Tomáš Haas: Proč je Ladislav Jakl mým kandidátem
Publikováno 31.10.2012 v kategorii: Jakl President!, Ozvěna

Ladislav Jakl je jediným kandidátem na prezidentský úřad, který se nebojí otevírat témata, kterým se ostatní kandidáti opatrně vyhýbají.

Je ze všech současných kandidátů nejlépe informovaný a zkušený v tom, co prezident může a nemůže dělat a hlavně, jak to může dělat.

Po celá dvě funkční období byl pravou rukou stávajícího prezidenta, Václava Klause. Na tom, že důvěra občanů v prezidenta dosahovala po většinu jeho funkčního období více než sedmdesáti procent, má svou zásluhu i jeho team, a v prezidentově teamu je Ladislav Jakl klíčovou osobností.

Neslibuje, že napraví svět, neslibuje, že zastaví korupci, neslibuje, že pod jeho vedením nastane všeobecný blahobyt a že sjednotí národ v otázkách, ve kterých není, a v demokratickém státě ani nemůže být, jednota názorů.

Zná limity prezidentské funkce a ví, co je možné a co není.

Znám Ladislava Jakla dost dlouho na to, abych věděl, že co je možné udělat, udělá, co není možné splnit, neslibuje.

Znám ho dost dlouho na to, abych věděl, že cokoliv řekne, to má logiku, je to srozumitelné a je to jeho názor, nikoliv něco, co je právě populární.

Znám ho dost dlouho na to, abych věděl, že za svým slovem stojí.

Ladislav Jakl je člověk, kterého si vážím i proto, že neřeční o empatii a solidaritě. Neřeční, ale jedná. To vím nejen z vlastní zkušenosti, vím to hlavně z toho, že to dokazuje celým svým životem, aniž empatii a solidaritu vystavuje na obdiv. Málokdo ví, že vychoval dnes už dospělého, dvacetiletého, adoptovaného rómského chlapce. Když byl na tento málo známý aspekt svého života před časem tázán redaktorkou internetového magazínu, odpověděl: „Občas mi chodí e-maily jako: Já si Vás za to vážím. Moc prosím, aby si mě za to nikdo nevážil, protože nejvíc obohacen jsem já. Fakt z toho nedělám transparent, jako koukejte na mě, já mám doma cikána. A až budu jednou kandidovat na prezidenta, tak si řeknu: Otcem vlasti může být jenom ten, kdo byl někdy otcem“.

Nemohu si pomoci, Ladislava Jakla si i proto vážím, a to přesto, že prosí o opak.

Ladislav Jakl má hlavu na svém místě. Na svém místě má i srdce.

V nastávající debatě kandidátů na prezidentský úřad zůstane bez Ladislava Jakla mezera. Velká a nenaplnitelná mezera. Ladislav Jakl není dalším bezbarvým klonem v množině kandidátů bez názoru a bez odvahy. Debata bez něho bude jen opakováním nesplnitelných slibů, prázdných klišé, slušivých póz a nic neříkajících frází.

Hlas Ladislava Jakla je hlasem, který by v první prezidentské přímé volbě neměl chybět.

Ale k tomu, aby byl slyšen, je potřeba našich hlasů.

Prosím podpořte svým podpisem kandidaturu Ladislava Jakla.

Zdroj

Webdesign: Kabris|NET