Tisková zpráva ze 7. zasedání Rady, konaného dne 14, 5. 2024
Publikováno 16.05.2024 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 7. zasedání projednala 58 bodů
programu. Vyhodnotila 35 stížností diváků a posluchačů, vydala devět upozornění na porušení
zákona.


Rada na svém 7. zasedání uznala vinným provozovatele TV Nova s.r.o., ze spáchání přestupku
dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tím, že dne 12. listopadu 2023 v čase
17:20 hodin na programu NOVA odvysílal reklamní spot s motivem HOT PEPPERS Prague, který
je obchodním sdělením týkajícím se erotických služeb (propagace nočního klubu Hot Peppers se
sídlem v Praze, který je poskytovatelem erotických služeb spočívajících například ve striptýzu či
privátních autoerotických show), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se
erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
Rada upustila od uložení správního trestu, neboť vzhledem k závažnosti přestupku, okolnostem
jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před
správním orgánem postačí k jeho nápravě.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu
kmitočtu Tábor 101,8 MHz / 1 kW na nové stanoviště Tábor III 101,8 MHz / 500 W, souřadnice
WGS 84: 14 38 01 / 49 23 04, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901,
se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program COUNTRY RADIO (licence č.j.:
Ru/91/99) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Tábor 107,8 MHz / 100 W na nové stanoviště Tábor III 107,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
14 38 01 / 49 23 04, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program Radio Spin (licence
RRTV/2015/1026/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu
kmitočtu Tábor 98,6 MHz / 200 W na nové stanoviště Tábor III 98,6 MHz / 150 W, souřadnice WGS
84: 14 38 01 / 49 23 04, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) a
souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio

(licence sp.zn.: 2019/341/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov 103,7 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rock Radio (licence sp.zn.:
2019/341/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov 103,7 MHz / 1 kW na stanoviště Praha
Strahov II 103,7 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 14 23 08 / 50 04 49.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
program RADIO 1 (licence č.j.: Ru/112/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW,
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů, program RADIO 1 (licence č.j.: Ru/112/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha Petřín 91,9 MHz /
2 kW na nové stanoviště Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW, souřadnice WGS 84: 14 22 33 / 50 04 47.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ:
25113054 se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EXPRES FM (licence č.j.:
Ru/137/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
ve změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov I 90,3 MHz / 5 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054 se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150
00 Praha 5, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program EXPRES FM (licence č.j.: Ru/137/01), a
to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Praha Strahov I 90,3 MHz / 5 kW na stanoviště Praha Strahov I 90,3 MHz / 5
kW, souřadnice WGS 84: 14 23 08 / 50 04 49.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ:
28939875 se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly, o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu program Rádio Dechovka (licence sp.zn.
RRTV/2014/955/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Tábor Město I 94,5 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875 se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dechovka (licence sp.zn. RRTV/2014/955/zab), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Tábor Město I 94,5 MHz / 200 W na nové stanoviště Sezimovo Ústí 94,5 MHz
/ 200 W, souřadnice WGS 84: 14 42 07 / 49 22 41.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Radio Prostor s.r.o., IČ:
25616803, se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Prostor (licence č.j.:
Ru/193/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
ve změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov 101,1 MHz / 3 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje

provozovateli Radio Prostor s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00
Praha 5, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Prostor (licence č.j.: Ru/193/98), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Praha Strahov 101,1 MHz / 3 kW na stanoviště Praha Strahov 101,1 MHz / 3 kW,
souřadnice WGS 84: 14 23 08 / 50 04 49.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK
(licence sp.zn.: 2014/46/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio
BLANÍK (licence sp.zn.: 2014/46/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W
na stanoviště Vyškov město 98,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 59 03 / 49 16 56.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ:
47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Metropole (licence sp.zn.
RRTV/2023/499/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtu Mohelnice 2 103,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, programu Radio Metropole (licence sp.zn. RRTV/2023/499/zab), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Mohelnice 2 103,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 53 16 / 49 46 52.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Rádio Česká Kanada s.r.o., IČ: 032 22 845, se sídlem Klášterská
140/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Česká Kanada (licence sp. zn.
2014/827/zab ze dne 19.1.2016) dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 494 35 001, se sídlem Olomoucká 3419/7,
PSČ 618 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně společenské smlouvy, konkrétně ve změně v osobách společníků společnosti
provozovatele, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Aktuální znění společenské smlouvy tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.Rada uděluje společnosti

ORLICKO Media s.r.o., IČ: 040 95 766, se sídlem Na Štěpnici 1272,
PSČ 562 06 Ústí nad Orlicí, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Radio Orlicko (licence sp. zn. 2015/475/zab ze dne 17.5.2016) se souborem
technických parametrů Ústí nad Orlicí I 95,5 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve,
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s analýzou programu Radio Bonton provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s.,
ze dne 4.4. 2024 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÝ ROZHLAS, IČ
452 45 053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 00, Praha 2, o podání vysvětlení, na základě čeho
se zakládá tvrzení odvysílané dne 15. prosince 2023 na programu Český rozhlas Brno v pořadu
Vysíláme vesele i vážně mezi 14:31:28 a 14:35:00, že se měl pan J. N. přiznat ke spouštění sirén,
a proč ve stejném pořadu nezaznělo, že J. N. soudní spory s městskou částí vyhrál, ale tato
rozhodnutí nebyla dle exekučních soudů materiálně vykonatelná.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA (program Rock Radio; Praha103,7 MHz) dne 25. dubna 2024, LONDA spol. s r. o.
(program Rock Zone; Praha 105,9 MHz) dne 25. dubna 2024, RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. (program Signál rádio Praha; Praha 95,7 MHz) dne 25. dubna 2024, MAX LOYD s.r.o.
(program DANCE RADIO; Praha 102,9 MHz) dne 25. dubna 2024.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, se sídlem
Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, doručeným dne 14.4.2024 pod č.j. RRTV/4812/2024-vra,
spočívajícím v informaci o zahájení vysílání na základě licence sp.zn. RRTV/2022/754/zab.
– Rada se seznámila s dopisem (č. j. RRTV/5043/2024-vra) od Rady Českého rozhlasu ohledně
vyřízení stížnosti (č. j. RRTV/2979/2024), kterou Rada postoupila Radě Českého rozhlasu na
základě rozhodnutí ze 3. zasedání Rady v roce 2024.
– Rada bere na vědomí vypořádání připomínek veřejných konzultací ze strany ČTÚ k novému
znění opatření obecné povahy Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 –
380 MHz.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada na základě své pravomoci dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), žádá Vladimíra Tvardeka, jakožto držitele doménového jména „kscmtv.cz“ o
podání vysvětlení ve věci obsahu šířeného prostřednictvím internetových stránek
https://www.kscm-tv.cz/, přičemž by se v daném případě mohlo jednat o provozování televizního
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů bez oprávnění. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti.
– Rada se seznámila s odpovědí (č.j. RRTV/4856/2024-vra) společnosti Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, která byla
Radě doručena dne 15. dubna 2024, na žádost Rady o podání vysvětlení sp.zn. 2024/371/blu, č.j.
RRTV/3218/2024-blu, ze dne 12. března 2024.Rada se seznámila s odpovědí (č.j. RRTV/4713/2024-vra)

společnosti Nordic Telecom Regional
s.r.o., IČ: 04593332, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, které bylo Radě
doručeno dne 9. dubna 2024 a následným doplněním této odpovědi, doručeným Radě dne
15. dubna 2024 pod č.j. RRTV/4887/2024-vra, na žádost Rady o podání vysvětlení sp.zn.
2024/387/blu, č.j. RRTV/3218/2024-blu ze dne 12. března 2024.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto rozhodnutí: Rada registruje provozovateli převzatého
vysílání PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. sve/3066/07, sp.zn.
2007/159/sve/POD, ze 25. dubna 2007 podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních
podílů a způsob rozdělení hlasovacích práv, a ve změně seznamu akcionářů (společníků)
provozovatele převzatého vysílání, v rozsahu dle jeho podání doručeného Radě dne 19. dubna
2024 pod č.j. RRTV/4971/2024-vra.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f), § 29 a § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele převzatého
vysílání, společnost PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 29 odst. 1. písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že předem neoznámil Radě změnu skutečností uvedených v přihlášce k registraci
č.j. sve/3066/07, sp.zn. 2007/159/sve/POD, ze 25. dubna 2007, spočívající ve změně vkladu, výše
obchodních podílů a způsobu rozdělení hlasovacích práv jednotlivých akcionářů a seznamu
akcionářů (společníků), a stanovuje mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, NTV cable s.r.o.,
IČ: 25500236, se sídlem: Masarykovo náměstí 87, Napajedla, 76361, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, spočívajícím
v rozšíření programové nabídky o české televizní programy Warner TV a Sporty TV a zahraniční
televizní programy TV Rik, TV Spark, Arena Sport 1 a Arena Sport 2; dále v rozsahu dalších
informací, uvedených v podání č.j. RRTV/4703/2024-vra.
– Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání a zaslanými
v období od 5. do 22. dubna 2024 (celkem 23 podání): Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov 30. a 31. března, licenční podmínky; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – VIP svět, 12. a 13. dubna 2024, PP; TP Pohoda s.r.o. / Relax – oznámení sponzora
seriálu Námořní hlídka, 23. 3. 2024 od 21:56 hodin; Česká televize / ČT 1 – Máte slovo, 4. dubna
2024 od 21:05 hodin; FTV Prima spol. s r.o. / CNN Prima News, Nový den, 12. dubna 2024 od 6:00
hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, reklama Hornbach, 12. dubna 2024 od 15:34 hodin; Česká
televize / ČT 2 – fotbalový zápas Slezský FC Opava – AC Sparta Praha, 3. dubna 2024; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima, způsob a četnost zařazování reklamy; ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o. / Paramount Network – hlasitost reklam; ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o. / Paramount Network – Potkali se na sídláku; Stanice O, a.s. (ÓČKO) / divácká soutěž
Virtuální svět; TV Nova s.r.o. / Nova sport 3 – upoutávky na vysílání zápasů MMA, 9. dubna 2024;
PRAHA TV s.r.o. / PRAHA TV – Krok víry, 12. dubna 2024; Novinky.cz – stížnost na článek, týkající
se situace v Gaze.Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení,
jaké zpravodajské pořady byly odvysílány na programu Televize Barrandov ve dnech 30. a 31.
března 2024, jestliže licenční podmínky stanoví, že má být několikrát denně vysílán denní
zpravodajský přehled. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení
ohledně pořadu VIP svět, odvysílaného na programu Televize Barrandov: Z jakého důvodu tento
pořad při odvysílání dne 12. 4. 2024 od 19.54 hodin nebyl označen symbolem PP jako pořad
obsahující umístění produktu, zatímco dne 13. 4. 2024 od 0.46 hodin, kdy byl reprízován,
symbolem PP označen byl. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ:
26852683, sídlem: Stavební 992/1, Ostrava, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
oznámení o sponzorovi pořadu Námořní hlídka, odvysílané 23. března 2024 od 21:56 hodin na
programu Relax, neobsahovalo označení televizního programu (logo), jak stanovuje § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., a proč nebyl tento sponzor zřetelně označen i dále v průběhu
pořadu nebo na jeho konci, jak stanovuje § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období od 21. do 29. dubna 2024 (celkem 12 podání): ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s.
(zadavatel obchodního sdělení) – reklama Inzuliny bez doplatku; Česká televize / ČT24 – Události,
komentáře, téma Svět umělců a památkářů, 19. dubna 2024 od 22:00 hodin; Česká televize / ČT2
– Obchod se strachem, 6. března 2024 od 21:25 hodin; pozvání ke sledování pořadu Obchod se
strachem v pořadu Dobré ráno, 6. března 2024 v 7:45 hodin a v 8:14 hodin; JIMJAM TELEVISION
LIMITED / JimJam – logo na policejním autíčku v animovaném seriálu Hrdinové velkoměsta; Česká
televize / ČT sport – hokej HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice, 20. dubna 2024 od 16:30
hodin; HBO Europe s. r. o. / Warner TV – Poltergeist, 20. dubna 2024 od 20:00 hodin a 21. dubna
2024 od 9:40 hodin; Google Ireland Ltd. / YouTube – reklamy propagující investice;
Československá filmová společnost, s. r. o. / CS Mystery – Nebezpečné nebe, 23. dubna 2024 od
22:00 hodin a dokumentární série z ruské produkce bez konkrétní specifikace; Česká televize –
nevysílání hokeje Pardubice – Třinec; FTV Prima, spol. s r.o. / cnn.iprima.cz – video Rusové
odklízeli protitankovou minu, pak se rozletěli na kusy, 27. dubna 2024.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle ustanovení § 7 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.),
a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem: Nové
sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, jako zadavatele reklamy s motivem „Inzuliny bez doplatku“,
která byla odvysílána dne 10. dubna 2024 v čase 19:30 hodin na programu Televize Barrandov,

o podání vysvětlení k obsahu této reklamy, která nabízí „Inzuliny bez doplatku“ s dovětkem „Platí na
vybrané inzuliny ATC skupiny A10A v kamenných lékárnách Dr. Max v ČR při předložení Karty
výhod Dr. Max. Více informací na kartavyhod.drmax.cz.“, jaké konkrétní další informace na
internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz umožnily divákovi reklamy posoudit, jednak jestli na
variantu inzulinového přípravku, který on používá, se vztahuje či nevztahuje reklamou inzerovaná
nabídka „Inzuliny bez doplatku“, a dále co konkrétně znamená výraz „bez doplatku“, zejména jestli
tento výraz znamená, či neznamená, že při nákupu či vyzvednutí inzulinového přípravku, na který
se vztahuje pravidlo „Platí na vybrané inzuliny ATC skupiny A10A v kamenných lékárnách Dr. Max
v ČR při předložení Karty výhod Dr. Max.“, v lékárně Dr.Max od něj nebude v žádném případě
vyžadována žádná platba. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Film Mania (Maďarsko) provozovatele
AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 5. února 2024 v úseku 12:00-24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele vysílání AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ: 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, o podání vysvětlení k
odvysílání filmu A gépész (Mechanik / The Machinist) dne 5. února 2024 od 22:42 hodin na
programu Film Mania (Maďarsko), jenž byl pořadem, na který se vztahují omezení podle § 32 odst.
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť jeho obsah – zejména scéna, v níž stroj nezadržitelně
vtáhne opraváři ruku, část mu jí utrhne a torzo ruky pak dál rotuje ve stroji (vysílací čas 23:00:57-
23:02:32 hodin), která je zpracována se silnou vizuální explicitností a zejména se silným
emocionálním nábojem podtrhujícím neschopnost lidí okolo zabránit blížícímu se neštěstí – měl
potenciál vzbudit u dětských diváků strach a úzkost, a narušit tak jejich psychický vývoj, přičemž
tento film nebyl po celou dobu trvání označen grafickým znakem „18+“ určujícím potenciální
závadnost jeho obsahu pro nezletilé osoby, což ukládá provozovateli vysílání § 32 odst. 1 písm. u)
zákona č. 231/2001 Sb., z jakého důvodu neoznačil tento pořad grafickým znakem „18+“ určujícím
potenciální závadnost obsahu pořadu pro nezletilé osoby po celou dobu trvání pořadu, a dále o
podání vysvětlení, jakým způsobem poskytl k tomuto pořadu dostatečné informace o obsahu
závadném pro nezletilé osoby tak, aby byly snadno a bezúplatně dostupné, což ukládá
provozovateli vysílání rovněž § 32 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele vysílání AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ: 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, o podání vysvětlení,
jakým způsobem divákům programu Film Mania (Maďarsko) umožňuje snadný, přímý a trvalý
přístup k údajům a informacím dle § 32 odst. 9 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. jak umožňuje
divákům programu Film Mania snadný, přímý a trvalý přístup zejména k základním údajům o
provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, adresa sídla právnické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo
organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, dále přístup k údajům, které umožňují
rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k
poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, adrese internetových stránek, popřípadě k
adrese pro doručování elektronické pošty, a konečně přístup k informaci o tom, že jeho činnost se
řídí právním řádem České republiky a o tom, že orgánem dozoru nad provozováním televizního
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, prezentované tak, aby bylo divákům programu

Film Mania zřejmé, že se jedná o údaje a informace jim určené. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV 80s provozovatele ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o. ze dne 5. února 2024 v časovém úseku od 12.00 do 24.00
hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,
o podání vysvětlení, jakým způsobem umožňuje divákům v zemích, do nichž je zcela nebo
převážně směřováno vysílání programu MTV 80s, snadný, přímý a trvalý přístup k údajům a
informaci dle ustanovení § 32 odst. 9 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu Sport1 Czechia and Slovakia
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 5. února 2024 v časovém úseku 12:00
– 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nick Jr. Too provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 4. 12. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00, Praha 1,
o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě sponzorských oznámení
zařazených do programu Nick Jr. Too dne 4. 12. 2023 v časech 15:10:33 hod. (Hot Wheels
sponzors afternoons on Nick Jr. Too), 17:21:13 hod. (Hot Wheels Monster Trucks Live sponsors
afternoons on Nick Jr. Too) a 18:10:52 hod. (LEGO City sponsors playful evenings on Nick Jr. Too).
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou skrytých titulků a audiopopisů v pořadech odvysílaných na
programu Seznam.cz TV ve dnech 17. ledna 2024 od 01:00 do 05:00 hodin a od 21:00 do 24:00
hodin, 18. ledna 2024 od 00:00 do 05:00 hodin a od 19:00 do 24:00 hodin a 19. ledna 2024 od
00:00 do 05:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2024.
– Rada postupuje České národní bance k posouzení dle svých kompetencí podnět týkající se
propagace nebankovní půjčky s názvem Kimbi (kimbi.cz), která byla součástí televizního vysílání.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost Stanice O, a.s., IČO: 26509911, se
sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení týkající se úseku
vysílání s motivem Óčko – Pompo, který byl odvysílán dne 27. ledna 2024 v čase 12:16 hodin na
programu O (Óčko). Rada žádá o identifikaci odvysílaného programového prvku. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání,
společnost AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, se sídlem Praha 8 – Karlín,

Pobřežní 620/3, PSČ 18600, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 19. ledna 2024 v čase 21:51 hodin na programu SPORT2 odvysílal
reklamní spot s motivem Clavin PLATINUM, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci
doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je přípravkem pro podporu erekce [obrazová složka: text
na balení produktu „PEVNÁ A RYCHLÁ EREKCE“, text pod balením produktu „Účinnost Clavin
zajišťuje / obsahuje mj. (L-Arginin, L-Citrulin), selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus,
které zlepšují erekci a sexuální prožitek.“], čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení
týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KABEL OSTROV s.r.o., IČ
63508834, se sídlem Mírové náměstí 733, Ostrov, PSČ 363 01, na porušení ustanovení § 32 odst.
8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle
§ 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele KATRO SERVIS, spol. s
r.o., IČ 15043355, se sídlem Plynárenská 671, Kolín, PSČ 280 02, na porušení ustanovení § 32
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle
§ 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele a poskytovatele KVIFF.
TV, a. s., IČ 107 80 777, se sídlem Panská 892/1, Praha 1, PSČ 110 00, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle
§ 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Mediapoint Consulting
s.r.o., IČ 27970043, se sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 301 00, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle
§ 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ORLICKO Media s.r.o.,

IČ 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 06, na porušení ustanovení § 32
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle
§ 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 4. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání MALL.TV, umístěné na internetové adrese https://tv.mall.cz, společnost Czech Video
Center a.s., IČ 098 39 194, se sídlem Komunardů 1584/42, Praha 7, PSČ 170 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých
na podporu mediální gramotnosti v roce 2023. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní
ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání Jeden svět online, umístěné na internetové adrese jedensvetonline.cz,
oneworldonline.cz, společnost Člověk v tísni, o.p.s., IČ 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24,
Praha 2, PSČ 120 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2023. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla takto:
Obviněný provozovatel televizního vysílání TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého
náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení
§ 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením ustanovení § 49 odst.
1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tím, že dne 12. listopadu 2023 v čase 17:20 hodin na programu
NOVA odvysílal reklamní spot s motivem HOT PEPPERS Prague, který je obchodním sdělením
týkajícím se erotických služeb (propagace nočního klubu Hot Peppers se sídlem v Praze, který je
poskytovatelem erotických služeb spočívajících například ve striptýzu či privátních autoerotických
show), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických
výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti
nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. V souladu s ustanovením
§ 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k
závažnosti přestupku, okolnostem jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již
samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. k
obsahu stížnosti na pořad Rozhovor s… , jehož hostem byl Jiří Černohorský a byl odvysílán
například 3. října 2023 od 3:19 hodin na televizním programu A11.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Rozhovor s… , jehož hostem byl Jiří
Černohorský, dne 3. října 2023 na programu A11, že věc odkládá.Rada se seznámila s podaným

vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., (č.j.
RRTV/4873/2024-vra) k údajům, jimiž deklaroval, jaké bylo zastoupení evropských děl ve vysílání
programu Nova Action v roce 2023.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatelky Jany Peterkové k údajům, jimiž
deklarovala, jaké bylo zastoupení evropských děl ve vysílání televizního programu TELEVIZE
NATURA za rok 2023.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatelku Janu Peterkovou, IČ:
16893085, sídlem Křenovice 106, 373 84, Dubné, na porušení § 47 odst. 1 písm. a) – d) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že Radě neposkytla správné údaje o odvysílaných
evropských dílech, včetně identifikace těchto děl, na programu TELEVIZE NATURA za rok 2023,
neboť do podílu vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla ve vysílání programu započítala v
rozporu s ustanovením § 42 zákona č. 231/2001 Sb., i čas určený vysílání teleshoppingu, a to
například teleshopping zařazený do vysílání programu TELEVIZE NATURA dne 4.12.2023
„Speciál, Jsou vaše peníze v bance v bezpečí?“; „Zacházíte správně s vašimi penězi?“;
„Magnetoterapie“; „Šárka Dominová, Přírodní domácí lékárnička“; „Hygiena budoucnosti, Přírodní
cesta ke zdraví na mikrobiologické úrovni“. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k zaslání
opravených přehledů zastoupení evropských děl ve vysílání televizního programu TELEVIZE
NATURA za rok 2023, na 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová společnost,
s.r.o., (č.j. RRTV/4938/2024-vra), z jakého důvodu byla na internetové stránce programu CS
History na adrese https://history.joj.cz/kontakt namísto aktuálního provozovatele vysílání programu
CS History jako provozovatel vysílání programu CS History uvedena již neexistující společnost CS
filmová s.r.o
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., č.j.
RRTV/3569/2024-vra na výzvu Rady k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu
formulovaných právním řádem Francouzské republiky v souvislosti s pořady, které se nedoporučují
pro osoby mladší 18 let, k čemuž nedošlo při vysílání pořadu Frenchie Shore např. dne
11. listopadu 2023 od 23:00 hodin.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., č.j.
RRTV/3569/2024-vra na výzvu Rady k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu
formulovaných právním řádem Francouzské republiky v souvislosti s pořady, které se nedoporučují
pro osoby mladší 18 let, k čemuž nedošlo při vysílání pořadu Frenchie Shore např. dne
11. listopadu 2023 od 23:00 hodin.
– Rada informuje Evropskou Komisi a francouzského regulátora Arcom (Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique) o výsledcích ve věci stížnosti francouzského
regulátora Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) JID
595079-RRTV, 595081-RRTV týkající se reality show Frenchie Shore, odvysílanou na programu
MTV France.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., na
uložené upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že na programu CS Film dne 19. ledna 2024 v čase 20:34-21:09 hodin (v průběhu
vysílání pořadu Parta hic) neuváděl označení televizního programu (logo).
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., (č.j.
RRTV/4888/2024-vra) na vydané upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. února 2024 v úseku 18:52:20-20:01:20 hodin
nebylo v průběhu vysílání programu CS History součástí obrazu logo programu.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. d) zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek; § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
sděluje, že Celní úřad pro hlavní město Prahu (dále jen „celní úřad“) jakožto orgán věcně a místně
nepříslušný předal podle § 64 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), Radě pro rozhlasové a
televizní vysílání, Škrétova 44/6,12000 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „Rada“) řízení ve věci
důvodného podezření ze spáchání dvou trvajících přestupků podle § 8a odst. 1 písm. o) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění účinném v době jejich spáchání (dále jen „zákon o
regulaci reklamy“), kterých se měla dopustit fyzická osoba M.V., , podnikající dle živnostenského
zákona do 27. 1.2021 pod IČ: 04735471, (dále jen „obviněný“), zastoupena Mgr. Přemyslem
Hokem, LL.M., advokátem se sídlem Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 – Nusle tím, že
I. V rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. f) zákona o regulaci reklamy v období od 13. 5. 2018
minimálně do 27.4.2021 prostřednictvím uživatelského účtu (kanálu) DATEL zřízeného na
platformě YouTube, veřejně dálkově přístupného na elektronické adrese
www.youtube.com/user/MareValach či www.youtube.com/c/DatelMatěj, šířil video nazvané
„POVEDLO SE MI VYHRÁT IPHONE X!!!! – (Drakemall)“, ve kterém propagoval internetovou
hazardní hru Drakemall, veřejně dálkově přístupnou na elektronické adrese https://drakemall.com/
(dále jen „hra Drakemall“), provozovanou bez základního povolení ve smyslu § 85-96 zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění účinném v době popsaného jednání;
II. V rozporu s § 2 odst. 1 písm. f) zákona o regulaci reklamy v období od 12. 6. 2018 minimálně
do 27. 4. 2021 prostřednictvím kanálu DATEL šířil video nazvané „ROZBIL MI MATĚJ NOVÝ
IPHONE X?!!Drakemall“, ve kterém propagoval internetovou hazardní hru Drakemall
provozovanou bez základního povolení ve smyslu § 85-96 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, ve znění účinném v době popsaného jednání. Správní řízení v předmětné věci bude nadále
vedeno pod spis. zn. RRTV/2024/318/had.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. d) zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek; § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a na
základě ustanovení § 64 odst. 1 písm. c, e) a § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, dne 14. května 2024 vydala usnesení: Správní řízení, spis. zn. RRTV/2024/318/had, vedené
s fyzickou osobou M. V., podnikající dle živnostenského zákona do 27. 1.2021 pod IČ: 04735471,
zastoupen Mgr. Přemyslem Hokem, LL.M. (dále jen „zástupce“); se přerušuje do doby skončení
soudního řízení o předběžné otázce, kterou je řízení o negativní kompetenční žalobě posuzující
pravomoc Rady v předmětné věci.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
společnosti TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ
152 00, doručeného Radě pod č. j. RRTV/3639/2024-vra, toto potvrzení: Společnost TV Nova
s.r.o., IČ 458 00 456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, byla dne 14. května
2024 zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve
smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání; jako poskytovatel následujících audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání: nova.cz,
dostupné na internetové adrese tv.nova.cz/porady, voyo, dostupné na internetové adrese
voyo.nova.cz a videa.tn.cz, dostupné na internetové adrese tn.nova.cz/videa. Jmenované služby
nahrazují audiovizuální mediální službu na vyžádání nova.cz, dostupnou na internetové adrese
www.nova.cz, která byla Radou do Evidence (nyní Seznamu) poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání zapsána dne 3. srpna 2010. Rada v rámci své působnosti

dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba nova.cz, dostupná na internetové adrese
www.nova.cz, poskytovatele TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
Praha 5, PSČ 152 00, byla na základě písemného oznámení poskytovatele ke dni 1. dubna 2024
nahrazena audiovizuálními mediálními službami na vyžádání nova.cz, dostupnou na internetové
adrese tv.nova.cz/porady, voyo, dostupnou na internetové adrese voyo.nova.cz a videa.tn.cz,
dostupnou na internetové adrese tn.nova.cz/videa a provádí proto výmaz společnosti TV Nova
s.r.o., IČ 458 00 456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, jakožto
poskytovatele služby nova.cz, dostupné na internetové adrese www.nova.cz, ze Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele RFE/RL, Inc., prostřednictvím RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269,
doručeného Radě dne 4. dubna 2024, toto potvrzení: Společnost RFE/RL, Inc., prostřednictvím
RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem Vinohradská 3333/159a, Praha, PSČ
100 00, byla dne 14. května 2024 zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována pod
názvem Votvot, dostupná na internetové adrese www.votvot.tv a prostřednictvím mobilní aplikace
Votvot.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále zákon č. 132/2010 Sb.),
a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele RFE/RL, Inc., prostřednictvím RFE/RL, Inc., odštěpný závod,
IČ 613 89 269, doručeného Radě dne 4. dubna 2024, toto sdělení: Společnost RFE/RL, Inc.,
prostřednictvím RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem Vinohradská 3333/159a,
Praha, PSČ 100 00, poskytující službu Uzbek Service, dostupnou na internetové adrese
https://www.ozodlik.org/ a prostřednictvím mobilní aplikace RFE/RL nebyla dne 14. května 2024
zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., neboť služba není audiovizuální mediální službou na
vyžádání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., a tudíž nesplňuje podmínky pro
zápis do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání poskytovatele
Televize Natura s.r.o. dostupnou na internetové stránce www.tvnatura.cz, na základě nabídky
služby ve dnech 4.-5. dubna 2024.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen „zákon č. 132/2010 Sb.“), v platném
znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání, dostupné na internetové adrese
www.tvnatura.cz, společnost Televize Natura s.r.o., IČ 070 13 809, se sídlem Křenovice 106,
Dubné, PSČ 373 84, o podání vysvětlení, jakým způsobem zajišťuje povinnost plynoucí z § 8 odst.
1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., dle kterého je poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání povinen zajistit, aby audiovizuální obchodní sdělení obsažená v rámci jím poskytované
audiovizuální mediální služby na vyžádání byla snadno rozpoznatelná. A dále, zda se v případě
programových prvků: 1. Nová čínská studie, 2. Jaroslava Šafratová, Léčivá pyramida, 3. Hana
Bártová, 1Zapper, 4. NaturVibes, Jan Šrámek, Jak si vybrat MLM, 5. Přírodní cesta ke zdraví na
mikrobiologické úrovni v praxi, 6. Přírodní cesta ke zdraví na mikrobiologické úrovni, 7. Život na
dlani, Ivana Rea a Ondřej Kubal a 8. Pečivo od Staňky, Kváskový chléb skutečně jedná

o pořady s umístěným produktem, či zda nejde o teleshoppingové bloky. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen „zákon č. 132/2010 Sb.“), v platném
znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání, dostupné na internetové adrese
www.tvnatura.cz, společnost Televize Natura s.r.o., IČ 070 13 809, se sídlem Křenovice 106,
Dubné, PSČ 373 84, o podání vysvětlení, jakým způsobem umožňuje příjemcům služby snadný,
přímý a trvalý přístup k jeho názvu nebo jménu a k informaci, že orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada tak, jak vyžaduje § 6 odst.
1 písm. a) a c) zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Televize Natura s.r.o., IČ 07013809,
se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady
nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a
osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro
službu Televize Natura dostupnou na internetové adrese www.tvnatura.cz, jak ukládá ustanovení
§ 6b odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a ustanovením
§ 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon č. 132/2010 Sb.“), upozorňuje poskytovatele Televize Natura
s.r.o., IČ 070 13 809, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 6b
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že nepředložil Radě po projednání s
organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením ve
stanovené lhůtě Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením
a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro
audiovizuální mediální službu na vyžádání dostupnou na internetové adrese www.tvnatura.cz.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k předložení Akčního plánu po projednání s organizacemi
sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením, do 30. června 2024,
přičemž obsahem Akčního plánu bude, s ohledem na stanovenou lhůtu k nápravě, plán
zpřístupňování pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na
období ode dne 1. července 2024 do dne 30. června 2025 (tedy tzv. Druhý rok zkráceného
hodnoceného období).
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu internetových stránek https://pvideo.cz/,
poskytovatele R. H., na základě nabídky služby ve dnech 16. – 17. dubna 2024.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá poskytovatele R. H., IČ: 048 82 504, sídlem Želiv 308, Želiv, 394 44, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu Radě doposud neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
umístěné na internetové adrese https://pvideo.cz/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu internetových stránek https://ceskeporno.cz/,
poskytovatele M. V., na základě nabídky služby ve dnech 16. – 18. dubna 2024.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá poskytovatele služby M. V., IČ 078 71 627, sídlem Vietnamská 1488/4, Ostrava – Poruba,
708 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámil poskytování

audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese https://ceskeporno.cz/. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti CloudNet s.r.o. týkajícím se služby
umístěné na internetové adrese https://fastshare.cz.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele elieva s.r.o., z jakého důvodu Radě
doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání MírPlay, umístěné na
internetové adrese https://www.mirplay.cz/.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele elieva s.r.o., IČ 04804228, doručeného Radě dne 10. dubna 2024, toto potvrzení:
Poskytovatel elieva s.r.o., IČ 04804228, sídlem Halasova 835/19, Ostrava, PSČ 703 00, byl dne
14. května 2024 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována pod názvem MírPlay,
umístěná na internetové adrese www.mirplay.cz
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti THINKSMART, s r.o., zda službu
umístěnou na internetové adrese https://webshare.cz poskytuje jakožto službu platformy pro
sdílení videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ
281 09 503, sídlem sídliště Vajgar 532, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, ohledně nepředložení
Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro službu
Jindřichohradecká televize, dostupnou na internetové adrese https://www.jhtv.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Jindřichohradecká televizní s.r.o.,
IČ 281 09 503, sídlem sídliště Vajgar 532, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, o podání vysvětlení,
zda ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. nadále poskytuje audiovizuální mediální službu na
vyžádání Jindřichohradecká televize, dostupnou na internetové adrese https://www.jhtv.cz, či zda
poskytování služby ukončil. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání Vysíláme Živě, dostupné na internetové adrese www.vysilamezive.cz, Ondřeje Veselého,
IČ 76557995, sídlem Zelenýho 270, Havlíčkova Borová 582 23 (dříve společnost Metropolitní s.r.o.,
IČ 481 72 481, se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01) ve věci nepředložení
Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že audiovizuální mediální služba na vyžádání
Vysíláme Živě, dostupná na internetové adrese www.vysilamezive.cz, poskytovatele Ondřeje
Veselého, IČ 76557995, sídlem Zelenýho 270, Havlíčkova Borová 582 23 (dříve společnost
Metropolitní s.r.o., IČ 481 72 481, se sídlem Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01),
nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání a provádí výmaz
poskytovatele Ondřeje Veselého, IČ 76557995, sídlem Zelenýho 270, Havlíčkova Borová 582 23
ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele ANTIK Telecom CZ s.r.o. týkajícím
se oprávněnosti uplatnění výjimky ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. pro audiovizuální
mediální službu na vyžádání ANTIK TV.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s informací ve věci plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí za roky
2023- 2025.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.

V Praze dne 16. 5. 2024

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET