Tisková zpráva z 9. zasedání Rady, konaného 18. 6. 2024
Publikováno 24.06.2024 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 9. zasedání projednala 63 bodů
programu. Vyhodnotila 10 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.


Rada na svém 9. zasedání udělila osm licencí k provozování vysílání, a to jednu licenci společnosti
TV Extra Partners s.r.o. k provozování televizního vysílání programu DVTV Extra šířeného
prostřednictvím vysílačů, jednu licenci společnosti KVIFF.TV a.s. k provozování televizního vysílání
programu KVIFF.TV Channel šířeného prostřednictvím kabelových systémů a šest licencí
společnosti TV Nova s.r.o. k provozování televizního vysílání programů Nova a Nova Gold šířených
prostřednictvím vysílačů, programu Nova Gold šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, kabelových systémů a družice a programů Nova Fun a Nova Action šířených
prostřednictvím kabelových systémů a družice.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady.
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2024/354/bro provedla důkaz vyslechnutím
reklamy na internetový e-shop E-kondomy.cz, která byla odvysílána dne 9. února 2024 v čase
15:01:52 hod. na programu RÁDIO KROKODÝL (Boskovice 91,9 MHz / 0,3 kW, Brno 103 MHz /
10 kW, Břeclav 99,1 MHz / 0,05 kW, Hodonín 95,4 MHz / 0,1 kW, Jihlava 102,3 MHz / 0,2 kW,
Svitavy 96,3 MHz / 0,2 kW, Velké Meziříčí 89,1 MHz / 0,3 kW, Znojmo 96,2 MHz / 0,3 kW a Žďár
nad Sázavou 96 MHz / 0,2 kW) provozovatele NONSTOP s.r.o.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., pro program Radio Beat (licence sp. zn. 2016/1039/zab ze dne 23.1.2018) se
souborem technických parametrů Slavíč 96,1 MHz / 0,1 kW; Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 0,1 kW;
Břeclav 94,6 MHz / 0,1 kW; Boskovice 96,6 MHz / 0,15 kW; Žďár nad Sázavou 98,7 MHz / 0,1 kW;
Turnov 103,0 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne
přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení
části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., pro program Radio Beat (licence sp. zn. 2020/731/zab ze dne 12.1.2021) se
souborem technických parametrů Šumperk-Kolšov 107,6 MHz / 0,5 kW. Transformační licence
nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., pro program Radio Beat (licence sp. zn. 2014/586/zab ze dne 2.12.2014)

se souborem technických parametrů Svitavy-Opatov 107,9 MHz / 0,2 kW. Transformační licence
nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., pro program Radio Beat (licence sp. zn. 2015/1028/zab ze dne 25.10.2016) se
souborem technických parametrů Hodonín Doly 105,6 MHz / 0,1 kW; Pelhřimov 99,6 MHz / 0,1 kW.
Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální
rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 29131901, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program KISS šířené prostřednictvím vysílačů (licence sp. zn.
RRTV/2017/353/zab ze dne 20. 3. 2018) se soubory technických parametrů Bruntál město 89,9
MHz / 200 W; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 100 W; Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W; Louny
107,0 MHz / 100 W; Most 2 105,1 MHz / 100 W; Náchod 2 107,1 MHz / 100 W; Pelhřimov 101,2
MHz / 100 W; Rumburk 92,4 MHz / 100 W a Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W. Transformační licence
nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 29131901, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program KISS (licence sp. zn. 2015/832/zab ze dne 1.3.2016) se
souborem technických parametrů Česká Lípa město 102,6 MHz / 0,2 kW. Transformační licence
nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 29131901, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program KISS (licence sp. zn. 2014/47/zab ze dne 4.11.2014) se
souborem technických parametrů Děčín město 2 97,1 MHz / 0,1 kW. Transformační licence
nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 29131901, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program COUNTRY RADIO (licence sp. zn. RRTV/2018/270/zab
ze dne 1.10.2019) se soubory technických parametrů Boskovice 2 101,1 MHz / 200 W; Břeclav I
92,4 MHz / 50 W; Domažlice Vavřinec 90,8 MHz / 200 W; Hodonín Doly 92,2 MHz / 50 W; Nový
Jičín Silo 107,7 MHz / 100 W; Slavíč 94,6 MHz / 200 W; Velké Meziříčí 5 91,6 MHz / 100 W a Žďár
nad Sázavou 1 91,9 MHz / 100 W. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let
ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle

ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 29131901, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program COUNTRY RADIO (licence sp. zn. 2016/1040/zab ze
dne 23.1.2018) se soubory technických parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín
105,7 MHz / 100 W. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu
na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha 10 – Strašnice, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program COUNTRY RADIO (licence sp. zn. 2013/993/zab ze dne
2.9.2014) se souborem technických parametrů Zlín 92,7 MHz / 0,2 kW. Transformační licence
nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha 10 – Strašnice, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program COUNTRY RADIO (licence sp. zn. 2023/200/zab ze dne
16.1.2024) se souborem technických parametrů Jeseník město 4 99,8 MHz / 0,1 kW, Mohelnice 2
90,9 MHz / 0,2 kW, Rakovník I 98,5 MHz / 0,1 kW, Sokolov II 96,9 MHz / 0,1 kW, Sušice 5 87,7
MHz / 0,1 kW, Třinec I 87,6 MHz / 0,2 kW, Valašské Meziříčí Štěpánov 98,4 MHz / 0,1 kW a Velká
Bíteš Čikov 101,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode
dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha 10 – Strašnice, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program COUNTRY RADIO (licence sp. zn. 2023/87/zab ze dne
20.6.2023) se souborem technických parametrů Český Krumlov 2 101,6 MHz / 0,2 kW, Dačice
101,8 MHz / 0,2 kW, Jindřichův Hradec 1 92 MHz / 0,2 kW, Klatovy-Štěpánovice 107 MHz / 0,2
kW, Křivsoudov 92,7 MHz / 0,1 kW a Tachov 87,9 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne
dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 29131901, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RADIO 1 (licence sp. zn. RRTV/2019/13/zab ze dne
17. 12. 2019) se soubory technických parametrů České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W a Liberec
město II 98,7 MHz /100 W. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne
přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení

části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha 10 – Strašnice, transformační licenci k provozování

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Spin (licence sp. zn. 2015/1026/zab ze dne
7.2.2017) se souborem technických parametrů Tábor 107,8 MHz / 0,1 kW. Transformační licence
nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v
návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha 10 – Strašnice, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Spin (licence sp. zn. 2013/834/zab ze dne
2.9.2014) se souborem technických parametrů Plzeň-Doubravka 94,9 MHz / 0,1 kW.
Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální
rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha 10 – Strašnice, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Spin (licence sp. zn. 2018/278/zab ze dne
10.1.2019) se souborem technických parametrů Jihlava Holý Vrch 96,2 MHz / 0,05 kW a Liberec
město I 94,1 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne
přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení
části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha 10 – Strašnice, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Spin (licence sp. zn. 2013/832/zab ze dne
1.4.2014) se souborem technických parametrů České Budějovice 106,8 MHz / 0,05 kW.
Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální
rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha 10 – Strašnice, transformační licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Spin (licence sp. zn. 2014/815/zab ze dne
3.11.2015) se souborem technických parametrů Hradec Králové M 104,1 MHz / 0,2 kW.
Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální
rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se sídlem M. Hübnerové 12, 621 00
Brno, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio
Krokodýl (licence sp. zn. 2017/356/zab ze dne 10.10.2017) se souborem technických parametrů
Dačice – město 98,5 MHz / 0,25 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let
ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se sídlem M. Hübnerové 12, 621 00
Brno, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio Krokodýl

(licence sp. zn. 2014/44/zab ze dne 16.9.2014) se souborem technických parametrů
Moravské Budějovice 107,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím
tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli LIN a.s., IČ: 257 20 767, se sídlem Na příkopě 859/22, PSČ 110 00
Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
stanov společnosti provozovatele, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Aktuální znění stanov tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů České Budějovice hotel 107,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:
14 28 21 / 48 58 54 a Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 00 41 / 50
44 16 se lhůtou pro doručení žádostí do 18. července 2024.
– Rada se seznámila s podnětem (č.j. RRTV/5807/2024-hak) ve věci možného porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, na základě provedené analýzy se rozhodla požádat
provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha
o vysvětlení, proč v rámci vysílání programu HEY Radio (frekvence 101.6 FM) v rámci ranního
reklamního bloku dne 16. května 2024 (07:05 hodin) došlo k propagaci společnosti OKAY s. r. o.
a jejich produktů, kdy by se mohlo jednat o porušení ustanovení k porušení ustanovení § 49 odst.
1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping
byly zřetelně zvukově oddělené od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručením této výzvy
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovatelem JOE MEDIA
s.r.o. (program HEY Radio; Praha 101,6 MHz) dne 30. května 2024, MEDIA BOHEMIA a. s.
(program Hitrádio City 93.7 FM; Praha 93,7 MHz) dne 30. května 2024, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program KISS; Praha 98,1 MHz) dne 30. května 2024, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program RADIO 1; Praha 91,9 MHz) dne 30. května 2024.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Radio Prostor s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem
Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, doručeným dne 29.5.2024 pod č.j RRTV/6491/2024-
vra, spočívajícím v informaci o změnách jednatelů ve společnosti. Rada se seznámila s oznámením
Českého rozhlasu, IČ: 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, doručeným dne
29.5.2024 č.j. RRTV/6510/2024-vra, spočívajícím ve změně názvu regionálního rozhlasového
studia Český rozhlas Region, Středočeský kraj na nový název Český rozhlas Střední Čechy / ČRo

zpracovaná společností „The Center for Countering Digital Hate“. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 00 Praha
2, o vysvětlení týkající se příspěvku, který byl na programech ČRo Plus odvysílán dne 26. ledna
2024 od 8:48, a to, jak zajistil, aby v části příspěvku, která čerpala z informací zveřejněných na
webu Aktuálně.cz, byly obsaženy objektivní a vyvážené informace. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele programu RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
24. května 2024 od 6:42 hodin na programu KISS odvysílal úsek pořadu, který obsahoval
vulgarismy a nadávky, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které
obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu
nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 hodin druhého dne. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele programu RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
30. května 2024 od 6:15 hodin na programu KISS odvysílal úsek pořadu, který obsahoval
vulgarismus či nadávku, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které
obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu
nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 hodin druhého dne. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

pracoviště přes software technologického partnera Tivio Studio a.s.; v rozsahu žádosti doručené
Radě dne 21. května 2024 pod č.j. RRTV/6317/2024.
– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12
let; název (označení) programu: Nova; základní programová specifikace: Plnoformátový televizní
program; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový
rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 24. května 2024, č.j.: RRTV/6402/2024/vac.
– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12
let; název (označení) programu: Nova Gold; základní programová specifikace: Tematický program
zaměřený na dramatickou tvorbu zejména archivní povahy, a to převážně mimoevropského
původu; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah
vysílání 21 – 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 24. května 2024, č.j.: RRTV/6396/2024/vac.
– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název)
programu: Nova Gold; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na
dramatickou tvorbu zejména archivní povahy, a to převážně mimoevropského původu; časový
rozsah vysílání: 21 – 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového
systému: Vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internetu; Informace o přístupu k vysílání:
Voyo.cz nebo voyo.nova.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu
(SDL) s názvem nova.cz, v rozsahu žádosti ze dne 24. května 2024, č.j.: RRTV/6400/2024/vac.
– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů na 12 let; označení (název)
programu: Nova Gold; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na
dramatickou tvorbu zejména archivní povahy, a to převážně mimoevropského původu; časový
rozsah vysílání: 21 až 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika (katastrální území
České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny
okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění); výčet států, na
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk
vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené 24. května 2024 pod č.j. RRTV/6414/2024-
vac- Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 15200, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů na 12 let; označení (název)
programu: Nova Fun; základní programová specifikace: Program tematicky zaměřený převážně na
dramatickou a dokumentární tvorbu především americké provenience, a to komediálního a
zábavního žánru; časový rozsah vysílání: 21 až 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká
republika (katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v
platném znění, a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném
znění); výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené 24. května 2024 pod
č.j. RRTV/6405/2024-vac. Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5,

Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů na 12 let; označení (název)
programu: Nova Action; základní programová specifikace: Program bude tematicky zaměřen
převážně na sport, dramatickou tvorbu a dokumentární tvorbu především americké provenience, a
to akčního, kriminálního a sci-fi žánru; časový rozsah vysílání: 21 až 24 hodin denně; územní
rozsah vysílání: Česká republika (katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 412/2008
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o
územním členění státu, v platném znění); výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti
doručené 24. května 2024 pod č.j. RRTV/6409/2024-vac.
– Rada provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1,
Poruba, 708 00 Ostrava, 1) uděluje souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.,
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, spočívající ve změně výše základního
kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladů jednotlivých společníků a výše jejich
obchodního podílů; 2) registruje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., změnu
skutečností uváděných v přihlášce k registraci k provozování převzatého vysílání, spočívající ve
změně vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a způsobu rozdělení
hlasovacích práv, v rozsahu dle žádosti ze dne 28. května 2024, č.j. RRTV/6477/2024-vra.
– Rada konstatovala, že provozovateli Petru Horákovi, IČ 131 75 378, bytem Purkyňova 2117/25,
Předměstí, 568 02 Svitavy, zanikla dne 14. května 2024 podle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., licence k provozování televizního vysílání programu CMS TV šířeného prostřednictvím
vysílačů, udělená rozhodnutím č.j. zem/1278/2012, spis. zn.: 2012/66/zem/HOR, ze dne 27. března
2012. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada konstatovala, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, zanikla dne 2. ledna 2024 podle § 24 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., platnost licencí k provozování televizního vysílání programu HBO šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, udělených rozhodnutími Rady č.j.
FIA/4105/2011, spis. zn.: 2011/1008/FIA/HBO, č.j. zem/3985/2011, spis. zn.:
2011/1006/zem/HBO, č.j. FIA/4098/2011, spis. zn.: 2011/1009/FIA/HBO, č.j. sve/3989/2011, spis.
zn.: 2011/1015/sve/HBO a č.j. sve/3995/2011, spis. zn.: 2011/1014/sve/HBO, ze dne 13.12.2011.
O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada se seznámila s podáním a s výpisem z obchodního rejstříku č.j. RRTV/6687/2024-vra
doručeným dne 5. června 2024, provozovatele převzatého vysílání a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IČ: 25570161, se sídlem:
Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice, spočívajícím v nápravě za upozornění Rady
na porušení zákona č. 231/2001 Sb. § 29 odst. 3 a § 21 odst. 2, č.j. RRTV/6492/2024-smu a č.j.
RRTV/6495/2024-smu.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o., IČ 289 70 438, doručeným Radě pod č.j. RRTV/5942/2024-vra, spočívajícím v oznámení
zahájení vysílání program Comedy Central Flanders, NickToons Commercial Nickelodeon
Commercial, Nick Jr Global, Nickelodeon France, Nickelodeon Netherlands, Nick Jr France,
NickToons Netherlands, Nick Jr Netherlands, Nick Jr Commercial, Nick Jr Commercial ke dni

1. června.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908,
doručeným Radě pod č.j. RRTV/6437/2024-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Prima
COOL SK a ve změně názvu programu Prima SK (původní název Prima plus) ke dni 27. května.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ
271 12 501, doručeným Radě pod č.j. RRTV/3425/2024-vra, spočívajícím v zahájení vysílání
programu FILM MANIA ROMANIA ke dni 1. dubna 2024.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele REGIO content s.r.o., IČ 171 29 222,
doručeným Radě pod č.j. RRTV/6350/2024-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu
Televize R ke dni 22. května 2024.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
27. května 2024 do 5. června 2024:Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Nikdo
není perfektní ; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Co bude dnes k večeři?;
TV Nova s.r.o. / Nova – Televizní noviny, Zmírňování podmínek pro dlužníky; FTV Prima, spol. s
r.o. / Prima – předěl teleshopping; Kooperativa pojišťovna, a.s. / Seznam.cz TV – reklama na
pojištění vozidel; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Volodymyr Zelenskyj v Událostech; Česká televize
/ ČT 24 – Historie.cs; Česká televize / ČT1 – 168 hodin, Rozhodnutí promluvit; HBO Europe s. r. o.
/ Warner TV – Poltergeist.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Nikdo není
perfektní dne 22. května 2024 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, jelikož pořad byl
na začátku i na konci označen piktogramem PP, informujícím o umístěném produktu v pořadu, po
přerušení reklamou ale toto označení absentovalo. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti TV Extra Partners s.r.o., IČ: 17336724, se sídlem Holečkova 789/49,
Smíchov, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: DVTV Extra;
základní programová specifikace: Publicistický program specificky zaměřený na politické,
ekonomické, kulturní i společenské dění v České republice a ve světě.; časový rozsah vysílání: 24
hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu
dle žádosti doručené 5. května 2024 pod č.j. RRTV/4342/2024-vra .
– Rada uděluje společnosti KVIFF.TV a.s., IČ: 10780777, se sídlem Panská 892/1, Praha 1 – Nové
Město, 110 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: KVIFF.TV Channel;
základní programová specifikace: televizní program zaměřený na filmy, seriály, dokumentární filmy
a reportáže evropské a americké produkce; územní rozsah vysílání (výčet katastrálních území a
okresů, ve kterých bude vysílání šířeno): Česká republika, katastrální území České republiky podle
vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona
č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: čeština (dabing,
titulky); časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; způsob technického zajištění: odbavovací Střední Čechy.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/6427/2024-vra) na vysílání programu KISS. Rada
se seznámila se stížností (č. j. RRTV/6545/2024-vra) na vysílání programu KISS.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 00 Praha
2, o vysvětlení týkající se příspěvku, který byl na programech ČRo Plus odvysílán dne 26. ledna
2024 od 8:48, a to, z jakých důvodů byla pro příspěvek zvolena studie „The New Climate Denial“  

Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nebyl pořad Co bude dnes k večeři?, odvysílaný dne 15. května 2024
od 18:40 hodin na programu Televize Barrandov, označen jako pořad obsahující umístění
produktu; a dále, zda se jednalo o sponzorovaný pořad, resp. o jaký typ obchodního sdělení se
jednalo v případě injektáže pánvičky.cz zařazené v průběhu závěrečných titulků daného pořadu.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení ke
skutečnostem uvedeným ve „Stížnosti na neobjektivní a nevyváženou reportáž v Televizních
novinách dne 22. dubna 2024 ohledně úprav oddlužení“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu pořadu Nový den odvysílanému dne 20. května 2024 od 6:04 hodin na televizním
programu Prima předcházel předěl TELESHOPPING, aniž by vysílání obsahovalo obchodní

sdělení – teleshopping. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Premier Sport 3 SK provozovatele
O2 TV s.r.o. ze dne 18. března 2024 v čase od 0:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele O2 TV s.r.o., IČ: 039 98
380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00, Praha 4, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
nepředložil Radě záznam vysílání programu Premier Sport 3 SK ze dne 18. března 2024 v čase
od 0:00 do 24:00 hodin v kompletní podobě. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu MTV 90s provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s. r. o. v úseku 12:00:00-24:00:00 hodin dne 5. února
2024.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání televizních programů Vyškovský městský informační
kanál a Kuřimský městský informační program provozovatele Vyškovská TV, s.r.o. ze dnů 18. a
19. března 2024.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Vyškovská TV, s.r.o., IČ
29249376, sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov, PSČ 682 01, o podání vysvětlení, jakým
způsobem, jakožto provozovatel televizních programů Vyškovský městský informační kanál a
Kuřimský městský informační program plní povinnost danou ustanovením § 32 odst. 9 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., které provozovateli televizního vysílání ukládá povinnost umožnit divákům
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že jeho činnost se řídí právním řádem České
republiky a o tom, že orgánem dozoru nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Vyškovská TV, s.r.o., IČ
29249376, sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov, PSČ 682 01, o podání vysvětlení, v jakých
časech byly ve dnech 18. a 19. března 2024 odvysílány na žádost Rady zapůjčené záznamy
vysílání programu Kuřimský městský informační program. Rada stanovuje lhůtu k podání

vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc únor 2024.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost Stanice O, a.s., IČO: 26509911, se
sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení týkající se úseku
vysílání s motivem Óčko -Valentýn (Sazka losy), který byl odvysílán dne 14. února 2024 v čase
11:16 hodin na programu Óčko. Rada žádá o identifikaci odvysílaného programového prvku. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání,

společnost Magical roof s.r.o., IČO: 04899784, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město,
110 00 Praha 1, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 29. února 2024 v čase 21:50 hodin na programu JOJ Family odvysílal reklamní
spot s motivem ARGINMAX, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy
ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost
(zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“; obrazová složka:
„Arginmax dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost“), čímž porušil povinnost zajistit, aby
obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků
nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od
06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s. r. o., jaká zajistil
vhodná opatření v souvislosti s filmem W pivnicy (Im Keller), odvysílaným dne 22. ledna 2024 od
20:30 hodin na programu Cinemax 2 (Polsko), aby jej neměly za běžných okolností možnost vidět
nebo slyšet nezletilé osoby.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s. r. o., k výhradám
Krajowa rada radiofonii i telewizji (KRRiT) k zařazení pořadu Rimini, obsahujícího explicitní erotické
scény, do vysílání programu CINEMAX 2 (v Polsku) dne 3. října 2023 v odpoledních hodinách
(konkrétně v čase od 16:45 hodin), kdy dle polského regulátora není program CINEMAX 2
adekvátně chráněn před zhlédnutím dětmi, respektive kdy dle jeho názoru smlouvu uzavřenou
mezi provozovatelem převzatého vysílání a divákem starším 18 let nelze brát jako splnění
požadavku na účinné technické opatření zamezující přístupu nezletilých osob.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle ustanovení § 7b odst. 2 zákona
č. 40/1995 Sb., vyzývá zadavatele reklamy, respektive teleshoppingu, fyzickou podnikající osobou
Izabelou Klimovou, IČ: 45533997, se sídlem Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 232, 50801, o
předložení důkazů o správnosti skutkových tvrzení uváděných v teleshoppingu propagujícího
přístroje Ulticare LT 99 a Biotorus LT 100, který byl odvysílán dne 4. prosince 2023 od 22:18 hodin
na programu TELEVIZE NATURA, a to konkrétně že přístroj UltiCare LT-99 se používá i na ovoce
a zeleninu, když výrobce explicitně uvádí, že je přístroj určen pro člověka, potažmo zvířata; a dále
že přístroj vyharmonizuje organismus, vyladí do harmonie s vesmírným řádem a odstraní všechny
dysbalance v organismu, kdy opět informace o vyladění organismu s vesmírným řádem výrobce

neuvádí. Pro předložení důkazů stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst.
1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“), rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, respektive teleshoppingu, propagujícího přístroje
Ulticare LT 99 a Biotorus LT 100, který byl odvysílán dne 4. prosince 2023 od 22:18 hodin na
programu TELEVIZE NATURA, fyzickou podnikající osobou Izabelou Klimovou, IČ: 45533997, se
sídlem Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 232, 50801, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci
úřední pro možné porušení I. ustanovení § 5l odst. 3 písm. a) a d) zákona č. 40/1995 Sb., tedy
povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byly propagovány zdravotnické prostředky Ulticare
LT 99 a Biotorus LT 100, byla formulována tak, aby bylo zřejmé, že propagované výrobky jsou
zdravotnickými prostředky a obsahovala výzvu k pečlivému pročtení návodu k jejich použití, kdy
předmětná reklama ani jedno z těchto sdělení neobsahovala. II.ustanovení § 2 odst. 4 zákona
č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující
bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí,
kdy v reklamě je doslova uváděno, že „další takovou úžasnou vlastností při této terapii je i hojivý
efekt, který jsem právě vzpomínala, že když je někdo aj po totální endoprotéze, anebo má nějaké

chemoterapie a různé tyhle věci po…tak je to velice účinné, protože ty vykousané, poškozené
buňky po radio a chemoterapii se tady dají do pořádku a ten člověk je daleko schopnější odolávat
pak zátěžovým situacím.“ V přehledu kontraindikací na webových stránkách výrobce produktů je
přitom výslovně uvedeno: „Z důvodu předběžné opatrnosti nepoužívejte ani při zhoubných
nádorech prodělaných i v minulosti, považovaných za vyléčené.“ Nabádání diváků k využívání
přístroje v rozporu s upozorněním výrobce má potenciál ohrozit zdraví, potažmo život osob, které
by se rozhodly danými radami řídit.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon
č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, respektive teleshoppingu, fyzickou
podnikající osobou Šárkou Dominovou, IČ: 12932663, se sídlem Olšová 586/23, Rudolfov, 373 71,
(dále „obviněná“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení I. § 5d odst. 3
zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy na doplňky stravy Bylinář Čaj Dětský čaj na
imunitu, Bylinář Čaj Dýchací cesty a pocení, Bylinář Čaj Průdušková směs, čaj Dýchací cesty, čaj
Samahan, Lipová směs, Diviznová směs, Tymiánová směs, Šalvějová směs, průduškový Epam
21, Lichořeřišnice, Viroten, Vironal, Lékořicový sirup, Sirup s islandským lišejníkem, Arodubin,
Ájurvédský horký nápoj amalaki zázvor, Bylinný elixír chyawanprash, Elixír pranaprash, Kathphala,
Dalchini, Tulsi, Vieste Vitamin C ze šípku a Zinek, která byla odvysílána dne 4. prosince 2023 od
19:06 hodin na programu TELEVIZE NATURA, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama na
doplněk stravy obsahovala zřetelný text „doplněk stravy“. Žádný z prezentovaných produktů
spadajících do kategorie doplňků stravy nebyl jakožto doplněk stravy označen ani graficky v
obraze, ani verbálně v průběhu prezentace. II. § 5n odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., jelikož
předmětná reklama, prostřednictvím které byly propagován kosmetický výrobek Koloidní stříbro a
potravina Sušený lotos byla prezentována v kontextu propagace jejich léčivých účinků
(protizánětlivé účinky, odhlenění), čímž mohlo dojít k porušení zákazu, aby reklama na výrobek,
který není léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým
prostředkem in vitro, potravinou pro zvláštní lékařské účely nebo jiným výrobkem, u něhož tento
zákon stanoví jinak, naznačovala, že používáním výrobku se zlepší nebo zachová zdravotní stav
toho, kdo jej užívá. III. V rámci totožného teleshoppingového bloku mohlo dojít dále k porušení
ustanovení § 5a odst. 5 písm. a), c), a d), kterého se obviněná mohla dopustit tím, že při propagaci
humánních léčivých přípravků Kaloba, Drosetux, Stodal, Oscillococcinum, Traumeel, Paragrippe,
Homeovox a Isoprinosine, nebylo zřejmé, že výrobky jsou humánními léčivými přípravky, dále zde
absentovaly informace nezbytné pro správné použití těchto humánních léčivých přípravků a dále
chyběla i zřetelná výzva k pečlivému pročtení příbalové informace. IV. Obviněná se dále mohla
dopustit porušení ustanovení § 5a odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., zadáním reklamy na
humánní léčivý přípravek Isoprinosine, jehož výdej je vázán pouze na lékařský předpis, neboť
předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmí být humánní léčivé přípravky, jejichž
výdej je vázán pouze na lékařský předpis. V. V rámci uvedeného teleshoppingového bloku se
obviněná mohla též dopustit porušení § 5a odst. 7 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť způsobem
prezentace léčivého přípravku Kaloba („zázrak na ty kovidové kašle, kdo ji vyzkoušel, ten uspěl,
takže pokud seženete Kalobu, nemusíte vlastně shánět nic jiného“) mohlo dojít k porušení
povinnosti, že reklama zaměřená na širokou veřejnost nesmí naznačovat, že používáním
humánního léčivého přípravku se zlepší zdraví toho, kdo jej užívá. VI. Dále se obviněná jakožto
zadavatel jmenovaného teleshoppingu mohla dopustit porušení ustanovení § 5l odst. 3 písm. a) a
d) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zdravotnický prostředek Müllerovy pastilky s kajeputovým olejem
byl v reklamě propagován bez označení jeho specifikace i bez výzvy k pečlivému pročtení

k jeho použití, čímž mohlo dojít k porušení zákonem dané povinnosti, aby reklama prostřednictvím
které byl propagován zdravotnický prostředek byla formulována tak, aby bylo zřejmé, že

propagovaný výrobek je zdravotnickým prostředkem a obsahovala výzvu k pečlivému pročtení
návodu k jejich použití.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá zadavatele reklamy,
respektive teleshoppingu, společnost FireGold s.r.o., IČ 51875381, se sídlem Kopčianska 10,
Bratislava, 851 01, o podání vysvětlení týkající se teleshoppingů s názvem Speciál: Jsou vaše
peníze v bance v bezpečí?, Speciál: Zacházíte správně s vašimi penězi?, Speciál: Tenhle dluh už
nikdo nesplatí, Speciál: Bude na důchody?, které byly odvysílány na programu TELEVIZE
NATURA dne 4. 12. 2023 v časech od 14:08, 16:39, 18:41 a 22:50 hodin, a sice jaká služba či
produkt je v předmětných obchodních sděleních nabízen, kdo je nabízí a jakou roli zde zastává
„TV NATURA“ s ohledem na doménu prezentovaného kontaktního e-mailu
financnizdravi@tvnatura.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.

Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 7b odst. 1), 2) a 3) zákona č. 40/1995
Sb., v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá společnost ALTAROSTE s.r.o., IČ 031 62 524, sídlem
Cyrila Boudy 1444, Kladno, 272 01, o podání vysvětlení týkající se teleshoppingu s názvem
Hygiena budoucnosti v praxi, Přírodní cesta ke zdraví na mikrobiologické úrovni, který byl odvysílán
na programu TELEVIZE NATURA dne 4. 12. 2023 v čase od 15:56 hodin, a sice zda ceny
prezentovaných produktů uvedených v tomto teleshoppingu odpovídají cenám, za které je možné
propagované produkty zakoupit. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatelky Jany Peterkové, na základě jakého
smluvního ujednání byla v pořadu Speciál, Žena nové doby, odvysílaném na programu TELEVIZE
NATURA dne 4. 12. 2023 v čase od 11:50 hodin, prezentována e-mailová adresa
financnizdravi@tvnatura.cz (např. v časech 12:06 a 12:11 hodin).
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatelky Jany Peterkové, z jakého důvodu
byl na programu TELEVIZE NATURA dne 4. 12. 2023 označen teleshopping Hygiena budoucnosti,
Přírodní cesta ke zdraví na mikrobiologické úrovni odvysílaný v čase od 14:30 hod. a teleshopping
Hygiena budoucnosti v praxi, Přírodní cesta ke zdraví na mikrobiologické úrovni odvysílaný v čase
15:56 hod. symbolem PP, který značí umístění produktu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, Dr. Oetker, spol. s
r.o., týkajícím se televizní reklamy na vanilkové produkty Dr. Oetker, odvysílané dne 22. března
2024 od 9:54:43 hodin na programu Prima, respektive s vysvětlením, jaké složení mají výrobky,
které v reklamě zadavatel prezentuje v souvislosti s přírodní vanilkou.
– Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“),
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného zadáním
televizní reklamy na vanilkové produkty Dr. Oetker, odvysílané dne 22. 3. 2024 od 9:54 hodin na
programu Prima, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele POLAR televize Ostrava s.r.o. k
zastoupení evropských děl ve vysílání program POLAR 2 v roce 2023.Rada se seznámila

s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s. r. o., k zastoupení
evropských děl ve vysílání jeho televizních programů v roce 2023.
– Rada se seznámila se sdělením Rady pro reklamu (RPR), sídlem Malostranské náměstí 37/23,
Malá Strana, PSČ 118 00, Praha 1, jež je reakcí na výzvu k doplnění etického kodexu ve věci
samoregulace reklamy na potraviny a nápoje obsahujících živiny a látky s výživovým a
fyziologickým účinkem, jejichž nadměrný příjem ve stravě se nedoporučuje.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s analýzou služby HBO Max Hungary poskytovatele HBO Europe s.r.o.,
umístěné na internetové stránce www.hbomax.com, na základě pořadů obsažených v katalogu
služby v březnu 2024.
– Rada se seznámila s analýzou služby HBO Max Bulgaria poskytovatele HBO Europe s.r.o.,
umístěné na internetové stránce www.hbomax.com, na základě pořadů obsažených v katalogu
služby v březnu 2024.
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání Prima+ poskytovatele
FTV Prima, spol. s r.o., umístěné na internetových adresách www.iprima.cz a www.primaplus.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen „zákon č. 132/2010 Sb.“), v platném
znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Prima+, dostupné na internetových
adresách www.iprima.cz a www.primaplus.cz, společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se
sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyly
zapůjčené záznamy tří dílů (epizod) pořadu Vytoč mého agenta (1, 2, 3), umístěné v katalogu
audiovizuální mediální služby na vyžádání Prima+, označeny jakožto pořady obsahující umístění
produktu tak, jak vyžaduje § 10 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., když ve vysílání programu Prima
ve dnech 24. 3., 31. 3. a 7. 4. 2024 takto označeny byly. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Czech Republic and Slovakia, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/, poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova
1037/49, Praha 7, 170 00, a provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786,
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Czech

Republic and Slovakia, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Hungary, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Hungary, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální

služby na vyžádání HBO Max Romania, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Romania, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Bulgaria, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Bulgaria, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Croatia, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Croatia, dostupné na webové adrese

https://www.hbomax.com/.Rada v rámci své působnosti dané ustanovením

§ 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Bulgaria, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Bulgaria, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Croatia, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Croatia, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Slovenia, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Slovenia, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Serbia, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Serbia, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Bosnia Herzegovina, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/, poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova
1037/49, Praha 7, 170 00, a provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786,
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních

mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Bosnia
Herzegovina, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Montenegro, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Montenegro, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max North Macedonia dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/, poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova
1037/49, Praha 7, 170 00, a provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786,
sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max North
Macedonia, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO Max Poland, dostupné na webové adrese https://www.hbomax.com/,
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, a
provádí výmaz poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Jankovcova 1037/49,
Praha 7, 170 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby HBO Max Poland, dostupné na webové adrese
https://www.hbomax.com/.
OSTATNÍ
– Rada schvaluje Petiční řád.

V Praze dne 20. 6. 2024

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET