Tisková zpráva z 21. zasedání Rady, konaného dne 19. 12. 2023
Publikováno 22.12.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 21. zasedání projednala 45 bodů
programu. Vyhodnotila 21 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení
zákona.


Rada na svém 21. zasedání udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. dvě licence
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice pro programy FILMCAFE
ROMANIA a FILMCAFE HUNGARY.Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu
kmitočtu Praha 91,9 MHz / 5 kW na Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW, žadatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
program RADIO 1 (licence č.j.: Ru/112/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Praha 98,1 MHz / 2 kW na Praha Petřín 98,1 MHz / 2 kW, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program KISS (licence
č.j.: Ru/116/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s podáním Martina Černého, IČ: 18386407, doručeným Radě dne
21. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13438/2023-vra, spočívajícím v reakci na oznámení o zahájení
správního řízení ve věci udělení souhlasu se změnou společníka ve společnosti provozovatele Londa
spol. s r. o. ze společnosti Agrofert, a.s. na společnost KAPRAIN CHEMICAL LIMITED.
– Rada uděluje společnosti Radiospol s. r. o. Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO
276 66 395, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas
(licence sp. zn. RRTV/2014/806/zab ze dne 16. prosince 2014) se souborem technických parametrů
Veselí nad Moravou 103, 6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří
let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r .o., se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27
Ostrava, IČO 253 96 676, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program
Radio Čas (licence sp. zn. RRTV/2020/746/zab ze dne 18. října 2022) se souborem technických
parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let
ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r .o., se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27
Ostrava, IČO 253 96 676, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program
Radio Čas Rock (licence sp. zn. RRTV/2014/596/zab ze dne 2. prosince 2014) se souborem
technických parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve,
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676 se sídlem Karla Svobody
130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. RRTV/2018/883/zab ze dne 12.1.2021) se
souborem technických parametrů Vsetín 106,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve,
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody
130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. 2014/233/zab ze dne 30.9.2014) se souborem
technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve,
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody
130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. 2013/968/zab ze dne 22.7.2014) se souborem
technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody
130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. 2012/264/zab ze dne 21.3.2013) se souborem
technických parametrů Ostrava město 99,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve,
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti JUKE BOX, spol. s r. o.,
IČ: 253 96 676 se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, o udělení transformační licence
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn.
RRTV/2023/324/zab ze dne 5.9.2023) se souborem technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz
/ 0,05 kW; Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW; Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW; Horní Heršpice 94,1 MHz /
0,05 kW; Javůrek 94,2 MHz / 0,05 kW; Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW; Mikulov 94,2 MHz / 0,05 kW;
Slavíč 90,2 MHz / 0,05 kW; Vyškov 91,9 MHz / 0,05 kW, neboť žádost nebyla Radě doručena nejdříve
po uplynutí 100 dní od udělení licence. Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.,

o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti JUKE BOX, spol. s r. o.,
IČ: 253 96 676 se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, o udělení transformační licence
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas (licence sp. zn. RRTV/2023/325/zab
ze dne 5.9.2023) se souborem technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW, Měřín 94,7
MHz / 0,05 kW a Velká Bíteš 101,0 MHz / 0,05 kW, neboť žádost nebyla Radě doručena nejdříve po
uplynutí 100 dní od udělení licence.
– Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Evropa 2 Východní Čechy, provozovatele
EVROPA 2, spol. s r.o. ze dne 17.10. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO UNITED
BROADVASTING, s.r.o. (program Radio 1; Praha 91,9 MHz) dne 29. listopadu 2023, JOE MEDIA,
s.r.o. (program HEY Radio; Praha 101,6 MHz) dne 29. listopadu 2023, MEDIA BOHEMIA, a.s.
(program Hitrádio City; Praha 93,7 MHz) dne 29. listopadu 2023, RADIO UNITED BROADCASTING,
s.r.o. (program Kiss; Praha 98,1 MHz) dne 29. listopadu 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se
sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 1.12.2023 pod č.j.
RRTV/14118/2023-vra, spočívajícím v informaci o výlukách vysílání programu Radio Proglas za
měsíc listopad 2023.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/14197/2023-vra) týkající se podcastového pořadu
ČRo s názvem „S Arenbergerem nejen o medicíně“. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se
seznámila se stížností (č. j. RRTV/14202/2023-vra) týkající se titulku článku zveřejněného na
internetových stránkách Českého rozhlasu.
– Rada rozhodla ve věci podání č. j. RRTV/14197/2023-vra o jeho postoupení pro nepříslušnost
dle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let, označení (název) programu: FILMCAFE
ROMANIA; základní programová specifikace: Převážně filmy uváděné v kinech a určené pro televizi
a méně výrazně minisérie, seriály a různé pořady související s kinematografií všech žánrů,
produkované hlavně ve Spojených státech amerických a sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech
světa; časový rozsah vysílání: 0:00-24:00 hod; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Rumunsko; hlavní jazyk vysílání: rumunský jazyk; v rozsahu dle žádosti
doručené dne 1. 12. 2023, RRTV/14117/2023-vac.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu
Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Rumunsko o
udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem Pobřežní
620/3, Praha 8, 186 00, k televiznímu vysílání programu FILMCAFE ROMANIA šířeném
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Převážně filmy uváděné v kinech a
určené pro televizi a méně výrazně minisérie, seriály a různé pořady související s kinematografií všech
žánrů, produkované hlavně ve Spojených státech amerických a sekundárně v Evropě, Asii a dalších
částech světa.
4
– Rada uděluje právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27-

Rada uděluje právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let, označení (název) programu: FILMCAFE
HUNGARY; základní programová specifikace: Převážně filmy uváděné v kinech a určené pro televizi
a méně výrazně minisérie, seriály a různé pořady související s kinematografií všech žánrů,
produkované hlavně ve Spojených státech amerických a sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech
světa; časový rozsah vysílání: 0:00-24:00 hod; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; v rozsahu dle žádosti
doručené dne 1. 12. 2023, RRTV/14123/2023-vac.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu
Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Maďarsko o
udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem Pobřežní
620/3, Praha 8, 186 00, k televiznímu vysílání programu FILMCAFE HUNGARY šířeném
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Převážně filmy uváděné v kinech a
určené pro televizi a méně výrazně minisérie, seriály a různé pořady související s kinematografií všech
žánrů, produkované hlavně ve Spojených státech amerických a sekundárně v Evropě, Asii a dalších
částech světa.
– Rada uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle,
140 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/3002/2015-zem, spis. zn.: RRTV/2015/697/zem, ze dne
25. srpna 2015, k provozování televizního vysílání programu O2TV Tenis šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, a to změnou označení názvu programu na Premier Sport 3 CZ, v rozsahu dle
žádosti doručené dne 27. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13811/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle,
140 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.:
RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, k provozování televizního vysílání programu O2TV
Sport8 šířeného prostřednictvím družice, a to změnou označení názvu programu na Premier Sport 3
SK a rozšířením výčtu států, na jejichž území je vysílání programu zcela nebo převážně směřováno,
o Slovensko, v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13811/2023-vra,
ve znění doplnění doručeného dne 6. prosince 2023 pod č.j. RRTV/14295/2023-vra.
– Rada na základě své pravomoci dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, žádá provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Staré
Město, 110 00 Praha 1, o vysvětlení ve věci programu MTV Italy, šířeného prostřednictvím družice na
základě licence č.j. RRTV/2544/2023-zil, sp.zn. RRTV/2023/103/zil ze dne 21. února 2023, a Comedy
Central Italy, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence č.j.
RRTV/8295/2023-blu, sp.zn. RRTV/2023/626/blu ze dne 18. července 2023, a to o sdělení informací
týkajících se jurisdikčních kritérií předmětných programů.
– Rada na základě své pravomoci dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), žádá společnost PRAHA12.com s.r.o., IČ: 04700813, se sídlem Zátišská 1914/1,
Modřany, 143 00 Praha 4, o vysvětlení toho, proč na internetových stránkách společnosti nabízí
poskytování doplňkové služby označené jako „Televize“, kdy by se v daném případě mohlo jednat o
provozování převzatého vysílání ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada registruje provozovateli, společnosti Prague Digital TV s.r.o., IČ: 289 91 800, se sídlem
Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, změnu skutečností uvedených v žádostech
o registraci, sp.zn. 2012/767/sve/adm, č.j. sve/4200/2012 ze dne 30. listopadu 2012, podle § 29
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v změně seznamu společníků, ke které dojde
převodem 33,5% obchodního podílu ve výši vkladu 67 000,- Kč ve společnosti Prague Digital TV
s.r.o., IČ: 289 91 800, ze společnosti MEDIAPOLI GROUP s.r.o., IČ: 286 03 982, se sídlem Ostrava
5
– Mariánské Hory, 28. října 68/16- Mariánské Hory, 28. října 68/165, PSČ 709 00,

a v převodu 66,5% obchodního podílu ve výši vkladu
133 000,- Kč v téže společnosti z pana Ing. Pavla Frombergera a to v obou případech na společnost
České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha
6, dle oznámení ze dne 11. prosince 2023, č.j. RRTV/14595/2023-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ANTIK Telecom CZ
s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem: náměstí Tovární 1112, Chrudim, 537 01, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2016/110/SMU/Tan, č.j. RRTV/1059/2016-SMU
ze dne 5. dubna 2016, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o jeden český televizní program
a tři zahraniční televizní programy; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j.
RRTV/14209/2023-vra doručeném dne 4. prosince 2023.- Rada se seznámila s následujícími
podáními k obsahu televizních programů doručenými od 24. listopadu do 7. prosince 2023 (celkem
19 podání): Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v různých pořadech; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa; ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o. / MTV France – show Frenchie Shore, 11. listopadu 2023 od 23:00
hodin a 12. listopadu 2023 od 0:00 hodin; AMC Networks Central Europe s.r.o. / FILM CAFE – Great
White, 13. října 2023 od 14:07 hodin; Neznámý poskytovatel / kukaj.io – autorská práva, ochrana
nezletilých; Česká televize – informování o Metropolitním spořitelním družstvu/Reportéři ČT,
6.11.2023; Česká televize / ČT1 – Události, 29. října 2023 od 19:00 hodin, reportáž o slavnostním aktu
k 28. říjnu; TV Nova s r.o. / NOVA – Hlasitost reklamních bloků při vysílání pořadu Ulice; HP TRONIC
Zlín, spol. s.r.o. / Prima, NOVA – reklama DATART; Česká televize / ČT1 – Události – Den
odborářských protestů, 27. 11. 2023 od 19:00 hod.; Česká televize / www.ceskatelevize.cz – Péče o
duši 4/9 (Marie v hlavě); Česká televize / ČT2 – Reprodukce 2.0, 28. 11. 2023 od 20:56 hod.; Různí
provozovatelé – stížnosti na obchodní sdělení společnosti Albert Česká republika, s.r.o.; Česká
televize / ČT1 – StarDance XII: 7. soutěžní večer, 25. 11. 2023 od 20:10 hod.; FTV Prima, spol. s r.o.
/ CNN Prima News – K věci, 5. 12. 2023 od 12:30 hod.; flowdata s.r.o. – Ulož.to Live; TV Nova s.r.o. /
TN Live – přímý přenos ze soudní síně, 2. 11. 2023 od 9:07 hod.; Obecné – informování o Ficovi;
Česká televize / ČT24 – Newsroom ČT24, 3. 12. 2023 od 22:10 hodin, objektivita a vyváženost.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152 00, o podání vysvětlení, jaký produkt byl umístěným produktem v pořadech Týden podle Jaromíra
Soukupa, ze dne 23. listopadu 2023 od 21:52 hodin, Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, ze dne
30. listopadu 2023 od 17:35 hodin a Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, ze dne 30. listopadu
2023 od 19:22 hodin na programu Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152 00, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byl v pořadu Na plac!,
odvysílaném dne 1. prosince 2023 od 1:19 hodin na programu Televize Barrandov, prezentován
produkt Paličkou praštěná kuchařka. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadů s umístěním produktu na programu Televize
Barrandov, a to pořadů Kvíz o našem Česku, ze dne 30. listopadu 2023 od 17:02 hodin

(pořad byjakožto pořad obsahující umístění produktu označen jen na svém začátku, po přerušení reklamou a
na konci pořadu označení chybělo) a Kvíz Jaromíra Soukupa, ze dne 30. listopadu 2023 od 22:19
hodin (pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen na svém začátku a na svém
konci, po přerušení reklamou označení chybělo). Pořady obsahující umístění produktu musejí být na
začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto
přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být
žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo vydání pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa, ze
dne 16. listopadu 2023 od 21:55 hodin na programu Televize Barrandov označeno symbolem
umístění produktu, když stejné vydání pořadu dne 21. listopadu od 21:53 hodin na stejném programu
označení umístění produktu neobsahovalo. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a na základě čl. 4 odst. 2
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018,
kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských
států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních
mediálních službách) vyzývá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ
28970438, sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, jakožto provozovatele programu MTV
France, směrovaného mj. na území Francie a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne
28. června 2022 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů (sp. zn. RRTV/2022/643/fia), k dodržování přísnějších pravidel
obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Francouzské republiky v souvislosti s
pořady, které se nedoporučují pro osoby mladší 18 let, k čemuž nedošlo při vysílání pořadu Frenchie
Shore např. dne 11. listopadu 2023 od 23:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a na základě čl. 4 odst. 2
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018,
kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských
států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních
mediálních službách) vyzývá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501,
sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu FILM CAFE,
směrovaného na území Maďarska a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 3. ledna 2012 o
udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. FIA/76/2012,
spis. zn. 2011/1052/FIA/Che), k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu
formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové
klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu A nagy fehér (Velký bílý/Great White)
dne 13. října 2023 od 14:07 hodin na programu FILM CAFE (Maďarsko).
– Rada postupuje podání č. j. RRTV/13455/2023-vra Radě pre mediálne služby.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu PRAHA TV provozovatele PRAHA TV
s. r. o. ve dnech 28. a 29. srpna 2023.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV France provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o ze dne 2. 10. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.

Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu ČT 😀 ze dne 23. listopadu 2023 v
čase od 12:00 do 20:00 hodin a ČT art ze dne 23. listopadu 2023 v čase od 20:00 do 24:00 hodin
provozovatele Česká televize.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Óčko Expres provozovatele
Stanice O, a.s. ze dne 20. října 2023 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2023.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. srpna 2023 v čase 21:41 hodin na programu
NOVA odvysílal oznámení sponzora pořadu s motivem e-kondomy.cz, které bylo obchodním
sdělením obsahujícím propagaci internetového obchodu E-kondomy (www.e-kondomy.cz), který se
zaměřuje na prodej erotického sortimentu, zejména pak erotických výrobků (erotická pomůcka
součástí obrazu; komentář: „Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy cé zet.“), čímž porušil
povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních
léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání
v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČ 28922921,
sídlem V jámě 699/1, Praha 1, PSČ 11000, z jakého důvodu v rámci předloženého Zaváděcího plánu
zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro programy Film Europe
a Film Europe +, deklaroval závazky zpřístupnění pořadů pro osoby se sluchovým a osoby se
zrakovým postižením pouze pro první rok hodnoceného období (1.7.2023 – 30.6.2024)
– Rada se seznámila s předloženým Zaváděcím plánem zpřístupňování televizních pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením provozovatele FILM EUROPE,
s.r.o., pro programy Film Europe a Film Europe +, na druhý rok hodnoceného období (1.7.2024 –
30.6.2025) doručeného Radě dne 14.11.2023 pod č.j. RRTV/13291/2023-vra.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele JTV a.s., IČ 25156527, sídlem
Křižíkova 1696, České Budějovice, PSČ 37001, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil
Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025, pro program
Jihočeská televize („JTV“), jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek.
– Rada se seznámila s předloženým Zaváděcím plánem zpřístupňování televizních pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením provozovatele JTV, a. s., pro
program Jihočeská televize („JTV“) na období od 1. července 2023 do 30. června 2025, doručeného
Radě dne 15.11.2023 pod č.j.: RRTV/13313/2023-vra.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Brno TV, s.r.o., IČ 06191941, sídlem
Moravské náměstí 127/3, Brno, PSČ 60200, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil
Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025, pro program TV
BRNO 1, jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení
videonahrávek.
– Rada se seznámila s předloženým Zaváděcím plánem zpřístupňování televizních pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením provozovatele Brno TV, s.r.o., pro
program TV BRNO 1 na období od 1. července 2023 do 30. června 2025, doručeného Radě dne
15.11.2023 pod č.j.: RRTV/13329/2023-vra.- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele

KATRO SERVIS, spol. s r.o., ohledně
poskytnutých záznamů vysílání programů Info-kanál Horní Branná, Info-kanál Horní Počaply,
Koberovský zpravodaj, Info-kanál Semily, Info-kanál Batňovice, Maršovský zpravodaj, Info-kanál
Benešov u Semil, Info-kanál Háj ve Slezsku, Info-kanál Rokytnice nad Jizerou, Infokanál Lánov,

Infokanál Mokré Lazce, Info-kanál Okříšky, Info-kanál Píšť, TKR Třemošnice – informační kanál města
Třemošnice, TRIONET INFOKANÁL, Infokanál v městské části Sidonie, Informační kanál Mladé Buky
a Infokanál Kořenov.
– Rada se seznámila s analýzou záznamů vysílání informačních programů Info-kanál Benešov u
Semil, Info-kanál Háj ve Slezsku, Info-kanál Rokytnice nad Jizerou, Info-kanál Mokré Lazce, TRIONET
INFOKANÁL a Info-kanál Horní Branná provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o. ze dnů 4.-5.
června 2023.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ: 15043355, sídlem:
Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady neposkytl záznamy vysílání programů Info-kanál
Lánov, Info-kanál Okříšky, Info-kanál Píšť a Info-kanál Třemošnice z období 4. – 5. června 2023, čímž
provozovatel porušil povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy
všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na
písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ: 15043355, sídlem:
Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, na porušení licenčních podmínek licence ze dne 19. března
2002, č. j. Ru/80/02/1082, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu
Info-kanál v městské části SIDONIE, Info-kanál Mladé Buky a Info-kanál Kořenov, kterého se dopustil
tím, že zúžil vysílání o tyto lokality, aniž by požádal Radu o předchozí souhlas se změnou licenčních
podmínek, tak jak mu ukládá ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ: 15043355, sídlem:
Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, na porušení licenčních podmínek licence ze dne 19. března
2002, č. j. Ru/80/02/1082, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu
Info-kanál Batňovice, kterého se dopustil tím, že ve dnech 4.-5. června 2023 odvysílal smyčku o délce
cca 9:32 minut , ačkoli podle platného znění licenčních podmínek má smyčka textového zpravodajství
trvat 30 minut, přičemž tato smyčka nebyla doplněna o obrazové zpravodajství, které má být dle
licence do vysílání zařazováno v rozsahu 60 minut dvakrát denně. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ: 15043355, sídlem:
Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Info-kanál Batňovice ve dnech 4.-5. června 2023 v
časovém úseku 00:00-24:00 hodin neuváděl označení televizního programu (logo), čímž se dopustil
porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou
vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění

(a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání KATRO
SERVIS, spol. s r.o., IČ: 15043355, sídlem: Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, o podání vysvětlení,
1) z jakého důvodu smyčky na programech Info-kanál Benešov u Semil a Info-kanál Rokytnice nad
Jizerou ve dnech 4. a 5. června 2023 neobsahovaly označení televizního programu (logo) v televizním
vysílání, 2) z jakého důvodu byla na programu Info-kanál Háj ve Slezsku ve dnech 4. a 5. června 2023
vysílána smyčka o délce 8:03 minut, když licence uvádí, že smyčka textového zpravodajství bude
trvat 10 až 15 minut, a proč nebyla tato smyčka po vzoru podmínek licence v pondělí 5. června
obměněna, 3) z jakého důvodu obsahovala smyčka programu Info-kanál Háj ve Slezsku ve dnech
4. a 5. června 2023 ve svém posledním snímku informaci, že autorem je obec Háj ve Slezsku
(informace byla prezentována pomocí symbolu copyright), když provozovatelem nesoucím redakční
odpovědnost je ve skutečnosti firma KATRO SERVIS, spol. s r.o., 4) z jakého důvodu měly smyčky
vysílané 4. a 5. června 2023 na programu Info-kanál Rokytnice nad Jizerou délku cca 1:13:27 a
1:21:57 hodin, když licence uvádí, že smyčka textového zpravodajství bude trvat 10 až 15 minut, a
proč nebyly tyto smyčky doplněny o obrazové zpravodajství o délce 10 až 15 minut ve vstupech cca
4x za den. Součástí vysílání sice byly videozáznamy ze společenských akcí, ty se však objevovaly při
každém zařazení smyčky (tedy nejen 4x denně, ale nejméně 17x u delší varianty smyčky) a
dohromady dosahovaly délky téměř půl hodiny, 5) z jakého důvodu smyčka na programu TRIONET
INFOKANÁL ve dnech 4. a 5. června 2023 neobsahovala 2 až 3 minuty informací o dopravě, jak uvádí
licence, 6) z jakého důvodu provozovatel Radě dodal záznamy programu Eurosport 1, označené jako
vysílání programu Info-kanál Mokré Lazce ze dnů 4. a 5. června 2023. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ: 15043355, sídlem:
Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu

Infokanál Benešov u Semil, který nebyl záznamem v odvysílané podobě a náležité technické kvalitě.
Namísto požadovaného záznamu vysílání programu ze dnů 4.-5. června 2023 v časovém úseku
00:00-24:00 hodin Rada obdržela soubor s příponou .pdf, tedy pracovní verzi souboru určeného k
odvysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s. r. o., jakým způsobem
byl umožněn dne 17. července 2023 v úseku 12:00-24:00 hodin divákům programu Cartoon Network
MENA PAN, přímý a trvalý přístup k údajům a informacím ve smyslu § 32 odst. 9 zákona č. 231/2001
Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Obec Kamýk nad Vltavou, jakým
způsobem naplňuje při vysílání programu Informační TV obce Kamýk nad Vltavou ustanovení § 32
odst. 9 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že jeho činnost se řídí právním řádem České
republiky a že orgánem dozoru nad provozováním televizního vysílání je Rada.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. na
upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že na programu CS Film dne 29. září 2023
v čase 13:59-15:37 hod. neuváděl označení televizního programu (logo).
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., na upozornění na
porušení licenčních podmínek Infokanálu Boršice, Infokanálu Březnice, Infokanálu Březová,
Infokanálu Dolní Lhota, Infokanálu Horní Lhota, Infokanálu Hřivínův Újezd, Infokanálu Racková,
Infokanálu Roštín, Infokanálu Spytihněv, Infokanálu Traplice, Infokanálu Vysoké Pole, Infokanálu
Pozlovice a Infokanálu Rusava.Rada se seznámila se sdělením Rady pro reklamu (RPR),

sídlem Malostranské náměstí 37/23,
Malá Strana, PSČ 118 00, Praha 1, jež je reakcí na zařazení do seznamu spolupracujících
samoregulačních orgánů dle ustanovení § 5 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, a rovněž na výzvu k doplnění etického kodexu.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s monitoringem obsahu internetových
stránek prehraj.to.
– Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem
pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 242/2022
Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
společnost Lokama BT s. r. o., IČ 07925573, sídlem Františka Malíka 965/20, Most, PSČ 43401, o
podání vysvětlení, zda službu umístěnou na internetové adrese https://prehraj.to poskytuje jakožto
službu platformy pro sdílení videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem
pro sdílení videonahrávek, příp. z jakého důvodu Radě dosud poskytování této služby neoznámila.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu internetových stránek talktv.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá společnost TALK TV s.r.o., IČ 11748419, sídlem Chudenická 1059/30, Praha
10 – Hostivař, PSČ 10200, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese
https://www.talktv.cz/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu internetových stránek dub.cz/biovid-tv.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá pana Tomáše Pfeiffera, IČ 12609498, sídlem Soukenická 1190/21, Praha 1- Nové
Město, PSČ 11000, o podání vysvětlení, zda je poskytovatelem audiovizuální mediální služby na
vyžádání umístěné na internetové adrese https://www.dub.cz/biovid-tv/, příp. z jakého důvodu Radě
doposud poskytování jmenované služby neoznámil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení výzvy.- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona
č. 132/2010 č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá společnost TOMÁŠ PFEIFFER – DIMENZE 2+2, s.r.o., IČ 03728234, sídlem
Soukenická 1190/21, Praha 1- Nové Město, PSČ 11000, o podání vysvětlení, zda je poskytovatelem
audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese https://www.dub.cz/biovidtv/,

příp. z jakého důvodu Radě doposud poskytování jmenované služby neoznámila. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele
V.O.X. TV s.r.o., IČ 14223571, doručeného Radě dne 16. listopadu 2023, toto potvrzení: Poskytovatel
V.O.X. TV s.r.o., IČ 14223571, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, byl dne 19. prosince
2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání;
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována pod názvem V.O.X. TV, umístěná na
internetové adrese https://voxtv.cz .Rada se seznámila s prohlášeními poskytovatelů audiovizuálních

mediálních služeb na
vyžádání, jimiž prokázali, že se na ně vztahuje pravomoc České republiky na základě některého z
kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 132/2010 Sb.

V Praze dne 21. 12. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET