Neklidné Brno
Publikováno 06.03.2012 v kategorii: Hrubá záplata

Korespondence s neklidnými organizátory akce „Poplatníku, naval nám své prachy na naše studium a pak už nám do jejich utrácení nemluv“

Otevřený dopis pro doc. JUDr. Ivana Malého, CSc., děkana Ekonomicko-správní fakulty MU

V neklidném Brně, 27. února 2012

Vážený pane děkane,

obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s pořádáním besedy s prezidentem Klausem, která je na Ekonomicko-správní fakultě plánována tuto středu, 29. února.

Nesouhlasíme s tím, že je na akademickou půdu zván člověk, který akademickou diskusí a kritickým myšlením otevřeně pohrdá stejně jako lidé v jeho nejbližším okolí (např. Petr Hájek – ničím nepodložené zpochybnění evoluční teorie, Ladislav Jakl – ničím nepodložené popření škodlivosti pasivního kouření). Znepokojivý je i způsob, kterým prezident zneužívá svých spolupracovníků k útokům na své názorové oponenty (např. Petr Hájek – zpochybňování kněžství prof. Halíka navzdory vyjádřením arcibiskupa a dalších církevních hodnostářů). O postojích prezidenta k diskusi vypovídá také jeho veřejná podpora fašisticky smýšlejícím jedincům (např. nechvalně známý Ladislav Bátora donedávna působící na MŠMT, či Adam Bartoš, autor seznamu tzv. „pravdoláskařů“).

Považujeme za znak nízké sebeúcty, že je na akademickou půdu zván člověk, který se studentům i akademikům otevřeně vysmívá. Není snad výsměchem skutečnost, že naprostý manažerský diletant byl prezidentem označen za nejlepšího porevolučního ministra školství? Není snad výsměchem skutečnost, že prezident, který sám za studia neplatil, označil studium na vysoké škole zadarmo za „parazitování studentů na zbytku naší společnosti“? A v situaci, kdy si demokraticky zvolené reprezentace akademických obcí, konkrétně Rada vysokých škol, Česká konference rektorů a akademické senáty, dovolí vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanými reformami, řekne prezident, že je „velmi pobouřen tím, co si akademický svět v tuto chvíli dovoluje.“ Skutečnost, že se beseda s prezidentem koná v době Týdne neklidu, pak jen umocňuje naše rozčarování. Pokud chceme, aby si nás vážili jiní, musíme si v prvé řadě umět vážit sami sebe.

Považujeme za nezbytné zdůraznit, že nijak nezpochybňujeme Vaše právo na půdu fakulty kohokoli pozvat. Pouze se domníváme, že výběr hosta je krajně nevhodný a že tím ve svém důsledku konáte naší univerzitě i akademické půdě obecně medvědí službu.

S pozdravem

Mgr. Pavel Troubil, současný předseda Studentské komory Akademického senátu MU

Mgr. Zdeněk Ručka, předseda Studentské komory Akademického senátu MU v letech 2009-2011

Dobrý den, pánové Troubile a Ručko,

obrátili jste se dopisem na pana děkana Ivana Malého, jímž vyjadřujete svůj nesouhlas s besedou prezidenta republiky Václava Klause na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU. Protože šlo o pana prezidenta a jeho program, dostal se dopis i do mých rukou.

Ke svému překvapení jsem mezi důvody, kterými svůj nesouhlas s besedou vysvětlujete, nalezl i Vaše tvrzení, že otevřeně pohrdám akademickou diskusí a kritickým myšlením. Jako „důkaz“ tohoto mého pohrdání uvádíte mé údajné „ničím nepodložené popření škodlivosti pasivního kouření“.

Žádám Vás, abyste uvedli jakýkoli můj citát, kterým bych popíral škodlivost pasivního kouření.

Škodlivost pasivního kouření jsem totiž nikdy nepopřel, v žádném svém výroku. Proto považuji Vaše tvrzení za lživé a mne poškozující, stejně jako tvrzení, že otevřeně pohrdám akademickou diskusí a kritickým myšlením. Vaše pomluva mne poškozuje. Pokud můj příslušný citát nenajdete, žádám Vás o veřejnou omluvu. Pokud se omluvy nedočkám, naleznu způsob, jak Vás k ní přimět. Nemyslím si totiž, že můžete kdykoli kohokoli zcela nepodloženě pomlouvat.

L. Jakl

tajemník prezidenta republiky

prof. Ing. Václav Klaus, CSc. prezident republiky

Pražský hrad 119 08 Praha 1

V neklidném Brně, 29. 2. 2012

Vážený pane prezidente,

Vaše reakce na náš dopis, vyjadřující náš osobní názor, adresovaný děkanovi Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, nás velmi překvapila. Ve svém dopise, jehož smyslem bylo vyvolání polemiky uvnitř univerzity, jsme vyjádřili nesouhlas s tím, že jste byl na půdu Masarykovy univerzity pozván. Ale nikdy by nás nenapadlo vyčítat Vám, že jste pozvání přijal. Ani jsme Vás nevyzývali, abyste nejezdil.

Oba se podílíme na organizaci protestních akcí, jejichž cílem je přimět vládu ke stažení věcných návrhů reformních zákonů a k obnovení demokratické diskuse o této reformě. Potřebu reformy vysokého školství rozhodně neodmítáme, jak si můžete přečíst ve Společném prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů ze dne 8. 2. 2012. Vy nám to přesto opakovaně podsouváte. Žádnou nátlakovou akci proti Vašemu příjezdu jsme neorganizovali, pouze jsme chtěli svým dopisem rozpoutat diskusi na půdě univerzity nad výběrem hostů.

Váš dopis rektoru Bekovi je názornou ukázkou toho, s čím na Vašem vystupování nesouhlasíme. Jak jsme již uvedli výše, podsouváte nám odmítání reformy vysokého školství. My přitom odmítáme pouze současné návrhy a potřebu změn připouštíme. Dále hovoříte o extrémním průběhu Týdne neklidu na naší univerzitě. Přitom na univerzitní půdě se konaly jen přednášky, besedy a kulturní vystoupení. V ulicích Brna se pak konaly dvě demonstrace, a také jejich průběh byl velice poklidný. Dále nám podsouváte, že bojujeme za své parciální zájmy, ačkoli se k věcným záměrům obou reformních zákonů odmítavě staví i Rada vysokých škol, Česká konference rektorů a drtivá většina akademických senátů českých univerzit.

Musíme však přiznat, že jsme v jedné věci sami pochybili. Přisoudili jsme v našem otevřeném dopise panu Ladislavu Jaklovi výrok, jehož autorem je pan Petr Hájek. Tímto se panu Jaklovi omlouváme.

S pozdravem

Zdeněk Ručka a Pavel Troubil

Dobrý den.

Děkuji za Vaši omluvu, kterou jste učinili na základě mé výzvy. Nicméně podobně nevěrohodný, jako je pasáž věnovaná mně, je i zbytek onoho Vašeho dopisu. Chce to mít hodně specifickou povahu: vyčítat někomu „nepodloženost“ jeho postojů a sám stavět na pověstech ze třetí ruky.

Zdraví

L. Jakl

Webdesign: Kabris|NET