Tisková zpráva z 18. zasedání Rady, konaného dne 7. 11. 2023
Publikováno 13.11.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 18. zasedání
projednala 29 bodů programu. Vyhodnotila 18 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění
na porušení zákona.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Radio Beat (licence č.j. Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Brno 91,0 MHz / 500 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901,
se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů,
program Radio Beat (licence č.j. Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Brno 91,0 MHz / 500 W na
stanoviště Brno Nebovid 91,0 MHz / 500 W souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g)
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o žádosti
provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. RRTV/2016/1027/str),
a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Mikulov 94,2 MHz / 50 W, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g)
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o žádosti
provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio City (licence č.j.: Ru/116/04), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Vyškov 91,9 MHz / 50 W, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně kmitočtu Zábřeh 103,7
MHz / 100 W na Zábřeh 100,3 MHz / 100 W, žadatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem
Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, program RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01) a
souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění

(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli RadioZET s.r.o., IČ: 256 16 803, se sídlem Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, souhlas se změnou zakladatelské listiny podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně názvu provozovatele z RadioZET s.r.o. na Radio Prostor s.r.o. a ve
změně počtu jednatelů a způsobu jejich jednání, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence
na základě veřejného slyšení.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli LONDA spol. s r. o., IČ: 492 41 931, se sídlem Na Příkopě 859/22,
110 00 Praha 1 -Nové Město, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ze společnosti Agrofert a.s., IČ:
261 85 610, se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 – Chodov, na společnost KAPRAIN
CHEMICAL LIMITED, identifikační číslo HE 381813, se sídlem na adrese Giannou Kranidioti 9,
Nikosie 1065, Kyperská republiky, neboť tato změna by nevedla k neudělení licencí na základě
veřejných slyšení.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Třinec nemocnice 99,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 41
26 / 49 40 28, Ústí nad Labem Předlice 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 13 /
50 40 50 se lhůtou pro doručení žádostí do 7. prosince 2023.
– Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio Černá Hora ( frekvence 107.3 MHz Jičín),
provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. ze středy 27.9. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA, a.s. (program Rock radio; Praha 103,7 MHz) dne 19. října 2023, LONDA, spol. s r. o.
(program Rock zone; Praha 105,9 MHz) dne 19. října 2023, RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. (program Signál rádio Praha; Praha 95,7 MHz) dne 19. října 2023, MAX LOYD s.r.o. (program
Dance radio; Praha 102,9 MHz) dne 19. října 2023.
– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/11693/2023-vra) na pořad Vinohradská 12, který byl
9. října 2023 odvysílán na programu ČRo Plus. Rada se seznámila se stížností (č. j.
RRTV/11758/2023-vra) týkající se rozhovoru, který byl na programech ČRo Radiožurnál a ČRo
Plus odvysílán dne 11. října 2023 v příspěvku od 18:10:18 do 18:15:32 hodin. Rada se seznámila
se stížností (č. j. č. j. RRTV/11790/2023-vra) na pořad Vinohradská 12, který byl 25. dubna 2023
od 10:06 hodin odvysílán na programu ČRo Plus. Rada se seznámila se stížností (č. j.
RRTV/11853/2023-vra) týkající se serveru irozhlas.cz.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti Perinvest, a.s., IČ: 26750520, se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53,
Praha 5, 150 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
RRTV/2023/398/blu, č.j. RRTV/2023/398/blu, ze dne 11. května 2023, podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v změně názvu programu A11 Sport, šířeného prostřednictvím
vysílačů, na Sporty TV, dle žádosti ze dne 24. října 2023, č.j.: RRTV/12467/2023-vra.-

Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, doručeným Radě
dne 27. září 2023 pod č.j. RRTV/11148/2023-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání
programu TN Live, šířeného pomocí zvláštních přenosových systémů.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 13. 10. 2023 do 26. 10. 2023 (celkem 14 podání):
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Nikdo není perfektní, 14. 10. 2023 od 22:28
hodin, chybějící PP; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Tajemství Jiřiny
Bohdalové, 11. 10. 2023 od 20:36 hodin, chybějící PP; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima NEWS
– Co na to vaše peněženka, 18. 10. 2023 od 17:55 hodin, chybějící PP; Česká televize / ČT 2 –
Dobré ráno, 9. 10. 2023 od 05:59 hodin, chybějící PP; Clash of the stars – reklama na produkty
obsahující nikotin; Česká televize / ČT 24 – Slovenské parlamentní volby, 28. 9. 2023 od 14:00
hodin, porušení moratoria; Česká televize / ČT Sport, 15. 10. 2023, opakované nedodržování
programu a nedostupnost iVysílání; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima Zoom – Dešifrované konspirace,
15. 10. 2023 od 09:07 hodin, nevhodný obsah; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – Partička
XXL, 16. 10. 2023 od 20:17 hodin, rasistický a xenofobii šířící humor; Česká televize / ČT24 –
Interview ČT24, 17. 10. 2023 od 18:28 hodin, objektivita a vyváženost; Česká televize / ČT Sport –
MS v ragby, 15. 10. 2023, chyba v soutěži v ČT; Česká televize / ČT Art – J.A.R. – Eskalace dobra,
22. 10. 2023 od 20:18 hodin, propagace drog; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima Max – Mortal
Instruments: Město z kostí, 15. 10. 2023 od 20:00 hodin, explicitní obsah; HBO Europe s.r.o. /
Cinemax 2 – Rimini, 3. 10. 2023 od 16:45 hodin, erotický obsah;
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Československá filmová
společnost, s.r.o., sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, IČ 27168425, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu
CS Film dne 29. září 2023 v čase 13:59 – 15:37 hod. (v průběhu vysílání pořadu Martin a Venuše)
neuváděl označení televizního programu (logo), čímž se dopustil porušení povinnosti uvádět
označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a
teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení ustanovení § 53a odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. 10. 2023 od 22:28 hodin na programu
Televize Barrandov odvysílal pořad Nikdo není perfektní, který je pořadem s umístěním produktu,
přičemž pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze na svém začátku a
konci, nikoli po skončení přerušení celkem dvěma reklamními bloky. Pořady obsahující umístění
produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby
diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
byl pořad Tajemství Jiřiny Bohdalové, odvysílaný dne 11. 10. 2023 od 20:36 hodin na programu
Televize Barrandov, označen symbolem PP upozorňujícím na umístěný produkt a jaký umístěný
produkt byl v pořadu zařazen, a jestliže se jednalo o pořad s umístěným produktem, proč nebyl

pořad řádně označen symbolem PP i po skončení přerušení reklamou a na konci pořadu. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, o podání vysvětlení, zda v pořadu
Co na to vaše peněženka, odvysílaném dne 18. 10. 2023 od 17:55 hodin na programu CNN Prima
News, byl umístěn produkt ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a jestliže pořad
skutečně obsahoval umístěný produkt, proč nebyl řádně označen i na svém konci, když byl
symbolem PP označen na svém začátku. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, zda v pořadu
Dobré ráno, odvysílaném dne 9. 10. 2023 od 05:59 hodin na programu ČT2, byl umístěn produkt
ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a jestliže pořad skutečně obsahoval
umístěný produkt, proč nebyl řádně označen na svém začátku. Pořady obsahující umístění
produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby
diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá společnost Clash of the Stars s.r.o., U
Lesa 764/10, Ráj, 734 01, Karviná, IČ 10941959, o podání vysvětlení k obsahu postoupeného
podnětu č.j. RRTV/12450/2023-vra a dále k objasnění formy šíření a charakteru poskytování
audiovizuálního mediálního obsahu prostřednictvím https://clashofthestars.tv/#/. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima provozovatele FTV Prima,
spol. s r.o. ze dne 1. 9. 2023 od 11:00 do 23:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení, na
základě jakého smluvního ujednání byly v pořadu Máme rádi Česko odvysílaném dne 1. září 2023
v čase od 20:20:56 hodin na programu Prima prezentovány produkty obchodního řetězce Lidl.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení týkající
se: 1) pořadu Prostřeno! odvysílaného dne 1. září 2023 na programu Prima v čase od 17:50:59
hodin, a to zda sponzory tohoto pořadu ve smyslu definice zákona o vysílání byly subjekty: Ive
5
InkontinStop a Pssst Forte!, a pokud ano, z jakého důvodu byly odvysílány sponzorské vzkazy

těchto subjektů pouze v průběhu vysílání pořadu Prostřeno! (konkrétně v čase 18:30:46 a 18:39:52
hodin) a ne na začátku jeho vysílání tak, jak ukládá ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001
Sb.; 2) pořadu Ano, šéfe! odvysílaného dne 1. září 2023 na programu Prima v čase od 14:43:06
hodin, a to zda sponzory tohoto pořadu ve smyslu definice zákona o vysílání byly subjekty: FOOD
a Interspar, a pokud ano, z jakého důvodu byly tyto subjekty označeny jako sponzoři pouze v
závěrečné znělce pořadu (v čase 15:50:54 hodin) a ne tak, jak stanovuje § 53 odst. 4 zákona
č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby byl každý zcela nebo
zčásti sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označen
jménem nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se
rozumí zejména odkaz na jeho výrobky, služby nebo na jejich charakteristický znak. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima +1 provozovatele FTV Prima,
spol. s r.o. ze dne 1. 9. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu odvysílal na programu Prima +1 dne 1. 9. 2023 v časovém úseku od 18:00 do 24:00
hodin celkem dvanáct bloků reklamních sdělení v celkové délce 81 minut, když § 50 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb. stanovuje, že „čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním
vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v době od 18:00 do 24:00 hodin 20 % této doby“,
což činí 72 minut. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV DAKR provozovatele
TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.ze dnů 28. a 29. srpna 2023 v časovém úseku od 0:00 do 24:00
hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst.1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV PRODUKCE DAKR,
s.r.o., IČ 286 96 921, sídlem Obchodní 41, 434 01 Most, na porušení licenčních podmínek
televizního programu TV DAKR, jehož se dopustil tím, že dne 29. srpna 2023 neaktualizoval v
16.00 hodin vysílanou smyčku, jak ukládají další programové podmínky licence programu. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV PRODUKCE DAKR,
s.r.o., IČ 286 96 921, sídlem Obchodní 41, 434 01 Most, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
neobsahují záznamy programu TV DAKR ze dnů 28. a 29. srpna 2023, poskytnuté Radě na
základě žádosti č. j. RRTV/9825/2023-bur, označení televizního programu (logo). Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV PRODUKCE DAKR,
s.r.o., IČ 286 96 921, sídlem Obchodní 41, 434 01 Most, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní
povinnosti plynoucí z ustanovení § 32 odst. 9 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně,

jakým způsobem umožňuje divákům televizního programu TV DAKR přístup ke svému identifikačnímu
číslu.Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu SPORT3 HU provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 2. října 2023 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, o podání vysvětlení,zda se
v případě záznamu programu SPORT3 HU poskytnutého Radě na základě žádosti č. j.
RRTV/11269/2023-bur jedná skutečně o kompletní záznam kontinuálního úseku vysílání, tedy
záznam vysílání v podobě, v jaké byl distribuován divákovi, tj. včetně všech pořadů, dalších částí
vysílání a loga programu, zaznamenaný v reálném čase, bez jakýchkoli střihových či jiných
technických úprav. Konkrétně, zda ve vymezeném časovém úseku odvysílal pouze přenos jednoho
fotbalového utkání, zda se jednalo o přímý přenos a pokud ano, z jakého důvodu zaslaný záznam
nijak nezohledňuje poločasovou přestávku. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoon Network Nordic
provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 2. 10. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoon Network French
provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 2. 10. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Premier Sport 2 CZ provozovatele
O2 TV s.r.o. ze dne 28. srpna 2023, časového úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele O2 TV s.r.o., IČ
039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu byl pořad UFC Fight Night: Holloway vs The Korean Zombie (záznam galavečera
bojových sportů organizace UFC – Singapur), odvysílaný dne 28. srpna 2023 od 20:00 hodin na
programu Premier Sport 2 CZ, opatřen grafickým znakem „18+“, určujícím potenciální závadnost
jeho obsahu pro nezletilé osoby, zatímco stejný pořad odvysílaný téhož dne ve stejném čase na
programu Premier Sport 2 SK byl opatřen grafickým znakem „15“. Podle § 32 odst. 1 písm. u)
zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel povinen označit grafickým znakem „18+“ takové pořady,
na které se vztahují omezení podle § 32 odst. 1 písm. g) téhož zákona. Pokud tedy byl pořad UFC
Fight Night: Holloway vs The Korean Zombie označen grafickým znakem „18+“, bylo by nezbytné
takový pořad zařadit do vysílání v době od 06.00 do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Premier Sport 2 SK provozovatele
O2 TV s.r.o. ze dne 28. srpna 2023, časového úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červenec 2023.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), vydala toto usnesení:
Rada zastavuje se společností AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., v likvidaci, IČ
276 95 964, Vídeňská 51/122, Přízřenice, PSČ 619 00, Brno, řízení o přestupku vedené pro možné
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se tato společnost,
jakožto provozovatel televizního vysílání, mohla dopustit tím, že neposkytla Radě na její vyžádání

záznam vysílání programu Brno TV ze dnů 23. – 24. dubna 2023 v časovém úseku od 00.00 do
24.00 hodin, respektive ze dnů 6. -7. srpna 2023 v časovém úseku 00.00 – 24.00 hodin, neboť
společnost jakožto právnická osoba zanikla.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, na základě jakého smluvního
ujednání byly v pořadu ZOO, který nebyl označen symbolem PP upozorňujícím na umístění
produktu, odvysílaném na programu Prima dne 6. 6. 2023 od 20:20 hodin a dne 8. 6. 2023 od
20:21 hodin, prezentovány produkty KFC.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o-odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu ZOO na programu Prima dne 6. 6. 2023 od 20:20 hodin a dne
8. 6. 2023 od 20:21 hodin, že věc odkládá.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s Akčními plány zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025 poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání CICO TV, dostupné na internetové adrese www.cico.tv, společnost CICO s.r.o.,
IČ 070 06 039, se sídlem V Hájích 381/4, Praha, PSČ 149 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání FILM POPULAR, dostupné na internetové adrese www.filmpopular.cz,
společnost Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem Václavské náměstí
831/21, Praha, PSČ 113 60, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady
nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a
osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Dramox.cz, dostupné na internetové adrese http://www.dramox.cz, společnost
Dramox s.r.o., IČ 092 22 103, se sídlem Bucharova 2928/14a, Praha, PSČ 158 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování
nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na
období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby

na vyžádání VIDEOPORTÁL, dostupné na internetové adrese www.onetv.cz, společnost
Extra Online Media s. r. o., IČ 243 16 920, se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha, PSČ 140 00,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání FABEX OSTRAVSKO, dostupné na internetové adrese www.TVOVA.cz,
společnost FABEX MEDIA s.r.o., IČ 268 49 976, se sídlem Kosmova 651/16, Ostrava, PSČ 702 00,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání AETV – Alter Edu TV, dostupné na internetové adrese www.aetv.cz, společnost
Fibonacci Production s.r.o., IČ 095 36 264, se sídlem Rybná 716/24, Praha, PSČ 110 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování
nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na
období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Televize Blansko – Videožurnál on-line, dostupné na internetové adrese
www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal, Jana Popelku, IČ 137 15 569, se sídlem
Horní Palava 780/41, Blansko, PSČ 678 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou
výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Českokrumlovská televize CKTV, dostupné na internetové adrese
www.cktv.cz, společnost JČ1 z.s., IČ 014 38 921, se sídlem Dolní Svince 4, Dolní Třebonín, PSČ
382 32, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Jindřichohradecká televize, dostupné na internetové adrese
http://www.jhtv.cz/, společnost Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 281 09 503, se sídlem sídliště
Vajgar 532, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou
výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým

postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání www.televize-js.cz, dostupné na internetové adrese www.televize-js.cz, Jiřího
Středu IČ 105 18 266, se sídlem Seifertova 899, Úpice, PSČ 542 32, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Lounge TV, dostupné na internetové adrese www.loungetv.cz, společnost
Lounge and Live TV s.r.o., IČ 178 01 451, se sídlem Nové sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování
nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na
období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Vysíláme Živě, dostupné na internetové adrese www.vysilamezive.cz,
společnost Metropolitní s.r.o., IČ 481 72 481, se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, PSČ
580 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání kukino, dostupné na internetové adrese www.kukino.tv, společnost, Mottygo
s.r.o., IČ 061 65 702, se sídlem Olšanská 2898/4e, Praha, PSČ 130 00, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů
pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne
1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání TV Fenix, dostupné na internetové adrese www.tvfenix.cz, Petra Uhra, IČ
675 49 799, se sídlem J. Palacha 2522/34, Praha, PSČ 690 02, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení

§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání LEO TV GALAXY VOD, dostupné na internetové adrese www.leotv.cz,
společnost PK 62, a.s., IČ 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Praha, PSČ 101 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování
nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na
období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Televize Vysočina, dostupné na internetové adrese www.televizevysocina.cz,
společnost SATT a.s., IČ 607 49 105, se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání Archiv pořadů televize Sport 5, dostupné na internetové adrese www.sport5.cz,
společnost SPORT 5 a.s. v likvidaci, IČ 272 02 569, se sídlem Na Poříčí 1046/24, Praha, PSČ
110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených
pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne
1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání audiovizuální mediální služba na vyžádání, dostupné na internetové adrese
www.tvnatura.cz, společnost Televize Natura s.r.o., IČ 070 13 809, se sídlem Křenovice 106,
Dubné, PSČ 373 84, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil
Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání R1 ZAK, dostupné na internetové adrese https://zaktv.cz/, společnost ZAK TV
s.r.o., IČ 648 35 669, se sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 301 00, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů
pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne
1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání ZKTV, dostupné na internetové adrese https://www.zktv.tv/, společnost
Západočeská kabelová televize s.r.o. IČ 279 85 563, se sídlem Dobrovského 180/15, Mariánské
Lázně, PSČ 353 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil

Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Internetové zpravodajství Olomouc, dostupné na internetové adrese
www.zzip.cz, společnost ZZIP s.r.o., IČ 483 94 556, se sídlem Dobnerova 526/18, Olomouc, PSČ
779 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání XTV, dostupné na internetové adrese www.xtv.cz, společnost XTV s. r. o., IČ
050 07 780, se sídlem Lidická 291/40, Praha, PSČ 150 00, o podání vysvětlení týkající se
upřesnění důvodů pro aplikaci výjimky pro zpřístupnění služby pro osoby se zrakovým postižením
a pro osoby se sluchovým postižením. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání SupremeXP, dostupné na internetové adrese https://www.supremexp.net/,
SupremeXP Enterprise s.r.o., IČ 092 94 121, se sídlem Národní 973/41, Praha, PSČ 110 00, o
podání vysvětlení týkající se upřesnění důvodů pro aplikaci výjimky pro zpřístupnění služby pro
osoby se zrakovým postižením a pro osoby se sluchovým postižením. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání FAMU Films, dostupné na internetové adrese https://famufilms.cz/, subjekt
Akademie múzických umění v Praze, IČ 613 84 984, se sídlem Malostranské náměstí 259/12,
Praha, PSČ 118 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě k Akčnímu plánu
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením
na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 potvrzení o jeho projednání s
organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením
(SONS, ASNEP), a žádá o jeho doplnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání KVIFF.TV, dostupné na internetové adrese www.kviff.tv, společnost KVIFF.TV
a.s., IČ 107 80 777, se sídlem Panská 892/1, Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu nepředložil k Akčnímu plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým
a pro osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025
potvrzení o jeho projednání s organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby
se zrakovým postižením (SONS, ASNEP), a žádá o jeho doplnění. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. – Rada v rámci své působnosti dané ustanovením

§ 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání televize Minor, dostupné na internetové adrese www.minor.cz, Minor,
příspěvková organizace, IČ 000 64 351, se sídlem Vodičkova 674/6, Praha, PSČ 110 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil k Akčnímu plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro
osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023
do dne 30. června 2025 potvrzení o jeho projednání s organizacemi sdružujícími osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením (SONS, ASNEP), a žádá o jeho doplnění.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání iDnes Kino a VIDEO iDNES, dostupných na internetových adresách
kino.idnes.cz a www.idnes.tv, společnost MAFRA, a.s., IČ 453 13 351, se sídlem Karla Engliše
519/11, Praha, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, zda po termínu předložení Akčního plánu
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením
na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 Radě dodatečně projednal tyto Akční
plány s organizací zastupující zájmy osob se zrakovým postižením, SONS, a Rada žádá o doplnění
potvrzení o proběhlých jednáních. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání BRNĚNSKÁ JEDNIČKA, dostupné na internetové adrese
https://brnenskajednicka.cz, Miroslava Krupicu, IČ 173 38 611, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2,
Brno, PSČ 612 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil k Akčnímu plánu
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením
na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 potvrzení o jeho projednání s
organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením
(SONS, ASNEP), a žádá o jeho doplnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání DVTV, dostupné na internetové adrese www.dvtv.cz, společnost Online
Partners s.r.o., IČ 026 97 858, se sídlem Holečkova 789/49, Praha, PSČ 15 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil k Akčnímu plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro
osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023
do dne 30. června 2025 potvrzení o jeho projednání s organizacemi sdružujícími osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením (SONS, ASNEP), a žádá o jeho doplnění.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání TV DAKR, dostupné na internetové adrese www.dakr-tv.cz, společnost TV
PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 286 96 921, se sídlem Obchodní 41, Most, PSČ 434 01, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil k Akčnímu plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro
osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 potvrzení o jeho projednání s organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým

postižením a osoby se zrakovým postižením (SONS, ASNEP), a žádá o jeho doplnění. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Watch & Know, dostupné na internetové adrese https://watchandknow.cz/,
subjekt Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 619 89 592, se sídlem Křížkovského 511/8, Olomouc,
PSČ 779 00, o podání vysvětlení, zda po termínu předložení Akčního plánu zpřístupňování
nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením na období ode
dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 Radě dodatečně ukončil projednání tohoto Akčního
plánu s organizací zastupující zájmy osob se zrakovým postižením, SONS, a Rada žádá o doplnění
potvrzení o proběhlých jednáních. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání iVysílání, ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4,
Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu přijal ve svém Akčním plánu
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 nižší závazky ohledně
zpřístupnění pořadů pro osoby se sluchovým i osoby se zrakovým postižením, než by odpovídalo
vykázanému podílu reálně zpřístupněných pořadů v rámci iVysílání v předchozích letech. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání Autosalon a Prima+, společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci
předloženého Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025 (dále jen „Akční plán“) není uveden konkrétní minimální závazek zpřístupnění k
jednotlivým službám na sledovaná roční období, z nichž by bylo možné dovozovat navyšování
celkového podílu zpřístupněných pořadů v čase, a současně Rada žádá o doplnění informace, zda
Akční plán byl schválen zastupující organizací SONS. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání nova.cz, umístěné na internetové adrese nova.cz , společnost TV Nova s.r.o.,
IČ 458 00 456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5A, Praha, PSČ 152 00, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu v rámci předloženého Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán“) není uveden konkrétní minimální závazek
zpřístupnění služby nova.cz pro osoby se zrakovým postižením na jednotlivá sledovaná roční
období, z něhož by bylo možné dovozovat navyšování celkového podílu zpřístupněných pořadů v
čase, a současně Rada žádá o doplnění informace, zda Akční plán byl schválen zastupující
organizací SONS.
– Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení

§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Videotéka, dostupné prostřednictvím aplikace pro set-top boxy a mobilní
zařízení, společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Praha, PSČ 148 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci předloženého Akčního plánu
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán“),
byl k Akčnímu plánu přiložen Rámcový dokument Výboru nezávislého ICT průmyslu a z jakého
důvodu Rada neobdržela potvrzení o projednání Akčního plánu s organizací ASNEP. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Televizeseznam.cz, dostupné na internetové adrese www.televizeseznam.cz,
společnost Seznam.cz, a. s., IČ 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha, PSČ 150 00,
o podání vysvětlení v souvislosti s Akčním plánem zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby
se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023
do dne 30. června 2025 na audiovizuální mediální službě na vyžádání Televizeseznam.cz v
souvislosti s uplatněním výjimky pro povinnost zpřístupňování. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele Filmana Studio s.r.o., IČ 17765391, doručeného Radě dne 19. října 2023, toto
potvrzení: Poskytovatel Filmana Studio s.r.o., IČ 17765391, sídlem Filmová 174, Zlín, 76001, byl
dne 7. listopadu 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována pod názvem Filmana,
umístěná na internetové adrese www.filmana.cz.

OSTATNÍ
– Rada schvaluje termíny zasedání RRTV v roce 2024.

V Praze dne 9. 11. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET