Tisková zpráva ze 6. zasedání Rady, konaného 16. 4. 2024
Publikováno 22.04.2024 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 6. zasedání projednala 56 bodů
programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.

Rada na svém 6. zasedání uložila pokutu ve výši 50 000 Kč společnosti Emporia Style Kft.,

v likvidaci, za porušení povinnosti stanovené § 5d
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingu s názvem Klenot TV,
odvysílaného dne 26. srpna 2022 v čase od 9:07 hodin na programu Televize Barrandov, kde došlo
k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Multilady,
obsahovala zřetelný text „doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení tato kategorizace
absentuje jak ve složce zvukové, tak ve formě zřetelného textu i ve složce obrazové.

Rada na svém 6. zasedání udělila celkem 12 licencí k provozování vysílání, a to 11 licencí
společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. k provozování televizního vysílání
programů Nick Jr Global, Nick Jr Commercial, NickToons Commercial, NickToons Netherlands a
Nickelodeon Netherlands, šířených prostřednictvím družice, programů Nick Jr France, Nickelodeon
France, Nick Jr Netherlands, Nick Jr Commercial, Nickelodeon Commercial a Comedy Central
Flanders, šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a jednu licenci společnosti
ZZIP s.r.o. k provozování místního televizního vysílání programu ZZIP, šířeného prostřednictvím
kabelových systémů. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Vyškov město 98,4 MHz / 50 W, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Rádio BLANÍK (licence sp.zn.:
2014/46/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli LONDA spol. s r. o., IČ: 492 41 931, se sídlem Na příkopě 859/22,
PSČ 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně zakladatelské listiny společnosti provozovatele, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální znění zakladatelské listiny tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí.
– Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio City 97.5 FM provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s. z pátku 15.3. 2024 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli ULTRAVOX
s.r.o. (program Radio COLOR; Praha 90,7 MHz) dne 19. března 2024, LONDA spol. s r. o.
(program RADIO IMPULS; Praha 96,6 MHz) dne 19. března 2024, Radio Prostor s.r.o.

(program Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 6. zasedání projednala 56 bodů
programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Rada na svém 6. zasedání uložila pokutu ve
výši 50 000 Kč společnosti Emporia Style Kft., v likvidaci, za porušení povinnosti stanovené § 5d
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingu s názvem Klenot TV,
odvysílaného dne 26. srpna 2022 v čase od 9:07 hodin na programu Televize Barrandov, kde došlo
k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Multilady,
obsahovala zřetelný text „doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení tato kategorizace
absentuje jak ve složce zvukové, tak ve formě zřetelného textu i ve složce obrazové.
Rada na svém 6. zasedání udělila celkem 12 licencí k provozování vysílání, a to 11 licencí
společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. k provozování televizního vysílání
programů Nick Jr Global, Nick Jr Commercial, NickToons Commercial, NickToons Netherlands a
Nickelodeon Netherlands, šířených prostřednictvím družice, programů Nick Jr France, Nickelodeon
France, Nick Jr Netherlands, Nick Jr Commercial, Nickelodeon Commercial a Comedy Central
Flanders, šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a jednu licenci společnosti
ZZIP s.r.o. k provozování místního televizního vysílání programu ZZIP, šířeného prostřednictvím
kabelových systémů. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Vyškov město 98,4 MHz / 50 W, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Rádio BLANÍK (licence sp.zn.:
2014/46/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli LONDA spol. s r. o., IČ: 492 41 931, se sídlem Na příkopě 859/22,
PSČ 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně zakladatelské listiny společnosti provozovatele, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální znění zakladatelské listiny tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí.
– Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio City 97.5 FM provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s. z pátku 15.3. 2024 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli ULTRAVOX
s.r.o. (program Radio COLOR; Praha 90,7 MHz) dne 19. března 2024, LONDA spol. s r. o.
(program RADIO IMPULS; Praha 96,6 MHz) dne 19. března 2024, Radio Prostor s.r.o.

(program – Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon France; základní programová
specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci; časový rozsah vysílání:
24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Francie, Monako; hlavní jazyk vysílání: francouzština; Identifikace přenosového systému: Dodání
signálu typu bod-bod, neveřejná síť; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s
provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných
zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, dle žádosti, ze dne 23. března 2024, č.j.:
RRTV/3539/2024-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států
Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Francii o
udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Nickelodeon
France, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou
specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci.
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: Nick Jr Global; základní programová specifikace: Televizní program
zaměřený na americké pořady pro předškolní děti; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Afrika: Alžírsko, Angola,
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun,
Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye,
Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie,
Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko,
Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo,
Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Asie: Afghánistán, Arménie, Brunej, Filipíny, Gruzie,
Hongkong, Indonésie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Malajsie, Maledivy, Myanmar, Singapur, Thajsko,
Tchaj-wan, Východní Timor; Austrálie a Oceánie: Austrálie, Fidži, Nový Zéland, Papua Nová
Guinea, Tonga; Blízký východ: Bahrajn, Irák, Írán, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon,
Omán, Palestina, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie; Evropa: Albánie, Belgie, Bosna
a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Finsko, Gibraltar, Chorvatsko,
Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina; Střední
Amerika: Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Dominikánská republika, Grenada,
Haiti, Jamajka, Kuba, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a
Tobago; hlavní jazyk vysílání: angličtina, dle žádosti, ze dne 22. března 2024, č.j.:
RRTV/3525/2024-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států
Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Belgie,
Bulharsko, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko,
Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,
k televiznímu vysílání programu Nick Jr Global, šířeného prostřednictvím družice se základní
programovou specifikací: Televizní program zaměřený na americké pořady pro předškolní děti.
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,

licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název)
programu: Nick Jr Commercial; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na
americké pořady pro předškolní děti; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko,
Slovinsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina, přičemž program může být šířen též v dalších
jazykových verzích; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě
dne 21. března 2024 pod č.j. RRTV/3492/2024-vra.
– Rada informuje regulační orgány členskéhých států Evropské unie, na jejichž území bude
televizní vysílání programu Nick Jr Commercial zcela nebo převážně směrováno, tj. Bulharska,
Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,
k provozování televizního vysílání programu Nick Jr Commercial šířeného prostřednictvím družice
se základní programovou specifikací: Televizní program zaměřený na americké pořady pro
předškolní děti.
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12
let; označení (název) programu: Nick Jr Netherlands; základní programová specifikace: Televizní
program zaměřený na americké pořady pro předškolní děti; výčet států, na jejichž území bude
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Nizozemsko; hlavní jazyk vysílání: nizozemština; časový
rozsah vysílání: 24 hodin denně; Identifikace přenosového systému: Dodání signálu typu bod-bod,
neveřejná síť; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého
vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných
na přijímacím zařízení, v rozsahu žádosti doručené Radě dne 22. března 2024 pod č.j.
RRTV/3520/2024-vra.
– Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území bude televizní
vysílání programu Nick Jr Netherlands zcela nebo převážně směrováno, tj. Nizozemska, o udělení
licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k provozování televizního vysílání programu Nick Jr
Netherlands šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou
specifikací: Televizní program zaměřený na americké pořady pro předškolní děti.
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12
let; označení (název) programu: Nick Jr Commercial; základní programová specifikace: Televizní
program zaměřený na americké pořady pro předškolní děti; výčet států, na jejichž území bude
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Andorra, Belgie, Estonsko, Lotyšsko, Portugalsko a
Španělsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina, přičemž program může být šířen též v dalších
jazykových verzích; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; Identifikace přenosového systému:
Dodání signálu typu bod-bod, neveřejná síť; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy
s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných
zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, v rozsahu žádosti doručené Radě dne
22. března 2024 pod č.j. RRTV/3504/2024-vra.
– Rada informuje regulační orgány členskéhých států Evropské unie, na jejichž území bude
televizní vysílání programu Nick Jr Commercial zcela nebo převážně směrováno, tj. Andorry,
Belgie, Estonska, Lotyšska, Portugalska a Španělska, o udělení licence společnosti ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00
Praha 1, k provozování televizního vysílání programu Nick Jr Commercial šířeného

prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Televizní program
zaměřený na americké pořady pro předškolní děti.
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12
let; označení (název) programu: Nickelodeon Commercial; základní programová specifikace:
Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území bude
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Andorra, Portugalsko, Španělsko a Valonsko; hlavní
jazyk vysílání: angličtina; Identifikace přenosového systému: Dodání signálu typu bod-bod,
neveřejná síť; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého
vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných
na přijímacím zařízení; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě
dne 27. března 2024 pod č.j. RRTV/3646/2024-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států
Evropské unie, tj. Portugalska, Španělska a Valonska, o udělení licence společnosti ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00
Praha 1, k provozování televizního vysílání programu Nickelodeon Commercial, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Dětský
televizní program zaměřený na americkou produkci, a hlavním jazykem vysílání: angličtina; na
jejichž území má být televizní vysílání programu Nickelodeon Commercial zcela nebo převážně
směrováno.
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název)
programu: NickToons Commercial; základní programová specifikace: Dětský televizní program
zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně
směřováno: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko; hlavní jazyk
vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne
25. března 2024 pod č.j. RRTV/3558/2024-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států
Evropské unie, tj. Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, o udělení licence
společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová
371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k provozování televizního vysílání programu NickToons
Commercial šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský
televizní program zaměřený na americkou produkci, a hlavním jazykem vysílání: polština; na jejichž
území má být televizní vysílání programu NickToons Commercial zcela nebo převážně směrováno.
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12
let; označení (název) programu: Comedy Central Flanders; základní programová specifikace:
Zábavní televizní program zaměřený na americké komediální pořady; výčet států, na jejichž území
bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Belgie; hlavní jazyk vysílání: nizozemština;
Identifikace přenosového systému: Dodání signálu typu bod-bod, neveřejná síť; Informace o
přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím
set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 25. března 2024
pod č.j. RRTV/3561/2024-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu
Evropské unie, tj. Belgie, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International

Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k provozování
televizního vysílání programu Comedy Central Flanders šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů se základní programovou specifikací: Zábavní televizní program zaměřený
na americké komediální pořady, a hlavním jazykem vysílání: nizozemština; na jehož území má být
televizní vysílání programu Comedy Central Flanders zcela nebo převážně směrováno.
– Rada uděluje právnické osobě ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438,
se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: NickToons Netherlands; základní programová specifikace: Dětský televizní
program zaměřený na americkou produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států,
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Nizozemsko; hlavní jazyk
vysílání: nizozemština; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/4127/2024-vra doručené dne 2. dubna
2024.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu
Evropské unie, tj. Nizozemsko, na jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně
směrováno, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu
NickToons Netherlands, šířenému prostřednictvím družice se základní programovou specifikací:
Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci.
– Rada uděluje právnické osobě ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438,
se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: Nickelodeon Netherlands; základní programová specifikace: Dětský televizní
program zaměřený na americkou produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států,
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Severní část Belgie,
Lucembursko a Nizozemsko; hlavní jazyk vysílání: nizozemština; v rozsahu dle žádosti č.j.
RRTV/4132/2024-vra doručené dne 2. dubna 2024.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států
Evropské unie, tj. Belgii, Lucembursko a Nizozemsko, na jejichž území bude televizní vysílání zcela
nebo převážně směrováno, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu
vysílání programu Nickelodeon Netherlands, šířenému prostřednictvím družice se základní
programovou specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci.
– Rada uděluje společnosti ZZIP s.r.o., IČ 483 94 556, se sídlem Olomouc – Nová Ulice,
Dobnerova 526/18, PSČ 779 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název)
programu: ZZIP; základní programová specifikace: Zpravodajství z Olomouckého kraje; územní
rozsah vysílání: k.ú. 710504 Olomouc-město, okres Olomouc, k.ú. 733491 Prostějov, okres
Prostějov; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu
žádosti doručené Radě dne 11. března 2024 pod č.j. RRTV/3266/2024-vra žádost, ve znění
upřesnění a doplnění ze dne 3. dubna 2024, č.j. RRTV/4146/2024-vra.
– Rada podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli HBO Europe
s.r.o., IČ:61466786, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn. RRTV/2020/754/zem, č.j. RRTV/15456/zem ze
dne 10. listopadu 2020, ve znění pozdějších změn, spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž
území má být vysílání programu Cartoonito Benelux CEE GAS, šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů, zcela nebo převážně směrováno, a to o Uzbekistán od 1. května
2024, v rozsahu žádosti doručené dne 5. dubna 2024 pod č.j. RRTV/4328/2024-vra.

Rada podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli HBO Europe
s.r.o., IČ:61466786, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn. RRTV/2020/774/zem, č.j. RRTV/15563/zem ze
dne 18. listopadu 2020, ve znění pozdějších změn, spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž
území má být vysílání programu Cartoon Network RSE, šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, zcela nebo převážně směrováno, a to o Uzbekistán od 1. května 2024, v
rozsahu žádosti doručené dne 5. dubna 2024 pod č.j. RRTV/4329/2024-vra.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování televizního vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně stanov provozovatele dle jeho žádosti č.j. RRTV/3522/2024-vra ze dne 22. března 2024.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Nej Kanál s.r.o.,
IČ: 027 38 252, se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e)
a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci (licence
č.j. RRTV/2362/2015-zem, sp.zn.. 2015/537/zem/Bri ze dne 21. července 2015), spočívající v
převodu 100% podílu ze společnosti Nej.cz s.r.o., IČ:03213595, se sídlem Kaplanova 2252/8,
Chodov, 148 00 Praha 4, na společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 03998380, se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, dle žádosti provozovatele č.j. RRTV/3665/2024-vra ze
dne 28. března 2024.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e), § 21 odst. 3 a § 21
odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem Bohdalecká
1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
(licence č.j. RRTV/14379/2018-smu ze dne 17. července 2018, č.j. RRTV/14747/2019-zem ze dne
17. prosince 2019, č.j. RRTV/6846/2021-smu ze dne 18. května 2021 a č.j. RRTV/6847/2021-smu
ze dne 18. května 2021 k provozování televizního vysílání programů LEO TV, LEO TV GOLD,
EXTASY TV a EXTASY 4K PLATINUM, šířených prostřednictvím kabelových systémů) dle § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně výše vkladů, výše podílů akcionářů
a ve změně seznamu akcionářů provozovatele dle jeho žádosti č.j. RRTV/4309/2024-vra ze dne
4. dubna 2024, tj. v převodu 89 listinných akcií druhu B ze stávajícího akcionáře Pavla Kvoriaka, ,
bytem Dačického 1226/10, Nusle, 140 00 Praha, na společnost PK Holding Invest s.r.o., IČ:
21307024, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10.
– Rada registruje právnickou osobu, LCTV s.r.o., IČ: 21292299, se sídlem Světova 523/1, Praha
– Liběň, 180 00, dle § 26 a násl. zákona č. 231/2001 Sb. jako provozovatele převzatého televizního
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; identifikace sítě elektronických
komunikací: internet IPTV (OTT); informace o přístupu k převzatému vysílání: prostřednictvím
aplikací pro mobilní telefony, tablety, PC, Smart TV a přes webovou stránku www.pecka.tv;
programová nabídka – registrované programy: televizní programy – české – veřejnoprávní: ČT1,
ČT2, ČT:D, ČT art, ČT 24, ČT Sport; licencované: Prima, Prima MAX, Prima COOL, Prima ZOOM,
Prima LOVE, Prima Krimi, Prima Star, Prima Show, CNN Prima News, Nova, Nova Cinema, Nova
Action, Nova Lady, Nova Fun, Nova Gold, Barrandov, Barrandov Krimi, Kino Barrandov,

Arena Sport 1, Arena Sport 2, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Golf Channel, ÓČKO, ÓČKO STAR, ÓČKO
EXPRES, ÓČKO Black, JOJ Family HD, AMC Channel CEE, Film +, MiniMax, Sport 1, Sport 2,
Spektrum Home, Spektrum, VH1 Classic European, Markíza International, Seznam.cz TV HD,
Nickelodeon, Nick Junior, MTV, MTV 80s, MTV 90s, MTV OOs, Club MTV; televizní programy –
zahraniční – licencované: AXN, AXN Black, AXN White, EPIC Drama, JimJam, NickToons, Animal
Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore,
Discovery TLC, Travel Channel, HGTV, Food Network, MTV Hits, MTV Live, ŠLÁGR ORIGINÁL,
Auto Motor SPORT HD, CNN Int.; erotické: Dorcel s časovým rozsahem vysílání 24 h denně budou
v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dostupné koncovému
uživateli pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18-ti let a bude k němu
poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a
mladistvým, v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 11. března 2024 pod čj.
RRTV/3275/2024-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 22. března 2024 pod čj.
RRTV/3524/2024-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, ANTIK Telecom CZ s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem: náměstí Tovární 1112,
Chrudim, 537 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.
2016/110/SMU/Tan, č.j. RRTV/1059/2016-SMU ze dne 5. dubna 2016, spočívajícím v rozšíření
programové nabídky o televizní program Warner TV; dále v rozsahu dalších informací, uvedených
v podání č.j. RRTV/4135/2024-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ: 46709584, se sídlem: kpt. Jaroše 1477,
Kadaň, 432 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č. Rg/29/96 ze
dne 18. června 1996, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o televizní programy Warner
TV a Sporty TV; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/3378/2024-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, doručeným
Radě pod č.j. RRTV/3644/2024-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Warner TV od
2. dubna 2024.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
7. března do 4. dubna 2024: HBO Europe s.r.o. / CINEMAX 2 – Rimini, 3. 10. 2023 od 16:45 hod;
Regionální televize CZ s.r.o. / A11 – Bastardi, 17. 3. 2024 od 18:50 hod a 23. 3. 2024 od 13:19 hod;
Voda, čo ma drží nad vodou, 10. 3. 2024 od 18:55 hod a 16. 3. 2024 od 13:15 hod; Kluci z hor,
3. 3. 2024 od 18:55 hod a 9. 3. 2024 od 13:15 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Román pro
muže, 24. 2. 2024, od 14:45 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v
pořadech Sejdeme se na Cibulce, 16. 3. 2024 od 20:54 hod a 23. 3. 2024 od 20:52 hod, Tajemství
Miroslava Horníčka, 17. 3. 2024 od 20:50 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov
– Klenot TV, 20. 3. 2024 od 8:50 hod; Televizní reklama na Dr. Oetker; Televizní reklama na Tesco
Clubcard; Česká televize – spolupráce s RTVS a vysílání pořadů ve slovenštině; Česká televize /
ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 14. 3. 2024 od 21:30 hod; Česká televize / ČT2 – 2 minuty o klimatu,
20. 3. 2024 od 22:38 hod; Česká televize / ČT24 – záznamy z PS PČR, 19. a 20. 3. 2024; Česká
televize / ČT1, ČT24 – Otázky Václava Moravce, 24. 3. 2024 od 12:00 hod; Regionální televize CZ
s.r.o. / A11 – Pondělní vtipkování, 18. 3. 2024 od 20:15 hod; Česká televize / ČT1, ČT24 – Otázky
Václava Moravce, 10. 3. 2024 od 12:00 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny, 28. 3. 2024
od 19:37 hod; Google Ireland Ltd. /Youtube.com – Kluci z Prahy, Proč jsme naštvali Švýcary naším
absintem?; Česká televize / ČT1 – Máme rádi zvířata, 25. 3. 2024 od 16:46 hod; Česká televize /
ČT1 – AZ-kvíz, 28. 3. 2024 od 17:19 hod; Rada České televize – reakce na Analýzu zpřístupňování
pořadů pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením na programech České televize;
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network – Potkali se na sídláku,
18. 3. 2024; TP Pohoda s.r.o. / Relax – oznámení sponzora seriálu Námořní hlídka, 23. 3. 2024 od
21:55 hod; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network – hlasitost reklam,

29. 3. 2024 od 21:15 hod; Česká inspekce životního prostředí – odpověď ohledně
obchodního sdělení FRIDEX.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele ViacomCBS Networks International s.r.o., IČ: 28970438,
sídlem Perlová 371, 110 00 Praha 1, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona
č. 231/2001 Sb. ve spojení s § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
upoutávky na pořad Vřískot 2, dne 6. března 2024 od 6:52 a 7:49 hodin na programu Paramount
Network. Upoutávka, která zvala diváky ke sledování filmu Vřískot 2, obsahovala děsivé hororové
záběry, které měly potenciál vzbudit u dětí strach a úzkost, a narušit tak jejich psychický vývoj.
Provozovatel se tím dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00
hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých
osob, která se dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. vztahuje i ke všem dalším částem vysílání.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, sídlem: Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, o podání
vysvětlení, respektive o stanovisko k výhradám Krajowa rada radiofonii i telewizji (KRRiT) k
zařazení pořadu Rimini, obsahujícího explicitní erotické scény, do vysílání programu CINEMAX 2
(v Polsku) dne 3. října 2023 v odpoledních hodinách (konkrétně v čase od 16:45 hodin), kdy dle
polského regulátora není program CINEMAX 2 adekvátně chráněn před zhlédnutím dětmi,
respektive kdy dle jeho názoru smlouvu uzavřenou mezi provozovatelem převzatého vysílání a
divákem starším 18 let nelze brát jako splnění požadavku na účinné technické opatření zamezující
přístupu nezletilých osob. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Regionální televize CZ s.r.o, IČ: 24141372, se sídlem:
Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. března 2024 od 13:19 hodin na programu A11
odvysílal pořad Bastardi, který obsahoval záběry exponovaného násilí, skupinového znásilnění,
vraždy, utrpení přítomných postav a obrazy mrtvých těl. Ve snímku se objevilo rovněž explicitní
znázornění sexuálního aktu a užívání drog. Problematickými se popsané scény jeví zejména proto,
že byly spojeny s dětmi a mladistvými. Podobné záběry mohou u dětských diváků vyvolat psychický
otřes, úzkosti či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Záběry mohou vést k určitému
otupění nezletilých osob, popř. mít vliv na jejich budoucí patologické chování. Po zhlédnutí sexuální
scény mezi učitelem a žákyní mohou děti a dospívající získat velmi deformovanou představu o
sexu a navazování intimních vztahů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152 00, o podání vysvětlení, jaké produkty byly umístěnými produkty v pořadech Sejdeme se na
Cibulce, odvysílaných 16. března 2024 od 20:54 hodin a 23. března 2024 od 20:52 hodin na
programu Televize Barrandov, a Tajemství Miroslava Horníčka, odvysílaném 17. března 2024 od
20:50 hodin na programu Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy

dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, MATAVIT Ltd., Fo út 62. Sárszentmihály,
8143, Hungary (HU27485273), o podání vysvětlení týkající se teleshoppingového bloku Klenot TV,
odvysílaného dne 20. března 2024 od 8:50 hodin na programu Televize Barrandov, resp. nabídky
čokoládových bonbónů, která byla v rámci tohoto teleshoppingu zařazena, a sice z čeho
moderátorka vycházela, když opakovaně uváděla, že jsou čokoládové bonbóny vyrobeny v
Německu, když zjevně stejné bonbóny Gelbe vom Ei, dostupné například na webu https://www.1-
2-3.tv/app/Kochen-Kulinarisches/Suessigkeiten/Eierlikoerpralinen-1000g-110766700000.html,
jsou dle informací na tomto webu vyráběny v Polsku (viz https://www.1-2-
3.tv/uploads/images/lebensmittel/1107667.pdf). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, Dr. Oetker, spol. s r.o., IČO 48362425,
Americká 2335, Kladno, PSČ 272 01, o podání vysvětlení týkající se televizní reklamy na vanilkové
produkty Dr. Oetker, odvysílané dne 22. března 2024 od 9:54:43 hodin na programu Prima, jaké
složení mají výrobky, které v reklamě zadavatel prezentuje v souvislosti s přírodní vanilkou
(Vanilkový cukr, Třtinový cukr mletý vanilkový lusk, Vanilková pasta s mletým vanilkovým luskem,
Vanilkový lusk Bourbon, Extrakt Bourbon vanilka Madagaskar a Vanilka mletá), a proč vanilka dle
informací na webu https://www.oetker.cz/ nefiguruje ve složení produktu Extrakt Bourbon vanilka
Madagaskar, který je mj. ingrediencí pro další produkty, např. Vanilkový cukr. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků vysílání programu Nova, provozovatele TV
Nova s.r.o., šířených prostřednictvím vysílačů a zvláštních přenosových systémů ze dne 7. února
2024 v časovém úseku 10:00 až 20:55 hodin a jejich komparací z hlediska obsahu a hlasitosti
reklamních bloků.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TELEVIZE NATURA provozovatele
Jany Peterkové ze dne 4. 12. 2023 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, o podání
vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byla v pořadu Speciál, Žena nové doby,
odvysílaném na programu TELEVIZE NATURA dne 4. 12. 2023 v čase od 11:50 hodin,
prezentována e-mailová adresa financnizdravi@tvnatura.cz (např. v časech 12:06 a 12:11 hodin).
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu byl na programu TELEVIZE NATURA dne 4. 12. 2023 označen
teleshopping Hygiena budoucnosti, Přírodní cesta ke zdraví na mikrobiologické úrovni odvysílaný
v čase od 14:30 hod. a teleshopping Hygiena budoucnosti v praxi, Přírodní cesta ke zdraví na
mikrobiologické úrovni odvysílaný v čase 15:56 hod. symbolem PP, který značí umístění produktu.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.Rada v rámci

své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů, a na základě § 7a odst. 4) a 5) zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele
vysílání, resp. šiřitele obchodního sdělení, Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice
106, Dubné, PSČ 373 84, o sdělení objednavatele, respektive zadavatele a zpracovatele
obchodních sdělení/teleshoppingů s názvem Speciál: Jsou vaše peníze v bance v bezpečí?,
Speciál: Zacházíte správně s vašimi penězi?, Speciál: Tenhle dluh už nikdo nesplatí, Speciál: Bude
na důchody?, která byla odvysílána na programu TELEVIZE NATURA dne 4. 12. 2023 v časech
od 14:08, 16:39, 18:41 a 22:50 hodin. Rada stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů, a na základě § 7a odst. 4) a 5) zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele
vysílání, resp. šiřitele obchodního sdělení, Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice
106, Dubné, PSČ 373 84, o sdělení objednavatele, respektive zadavatele a zpracovatele
obchodního sdělení/teleshoppingu s názvem Hygiena budoucnosti v praxi, Přírodní cesta ke zdraví
na mikrobiologické úrovni, které bylo odvysíláno na programu TELEVIZE NATURA dne 4. 12. 2023
v čase od 15:56 hodin. Rada stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů, a na základě § 7a odst. 4) a 5) zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele
vysílání, resp. šiřitele obchodního sdělení, Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice
106, Dubné, PSČ 373 84, o sdělení objednavatele, respektive zadavatele a zpracovatele
obchodního sdělení/teleshoppingu s názvem Šárka Dominová, Přírodní domácí lékárnička, které
bylo odvysíláno na programu TELEVIZE NATURA dne 4. 12. 2023 v čase od 19:06 hodin. Rada
stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů, a na základě § 7a odst. 4) a 5) zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele
vysílání, resp. šiřitele obchodního sdělení, Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice
106, Dubné, PSČ 373 84, o sdělení objednavatele, respektive zadavatele a zpracovatele
obchodního sdělení/teleshoppingu s názvem Magnetoterapie, které bylo odvysíláno na programu
TELEVIZE NATURA dne 4. 12. 2023 v čase od 22:18 hodin. Rada stanovuje lhůtu 15 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních
o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem Janou Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice
106, Dubné, PSČ 373 84, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 1 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 4. 12. 2023 odvysílal na programu
TELEVIZE NATURA: 1) v čase od 19:06 hod. teleshopping s názvem Šárka Dominová, Přírodní
domácí lékárnička (kategorie Produkty a služby). V teleshoppingu bylo divákům doporučeno, aby
si nelegálně opatřili léčivo Iverzine, které není v České republice registrováno („Přivezte si ten
ivermektin, protože prostě v kombinaci s těmito třemi záležitostmi je to takový protokol podle
doktora Zelenko…“), či ivermektinovou mast (Ecomectin), která není humánním léčivým
přípravkem, ale veterinární léčivo určené pro koně („Vlastně i jsem sehnala u veterináře pastu
ivermektinovou, kterou když opravdu je zle, tak vlastně se může dát do nosu a ta rýma vlastně
druhý den neexistuje, prostě zastaví se, jo. Na různé opary a takové věci.“). Propagace produktů
zahrnovala prezentaci jejich léčebných účinků navzdory hrozícím zdravotním rizikům spojeným s
neodborným užitím léčiva a možným předávkováním. Dále byl v teleshoppingu propagován
doplněk stravy Vitamín C od společnosti Vieste. Prezentace přitom zahrnovala doporučení

užívat až dvě tobolky najednou třikrát denně. Výrobce u tohoto doplňku ale v dávkování uvádí užití jedné
tablety denně a výslovně upozorňuje, aby se doporučené dávkování nepřekračovalo. V daném
případě by mohli diváci dát na doporučené dávkování tohoto doplňku stravy, tzn. užívat až
šestinásobné dávky daného vitamínu C oproti doporučení výrobce, a ohrozit své zdraví.
Problematická je i propagace kosmetického výrobku společnosti Vieste – Koloidní stříbro. Diváci
zde byli naváděni k jeho vnitřnímu užívání, přestože česká právní úprava zakazuje užívat koloidní
stříbro tímto způsobem kvůli možným zdravotním rizikům; 2) v čase od 22:18 hod. teleshopping s
názvem Magnetoterapie, ve kterém byly propagovány zdravotnické prostředky Ulticare LT 99 a
Biotorus LT 100. Součástí jejich prezentace bylo doporučení užívat dané prostředky po
chemoterapiích („další takovou úžasnou vlastností při této terapii je i hojivý efekt, který jsem právě
vzpomínala, že když je někdo aj po totální endoprotéze, anebo má nějaké chemoterapie a různé
tyhle věci po…tak je to velice účinné, protože ty vykousané, poškozené buňky po radio a
chemoterapii se tady dají do pořádku a ten člověk je daleko schopnější odolávat pak zátěžovým
situacím“), což je v přímém rozporu s vyjádřením výrobce, který na svých webových stránkách v
přehledu kontraindikací nedoporučuje přístroje v takovém případě používat („Z důvodu předběžné
opatrnosti nepoužívejte ani při zhoubných nádorech prodělaných i v minulosti, považovaných za
vyléčené“). Diváci se pod vlivem uvedených tvrzení v uvedených teleshoppinzích mohli při
potenciálních zdravotních problémech spoléhat na doporučení zde poskytnutá, respektive na
propagované produkty, a tím zanedbat řádnou péči o své zdraví, případně ho i vážně ohrozit.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, o podání
vysvětlení, jakým způsobem umožňuje divákům programu TELEVIZE NATURA snadný, přímý a
trvalý přístup ke svému jménu a identifikačnímu číslu, jak ukládá ustanovení § 32 odst. 9 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada podává podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci k prošetření propagace

eshopu www.eshopslunecnice.cz, neboť v rámci webových stránek dochází k propagaci produktů
ve spojení s možnými zdravotními a léčebnými tvrzeními, kdy například v sekci
https://www.eshopslunecnice.cz/rubriky/blog/caje-z-neobvyklych-surovin-cast-1-/ dochází k
doporučení užívání potravin k léčbě.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu iVodárenství TV provozovatele
AQUA content s. r. o. v úseku 11:55:04-24:00:00 hodin dne 5. února 2024.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
vysílání AQUA content s. r. o., IČ: 17129303, sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 –
Hostivař, o podání vysvětlení, jakým způsobem divákům programu iVodárenství TV umožňuje
snadný, přímý a trvalý přístup k údajům a informacím dle § 32 odst. 9 písm. a) – c) zákona
č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
vysílání AQUA content s. r. o., IČ: 17129303, sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 –
Hostivař, o podání vysvětlení, z jakého důvodu zvolil pro vysílání programu iVodárenství TV na
základě licence č. j. RRTV/13689/2022-zil (JID: 512541-RRTV) ze dne 22. listopadu 2022, sp. zn.
RRTV/2022/1311/zil k celoplošnému zemskému digitálnímu televiznímu vysílání šířenému
prostřednictvím vysílačů vysílače Regionální sítě 11, která není schopna zajistit celoplošné vysílání

ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., a vysvětlení, jakým způsobem zajistí
celoplošné vysílání programu iVodárenství TV. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu HBO 2 provozovatele HBO Europe
s.r.o. ze dne 5. února 2024 v časovém úseku 12:00 – 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2023.
– Rada postupuje Ministerstvu financí ČR podnět týkající se hazardních her poskytovaných
společností N I K É , spol. s r.o. dostupných na území České republiky.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost Stanice O, a.s., IČO: 26509911, se
sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení týkající se úseku
vysílání s motivem ETA Fenité, který byl odvysílán dne 4. prosince 2023 v čase 6:19 hodin na
programu O (Óčko). Rada žádá o identifikaci odvysílaného programového prvku. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 9. prosince 2023 v čase 21:43 hodin na
programu Nova Fun a dne 16. prosince 2023 v čase 21:49 hodin na témže programu odvysílal
reklamní spoty s motivem Růžový slon, které byly obchodními sděleními obsahujícími propagaci
internetového obchodu Růžový slon (www.ruzovyslon.cz), který se zaměřuje na prodej erotického
sortimentu, zejména pak erotických výrobků (animované erotické pomůcky součástí obrazu;
komentář: „Kouzelné Vánoce plné erotických hraček pod stromeček hledejte na vé vé vé růžový
slon cé zet“), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb,
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální
výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, dle ustanovení § 8a
odst. 2 písm. d) a ustanovení § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení
o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala toto rozhodnutí: I. Obviněná společnost Emporia Style Kft., v likvidaci, IČO: 01-09-170422,
se sídlem 1012 Budapešť, Márvány u. 17., respektive Budapešť, Zsolt ut. 6, B. fst. 3, 1016,
Maďarsko, DIČ: 12239856-2-41, jakožto zadavatel teleshoppingu, se uznává vinnou za spáchání
přestupku dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti
stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním teleshoppingu s názvem Klenot TV,
odvysílaného dne 26. srpna 2022 v čase od 9:07 hodin na programu Televize Barrandov, došlo k
porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Multilady,
obsahovala zřetelný text „doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení tato kategorizace
absentuje jak ve složce zvukové, tak ve formě zřetelného textu i ve složce obrazové. II. Za
přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., a
ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 50 000 Kč.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 20221328. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb. a ustanovením § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a

ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá
Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů
řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 20221328.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., na
základě, jakého smluvního ujednání byly v rámci pořadu Barrandovský Silvestr 2014 odvysílaném
na programu Televize Barrandov dne 27. 12. 2023 od 20:10 hodin, prezentovány produkty značky
Mattoni.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Barrandovský Silvestr 2014, dne 27. 12. 2023 od 20:10 hodin na
programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, k obsahu pořadu
BILANCE: Máme se bát umělé inteligence?, odvysílaného dne 10. ledna 2024 od 21:46 hodin na
programu ČT1, konkrétně, z jakých zdrojů čerpal informace uvedené redaktorkou pořadu k otázce
uhlíkové stopy spojené s využíváním nástrojů generativní umělé inteligence.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu BILANCE: Máme se bát umělé inteligence? dne 10. ledna 2024
v 21:46 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, k
reportáži s názvem Nu pogodi, která byla odvysílána jako součást publicistického pořadu 168
hodin, dne 14. ledna 2024 od 21:18 hodin na programu ČT1.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. příspěvku Nu pogodi, dne 14. ledna 2024 v 21:18
hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima spol. s r. o.
RRTV/3223/2024-vra k pořadu Krimi zprávy odvysílanému dne 21. prosince 2023 od 19:40 hodin
na programech Prima a CNN Prima News, z jakého důvodu byl tento pořad, který byl věnován
tématu Střelba na univerzitě a byl zpravodajským pořadem, označen jako sponzorovaný.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Krimi zprávy dne 21. prosince 2023 od 19:40 hodin na
programech Prima a CNN Prima News, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima spol. s r. o.
RRTV/3168/2024-vra týkajícím se pořadu Prostřeno! odvysílaného dne 1. září 2023 na programu
Prima v čase od 17:50:59 hodin, a pořadu Ano, šéfe! odvysílaného dne 1. září 2023 na programu
Prima v čase od 14:43:06 hod.Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize (č.j.
RRTV/3164/2024-vra) k obsahu vysílání programu ČT sport ze dne 18. listopadu 2023 od 9:45
hodin.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Studio ČT sport dne 18. listopadu 2023 od 09:45 hodin na
programu ČT sport, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele OIK TV s. r. o. (č.j. RRTV/3500/2024-
vra), z jakého důvodu bylo na programu OIK TV ve smyčce, odvysílané premiérově dne 4. prosince
2023 v 18:00 hodin, odvysíláno oznámení o sponzorovi Invia Česká Třebová před pořadem Naše
město: Česká Třebová, když tento pořad jako zpravodajský nemůže být dle § 53 odst. 6. zákona
č. 231/2001 Sb. sponzorován, a proč bylo oznámení o sponzorovi zařazeno výhradně před
pořadem, nikoli v průběhu pořadu či na jeho konci.
– Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 5/2023 – 39 ze dne
21. března 2024, kterým zamítl kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
15. prosince 2022 (č.j. 6 A 15/2021), jímž byla zamítnuta žaloba provozovatele AMC Networks
Central Europe s.r.o., proti rozhodnutí Rady (č.j. RRTV/16654/2020-loj) o uložení pokuty ve výši
500 000 Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, jehož se provozovatel dopustil
odvysíláním pořadu A préda (Nebezpečná kořist) dne 28. března 2020 v úseku 15:40:21-17:35:14
hodin na programu Film Mania (Maďarsko).
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále zákon č. 132/2010 Sb.),
a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele RFE/RL, Inc., prostřednictvím RFE/RL, Inc., odštěpný závod,
IČ 613 89 269, doručeného Radě dne 12. března 2024, toto sdělení: Společnost RFE/RL, Inc.,
prostřednictvím RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem Vinohradská 3333/159a,
Praha, PSČ 100 00, poskytující službu Tatar-Bashkir Service, dostupnou na internetových
adresách https://www.idelreal.org/ a https://www.azatliq.org/ a prostřednictvím internetové mobilní
aplikace RFE/RL nebyla dne 16. dubna 2024 zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., neboť služba
není audiovizuální mediální službou na vyžádání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010
Sb., a tudíž nesplňuje podmínky pro zápis do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále zákon č. 132/2010 Sb.),
a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele RFE/RL, Inc., prostřednictvím RFE/RL, Inc., odštěpný závod,
IČ 613 89 269, doručeného Radě dne 12. března 2024, toto sdělení: Společnost RFE/RL, Inc.,
prostřednictvím RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem Vinohradská 3333/159a,
Praha, PSČ 100 00, poskytující službu Ruský servis, dostupnou na internetových adresách
https://www.svoboda.org/, https://www.sibreal.org/ a https://www.severreal.org/ a prostřednictvím
internetové mobilní aplikace Svoboda nebyla dne 16. dubna 2024 zapsána do Seznamu

poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona
č. 132/2010 Sb., neboť služba není audiovizuální mediální službou na vyžádání ve smyslu § 2 odst.
1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., a tudíž nesplňuje podmínky pro zápis do Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání TV POLAR
poskytovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., dostupné na webové adrese www.tvpolar.cz.
– Rada se seznámila s analýzou služby platformy pro sdílení videonahrávek XVideos,
poskytovatele WebGroup Czech Republic, a.s., na základě monitoringu obsahu služby ve dnech
4.3. – 6.3. 2024.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Lokama BT s. r. o., IČ 07925573, sídlem
Františka Malíka 965/20, Most, PSČ 43401, ve věci služby umístěné na internetové adrese
https://prehraj.to.
– Rada se seznámila s přípisem Asociace komerčních televizí, z. s.; č. j. RRTV/3029/2024-vra ze
dne 29.2.2024, ve věci služby umístěné na internetové adrese https://prehraj.to.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) – d)
zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 242/2022 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“)
rozhodla zahájit se společností Lokama BT s. r. o., IČ 07925573, sídlem Františka Malíka 965/20,
Most, PSČ 43401 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení dle § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 242/2022 Sb., neboť poskytuje službu platformy pro sdílení
videonahrávek https://prehraj.to, aniž do dne zahájení poskytování této služby učinil oznámení
podle § 6 odst. 2 téhož zákona, dle kterého osoba, která hodlá poskytovat službu platformy pro
sdílení videonahrávek, učiní Radě alespoň 15 dnů přede dnem zahájení poskytování této služby
oznámení, které obsahuje zákonem vymezené náležitosti.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele ZZIP s.r.o., IČ 483 94 556, sídlem
Dobnerova 526/18, Olomouc, PSČ 779 00, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil
Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro službu
Internetové zpravodajství Olomouc, dostupnou na internetové adrese www.zzip.cz.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Západočeská kabelová televize s.r.o.,
IČ 279 85 563, sídlem Dobrovského 180/15, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, z jakého důvodu na
písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 pro službu ZKTV, dostupnou na internetové adrese https://www.zktv.tv.
– Rada se seznámila s monitoringem služby Lounge TV, dostupné na internetové adrese
www.loungetv.cz, poskytovatele Lounge and Live TV s.r.o., na základě obsahu služby ze dne
19. března 2024.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a ustanovením
§ 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele T-Mobile Czech
Republic a.s., IČ 649 49 681, sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 148 00, na porušení
ustanovení § 6b odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 242/2022 Sb.,
o službách platforem pro sdílení videonahrávek, neboť se dopustil přestupku dle § 12 odst. 1 písm.
c) zákona č. 132/2010 Sb. tím, že Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 pro službu Videotéka, dostupnou na internetové adrese www.t-mobile.cz,
který předložil Radě, neprojednal s organizací sdružující osoby se sluchovým postižením (ASNEP).
Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k předložení aktualizované verze Akčního plánu spolu

s potvrzením o projednání Akčního plánu s organizací sdružující osoby se sluchovým postižením,
do 30. června 2024, přičemž s ohledem na stanovenou lhůtu k nápravě se bude potvrzení
vztahovat k Akčnímu plánu na období ode dne 1. července 2024 do dne 30. června 2025, tedy ke
druhému roku zkráceného hodnoceného období.
– Rada se seznámila s monitoringem služby Českokrumlovská televize CKTV, dostupné na
internetové adrese www.cktv.cz, poskytovatele JČ1 z.s., na základě obsahu služby ze dne
18. března 2024.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Českokrumlovská televize CKTV,
dostupná na internetové adrese www.cktv.cz, poskytovatele JČ1 z.s., IČ 014 38 921, sídlem Dolní
Svince 4, Dolní Třebonín, PSČ 382 32, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby
na vyžádání a provádí výmaz společnosti JČ1 z.s., IČ 014 38 921, sídlem Dolní Svince 4, Dolní
Třebonín, PSČ 382 32, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání TV Fenix, dostupné na internetové adrese www.tvfenix.cz, Petra Uhra, IČ 675 49 799, se
sídlem J. Palacha 2522/34, Praha, PSČ 690 02, o podání vysvětlení, zda je stále poskytována
evidovaná služba na vyžádání www.tvfenix.cz ve smyslu zákona o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a dále, jaký je charakter služby dostupné na internetové adrese
https://tvfenix.imagie.cz/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání Kukino, poskytovatele
Mottygo s.r.o., dostupné na internetových stránkách https://kukino.tv.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání Kukino dostupné na internetových stránkách https://kukino.tv, společnosti Mottygo s.r.o.,
IČ 061 65 702, se sídlem Olšanská 2898/4e, Praha, PSČ 130 00 ve věci neposkytnutí Akčního
plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro službu kukino,
dostupnou na internetové adrese www.kukino.tv.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání R1 ZAK, dostupné na internetové adrese https://zaktv.cz/, společnosti ZAK TV s.r.o., IČ
648 35 669, se sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 301 00, ve věci nepředložení Akčního plánu
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025.
– Rada informuje organizace ASNEP a SONS o předloženém Akčním plánu zpřístupňování
nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na
období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 týkajícím se služby na vyžádání R1
ZAK, dostupné na internetové adrese https://zaktv.cz/, poskytovatele ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669,
se sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 301 00.
– Rada se seznámila s podáním poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
MALL.TV, Czech Video Center a.s., v podobě zaslané zprávy o způsobu plnění povinnosti podpory
evropské tvorby stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s podáním poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
NETBOX (R) Kino a Kuki Kino, Nej.cz s.r.o., v němž žádá o aplikaci výjimky dle § 7 odst. 2 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. – Rada v rámci své působnosti

dané ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání NETBOX (R) Kino, dostupné prostřednictvím kabelových rozvodů, společnost Nej.cz
s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Praha, PSČ 148 00, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu nepředložila doklady dokazující oprávněnost uplatnění výjimky ve smyslu § 7
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. u služby NETBOX (R) Kino, a žádá o jejich doplnění. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.

V Praze dne 18. 4. 2024

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET