L.J. v rozhovoru na téma dobrovolnictví
Publikováno 24.10.2012 v kategorii: Jakl President!, Rozhovory

Vážený pane Jakle, prostřednictvím kontaktu uveřejněného na internetových stránkách https://www.ladislavjakl.cz se na Vás obracíme v souvislosti s Vaším úmyslem kandidovat na prezidenta České republiky.

Dobrovolnik.cz je největší servisní a informační portál o dobrovolnictví v České republice. Vznikl v březnu 2001 a jeho obsah tvoří nejen redakční rada složená ze zástupců mnoha organizací a profesí, kteří mají s dobrovolnictvím v ČR mnohaleté zkušenosti, ale především i sami uživatelé, kteří zde sdílí své příběhy, fotografie, zkušenosti atd. Jednou z hlavních částí portálu je Databáze dobrovolnických příležitostí, která zdarma nabízí propojení mezi zájemci o dobrovolnickou zkušenost a těmi, kteří pomoc dobrovolníků potřebují.

S ohledem na to, že dobrovolnictví pokládáme za výraznou součást fungující občanské společnosti, oslovujeme Vás, kandidáty na prezidenta, s žádostí o zodpovězení několika otázek. Vaše odpovědi následně zveřejníme na stránkách Dobrovolnik.cz, a to ihned, v pořadí, jak je od Vás obdržíme. Formu Vaší odpovědi ponecháme zcela na Vás. Jsme schopni přijmout klasickou textovou odpověď (ideálně vč. ilustrační fotografie z Vaší kandidatury) nebo třeba i videodokument, pokud spíše komunikujete s Vašimi sympatizanty např. prostřednictvím kanálu YouTube.

Otázky:

1) Máte nějakou osobní zkušenost s dobrovolnictvím, případně ve své rodině či mezi blízkými přáteli? Pokud ano – jakou?

Dobrý den. Rozumím tomu tak, že chápete dobrovolnictví zúžene jako specificky definovanou a zaměřenou činost. Já ji asi chápu šířeji a v tom širším smyslu se s ní stýkám denně. Většina aktivit a společeně organizovaných nekomerčních aktivit je na dobrovolnictví postavena. Příkladů jsou stovky. Ale vždy je to tak, že je pár iniciativních, kteří táhnou, a zbytek se více či méně pasivně veze.

2) Jak podle Vašeho názoru funguje občanská společnost v ČR?

Já ten sám termín považuji za špatný. Implikuje, že každý z nás je v každé chvíli především občanem, čili kolečkem státního mechanismu. Není. Jsme každý především člověkem. Proto se spokojím s termíny „svobodná“ či „otevřená“ společnost. Mám za to, že po stránce dobrovolného sdružování není na světě pospolitější národ. U nás neexistují profesní či majetkové kasty, ve spolcích, hospodách, u hasičů, ve fotbalových vesnických klubech a dalších tradičních platformách setkávání jsou pohromadě zcela běžně lidé úplně rozdílných sociálních poměrů. Není u náš náboženské či jiné nevraživosti, lidé k sobě mají realativně blízko. V některých námi často obdivovaných zemích je nemyslitelné, aby příslušník jistého stavu sekal veřejně trávu, hrál s dětmi od sousedů venku fotbal, byl na venkovském plese či cokoli takového. U nás je to normální a to je dobře.

3) Jak konkrétně byste byl ochoten z pozice úřadu prezidenta přispět k posílení povědomí a obecné podpory dobrovolnictví a občanské společnosti v ČR?

Stát se do těchto věcí vůbec nemá plést.

4) Pokud stojíte o spolupráci s dobrovolníky při prezidentské kampani, proč by měli pracovat právě pro Vás?

Protože mají blízko ke svobodě, což je pro mne zásadní hodnotou.

5) Zúčastnil byste se v případě pozvání veřejného setkání a diskuse o dobrovolnictví s jinými kandidáty na prezidenta konané na přelomu listopadu a prosince v Praze? Pokud ano, prosíme o kontakt na osobu, jejímž prostřednictvím Vás můžeme přizvat.

Klidně, ale musel bych lépe pochopit, jak máte tento termín vymezen vy.

Webdesign: Kabris|NET