Vrcholu blbosti bylo dosaženo? Ne, ještě kousek chybí.
Publikováno 17.12.2013 v kategorii: Zlehka

Ministerstvo spravedlnosti pořádá konferenci „Genderové dimenze korupce“. Konečně. To tu chybělo. Euronovořeč zde dospěla až k samotnému vrcholu. Mýlí se všichni, kdo si myslí, že na této konferenci se bude mluvit o nejčastějším případu korupce na světě: o téměř každodenním podplácení mužů jejich manželkami a partnerkami tím nejsilnějším korupčním nástrojem na světě všech dob.

Ne, podle pořadatelů je konference „prvním fórem, které se bude zabývat otázkami rozdílného dopadu korupce na muže a ženy. Delegáti se soustředí také na otázku vztahu mezi rostoucím zastoupením žen ve všech sférách politického, ekonomického a profesního života a mírou korupce v jednotlivých odvětvích. Cílem konference je poukázat na ohrožení žen, jakožto zranitelnější části společnosti, korupcí, ale také na hledání účinných genderově specifických metod, které by na jedné straně dokázaly ženy před následky korupce chránit a na straně druhé pomohly korupci potlačit.“ No, myslím, že bychom organizátory přechválili, pokud bychom mysleli, že vyhmátli samu podstatu dnešního moderního uvažování beze zbytku. K dokonalosti chybí ještě malý kousek. Dám jim radu. Příští konferenci ať nazvou „Genderová dimenze korupce v epoše globálních změn klimatu.“ To už nevylepšíte.

Webdesign: Kabris|NET