Dopis pirátskému Michálkovi
Publikováno 26.02.2013 v kategorii: Hrubá záplata

8. února 2013
Vážený pane Michálku, je možné, že jste se už narodil s kravatou a že si život představujete jako šermování lejstry, razítky a paragrafy. V tom případě můj dopis ani nečtěte. V případě, že tomu tak není a že má ve Vašem světě místo normální lidská komunikace, pak jsou Vám určeny následující řádky.

Začnu tím, že jsem se dozvěděl o Vašem protestu proti zveřejnění své adresy a data narození na mých osobních webových stránkách. Jestliže Vám tento můj krok způsobil nějakou újmu, pak, prosím,  vězte, že mě to mrzí a  je mi to líto. Váš dopis s těmito údaji jsem ze svých stránek už před týdnem odstranil.

Rád bych k tomu ale dodal, že podle mého názoru Vám tímto krokem žádná újma nemohla být způsobena. Jako místopředseda politické strany jste veřejně činnou osobou a musíte tedy počítat s vyšší mírou veřejného zájmu než osoba, která se nijak politicky neangažuje. Ostatně, právě ty údaje, na jejichž zveřejnění si stěžujete, jsou každému k dispozici v seznamu politických stran a hnutí, vedeném Ministerstvem vnitra České republiky a přístupném z webu ministerstva na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx .

Zveřejňovat Vaše ani jakékoli jiné osobní údaje ale nebylo mým cílem a bylo spíše produktem mé nedostatečné pozornosti. Mým cílem bylo poukázat na fakt, že místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, tedy osoba, která má k dispozici rozsáhlý odborný aparát ve Sněmovně i v rámci ČSSD, adresuje své dotazy prezidentu republiky prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím způsobem, z něhož usuzuji na to, že vůbec nechápe poslaní a účel tohoto zákona. Pan místopředseda se musí rozhodnout: buď vystupuje jako soukromá osoba Lubomír Zaorálek, a pak je na místě, aby se tázal prostřednictvím tohoto zákona, nebo vystupuje jako místopředseda Sněmovny, a pak nechť se prezidenta republiky táže z pozice ústavního činitele a tomu odpovídající formou. Místopředseda Sněmovny však evidentně ke svému dotazu použil prefabrikát vytvořený Českou pirátskou stranou, tedy politickým konkurentem ČSSD, a beze změny jej pouze zkopíroval, včetně oslovení „dobrý den“, což komunikaci mezi nejvyššími ústavními činiteli určitě neodpovídá..

Vím také, že si stěžujete na to, že Váš dotaz podle zákona 106 nebyl vyřízen ve stanovené lhůtě. Podle mého zjištění to ale není pravda, odpověď odešla k KPR včas. Navíc je evidentní, že jste svůj dotaz nepodával s cílem zjistit jakékoli informace, ale pouze šikanovat zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky. Byla to Česká pirátská strana, jejímž jste místopředsedou, kdo vyvolal organizovanou kampaň dotazů, kterou má příslušné oddělení ve lhůtě zpracovávat. Kvůli Vaší zábavě tak jeho pracovnice nyní musejí pracovat přesčas a odsouvat podání občanů, kteří skutečně potřebují pomoc. Pokud by Vám totiž šlo skutečně o informace, pak by stačilo poslat jeden dotaz. Nicméně z informací zveřejněných na webu České pirátské strany je zřejmé, že cílem bylo zahltit Kancelář prezidenta republiky co největším počtem totožných žádostí. Takový postup považuji za zlomyslný a nedůstojný. Tím na nikoho tlak nezesílíte, pouze přiděláte starosti několika poctivým administrativním pracovnicím. Potřebujete něco takového?

Můj dopis můžete klidně použít k dalším krokům svého boje prostřednictvím šermování listinami. Nebo se nad ním třeba na chvíli zamyslíte. Toho bych si velmi cenil.

Přátelsky,

Ladislav Jakl

Poznámka: Pirátský Michálek mi na tento dopis neodpověděl. Reagoval na něj jen ve svém blogu, ve kterém mně nazval prezidentovým pohůnkem a opět si stěžuje, že na svou žádost nedostal odpověď. Ale dostal. Jenže on by za odpověď považoval pouze takovou, ve které bych napsal, že autorem amnestie není prezident republiky, ale gangsterské podsvětí, od kterého prezident a jeho tým dostali miliónové úplatky. Nic jiného za odpověď nikdy považovat nebude.

Webdesign: Kabris|NET