Súvisia rozpad rodiny a ekonomická efektivita?, pýta sa Jakl
Publikováno 20.12.2019 v kategorii: Ozvěna

Počas mnohých storočí fungovala v rodine skutočná medzigeneračná i vzťahová solidarita, ktorá nemala len altruistické motívy. Postavenie rodiny v spoločnosti je momentálne na Slovensku veľmi diskutovanou témou. Niektoré hlasy sa ozývajú za tradičnú rodinu, ktorú tvoria muž-otec, žena-matka a deti. Iné skupiny tvrdia, že tradičná rodina je prežitkom, pretože v niektorých krajinách je možnosť, aby dieťa malo dve matky či dvoch otcov.

Ak sa na „modernú“ rodinu pozrieme z ekonomického hľadiska a ekonomickej funkcie rodiny, tak dve ženy a dvaja muži nikdy nebudú mať ďalších potomkov, takže v budúcnosti nebude mať kto pracovať na ich dôchodkové zabezpečenie.

To, že úpadok rodiny spôsobuje ekonomickú disfunkciu spoločnosti, si myslí aj Ladislav Jakl, ktorý to uviedol vo svojom blogu s názvom „Súvisia rozpad rodiny a ekonomická efektivita?“ „V súvislosti so stratou tempa nášho ekonomického rozvoja sa správne pripomína, že jeho korene väzia vo všeobecnejších dysfunkciách celého spoločenského systému, vrátane krízy kľúčovej inštitúcie našej civilizácie, ktorou je rodina.“

 

Dôvody, ktoré viedli k erózii rodiny boli spojené s individualizáciou spoločnosti, keď rodina prestávala byť spoločenskou jednotkou. Ďalší devastujúci dopad na ňu mala kolektivizácia spoločnosti, uvádza Jakl.

Dnes je podľa Jakla človek v zajatí štátu. Mnohí ľudia sú vplyvom ekonomickej situácie závislí na dávkach či iných príspevkoch od štátu. To má tiež demotívujúci dopad, ktorý sa prejavuje v rodinných väzbách a následne v efektivite systému: „Na spoločný stôl, z ktorého si môžu všetci brať podľa ľubovôle, sa nikomu nechce pridávať zo svojho. Je ľahšie si brať, tak ako to robia ostatní. A to sa prejaví poklesom bohatstva, ktoré na onom spoločnom stole leží,“ uvádza na záver Jakl k problematike rodiny a ekonomiky.

Zdroj

Webdesign: Kabris|NET