Webdesign: Kabris|NET