Tisková zpráva z 19. zasedání Rady konaného dne 21. 11. 2023
Publikováno 24.11.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 19. zasedání projednala 49
bodů programu. Vyhodnotila 17 stížností diváků a posluchačů, vydala devět upozornění na
porušení zákona.


Rada uložila dvě pořádkové pokuty, každou ve výši 1000 Kč, provozovateli Město Přibyslav, jelikož
bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k logu programu TV Přibyslav a rovněž vysvětlení, z
jakého důvodu jako zvukový podkres videotextové smyčky v rámci vysílání programu TV Přibyslav
ve dnech 4. – 5. června 2023 zvolil vysílání programu Český rozhlas Region, ačkoli v rámci
podmínek licence programu TV Přibyslav deklaruje, že do programu nebudou zařazeny žádné části
programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.
Rada na svém 19. zasedání udělila společnosti HBO Europe s.r.o. 5 licencí k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů s názvy programů:
HBO Czechia and Slovakia, HBO Adria, HBO Poland, HBO Hungary a HBO Romania.
Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje 89 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem
Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn.
2013/681/zab/MED, č.j. bar/2378/2014 ze dne 15.4.2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio FM
Plus a ve změně licenčních podmínek, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu
tohoto rozhodnutí.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o žádosti
provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 12800 Praha,
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
13 57 13 / 50 40 50 a Černice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 24 58 / 49 41 01, neboť
žadatel vzal svou žádost zpět.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49
32 53; Šumperk II 102,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 58 46 / 49 57 31;

Zábřeh 105,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 51 49 / 49 51 43 se lhůtou pro doručení žádostí do
21. prosince 2023.
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. 2014/232/zab ze dne 28. dubna 2015 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), s licencemi č.j. Ru/116/04 ze dne
7. července 2004 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím
vysílačů (licence zanikající), č.j. 2014/491/zab ze dne 2. prosince. 2014 k rozhlasovému vysílání
programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající), č.j. 2018/161/zab ze
dne 4.6.2019 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím vysílačů
(licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. 2019/341/zab ze dne 19.11.2019 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licencemi č.j. Ru/100/01 ze dne 9. 5.
2001 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j.
2011/778/zab ze dne 31.7.2012 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného
prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/676/zab ze dne 22.7.2014 k rozhlasovému vysílání programu
Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2014/75/zab ze dne 16. prosince 2014 k
rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2015/848/zab
ze dne 15. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím
vysílačů, č.j. 2015/852/zab ze dne 15.3.2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio
šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2015/848/zab ze dne 15. března 2016 k rozhlasovému
vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2016/39/zab ze dne 21.6.2016
k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2016/726/zab
ze dne 18.7.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů,
č.j. 2017/395/zab ze dne 10.10.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného
prostřednictvím vysílačů, č.j. 2011/1121/zab ze dne 18.9.2012 k rozhlasovému vysílání programu
Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2012/449/zab ze dne 19.3.2013 k rozhlasovému
vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/671/zab ze dne 4. února
2014 2013 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j.
2013/673/STR/Gam ze dne 4. února 2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného
prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/675/zab ze dne 4. února 2014 k rozhlasovému vysílání
programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/712/zab ze dne 15.4.2014 k
rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/690/zab
ze dne 15.4.2014 2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím
vysílačů, č.j. 2014/373/zab ze dne 4.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio
šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2017/1095/zab ze dne 4. září 2018 k rozhlasovému vysílání
programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/784/zab ze dne 27.5.2014 k
rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2014/4/zab ze
dne 19.8.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů a
č.j. 2013/1000/zab ze dne 4. listopadu 2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).- Rada podle ustanovení

§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence sp.zn. RRTV/2022/1402/zab ze dne 21. března 2023 k rozhlasovému vysílání programu
Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licencemi č.j. Ru/99/01 ze
dne 9. května 2001 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím
vysílačů, sp. zn. 2013/682/zab ze dne 1.dubna 2014 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio
šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/975/zab ze dne 16. září 2014 k rozhlasovému
vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2021/151/zab ze dne
20. července 2021 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím
vysílačů, sp. zn. 2015/118/zab ze dne 21. července 2015 k rozhlasovému vysílání programu Fajn
radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/719/zab ze dne 29.dubna 2014 k
rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn.
2014/343/zab ze dne 2. prosince 2014 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného
prostřednictvím vysílačů a sp. zn. 2021/730/zab ze dne 26. dubna 2022 k rozhlasovému vysílání
programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/93/99 ze dne 14.12.1998 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Orion šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2015/355/zab ze dne 19. 7. 2016
k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Orion šířeného prostřednictvím vysílačů (licence
zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/32/99 ze dne 14.12.1998 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2011/771/zab ze dne 2.10.2012 k
rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn.
2013/720/zab/MED ze dne 29.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného
prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/990/zab ze dne 21.10.2014 k rozhlasovému vysílání
programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/991/zab ze dne
21.10.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů
(licence zanikající).
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence sp. zn. 2014/46/zab ze dne 4.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK
šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence č.j. Ru/139/01 ze dne 12.6.2001
k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn.
2011/773/zab ze dne 17.7.2012 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného
prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/992/zab ze dne 30.9.2014 k rozhlasovému vysílání

programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2016/915/zab ze dne
25.4.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp.
zn. 2016/917/zab ze dne 25.4.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného
prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2016/1027/zab ze dne 6.6.2017 k rozhlasovému vysílání
programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli EVROPA 2,
spol. s r. o. (program EVROPA 2; Praha 88,2 MHz) dne 2. listopadu 2023, 4S PRODUCTION a.s.
(program Expres FM; Praha 90,3 MHz) dne 2. listopadu 2023, MEDIA BOHEMIA a.s. (program
Fajn radio; Praha 97,2 MHz) dne 2. listopadu 2023, Frekvence 1 a.s. (program Frekvence 1; Praha
102,5 MHz) dne 2. listopadu 2023.
– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
– Rada se seznámila usnesením Městského soudu v Praze č.j. 5 A 90/2021-41 ze dne 31.10.2023,
kterým bylo zastaveno řízení o žalobě společnosti Prime Studio s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn.
RRTV/2021/420/str, č.j. RRTV/7645/2021-str ze dne 8.6.2021, kterým Rada odmítla žádost
společnosti Prime Studio s.r.o. o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového
vysílání programu Radio Context šířeného prostřednictvím vysílačů.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 00 Praha
2, o vysvětlení týkající se rozhovoru, který byl na programech ČRo Radiožurnál a ČRo Plus
odvysílán dne 11. října 2023 v příspěvku od 18:10:18 do 18:15:32 hodin, a to, jak zajistil, aby v
něm byly dodrženy zásady objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 00 Praha
2, o vysvětlení týkající se epizody pořadu Vinohradská 12, která byla na programech ČRo Plus
odvysílána dne 25.dubna 2023 v čase od 19:06:31 do 19:29:44 hodin, a to, jakým způsobem
zajistil, aby v dané epizodě byly dodrženy zásady objektivity a vyváženosti, konkrétně, aby byl
oběma stranám poskytnut srovnatelný prostor.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu:
HBO Czechia and Slovakia; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na
filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela
nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října
2023 pod č.j. RRTV/12416/2023-vra.
– Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu:
HBO Adria; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a
seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo,

Černá Hora, Severní Makedonie; hlavní jazyk vysílání: anglický; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j. RRTV/12417/2023-vra.
– Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu:
HBO Poland; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a
seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j. RRTV/12419/2023-vra.
– Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu:
HBO Hungary; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a
seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; časový rozsah vysílání: 24
hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j. RRTV/12421/2023-vra.
– Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu:
HBO Romania; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a
seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Rumunsko, Moldavsko; hlavní jazyk vysílání: rumunský jazyk; časový rozsah
vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j.
RRTV/12420/2023-vra.
– Rada prodlužuje provozovateli TV MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841 se sídlem: 8. května 497/37,
779 00 Olomouc, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence sp. zn.
2014/499/FIA/TV, č.j. FIA/2223/2014 ze dne 17. června 2014, k provozování regionálního
zemského digitálního televizního vysílání programu TV MORAVA, šířeného prostřednictvím
vysílačů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 7. listopadu 2023 pod č.j.
RRTV/13101/2023-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, doručeným Radě
dne 3. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13009/2023-vra, spočívajícím v oznámení rozšíření vysílání
programu Kurýr TV o novou lokalitu dle parametrů IO 302273/PT k 1. listopadu 2023.“
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele AQUA content s.r.o., IČ 171 29 303, doručeným
Radě dne 13. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13239/2023-vra, spočívajícím v oznámení zahájení
vysílání programu iVodárenství TV.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
28. října do 7. listopadu 2023: Česká televize / ČT1 – 168 hodin – Fico 2.0 a Mašínovský bumerang,
1. 10. 2023 od 21:15 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v pořadu
Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, 30. 10. 2023 od 17:35 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
– PP v pořadu Česko Slovensko má talent 4. 11. 2023 od 10:34 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
– Jan Žižka, 3. 11. 2023 od 20:20 hod; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL
HUNGARY – 40 let panic, 20. 9. 2023 od 15:17 hod; Televizní reklama na Albert; Televizní reklama
na Allegro; Televizní reklama na Foodora; Česká televize / ČT24 – Slovensko rozhodlo, 1. 10. 2023
od 10:00 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – S ex ve městě, 3. 11. 2023
od 22:33 hod; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network – upoutávka;
TV Nova s.r.o. / TN Live – přímý přenos ze soudní síně; Stížnost ČSSZ na zaměstnance České
televize.- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. října 2023 od 21:15 hodin
odvysílal na programu ČT1 pořad 168 hodin, který v moderátorském uvedení reportáže Fico 2.0
obsahoval sdělení z redakční pozice „Do hry se tak dle všeho vrátí politik, s nímž se v minulosti
dostala k moci mafie a na Slovensku tekla krev.“, které obsahovalo formulaci „s nímž“ vyjadřující
nejasným způsobem vztah mezi politikem a zmíněnými negativními jevy na Slovensku, který nebyl
rozebírán v následující reportáži. Provozovatel tím divákům neposkytl objektivní a vyvážené
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. 10. 2023 od 20:00
hodin na programu Prima Max odvysílal pořad Mortal Instruments: Město z kostí a porušil povinnost
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly narušit
fyzický, psychický nebo mravní nezletilých osob, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán
v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, obsahoval brutální scény. Ve filmu je agrese protkána celým
dějem a divák je konfrontován až zahlcen destrukcí, kterou reprezentují děsiví démoni. Scény
zahrnují nepřímé násilí, které je leitmotivem celého příběhu, a mohou být spouštěčem vzniku
závislosti na nepřímém násilí a následně zvýšení agresivního chování nebo příčinou traumatu.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu
Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem dne 30. října 2023 od 17:35 hodin na programu Televize
Barrandov. Pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen piktogramem PP pouze
na svém začátku a konci. Po přerušení reklamními bloky označení chybělo. Tím došlo k porušení
povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny
jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v
omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu nebyl pořad Česko Slovensko má talent, odvysílaný na programu Prima dne 29. října 2023
od 20:23 hodin, označen symbolem PP ve svém závěru, a dále, proč označení PP zcela
absentovalo v rámci vysílání téhož pořadu dne 4. listopadu 2023 od 10:34 hodin na programu
Prima. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení

§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. listopadu 2023 ve 20:20
hodin odvysílal na programu Prima pořad Jan Žižka. Snímek zahrnoval velké množství brutálních
záběrů, obsahujících exponované násilí, usmrcování, válčení, detaily zranění a mrtvých těl, fyzické
i psychické utrpení přítomných postav. Tyto explicitní scény mají potenciál vyvolat u dětského
diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Děti mohou na přemíru
televizního násilí reagovat úzkostí. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a na základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci
některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních
mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), vyzývá provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto
provozovatele programu AMC CHANNEL HUNGARY, směřovaného na území Maďarska, a
vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2014 o udělení licence k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. FIA/3744/2014, spis. zn.
2014/971/FIA/AMC), k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných
právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace
a odpovídající doby vysílání (mezi 21. a 5. hodinou), k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním
pořadu 40 let panic dne 20. září 2023 od 15:17 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Fun provozovatele TV Nova
s.r.o. ze dne 24. 10. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456,
sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení, jaké povahy byl
sponzorský vzkaz společnosti Betano odvysílaný na programu Nova Fun dne 24. října 2023 v čase
od 18:22:16 do 18:22:26 hodin, resp. pokud šlo o sponzora pořadu, z jakého důvodu nebylo
oznámení sponzora do vysílání zařazeno tak, jak vyžaduje § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu AMC CHANNEL
UKR/Baltics provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 17. července 2023 v
časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central Europe
s.r.o., IČ: 271 12 501, sídlem: Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, kdy byl na
programu AMC CHANNEL UKR/Baltics dne 17. 7. 2023 v cílové lokaci (Bělorusko, Estonsko,
Lotyšsko, Litva, Ukrajina) reálně odvysílán pořad Saw 2, a dále, jakým způsobem dle § 32 odst. 1
písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. poskytuje k pořadům označeným grafickým znakem „18+“
dostatečné informace o obsahu závadném pro nezletilé osoby tak, aby byly snadno a bezúplatně
dostupné, resp. jakým způsobem poskytl tyto informace k pořadu Saw 2. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 2. října 2023 v časovém úseku od 12:00
do 24:00 hodin.- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MIS provozovatele

město Roudnice
nad Labem ze dnů 28. a 29. srpna 2023 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila se screeningem záznamu vysílání programu Prima love provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o., a to zde dnů 20. srpna 2023, 00:00 – 24:00 hodin a 21. srpna 2023, 00:00 –
06:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TELEVIZE HBin, družstvo,
IČ 25918133, B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, PSČ 58001, na porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam
vysílání programu TelevizeHBin ze dnů 2.-3. října 2023 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin,
tj. dvou dnů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k poskytnutí původních záznamů 7 dní ode dne
doručení tohoto upozornění. Pokud provozovatel již záznamy z uvedeného data nedisponuje, lze
alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout záznam vysílání programu TELEVIZE HBin ze dnů
20.-21. listopadu 2023 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu Nova Cinema provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 21. října 2023, 20:00 – 22:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá
provozovateli Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 58222,
pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 1000 Kč,
neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným přípisem č.j.
RRTV/9749/2023-loj, doručeným dne 17. 8. 2023), zda jako logo programu TV Přibyslav užívá
znak Města Přibyslav, který uváděl ve dnech 4. – 5. června 2023 v časovém úseku od 00:00 do
24:00 hodin v levém horním rohu obrazovky, a to po celou dobu vysílání, či zda je logem programu
graficky zpracovaný text „TV Přibyslav“, který v uvedených dnech uváděl pouze v průběhu vysílání
zpravodajských (reportážních) bloků. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2023805.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Město Přibyslav, IČ
00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 58222, o podání vysvětlení, zda jako logo
programu TV Přibyslav užívá znak Města Přibyslav, který uváděl ve dnech 4. – 5. června 2023 v
časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin v levém horním rohu obrazovky, a to po celou dobu
vysílání, či zda je logem programu graficky zpracovaný text „TV Přibyslav“, který v uvedených
dnech uváděl pouze v průběhu vysílání zpravodajských (reportážních) bloků. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá
provozovateli Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 58222,
pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 1000 Kč,
neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným přípisem č.j.
RRTV/9753/2023-loj doručeným dne 17. 8. 2023), z jakého důvodu jako zvukový podkres

videotextové smyčky v rámci vysílání programu TV Přibyslav ve dnech 4. – 5. června 2023 v
časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin zvolil vysílání programu Český rozhlas Region, ačkoli v
rámci podmínek licence programu TV Přibyslav (licence udělená rozhodnutím č. j.
RRTV/6254/2022-smu, JID 478701-RRTV, ze dne 17. května 2022, sp. zn. RRTV/2022/311/smu)
deklaruje, že do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného
provozovatele vysílání. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2023806.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Město Přibyslav, IČ
00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 58222, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu jako zvukový podkres videotextové smyčky v rámci vysílání programu TV Přibyslav ve
dnech 4. – 5. června 2023 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin zvolil vysílání programu Český
rozhlas Region, ačkoli v rámci podmínek licence programu TV Přibyslav (licence udělená
rozhodnutím č. j. RRTV/6254/2022-smu, JID 478701-RRTV, ze dne 17. května 2022, sp. zn.
RRTV/2022/311/smu) deklaruje, že do programu nebudou zařazeny žádné části programu
převzaté od jiného provozovatele vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), vydala dne
21. listopadu 2023 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku
vedené pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Česká tajenka dne 6. května 2023 od 06:17 hodin na programu
Barrandov Krimi, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na
porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení ustanovení § 53a odst. 2
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 6. května 2023 od 06:17 hodin na
programu Barrandov Krimi odvysílal pořad Česká tajenka, který je pořadem s umístěním produktu,
v němž byl nepatřičně zdůrazněn produkt od společnosti Kabát spol. s r.o. (vánočka a poukaz v
hodnotě 400 Kč na nákup v prodejnách pekáren Kabát), kdy kombinací obrazové složky a
komentáře moderátora vykreslujícím veskrze pozitivní a podrobnou charakteristiku produktu bylo
docíleno toho, že o umístěném produktu bylo divákům poskytnuto co nejvíce informací, a to bez
zřejmého dramaturgicko-režijního opodstatnění. Umístěný produkt byl verbálními a obrazovými
prostředky nepatřičně zmiňován a uvedená sdělení působila nad rámec pořadu. Případná výhra
od pekárny Kabát nebyla jen stručně popsána, ale obsahovala i charakteristiku samotné
společnosti, která byla vykreslena v pozitivním světle například zmiňováním ruční výroby,
čerstvých a kvalitních surovin, originalitou každého kusu výrobku či dodržováním tradičních
receptur. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu v reportáži „Na chudý lid přísnost“,
odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 18. září 2022 na programu ČT1, nebyl dán prostor pro

vyjádření nikomu ze zastánců stávající právní úpravy oddlužení z řad expertních, profesních či
komunálních zástupců.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 13 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v reportáži Na chudý lid přísnost,
odvysílané jako součást pořadu 168 hodin, dne 18. září 2022 na programu ČT1, neposkytl prostor
pro vyjádření zastánců stávající právní úpravy oddlužení z řad expertních, profesních či
komunálních zástupců, aby si diváci na sledované téma mohli vytvořit svůj vlastní nezávislý názor.
Do reportáže sice byly zařazeny promluvy poslance Marka Bendy (ODS), který vyjádřil svou obavu
ze zmírňování podmínek oddlužení, nicméně ty byly vzápětí redakcí znevažovány či
zpochybňovány například slovy: „Marek Benda, jehož názor na věc je postaven spíš na dojmech
než na tvrdých datech.“, „Přestože pro hovoří jasná data, nejdéle sloužící poslanec Benda opakuje
nepravdivá klišé.“, „Jenže ve skutečnosti Marek Benda škodí jak dlužníkům, tak i jejich věřitelům.“
Reportáž tak byla zpracována jednostrannou optikou pouze z pohledu dlužníka, respektive osob
hájících práva dlužníků, aniž by divákovi byly představeny relevantní argumenty svědčící proti
přílišnému zmírňování podmínek oddlužení. Provozovatel se tímto jednáním dopustil porušení
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ: 00027383,
sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu obsahovala reportáž Nová pravidla
ochrany tzv. whistleblowerů, odvysílaná v rámci pořadu Události dne 1. srpna 2023 od 19:00 hodin,
informaci, že vnitřní oznamovací systém musejí v souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb. zavést
od 1. srpna 2023 veřejné instituce včetně obcí s více než 10 tisíci obyvateli a také firmy, které mají
nejméně 50 zaměstnanců, když ustanovení § 29 příslušného zákona stanovuje, že povinné
subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů, zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém
do 15. prosince 2023.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním reportáže Nová pravidla ochrany tzv. whistleblowerů v rámci pořadu
Události dne 1. srpna 2023 na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., z
jakého důvodu byly pořady Nebezpečné vztahy, odvysílaný dne 4. září 2023 od 16:05 hodin na
programu Televize Barrandov, Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, odvysílaný dne 4. září 2023
od 17:30 hodin na programu Televize Barrandov a Jak to dopadlo!? FINÁLE, odvysílaný dne 4. září
2023 od 18:20 hodin na programu Televize Barrandov, označeny jako pořady obsahující umístění
produktu.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, dne
4. září 2023 od 16:05 hodin a 17:30 hodin na programu Televize Barrandov, Jak to dopadlo!?

FINÁLE, odvysílaný dne 4. září 2023 od 18:20 hodin na programu Televize Barrandov, že věc
odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., ohledně
absence loga u smyček na programech Infokanál Batňovice, TKR Seč, Info-kanál Horní Počaply a
ohledně uvedení nesprávného loga programu Info-kanál v městské části Vidochov.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KATRO SERVIS, spol. s
r.o., IČ: 15043355, sídlem: Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, na porušení licenčních podmínek
licence ze dne 19. března 2002, č. j. Ru/80/02/1082, ve znění pozdějších změn, k provozování
televizního vysílání programu Infokanál v městské části Vidochov, kterého se dopustil tím, že ve
dnech 4.-5. června 2023 označoval televizní program Info-kanál v městské části Vidochov logem
TV Zlaťák, ačkoli podle platného znění licenčních podmínek je název programu Info-kanál v
městské části Vidochov. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KATRO SERVIS, spol. s
r.o., IČ: 15043355, sídlem: Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady zaslal záznam
vysílání z období 4. – 5. června 2023 v takové podobě, že absentovalo logo programu, čímž
provozovatel porušil povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě
záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání
a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., ohledně
propagační sdělení: kadeřnictví Martina, fotovoltaika rodinného domu na klíč – Krzikala, Sládek,
kotle Hercog.cz a Kralovskepeletky.cz.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o.,
z jakého důvodu v rámci vysílání programu TV Paprika (určeného pro Rumunsko a Moldávii) dne
17. července 2023 v čase od 12.00 do 24.00 hod. absentovaly titulky v rumunštině.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s. r. o., z jakého důvodu
na programu Cartoonito French dne 4. května 2023 po čas vysílání tří epizod seriálu Bugs Bunny
Builders, uvedených v časech 12:57, 15:11 a 20:54 hodin, absentovalo logo programu.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2019/784/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV odvysílaného dne 9.7 2019 od 12:41
hodin na programu KINO BARRANDOV.
– Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2023/905/had provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu reklamy Dolgit (krém) odvysílané dne 21.5.2023 v čase 12:44 hodin na
programu Prima (mutace I) a reklamy Dolgit (krém) odvysílané dne 13.5.2023 v čase 20:18 hodin
na programu Prima (mutace II).
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele Kinobox s.r.o., IČ: 17368162, doručeného Radě dne 6. listopadu 2023, toto potvrzení:

Poskytovatel Kinobox s.r.o., IČ: 17368162, sídlem Štítného 1233/34, Žižkov, 130 00
Praha 3, byl dne 21. listopadu 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode
dne 1. června 2023 pod názvem Kinobox, na internetové adrese www.kinobox.cz nebo
prostřednictvím aplikace Kinobox pro iOS a Android.
– Rada se seznámila s vysvětlením Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o.
(SPIR), Korunní 483/89, Vinohrady, PSČ 130 00, Praha 3, ve věci Etického kodexu, a konstatuje,
že Etický kodex spolupracujícího samoregulátora SPIR je schválený.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s obsahem 58. plenárního zasedání EPRA.
– Rada schvaluje Statut Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
– Rada schvaluje záštitu nad konferencí DIGIMEDIA 2024.
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za září a říjen roku
2023.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
V Praze dne 23. 11. 2023
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

 

Webdesign: Kabris|NET