Dělají z nás ženy! Nebo jen hlupáky?
Publikováno 28.03.2024 v kategorii: Publikované články, Zlehka

Jsme všichni obětmi tajemného spikleneckého experimentu, kdy pomocí přísad do potravin globální vládci nadělají z chlapů zženštilé hermafrodity, neschopné plodit děti?

Kdepak. Jsou to fámy. Říkají to přes média hlavního proudu ti, kdo o tom něco musí vědět. Globální vládci. Takže fámy o tom, že po požití potraviny s obrázkem žáby se muži začnou měnit v ženy, fakt nejsou pravdivé a řetězové imejly s takovým obsahem jen straší lidi.

Stejně tak je určitě nepravdivé i tvrzení některých paranoiků, že mezi fámou a pravdou je rozdíl několik měsíců. Nic takového se přece například v době restrikčního a lockdownového fanatismu a umlčování všech pochybovačů nestávalo. A ten počet vyhraných soudních sporů také nesouhlasí.

Některé pravdy se ale naopak mohou časem proměnit ve fámy. Stejná média hlavního proudu například dnes přinášejí seriózně se tvářící zprávu o tom, že Nakladatelství Albatros Media stáhla knihu americké autorky Abigail Schrierové „Nevratné poškození, aneb jak naše dcery propadají transgenderové mánii“. Kniha měla vyjít údajně příští týden, ale z rozhodnutí vedení Albatrosu prý byla na poslední chvíli stažena, protože by mohla poškodit transgenderovou skupinu lidí.

Jsem si jist, že zpráva je předčasným aprílem. Přece nikdo nemůže umlčet knihu, která varuje před poškozením dětí nezodpovědnými experimenty s pohlavím, s argumentem, že to ne ony experimenty, ale psaní o nich může tyto děti poškodit! Žijeme přece ve svobodném světě a motorem naší civilizace je diskuse, bádání, zkoumání rizik, polemika, ověřování. Motorem přece není heslo „nehodící se škrtněte“.

Kniha nakonec určitě vyjde, že ano. Rodiče dospívajících dětí se s ní seznámí stejně jako třeba s knihami nadšeně hájícími hormonální potlačování puberty, mrzačení pohlavních orgánů a psychické rozkolísávání identity. A maminky a tatínkové pak zváží, co je pro jejich dítě dobré.

Když jsme si v úvodu hezky vysvětlili, že žáby na pikslách pochutin z mužných mačů neudělají bázlivé křehule a že jsou to samé fámy, musíme nakonec přeci jen uznat, že se u nás běžně prodává a konzumuje látka, která tuhle vlastnost opravdu má.

Je to pivo. Účinek piva v tomto smyslu byl nesčetněkrát prokázán. Ano, je nepochybné, že pivo obsahuje estrogeny a kdovíco ještě za tajemné látky, které z fešných mužů udělají ošklivé ženy. Nevěříte? Zde jsou důkazy.

Běžný muž po vypití patnácti piv neumí řídit a už vůbec ne parkovat, mluví pořád dokola totéž, musí mít vždy poslední slovo, zničehonic jihne, začne mít vláčné pohyby a nepřepere ani pejska velikosti čivavy. Z toho jasně plyne, že ne pochutiny s žábou, to pivo je tím nástrojem v rukou konspirátorů, kteří chtějí zbavit lidstvo mužského pokolení!

Ladislav Jakl, 28. března 2024

Zdroj

Webdesign: Kabris|NET