O genderové politice bez předpojatostí
Publikováno 30.09.2013 v kategorii: Zlehka

Rozhodl jsem se tuhle v pozitivním hnutí mysli, že popřemýšlím o problematice generové vyváženosti bez apriorismů. Třeba na tom všem něco je, třeba mají ty požadavky na kvóty pro ženy a na rovnoměrné zastoupení obou pohlaví v různých institucích něco do sebe. A přišel jsem na to, že mají.

A tak chci nabídnout genderistkám a genderistům jedno dosud neosahané téma. Existuje totiž jedna instituce, kde dosud genderovou vyváženost nikdo neprosazuje, ani ty nejmilitantnější sufražetky. A není to instituce ledajaká. Je to dokonce instituce pro společnost ta nejdůležitější: manželství a partnerství. Ano, prosaďme důsledně rovnovážné zastoupení obou pohlaví v této instituci! A tam, kde z nějakých zpátečnických důvodů má v této instituci stoprocentní zastoupení jen jedno pohlaví, tam je třeba kategoricky požadovat nápravu ve stanovené lhůtě. Prostě v každém manželství a partnerství prosazujme padesátiprocentní podíl mužů a žen. To by se mohlo stoupencům genderové politiky líbit.

Webdesign: Kabris|NET